ELEKTROTECHNIKA. ELEKTRONIKA.

 1. Angielsko-polski słownik elektryczny. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. - 374 s. ; 20 cm. - (Słownik podręczny). - ISBN 83-204-2915-3
  Nr inw: IE 4817; II 52274
 2. Bezpieczeństwo telekomunikacji : praktyka i zarządzanie / Roger J. Sutton ; tł. z ang.. - Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2004. - 362 s. : fot., rys., wykr. ; 25 cm. - ISBN 83-206-1517-8
  Nr inw: IE 4870; II 52807
 3. Bluetooth : uwolnij się od kabli / Brent A. Miller, Chatschik Bisdikian ; tł. z ang.. - Gliwice : HELION, 2003. - 318 s. : rys. ; 23 cm. - ISBN 83-7197-968-1
  Nr inw: IE 4830; II 51460, 51905
 4. Cyfrowe filmy wideo / Ben Long, Sonja Schenk ; tł. z ang.. - Gliwice : HELION, 2003. - 471 s. : rys. ; 24 cm + 2 CD-Romy. - ISBN 83-7361-115-0
  Nr inw: II 52126
 5. Ćwiczenia laboratoryjne z elektroniki / Leonard Tykarski, Leszek Widomski, Wiesław Tłaczała. - Warszawa : Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, 1992. - 164 s. : rys. ; 24 cm
  Nr inw: IE 4787; II 51942
 6. Diagnozowanie wyładowań niezupełnych w urządzeniach wysokiego napięcia w eksploatacji / Edward Gulski. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2003. - 125 s. : il.kolor., rys., tabl. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka ; z. 128). - ISBN 837207-447-X
  Nr inw: II 52205
 7. Ekologiczne aspekty elektrotechniki : zagadnienia wybrane / Zbigniew Kowalski. - Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2003. - 124 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-88906-80-1
  Nr inw: IE 4811
 8. Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa : podstawy / Bohdan Synal, Wilhelm Rojewski, Witold Dzierżanowski. - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003. - 284 s. : rys. ; 25 cm. - ISBN 83-7085-722-1
  Nr inw: IE 4782
 9. Elektrotechnika / Stefan Kubzdela, Tadeusz Kurowski, Zbigniew Szmorliński. - Wrocław : Politechnika Wrocławska, 1978. - 206 s. : rys. ; 24 cm
  Nr inw: II 52358
 10. Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków / Paweł Hempowicz [ et al.]. - Wyd. 6. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. - 622 s. : rys. ; 24 cm. - (Podręczniki akademickie. Mechanika). - ISBN 83-204-2927-7
  Nr inw: II 52267-52268, 52352
 11. Elektrotechnika ogólna w zadaniach / Zofia Majerowska, Andrzej Majerowski. - Warszawa : PWN, 1999. - 382 s. : rys. ; 24 cm + zeszyt i 2 dyskietki. - ISBN 83-0112613-2
  Nr inw: IE 4589; II 50296-50297, 52331
 12. Elektryczność i magnetyzm : zbiór zagadnień i zadań / Wojciech Michalski. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2004-. - 24 cm. - ISBN 83-7085-799-X. - Cz. 2 : : Prąd elektryczny, pole magnetyczne. - 2004. - 370 s. : rys.
  Nr inw: IE 4914
 13. Elementy dynamiki liniowych obwodów elektrycznych / Janusz Walczak, Marian Pasko. - Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2001. - 372 s. : rys. ; 25 cm. - ISBN 83-7335-080-2
  Nr inw: IE 4858; II 53015
 14. ELFA nr 52. - Warszawa : ELFA Polska Sp.z o.o., 2004. - 2113 s. : rys. ; 30 cm. - ISBN 91-88032-46-9
  Nr inw: S 2905; IE 4819
 15. Energia : wyzwanie XXI wieku / Andrzej Hrynkiewicz. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002. - 275 s. : ryc., tab. ; 24 cm. - ISBN 83-233-1624-4
  Nr inw: IB 6002; BF 6610; P 43157-43158; II 52090
 16. Energia i jej użytkowanie w przemyśle rolno-spożywczym / red. nauk. Janusz Wojdalski ; aut. Janusz Wojdalski [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 1998. - 286 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-00-03156-1
  Nr inw: II 52855
 17. Estymacja parametrów elektromagnetycznych określających stany elektrodynamiczne maszyn prądu przemiennego analizowanych za pomocą modeli wielowarstwowych / Andrzej Kapłon. - Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2003. - 171 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - (Monografie, Studia, Rozprawy Politechniki Świętokrzyskiej ; 35)
  Nr inw: IE 4777; II 52220
 18. Filtry analogowe i cyfrowe / Jacek Izydorczyk, Jacek Konopacki. - Gliwice : Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2003. - 568 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-8910-47-0
  Nr inw: IE 4807; BT 6305; P 43029-43030; II 52078-52079
 19. Fotografia cyfrowa : edycja zdjęć / Scott Kelby ; tł. z ang.. - Gliwice : HELION, 2003. - 375 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7361-196-7
  Nr inw: II 52122
 20. Fotografia cyfrowa : podręcznik / Tom Ang ; tł. z ang.. - Warszawa : Arkady, 2003. - 407 s. : fot. kolor. ; 26 cm. - ISBN 83-213-4317-1
  Nr inw: IE 4810; II 52179
 21. GŁośniki i zestawy głośnikowe : budowa, działanie, zastosowanie / Jerzy Krajewski. - Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2003. - 255 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-206-1491-0
  Nr inw: II 52440
 22. Gospodarka energetyczna w transporcie lądowym / Jan Gronowicz. - Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2004. - 114 s. : rys., tabl. ; 24 cm. - ISBN 83-7143-559-2
  Nr inw: II 52287
 23. Handbook of fingerprint recognition / Davide Maltoni [et al.]. - New York : Springer-Verlag, 2003. - XII, 348 s. : fot., rys. ; 24 cm + CD-ROM. - ISBN 0-387-95431-7
  Nr inw: IE 4857
 24. Hi-Fi i kino domowe / Stanisław Chrząszcz. - Białystok : Instytut Wydawniczy Kreator, 2004. - 216 s. : rys. ; 21 cm. - ISBN 83-7344-018-6
  Nr inw: II 52257
 25. Historia elektryki polskiej. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1976-. - 23 cm. - T.2: : Elektroenergetyka. - 1977. - 758 s.
  Nr inw: II 6573, 52093
 26. Jakościowe aspekty kompresji obrazu i dźwięku : poglądowo o DivX / Dominik Nasiłowski. - Warszawa : Mikom, 2004. - 254 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7279-408-1
  Nr inw: II 52904, 53146
 27. Kompatybilność elektromagnetyczna w biologii i medycynie / red. i oprac. Andrzej Krawczyk, Anna Pławiak-Mowna. - Warszawa : Instytut Naukowo-Badawczy ZTUREK, 2003. - 124 s. : il. : rys., wykr. ; 24 cm. - ISBN 83-919556-1-3
  Nr inw: II 52551
 28. Komputerowa analiza obwodów elektrycznych z wykorzystaniem programu SPICE : zagadnienia podstawowe / Janusz Walczak, Marian Pasko. - Wyd. 2. - Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2002. - 151 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7335-132-9
  Nr inw: IE 4667; II 52891
 29. Korelacyjne metody pomiarowe i ich dokładność / Jadwiga Lal-Jadziak. - Zielona Góra : Wyższa Szkoła Inżynierska, 1995. - 104 s. ; 24 cm. - (Monografie WSI Zielona Góra ; 75)
  Nr inw: IE 3696; P 38069-38072; II 52353
 30. Kształtowanie wysokonapięciowych układów izolacyjnych stosowanych w elektroenergetyce / Zbigniew Gacek. - Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2002. - 249 s. : rys. ; 25 cm. - ISBN 83-7335-117-5
  Nr inw: IE 4859; II 53008
 31. Laboratorium maszyn elektrycznych : praca zbiorowa / red. Ernest A. Mendrela. - Wyd. 4. - Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2003. - 230 s. : rys. ; 24 cm. - (Skrypty uczelniane Politechniki Świętokrzyskiej ; 396)
  Nr inw: IE 4814
 32. Laboratorium optoelektroniki światłowodowej : praca zbiorowa / red. Aleksander Opilski. - Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2002. - 433 s. : rys. ; 24 cm. - Na grzbiecie książki: 2274. - ISBN 83-7335-036-5
  Nr inw: IE 4863; II 53014
 33. Laboratorium urządzeń elektrycznych / Jolanta Dąbrowska, Anna Kajura, Dariusz Szymeczek. - Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2001-. - 24 cm. - Cz. 2. - 2003. - 163 s. : rys., tab.. - (Skrypty Politechniki Opolskiej ; nr 250)
  Nr inw: II 52370
 34. Laboratorium wysokich napięć : zarys techniki probierczej i pomiarowej / Zbigniew Gacek, Wiktor Kiś. - Wyd. 2. - Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2002. - 125 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-7335-043-8
  Nr inw: IE 4862
 35. Laboratorium z elektrotechniki / red. Wiktor Pietrzyk. - Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2003. - 268 s. : rys., tab. ; 24 cm. - ISBN 83-89246-91-0
  Nr inw: II 52106
 36. Laboratorium z inżynierii wysokonapięciowej / Andrzej Wira, Ryszard Zybert. - Wyd. 3 uzup.. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2002. - 255 s. : rys. ; 24 cm. - (Skrypty dla Szkół Wyższych - Politechnika Łódzka ; 1051). - ISBN 83-7283-065-7
  Nr inw: IE 4812
 37. Marketing w teorii i praktyce / Kazimiera Kotra, Anna Pysz-Radziszewska. - Wyd. 2. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2004. - 368 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7205-336-7
  Nr inw: NP 9384
 38. Maszyny elektryczne w zadaniach / Janusz Hebenstreit, Zdzisław Gientkowski. - Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, 2003. - 118 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-89334-60-7
  Nr inw: II 52555
 39. Maszyny elektryczne wzbudzane magnesami trwałymi / Tadeusz Glinka. - Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2002. - 230 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-7335-087-X
  Nr inw: IE 4866; II 53011
 40. Maszyny i urządzenia elektrycznych pojazdów szynowych : laboratorium / Henryk Gębczyński, Zbigniew Żurek. - Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2002. - 85 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-7335-140-X
  Nr inw: II 52624
 41. Maszyny, urządzenia elektryczne i automatyka w przemyśle / Czesław Grzebiela, Andrzej Machowski. - Katowice : Śląsk Spółka z o.o., 2001. - 671 s. : il., rys. ; 24 cm. - ISBN 83-7164-293-8
  Nr inw: IE 4780
 42. Matematyczno - fizyczne podstawy telekomunikacji / Stanisław Apanasewicz. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2003. - 136 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-7199-273-4
  Nr inw: II 52239
 43. Mechaniczne zjawiska falowe w przewodach elektroenergetycznych linii napowietrznych / Jacek Snamina. - Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2003. - 172 s. : rys. ; 24 cm. - (Mechanika : Monografia Politechniki Krakowskiej ; 287)
  Nr inw: II 52070
 44. Medical image understanding technology : artificial intelligence and soft-computing for image understanding / Ryszard Tadeusiewicz, Marek R. Ogiela. - Berlin : Springer-Verlag, 2004. - VII, 156 s. : il. ; 24 cm. - (Studies in fuzziness and soft computing ; 156). - ISBN 3-540-21985-4
  Nr inw: IE 4889
 45. Metoda elementów brzegowych w analizie pola elektromagnetycznego / Paweł Jabłoński. - Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2003. - 342 s. : rys. ; 25 cm. - ISBN 83-7193-199-9
  Nr inw: IE 4850; II 53203
 46. Metody analizy obwodów liniowych / Wojciech Meller. - Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej,. - 242 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-89334-40-2
  Nr inw: IE 4790
 47. Metody elektryzacji statycznej w badaniach dielektryków / Józef Kędzia. - Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2004. - 200 s. : wykr. ; 25 cm. - (Studia i monografie Politechniki Opolskiej ; 153)
  Nr inw: IE 4908
 48. Metody numeryczne w elektrotechnice / Teresa Guziak [et al.]. - Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2002. - 343 s. : rys. ; 24 cm. - (Elektryka). - ISBN 83-89246-55-4
  Nr inw: IE 4778
 49. Metodyczne aspekty modelowania matematycznego maszyn indukcyjnych / Tadeusz J. Sobczyk. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. - 350 s. : rys. ; 25 cm. - ISBN 83-204-2886-6
  Nr inw: II 52277
 50. Metrologia elektryczna / Augustyn Chwaleba, Maciej Poniński, Andrzej Siedlecki. - Wyd. 8 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003. - 486 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-204-2826-2
  Nr inw: P 42810-42811; II 51568, 52341
 51. Metrologia w systemach zarządzania jakością - 4 : sympozjum, Kielce - Ameliówka, 22-24 września 2003 r. / red. Stanisław Adamczak [et al.]. - Kielce : Politechnika Świętokrzyska, 2003. - 243 s. : il. ; 30 cm. - ISBN 83-88906-60-7
  Nr inw: III 52059
 52. Miernictwo elektryczne wielkości nieelektrycznych : czujniki pomiarowe / Marian Łapiński, Wojciech Włodarski. - wyd. 2 popr.. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1970. - 379 s. ; 24 cm
  Nr inw: IE 85; P 2942-2943, 2945-2952; II 3383, 5752; P 37128, 43135
 53. Mikrokontrolery 8051 w praktyce / Tomasz Starecki. - Warszawa : Wydawnictwo BTC, 2002. - 296 s. : rys., schem. ; 25 cm. - ISBN 83-910067-4-3
  Nr inw: II 51906
 54. Model analysis and synthesis of complex physical systems using cellular automata / Przemysław Jacewicz. - Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2003. - 134 s. : il., rys., wykr. ; 24 cm. - ISBN 83-89321-67-X
  Nr inw: IE 4802; P 42967-42969; II 52088
 55. Modelowanie i symulacja układów napędowych i energoelektronicznych. - Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2002. - 144 s. : rys. ; 24 cm. - (Postępy napędu elektrycznego i energoelektroniki ; nr 47). - ISBN 83-89246-35-X
  Nr inw: II 52103
 56. Niezawodność maszyn i urządzeń elektrycznych / Jan Maksymiuk. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2003. - 131 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-7207-405-4
  Nr inw: IE 4864; II 52669
 57. Obiektywizacja wyników akustycznej metody oceny wyładowań niezupełnych przy zastosowaniu do opisu sygnałów analizy statystycznej i cyfrowych metod przetwarzania / Tomasz Boczar. - Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2003. - 403 s. : il. kolor., wykr. ; 25 cm. - (Studia i monografie Politechniki Opolskiej ; 149). - ISBN 83-88492-15-2
  Nr inw: IE 4779
 58. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych niskiego napięcia / Krzysztof Majka. - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2003. - 269 s. : rys., tab. ; 24 cm. - ISBN 83-89246-80-5
  Nr inw: II 51861
 59. Oświetlanie mieszkań / Jerzy Bąk. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000. - 135 s. : fot., rys. ; 25 cm. - ISBN 83-204-2446-1
  Nr inw: II 52825
 60. Podstawy badań eksploatacyjnych maszyn elektrycznych / Piotr Kolber, Anna Kozłowska, Daniel Perczyński. - Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, 2002. - 158 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-89334-20-8
  Nr inw: II 52009
 61. Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych / Krzysztof Wesołowski. - Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2003. - 407 s. : wykr. ; 25 cm. - ISBN 83-206-1508-9
  Nr inw: IE 4808; P 43051-43053; II 52180
 62. Podstawy elektrotermicznego przetwarzania energii / Jacek Hauser. - wyd. 2. - Poznań : K.Domke, 1996. - 398 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-900123-5-9
  Nr inw: IE 3886; II 44553, 52085
 63. Podstawy projektowania układów dynamicznych z łukiem elektrycznym / Anatoli M Kruczinin, Antoni Sawicki. - Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2004. - 169 s. : rys. ; 24 cm. - (Monografie Politechniki Częstochowskiej ; 96). - ISBN 83-7193-228-6
  Nr inw: IE 4853; II 53202
 64. Podstawy techniki cyfrowej / Bolesław Pochopień. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2004. - 179 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-88936-15-8
  Nr inw: II 52911
 65. Podstawy techniki mikrofalowej / Wojciech Czarczyński. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003. - 143 s. : rys. ; 25 cm. - ISBN 83-7085-693-4
  Nr inw: IE 4855; II 52575
 66. Pomiary kąta fazowego : metody - układy - algorytmy / Janusz Gajda, Ryszard Sroka. - Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 2000. - 517 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-908295-6-8
  Nr inw: IE 4597; II 50364, 52999
 67. Pomiary parametrów anten / Józef Modelski [et al.]. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2004. - 73 s. : il. ; 24 cm. - (Informatyka, Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja). - ISBN 83-7207-460-7
  Nr inw: IE 4913
 68. Pomiary rezystywności i przenikalności elektrycznej dielektrykow stałych / Michał Lisowski. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2004. - 239 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-7085-800-7
  Nr inw: IE 4915
 69. Poradnik inżyniera elektryka / Jan Witold Baran [et al.]. - Wyd. 2 część. zm. {dodruk}. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999-. - 21 cm. - T. 1. - 1999. - 731 s., tabl. : rys. - ISBN 83-204-2326-0
  Nr inw: II 52828
 70. Powierzchniowe metody badawcze w nanotechnologii półprzewodnikowej / Jacek Szuber. - Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2002. - 195 s. : rys. ; 25 cm. - ISBN 83-7335-072-1
  Nr inw: BF 6669; II 53016
 71. Problemy systemów elektroenergetycznych / red. Kazimierz Wilkosz. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2002. - 607 s. : rys. ; 25 cm. - (Seria Wydawnicza Sekcji Systemów Elektroenergetycznych Komitetu Elektrotechniki PAN). - ISBN 83-7085-682-9
  Nr inw: IE 4829
 72. Procesy stochastyczne w teorii informacji i układach dynamicznych / Eugene Wong. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1976. - 292 s. ; 24 cm
  Nr inw: IE 429, 743; BM 7153-7154; P 15180-15182
 73. Programowy model interpretowanej sieci Petriego dla potrzeb projektowania mikrosystemów cyfrowych / Grzegorz Andrzejewski. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003. - 109 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - (Prace Naukowe z Automatyki i Informatyki ; T. 2). - ISBN 83-89321-53-X
  Nr inw: IE 4803; P 42964-42966; II 52087
 74. Projektowanie systemów mikroprocesorowych / Paweł Hadam. - Warszawa : Wydawnictwo BTC, 2004. - 216 s. ; 25 cm. - ISBN 83-910067-9-4
  Nr inw: IE 4871; II 52894
 75. Silniki elektryczne z toczącymi się wirnikami / Grzegorz Kamiński. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2003. - 164 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - (Elektrotechnika). - ISBN 83-7207-403-8
  Nr inw: II 52618
 76. Skutki działania prądu na ludzi i zwierzęta domowe : raport techniczny IEC nr 479-1 / tł. z ang.. - Wyd. 3. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 1999-. - 24 cm. - (Raport Techniczny typ 2). - ISBN 83-86629-57-6. - Cz. 1: : Aspekty ogólne. - 1999. - 44 s. : rys.
  Nr inw: S 3060
 77. Słownikowe metody diagnostyczne analogowych układów elektronicznych / Jerzy Rutkowski. - Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2003. - 174 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-206-1484-8
  Nr inw: P 43070-43073; II 52188
 78. Spontaneous emission and laser oscillation in microcavities / ed. Hiroyuki Yokoyama [et al.]. - Boca Raton : CRC Press, 1995. - 374 s. : rys., wykr. ; 23 cm. - (The CRC Press laser and optical science and technology series). - ISBN 0-8493-3786-0
  Nr inw: BF 6609
 79. Sterowanie i automatyzacja procesów technologicznych i układów mechatronicznych : układy pneumatyczne i elektropneumatyczne ze sterowaniem logicznym (PLC) / praca pod red. Jerzego Świdra ; aut. Jerzy Świder [et al.]. - Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2002. - 546 s. : il. kolor., wykr. ; 24 cm. - ISBN 83-7335-102-7
  Nr inw: IE 4886; II 53017
 80. Sterowanie i monitorowanie układów przemysłowych SM 2002 : V Sympozjum Naukowe, Lublin, 16-17 maja 2002 / red. Michał Charlak. - Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2002. - 122 s. : rys. ; 24 cm. - Sympozjum objęte jest patronatem Komitetu Energoelektroniki Zarządu Głównego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. - ISBN 83-89246-60-0
  Nr inw: IE 4774
 81. Systemy przesyłania informacji cyfrowych / Jerzy Seidler. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1972. - 573 s. ; 25 cm
  Nr inw: II 6943-6945, 52637
 82. Tajniki nagrywania DVD / Brian Underdahl ; tł. z ang.. - Warszawa : Mikom, 2003. - 347 s. ; 24 cm + CD-ROM. - ISBN 83-7279-345-X
  Nr inw: IE 4786
 83. Technika wysokich napięć / Zdobysław Flisowski. - Wyd. 4 część. zm.. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999. - 344 s. : rys. ; 23 cm. - (Podręczniki akademickie. Elektrotechnika). - ISBN 83-204-2312-0
  Nr inw: P 41633-41634; II 52340
 84. Technologie mikroelektroniczne / Krzysztof Waczyński, Edyta Wróbel. - Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2001-. - 25 cm. - ISBN 83-88000-88-8. - Cz. 1 : : Metody wytwarzania materiałów i struktur półprzewodnikowych. - 2001. - 258 s. : il., rys., wykr. ; 25 cm
  Nr inw: IE 4860
 85. Telekomunikacja / Stefan Jackowski. - Wyd. 2 popr.. - Radom : Politechnika Radomska, 2003. - 24 cm. - ISBN 83-7351-012-5. - Cz. 1. - 2003. - 344 s. : rys.
  Nr inw: IE 4872; II 52836
 86. Telekomunikacja / Stefan Jackowski. - Radom : Politechnika Radomska, 2003-. - 24 cm. - ISBN 83-7351-106-7. - Cz. 2. - 2003. - 456 s. : rys.
  Nr inw: IE 4873; II 52837
 87. Teoria obwodów / Michał Tadeusiewicz. - Wyd. 2. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2003-. - 24 cm. - (Podręczniki Akademicke - Politechnika Łódzka ; 1063). - ISBN 83-7283-089-4. - Cz. 1. - 2003. - 369 s. : rys.
  Nr inw: IE 4813
 88. Teoria przekształtników / Henryk Tunia, Roman Barlik. - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2003. - 304 s. : rys. ; 24 cm. - (Elektrotechnika). - ISBN 83-7207-428-3
  Nr inw: IE 4852; II 52538
 89. Układy cyfrowe : metody syntezy / Marian B. Gorzałczany. - Wyd. 7. - Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2002-. - 24 cm. - (Skrypty uczelniane Politechniki Świętokrzyskiej ; 378). - T. 2 : : Układy sekwencyjne, układy mikroprogramowane. - 2003. - 370 s. : rys.
  Nr inw: IE 4775
 90. Układy cyfrowe : zbiór zadań z rozwiązaniami / Jerzy Tyszer, Grzegorz Mrugalski. - Wyd. 2 popr.. - Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2004. - 266 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7143-420-0
  Nr inw: II 52486
 91. Układy elektroniczne I / Witold Pawelski. - Wyd. 2. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2003. - 252 s. : rys. ; 24 cm egzemplarz bindowany. - ISBN 83-7283-090-8
  Nr inw: II 53115
 92. Układy logiczne : ćwiczenia laboratoryjne / red. Mirosław Łukowicz. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2002. - 212 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-7085-657-8
  Nr inw: P 43216-43217; II 51172
 93. UMTS system telefonii komórkowej trzeciej generacji / Jerzy Kołakowski, Jacek Cichocki. - Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2003. - 455 s. : rys., wykr. ; 25 cm. - ISBN 83-206-1507-0
  Nr inw: IE 4809; II 52183-52184, 52241
 94. Wieloczęstotliwościowe algorytmy identyfikacji w układach defektoskopii wiroprądowej / Tomasz Chady. - Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2003. - 147 s. : rys. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej : Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki ; nr 6)
  Nr inw: II 51994
 95. Wielomiany symetryczne wielu zmiennych w obwodach elektrycznych : teoria skończonych ciągów liczbowych arytmetyzacja obliczeń / Tadeusz Piwowarczyk. - Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2002. - 254 s. : wykr. ; 25 cm. - (Monografia Politechniki Krakowskiej ; 282) (Inżynieria Elektryczna i Komputerowa)
  Nr inw: IE 4796
 96. Wprowadzenie do kompatybilności elektromagnetycznej / Wojciech Machczyński. - Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2004. - 199 s. : rys. ; 25 cm. - ISBN 83-7143-487-1
  Nr inw: IE 4911
 97. Wspomagana komputerowo analiza obwodów elektronicznych / Wojciech Lipiński. - Szczecin : Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne, 2003. - 68 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - ISBN 83-88608-70-3
  Nr inw: IE 4801
 98. Wybrane problemy budowy i eksploatacji generatorów dużych mocy / Janusz B. Danilevicz. - Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2003. - 60 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-7242-275-3
  Nr inw: II 52231
 99. Wytrzymałość elektryczna gazowych układów izolacyjnych wysokiego napięcia / Barbara Florkowska. - Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. - 255 s. : il., rys. ; 24 cm. - ISBN 83-89388-01-4
  Nr inw: IE 4854; II 52561
 100. Wytyczne - pomiary w elektroenergetyce do 1 kV : zgodne z: nowym prawem budowlanym, nowym prawem energetycznym, arkuszami norm PN-IEC 60364, PN-EN 61557 oraz dyrektywami Unii Europejskiej / zespół aut. pod red. Krystyna Kuprasa ; [aut.: Andrzej Boczkowski et al.]. - Stan prawny na dzień 1 września 2004 r.. - Warszawa : Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, 2004. - 697 s. : il., rys. ; 24 cm + CD-ROM. - (Biblioteka COSiW SEP). - ISBN 83-89008-55-6
  Nr inw: IE 4917
 101. Zadania z maszyn elektrycznych / Janina Fleszar, Danuta Śliwińska. - Wyd. 4. - Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2003. - 285 s. : rys. ; 24 cm. - (Skrypty uczelniane Politechniki Świętokrzyskiej ; 394)
  Nr inw: IE 4776
 102. Zbiór zadań z podstaw elektroniki / Filip Rudziński, Dorota Wiraszka. - Kielce : Politechnika Świętokrzyska, 2004. - 173 s. : rys. ; 24 cm. - (Materiały pomocnicze i informacyjne ; 141)
  Nr inw: II 52884
 103. Zrozumieć małe mikrokontrolery / James M. Sibigtroth ; tł. z ang.. - Warszawa : Wydawnictwo BTC, 2003. - 256 s. : rys., tab. ; 25 cm. - ISBN 83-910067-3-5
  Nr inw: II 51907