MATEMATYKA.

 1. 13 [Trzynaście] wykładów z geometrii wykreślnej / Tomasz Bogaczyk, Teresa Romaszkiewicz-Białas. - Wyd. 4. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003. - 182 s. : rys. ; 25 cm. - ISBN 83-7085-725-6
  Nr inw: BM 7541
 2. 55 zestawów egzaminacyjnych z matematyki wraz z rozwiązaniami : kurs przygotowawczy do egzaminów wstępnych do szkół średnich / Jan Zieliński. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 1997. - 331 s. : rys. ; 21 cm. - ISBN 83-7134-008-7
  Nr inw: BM 7490
 3. A game theory analysis of options : corporate finance and financial intermediation in continuous time / Alexandre Ziegler. - Ed. 2. - Berlin : Springer-Verlag, 2004. - XVI, 174 s. : wykr. ; 25 cm. - (Springer finance). - ISBN 3-540-20668-X
  Nr inw: BM 7504
 4. A topological picturebook / George K. Francis. - New York : Springer-Verlag, 1988. - XV, 194 s., [2]k. kolor. : rys. ; 25 cm. - ISBN 0-387-96426-6
  Nr inw: BM 7498
 5. Adaptive finite element methods for differential equations / Wolfgang Bangerth, Rolf Rannacher. - Basel : Birkhäuser, 2003. - 207 s. : rys.; 24 cm. - (Lectures in mathematics ETH Zürich). - ISBN 3-7643-7009-2
  Nr inw: BM 7553
 6. Advances in dynamic games : applications to economics, finance, optimization, and stochastic control / Andrzej Nowak, Krzysztof Szajowski. - Boston : Birkhäuser, 2005. - XV, 679 s. ; 25 cm. - (Annals of the International Society of Dynamic Games ; Vol. 7). - ISBN 0-8176-4362-1
  Nr inw: BM 7508
 7. Algebra i geometria analityczna w zadaniach / Henryk Arodź, Krzysztof Rościszewski. - Kraków : Znak, 2005. - 430 s. ; 24 cm. - ISBN 83-240-0547-1
  Nr inw: BM 7546; P 43775-43777; II 54406
 8. Algebra i wielowymiarowa geometria analityczna w zadaniach / Sylwester Przybyło, Andrzej Szlachtowski. - Wyd. 8. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. - 158 s. ; 21 cm. - ISBN 83-204-3101-8
  Nr inw: II 53696-53697
 9. Algebra liniowa / Elżbieta Żółtowska, Elżbieta Porazińska, Jan Żółtowski. - Łódź : ABSOLWENT, 2000. - 391 s. ; 24 cm. - ISBN 83-88384-07-4
  Nr inw: BM 7369
 10. Algebra liniowa 1 : definicje, twierdzenia, wzory / Teresa Jurlewicz, Zbigniew Skoczylas. - Wyd. 10 zm.. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza GiS, 2003. - 190 s. ; 23 cm. - (Matematyka dla politechnik). - ISBN 83-89020-14-9
  Nr inw: BM 6796; P 42982-42984, 43621-43622; II 52100
 11. Algebra liniowa 2 : definicje, twierdzenia, wzory / Teresa Jurlewicz, Zbigniew Skoczylas. - Wyd. 6 rozsz.. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza GiS, 2002. - 145 s. : rys. ; 23 cm. - (Matematyka dla studentów Politechniki Wrocławskiej). - ISBN 83-85941-89-1
  Nr inw: II 54062
 12. Algebra stosowana dla matematyków i informatyków / M.Ch. Klin, R. Pöschel, K. Rosenbaum ; tł. z niem.. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1993. - 187 s. : rys. ; 24 cm. - (Biblioteka Inżynierii Oprogramowania). - ISBN 83-204-1644-2
  Nr inw: BM 7444
 13. Algebraic curves, algebraic manifolds and schemes / V. I. Danilov, V. V. Shokurov. - Ed. 1, 2 printing. - Berlin : Springer-Verlag, 1998. - 307 s. ; 24 cm. - (Encyclopaedia of mathematical sciences ; Vol. 23). - ISBN 3-540-63705-2
  Nr inw: BA 737
 14. Algebraic integrability, painleve geometry and Lie Algebras / Mark Adler, Pierre van Moerbeke, Pol Vanhaecke. - Berlin : Springer-Verlag, 2004. - XII, 483 s. ; 24 cm. - (Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete ; vol. 47). - ISBN 3-540-22470-X
  Nr inw: BA 736
 15. Algorytmy aproksymacyjne / Vijay V. Vazirani ; tł. z ang.. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. - XIX, 382 s. ; 25 cm. - (Klasyka Informatyki). - ISBN 83-204-2977-3
  Nr inw: IE 4932; II 53272
 16. An introduction to differentiable manifolds and riemannian geometry / William M. Boothby. - Ed. 2 rev.. - Amsterdam : Academic Press, 2003. - XIV, 419 s. : rys. ; 23 cm. - ISBN 0-12116051-3
  Nr inw: BA 743
 17. An invitation to operator theory / Yuri A. Abramovich, Charalambos D. Aliprantis. - Providence : American Mathematical Society, 2002. - XIV, 530 s. ; 27 cm. - (Graduate studies in mathematics ; 50). - ISBN 0-8218-2146-6
  Nr inw: BM 7362
 18. Analfabetyzm matematyczny i jego skutki / John Allen Paulos ; tł. z ang.. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 1999. - 164 s. ; 21 cm. - ISBN 83-85694-84-6
  Nr inw: BM 7517
 19. Analiza czasowa sygnałów przejściowych / Waldemar Proch. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002. - 24 cm. - (Rozprawy i Monografie UWM Olsztyn ; 57). - ISBN 83-7299-147-2. - Cz. 2: : Zastosowania. - 2002. - 60 s.
  Nr inw: II 54301
 20. Analiza funkcjonalna stosowana / A. V. Balakrishnan. - Warszawa : PWN, 1992. - 364 s. ; 24 cm. - (Matematyka dla politechnik). - ISBN 83-01-10208-X
  Nr inw: BT 3693; MF 6186; BM 7428; II 41842
 21. Analiza matematyczna : powtórzenie, ćwiczenia i zbiór zadań / Mirosław Grabowski. - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1997. - 495 s. ; 21 cm. - ISBN 83-204-2113-6
  Nr inw: BM 5823-5825, 5868, 6017; MF 6653; II 45213, 46600, 54054
 22. Analiza matematyczna w zadaniach / Włodzimierz Krysicki, Lech Włodarski. - Wyd. 29, dodruk 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004-. - 24 cm. - Cz. 1. - 2004. - 510 s. : rys.. - ISBN 83-01-14295-2
  Nr inw: II 54046-54047
 23. Analiza matematyczna w zadaniach / Włodzimierz Krysicki, Lech Włodarski. - Wyd. 29 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003-. - 24 cm. - ISBN 83-01-14010-0. - Cz. 1. - 2003. - 510 s.
  Nr inw: P 43610-43611; II 54045
 24. Analiza matematyczna w zadaniach / Włodzimierz Krysicki, Lech Włodarski. - Wyd. 27. - Warszawa : PWN, 2000-. - 24 cm. - ISBN 83-01-01460-1. - Cz. 2. - 2003. - 491 s. : rys.
  Nr inw: P 43147-43150, 43606-43608; II 51546
 25. Analiza matematyczna w zadaniach / Włodzimierz Krysicki, Lech Włodarski. - Wyd. 28. - Warszawa : PWN, 2001-. - 24 cm. - ISBN 83-01-01460-1. - Cz. 1. - 2001. - 510 s. : rys.
  Nr inw: P 41906-41910, 42282, 43609; II 51544
 26. Analiza matematyczna w zadaniach / Włodzimierz Krysicki, Lech Włodarski. - Wyd. 25. - Warszawa : PWN, 1999-. - 23 cm. - ISBN 83-01-01460-1. - Cz. 2. - 2000. - 491 s.
  Nr inw: P 42281, 43605
 27. Analiza matematyczna w zadaniach / Włodzimierz Krysicki, Lech Włodarski. - Wyd. 19. - Warszawa : PWN, 1993-. - 2 t. ; 24 cm. - ISBN 83-01-01460-1. - T. 1. - 1993. - 510 s.
  Nr inw: BT 2060; BM 5288-5297; P 36210-36219, 36294-36303, 37353, 38371, 40716; II 54042
 28. Analiza matematyczna w zadaniach / Włodzimierz Krysicki, Lech Włodarski. - Wyd. 24. - Warszawa : PWN, 1998-. - 24 cm. - ISBN 83-01-01460-1. - Cz. 1. - 1998. - 510 s.
  Nr inw: II 46227, 47917, 54044
 29. Analiza matematyczna w zadaniach / Włodzimierz Krysicki, Lech Włodarski. - Wyd. 22. - Warszawa : PWN, 1997-. - 23 cm. - ISBN 83-01-01460-1. - Cz. 2. - 1998. - 491 s.
  Nr inw: P 39472, 39682, 39853; II 54043
 30. Analiza na rozmaitościach : nowoczesne podejście do klasycznych twierdzeń zaawansowanej analizy / Michael Spivak ; tł. z ang.. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - 125 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-01-14420-3
  Nr inw: BM 7550
 31. Analiza numeryczna / David Kincaid, Ward Cheney ; tł. z ang.. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006. - XXVII, 691 s. ; 25 cm. - ISBN 83-204-3078-X
  Nr inw: II 54462, 54582
 32. Analiza numeryczna zagadnień fizyki matematycznej / G. I. Marcuk ; tł. z ros.. - Warszawa : PWN, 1983. - 514 s. ; 23 cm
  Nr inw: BA 723; MF 1875; BM 2010-2012; II 31760-31762
 33. Analiza statystyczna oraz prognozowanie w modelach ekonomicznych / Aleksander Wojna. - Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2003-. - 24 cm. - ISBN 83-7365-031-8. - Cz. 1 : : Wprowadzenie do statystyki opisowej, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. - 305 s.
  Nr inw: BM 7336
 34. Analytical techniques of celestial mechanics / Victor A. Brumberg. - Berlin : Springer-Verlag, 1995. - VIII, 236 s. ; 24 cm. - ISBN 3-540-58782-9
  Nr inw: BA 744
 35. Asymptotic statistics / A. W. Van der Vaart. - Cambridge : Cambridge University Press, 1998. - XV, 443 s. ; 26 cm. - (Cambridge series in statistical and probabilistic mathematics). - ISBN 0-521-78450-6
  Nr inw: BM 7335
 36. Banach-Hilbert spaces, vector measures and group representations / Tsoy-Wo Ma. - New Jersey : World Scientific, 2002. - XIV, 606 s. ; 24 cm. - ISBN 981-238-038-8
  Nr inw: BM 7374
 37. Basic algebraic geometry / Igor R. Shafarevich ; translated from the Russian. - Ed. 2. - Berlin : Springer-Verlag, 1994-. - 24 cm. - ISBN 3-540-54812-2. - T. 1. - XVIII, 303 s.
  Nr inw: BA 747
 38. Basic algebraic geometry / Igor R. Shafarevich ; translated from the Russian. - Ed. 2. - Berlin : Springer-Verlag, 1994-. - 24 cm. - ISBN 3-540-54812-2. - T. 2. - XV, 269 s.
  Nr inw: BA 748
 39. Biostatystyka w zadaniach / Roman Gondko, Alojzy Zgirski, Maria Adamska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994. - 532 s., [2]k.tabl.: wykr. ; 25 cm. - ISBN 83-7016-796-9
  Nr inw: BM 7480
 40. Capture dynamics and chaotic motions in celestial mechanics : with applications to the construction of low energy transfers / Edward Belbruno. - Princeton : Princeton University Press, 2004. - XVII, 211 s. : rys. ; 25 cm. - ISBN 0-691-09480-2
  Nr inw: BA 741
 41. Cartan for beginners : differential geometry via moving frames and exterior differential systems / Thomas A. Ivey, J. M. Landsberg. - Providence : American Mathematical Society, 2003. - XIV, 378 s. ; 27 cm. - ISBN 0-8218-3375-8
  Nr inw: BA 752
 42. Classical analysis on normed spaces / Tsoy-Wo Ma. - Singapore : World Scientific, 1995. - XVI, 356 s. ; 23 cm. - ISBN 981-02-2137-1
  Nr inw: BM 7510
 43. Coherent states, quantization and gravity : proceedings of the XVII Workshop on Geometric Methods in Physics, Białowieża, July 3-9, 1998 / Ed. Martin Schlichenmaier [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2001. - 344 s. ; 24 cm. - ISBN 83-235-0066-5
  Nr inw: BF 6717
 44. CreditRisk+ in the banking industry / Ed. Matthias Gundlach [et al.]. - Berlin : Springer-Verlag, 2004. - XII, 369 s. : wykr. ; 25 cm. - (Springer finance). - ISBN 3-540-20738-4
  Nr inw: BM 7334
 45. Czy Bóg gra w kości : nowa matematyka chaosu / Ian Stewart ; tł. z ang.. - Warszawa : PWN, 1994. - 365 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-01-11371-5
  Nr inw: MF 6294; BM 7439
 46. Czy Bóg gra w kości : nowa matematyka chaosu / Ian Stewart ; tł. z ang.. - Wyd. 4 popr. i zm.. - Warszawa : PWN, 2001. - 446 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-01-13535-2
  Nr inw: BM 7513; II 49402
 47. Differential equations with Mathematica / Kevin R. Coombes [et al.]. - New York : John Wiley & Sons, 1995. - V, 218 s. : wykr. ; 24 cm. - ISBN 0-471-10874-X
  Nr inw: BM 7495
 48. Differential Galois theory and non-integrability of Hamiltonian systems / Juan J. Morales Ruiz. - Basel : Birkhäuser, 1999. - XIV, 165 s. ; 24 cm. - (Progress in Mathematics ; vol. 179). - ISBN 3-7643-6078-X
  Nr inw: BA 750
 49. Dydaktyka matematyki : teoria i zastosowania w matematyce szkolnej / Helena Siwek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, 2005. - 335 s. : il. ; 24 cm. - (Biblioteczka Nauczyciela Matematyki). - ISBN 83-02-09303-3
  Nr inw: BM 7538-7539; P 43768-43771; II 54404
 50. Dynamika systemowa - symulacja i optymalizacja / Elżbieta Kasperska. - Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2005. - 182 s. : rys., tab. ; 24 cm. - ISBN 83-7335-258-9
  Nr inw: II 54333
 51. Egzamin wstępny na wyższe uczelnie : zbiór zadań / Elżbieta Bańkowska, Alicja Cewe, Dorota Stankiewicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Podkowa, 1996. - 328 s. ; 21 cm. - (Matematyka). - ISBN 83-900032-1-9
  Nr inw: BM 7489
 52. Ekonometria / red. Marek Gruszczyński [et al.]. - Wyd. 7. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 2004. - 429 s. ; 25 cm. - ISBN 83-8668-952-8
  Nr inw: BM 7370
 53. Elementarny wstęp do współczesnej analizy matematycznej / Marian Malec. - Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 1996. - 200 s. ; 24 cm
  Nr inw: BT 4525-4527; BM 7417-7418
 54. Elements of information theory / Thomas M. Cover, Joy A. Thomas. - New York : John Wiley & Sons, 1991. - XXII, 542 s. : rys. ; 25 cm. - (Wiley series in telecommunications). - ISBN 0-471-06259-6
  Nr inw: BF 6829
 55. Elementy rachunku prawdopodobieństwa / Joanna Kremblewska. - Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004. - 116 s. : rys. ; 25 cm. - ISBN 83-917446-4-7
  Nr inw: BM 7526
 56. Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej / Zdzisław Hellwig. - Wyd. 13. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. - 312 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-01-02137-3
  Nr inw: II 54068
 57. Elementy teorii szeregów w przestrzeniach unormowanych / Marian Malec. - Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2001. - 164 s. ; 24 cm. - ISBN 83-88408-86-0
  Nr inw: BM 7377
 58. Estymacja i sterowanie statystycznie optymalne. - Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2005. - 180 s. : rys. ; 25 cm. - ISBN 83-7335-169-8
  Nr inw: BM 7540
 59. European mathematics in the last centuries : lectures presented at the conference held at Będlewo, 26-30 april 2004 / ed. Witold Więsław. - Wrocław : Typoscript Studio Wydawniczo-Typograficzne Andrzej Ploch, 2005. - 159 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-893666-38-X
  Nr inw: BM 7505
 60. Exploring mathematics with Mathematica / Theodore W. Gray, Jerry Glynn. - Redwood City : Addison-Wesley, 1991. - 535 s., [8]k. tabl. kolor. : rys., wykr. ; 24 cm + CD-ROM. - ISBN 0-201-52818-5
  Nr inw: BM 7497
 61. Fraktale : granice chaosu / Heinz-Otto Peitgen, Hartmut Jürgens, Dietmar Saupe ; tł. z ang.. - Warszawa : PWN, 1995. - 24 cm + kaseta VHS. - ISBN 83-01-11784-2. - Cz. 1. - 1995. - 543 s., [4]k. tabl. : il.
  Nr inw: MF 6437; BF 6786; II 43810
 62. Fraktale : granice chaosu / Heinz-Otto Peitgen, Hartmut Jürgens, Dietmar Saupe ; tł. z ang.. - Warszawa : PWN, 1995. - 24 cm + kaseta VHS. - ISBN 83-01-11784-2. - Cz. 2. - 1996. - 553 s.
  Nr inw: MF 6513; BF 6787; II 44486
 63. Functional analysis : an introduction / Yuli Eidelman, Vitali D. Milman, Antonis Tsolomitis. - Providence : American Mathematical Society, 2004. - XV, 322 s. ; 27 cm. - (Graduate studies in mathematics ; 66). - ISBN 0-8218-3646-3
  Nr inw: BM 7359
 64. Galois theory of linear differential equations / Put Marius van der, Singer Michael F.. - Berlin : Springer-Verlag, 2003. - XVII, 438 s. ; 25 cm. - (Grundlehren der mathematischen Wissenschaften ; 328). - ISBN 3-540-44228-6
  Nr inw: BA 756
 65. Geometria analityczna w zadaniach / Eugeniusz Niczyporowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996-. - 21 cm. - ISBN 83-02-06063-1. - T. 1 : : Proste i wektory. - 1996. - 198 s. : rys.
  Nr inw: BM 5914, 7433
 66. Geometry of differntial equations / Ed. A. Khovanskij [et al.]. - Providence : American Mathematical Society, 1998. - XI, 194 s. ; 27 cm. - (American Mathematical Society translations ; vol. 186) (Advances in the mathematical sciences ; 39). - ISBN 0-8218-1094-4
  Nr inw: BA 758
 67. Handbook of exact solutions for ordinary differential equations / Andrei D. Polyanin, Valentin F. Zaitsev. - Ed. 2. - Boca Raton : Chapman & Hall/CRC, 2002. - XXVI, 787 s. ; 27 cm. - ISBN 1-58488-297-2
  Nr inw: BA 749
 68. I ty zostaniesz studentem : egzaminacyjne zadania testowe z matematyki z rozwiązaniami / Kazimierz Cegiełka, Jerzy Przyjemski. - Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "ADAM", 1996. - 223 s. ; 21 cm. - ISBN 83-85207-97-X
  Nr inw: BM 7434
 69. Infinite dimensional analysis : a hitchhiker's guide / Charalambos D. Aliprantis, Kim C. Border. - Ed. 2 completely rev. and enel.. - Berlin : Springer-Verlag, 1999. - XX, 672 s. ; 24 cm. - ISBN 3-540-65854-8
  Nr inw: BM 7357, 7523
 70. Informator maturalny od 2005 roku z matematyki / [Informator opracowała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie w porozumieniu z pozostałymi komisjami okręgowymi oraz Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie. - Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "ADAM",2004. - 95 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-7232-582-0
  Nr inw: BM 7356
 71. Integrable problems of celestial mechanics in spaces of constant curvature / Tatiana G. Vozmischeva. - Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2003. - XI, 180 s. : il. ; 25 cm. - (Astrophysics and Space Science Library ; 295). - ISBN 1-4020-1521-6
  Nr inw: BA 754
 72. Introduction to the mathematics of finance : from risk management to options pricing / Steven Roman. - New York : Springer-Verlag, 2004. - XIV, 354 s. : wykr. ; 24 cm. - (Undergraduate texts in mathematics). - ISBN 0-387-21364-3
  Nr inw: BM 7340
 73. Inżynierska geometria wykreślna : podstawy i zastosowania / Anna Błach. - Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2002. - 337 s. : rys. ; 30 cm. - ISBN 83-7335-023-3
  Nr inw: IB 6281
 74. Kombinatoryka / Ewa Kowalik. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1993. - 127 s. : rys. ; 21 cm. - (Naucz się sam). - ISBN 83-204-1590-X
  Nr inw: BM 7488
 75. Komputerowe modelowanie emisji i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń samochodowych / Lucyna Brzozowska, Krzysztof Brzozowski. - Katowice : Śląsk Spółka z o.o. Wydawnictwo Naukowe, 2003. - 290 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-7164-414-0
  Nr inw: II 53167
 76. Kółko matematyczne dla olimpijczyków / Henryk Pawłowski. - Toruń : TURPRES, 1994. - 306 s. : rys. ; 21 cm. - ISBN 83-902482-3-9
  Nr inw: BM 7487
 77. Krzywe eliptyczne w kryptografii / Ian Blake, Gadiel Seroussi, Nigel Smart ; tł. z ang.. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. - XVII, 239 s. ; 25. - (Tajemnica, Atak, Obrona). - ISBN 83-204-2951-X
  Nr inw: IE 5058; II 54191
 78. Köthe-Bochner function spaces / Pei-Kee Lin. - Boston : Birkhäuser, 2004. - XII, 370 s. ; 25 cm. - ISBN 0-8176-3521-1
  Nr inw: BM 7375
 79. Laboratorium metod optymalizacji / Aleksander Ostanin. - Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2004. - 186 s. ; 24 cm. - ISBN 83-88229-72-9
  Nr inw: BM 7503; II 54291
 80. Lectures on celestial mechanics / Carl Ludwig Siegel, Jürgen K. Moser. - Berlin : Springer-Verlag, 1995. - XII, 290 s. ; 24 cm. - (Classics in mathematics). - ISBN 3-540-58656-3
  Nr inw: BA 746
 81. Lectures on partial differential equations / Vladimir I. Arnold ; translated with russian. - Berlin : Springer-Verlag, 2004. - X, 157 s. : rys. ; 24 cm. - (Universitext). - ISBN 3-540-40448-1
  Nr inw: BA 735
 82. Les systemes hamiltoniens et leur integrabilite / Audin Michele. - Paris : Societe Mathematique de France, 2001. - 170 s. ; 25 cm. - (Cours specialises collection SMF ; 8). - ISBN 2-86883-522-8
  Nr inw: BA 757
 83. Linear differential equations and group theory from Riemann to Poincare / Gray Jeremy. - Ed. 2. - Boston : Birkhäuser, 2000. - XX, 338 s. ; 25 cm. - ISBN 0-8176-3837-7
  Nr inw: BA 755
 84. Locally solid Riesz spaces with applications to economics / Charalambos D. Aliprantis, Owen Burkinshaw. - Ed. 2. - Providence : American Mathematical Society, 2003. - XII, 344 s. ; 27 cm. - (Mathematical surveys and monographs ; 105). - ISBN 0-8218-3408-8
  Nr inw: BM 7361
 85. Logika matematyczna w informatyce / Mordechai Ben-Ari ; tł. z ang.. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. - XIII, 343 s. ; 25 cm. - (Klasyka Informatyki). - ISBN 83-204-2972-2
  Nr inw: BM 7532; II 54196
 86. Lozanovsky's Note-books / Ed. Włodzimierz P. Odyniec [et al.] ; trans. from russ.. - Zielona Góra : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2000-. - 24 cm. - ISBN 83-7268-031-0. - Part : 1 : : Problems 4-609. - 2000. - XII, 141 s.
  Nr inw: BM 6427-6428; II 48319, 53968
 87. Macierze i operatory / Witold Rzymowski. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 2004. - 378 s. ; 25 cm. - ISSN 83-227-2208-7
  Nr inw: BM 7209; II 53508
 88. Matematyka - klasa 1 : poradnik dla nauczyciela i program nauczania w liceum ogólnokształcącym : kształcenie w zakresie rozszerzonym / Maciej Bryński, Norbert Dróbka, Karol Szymański. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, 2002. - 144 s. : rys. ; 24 cm. - (A Akademia WSiP). - ISBN 83-02-08193-0
  Nr inw: BM 7386
 89. Matematyka - klasa 2 : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego : kształcenie w zakresie rozszerzonym / Maciej Bryński, Norbert Dróbka, Karol Szymański. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, 2003. - 256 s. : il., wykr. ; 24 cm. - (A Akademia WSiP). - ISBN 83-02-0863-3
  Nr inw: BM 7384
 90. Matematyka - klasa 2 : poradnik dla nauczyciela liceum ogólnokształcącego / Maciej Bryński, Norbert Dróbka, Karol Szymański. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, 2003. - 80 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - (A Akademia WSiP). - ISBN 83-02-08643-6
  Nr inw: BM 7385
 91. Matematyka - klasa 2 : zbiór zadań dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie w zakresach: podstawowym i rozszerzonym / Norbert Dróbka, Karol Szymański. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, 2003. - 147 s. : il., wykr. ; 24 cm. - (A Akademia WSiP). - ISBN 83-02-08633-9
  Nr inw: BM 7383
 92. Matematyka - klasa 3 : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego : kształcenie w zakresie rozszerzonym / Maciej Bryński, Norbert Dróbka, Karol Szymański. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, 2004. - 176 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - (A Akademia WSiP). - ISBN 83-02-08887-0
  Nr inw: BM 7387
 93. Matematyka - klasa 3 : poradnik dla nauczyciela liceum ogólnokształcącego : kształcenie w zakresie rozszerzonym / Maciej Bryński, Norbert Dróbka, Karol Szymański. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, 2004. - 72 s. : rys. ; wykr. ; 24 cm. - (A Akademia WSiP). - ISBN 83-02-08898-6
  Nr inw: BM 7388
 94. Matematyka - klasa 3 : zbiór zadań dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie w zakresach: podstawowym i rozszerzonym / Norbert Dróbka, Karol Szymański. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, 2004. - 151 s. ; 24 cm. - ISBN 83-02-08885-4
  Nr inw: BM 7389
 95. Matematyka 1 : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym / Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era, 2004. - 317 s. : il. kolr., rys. ; 24 cm. - ISBN 83-88985-28-0
  Nr inw: BM 7398
 96. Matematyka 1 : poradnik metodyczny : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym / Alina Agnieszka Ossowska, Dorota Ponczek, Ewa Zamościńska. - Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era, 2002. - 200 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - ISBN 83-88985-73-6
  Nr inw: BM 7403
 97. Matematyka 1 : sprawdziany dla klasy pierwszej gimnazjum : wersja 2 / Elżbieta Borowik [et al.]. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2004. - [52]s. : il. ; 30 cm. - (Matematyka z plusem). - ISBN 83-7420-000-6
  Nr inw: BM 7514
 98. Matematyka 1 : zbiór zadań dla klasy pierwszej gimnazjum / Marcin Braun, Jacek Lech. - Wyd. 6. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2004. - 119 s. : rys. ; 24 cm. - (Matematyka z plusem). - ISBN 83-87788-37-6
  Nr inw: BM 7521
 99. Matematyka 2 : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym / Wojciech Babiański [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era, 2005. - 462 s. : il. kolor. ; 24 cm. - ISBN 83-89272-79-2
  Nr inw: BM 7536
 100. Matematyka 2 : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym / Wojciech Babiański [ et al.]. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era, 2004. - 286 s. : il. kolor., rys., wykr. ; 24 cm. - ISBN 83-89497-71-9
  Nr inw: BM 7399-7400
 101. Matematyka 2 : poradnik metodyczny : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym / Lech Chańko, Joanna Janik. - Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era, 2003. - 256 s. : il., rys. ; 24 cm. - ISBN 83-89497-87-5
  Nr inw: BM 7405
 102. Matematyka 2 : sprawdziany dla klasy drugiej gimnazjum / Marzenna Grochowalska. - Wyd. 3. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2004. - [52]s. : il. ; 30 cm. - (Matematyka z plusem). - ISBN 83-87788-64-3
  Nr inw: BM 7515
 103. Matematyka 2 : zbiór zadań dla klasy drugiej gimnazjum / Marcin Braun, Jacek Lech. - Wyd. 5. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2004. - 120 s. : rys. ; 24 cm. - (Matematyka z plusem). - ISBN 83-87788-57-0
  Nr inw: BM 7520
 104. Matematyka 2001 : podręcznik dla klasy 6 szkoły podstawowej / Anna Bazyluk [et al.]. - Wyd. 6 zm.. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, 2003. - 214 s. : il., rys. ; 24 cm. - ISBN 83-02-08692-4
  Nr inw: BM 7397, 7499
 105. Matematyka 2001 : podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej / red. M. Cieńska ; aut. : Anna Bazyluk [et al.]. - Wyd. 9. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. - 239 s. : rys. ; 23 cm. - ISBN 83-02-06529-3
  Nr inw: BM 5832, 7500
 106. Matematyka 2001 : zeszyt ćwiczeń dla klasy 5 szkoły podstawowej / Anna Bazyluk [et al.]. - Wyd. 8. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, 1997-. - 24 cm. - 83-02-05640-5. - Cz. 1. - 96 s. : rys.
  Nr inw: BM 7395
 107. Matematyka 2001 : zeszyt ćwiczeń dla klasy 5 szkoły podstawowej / Anna Bazyluk [et al.]. - Wyd. 8. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, 1997-. - 24 cm. - 83-02-05640-5. - Cz. 2. - 78 s. : rys., wykr.
  Nr inw: BM 7396
 108. Matematyka 2001 : zeszyt ćwiczeń dla klasy 6 szkoły podstawowej / Anna Bazyluk [et al.]. - Wyd. 7. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, 2003-. - 24 cm. - ISBN 83-02-08698-3. - Cz. 1. - 2003. - 94 s. : rys.
  Nr inw: BM 7501
 109. Matematyka 2001 : zeszyt ćwiczeń dla klasy 6 szkoły podstawowej / Anna Bazyluk [et al.]. - Wyd. 8. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, 2003-. - 24 cm. - ISBN 83-02-05640-5. - Cz. 2. - 2003. - 87 s. : rys.
  Nr inw: BM 7502
 110. Matematyka 3 : książka dla nauczyciela gimnazjum : praca zbiorowa / Zofia Bolałek [et al.]. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2004. - 159 s. ; 21 cm. - (Matematyka z plusem). - ISBN 83-88881-32-9
  Nr inw: BM 7518
 111. Matematyka 3 : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym / Wojciech Babiański [et al.]. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era, 2005. - 407 s. : il. kolor., rys. ; 24 cm. - ISBN 83-7409-165-7
  Nr inw: BM 7537
 112. Matematyka 3 : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym / Wojciech Babiański [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era, 2004. - 279 s. : il. kolor., rys. ; 24 cm. - ISBN 83-7409-157-6
  Nr inw: BM 7401-7402
 113. Matematyka 3 : poradnik metodyczny : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym / Lech Chańko, Joanna Janik. - Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era, 2004. - 207 s. : il., rys., wykr. ; 24 cm. - ISBN 83-7409-177-0
  Nr inw: BM 7404
 114. Matematyka 3 : sprawdziany dla klasy trzeciej gimnazjum / Marzenna Grochowalska. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2004. - [44] s. : il. ; 30 cm. - (Matematyka z plusem). - ISBN 83-8881-02-7
  Nr inw: BM 7516
 115. Matematyka 3 : zbiór zadań dla klasy trzeciej gimnazjum / Marcin Braun, Jacek Lech. - Wyd. 4. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2004. - 111 s. : rys. ; 24 cm. - (Matematyka z plusem). - ISBN 83-87788-96-1
  Nr inw: BM 7519
 116. Matematyka : poradnik encyklopedyczny / I.N. Bronsztejn, K.A. Siemiendiajew ; tł. z ros.. - Wyd. 10. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. - 856 s. : rys., wykr. ; 18 cm. - ISBN 83-01-11658-7
  Nr inw: BM 7469-7470
 117. Matematyka : skrypt dla studentów kierunku zarządzanie i marketing / Zbigniew Bartosiewicz, Dorota Mozyrska, Ewa Pawłuszewicz. - Wyd. 2. - Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2003. - 201 s. ; 24 cm. - ISBN 83-86272-80-5
  Nr inw: BM 7355
 118. Matematyka : skrypt dla studentów wychowania technicznego / St. Szymański, T. Ledworowski. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1993-. - 21 cm. - ISBN 83-7096-042-1. - Cz. 1. - 1993. - 102 s. : rys.
  Nr inw: BM 7447-7448
 119. Matematyka : skrypt dla studentów wychowania technicznego / St. Szymański, T. Ledworowski. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1993-. - 21 cm. - ISBN 83-7096-042-1. - Cz. 2. - 1995. - 250 s. : rys.
  Nr inw: BM 7449-7451
 120. Matematyka : zbiór zadań / Helena Kazieko, Lucyna Kazieko. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2003-. - 24 cm. - ISBN 83-7244-448-X. - Cz. 1. - 2003. - 543 s.
  Nr inw: BM 7310; II 53603-53604
 121. Matematyka dla ekonomistów : zbiór zadań / red. nauk. Marian Matłoka. - Wyd. 2 popr.. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - 280 s. ; 24 cm. - (Materiały dydaktyczne - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; 138). - ISBN 83-89224-73-9
  Nr inw: BM 7364
 122. Matematyka dla klasy II : zakres podstawowy : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum / Stanisław Zieleń. - Opole : Wydawnictwo NOWIK, 2003. - 256 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - ISBN 83-87631-60-4
  Nr inw: BM 7406
 123. Matematyka dla klasy II liceum i technikum : zakres podstawowy i rozszerzony / Ryszard Kalina [et al.]. - Poznań : Wydawnictwo SENS, 2003. - 472 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - ISBN 83-86944-45-5
  Nr inw: BM 7408
 124. Matematyka dla klasy III : zakres podstawowy : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum / Stanisław Zieleń. - Opole : Wydawnictwo NOWIK, 2004. - 232 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-89848-01-5
  Nr inw: BM 7407
 125. Matematyka dla klasy III liceum i technikum : zakres podstawowy i rozszerzony / Ryszard Kalina [et al.]. - Wyd. 3 popr.. - Poznań : Wydawnictwo SENS, 2004. - 515 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - ISBN 83-86944-49-8
  Nr inw: BM 7409
 126. Matematyka dla maturzystów : definicje, twierdzenia, wzory, przykłady / Wacław Leksiński, Bohdan Macukow, Wojciech Żakowski. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1996. - 226 s. ; 21 cm. - ISBN 83-204-1961-1
  Nr inw: BM 7484
 127. Matematyka dla maturzystów : zadania / Wacław Leksiński, Bohdan Macukow, Wojciech Żakowski. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1996. - 327 s. : rys. ; 21 cm. - ISBN 83-204-2087-3
  Nr inw: BM 7483
 128. Matematyka dla przyrodników i inżynierów / Donald A. McQuarrie ; tł. z ang.. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005-. - 24 cm. - ISBN 83-01-14457-2. - T. 1. - 2005. - XIII, 552 s. : portr., rys., wykr.. - ISBN 83-01-14456-4
  Nr inw: BM 7551; II 54414
 129. Matematyka dla studiów technicznych / Marek Lassak. - Wyd. 7. - Warszawa : Wydawnictwo Wspierania Procesu Edukacji, 2004. - 222 s. ; 24 cm. - ISBN 83-919479-7-1
  Nr inw: BM 7346
 130. Matematyka dyskretna / Andrzej Szepietowski. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2004. - 258 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7326-245-8
  Nr inw: BM 7368
 131. Matematyka dyskretna / Kenneth A. Ross, Charles R.B. Wright ; tł. z ang.. - Wyd. 5. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - 899 s. ; 24 cm. - ISBN 83-01-14380-0
  Nr inw: P 43554-43556; II 53666
 132. Matematyka dyskretna : podstawowe metody i algorytmy teorii grafów / Andrzej Włoch, Iwona Włoch. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2004. - 154 s. : wykr. ; 24 cm. - ISBN 83-7199-323-4
  Nr inw: BM 7512
 133. Matematyka finansowa / Maria Podgórska, Joanna Klimkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - 386 s. ; 24 cm. - ISBN 83-01-14322-3
  Nr inw: BM 7381; II 53572
 134. Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych / Janusz Piszczała. - Wyd. 7 rozsz.. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - 280 s. ; 25 cm. - ISBN 83-88222-35-X
  Nr inw: BM 7363
 135. Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych / Janusz Piszczała. - Wyd. 5. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1996. - 252 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-85530-65-7
  Nr inw: BT 4658-4660; BM 7413-7414
 136. Matematyka w ubezpieczeniach : jak to wszystko policzyć? / Tomasz Michalski, Krystyna Twardowska, Barbara Tylutki. - Warszawa : Placet, 2005. - 255 s. ; 24 cm + CD-ROM. - ISBN 83-85428-92-5
  Nr inw: BM 7371; II 53553
 137. Matematyka wokół nas : szkoła podstawowa 4 : podręcznik / Helena Lewicka, Elżbieta Rosłon. - Wyd. 6. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, 1999. - 312 s. : il, rys., wykr. ; 24 cm. - ISBN 83-02-07354-7
  Nr inw: BM 7394
 138. Matematyka wokół nas : zeszyt ćwiczeń dla klasy czwartej / Helena Lewicka, Elżbieta Rosłon. - Wyd. 6. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, 1999-. - 24 cm. - ISBN 83-02-07468-3. - Cz. 1. - 1999. - 93 s. : rys.
  Nr inw: BM 7390-7391
 139. Matematyka wokół nas : zeszyt ćwiczeń dla klasy czwartej / Helena Lewicka, Elżbieta Rosłon. - Wyd. 5. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, 1999-. - 24 cm. - ISBN 83-02-07468-3. - Cz. 2. - 1999. - 93 s. : rys.
  Nr inw: BM 7392-7393
 140. Matematyka wspomagająca zarządzanie / Jadwiga Abtowa [et al.] ; red. nauk. Krzysztof Piasecki. - Wyd. 2 popr.. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - 495 s. ; 25 cm. - ISBN 83-88760-47-5
  Nr inw: BM 7367
 141. Matematyka wspomagająca zarządzanie w zadaniach / red. Krzysztof Piasecki. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - 246 s. ; 24 cm. - (Materiały dydaktyczne - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; 150). - ISBN 83-7417-006-9
  Nr inw: BM 7365
 142. Matematyka z komputerem / Andrzej Obecny. - Gliwice : HELION, 2004. - 202 s. : wykr. ; 24 cm + CD-ROM. - Dla liceum i technikum. - ISBN 83-7361-578-4
  Nr inw: BM 7509
 143. Mathematica 5 / Grzegorz Drwal [et al.]. - Gliwice : Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2004. - 838 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-89105-57-8
  Nr inw: BM 7217; II 54353
 144. Mathematica : programowanie i zastosowania / Grzegorz Drwal [et al.]. - Gliwice : Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 1995. - 197 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-86644-04-4
  Nr inw: BM 7416
 145. Mathematica for physics / Robert L. Zimmerman, Fredrick I. Olenss. - Reading : Addison-Wesley, 1995. - XXIII, 436 s. : wykr. ; 24 cm. - ISBN 0-201-53796-6
  Nr inw: BM 7496
 146. Mathematica for scientists and engineers / Thomas B. Bahder. - Reading : Addison-Wesley, 1995. - XV, 846 s. ; 24 cm. - ISBN 0-201-54090-8
  Nr inw: BT 3687; BM 7494
 147. Mathematica narzędzie inżyniera / Radosław Grzymkowski, Adam Kapusta, Damian Słota. - Gliwice : Pracownia Komputerowa J.Skalmierskiego, 1994. - 205 s. ; 24 cm. - ISBN 8386644-01-X
  Nr inw: MF 6428; BM 7415; II 43673
 148. MATLAB guide / Desmond J. Higham, Nicholas J. Higham. - Ed. 2. - Philadelphia : Society for Industrial and Applied Mathematics, 2005. - XXIII, 381 s. : rys. ; 26 cm. - ISBN 0-89871-578-4
  Nr inw: BM 7534-7535; II 54269-54270
 149. Matura : zbiór zadań / Alicja Cewe, Halina Nahorska. - Wyd. 2 (rozsz.). - Gdańsk : Wydawnictwo Podkowa, 1996-. - 21 cm. - (Matematyka). - 83-900932-4-9. - Cz. 1. - 1996. - 317 s. : rys.
  Nr inw: BM 7481
 150. Matura : zbiór zadań : (profil matematyczno-fizyczny) / Alicja Cewe, Czesław Grajek, Halina Nahorska. - Gdańsk : Wydawnictwo Podkowa, 1995-. - 21 cm + suplement. - (Matematyka). - ISBN 83-900932-5-1. - Cz. 2. - 1995. - 287 s. : rys.
  Nr inw: BM 7482
 151. Methods of Qualitative theory of differential equations and related topics / Ed. L. Lerman [et al.]. - Providence : American Mathematical Society, 2000. - XIII, 196 s. : il. ; 27 cm + supplement. - (American Mathematical Society translations ; 2) (Advances in the mathematical sciences ; 48). - ISBN 0-8218-2663-8
  Nr inw: BA 753
 152. Metoda elementów brzegowych w statyce dźwigarów powierzchniowych / Kazimierz Myślecki. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2004. - 81 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-7085-830-9
  Nr inw: II 53946
 153. Metoda nieskończenie małych / Lew Pontriagin ; tł. z ros.. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. - 251 s. ; 21 cm. - (Biblioteczka Matematyczna Szkoły Średniej). - ISBN 83-02-05620-0
  Nr inw: BM 7474
 154. Metoda współrzędnych / Lew Pontriagin ; tł. z ros.. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. - 115 s. : rys. ; 21 cm. - (Biblioteczka Matematyczna Szkoły Średniej). - ISBN 83-02-05257-4
  Nr inw: BM 7478
 155. Metody analizy danych (na przykładach) / Witold Paleczek. - Częstochowa : Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, 2004. - 331 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - ISBN 83-7193-253-7
  Nr inw: BM 7325; II 53408
 156. Metody badania stabilności schematów różnic skończonych dla jednowymiarowego równania przewodnictwa cieplnego / Tomasz Małolepszy. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004. - 88 s. ; 24 cm. - ISBN 83-89712-19-9
  Nr inw: BM 7352; P 43404-43421; II 53373
 157. Metody geometryczne w fizyce i technice. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1968. - XVI, 373 s. ; 22 cm
  Nr inw: IM 314; BA 715; MF 1073
 158. Metody i algorytmy optymalizacji / Aleksander Ostanin. - Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2003. - 202 s. : rys. ; 23 cm. - (Rozprawy Naukowe Politechniki Białostockiej ; 101)
  Nr inw: IE 4948
 159. Metody Monte Carlo : wykłady / Romuald Wit. - Częstochowa : Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, 2004. - 130 s. : il. ; 25 cm. - (Skrypty Politechniki Częstochowskiej). - ISBN 83-7193-265-0
  Nr inw: BM 7524
 160. Metody numeryczne / Maria Kosiorowska, Tadeusz Stanisz. - Wyd. 3 popr.. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - 270 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-235-9
  Nr inw: BM 7542; II 54358
 161. Metody numeryczne / Zenon Fortuna, Bohdan Macukow, Janusz Wąsowski. - Wyd. 2 popraw.. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1993. - 383 s. ; 24 cm. - (Podręczniki akademickie. Elektronika-Informatyka-Telekomunikacja ; 0). - ISBN 83-204-1551-9
  Nr inw: MF 6311; BM 7438; II 43070
 162. Metody numeryczne / Zenon Fortuna, Bohdan Macukow, Janusz Wąsowski. - Wyd. 7. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. - 383 s. ; 24 cm. - (Podręczniki akademickie. Elektronika-Informatyka-Telekomunikacja). - ISBN 83-204-3075-5
  Nr inw: II 53719
 163. Metody numeryczne w C++ Builder : zaimplementuj algorytmy numeryczne w C++ / Bernard Baron, Łukasz Piątek. - Gliwice : HELION, 2004. - 550 s. : wykr. ; 24 cm + CD-ROM. - ISBN 83-7361-544-X
  Nr inw: BM 7333
 164. Metody numeryczne w programie Matlab / Marcin Stachurski. - Warszawa : Mikom, 2003. - 82 s. : rys. ; 24 cm. - (z każdym bitem serca). - ISBN 83-7279-376-X
  Nr inw: II 52466, 54400
 165. Metody opisu statystycznego / Wiesława Makać, Danuta Urbanek-Krzysztofiak. - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2004. - 228 s. : wykr. ; 24 cm. - ISBN 83-7017-597-X
  Nr inw: BM 7507
 166. Metody statystyczne / Aleksander Zeliaś. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000. - 300 s. ; 24 cm. - ISBN 83-208-1247-X
  Nr inw: BZ 2233-2234; BM 7435; II 47188, 47352
 167. Metody statystyczne : skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych / Stanisław Węglarczyk. - Kraków : Politechnika Krakowska, 1993. - 237 s. ; 24 cm
  Nr inw: BT 3209, 3212-3213; BM 7442-7443; II 43189
 168. Metody statystyczne : zarys teorii i zadania / red. nauk. Jadwiga Suchecka. - Wyd. 2 popr.. - Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2003. - 242 s. ; 24 cm. - ISBN 83-88469-27-4
  Nr inw: BM 7330; II 53320
 169. Metody wnioskowania statystycznego / Andrzej Balicki, Wiesława Makać. - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2004. - 280 s. ; 24 cm. - 83-7326-056-0
  Nr inw: BM 7506
 170. Metody wnioskowania statystycznego / Andrzej Luszniewicz. - Wyd. 4 zm.. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - 172 s. ; 21 cm. - (Statystyka nie jest trudna ; 2). - ISBN 83-208-1156-2
  Nr inw: BM 7477
 171. Modele obsługi masowej w systemach informacyjnych / Oleg Tikhonenko. - Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2003. - 311 s. ; 24 cm. - (Problemy Współczesnej Nauki : Teoria i zastosowania : Informatyka). - ISBN 83-87674-61-3
  Nr inw: BM 7410
 172. Modelowanie i symulacja układów dynamicznych : wybrane zagadnienia z przykładami w Matlabie / Ryszard Klempka, Antoni Stankiewicz. - Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. - 185 s. : wykr. ; 24 cm. - ISBN 83-89388-03-0
  Nr inw: BM 7378
 173. Modelowanie matematyczne systemów / Jakub Gutenbaum. - Wyd. 3 popr. i rozsz.. - Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2003. - 420 s. : rys. ; 25 cm. - (Problemy Współczesnej Nauki : Teoria i zastosowania) (Badania Systemowe (Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Systemowych) ; t. 32). - ISBN 83-87674-53-2
  Nr inw: BM 7341; II 53266
 174. Modelowanie matematyczne w finansach i ubezpieczeniach / Piotr Jaworski, Jacek Micał. - Warszawa : POLTEXT, 2005. - 314 s. ; 24 cm. - ISBN 83-88840-73-8
  Nr inw: BM 7530
 175. Modelowanie, analiza i synteza układów dynamicznych z zastosowaniem grafów wiązań / Cezary Orlikowski. - Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2005. - 209 s. : rys. ; 24 cm. - (Monografie Politechniki Gdańskiej ; 55). - ISBN 83-7348-112-5
  Nr inw: II 54249
 176. Normal forms and unfoldings for local dynamical systems / James Murdock. - New York : Springer-Verlag, 2003. - XIX, 494 s. ; 25 cm. - (Springer monographs in mathematics). - ISBN 0-387-95464-3
  Nr inw: BA 734
 177. Nowoczesne kompendium matematyki / I.N. Bronsztejn [et al.] ; tł. z niem.. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. - XL, 1258 s. : rys. ; 22 cm. - ISBN 83-01-14148-4
  Nr inw: BF 6695; BM 7342; II 53269
 178. Nowoczesne narzędzia gromadzenia, udostępniania i analizy danych : Statistica Data Miner i Sybase IQ : seminarium, Warszaw 2004. - Kraków : StatSoft Polska Sp. z o.o., 2004. - 80 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-88724-20-7
  Nr inw: BM 7348
 179. Obliczenia inteligentne, szybkie przekształcenia i klasyfikatory / Piotr S. Szczepaniak. - Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2004. - V, 306 s. : rys., tab. ; 24 cm. - (Problemy Współczesnej Nauki : Teoria i zastosowania : Informatyka). - ISBN 83-87674-77-X
  Nr inw: IE 5000; II 53563
 180. Obliczenia symboliczne i numeryczne w programie MATLAB / Wiesława Regel. - Warszawa : Mikom, 2004. - 166 s. : wykr. ; 24 cm. - ISBN 83-7279-385-9
  Nr inw: BM 6881; II 54392
 181. Okruchy matematyki / Jarosław Górnicki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. - 244 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-01-11794-X
  Nr inw: BM 7492
 182. On the splitting of invariant manifolds in multidimensional near-integrable Hamiltonian systems / Pierre Lochak, J. - P. Marco, D. Sauzin. - Providence : American Mathematical Society, 2003. - VII, 145 s. ; 26 cm. - (Memoirs of the American Mathematical Society ; 775). - ISBN 0-8218-3268-9
  Nr inw: BA 751
 183. Optymalizacja - teoria, algorytmy i ich realizacja w MATLAB-ie / Aleksander Jastriebow, Mirosław Wciślik. - Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2004. - 142 s. : rys. ; 24 cm. - (Skrypty uczelniane Politechniki Świętokrzyskiej ; 401)
  Nr inw: BM 7337
 184. Optymalizacja topologii kontinuum materialnego / Ryszard Kutyłowski. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2004. - 216 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-7085-788-4
  Nr inw: II 53259, 53973
 185. Ordinary differential equations / Philip Hartman. - Ed. 2. - Philadelphia : Society for Industrial and Applied Mathematics, 2002. - XX, 612 s. ; 23 cm. - (Classics in applied mathematics ; 38). - ISBN 0-89871-510-5
  Nr inw: BM 7351
 186. Ordinary differential equations / Vladimir I. Arnol'd ; translated from the Russian. - Berlin : Springer-Verlag, 1992. - 334 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 3-540-54813-0
  Nr inw: BA 745
 187. P-adic analysis and mathematical physics / Vasilij Sergeevic Vladimirov, I. V. Volovich, E. I. Zelenov. - Singapore : World Scientific, 1994. - XVIII, 319 s. ; 23 cm. - (Series on Soviet & East European Mathematics ; 1). - ISBN 981-02-0880-4
  Nr inw: BF 6753
 188. Pochodna materialna w optymalnym projektowaniu kształtu / Anna Kwiatkowska, Andrzej Krawczyk, Jan Sikora. - Warszawa : Instytut Naukowo-Badawczy ZTUREK, 2004. - 95 s. : rys. ; 24 cm. - (Monografie - Zastosowania Elektromagnetyzmu ; nr 4). - ISBN 83-919556-2-1
  Nr inw: II 53391, 53967
 189. Podstawy matematyki dla ekonomistów / Józef Banaś. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. - 363 s. ; 24 cm. - ISBN 83-204-3008-9
  Nr inw: BM 7379; II 53579-53580
 190. Podstawy matematyki ubezpieczeń na życie / Bartłomiej Błaszczyszyn, Tomasz Rolski. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. - 391 s. ; 24 cm. - ISBN 83-204-2955-2
  Nr inw: BM 7324; P 43350-43351; II 53171
 191. Podstawy modelowania krzywych i powierzchni : zastosowania w grafice komputerowej / Przemysław Kiciak. - Wyd. 2 zm. i rozsz.. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. - 560 s. : rys. ; 25 cm + CD-Rom. - ISBN 83-204-3081-X
  Nr inw: II 53922
 192. Podstawy modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym / Maria Teresa Markiewicz. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2004. - 359 s. : rys., tab. ; 24 cm. - Podano zbędny drugi ISBN 83-7207-462-3. - ISBN 83-7207-461-5
  Nr inw: IB 6212; II 53425
 193. Podstawy rachunku wektorowego i tensorowego / Jerzy Grycz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. - 103 s. ; 21 cm. - (Małe monografie PWN). - ISBN 83-01-11979-9
  Nr inw: BM 7445-7446
 194. Podstawy statystyki z przykładami w Excelu / Joanna Kisielińska, Urszula Skórnik-Pokarowska. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2005. - 144 s. : il. ; 24 cm + CD-ROM. - ISBN 83-7244-590-7
  Nr inw: BM 7527
 195. Poradnik nauczyciela matematyki : gotowe scenariusze lekcji, zadania i sprawdziany / Bogusława Baścik [et al.] ; zespół aut. pod red. Bogusławy Baścik. - Stan prawny na dzień 1 września 2004 r.. - Warszawa : Wydawnictwo Verlag Dashofer, 2004. - [148]s. : il. ; 21 cm + CD-ROM. - Dla nauczycieli matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum. - ISBN 83-88285-77-7
  Nr inw: BM 7354
 196. Positive operators in Banach spaces and their applications / Mirosława Zima. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. - 104 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7338-290-9
  Nr inw: BM 7543
 197. Problems in operator theory / Yuri A. Abramovich, Charalambos D. Aliprantis. - Providence : American Mathematical Society, 2002. - XII, 386 s. ; 27 cm. - (Graduate studies in mathematics ; 51). - ISBN 0-8218-2147-4
  Nr inw: BM 7360
 198. Proste i krzywe / Wiktor Gutenmacher, Nikołaj Wasiliew ; tł. z ros.. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. - 150 s. : rys. ; 21 cm. - ISBN 83-02-05275-2
  Nr inw: BM 7475
 199. Rachunek błędów dla inżynierów / Zbigniew Kotulski, Wojciech Szczepiński. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. - 268 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-204-2948-X
  Nr inw: BM 7343; II 53314
 200. Rachunek różniczkowy i całkowy funkcji jednej zmiennej / Helena Bereś, Krzysztof Bereś. - Kielce : Politechnika Świętokrzyska, 2002-. - 23 cm. - Cz. 2: : Rozwiązania zadań. - 2005. - 414 s. : rys.. - (Materiały pomocnicze i informacyjne ; 146)
  Nr inw: II 54296
 201. Rachunek różniczkowy i całkowy funkcji jednej zmiennej / Helena Bereś, Krzysztof Bereś. - Wyd. 2 popr.. - Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2005-. - 24 cm. - (Materiały pomocnicze i informacyjne ; 150). - Cz. 1. - 2005. - 254 s. : rys.
  Nr inw: BM 7544
 202. Rachunek różniczkowy i całkowy funkcji wielu zmiennych : teoria, przykłady, zadania / Jan Stankiewicz, Katarzyna Wilczek. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2005. - 263 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7199-338-2
  Nr inw: II 54245
 203. Remarkable mathematicians : from Euler to von Neumann / Ioan James. - Cambridge : Cambridge University Press, 2004. - XIV, 433 s. : il. ; 23 cm. - (Spectrum series). - ISBN 0-521-52094-0
  Nr inw: BM 7344
 204. Repetytorium z matematyki / Barbara Sękalska [et al.]. - Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2004. - 118 s. ; 24 cm. - (Materiały pomocnicze i informacyjne ; 144)
  Nr inw: BM 7339
 205. Równania różniczkowe cząstkowe w elektrotechnice / Edward Kącki. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1971. - 281 s. ; 22 cm
  Nr inw: MF 786; BM 7441
 206. Równania różniczkowe zwyczajne : teoria i metody numeryczne z wykorzystaniem komputerowego systemu obliczeń symbolicznych / Andrzej Palczewski. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. - 386 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-204-2921-8
  Nr inw: BM 6812; II 52259-52260, 53507
 207. Równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe : zadania z matematyki / Janina Niedoba, Wiesław Niedoba ; pod red. Bogdana Choczewskiego. - Wyd. 2. - Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 1993. - 169 s. ; 24 cm. - (Skrypty uczelniane Akademii Górniczo-Hutniczej ; 1348)
  Nr inw: BT 4461; BM 7456-7457
 208. Składki i ryzyko ubezpieczeniowe : modelowanie stochastyczne / red. Walenty Ostasiewicz ; aut.: Joanna Dębicka [et al.]. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2004. - 288 s. ; 24 cm. - (Statystyka i ryzyko). - ISBN 83-7011-696-5
  Nr inw: BM 7366
 209. Solvable models in quantum mechanics / S. Albeverio [ et al.]. - Ed. 2. - Providence : AMS Chelsea Publishing, 2005. - XIV, 488 s. ; 27 cm. - ISBN 0-8218-3624-2
  Nr inw: BF 6834
 210. Spectral theory of linear operators : and spectral systems in Banach algebras / Vladimir Müller. - Basel : Birkhäuser, 2003. - X, 381 s. ; 24 cm. - (Operator theory ; 139). - ISBN 3-7643-6912-4
  Nr inw: BM 7358
 211. Statystyka / Mieczysław Sobczyk. - Wyd. 2 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. - 328 s. ; 21 cm. - ISBN 83-01-11241-7
  Nr inw: BM 7467-7468
 212. Statystyka / Mieczysław Sobczyk. - Wyd. 2 popr.. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. - 328 s. : wykr. ; 21 cm. - ISBN 83-01-11241-7
  Nr inw: BM 7466
 213. Statystyka / red. nauk. Jan Paradysz. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - 446 s. : wykr. ; 24 cm. - ISBN 83-7417-027-1
  Nr inw: BM 7382; II 53590
 214. Statystyka : teoria i zastosowanie / Walentyna Ignatczyk, Maria Chromińska. - Wyd. zm. i uzup. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2004. - 339 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7205-204-2
  Nr inw: BM 7327
 215. Statystyka : zbiór zadań : praca zbiorowa / red. Helena Kassyk-Rokicka ;[aut. Helena Kassyk-Rokicka et al.]. - Wyd. 3 zm.. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005. - 282 s. ; 24 cm. - ISBN 83-208-1534-7
  Nr inw: BM 7372; II 53515
 216. Statystyka dla każdego / James A. Walker, Margaret M. McLean ; tł. z ang.. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. - 247 s. : il., rys. ; 24 cm. - ISBN 83-02-05181-0
  Nr inw: BM 7476
 217. Statystyka dla studiów licencjackich / Jarosław Podgórski. - Wyd. 2 zm.. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005. - 444 s. ; 24 cm. - ISBN 83-208-1524-X
  Nr inw: BM 7373; II 53535
 218. Statystyka i data mining w badaniach naukowych : [seminarium], Warszawa -Kraków 2004. - Kraków : StatSoft Polska Sp. z o.o., 2004. - 124 s. : il., mapa, wykr. ; 24 cm. - (Zastosowania statystyki i data mining). - ISBN 83-888724-22-3
  Nr inw: BM 7349
 219. Statystyka matematyczna / Mirosław Krzyśko. - Wyd. 2 popr.. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 2004. - 447 s. ; 24 cm. - ISBN 83-232-1406-9
  Nr inw: BM 7411-7412; P 43512-43513; II 53598
 220. Statystyka matematyczna : modele i zadania / Jerzy Greń. - Wyd. 6. - Warszawa : PWN, 1978. - 363 s. ; 20 cm
  Nr inw: MF 215; P 32576; II 43453; P 43603
 221. Statystyka nie tylko dla licencjatów.1 / Ludomir M. Laudański. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2004. - 240 s. : wykr. ; 24 cm. - ISBN 83-7199-316-1
  Nr inw: BM 7511
 222. Statystyka od podstaw / Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski. - Wyd. 4 popr. i uzup.. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1995. - 380 s. ; 24 cm. - ISBN 83-208-0971-1
  Nr inw: BT 2800, 2822; NP 7199; BM 7429
 223. Statystyka, ekonometria, prognozowanie : ćwiczenia z Excelem / Agnieszka Snarska. - Warszawa : Placet, 2005. - 261 s. : il. ; 24 cm + CD-ROM. - ISBN 83-85428-97-6
  Nr inw: BM 7531
 224. Sto zadań / Hugo Steinhaus. - Warszawa : PHU "DIP", 1993. - 173 s. : rys. ; 21 cm. - (Klasyka matematyki)
  Nr inw: BM 7479
 225. Strategia : wprowadzenie do teorii gier / Joel Watson ; tł. z ang.. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. - XV, 366 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-204-2999-4
  Nr inw: BM 7533; II 54180
 226. Świat matematyki / Philip J. Davis, Reuben Hersh ; tł. z ang.. - Warszawa : PWN, 1994. - 379 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-01-11460-6
  Nr inw: MF 6339; BM 7461
 227. Tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne, astronomiczne / oprac. Julian Lipczyński [et al.]. - Kraków : SPONSOR, 1994. - 190 s. : rys. ; 21 cm. - ISBN 83-900367-0-3
  Nr inw: BM 7471
 228. Teoria zaufania : modele aktuarialne / Helena Jasiulewicz. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2005. - 194 s. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu ; 1069) (Statystyka i ryzyko). - ISBN 83-7011-748-1
  Nr inw: BM 7545
 229. Theory of orbits / Dino Boccaletti, Giuseppe Pucacco. - Berlin : Springer-Verlag, 2004-. - 25 cm. - (Astronomy and astrophysics library). - ISBN 3-540-58963-5. - Vol. 1 : : Integrable systems and non-perturbative methods. - 2004. - XIII, 392 s. : rys.. - Corr. 3 print.
  Nr inw: BA 738
 230. Theory of orbits / Dino Boccaletti, Giuseppe Pucacco. - Berlin : Springer-Verlag, 2004-. - 25 cm. - (Astronomy and astrophysics library). - ISBN 3-540-58963-5. - Vol. 2 : : Perturbative and geometrical methods. - 2002. - XIV, 422 s. : rys.. - Corr. 2 print.. - ISBN 3-540-60355-7
  Nr inw: BA 739
 231. Topology of surfaces / Christine L. Kinsey. - New York : Springer-Verlag, 1993. - VIII, 262 s. : il. ; 24 cm. - (Undergraduate texts in mathematics). - ISBN 0-387-94102-9
  Nr inw: BM 5613, 7459
 232. Twierdzenie o punktach stałych : wykłady - Tokio 2002 / Kazimierz Goebel. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 2005. - IX, 203 s. ; 25 cm. - ISBN 83-227-23-53-04
  Nr inw: BM 7528
 233. Wavelets and subband coding / Martin Vetterli, Jelena Kovacevic. - Englewood Cliff : Prentice-Hall, 1995. - XVI, 488 s. ; 25 cm. - (Mathematics). - ISBN 0-13-097080-8
  Nr inw: BM 7493
 234. Wektory i macierze w automatyce i elektrotechnice / Tadeusz Kaczorek. - Wyd. 2 zm.. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1998. - 499 s. ; 24 cm. - ISBN 83-204-2209-4
  Nr inw: MF 6766; II 47771, 48927, 53506, 54050
 235. Wielomiany ortogonalne i problemy momentów / Marek A. Kowalski. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2004. - VIII, 264 s. ; 21 cm. - ISBN 83-7072-327-6
  Nr inw: II 54373
 236. Wnioskowanie statystyczne : modele i metody / Lesław Gajek, Marek Kałuszka. - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1994. - 180 s. ; 24 cm. - ISBN 83-204-1789-9
  Nr inw: BT 2806; NP 7076; BM 7430-7431
 237. Wprowadzenie do algorytmów kwantowych / Krzysztof Giaro, Marcin Kamiński. - Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2003. - 165 s. ; 24 cm. - (Problemy Współczesnej Nauki : Teoria i zastosowania : Informatyka). - ISBN 83-87674-57-4
  Nr inw: IE 4933; P 43397-43398; II 53276
 238. Wprowadzenie do matematyki finansowej : modele z czasem dyskretnym / Stanley R. Pliska ; tł. z ang.. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. - XII, 310 s. ; 24 cm. - ISBN 83-204-3032-1
  Nr inw: BM 7380; P 43499, 43504; II 53582
 239. Wprowadzenie do metod numerycznych / Jurij Povstenko. - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2005. - 295 s. ; 24 cm. - (Problemy Współczesnej Nauki i Techniki: Informatyka). - ISBN 83-87674-79-6
  Nr inw: BM 7376; II 53726
 240. Współczesna filozofia matematyki : wybór tekstów / Wybrał, przeł., koment. opatrzył i wstępem poprzedził Roman Murawski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. - 386 s. ; 24 cm. - ISBN 83-01-13928-5
  Nr inw: BM 7552
 241. Wstęp do "Mathematica" / Włodzimierz Janiak. - Warszawa : PLJ, 1994. - 318. : il., rys. ; 21 cm. - ISBN 83-7101-192-X
  Nr inw: BM 7491
 242. Wstęp do algebry / Aleksiej I. Kostrikin ; tł. z ros.. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004-. - 24 cm. - ISBN 83-01-14251-0. - T. 1 : : Podstawy algebry. - IX, 263 s.
  Nr inw: BM 7318; P 43355-43356; II 53056-53057
 243. Wstęp do algebry / Aleksiej I. Kostrikin ; tł. z ros.. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004-. - 24 cm. - ISBN 83-01-14251-0. - T. 2 : : Algebra liniowa. - X, 369 s.
  Nr inw: BM 7319; P 43357-43358; II 53058-53059
 244. Wstęp do algebry / Aleksiej I. Kostrikin ; tł. z ros.. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004-. - 24 cm. - ISBN 83-01-14251-0. - T. 3 : : Podstawowe struktury algebraiczne. - 2005. - XIII, 275 s.
  Nr inw: BM 7549; P 43778-43780; II 54420
 245. Wstęp do matematyki : zbiór zadań / Wojciech Guzicki, Piotr Zakrzewski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - XIII, 103 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-01-14544-7
  Nr inw: BM 7547; II 54418-54419
 246. Wstęp do metod numerycznych dla studentów elektroniki i technik informacyjnych / Jerzy Krupka, Roman Z. Morawski, Leszek J. Opalski. - Warszawa : Politechnika Warszawska, 1999. - 178 s. ; 25 cm. - (Automatyka i Robotyka,Informatyka Elektronika i Telekomunikacja). - ISBN 83-7207-150-0
  Nr inw: II 47287-47288, 53386
 247. Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa / Andrzej Kołmogorow, Aleksander Prochorow, Igor Żurbienko. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. - 194 s. : rys. ; 21 cm. - (Biblioteczka Matematyczna Szkoły Średniej). - ISBN 83-02-04995-6
  Nr inw: BM 5200, 7437
 248. Wstęp do teorii mnogości i topologii : wraz z dodatkiem R. Engelkinga : elementy topologii algebraicznej / Kazimierz Kuratowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. - 348 s. ; 24 cm. - ISBN 83-01-14215-4
  Nr inw: II 54413
 249. Wybrane zagadnienia programowania liniowgo / Czesław Cichoń, Marcin Detka. - Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2004. - 78 s. : rys. ; 24 cm. - (Skrypty uczelniane Politechniki Świętokrzyskiej ; 400)
  Nr inw: BM 7338
 250. Wybrane zagadnienia z analizy matematycznej i rachunku prawdopodobieństwa / Gustaw Konopacki, Kazimierz Worwa. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2002. - 24 cm. - ISBN 83-86990-24-4. - Cz. 1 : : Podstawy teoretyczne. - 2002. - 172 s.
  Nr inw: BM 7328
 251. Wybrane zagadnienia z analizy matematycznej i rachunku prawdopodobieństwa / Gustaw Konopacki, Kazimierz Worwa. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2002. - 24 cm. - ISBN 83-86990-24-4. - Cz. 2 : : Zadania. - 2003. - 278 s.
  Nr inw: BM 7329
 252. Wykłady z analizy matematycznej / Ryszard Rudnicki. - Wyd. 1 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. - 536 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-01-13554-9
  Nr inw: BM 7332; II 53177-53178
 253. Wykłady z matematyki dla studentów uczelni ekonomicznych / red. Anna Piwecka-Staryszak. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - 413 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7011-688-4
  Nr inw: BM 7522
 254. Wykłady z topologii : topologia przestrzeni euklidesowych / Jerzy Mioduszewski. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1994. - 230 s. : rys. ; 24 cm. - (Skrypty Uniwersytetu Śląskiego ; 501)
  Nr inw: BT 3345; BM 7452-7453
 255. Wykłady ze wstępu do matematyki : wprowadzenie do teorii mnogości / Wojciech Guzicki, Piotr Zakrzewski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - XV, 354 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-01-14415-7
  Nr inw: BM 7548; II 54411-54412
 256. Zadania z analizy funkcjonalnej z rozwiązaniami / Jan Rusinek. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2004. - 309 s. ; 21 cm. - ISBN 83-7072-315-2
  Nr inw: BM 7347; P 43432-43434; II 53453
 257. Zadania z analizy matematycznej / Marek Lassak. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Wspierania Procesu Edukacji, 2003. - 103 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-919479-2-0
  Nr inw: BM 7345
 258. Zadania z analizy matematycznej / Wiesława J. Kaczor, Maria T. Nowak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005-. - 24 cm. - T. 1: : Liczby rzeczywiste, ciągi i szeregi liczbowe. - 2005. - 298 s.. - ISBN 83-01-14453-X
  Nr inw: P 43781-43782; II 54421
 259. Zadania z analizy matematycznej / Wiesława J. Kaczor, Maria T. Nowak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005-. - 24 cm. - T. 2: : Funkcje jednej zmiennej - rachunek różniczkowy. - 2005. - 327 s.. - ISBN 83-01-14508-0
  Nr inw: P 43783-43784; II 54422
 260. Zadania z matematyki dla kandydatów na studia techniczne : tematy egzaminacyjne w AHG wraz z rozwiązaniami za okres 1988-1993 / Dorota Banach, Wiesław Niedoba, Anna Barbaszewska-Wiśniowska. - Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 1995. - 131 s. : rys. ; 24 cm. - (Skrypty uczelniane Akademii Górniczo-Hutniczej ; 1400)
  Nr inw: BT 3519, 3521; BM 7454-7455
 261. Zagadnienia metrycznej teorii punktów stałych / Kazimierz Goebel, William A. Kirk ; tł. z ang.. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 1999. - 280 s. ; 25 cm. - ISBN 83-227-1436-X
  Nr inw: BM 7529
 262. Zarys metod statystycznych / Kazimierz Zając. - wyd. 5 popr.. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1994. - 455 s. ; 24 cm. - ISBN 83-208-0916-9
  Nr inw: NP 6832; BM 7427; P 37109-37111; II 42766
 263. Zastosowania badań systemowych w nauce, technice i ekonomii / red. Janusz Kacprzyk [et al.]. - Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2005. - 372 s. ; 24 cm. - (Problemy Współczesnej Nauki : Teoria i Zastosowania : Badania operacyjne i systemowe). - ISBN 83-87674-80-X
  Nr inw: II 53675-53676
 264. Zastosowania teorii niezawodności konstrukcji do oceny bezpieczeństwa fundamentów / Wojciech Puła. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2004. - 319 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - ISBN 83-7085-812-0
  Nr inw: IB 6287
 265. Zastosowanie macierzy wielomianowych i wymiernych w teorii układów dynamicznych / Tadeusz Kaczorek. - Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2004. - 474 s. ; 23 cm. - ISBN 83-88229-70-2
  Nr inw: II 53737, 54292
 266. Zbiór zadań z algebry dla szkół średnich / Aleksander Śnieżek, Paweł Tęcza. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. - 303 s. : wykr. ; 21 cm. - (Biblioteczka Matematyczna Szkoły Średniej). - ISBN 83-02-05451-8
  Nr inw: BM 7486
 267. Zbiór zadań z analizy matematycznej / B. P. Demidowicz. - Lublin : Naukowa Książka, 1993-. - 21 cm. - T. 3. - 1993. - 91 s.
  Nr inw: BM 7472
 268. Zbiór zadań z kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa / Jerzy Ligman, Edward Stachowski, Anna Zalewska. - Wyd. popr. i dostosowane do aktual. zmian program.. - Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "ADAM", 1996. - 160 s. : rys. ; 21 cm. - ISBN 83-85207-51-1
  Nr inw: BM 7473
 269. Zbiór zadań z kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa dla szkół średnich / Jerzy Ligman. - Wyd. 9. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. - 98 s. : rys. ; 21 cm. - ISBN 83-02-01068-5
  Nr inw: BM 5011-5012, 5014-5015, 7485
 270. Zbiór zadań z kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa dla uczniów szkół średnich / Jerzy Ligman, Edward Stachowski, Anna Zalewska. - Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "ADAM", 1994. - 160 s. ; 20 cm. - ISBN 83-85207-51-1
  Nr inw: BM 5469, 7432
 271. Zbiór zadań z wybranych zagadnień teorii grafów / Maria Kwaśnik, Maciej Zwierzchowski. - Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2004. - 18 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-88764-78-0
  Nr inw: BM 7353