MATEMATYKA.

 1. ABBOTT J.:
     Sets, lattices, and Boolean algebra / James C. Abbott. - Boston : Allyn and Bacon Inc., 1969. - XIII,282 s. ; 25 cm
  Sygnatury : BM 7765
 2. ADAMSON I.:
     Introduction to field theory / Iain T. Adamson. - Edinburgh : Oliver and Boyd, 1964. - VIII,180 s. ; 19 cm. - (University Mathematical Texts)
  Sygnatury : BM 7766
 3. ADKINS W., WEINTRAUB S.:
     Algebra : an approach via module theory / William A. Adkins, Steven H. Weintraub. - New York : Springer-Verlag, 1992. - X, 526 s. : il. ; 25 cm. - (Graduate Texts in Mathematics ; 136). - ISBN 0-387-97839-9
  Sygnatury : BM 7677
 4. Advances in algebra : proceedings of the ICM Satelite Conference in Algebra and Related Topics / ed. K.P Shum, Z.X. Wan, J.P. Zhang. - River Edge : World Scientific, 2003. - XIII, 514 s. ; 24 cn. - ISBN 981-238-260-7
  Sygnatury : BM 7820
 5. ADâN S.:
     Problema Bernsajda i toždestva v gruppah / S. I. Adân. - Moskva : Izdatel'stvo "Nauka". Glavnaâ Redakciâ Fiziko-Matematičeskoj Literatury, 1975. - 335 s. ; 22 cm
  Sygnatury : II 55997
 6. AIGNER M.:
     Combinatorial theory / Martin Aigner. - Berlin : Springer-Verlag, 1997. - VIII, 483 s. : il. ; 24 cm. - Reprint of the 1979 edition.. - ISBN 3-540-61787-6
  Sygnatury : II 55701, BM 7661
 7. ALEKSANDROV A.:
     Osnovaniâ geometrii / A. D. Aleksandrov. - Moskva : "Nauka". Glavnaâ Redakciâ Fiziko-Matematičeskoj Literatury, 1987. - 286 s. : il. ; 21 cm
  Sygnatury : II 55957
 8. Algebra liniowa 1 : kolokwia i egzaminy / oprac. Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. - Wyd. 3 uzup.. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza GiS, 1999. - 104 s. ; 24 cm. - (Matematyka dla studentów Politechniki Wrocławskiej). - ISBN 83-85941-54-1
  Sygnatury : II 56334
 9. Algebra, combinatorics and logic in computer science / ed. by J.Demetrovic [et al.]. Vol. 1. - Amsterdam : North-Holland, 1986. - 449 s. ; 25 cm. - (Colloquia Mathematica Societatis János Bolyai ; 42). - ISBN 0444 87758 4
  Sygnatury : II 55846
 10. Algebraičeskaja teoriâ avtomatov, âzykov i polugrupp / red. M. A. Arbib ; perev. s ang. N. I. Osetinskij. - Moskva : Statistika, 1975. - 333 s. ; 22 cm. - Tyt. oryg. : Algebraic theory of machines, languages and semigroups
  Sygnatury : BM 7846
 11. Algebras and combinatorics : an international congress, ICAC’97, Hong Kong / ed. Kar-Ping Shum [et al.]. - Singapore : Springer-Verlag, 1999. - XX, 527 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 981-4021-31-8
  Sygnatury : BM 7671
 12. Algebras and orders / ed. by Ivo G. Rosenberg [et al.]. - Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 1993. - XVII, 553 s. ; 25 cm. - (NATO ASI series. Series C, Mathematical and physical sciences ; vol. 389). - ISBN 0-7923-2143-X
  Sygnatury : BM 7751
 13. Analiza funkcjonalna / red. S. G. Krejn ; [tł. R.Bittner]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. - 419 s. ; 22 cm. - (Przeglądowa Biblioteka Matematyki). - Tyt. oryg.: Funkcional'nyj analiz
  Sygnatury : BM 7796
 14. ANTON H.:
     Elementary linear algebra / Howard Anton. - Ed. 5. - New York : John Wiley & Sons, 1987. - XV,475,48 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 0-471-84819-0
  Sygnatury : II 55653
 15. ANTON H., RORRES C.:
     Elementary linear algebra : applications version / Howard Anton, Chris Rorres. - ed. 8. - New York : John Wiley & Sons, 2000. - XVI, 892 s. : il. ; 26 cm. - ISBN 0-471-17052-6
  Sygnatury : BM 7675
 16. ARTIN E.:
     Galois theory : lectures delivered at the University of Notre Dame / Emil Artin ; edited and supplemented with a Section on Applications by Arthur N. Milgram. - 2nd ed. with additions and revisions. - 82 s. ; 21 cm
  Sygnatury : BM 7794
 17. AUBERT G., KORNPROBST P.:
     Mathematical problems in image processing : partial differential equations and the calculus of variations / Gilles Aubert, Pierre Kornprobst. - Ed. 2. - New York : Springer, 2006. - XXXI, 377 s. : il. ; 25 cm. - (Applied mathematical sciences ; 147). - ISBN 10: 0-387-32200-0. -ISBN 13: 978-0387-32200-1. - ISBN 0-387-21766-5
  Sygnatury : BM 7878
 18. AWREJCEWICZ J.:
     Matematyczne modelowanie systemów / Jan Awrejcewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne : Fundacja "Książka Naukowo-Techniczna", 2007. - 454 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-924382-2-1
  Sygnatury : BM 7737
 19. Badania operacyjne w przykładach i zadaniach / red. Karol Kukuła. - Wyd. 2 popr. i rozsz.. - Warszawa : PWN, 1997. - 257 s. ; 24 cm. - ISBN 83-01-12149-1
  Sygnatury : BM 7883
 20. BAGIŃSKI C.:
     Wstęp do teorii grup / Czesław Bagiński. - Warszawa : SCRIPT, 2002. - 168 s. ; 24 cm. - ISBN 83-904564-9-4
  Sygnatury : BM 7689
 21. BAHTURIN U.:
     Lectures on Lie Algebras / J.A. Bahturin. - Berlin : Akademie-Verlag, 1978. - 126 s. ; 24 cm. - (Studien zur Algebra und ihre Anwendungen ; Bd 4)
  Sygnatury : II 55831
 22. BAHTURIN U.:
     Osnovnye struktury sovremennoj algebry / U. A. Bahturin. - Moskva : Nauka. Glavnaâ Redakciâ Fiziko-Matematičeskoj Literatury, 1990. - 318 s. ; 23 cm. - (Sovremennaâ Algebra) (Sovremennaâ Algebra). - ISBN 5-02-014290-5
  Sygnatury : BM 7848
 23. BAKEL'MAN I.:
     Vysšaâ geometriâ / I. Â. Bakel'man. - Moskva : Izdatel'stvo "Prosvesenie", 1967. - 368 s. ; 22 cm
  Sygnatury : II 55964
 24. BALCEROWICZ-SZKUTNIK M., SZKUTNIK W.:
     Podstawy statystyki w przykładach i zadaniach : statystyka opisowa / Maria Balcerowicz-Szkutnik, Włodzimierz Szkutnik. Cz. 1. - Wyd. 2 uzup. i popr.. - Katowice : Śląska Wyższa Szkoła Zarzadzania, 2006. - 160 s. ; 24 cm. - ISBN 83-88789-81-3
  Sygnatury : BM 7880
 25. BALCERZYK S., JÓZEFIAK T.:
     Commutative rings : dimension, multiplicity and homological methods / Stanisław Balcerzyk, Tadeusz Józefiak ; [transl. Maciej Juniewicz, Sergiusz Kowalski, Marcin Kuczma]. - Warszawa : PWN-Polish Scientific Publishers, 1989 ; Chichester : Ellis Horwood Limited. - IX, 192 s. : rys. ; 25 cm. - Tyt. oryg.: Pierścienie przemienne. - ISBN 83-01-08367-0
  Sygnatury : II 55704
 26. BANASZAK G., GAJDA W.:
     Elementy algebry liniowej. Cz. 1 / Grzegorz Banaszak, Wojciech Gajda. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002. - 352 s. ; 25 cm. - ISBN 83-204-2566-2
  Sygnatury : BM 7649
 27. BANASZAK G., GAJDA W.:
     Elementy algebry liniowej. Cz. 2 / Grzegorz Banaszak, Wojciech Gajda. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002. - 298 s. ; 25 cm. - ISBN 83-204-2693-6
  Sygnatury : BM 7650
 28. BANAŚ J., WĘDRYCHOWICZ S.:
     Zbiór zadań z analizy matematycznej / Józef Banaś, Stanisław Wędrychowicz. - Wyd. 8. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006. - 483 s. ; 24 cm. - ISBN 83-204-3238-3
  Sygnatury : II 56235
 29. BARTOSZEWICZ J.:
     Wykłady ze statystyki matematycznej / Jarosław Bartoszewicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. - 326 s. ; 24 cm. - ISBN 83-01-09054-5
  Sygnatury : II 55790
 30. BEKLEMIšEV D.:
     Kurs analitičeskoj geometrii i linejnoj algebry / D. V. Beklemišev. - Izd. 3 stereot.. - Moskva : Izdatel'stvo "Nauka". Glavnaâ Redakciâ Fiziko-Matematičeskoj Literatury, 1975. - 320 s. : il. ; 21 cm
  Sygnatury : II 55974
 31. BELONOGOV V., FOMIN A.:
     Matričnye predstavleniâ v teorii konečnych grupp / V. A. Belonogov, A. N. Fomin. - Moskva : Izdatel'stvo "Nauka", 1976. - 125 s. ; 22 cm
  Sygnatury : II 55983
 32. BERGE C.:
     Théorie des graphes et ses applications / Claude Berge. - Paris : Dunod, 1958. - VIII, 275 s. : il. ; 25 cm. - (Collection Universitaire de Mathématiqes ; 2)
  Sygnatury : II 55855
 33. BERMAN G.:
     Rachunek i liczba / G.N. Berman ; tł. z ros. Irena Szymańska. - Warszawa : Wydawnictwo MON, 1951. - 73 s. ; 19 cm. - (Biblioteka Żołnierza. Seria 2, Popularno-naukowa "Poznaj Świat" ; 23)
  Sygnatury : BM 7830
 34. BETH T., JUNGNICKEL D., LENZ H.:
     Design theory / Thomas Beth, Dieter Jungnickel, Hanfried Lenz. - Mannheim : Bibliographisches Institut, 1985. - 688 s. : rys. ; 22 cm. - ISBN 3-411-01675-2
  Sygnatury : BM 7666
 35. BIAŁYNICKI-BIRULA A.:
     Algebra / Andrzej Białynicki-Birula. - Wyd. 3. - Warszawa : PWN, 1980. - 274 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Matematyczna, ISSN 0519-8356 ; 40)
  Sygnatury : II 55759
 36. BIAŁYNICKI-BIRULA I., BIAŁYNICKA-BIRULA I.:
     Modelowanie rzeczywistości : jak w komputerze przegląda się świat / Iwo Białynicki-Birula, Iwona Białynicka-Birula ; z ang. przeł. Zofia Białynicka-Birula. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007. - 191 s. ; 25 cm + CD-ROM. - ISBN 978-83-204-3266-4
  Sygnatury : BF 7198
 37. BIERSKI F.:
     Struktury algebraiczne : elementy algebry liniowej : analiza macierzy z zastosowaniamido układów równań różniczkowych i form kwadratowych / Franciszek Bierski. - Wyd. 4 popr.. - Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 1999. - 371 s. ; 24 cm
  Sygnatury : BM 7789
 38. BINI D., PAN V.:
     Polynomial and matrix computations. Vol. 1, Fundamental algorithms / Dario Bini, Victor Y. Pan. - Boston : Birkhäuser, 1994. - XVI, 415 s. ; 24 cm. - (Progress in Theoretical Computer Science). - ISBN 0-8176-3786-9, 3-7643-3786-9
  Sygnatury : BM 7695
 39. BIRKHOFF G., BARTEE T.:
     Współczesna algebra stosowana / G. Birkhoff, T.C. Bartee ; [tł. M. Szymańska]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. - 384 s. ; 23 cm. - (Matematyka dla politechnik). - Tyt. oryg.: Modern Applied Algebra. - ISBN 83-01-04560-4
  Sygnatury : P 44168
 40. BIRKHOFF G., MAC LANE S.:
     A survey of modern algebra / Garrett Birkhoff, Saunders Mac Lane. - Rev. ed.. - New York : The Macmillan Company, 1953. - XI,472 s. ; 22 cm
  Sygnatury : II 55853
 41. BIRKHOFF G., MAC LANE S.:
     Algebra / Saunders Mac Lane, Garrett Birkhoff. - Bratislava : Vydavatelstvo Technickej a Ekonomickej Literatury, 1967. - 662 s. ; 25 cm
  Sygnatury : II 55873
 42. BIRKHOLC A.:
     Analiza matematyczna : funkcje wielu zmiennych / Andrzej Birkholc. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. - 547 s. ; 24 cm. - ISBN 83-01-05340-2
  Sygnatury : P 44170
 43. BJARNI J.:
     Topics in universal algebra / Jónsson Bjarni. - Berlin : Springer-Verlag, 1972. - VI, 220 s. 26 cm. - (Lecture Notes in Mathematics ; 250). - ISBN 3-540-05722-6
  Sygnatury : BM 7721
 44. BŁASZCZYK A., TUREK S.:
     Teoria mnogości / Aleksander Błaszczyk, Sławomir Turek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - XVI, 450, [1] s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-01-15232-1
  Sygnatury : BM 7899
 45. BOBROWSKI L.:
     Eksploracja danych oparta na wypukłych i odcinkowo-liniowych funkcjach kryterialnych / Leon Bobrowski. - Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2005. - 185 s. : rys. ; 23 cm. - (Rozprawy Naukowe Politechniki Białostockiej, ISSN 0867-096X ; nr 116)
  Sygnatury : II 56190
 46. BORKOWSKI L.:
     Elementy logiki formalnej / Ludwik Borkowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. - 153 s. ; 24 cm
  Sygnatury : BM 7778
 47. BORKOWSKI L., SŁUPECKI J.:
     Elementy logiki matematycznej i teorii mnogości / Jerzy Słupecki, Ludwik Borkowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. - 285 s. ; 24 cm
  Sygnatury : II 55766
 48. BORSUK K., SZMIELEW W.:
     Podstawy geometrii / Karol Borsuk, Wanda Szmielew. - Wyd. 3 popr.. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. - 373 s. ; 23 cm. - (Biblioteka Matematyczna, ISSN 0519-8356 ; 10)
  Sygnatury : II 55848
 49. BORZYMOWSKI A.:
     Analiza matematyczna / Andrzej Borzymowski. T. 1. - Zielona Góra : Wydawnictwo Politechniki Zielonogórskiej, 1998. - 336 s. : rys. ; 23 cm
  Sygnatury : II 56338
 50. BRAMS S., TAYLOR A.:
     Fair division : from cake-cutting to dispute resolution / Steven J. Brams, Alan D. Taylor. - Cambridge : Cambridge University Press, 1996. - XIV, 272 s. : il. ; 23 cm. - ISBN o0521-55390-3. -ISBN 0-521-55644-9
  Sygnatury : BM 7893
 51. BRAUN M.:
     Konstrukcje geometryczne : jak sobie z nimi radzić / Marcin Braun. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 1995. - 60 s. : rys. ; 21 cm. - ISBN 83-85694-19-6
  Sygnatury : BM 7786
 52. BRETSCHER O.:
     Linear algebra with applications / Otto Bretscher. - Upper Saddle River : Prentice Hall, 1997. - 600 s. pag. varia : fot., rys., wykr. ; 25 cm. - ISBN 0-13-190729-8
  Sygnatury : BM 7668
 53. BRODZKI J.:
     An introduction to K-theory and cyclic cohomology / Jacek Brodzki. - Warsaw : Polish Scientific Publishers PWN, 1998. - 128 s. ; 25 cm. - (Advanced Topics in Mathematics). - ISBN 83-01-12474-1
  Sygnatury : BM 7835
 54. BRYANT V.:
     Aspekty kombinatoryki / Victor Bryant ; z ang. przeł. Zbigniew Palka. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1997. - 289 s. ; 24 cm. - Tyt.oryg.: Aspects of combinatorics. - ISBN 83-204-2147-0
  Sygnatury : BM 7767
 55. BRYŃSKI M.:
     Elementy teorii Galois / Maciej Bryński. - Warszawa : Alfa, 1985. - 111 s. ; 22 cm. - (Delta przedstawia ; nr 1). - ISBN 83-7001-055-5
  Sygnatury : II 55819
 56. BRYŃSKI M.:
     Elementy teorii grup : zajęcia fakultatywne w grupie matematyczno-fizycznej / Maciej Bryński. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971. - 67 s. ; 23 cm
  Sygnatury : II 55850
 57. BUCHMANN J.:
     Wprowadzenie do kryptografii / Johannes A. Buchmann ; z jęz. ang. przeł. Wojciech Guzicki.. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - XI, 243 s. : il. ; 24 cm. - (Informatyka - Zastosowania). - Na okł. RSA-576 ; tyt. org.: Introduction to cryptography. - ISBN 978-83-01-14868-3 ; 83-01-14868-3
  Sygnatury : IE 5239
 58. BUDKIN A.:
     Kvazimnogoobraziâ grupp : monografiâ / A. I. Budkin. - Barnaul : Izdatel'stvo Altajskogo gosudarstvennogo universiteta, 2002. - 337 s. ; 21 cm. - ISBN 5-7904-0240-2
  Sygnatury : II 55995
 59. BURMEISTER P.:
     A Model Theoretic Oriented Approach to Partial Algebrans / Peter Burmeister. Part 1: Introduction to Theory and Application of Partial Algebras. - Berlin : Akademie-Verlag, 1986. - 319 s. ; 24 cm. - (Mathematical Research ; 32). - ISBN 3-05-500176-1
  Sygnatury : II 55867
 60. BURNSIDE W., PANTON A.:
     The theory of equations with an introduction to the theory of binary algebraic forms / William Snow Burnside, Arthur William Panton. Vol. 2, ed. by M.W.J.Fry. - New York : Dover Publications, INC., 1960. - X,318 s. ; 21 cm
  Sygnatury : BM 7861
 61. BÜHLER W.:
     Gauss : biografičeskoe issledovanie / V. Buler ; perev. s ang. A. L. Tooma. - Moskva : "Nauka". Glavnaâ Redakciâ Fiziko-Matematičeskoj Literatury, 1989. - 207 s. ; 21 cm. - Tyt. oryg.: Gauss : a biographical study. - ISBN 5-02-013919-X
  Sygnatury : II 55988
 62. CEGIELSKI A.:
     Metody relaksacyjne w problemach optymalizacji wypukłej / Andrzej Cegielski. - Zielona Góra : Wyższa Szkoła Inżynierska, 1993. - 114 s. ; 24 cm. - (Monografie WSI Zielona Góra ; 67)
  Sygnatury : II 56412
 63. CHAJDA I., EIGENTHALER G., LÄNGER H.:
     Congruence classes in universal algebra / Ivan Chajda, Günther Eigenthaler, Helmut Länger. - Lemgo : Heldermann Verlag, 2003. - X, 117 s. ; 25 cm. - (Research and Exposition in Mathematics ; vol. 26). - ISBN 3-88538-226-1
  Sygnatury : BM 7700
 64. CHAN T., SHEN J.:
     Image processing and analysis : variational, PDE, wavelet, and stochastic methods / Tony F. Chan, Jianhong (Jackie) Shen. - Philadelphia : Society for Industrial and Applied Mathematics, 2005. - XVIII, 400 s. : il. ; 26 cm. - ISBN 0-89871-589-X
  Sygnatury : BM 7890
 65. CHERLIN G.:
     Model theoretic algebra : selected topics / Greg Cherlin.. - Berlin : Springer-Verlag, 1976. - VI, 234 s. ; 24 cm. - (Lecture Notes in Mathematics ; 521). - ISBN 3-540-07696-4 (Berlin); 3-387-07696-4 (New York)
  Sygnatury : BM 7709
 66. COHN P.:
     Algebra. Vol.1 / P.M. Cohn. - Ed. 2. - Chichester : John Wiley & Sons, 1995. - XV, 410 s. ; 23 cm. - ISBN 0 471 10169 9
  Sygnatury : II 55655
 67. COHN P.:
     Algebra. Vol.2 / P.M. Cohn. - Ed. 2. - Chichester : John Wiley & Sons, 1995. - XV,428 s. ; 23 cm. - ISBN 0 471 92235 8
  Sygnatury : II 55656
 68. COHN P.:
     Algebra. Vol.3 / P.M. Cohn. - Ed. 2. - Chichester : John Wiley & Sons, 1995. - XII,474 s. ; 23 cm. - ISBN 0 471 96109 4
  Sygnatury : II 55657
 69. COHN P.:
     Universal algebra / Paul Moritz Cohn. - Dordrecht : D. Reidel Publishing Company, 1981. - XV, 412 s. ; 22 cm. - (Mathematics and its applications ; vol. 6). - ISBN 90-277-1231-1, 90-277-1254-9
  Sygnatury : BM 7707
 70. COLE J.:
     Metody vozmuenij v prikladnoj matematike / Dž. Koul ; per. s ang. A. I. Deržavinoj i V. N. Diesperova ; pod red. O. S. Ryžova.. - Moskva : Mir, 1972. - 274 s. : wykr. ; 23 cm. - Tyt. oryg.: Perturbation methods in applied mathemetics
  Sygnatury : BF 7239
 71. Combinatorics / ed. by A. Hajnal, Vera T.Sós. Vol. 1. - Amsterdam : North-Holland Publishing Company, 1978. - 606 s. ; 25 cm. - (Colloquia Mathematica Societatis János Bolyai ; 18). - ISBN 0444 85093 3
  Sygnatury : BM 7758
 72. Combinatorics / ed. by A.Hajnal, Vera T. Sós. Vol. 2. - Amsterdam : North-Holland Publishing Company, 1978. - 610-1220 s. ; 25 cm. - (Colloquia Mathematica Societatis János Bolyai ; 18). - ISBN 044485093 3
  Sygnatury : BM 7759
 73. Computational methods in linear algebra / R. J. Goult [et al.]. - New York : John Wiley & Sons, 1974. - VII, 204 s. ; 25 cm. - ISBN 0-470-31920-8
  Sygnatury : BM 7886
 74. Contributions to universal algebra / ed.by Béla Csákány, J. Schmidt. - Amsterdam : North-Holland Publishing Company, 1977. - 607 s. ; 25 cm. - (Colloquia Mathematica Societatis János Bolyai ; 17). - ISBN 0 7204 0725 7
  Sygnatury : BM 7754
 75. COOKE D., BEZ H.:
     Komp'uternaâ matematika / D. Kuk, G Beiz ; perev. s ang. G.M. Kobel'kov. - Moskva : Nauka. Glavnaâ Redakciâ Fiziko-Matematičeskoj Literatury, 1990. - 383 s. ; 21 cm. - Tyt. oryg.: Computer mathematics. - ISBN 5-02-014216-6
  Sygnatury : BM 7859
 76. CRAIG W.:
     Logic in algebraic form : three languages and theories / William Craig. - Amsterdam : North-Holland Publishing Company, 1974. - 204 s. ; 23 cm. - (Studies in Logic and the Foundations of Mathematics ; 72)
  Sygnatury : II 55852
 77. CURIEL I.:
     Cooperative game theory and applications : cooperative games arising from combinatorial optimization problems / Imma Curiel. - Boston : Kluwer Academic Publishers, 1997. - VIII, 190 s. : il. ; 25 cm. - (Theory and decision library : Series C, Game theory, mathematical programming, and operations research ; vol. 16). - ISBN 0-7923-4476-6
  Sygnatury : BM 7894
 78. DAVENPORT H.:
     Mul'tiplikativnaâ teoriâ čisel / G. Devenport ; perev. s ang. E. P. Golubeva. - Moskva : Izdatel'stvo "Nauka". Glavnaâ Redakciâ Fiziko-Matematičeskoj Literatury, 1971. - 196 s. ; 21 cm. - Tyt. oryg.: Multiplicative number theory
  Sygnatury : II 55959
 79. DEMKOWICZ L.:
     Computing with hp-adaptive finite elements. V. 1, One and two dimensional elliptic and Maxwell problems / Leszek Demkowicz. - Boca Raton : Chapman & Hall/CRC, 2007. - 398 s. : il. ; 25 cm + CD-ROM. - (Chapman & Hall/CRC applied mathematics and nonlinear science series). - ISBN 1-58488-671-4
  Sygnatury : BM 7728
 80. DENECKE K.:
     Preprimal algebras / Klaus Denecke. - Berlin : Akademie-Verlag, 1982. - 162 s. ; 24 cm. - (Mathematical Research ; Bd. 11)
  Sygnatury : II 55868, BM 7746
 81. DENECKE K., TODOROW K.:
     Algebraische grundlagen der arithmetik / Klaus Denecke, K. Todorow. - Berlin : Heldermann Verlag, 1994. - VII, 200 s. ; 24 cm. - (Berliner Studienreibe zur Mathematik ; 4). - ISBN 3-88538-104-4
  Sygnatury : BM 7817
 82. DEO N., NIEVERGELT J., REINGOLD E.:
     Algorytmy kombinatoryczne / Edward M. Reingold, Jurg Nievergelt, Narsingh Deo ; [tł.z ang. Konrad Karpiński, Lidia Rosicka]. - Warszawa : PWN, 1985. - 427 s. ; 24 cm. - Tyt. oryg. : Combinatorial algorithms. - ISBN 83-01-05170-1
  Sygnatury : P 44165
 83. DIANNI J., WACHUŁKA A.:
     Z dziejów polskiej myśli matematycznej / Jadwiga Dianni, Adam Wachułka. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1957. - 138 s. ; 21 cm
  Sygnatury : BM 7842
 84. DIVINSKY N.:
     Rings and radicals / Nathan J. Divinsky. - London : George Allen and Unwin, 1965. - XII,160 s. ; 24 cm
  Sygnatury : BM 7795
 85. DIXON J.:
     Problems in group theory / John D. Dixon. - New York : Dover Publications, INC., 1973. - 176 s. ; 22 cm. - ISBN 0-486-61574-X
  Sygnatury : BM 7760
 86. DŁUGOSZ J.:
     Funkcje zespolone : teoria, przykłady, zadania / Jolanta Długosz. - Wyd. 4 popr.. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza GiS, 2004. - 185 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-89020-31-9
  Sygnatury : BM 7875
 87. DORNINGER D., MÜLLER W.:
     Allgemeine algebra und anwendungen / Dietmar W. Dorninger, Winfried B. Müller. - Stuttgart : B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, 1984. - 324 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 3-519-02030-0
  Sygnatury : BM 7837
 88. DUDA R.:
     O pojęciu wymiaru / Roman Duda. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972. - 151 s. ; 23 cm. - (Biblioteczka Matematyczna ; T. 31)
  Sygnatury : II 55775
 89. DUDA R.:
     Wprowadzenie do topologii / Roman Duda. Cz.1: Topologia ogólna. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. - 428 s. : rys. ; 24 cm. - (Biblioteka Matematyczna, ISSN 0519-8356 ; t. 61). - ISBN 83-01-05714-9
  Sygnatury : II 55807
 90. DUDA R.:
     Wprowadzenie do topologii / Roman Duda. Cz.2 : Topologia algebraiczna i topologia rozmaitości. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. - 485 s. : rys. ; 24 cm. - (Biblioteka Matematyczna, ISSN 0519-8356 ; t.61). - ISBN 93-01-05714-9
  Sygnatury : II 55808
 91. DéNES J., KEEDWELL A.:
     Latin squares and their applicatins / József Dénes, A. D. Keedwell. - Budapest : Akademiai Kiado, 1974. - 547 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 963-05-0255-0
  Sygnatury : BM 7663
 92. EISENREICH G.:
     Lexikon der Algebra / Gunther Eisenreich. - Berlin : Akademie-Verlag, 1989. - 677 s. ; 24 cm. - ISBN 3-05-500231-8
  Sygnatury : II 55862
 93. ERNé M.:
     Einführung in die Ordnungstheorie / Marcel Erné. - Mannheim : Bibliographisches Institut, 1982. - IV, 296 s. : rys. ; 21 cm. - ISBN 3-411-01638-8
  Sygnatury : BM 7672
 94. EVANS A.:
     Orthomorphism graphs of groups / Anthony B. Evans. - Berlin : Springer-Verlag, 1992. - VIII, 114 s. : il. ; 25 cm. - (Lecture Notes in Mathematics ; 1535). - ISBN 3-540-56351-2; 0-387-56351-2
  Sygnatury : BM 7698
 95. EVANS L., GARIEPY R.:
     Measure theory and fine properties of functions / Lawrence C. Evans, Ronald F. Gariepy. - Boca Raton : CRC Press, 1992. - VIII, 268 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 0-8493-7157-0
  Sygnatury : BM 7888
 96. FADDEEV D., SOMINSKIJ I.:
     Zadači po vysšej algebre / D. K. Faddeev, I. S. Sominskij. - Izd. 12 stereot.. - Sankt-Peterburg : Izdatel'stvo "Lan'", 1998. - 287 s. ; 21 cm
  Sygnatury : II 55967
 97. FARMER D.:
     Groups and symmetry : a guide to discovering mathematics / David W. Farmer. - Providence, RI : American Mathematical Society, 1996. - VUII, 102 s. : il. ; 26 cm. - (Mathematical world, ISSN 1055-9426 ; vol. 5). - ISBN 0-8218-0450-2
  Sygnatury : BM 7712
 98. FENRICK M.:
     Introduction to the Galois correspondence / Maureen H. Fenrick. - Ed. 2. - Boston : Birkhäuser, 1998. - IX,235 s. ; 24 cm. - ISBN 0-8176-4026-6
  Sygnatury : II 55654
 99. FIHTENGOL'C G.:
     Rachunek różniczkowy i całkowy / G. M. Fichtenholz ; tł. z ros.. - Wyd. 6. - Warszawa: PWN, 1976-. - 23 cm
     ţ T. 1 . - 1976. - 549 s. ; rys.
     ţ T. 2 . - 696 s.
  Sygnatury : II 56058/2
     ţ T. 3 . - 565 s.
 100. FIHTENGOL'C G.:
     Rachunek różniczkowy i całkowy / G.M. Fichtenholz ; tł. z jęz. ros. Abraham Goetz [et al]. Cz. 2. - Wyd. 11. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. - 696 s. ; 24 cm. - Tyt.oryg.: Kurs differencial'nogo i integral'nogo isčisleniâ. - ISBN 83-01-02176-4
  Sygnatury : II 55837
 101. FIHTENGOL'C G.:
     Rachunek różniczkowy i całkowy / G.M. Fichtenholz ; tł. z jęz. ros. Ryszard Bittner [et al.]. Cz. 1. - Wyd. 11. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. - 549 s. ; 24 cm. - Tyt.oryg. : Kurs differencial'nogo i integral'nogo isčisleniâ. - ISBN 83-01-02175-6
  Sygnatury : II 55836
 102. FILC R.:
     Rachunek równoważników / Roman Filc. - Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2006. - 146 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-7143-211-9
  Sygnatury : II 55597
 103. FINE B., ROSENBERGER G.:
     The fundamental theorem of algebra / Benjamin Fine, Gerhard Rosenberger. - New York : Springer-Verlag, 1997. - XI, 208 s. : il. ; 24 cm. - (Undergraduate texts in mathematics). - ISBN 0-387-94657-8
  Sygnatury : BM 7682
 104. Finite algebra and multiple-valued logic / ed. by Béla Csákány, Ivo G. Rosenberg. - Amsterdam : North-Holland Publishing Company, 1981. - 880 s. ; 25 cm. - (Colloquia Mathematica Societatis János Bolyai ; 28). - ISBN 0444 85439 8
  Sygnatury : BM 7755
 105. FLACHSMEYER J.:
     Kombinatoryka : podstawowy wykład w ujęciu mnogościowym / Jürgen Flachsmeyer ; tł. Werner Mnich. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. - 219 s. ; 22 cm. - Tyt. oryg.: Kombinatorik : eine Einführung in die mengentheoretische Denkwiese
  Sygnatury : II 55825
 106. FORD L., FALKERSON D.:
     Przepływy w sieciach / L.R.Ford, D. R. Falkerson ; tł. Maria Wycech-Łosiowa. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. - 256 s. ; 22 cm. - (Biblioteka Naukowa Inżyniera). - Tyt. oryg.: Felows in networks
  Sygnatury : II 55829
 107. FREESE R., MCKENZIE R.:
     Commutator theory for congruence modular varieties / Ralph Freese, Ralph McKenzie. - Cambridge : Cambridge University Press, 1987. - 227 s. ; 23 cm. - (London Mathematical Society Lecture Note Series ; 125). - ISBN 0 521 34832 3
  Sygnatury : BM 7761
 108. FREUDENTHAL H.:
     Âzyk logiki / H. Freidental' ; perev. s ang. U. A. Petrova. - Moskva : Izdatel'stvo "Nauka". Glavnaâ Redakciâ Fiziko-Matematičeskoj Literatury, 1969. - 134 s. ; 20 cm. - Tyt. oryg. : The language of logic
  Sygnatury : II 55980
 109. FUHRMANN P.:
     A polynomial approach to linear algebra / Paul A. Fuhrmann. - New York : Springer-Verlag, 1996. - XIII,359 s. ; 24 cm. - (Universitext). - ISBN 0-387-94643-8
  Sygnatury : BM 7764
 110. FéLIX L.:
     Elementarnaâ matematika v sovremennom izloženii / Lus'enn Feliks ; perev. s franc. V. M. Boc, A. Â. Margulis, A. S. Mejlichson. - Moskva : Izdatel'stvo "Prosvesenie", 1967. - 487 s. ; 22 cm
  Sygnatury : II 55954
 111. GANCARZEWICZ J.:
     Algebra liniowa i jej zastosowania / Jacek Gancarzewicz. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004. - 503 s. ; 25 cm. - (Matematyka - Uniwersytet Jagielloński). - ISBN 83-233-1832-8
  Sygnatury : BM 7656
 112. GANCARZEWICZ J.:
     Algebra liniowa z elementami geometrii / Jacek Gancarzewicz. - Wyd. 3. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999. - 345 s. ; 24 cm. - ISBN 83-233-1213-3
  Sygnatury : BM 7655
 113. GANTER B., WILLE R.:
     Formal concept analysis : mathematical foundations / Bernhard Ganter, Rudolf Wille ; [transl. from the German Cornelia Franzke]. - Berlin : Springer-Verlag, 1999. - X,284 s. : il. ; 24 cm. - Tyt. oryg.: Formale Begriffsanalyse : matematische Grundlagen. - ISBN 3-540-62771-5
  Sygnatury : BM 7821
 114. GEL'FAND I.:
     Wykłady z algebry liniowej / I. M. Gelfand ; [tł. Lech Kubik]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. - 212 s. ; 24 cm. - Tyt. oryg.: Lekcii po linejnoj algebre
  Sygnatury : II 55767
 115. General Algebra 1988 : proceedings of the International Conference held in memory of Wilfried Nöbauer, Krems, Austria, August 21-28, 1988 / ed. by Rainer Mlitz. - Amsterdam : North-Holland, 1990. - 265 s. ; 25 cm. - ISBN 0-444-88617-6
  Sygnatury : BM 7834
 116. Geometria obliczeniowa : algorytmy i zastosowania / Mark de Berg [et al.] ; z ang. przeł. Mirosław Kowaluk. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007. - XI, 430 s. : il. ; 25 cm. - Tyt. oryg.: Computational geometry:algorithms and applications. - ISBN 978-83-204-3244-2
  Sygnatury : IE 5242
 117. GEWERT M., SKOCZYLAS Z.:
     Analiza matematyczna 1 : definicje, twierdzenia, wzory / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. - Wyd. 10 rozsz.. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza GiS, 2000. - 176 s. : rys. ; 24 cm. - (Matematyka dla studentów politechnik). - ISBN 83-85941-66-5
  Sygnatury : II 56332
 118. GEWERT M., SKOCZYLAS Z.:
     Analiza matematyczna 2 : przykłady i zadania / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. - Wyd. 14 popr.. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza GiS, 2006. - 176 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-89020-53-X
  Sygnatury : II 56222, BM 7874
 119. GINDIKIN S.:
     Algebra logiki v zadačah / S. G. Gindikin. - Moskva : Izdatel'stvo "Nauka". Glavnaâ Redakciâ Fiziko-Matematičeskoj Literatury, 1972. - 287. ; 21 cm
  Sygnatury : II 55960
 120. GINSBURG S.:
     Matematičeskaâ teoriâ kontekstno-svobodnyh âzykov / Sejmur Ginzburg ; perev. s ang. A. Â. Dikovskij, L. S. Modinoj. - Moskva : Izdatel'stvo "Mir", 1970. - 326 s. ; 21 cm. - Tyt. oryg.: The mathematical theory of context-free languages
  Sygnatury : BM 7855
 121. GINZBURG A.:
     Algebraic theory of automata / Abraham Ginzburg. - New York : Academic Press, 1968. - IX, 165 s. : rys. ; 24 cm. - (ACM Monograph Series)
  Sygnatury : BM 7676
 122. GŁAZOWSKA D.:
     Niezmienniczość średniej geometrycznej w klasie średnich Cauchy'ego : praca doktorska / Dorota Teresa Głazowska ; promotor Janusz Matkowski ; Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2007. - 83 s. ; 29 cm. - Na prawach rękopisu . - Rozprawa doktorska
  Sygnatury : PD 104
 123. GOLAN J.:
     Localization of noncommutative rings / Jonathan S. Golan. - New York : Marcel Dekker, Inc., 1975. - 346 s. ; 24 cm. - (Pure and applied mathematics ; 30). - ISBN 0-8247-6198-7
  Sygnatury : BM 7680
 124. GOLAN J.:
     Semirings and affine equations over them : theory and applications / Jonathan S. Golan. - Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2003. - XIII, 241 s. : il. ; 25 cm. - (Mathematics and its applications ; 556). - ISBN 1-4020-1358-2
  Sygnatury : BM 7713
 125. GOLAN J.:
     The theory of semiring with applications in mathematics and theoretical computer science / Jonathan S. Golan. - New York : Longman Scientific and Technical, 1992. - XIV, 318 s. ; 24 cm. - (Pitman Monographs and Surveys in Pure and Applied Mathematics ; 54). - ISBN 0-582-07855-5
  Sygnatury : BM 7648
 126. GOLOVINA L.:
     Linejnaâ algebra i nekotorye ee priloženiâ / L. I. Golovina. - Izd. 2 dopol.. - Moskva : Izdatel'stvo "Nauka". Glavnaâ Redakciâ Fiziko-Matematičeskoj Literatury, 1975. - 407 s. ; 21 cm. - (Izbrannye Glavy Vysšej Matematiki dlâ Inženerov i Studentov Vtuzov)
  Sygnatury : II 55971
 127. GOLUB G., LOAN C.:
     Matrix computations / Gene Howard Golub, Charles F. Van Loan. - Baltimore : The Johns Hopkins University Press, 1983. - XVI, 476 s. ; 23 cm. - (Johns Hopkins Series in the Mathematical Sciences, ISSN 0885-0062 ; 3). - ISBN 0-8018-3011-7
  Sygnatury : BM 7694
 128. GÓRNICKI J.:
     Elementy teorii mnogości / Jarosław Górnicki. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2006. - 144 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7199-404-4
  Sygnatury : BM 7642
 129. GRACZYŃSKA E.:
     M-solid quasivarieties / Ewa Wanda Graczyńska. - Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2007. - 166 s. ; 24 cm. - (Studia i Monografie Politechniki Opolskiej, ISSN 1429-6063 ; z. 207). - ISBN 978-83-60691-23-6
  Sygnatury : II 56273
 130. GRAHAM R., KNUTH D., PATASHNIK O.:
     Matematyka konkretna / Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, Oren Patashnik ; tł. z ang.. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. - 717 s. ; 25 cm. - Tyt.oryg.: Concrete Mathematics. - ISBN 83-01-12124-6
  Sygnatury : II 55840
 131. GRIFFITH P.:
     Infinite abelian group theory / Phillip A. Griffith. - Chicago : The University of Chicago Press, 1970. - 152 s. ; 21 cm. - (Chicago Lectures in Mathematics). - ISBN 0-226-30870-7
  Sygnatury : BM 7839
 132. GROSS M., LENTIN A.:
     Teoriâ formal'nych grammatik / M. Gross, A. Lanten ; perev. s franc. I. A. Mel'čuk. - Moskva : Izdatel'stvo "Mir", 1971. - 294 s. ; 23 cm. - Tyt. oryg.: Notions sur les grammaires formelles
  Sygnatury : BM 7857
 133. GROSSMAN I., MAGNUS W.:
     Gruppy i ih grafy / I. Grossman, V. Magnus ; perev. s ang. G. M. Cukerman. - Moskva : Izdatel'stvo "Mir", 1971. - 246 s. : il. ; 20 cm. - (Sovremennaâ matematika). - Tyt. oryg.: Groups and their graphs
  Sygnatury : II 55950
 134. GRYGIEL J.:
     The concept of gluing for lattices / Joanna Grygiel. - Częstochowa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2004. - 116 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-7098-821-0
  Sygnatury : BM 7716
 135. GRZEGORCZYK A.:
     Zarys logiki matematycznej / Andrzej Grzegorczyk. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961. - 477 s. ; 25 cm. - (Biblioteka Matematyczna, ISSN 0519-8356 ; t.20)
  Sygnatury : II 55823
 136. GRÄTZER G.:
     General lattice theory / George Grätzer. - Berlin : Akademie-Verlag, 1978. - 381 s. : rys. ; 25 cm
  Sygnatury : BM 7774
 137. GRÄTZER G.:
     Universal algebra / George Grätzer. - 2 ed.. - New York : Springer-Verlag, 1979. - XVIII,581 s. ; 24 cm. - ISBN 0-387-90355-0
  Sygnatury : BM 7757
 138. GRÄTZER G.:
     Universal algebra / George Grätzer. - Princeton : D.Van Nostrand Company Inc., 1968. - 368 s. ; 24 cm. - (The University series in Higher Mathematics)
  Sygnatury : BM 7819
 139. GRÜNBAUM B., DANZER L., KLEE V.:
     Teorema Helli i ee primeneniâ / L. Dancer, B. Grunbaum, V. Kli ; perev. s ang. S. I. Zalgaller. - Moskva : Izdatel'stvo "Mir", 1968. - 159 s. ; 20 c,. - (Biblioteka sbornika "Matematika"). - Tyt. oryg.: Helly's theorem and its relatives
  Sygnatury : II 55958
 140. GUBARENI N., KIRIčENKO V.:
     Rings and modules / Nadiya M. Gubareni, Vladimir V. Kirichenko. - Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2001. - 305 s. ; 25 cm. - ISBN 83-7193-125-5
  Sygnatury : II 55710
 141. GURSKIJ E., ERšOVA V.:
     Osnovy linejnoj algebry i analitičeskaâ geometriâ / E. I. Gurskij, V. V. ErŠova. - Izd. 3, ispr. i dopol.. - Minsk : Izdatel'stvo "Vyšejšaâ Škola", 1968. - 316 s. ; 22 cm
  Sygnatury : II 55961
 142. GUŚCIORA H., SADOWSKI M.:
     Repetytorium z algebry liniowej / Henryk Guściora, Michał Sadowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. - 267 s. ; 24 cm
  Sygnatury : II 55796
 143. GUY R., CONWAY J.:
     Księga liczb / John H. Conway, Richard K. Guy ; z ang. przeł. Wiktor Bartol. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999. - 297 s. : il. kolor. ; 25 cm. - Tyt. oryg. : The book of numbers. - ISBN 83-204-2366-X
  Sygnatury : II 55772
 144. HALDER H., HEISE W.:
     Einführung in die Kombinatorik : mit einem Anhang über formale Potenzen / Heinz-Richard Halder, Werner Heise. - Berlin : Akademie-Verlag, 1977. - XII,302 s. ; 24 cm
  Sygnatury : II 55830
 145. HALL M.:
     Kombinatornyj analiz / M. Holl ; perev. s ang. K. A. Rybnikov. - Moskva : Izdatel'stvo Innostrannoj Literatury, 1963. - 96 s. ; 20 cm. - (Biblioteka sbornika "Matematika"). - Tyt. oryg.: A survey of combinatorial analysis
  Sygnatury : II 55948
 146. HALL M.:
     The theory of groups / Marshall Hall. - Ed. 2. - New York : Chelsea Publishing Company, 1976. - XIII, 434 s. ; 21 cm. - ISBN 0- 8284-0288-4
  Sygnatury : BM 7696
 147. HAMILTON A.:
     Numbers, sets and axioms : the apparatus of mathematics / A. G. Hamilton. - Cambridge : University Press, 1997. - IX, 255 s. ; 23 cm. - ISBN 0 521 28761 8
  Sygnatury : BM 7785
 148. HATCHER W., WHITNEY S.:
     Absolute algebra / William S. Hatcher, Stephen Whitney. - Leipzig : B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, 1978. - X, 126 s. ; 21 cm. - (Teubner-Texte zur Mathematik, ISSN 0138-502X)
  Sygnatury : II 55863
 149. HĄCIA L.:
     Wybrane zagadnienia matematyki / Lechosław Hącia. - Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2007. - 147 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7143-316-0
  Sygnatury : BM 7876
 150. HEDLY G.:
     Linejnaâ algebra : (dlâ ekonomistov) / Dž. Hedli ; perev. s ang. U. I. Sorkina, A.A. Dmitrieva. - Moskva : Izdatel'stvo "Vysšaâ Škola", 1966. - 205 s. ; 22 cm. - Tyt. oryg.: Linear algebra
  Sygnatury : II 55944
 151. HERMAN P.:
     Quasi-prędkości inercyjne oraz ich zastosowanie w badaniu dynamiki i sterowaniu manipulatorów / Przemysław Herman. - Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2006. - 161 s. : rys. ; 24 cm. - (Rozprawy Politechniki Poznańskiej, ISSN 0551-6528 ; nr 403). - ISBN 978-83-7143-268-2
  Sygnatury : II 55600
 152. HILBERT D., COHN-VOSSEN S.:
     Geometria poglądowa / D. Hilbert, S. Cohn-Vossen ; [tł. Alina Dawidowicz]. - Warszawa : PWN, 1956. - 319 s. : rys. ; 25 cm. - Tyt.oryg.: Anschauliche Geometrie
  Sygnatury : BM 7748
 153. Historia matematyki od czasów najdawniejszych do początku XIX stulecia : w trzech tomach / red. A.P. Juszkiewicz ; tł. Stanisław Dobrzycki. T.1: Od czasów najdawniejszych do początku czasów nowożytnych. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. - 383 s. : il. ; 25 cm. - Tyt.oryg.: Istoriâ matematiki s drevnejših vremeni do načala XIX stoletiâ
  Sygnatury : II 55858
 154. Historia matematyki od czasów najdawniejszych do początku XIX stulecia : w trzech tomach / red. A.P. Juszkiewicz ; tł. Stanisław Dobrzycki. T.2: Matematyka XVII stulecia. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. - 326 s. : il. ; 25 cm. - Tyt.oryg.: Istoriâ matematiki s drevnejših vremen do načala XIX stoletiâ
  Sygnatury : II 55859
 155. Historia matematyki od czasów najdawniejszych do początku XIX stulecia : w trzech tomach / red. A.P. Juszkiewicz ; tł. Stanisław Dobrzycki. T.3: Matematyka XVIII stulecia. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. - 541 s. : 25 cm. - Tyt.oryg.: Istoriâ matematiki s drevnejših vremen do načala XIX stoletiâ
  Sygnatury : II 55860
 156. HOFFMAN K., KUNZE R.:
     Linear algebra / Kenneth Hoffman, Ray Kunze. - Englewood Cliff : Prentice-Hall, 1961. - IX, 332 s. ; 24 cm. - (Prentice-Hall Mathematics Series)
  Sygnatury : BM 7664
 157. HOLZAPFEL R., BUDACH L.:
     Localisations and Grothendieck categories / by L. Budach and R.-P. Holzapfel. - Berlin : VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1975. - 217 s. : rys. ; 24 cm. - (Mathematische Monographien, ISSN 0076-5430 ; Bd. 13)
  Sygnatury : II 55746, BM 7711
 158. HOLZER R.:
     Methoden der formalen Begriffsanalyse bei der Behandlung unvollständigen Wissens : dissertation / Richard Holzer. - Aachen : Shaker Verlag GmbH, 2001. - 219 s. ; 21 cm. - ISBN 3-8265-9092-9
  Sygnatury : II 55878
 159. HUMPHREYS J.:
     Linejnye algebraičeskie gruppy / Dž. Hamfri ; perev. s ang. A.E. Zalesskij. - Moskva : "Nauka". Glavnaâ Redakciâ Fiziko-Matematičeskoj Literatury, 1980. - 399 s. ; 21 cm. - Tyt. oryg.: Linear algebraic groups
  Sygnatury : II 55982
 160. HUNGERFORD T.:
     Algebra / Thomas W. Hungerford. - New York : Springer-Verlag, 1974. - XXIII,502 s. ; 24 cm. - (Graduate Texts in Mathematics ; 73). - ISBN 0-387-90518-9
  Sygnatury : BM 7762
 161. HUPPERT B.:
     Endliche Gruppen I / Bertram Huppert. - Berlin : Springer-Verlag, 1967. - XI,793 s. ; 24 cm. - (Die Grundlehren der mathematischen Wissenschaften in Einzeldarstellungen ; bd. 134)
  Sygnatury : II 55865
 162. IGOšIN V.:
     Matematičeskaâ logika i teoriâ algoritmov / V. I. Igošin. - Saratov : Izdatel'stvo Saratovskogo Universiteta, 1991. - 255 s. ; 21 cm
  Sygnatury : II 55984
 163. Indexed categories and their applications / P. T. Johnstone [et al.] ; ed. by P. T. Johnstone, Robert Paré. - Berlin : Springer-Verlag, 1978. - IV,260 s. ; 25 cm. - (Lecture Notes in Mathematics ; 661). - ISBN 3-540-08914-4
  Sygnatury : BM 7811
 164. Infinitistic methods : proceedings of the Symposium on Foundations of Mathematics, Warsaw, 2-9 September 1959. - Warszawa : PWN, 1961. - 362 s. ; 26 cm
  Sygnatury : BM 7812
 165. JACOBSON N.:
     Basic algebra. II / Nathan Jacobson. - San Francisco : W.H. Freeman, 1980. - XI, 666 s. ; 24 cm. - ISBN 0-7167-1079-X
  Sygnatury : BM 7673
 166. JARCZYK J.:
     Niezmienniczość średnich quasi-arytmetycznych ważonych : praca doktorska / Justyna Jarczyk ; promotor Janusz Matkowski ; Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2007. - 84 s. ; 30 cm. - Na prawach rękopisu. - Rozprawa doktorska
  Sygnatury : PD 97
 167. JAROSZEWICZ J., ZORYJ L.:
     Metody analizy drgań osiowosymetrycznych płyt kołowych z zastosowaniem funkcji wpływu Cauchy'ego / Jerzy Jaroszewicz, Longin Zoryj. - Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2005. - 120 s. : rys. ; 23 cm. - (Rozprawy Naukowe Politechniki Białostockiej, ISSN 0867-096X ; nr 124)
  Sygnatury : II 55614
 168. JIPSEN P., ROSE H.:
     Varieties of lattices / Peter Jipsen, Henry Rose. - Berlin : Springer-Verlag, 1992. - X, 162 s. : rys. ; 25 cm. - (Lecture Notes in Mathematics ; 1533). - ISBN 3-540-56314-8, 0-387-56314-8
  Sygnatury : BM 7702
 169. JONES A., MORRIS S., PEARSON K.:
     Abstract algebra and famous impossibilities / Arthur Jones, Sidney A. Morris, Kenneth R. Pearson. - New York : Springer-Verlag, 1991. - X,187 s. ; 24 cm. - (Universitext). - ISBN 0-387-97661-2
  Sygnatury : BM 7771
 170. JUNGNICKEL D.:
     Graphs, networks and algorithms / Dieter Jungnickel ; transl. from the German Tilla Schade. - Berlin : Springer-Verlag, 1999. - XII,589 s. : rys. ; 25 cm. - (Algorithms and Computation in Mathematics ; vol. 5). - ISBN 3-540-63760-5
  Sygnatury : BM 7744
 171. JUNGNICKEL D.:
     Transversaltheorie / Dieter Jungnickel. - Leipzig : Akademie Verlag, 1982. - 192 s. ; 23 cm. - (Mathematik und ihre Anwendungen in Physik und Technik ; bd. 39)
  Sygnatury : II 55702
 172. JÄNICH K.:
     Topologia / Klaus Jänich ; z jęz. ang. tł. Dorota Czarnocka-Cieciura, Grzegorz Cieciura. - Wyd. 2. - Warszawa : PWN, 1996. - 192 s. ; 24 cm. - ISBN 83-01-10141-5
  Sygnatury : P 44161,44162
 173. KAISER H., MLITZ R., ZEILINGER G.:
     Algebra für Informatiker / H. Kaiser, R. Mlitz, G. Zeilinger. - 2 verb. Aufl.. - Wien ; New York : Springer-Verlag, 1985. - 254 s. ; 25 cm. - ISBN 3-211-81891-X. - ISBN 0-387-81891-X
  Sygnatury : II 55854
 174. KALUžNIN L.:
     Vvedenie v obsuu algebru / Lev Arkad'evič Kalużnin. - Moskva : Izdatel'stvo "Nauka". Glavnaâ Redakciâ Fiziko-Matematičeskoj Literatury, 1973. - 447 s. ; 21 cm
  Sygnatury : II 55943
 175. KERTéSZ A.:
     Einführung in die transfinite Algebra / von Andor Kertész. - Berlin : VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1975. - 74 s. : il. ; 23 cm
  Sygnatury : BM 7706
 176. KHANNA V., BHAMBRI S.:
     A course in abstract algebra / Vijay K Khanna, S. K. Bhambri. - Ed. 2. - New Delhi : Vikas Publishing House PVT LTD, 2002. - XI, 602 s. ; 25 cm. - ISBN 0-7069-8675-X
  Sygnatury : BM 7658
 177. KIEŁBASIŃSKI A., SCHWETLICK H.:
     Numeryczna algebra liniowa : wprowadzenie do obliczeń zautomatyzowanych / Andrzej Kiełbasiński, Hubert Schwetlick. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1992. - 502 s. ; 24 cm. - ISBN 83-204-1260-9
  Sygnatury : P 44163
 178. KISIELEWICZ M.:
     Differential inclusions and optimal control / Michał Kisielewicz. - Warsaw : Polish Scientific Publishers PWN ; Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 1991. - XV, 240 s. ; 24 cm. - ISBN 83-01-09582-2
  Sygnatury : P 44158
 179. KLEIN F.:
     Lekcii o razvitii matematiki v XIX stoletii / F. Klejn ; perev. s nem. N. M. Nagornyj. T. 1. - Moskva : Nauka. Glavnaâ Redakciâ Fiziko-Matematičeskoj Literatury, 1989. - 453 s. ; 21 cm. - Tyt. oryg.: Vorlesungen über die Entwicklung der Mathematik im 19.Jahrhundert. - ISBN 5-02-013920-3
  Sygnatury : BM 7858
 180. KLIN M., PÖSCHEL R., ROSENBAUM K.:
     Angewandte Algebra für Mathematiker und Informatiker : Einführung in gruppentheoretisch-kombinatorische Methoden / M.Ch. Klin, R. Pöschel, K. Rosenbaum. - Berlin : VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1988. - 208 s. ; 20 cm. - ISBN 3-326-00190-8
  Sygnatury : I 55861
 181. KOBLITZ N.:
     Wykład z teorii liczb i kryptografii / Neal Koblitz ; tł. z ang. Wojciech Guzicki. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1995. - 285 s. ; 24 cm. - ISBN 83-204-1836-4
  Sygnatury : II 55769
 182. KOLENDA M.:
     Taksonomia numeryczna : klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych / Maria Kolenda. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2006. - 358 s. : il. ; 24 cm + CD-Rom. - (Monografie i Opracowania ; nr 170) (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu ; nr 1106). - ISBN 83-7011-805-4
  Sygnatury : II 55892
 183. KOMOROWSKI J.:
     Od liczb zespolonych do tensorów, spinorów, algebr Liego i kwadryk / Jacek Komorowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. - 323 s. ; 25 cm
  Sygnatury : II 55768
 184. KOPYTOV V.:
     Rešetočno uporâdočennye gruppy / V. M. Kopytov. - Moskva : Nauka. Glavnaâ Redakciâ Fiziko-Matematičeskoj Literatury, 1984. - 320 s. ; 23 cm. - (Sovremennaâ Algebra)
  Sygnatury : BM 7843
 185. KORBICZ J., MOKIN B.:
     Metody matematyczne w zagadnieniach kontroli i sterowania w energetyce / Józef Korbicz, Borys I. Mikin. - Zielona Góra : Wyższa Szkoła Inżynierska, 1990. - 158 s. ; 23 cm. - (Monografie WSI Zielona Góra ; 51). - Matematičeskie metody v zadačah kontrolâ i upravleniâ v energetike
  Sygnatury : IE 5286
 186. KORDOS M.:
     O różnych geometriach / Marek Kordos. - Warszawa : Alfa, 1987. - 99 s. : rys., wykr. ; 21 cm. - (Delta przedstawia ; nr 3). - ISBN 83-7001-087-3
  Sygnatury : II 55818
 187. KORDOS M.:
     Podstawy geometrii rzutowej i rzutowo-metrycznej / Marek Kordos. - Warszawa : PWN, 1984. - 152 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Matematyczna, ISSN 0519-8356 ; t.57). - ISBN 83-01-04926-X
  Sygnatury : II 55805
 188. KOSTRIKIN A.:
     Wstęp do algebry / A.I. Kostrykin ; z ros. tł. Jerzy Trzeciak. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. - 379 s. ; 24 cm. - Tyt.oryg. : Vvedenie v algebru. - ISBN 83-01-04488-8
  Sygnatury : II 55849
 189. KOSTRIKIN A.:
     Wstęp do algebry. 1, Podstawy algebry / Aleksej I. Kostrikin ; tł. z ros.. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. - XIII, 263 s. ; 24 cm. - ISBN 83-01-14252-9
  Sygnatury : BM 7651
 190. KOSTRIKIN A.:
     Wstęp do algebry. 2, Algebra liniowa / Aleksej I. Kostrikin ; tł. z ros.. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. - X, 369 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-01-14267-7
  Sygnatury : BM 7652
 191. KOŚCIELSKI A.:
     Teoria obliczeń : wykłady z matematycznych podstaw informatyki / Antoni Kościelski. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997. - 289 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-229-1696-5
  Sygnatury : BM 7684
 192. KOTOV V.:
     Seti Petri / V. E. Kotov. - Moskva : Nauka. Glavnaâ Redakciâ Fiziko-Matematičeskoj Literatury, 1984. - 157 s. ; 22 cm
  Sygnatury : BM 7849
 193. KRASNODĘBSKI R.:
     Proste nomogramy / Ryszard Krasnodębski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1960. - 143 s. ; 22 cm. - (Biblioteczka Matematyczna ; 8)
  Sygnatury : BM 7769
 194. KRASZEWSKI J.:
     Wstęp do matematyki / Jan Kraszewski. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007. - 213 s. ; 24 cm. - ISBN 83-204-3236-7
  Sygnatury : BM 7892
 195. KRYGOWSKA Z.:
     Geometria : podstawowe własności płaszczyzny / Zofia Krygowska. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1965. - 239 s. ; 21 cm
  Sygnatury : BM 7788
 196. KRYSICKI W., WŁODARSKI L.:
     Analiza matematyczna w zadaniach / Włodzimierz Krysicki, Lech Włodarski. T. 1. - Wyd. 29 dodruk 3. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - 510 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-01-14295-2
  Sygnatury : II 56340
 197. KRYSICKI W., WŁODARSKI L.:
     Analiza matematyczna w zadaniach / Włodzimierz Krysicki, Lech Włodarski. T. 1. - Wyd. 29. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - 510 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 978-83-01-14295-7. - ISBN 83-01-14295-2
  Sygnatury : II 56233,56234
 198. KRZYŚKO M.:
     Wielowymiarowa analiza statystyczna / Mirosław Krzyśko. - Poznań : Uniwersytet im. A. Mickiewicza, 2000. - 353 s. ; 25 cm
  Sygnatury : II 55632, P 44114,44115, BM 7645,7646
 199. KURATOWSKI K., MOSTOWSKI A.:
     Teoria mnogości / Kazimierz Kuratowski, Andrzej Mostowski. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : PWN, 1966. - 375 s. ; 25 cm. - (Monografie Matematyczne ; T. 27)
  Sygnatury : II 55760
 200. KURATOWSKI K., MOSTOWSKI A.:
     Teoria mnogości wraz ze wstępem do opisowej teorii mnogości / Kazimierz Kuratowski, Andrzej Mostowski. - Wyd. 3 zm.. - Warszawa : PWN, 1978. - 470 s. ; 25 cm. - (Monografie Matematyczne ; 27)
  Sygnatury : II 55761
 201. KUROš A.:
     Algebra ogólna / A.G. Kurosz ; tł. W. Holsztyński. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965. - 413 s. ; 22 cm. - Tyt. oryg.: Lekcii po obšej al'gebre
  Sygnatury : II 55700, BM 7730,7743
 202. KUROš A.:
     Higher algebra / A. Kurosh ; transl. from the Russ. George Yankovsky. - [4 print]. - Moscow : Mir Publishers, 1984. - 428 s. ; 22 cm. - Tyt. oryg.: Kurs vysšej algebry
  Sygnatury : II 55708
 203. KUROš A.:
     Higher algebra / Aleksander G. Kurosh ; translated from the Russian by George Yankovksy. - Moscow : Mir Publishers, 1972. - 428 s. ; 23 cm. - Tyt.oryg.: Kurs vysšej algebry
  Sygnatury : BM 7697
 204. KáRTESI F.:
     Introduction to finite geometries / F. Kártesi. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1976. - 266 s. : rys. ; 25 cm. - (Disquisitiones Mathematicae Hungaricae). - Tyt.oryg. Bevezetés a véges geometriákba. - ISBN 963-05-0229-1
  Sygnatury : II 55649
 205. LANG S.:
     Algebra / Serge Lang ; [z ang.tł. Ryszard Bittner]. - Wyd. 2 popr.. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. - 499 s. ; 25 cm. - Tyt.oryg. : Algebra. - ISBN 83-01-01519-5
  Sygnatury : II 55841
 206. Lattice theory / ed.by A. P. Huhn, E. T. Schmidt. - Amsterdam : North-Holland Publishing Company, 1976. - 462 s. ; 25 cm. - (Colloquia Mathematica Societatis János Bolyai ; 14). - ISBN 0 7204 0498 3
  Sygnatury : BM 7753
 207. LAY D.:
     Linear algebra and its applications / David C. Lay. - Reading : Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1993. - XVI, 445 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 0-201-52031-1
  Sygnatury : BM 7667
 208. LEDERMANN W.:
     Introduction to group theory / Walter Ledermann. - Edinburgh : Oliver and Boyd, 1973. - VII, 176 s. : il. ; 22 cm. - ISBN 0-005-002652-6
  Sygnatury : BM 7705
 209. LEITNER R.:
     Zarys matematyki wyższej dla studentów / Roman Leitner. - Wyd. 11. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1995. - 447 s. ; 24 cm. - ISBN 83-204-2396-1
  Sygnatury : II 56423
 210. LEJA F.:
     Geometria analityczna / Franciszek Leja. - Wyd. 2 popr.. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956. - 288 s. : rys. ; 24 cm
  Sygnatury : II 55802
 211. LIBURA M., SIKORSKI J.:
     Wykłady z matematyki dyskretnej / Marek Libura, Jarosław Sikorski ; Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej. Cz. 1: Kombinatoryka. - Warszawa : Wydawnictwo WIT, 2005. - XIV,171 s. : rys. ; 24 cm. - (Skrypty WSISiZ). - ISBN 83-88311-44-1
  Sygnatury : II 56260,56261
 212. LIDL R.:
     Algebra dla przyrodników i inżynierów / Rudolf Lidl ; tł. Jarosław Cichorski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. - 286 s. ; 22 cm. - Tyt. oryg.: Algebra für Naturwissenschaftler und Ingenieure
  Sygnatury : P 44176
 213. LIDL R., NIEDERREITER H.:
     Finite fields / Rudolf Lidl, Harold Niederreiter. - Reading : Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1983. - XIX, 755 s. ; 24 cm. - (Encyclopedia of Mathematics and its Applications. Section: Algebra ; vol. 20). - ISBN 0-201-13519-1
  Sygnatury : BM 7822
 214. LIDL R., PILZ G.:
     Applied abstract algebra / Rudolf Lidl, Günter Pilz. - Ed. 2. - New York : Springer-Verlag, 1998. - XVI, 486 s. : il. ; 24 cm. - (Undergraduate texts in mathematics). - ISBN 0-387-98290-6
  Sygnatury : BM 7683
 215. LIDL R., PILZ G.:
     Prikladnaâ abstraktnaâ algebra : učebnoe posobie / R. Lidl, G. Pil'c ; perev. s ang. I.O. Korâkova. - Ekaterinburg : Izdatel'stvo Ural'skogo universiteta, 1996. - XX, 743 s. ; 20 cm. - Tyt. oryg.: Applied Abstract Algebra. - ISBN 5-7525-0483-X
  Sygnatury : II 55942
 216. LINT J.:
     Introduction to coding theory / Jacobus H.van Lint. - 2 ed.. - Berlin : Springer-Verlag, 1992. - XI, 183 s. ; 25 cm. - (Graduate Texts in Mathematics ; 86). - ISBN 3-540-54894-7
  Sygnatury : BM 7818
 217. LINT J., WILSON R.:
     A course in combinatorics / Jacobus H. van Lint, R. M. Wilson. - Cambridge : Cambridge University Press, 1998. - XII, 530 s. ; 25 cm. - ISBN 0-521-42260-4
  Sygnatury : BM 7670
 218. LIPSKI W., MAREK W.:
     Analiza kombinatoryczna / Witold Lipski, Wiktor Marek ; przy współp. M. Jaegermanna. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. - 463 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Matematyczna, ISSN 0519-8356 ; t.59). - ISBN 83-01-04972-3
  Sygnatury : P 44180,44181
 219. Logic Colloquium '73 : proceedings of the Logic Colloquium, Bristol, July 1973 / ed. by Harvey Ernest Rose [et al.]. - Amsterdam : North-Holland Publishing Company, 1975. - VIII,513 s. ; 23 cm. - (Studies in Logic and the Foundations of Mathematics ; vol. 80). - ISBN 0-7204-2200-0
  Sygnatury : BM 7829
 220. Logic Colloquium 77 : proceedings of the colloguium held in Wrocław,August 1977 / ed. by Angus Macintyre, Leszek Pacholski, Jeff Paris. - Amsterdam : North-Holland Publishing Company, 1978. - X, 612 s. : il. ; 23 cm. - (Studies in Logic and the Foundations of Mathematics ; vol. 96). - Proceedings of the Logic Colloquium 77 which was held in Wrocław, Poland from the 12th August 1977 and was dedicated to the memory of Andrzej Mostowski. - ISBN 0-444 85178-X
  Sygnatury : BM 7693
 221. LUGOWSKI H., WEINERT H.:
     Grundzüge der Algebra / Herbert Lugowski, Hanns Joachim Weinert. Teil 2: Allgemeine Ring- und Körpertheorie. - 3 verb. Aufl.(nachdruck). - Leipzig : B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, 1968. - 227 s. ; 21 cm. - (Mathematisch-Naturwissenschaftliche Bibliothek ; 10)
  Sygnatury : II 55870
 222. LUGOWSKI H., WEINERT H.:
     Grundzüge der Algebra / Herbert Lugowski, Hanns Joachim Weinert. Teil 3: Auflösungstheorie algebraischer Gleichungen. - 2 verb. Aufl.. - Leipzig : B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, 1967. - 274 s. ; 21 cm. - (Mathematisch-Naturwissenschaftliche Bibliothek ; 11)
  Sygnatury : II 55871
 223. LâPIN E., EVSEEV A.:
     Algebra i teoriâ čisel / E. S. Lâpin, A. E. Evseev. Č. 1: Čisla. - Moskva : Prosvesenie, 1974. - 381 s. ; 22 cm
  Sygnatury : II 55965
 224. LâPIN E., EVSEEV A.:
     Algebra i teoriâ čisel / E. S. Lâpin, A. E. Evseev. Č. 2: Linajnaâ algebra i polynomy. - Moskva : Prosvesenie, 1978. - 446 s. ; 22 cm
  Sygnatury : II 55966
 225. ŁAKOMA E.:
     Historyczny rozwój pojęcia prawdopodobieństwa / Ewa Łakoma. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli : Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki, 1992. - 139 s. ; 21 cm. - (Matematyka i Historia Matematyki). - ISBN 83-85662-02-2
  Sygnatury : BM 7828
 226. ŁOJASIEWICZ S.:
     Wstęp do geometrii analitycznej zespolonej / Stanisław Łojasiewicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. - 389 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Matematyczna, ISSN 0519-8356 ; t. 68). - ISBN 83-01-07464-7
  Sygnatury : P 44167
 227. MAGNUS W., KARRASS A., SOLITAR D.:
     Combinatorial group theory : presentations of groups in terms of generators and relations / Wilhelm Magnus, Abraham Karrass, Donald Solitar. - Ed. 2 rev.. - New York : Dover Publications, INC., 1976. - XII, 444 s. ; 21 cm. - ISBN 0-486-63281-4
  Sygnatury : BM 7659
 228. MAL'CEV A.:
     Izbrannye trudy / A. I. Mal'cev. T. 1: Klassičeskaâ algebra. - Moskva : Izdatel'stvo "Nauka", 1976. - 482 s. ; 25 cm
  Sygnatury : II 55986
 229. MALINOWSKI M.:
     Geometryczne sumy losowe : praca doktorska / Marek T. Malinowski ; promotor Jolanta K. Misiewicz ; Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2006. - 79 s. ; 30 cm. - Na prawach rękopisu. - Rozprawa doktorska
  Sygnatury : PD 102
 230. MANEVIč V., KOTOV I., ZENGIN A.:
     Analitičeskaâ geometriâ s teoriej izobraženij / V. A. Manevič, I. I. Kotov, A.R. Zengin. - Moskva : Izdatel'stvo "Vysšaâ Škola", 1969. - 303 s. ; 21 cm
  Sygnatury : II 55952
 231. MANGOLDT H.:
     Einführung in die höhere Mathematik : für Studierende und zum Selbststudium. Bd.3, Integralrechnung und ihre Anwendungen Funktionentheorie Differentialgleichungen / Hans von Mangoldt ; oprac. Konrad Knopp. - Aufl. 7. - Leipzig : Verlag von S.Hirzel, 1942. - XVI, 617 s. ; 23 cm
  Sygnatury : BM 7637
 232. MARCUS S.:
     Teoretiko-množestvennye modeli âzykov / S. Markus ; perev. s ang. M. V. Arapova. - Moskva : Nauka. Glavnaâ Redakciâ Fiziko-Matematičeskoj Literatury, 1970. - 332 s. ; 21 cm. - Tyt. oryg.: Algebraic linguistics ; analytical models
  Sygnatury : BM 7847
 233. MARCZEWSKI E.:
     Collected mathematical papers / Edward Marczewski ; ed.comm. Stanisław Hartman [et al.]. - Warszawa : Instytut Matematyczny PAN, 1996. - XXXXVII, 684 s. ; 24 cm. - ISBN 83-86806-00-1
  Sygnatury : II 55874,55875
 234. MAREK W., ONYSZKIEWICZ J.:
     Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach / Wiktor Marek, Janusz Onyszkiewicz. - Wyd. 5. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991. - 273 s. ; 21 cm. - ISBN 83-01-0502-X
  Sygnatury : II 55748
 235. MARKUšEVIč A.:
     Interesujące krzywe / A. I. Markuszewicz ; [z jęz. ros. tł. Zbigniew Kowalski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956. - 37 s. : il. ; 20 cm. - (Monografie Popularnonaukowe. Matematyka). - Tyt. oryg.: Zamečatel'nye krivye
  Sygnatury : BM 7732
 236. MARKUšEVIč A.:
     Kratkij kurs teorii analitičeskich funkcij / A.I. Markuševič. - Izd. 3 ispr.i dopol. - Moskva : Izdatel'stvo "Nauka". Glavnaâ Redakciâ Fiziko-Matematičeskoj Literatury, 1966. - 387 s. : il. ; 23 cm
  Sygnatury : II 55931
 237. MARZANTOWICZ W., ZARZYCKI P.:
     Elementarna teoria liczb / Wacław Marzantowicz, Piotr Zarzycki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - VIII, 100 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-01-14855-3. -ISBN 83-01-14855-1
  Sygnatury : BM 7897
 238. MASLOV V.:
     Asimptotičeskie metody rešeniâ psevdodifferencial'nych uravnenij / V. P. Maslov. - Moskva : Nauka. Glavnaâ Redakciâ Fiziko-Matematičeskoj Literatury, 1987. - 406 s. ; 23 cm
  Sygnatury : BM 7845
 239. Matematika v sovremennom mire / perev. s ang. N. G. Ručkovoj. - Moskva : Izdatel'stvo "Mir", 1967. - 202 s. : il. ; 27 cm. - Tyt. oryg.: Mathematics in the modern world
  Sygnatury : II 55978
 240. Matematyka 2001 : zbiór zadań : szkoła podstawowa 5 klasa / Anna Bazyluk [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, 2006. - 95 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-02-09602-0
  Sygnatury : BM 7887
 241. Mathematical problems in computation theory / ed. Grażyna Mirkowska, Helena Rasiowa. - Warszawa : PWN-Polish Scientific Publishers, 1988. - 597 s. ; 25 cm. - (Banach Center Publications ; vol.21). - ISBN 83-01-07936-2
  Sygnatury : II 55809
 242. Mathematics and democracy : recent advances in voting systems and collective choice / Ed. Bruno Simeone, Friedrich Pukelsheim. - New York : Springer, 2006. - XII, 251 s. ; 25 cm. - (Studies in choice and welfare, ISSN 1614-0311). - ISBN -10 3-540-35603-7. -ISBN-13 978-3-540-35603-5
  Sygnatury : BM 7895
 243. Mathematics in Berlin / ed. H.G.W. Begehr [et al.]. - Berlin : Birkhäuser Verlag, 1998. - XI, 200 s. ; 24 cm. - 3-7643-5943-9
  Sygnatury : BM 7824
 244. Mathematics of the 19th century : mathematical logic, algebra, number theory, probability theory / ed. by A.N. Kolmogorov, A.P. Yushkevich. - Basel : Birkhäuser Verlag, 1992. - XIV, 308 s. ; 24 cm. - Tyt. oryg.: Matematika XIX veka : matematičeskaâ logika, algebra, teoriâ čisel, teoriâ veroâtnostej. - ISBN 3-7643-2552-6
  Sygnatury : BM 7826
 245. MATVEEV N.:
     Sbornik zadač i upražnenij po obyknovennym differencial'nym uravneniâm / N. M. Matveev. - Izd. 4-e, ispr. i dop.. - Minsk : Izdatel'stvo "Vyšejšaâ Škola", 1970. - 357 s. : wykr. ; 22 cm
  Sygnatury : BF 7345
 246. MAURIN K.:
     Analiza / Krzysztof Maurin. Cz.2 : Ogólne struktury, funkcje algebraiczne, całkowanie, analiza tensorowa. - Wyd. 2 zm.. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991. - 640 s. ; 25 cm. - (Biblioteka Matematyczna, ISSN 0519-8356 ; t. 70). - ISBN 83-01-09941-0
  Sygnatury : II 55787
 247. MAZURKIEWICZ S.:
     Podstawy rachunku prawdopodobieństwa / Stefan Mazurkiewicz ; na podstawie rękopisów pozostałych po śmierci autora oprac. do druku Jerzy Łoś. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956. - 271 s. ; 25 cm. - (Monografie Matematyczne ; t. 32)
  Sygnatury : BM 7784
 248. MCKENZIE R., HOBBY D.:
     Stroenie konečnych algebr / D. Hobbi, R Makkenzi ; perev. s ang. K. V. Adaričeva [et al.]. - Moskva : Mir, 1993. - 285 s. ; 21 cm. - Tyt. oryg.: The structure of finite algebras
  Sygnatury : II 55972
 249. MELTZER H.:
     The structure of indecomposable modules / Hagen Meltzer. - Leipzig : B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, 1986. - 96 s. ; 22 cm. - (Teubner-Texte zur Mathematik, ISSN 0138-502X ; Bd. 83)
  Sygnatury : II 55864
 250. MENG J., JUN Y.:
     BCK - algebra / Jie Meng, Young Bae Jun. - Seoul : Kyung Mool Sa Co., 1994. - 294 s. ; 26 cm. - ISBN 89-7283-117-9
  Sygnatury : BM 7813
 251. MĘDRYK B.:
     Funkcje arytmetyczne i specjalne ciągi liczbowe : praca doktorska / Barbara Mędryk ; promotor Aleksander Grytczuk ; Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2006. - 50 s. ; 30 cm. - Na prawach rękopisu. - Rozprawa doktorska
  Sygnatury : PD 94
 252. MIKOSZ M.:
     Elementy matematyki dla ekonomistów / Mirosława Mikosz ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile. Instytut Ekonomiczny. - Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2006. - 127 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-89795-27-2
  Sygnatury : BM 7738
 253. MIRSKY L.:
     An introduction to linear algebra / Leonid Mirsky. - Oxford : Clarendon Press, 1963. - XI,440 s. ; 22 cm
  Sygnatury : BM 7781
 254. MIšINA A., PROSKURâKOV I.:
     Algebra wyższa : algebra liniowa, wielomiany, algebra ogólna / A.P. Miszyna, I.W. Proskuriakow ; [tł. T.Bażańska, M.Kolupa]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. - 336 s. ; 22 cm. - (Przeglądowa Biblioteka Matematyki). - Tyt. oryg.: Vysšaâ algebra
  Sygnatury : BM 7782
 255. MLAK W.:
     Wstęp do teorii przestrzeni Hilberta / Włodzimierz Mlak. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - 398 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Matematyczna, ISSN 0519-8356 ; 35)
  Sygnatury : II 55803
 256. Model theory and arithmetic : comptes rendus d'une Action Thématique Progrmmée du C.N.R.S. sur la Théorie des Modéles et l'Arithmétique, Paris, France 1979/80 / ed. by C. Berline [et al.]. - Berlin : Springer-Verlag, 1981. - VI,306 s. ; 25 cm. - (Lecture Notes in Mathematics). - ISBN 3-540-11159-X
  Sygnatury : BM 7840
 257. MOH T.:
     Algebra / T. T. Moh. - Singapore : World Scientific, 1992. - VIII, 350 s. ; 23 cm. - (Series on university mathematics ; vol. 5). - ISBN 981-02-1196-1
  Sygnatury : BM 7674
 258. MOISIL G.:
     Zastosowanie algebr Łukasiewicza do teorii układów przekaźnikowo-stykowych / Grigore C Moisil ; [tł. Marceli Lewandowski, Marcin Przybyłowicz]. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1966. - 122 s. : rys. ; 21 cm
  Sygnatury : II 55872
 259. MONTGOMERY S.:
     Fixed rings of finite automorphism groups of associative rings / Susan Montgomery. - Berlin : Springer-Verlag, 1980. - 126 s. ; 24 cm. - (Lecture Notes in Mathematics ; 818). - ISBN 3-540-10232-9, 0-387-10232-9
  Sygnatury : BM 7703
 260. MOSTOWSKI A.:
     Liczby naturalne i funkcje obliczalne / Andrzej Włodzimierz Mostowski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971. - 135 s. ; 22 cm. - (Biblioteczka Matematyczna ; T. 30)
  Sygnatury : BM 7790
 261. MOSTOWSKI A., STARK M.:
     Algebra wyższa / Andrzej Mostowski, Marceli Stark. Cz.3. - Wyd. 2 fotogr.. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. - 266 s. ; 25 cm. - (Biblioteka Matematyczna, ISSN 0519-8356 ; t. 4)
  Sygnatury : II 55817
 262. MOSZNER Z.:
     O mierzeniu w matematyce / Zenon Moszner. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1961. - 143 s. : rys. ; 22 cm. - (Biblioteczka Matematyczna ; T. 10)
  Sygnatury : BM 7768
 263. MOSZYŃSKA M.:
     Geometria zbiorów wypukłych : zagadnienia wybrane / Maria Moszyńska. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2001. - 218 s. : rys. ; 25 cm. - ISBN 83-204-2681-2
  Sygnatury : II 55758
 264. MOSZYŃSKA M., ŚWIĘCICKA J.:
     Geometria z algebrą liniową / Maria Moszyńska, Joanna Święcicka. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. - 386 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Matematyczna, ISSN 0519-8356 ; t.65). - ISBN 83-01-06544-3
  Sygnatury : P 44166
 265. MOčKOř J.:
     Groups of divisibility / Jiři Močkoř. - Dordrecht : D. Reidel Publishing Company ; Praha : SNTL, 1983. - 183 s. ; 22 cm. - (Mathematics and its applications). - ISBN 90-277-1539-4
  Sygnatury : II 55744
 266. MURAWSKI R.:
     Filozofia matematyki : zarys dziejów / Roman Murawski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. - 239 s. ; 21 cm. - ISBN 83-01-11976-4
  Sygnatury : II 55824
 267. MUROTA K.:
     Matrices and matroids for systems analysis / Kazuo Murota. - Berlin : Springer-Verlag, 2000. - XII, 483 s. : il. ; 25 cm. - (Algorithms and Combinatorics ; 20). - ISBN 3-540-66024-0
  Sygnatury : II 55707, BM 7723
 268. MUROTA K.:
     Systems analysis by graphs and matroids : structural solvability and controllability / Kazuo Murota. - Berlin : Springer-Verlag, 1987. - IX,281 s. : rys. ; 25 cm. - (Algorithms and Combinatorics ; 3). - ISBN 3-540-17659-4
  Sygnatury : II 55703
 269. MURRAY J.:
     Wprowadzenie do biomatematyki / J. D. Murray ; z jęz. ang. przeł. Urszula Foryś, Marek Bodnar.. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - XVII, 586 s. : il. ; 24 cm. - Tyt.oryg.: Mathematical biology. 1,An Introduction. - ISBN 978-83-01-14719-8 ; 83-01-14719-9
  Sygnatury : II 55688, BM 7726
 270. MUSIELAK J.:
     Wstęp do analizy funkcjonalnej / Julian Musielak. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. - 315 s. ; 24 cm
  Sygnatury : II 55789
 271. MUSIELAK J.:
     Wstęp do matematyki / Julian Musielak. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. - 127 s. ; 24 cm
  Sygnatury : II 55798
 272. MUSIELAK J., SKRZYPCZAK L.:
     Analiza matematyczna / Julian Musielak, Leszek Skrzypczak. T. 3, cz. 1 : Całki powierzchniowe.. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006. - 149 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-232-1542-1
  Sygnatury : BM 7863,7865
 273. MUSIELAK J., SKRZYPCZAK L.:
     Analiza matematyczna / Julian Musielak, Leszek Skrzypczak. T. 3, cz. 2 : Rozmaitości i formy różniczkowe. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006. - 170 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-232-1585-5
  Sygnatury : BM 7864,7866
 274. NABIAŁEK I., KLUKOWSKI J.:
     Algebra dla studentów / Julian Klukowski, Ireneusz Nabiałek. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999. - 325 s. ; 24 cm. - ISBN 83-204-2407-0
  Sygnatury : II 55794, BM 7657
 275. NARKIEWICZ W.:
     Classical problems in number theory / Władysław Narkiewicz. - Warszawa : PWN-Polish Scientific Publishers, 1986. - 363 s. ; 24 cm. - (Monografie Matematyczne ; t.62). - ISBN 83-01-05931-1
  Sygnatury : II 55652,55795
 276. NARKIEWICZ W.:
     Elementary and analytic theory of algebraic numbers / Władysław Narkiewicz. - 2 ed., substantially rev. and extended. - Warszawa : PWN-Polish Scientific Publishers ; Berlin : Springer-Verlag, 1990. - XIII,746 s. ; 25 cm. - ISBN 83-01-08701-3
  Sygnatury : II 55658,55747
 277. NARKIEWICZ W.:
     Elementy algebraicznej teorii liczb : wstęp do teorii liczb algebraicznych / Władysław Narkiewicz. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972. - 98 s. ; 23 cm. - (Biblioteczka Matematyczna ; T. 33)
  Sygnatury : II 55774, BM 7783
 278. NARKIEWICZ W.:
     Polynomial mappings / Władysław Narkiewicz. - Berlin : Springer-Verlag, 1995. - 130 s. ; 24 cm. - (Lecture Notes in Mathematics ; 1600). - ISBN 3-540-59435-3
  Sygnatury : BM 7736
 279. NARKIEWICZ W.:
     Teoria liczb / Władysław Narkiewicz. - Wyd. 2 popr.. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. - 372 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Matematyczna, ISSN 0519-8356 ; t.50). - ISBN 83-01-09578-4
  Sygnatury : P 44173,44174
 280. NARKIEWICZ W.:
     Teoria liczb / Władysław Narkiewicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. - 355 s. ; 25 cm. - (Biblioteka Matematyczna, ISSN 0519-8356 ; t.50)
  Sygnatury : II 55812
 281. NARKIEWICZ W.:
     Uniform distribution of sequences of integers in residue classes / Władysław Narkiewicz. - Berlin : Springer-Verlag, 1984. - 124 s. ; 24 cm. - (Lecture Notes in Mathematics ; 1087). - ISBN 3-540-13872-2
  Sygnatury : II 55857
 282. NICZYPOROWICZ E.:
     Krzywe płaskie : wybrane zagadnienia z geometrii analitycznej i różniczkowej / Eugeniusz Niczyporowicz. - Warszawa : PWN, 1991. - 520 s. ; 24 cm. - ISBN 83-0109734-5
  Sygnatury : II 55756
 283. NOVáK V.:
     Fuzzy sets and their applications / Vilém Novák. - Bristol : Adam Hilger, 1989. - 248 s. ; 24 cm. - ISBN 0-85274-583-4
  Sygnatury : BM 7825
 284. NOWAK A.:
     Grafy - teoria i zadania / Andrzej Nowak. - Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2006. - 146 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-7335-319-4
  Sygnatury : BM 7644
 285. NOWIŃSKI M.:
     Nieliniowa dynamika szeregów czasowych w badaniach ekonomicznych / Marek Nowiński. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2007. - 338 s. : il. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Monografie i Opracowania, ISSN 0324-8445 ; nr 175). - ISBN 978-83-7011-838-9
  Sygnatury : BM 7740
 286. Numerical aspects in applied mathematics : minisemestr / ed. Andrzej Cegielski. - Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2007. - 207 s. : il. ; 30 cm. - ISBN 978-83-7481-074-6
  Sygnatury : III 56002, P 44237,44238,44239,44240,44241,44242,44243,44244, BM 7868
 287. Obsaâ algebra / O. V. Mel'nikov [et al.] ; red. L. A. Skornâkov. T. 1. - Moskva : Nauka. Glavnaâ Redakciâ Fiziko-Matematičeskoj Literatury, 1990. - 591 s. ; 21 cm. - (Spravočnaâ Matematičeskaâ Biblioteka). - ISBN 5-02-014426-6
  Sygnatury : BM 7851
 288. Obsaâ algebra / V. A. Artamonov [et al.] ; red. L. A. Skornâkov. T. 2. - Moskva : Nauka. Glavnaâ Redakciâ Fiziko-Matematičeskoj Literatury, 1991. - 479 s. ; 21 cm. - (Spravočnaâ Matematičeskaâ Biblioteka). - ISBN 5-02-014427-4
  Sygnatury : BM 7852
 289. OKUNEV L.:
     Vysšaâ algebra / L. Â. Okunev. - Izd. 2 pererab. i dopol.. - Moskva : Izdatel'stvo "Prosvesenie", 1968. - 334 s. ; 22 cm
  Sygnatury : II 55949
 290. OKUNEV L.:
     Vysšaâ algebra / L. Â. Okunev. - Izd. 4 pererab.. - Moskva : Gosudarstvennoe Izdatel'stvo Tehniko-Teoretičeskoj Literatury, 1949. - 431 s. ; 23 cm
  Sygnatury : II 55962
 291. OL'šANSKIJ A.:
     Geometriâ opredelâusih sootnošenij v gruppah / A. U. Ol'šanskij. - Moskva : "Nauka". Glavnaâ Redakciâ Fiziko-Matematičeskoj Literatury, 1989. - 446 s. ; 21 cm. - (Sovremennaâ Algebra). - ISBN 5-02-013916-5
  Sygnatury : II 55990
 292. Ordered sets : proceedings of the NATO Advanced Study Institute held at Banff, Canada, August 28 to September 12, 1981 / ed. by Ivan Rival. - Dordrecht : D. Reidel Publishing Company, 1981. - XVII,966 s. ; 25 cm. - (NATO ASI series. Series C, Mathematical and physical sciences ; vol. 83). - ISBN 90-277-1396-0
  Sygnatury : BM 7791
 293. OSTANIN A.:
     Optymalizacja liniowa i nieliniowa / Aleksander Ostanin ; Politechnika Białostocka. - Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2005. - 230 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-60200-00-9
  Sygnatury : IE 5245
 294. PALKA Z., RUCIŃSKI A.:
     Wykłady z kombinatoryki / Zbigniew Palka, Andrzej Ruciński. Cz.1 : Przeliczanie. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1998. - 199 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-204-2285-X
  Sygnatury : II 55785,55786
 295. Patras Logic Symposion : proceedings of the Logic Symposion held at Patras, Greece, August 18-22, 1980 / ed. George Metakides. - Amsterdam : North-Holland Publishing Company, 1982. - IX, 391 s. ; 23 cm. - (Studies in Logic and the Foundations of Mathematics ; v. 109). - ISBN 0-444-86476-8
  Sygnatury : BM 7720
 296. PEITGEN H., JÜRGENS H., SAUPE D.:
     Chaos and fractals : new fronties of science / Heinz-Otto Peitgen, Hartmut Jürgens, Dietmar Saupe. - New York : Springer-Verlag, 1992. - XVI,984 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 0-387-97903-4
  Sygnatury : BM 7752
 297. PETRICH M.:
     Lectures in semigroups / by Mario Petrich. - Berlin : Akademie-Verlag, 1977. - VIII, 168 s. : il. ; 25 cm. - (Mathematische Lehrbücher und Monographien. Abteilung I. Mathematische Lehrbücher ; Bd. 29)
  Sygnatury : BM 7714
 298. PFLUGFELDER H.:
     Quasigroups and loops : introduction / Hala O. Pflugfelder. - Berlin : Heldermann Verlag, 1990. - 147 s. ; 25 cm. - (Sigma Series in Pure Mathematics ; 7). - ISBN 3-88538-007-2
  Sygnatury : BM 7708
 299. PIASECKI K.:
     Modele matematyki finansowej : instrumenty podstawowe / Krzysztof Piasecki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - 359, [1] s. ; 24 cm. - (FFF Inwestycje). - ISBN 978-83-0115231-4
  Sygnatury : BM 7896
 300. PIEKARSKI Z.:
     Pewne problemy teorii sterowania okresowego / Zbigniew Piekarski. - Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2006. - 150 s. : il. ; 24 cm. - (Monografia Politechniki Krakowskiej, ISSN 0860-097X ; nr 337) (Monografia/Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Podstawowe Nauki Techniczne)
  Sygnatury : II 55906
 301. PIERAŃSKI P.:
     Fraktale : od geometrii do sztuki / Piotr Pierański. - Poznań : Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 1992. - 86 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-85481-10-9
  Sygnatury : BM 7745
 302. PILZ G.:
     Near-rings : the theory and its applications / Günter Pilz. - Ed. rev.. - Amsterdam : North-Holland Publishing Company, 1983. - XV, 470 s. ; 24 cm. - (North-Holland Mathematics Studies ; 23). - ISBN 0-7204-0566-1
  Sygnatury : BM 7797
 303. PINUS A.:
     Kongruenc-modulârnye mnogoobraziâ algebr / A. G. Pinus. - Irkutsk : Izdatel'stvo Irkutskogo universiteta, 1986. - 131 s. ; 24 cm
  Sygnatury : II 55994
 304. Podgruppovoe stroenie konečnyh grupp : trudy Gomel'skogo seminara / red. V. S. Monahov. - Minsk : Nauka i Technika, 1981. - 225 s. ; 23 cm
  Sygnatury : BM 7850
 305. POLAK E.:
     Čislennye metody optimizacii : edinyj podhod / E. Polak ; perev. s ang. F. I. Ereško. - Moskva : Izdatel'stvo "Mir", 1974. - 374 s. ; 22 cm. - Tyt.oryg.: Computational methods in optimization
  Sygnatury : II 56088
 306. PONTRâGIN L.:
     Znakomstvo s vysšej matematikoj : metod koordinat / L.S. Pontrâgin. - Izd.2 isprav.. - Moskva : "Nauka". Glavnaâ Redakciâ Fiziko-Matematičeskoj Literatury, 1987. - 127 s. ; 21 cm
  Sygnatury : II 55979
 307. PRATAP R.:
     MATLAB 7 : dla naukowców i inżynierów / Rudra Pratap ; przekł. z jęz. ang. Marek Korbecki.. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - 280 s. : il. ; 24 cm. - Getting started with MATLAB 7. - ISBN 83-01-15017-3 ; 978-83-01-15017-4
  Sygnatury : BM 7724
 308. Problemy Hilberta : w pięćdziesięciolecie śmierci ich twórcy : [materiały z VII Ogólnopolskiej Szkoły Historii Matematyki Międzyzdroje, 10-14 maja 1993] / pod red. Witolda Więsława ; Instytut Historii Nauki PAN.. - Warszawa : Wydawnictwa IHN, 1997. - 296 s. ; 24 cm. - ISBN 83-86062-90-8
  Sygnatury : BM 7731
 309. PRUS S., STACHURA A.:
     Analiza funkcjonalna w zadaniach / Stanisław Prus, Adam Stachura. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - X, 311, [1] s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-01-15228-4
  Sygnatury : BM 7898
 310. PYKA K.:
     Falkowe wskaźniki zmian radiometrycznych zachodzących w procesie opracowania ortofotomapy = The Waveletes Indicators of Radiometric Changes Taking Placein Ortophoto-map Generation Process / Krystian Pyka. - Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. - 94 s. : il. ; 24 cm + CD-Rom. - (Rozprawy, Monografie /Akademia Górniczo-Hutnicza im Stanisława Staszica, ISSN 0867-6631 ; 152). - na dysku pełny tekst pracy oraz przykłady materiału badawczego i wizualizacje transformat falkowych
  Sygnatury : II 55915
 311. QUINTAS L., BALIŃSKA K.:
     Random graphs with bounded degree / Krystyna Teresa Balińska, Louis V. Quintas. - Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2006. - 291 s. : il. ; 24 cm. - Na s. red. błędny ISBN. - ISBN 978-83-7143-278-1
  Sygnatury : BM 7869
 312. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach / Włodzimierz Krysicki [et al.]. Cz. 2: Statystyka matematyczna. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. - 328 s. ; 24 cm. - ISBN 83-01-06013-1
  Sygnatury : II 56339
 313. RAFAJŁOWICZ E.:
     Optymalizacja eksperymentu z zastosowaniami w monitorowaniu jakości produkcji / Ewaryst Rafajłowicz. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2005. - 213 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7085-913-5
  Sygnatury : II 55725
 314. RALSTON A.:
     Wstęp do analizy numerycznej / Anthony Ralston ; tł.z ang. Roman Zuber. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. - 589 s. ; 25 cm. - Tyt. oryg.: A first course in numerical analysis
  Sygnatury : II 55773
 315. RAO S.:
     The finite element method in engineering / Singiresu S. Rao. - Ed. 4. - Amsterdam : Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005. - XIX, 663 s. : il. ; 27 cm. - ISBN -13: 978-0-7506-7828-5 ; 10: 0-7506-7828-3
  Sygnatury : BM 7727
 316. RASIOWA H.:
     An algebraic approach to non-classical logics / Helena Rasiowa. - Warszawa : PWN-Polish Scientific Publishers ; Amsterdam : North-Holland Publishing Company, 1974. - XV, 403 s. ; 22 cm. - (Studies in Logic and the Foundations of Mathematics ; vol. 78)
  Sygnatury : II 55856
 317. RASIOWA H.:
     Wstęp do matematyki współczesnej / Helena Rasiowa. - Wyd. 7. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. - 302 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Matematyczna, ISSN 0519-8356 ; t. 30). - ISBN 83-01-01373-7
  Sygnatury : II 55839
 318. RASIOWA H., SIKORSKI R.:
     The mathematics of metamathematics / Helena Rasiowa, Roman Sikorski. - Ed. 3. - Warszawa : PWN-Polish Scientific Publishers, 1970. - 519 s. ; 25 cm. - (Monografie Matematyczne ; t. 41)
  Sygnatury : BM 7823
 319. REICHEL H.:
     Structural induction on partial algebras / Horst Reichel. Part 2: Introduction to Theory and Application of Partial Algebras. - Berlin : Akademie-Verlag, 1984. - 205 s. ; 24 cm. - (Mathematical Research ; 18)
  Sygnatury : II 55804
 320. RICHTER G.:
     Kategorielle Algebra / Günther Richter. - Berlin : Akademie-Verlag, 1979. - 299 s. ; 25 cm. - (Studien zur Algebra und ihre Anwendungen ; Bd 3)
  Sygnatury : II 55835
 321. RICHTER K., BACHMANN P., DEMPE S.:
     Diskrete Optimierungsmodelle : effektive Algorithmen und näherungsweise Lösung / Knut Richter, Peter Bachmann, Stephan Dempe. - Berlin : VEB Verlag Technik, 1988. - 188 s. ; 24 cm. - ISBN 3-341-00500-5
  Sygnatury : II 55706
 322. ROSS K., WRIGHT C.:
     Matematyka dyskretna / Kenneth A. Ross, Charles R. B. Wright ; z jęz. ang. przeł. E. Sepko-Guzicka [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. - 899 s. ; 24 cm. - Tyt. oryg. : Discrete Mathematics. - ISBN 83-01-12129-7
  Sygnatury : II 55843
 323. ROTH A., SOTOMAYOR M.:
     Two-sided matching : a study in game-theoretic modeling and analysis / Alvin E. Roth, Marilda A. Oliveira Sotomayor. - Cambridge : Cambridge University Press, 2003. - XIII, 265 s. ; 24 cm.. - (Econometric Society monographs ; No. 18). - ISBN 0-521-43788-1
  Sygnatury : BM 7891
 324. ROZENBERG G., SALOMAA A.:
     Handbook of formal languages / Grzegorz Rozenberg, Arto Salomaa. Vol.1: Word, language, grammar. - Berlin : Springer-Verlag, 1997. - XXIV,873 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 3-540-60420-0
  Sygnatury : BM 7810
 325. ROZENDORN E., EFIMOV N.:
     Linejnaâ algebra i mnogomernaâ geometriâ / N. V. Efimov, E. R. Rozendorn. - Moskva : Izdatel'stvo "Nauka". Glavnaâ Redakciâ Fiziko-Matematičeskoj Literatury, 1970. - 527 s. ; 21 cm
  Sygnatury : II 55963
 326. ROZENFEL'D B.:
     Neevklidovy prostranstva / B. A. Rozenfel'd. - Moskva : Izdatel'stvo "Nauka". Glavnaâ Redakciâ Fiziko-Matematičeskoj Literatury, 1969. - 547 s. ; 21 cm
  Sygnatury : II 55973
 327. RUSAKOV S.:
     Algebraičeskie p-arnye sistemy : silovskaâ teoriâ p-arnych grupp / S. A. Rusakov. - Minsk : Nauka i Technika, 1992. - 263 s. ; 22 cm
  Sygnatury : II 55976
 328. RUSSELL B., WHITEHEAD A.:
     Principia mathematica to *56 / Alfred N. Whitehead, Bertrand Russell. - Cambridge : University Press, 1964. - 410 s. ; 21 cm
  Sygnatury : BM 7808
 329. RUTKOWSKI A.:
     Elementy logiki matematycznej / Aleksander Rutkowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978. - 199 s. ; 21 cm. - (Biblioteczka Matematyczna ; T. 35)
  Sygnatury : II 55777
 330. RUTKOWSKI J.:
     Algebra abstrakcyjna w zadaniach / Jerzy Rutkowski. - Wyd. 1 dodruk 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. - 393 s. ; 24 cm. - ISBN 83-01-13198-5
  Sygnatury : II 56337
 331. RYBNIKOV K.:
     Istoriâ matematiki / K. A. Rybnikov. - Moskva : Izdatel'stvo Moskovskogo Universiteta, 1994. - 496 s. : il. ; 22 cm. - ISBN 5-211-02068-5
  Sygnatury : II 55946
 332. RéDEI L.:
     Lacunary polynomials over finite fields / László Rédei ; eng.trans. by L. Földes. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1973 ; Amsterdam : North-Holland Publishing Company. - 256 s. ; 24 cm. - Tyt. oryg.: Lückenhafte Polynome über endlichen Körpern
  Sygnatury : II 55705
 333. RéDEI L.:
     The theory of finitely generated commutative semigroups / László Rédei ; tranlsation edited by N. Reilly. - Oxford : Pergamon Press, 1965. - XIII, 353 s. ; 22 cm. - (International series of monographs in pure and applied mathematics ; v. 82)
  Sygnatury : BM 7678
 334. SALOMAA A., KUICH W.:
     Semirings, automata, languages / Werner Kuich, Arto Salomaa. - Berlin : Springer-Verlag, 1986. - 374 s. ; 25 cm. - (EATCS Monopraphs on Theoretical Computer Science ; Vol. 5). - ISBN 3-540-13716-5
  Sygnatury : BM 7773
 335. SANTIAGO M.:
     Modern algebra : (for B SC Mathematics Maor Classes) / M. L. Santiago. - New Delhi : Tata McGraw-HillPublishing Company Limited, 2002. - 287 s. ; 23 cm. - ISBN 0-07-463361-9
  Sygnatury : BM 7662
 336. SCHRIJVER A.:
     Matroids and linking systems / A. Schrijver. - Amsterdam : Mathematisch Centrum, 1978. - VII,125 s. ; 24 cm. - (Mathematical Centre Tracts ; 88). - ISBN 90 6196 154 8
  Sygnatury : BM 7860
 337. SCHWARTZ L.:
     Kurs analizy matematycznej / Laurent Schwartz ; z franc. tł. Tadeusz Trajdos. T.1. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. - 691 s. ; 25 cm. - Tyt. oryg.: Analyse mathématique. - ISBN 83-01-00964-0
  Sygnatury : II 55845
 338. Secondary school mathematics grade ten / W.B. MacLean [et al.]. - Vancouver : The Copp Clark Publishing Co.Limited, 1964. - XV,552 s. : il. ; 23 cm
  Sygnatury : II 55869
 339. SELBY P.:
     Geometry and trigonometry for calculus / Peter H. Selby. - New York : John Wiley & Sons, 1975. - VIII, 423 s. : rys. ; 26 cm. - ISBN 0-471-77558-4
  Sygnatury : II 56114
 340. Selected papers on Łukasiewicz sententiel calculi / ed. by Ryszard Wójcicki, Grzegorz Malinowski ; Polish Academy of Sciences. Institute of Philosophy and Sociology. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977. - 199 s. ; 25 cm
  Sygnatury : BM 7816
 341. SEMADENI Z., WIWEGER A.:
     Wstęp do teorii kategorii i funktorów / Zbigniew Semadeni, Antoni Wiweger. - Wyd. 2 rozsz.. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. - 297 s. ; 25 cm. - (Biblioteka Matematyczna, ISSN 0519-8356 ; t. 45)
  Sygnatury : II 55810
 342. SERRE D.:
     Matrices : theory and applications / Denis Serre. - New York : Springer-Verlag, 2002. - XV, 202 s. : il. ; 24 cm. - (Graduate Texts in Mathematics ; 216). - ISBN 0-387-95460-0
  Sygnatury : BM 7704
 343. SERRE J.:
     Algebraičeskie gruppy i polâ klassov / Ž. Serr ; perev. s franc. I. V. Dolgačeva. - Moskva : Izdatel'stvo "Mir", 1968. - 285 s. ; 21 cm. - Tyt. oryg.: Groups algébriques et corps de classes
  Sygnatury : II 55977
 344. SERRE J.:
     Reprezentacje liniowe grup skończonych / Jean-Pierre Serre ; tł.z fr. Stanisław Balcerzyk. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. - 220 s. ; 21 cm. - Tyt. oryg.: Représentation linéaries des groupes finis. - ISBN 83-01-07908-8
  Sygnatury : P 44177,44178
 345. SEWERYN A.:
     Metody numeryczne w mechanice pękania / Andrzej Seweryn. - Warszawa : Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, 2003. - 361 s. : rys. ; 24 cm. - (Biblioteka Mechaniki Stosowanej : Seria A. Monografie). - ISBN 83-917926-4-1
  Sygnatury : II 55660
 346. SHELAH S.:
     Classification theory and the number of non-isomorphic models / Saharon Shelah. - Amsterdam : North-Holland Publishing Company, 1978. - XVI, 544 s. ; 23 cm. - (Studies in Logic and the Foundations of Mathematics ; 92). - ISBN 0-7204-0757-5
  Sygnatury : BM 7722
 347. SHYR H.:
     Free monoids and languages / H. J. Shyr. - Taichung : Institute of Applied Mathematics National Chung-Hsing University, 1991. - VIII,280 s. ; 24 cm. - (Lecture notes)
  Sygnatury : BM 7853
 348. SIEKLUCKI K.:
     Geometria i topologia / Karol Sieklucki. Cz.1: Geometria. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. - 469 s. : rys. ; 25 cm. - (Biblioteka Matematyczna, ISSN 0519-8356 ; t. 53)
  Sygnatury : II 55814
 349. SIERPIŃSKI W.:
     250 problems in elementary number theory / Wacław Sierpiński. - New York : American Elsevier Publishing Company, Inc. ; Warszawa : PWN-Polish Scientific Publishers, 1970. - VII,125 s. ; 23 cm
  Sygnatury : BM 7815
 350. SIERPIŃSKI W.:
     A selection of problems in the theory of numbers / Wacław Sierpiński ; transl. from the polish A. Sharma. - New York : The Macmillan Company, 1964. - 126 s. ; 22 cm. - (Popular Lectures in Mathematics)
  Sygnatury : BM 7807
 351. SIERPIŃSKI W.:
     Analiza / Wacław Sierpiński. T.1, cz.1: Liczby rzeczywiste i zespolone. - Wyd. 2. - Warszawa : Skład Główny w Kasie im. J. Mianowskiego, 1923. - 225 s. ; 26 cm
  Sygnatury : BM 7802
 352. SIERPIŃSKI W.:
     Analiza / Wacław Sierpiński. T.1, cz.2: Działania nieskończone. - Wyd. 2. - Warszawa : Skład Główny w Kasie im. J. Mianowskiego, 1925. - 278 s. ; 25 cm
  Sygnatury : BM 7803
 353. SIERPIŃSKI W.:
     Analiza / Wacław Sierpiński. T.1, cz.3: Funkcje elementarne ; cz.4: Rachunek różniczkowy. - Warszawa : Skład Główny w Kasie im. J. Mianowskiego, 1925. - 262 s. ; 25 cm
  Sygnatury : BM 7804
 354. SIERPIŃSKI W.:
     Arytmetyka teoretyczna / Wacław Sierpiński ; przy współudz. Jerzego Łosia. - Wyd. 2 zm.. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959. - 273 s. ; 25 cm. - (Biblioteka Matematyczna, ISSN 0519-8356 ; t. 7)
  Sygnatury : II 55816
 355. SIERPIŃSKI W.:
     Cardinal and ordinal numbers / Wacław Sierpiński ; transl. from Polish. - Ed. 2 rev.. - Warszawa : PWN, 1965. - 491 s. ; 25 cm. - (Monografie Matematyczne ; T. 34)
  Sygnatury : BM 7660
 356. SIERPIŃSKI W.:
     Co wiemy, a czego nie wiemy o liczbach pierwszych / Wacław Sierpiński. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1961. - 79 s. ; 22 cm. - (Biblioteczka Matematyczna ; 9)
  Sygnatury : BM 7800
 357. SIERPIŃSKI W.:
     Liczby trójkątne / Wacław Sierpiński. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1962. - 66 s. ; 22 cm. - (Biblioteczka Matematyczna ; 12)
  Sygnatury : II 55779
 358. SIERPIŃSKI W.:
     O stu prostych, ale trudnych zagadnieniach arytmetyki : z pogranicza geometrii i arytmetyki / Wacław Sierpiński ; przypisy oprac. A. Mąkowski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1959. - 77 s. ; 22 cm. - (Biblioteczka Matematyczna ; 6)
  Sygnatury : BM 7801
 359. SIKORSKI R.:
     Boolean algebras / by Roman Sikorski. - Ed. 2. - Berlin : Springer-Verlag, 1964. - X, 237 s. ; 24 cm. - (Ergebnisse der Mathematik und Ihrer Grenzgebiete, ISSN 0071-1136 ; N. F. ; Bd. 25)
  Sygnatury : BM 7717
 360. SIKORSKI R.:
     Funkcje rzeczywiste / Roman Sikorski. T. 1. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958. - 534 s. ; 25 cm. - (Monografie Matematyczne ; t. 35)
  Sygnatury : BM 7741
 361. SIKORSKI R.:
     Funkcje rzeczywiste / Roman Sikorski. T. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959. - 262 s. ; 24 cm. - (Monografie Matematyczne ; t. 37)
  Sygnatury : BM 7742
 362. SKOCZYLAS Z., JURLEWICZ T.:
     Algebra liniowa 1 : definicje, twierdzenia, wzory / Teresa Jurlewicz, Zbigniew Skoczylas. - Wyd. 9 powiększ.. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza GiS, 2002. - 176 s. : rys. ; 24 cm. - (Matematyka dla studentów politechnik). - ISBN 83-85941-91-6
  Sygnatury : II 56331
 363. SKOCZYLAS Z., JURLEWICZ T.:
     Algebra liniowa 1 : przykłady i zadania / Teresa Jurlewicz, Zbigniew Skoczylas. - Wyd. 5 powięk.. - Wrocław : Politechnika Wrocławska, 1999. - 166 s. ; 24 cm. - (Matematyka dla studentów Politechniki Wrocławskiej). - ISBN 83-85941-53-3
  Sygnatury : II 56333, P 44339
 364. SKOCZYLAS Z., JURLEWICZ T.:
     Algebra liniowa 1 : przykłady i zadania / Teresa Jurlewicz, Zbigniew Skoczylas. - Wyd. 8 popr.. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza GiS, 2002. - 168 s. : rys. ; 24 cm. - (Matematyka dla studentów politechnik). - ISBN 83-85941-92-4
  Sygnatury : II 56224,56429
 365. SKORNâKOV L.:
     Elementy obsej algebry / L. A. Skornâkov. - Moskva : Nauka. Glavnaâ Redakciâ Fiziko-Matematičeskoj Literatury, 1983. - 272 s. ; 21 cm
  Sygnatury : BM 7844
 366. SŁUPECKI J., HAŁKOWSKA K., PIRÓG-RZEPECKA K.:
     Elementy arytmetyki teoretycznej / Jerzy Słupecki, Katarzyna Hałkowska, Krystyna Piróg-Rzepecka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980. - 167 s. ; 22 cm. - (Biblioteczka Matematyczna ; T. 38). - ISBN 83-02-00810-9
  Sygnatury : II 55780
 367. SŁUPECKI J., POGORZELSKI W.:
     O dowodzie matematycznym / Witold Pogorzelski, Jerzy Słupecki. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1962. - 127 s. : rys. ; 22 cm. - (Biblioteczka Matematyczna ; t. 11)
  Sygnatury : II 55778
 368. SMIRNOW M.:
     Zadania z równań różniczkowych cząstkowych / M. M. Smirnow ; tł. z ros.. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : PWN, 1974. - 132 s. ; 22 cm
  Sygnatury : BM 7640
 369. SMITH J.:
     Mal'cev varieties / Jonathan D. H. Smith. - Berlin : Springer-Lehrbuch, 1976. - VIII, 156 s. ; 25 cm. - (Lecture Notes in Mathematics ; 554). - ISBN 3-540-07999-8, 0-387-07999-8
  Sygnatury : BM 7701
 370. SMOLUK A.:
     Podstawy algebry liniowej / Antoni Smoluk. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2007. - 233 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7011-852-5
  Sygnatury : BM 7872
 371. SOSULSKI W., SZAJKOWSKI J.:
     Zbiór zadań z analizy matematycznej : skrypt / Władysław Sosulski, Jan Szajkowski. Cz. 1. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007. - 205 s. ; 24 cm. - ISBN 83-89042-04-5
  Sygnatury : II 56001, P 44229,44230,44231,44232,44233,44234,44235,44236, BM 7867
 372. STANLEY R.:
     Perečislitel'naâ kombinatorika / R. Stenli ; perev. s ang. A. I. Barvinka, A. A. Lodkina. - Moskva : Mir, 1990. - 440 s. ; 22 cm. - Tyt. oryg.: Enumerative combinatorics. - ISBN 5-03-001348-2
  Sygnatury : II 55945
 373. STARK M.:
     Geometria analityczna : ze szczególnym uwzględnieniem podręcznika Eustachego Żylińskiego / Marceli Stark. - Warszawa ; Wrocław : nakł. Polskiego Towarzystwa Matematycznego, 1951. - 629 s. ; 26 cm. - (Monografie Matematyczne ; t. 26)
  Sygnatury : II 55876
 374. STATULEVIčIUS V.:
     Selected mathematical papers / Vytautas Statulevičius. - Vilnius : Institute of Mathematics and Informatics, 2006. - 652 s. ; 25 cm. - ISBN 9986-680-33-6
  Sygnatury : II 56373
 375. STEINFELD O.:
     Quasi-ideals in rings and semigroups / Ottó Steinfeld. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1978. - XI, 154 s. ; 25 cm. - (Disquisitiones Mathematicae Hungaricae). - ISBN 963-05-1696-9
  Sygnatury : BM 7838
 376. STEINHAUS H.:
     Wspomnienia i zapiski / Hugo Steinhaus ; w oprac. Aleksandry Zgorzelskiej. - Wrocław : Centrum Steinhausa : Oficyna Wydawnicza ATUT, 2002. - 605 s. ; 21 cm. - ISBN 83-89247-06-2
  Sygnatury : II 55711, BM 7729
 377. STEPANOV V.:
     Równania różniczkowe / W. W. Stiepanow ; [tł. z ros. Abraham Goetz [et al.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956. - 498 s. ; 25 cm. - Tyt.oryg.: Kurs differencial'nych uravnenij
  Sygnatury : II 56336
 378. Studies in modern algebra / Saunders MacLane [et al.] ; ed. Abraham Adrian Albert. - [Buffalo] : The Mathematical Association of America, 1963. - 190 s. : il. ; 21 cm. - (Mathematical Association of America. Studies in mathematics ; v. 2)
  Sygnatury : BM 7679
 379. SUšKEVIč A.:
     Teoriâ obobsennyh grupp / A. K. Suškevič. - Har'kov : Gosudarstvennoe Haučno-Tehničeskoe Izdatel'stvo Ukrainy, 1937. - 175 s. ; 22 cm
  Sygnatury : II 55975
 380. SWAMY M., THULASIRAMAN K.:
     Grafy, seti i algoritmy / M. Svami, K Thulasiraman ; perev. s ang. M. V. Gorbatovoj [et al.]. - Moskva : Mir, 1984. - 454 s. ; 22 cm. - Tyt. oryg.: Graphs, networks and algorithms
  Sygnatury : II 55985
 381. SZCZEPIŃSKI W., KOTULSKI Z.:
     Rachunek błędów : zastosowania inżynierskie / Wojciech Szczepiński, Zbigniew Kotulski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. - 179 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Mechaniki Stosowanej : Seria B. Podręczniki i opracowania inżynierskie). - ISBN 83-01-12657-4
  Sygnatury : II 55661
 382. SZMIELEW W.:
     Od geometrii afinicznej do euklidesowej : rozważania nad aksjomatyką / Wanda Szmielew. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. - 172 s. : rys. ; 25 cm. - (Biblioteka Matematyczna, ISSN 0519-8356 ; T.55). - ISSN 83-01-01374-5
  Sygnatury : II 55821
 383. SZUREK M.:
     Matematyka dla humanistów / Michał Szurek. - Warszawa : Wydawnictwo RTW, 2000. - 311 s. ; 25 cm. - ISBN 83-7294-004-5
  Sygnatury : II 55801
 384. SZáSZ F.:
     Radikale der Ringe / von Ferenc Szász. - Berlin : VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1975. - 300 s. ; 24 cm
  Sygnatury : BM 7692
 385. SZáSZ G.:
     Introduction to lattice theory / Gábor Szász ; trans. by B. Balkany, G. Tóth. - 3 rev. and enlarged ed.. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1963. - 229 s. ; 24 cm. - Tyt.oryg.: Bevezetés a hálóelméletbe
  Sygnatury : BM 7763
 386. Séminaire d'algbre Paul Dubreil, Paris 1975-1976 (29me année) / Ed. Marie-Paule Malliavin. - Berlin : Springer-Verlag, 1977. - IV, 188 s. ; 25 cm. - (Lecture Notes in Mathematics ; 586). - Tekst fr. i ang.. - ISBN 3-540-08243-3 (Berlin) ; 0-387-08243-3 (New York)
  Sygnatury : BM 7710
 387. The history of modern mathematics : proceedings of the Symposium on the History of Modern Mathematics, Vassar College, Poughkeepsie, New York, June 20-24, 1988 / ed. David E. Rowe [et al.]. Vol.1: Ideals and their reception. - Boston : Academic Press : Harcourt Brace Jovanovich, 1989. - XVI, 453 s. ; 24 cm. - ISBN 0-12-599661-6
  Sygnatury : BM 7805
 388. The history of modern mathematics : proceedings of the Symposium on the History of Modern Mathematics, Vassar College, Poughkeepsie, New York, June 20-24, 1988 / ed. David E. Rowe [et al.]. Vol.2: Institutions and applications. - Boston : Academic Press : Harcourt Brace Jovanovich, 1989. - XVI, 325 s. ; 24 cm. - ISBN 0-12-599662-4
  Sygnatury : BM 7806
 389. Trends in applications of pure mathematics to mechanics : proceedings of the sixth symposium ... held at the Physikzentrum of the German Physical Society, Bad Honnef, October 21-25, 1985 / Edited by : Ekkehart Kröner, Klaus Kirchgässner. - Berlin : Springer-Verlag, 1986. - VIII, 523 s. ; 25 cm. - (Lecture Notes in Physics ; 249). - ISBN 3-540-16467-7
  Sygnatury : BF 7468
 390. TUROWICZ A.:
     Geometria zer wielomianów / Andrzej Turowicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. - 150 s. ; 21 cm. - (Biblioteka Naukowa Inżyniera)
  Sygnatury : BM 7787
 391. TUROWICZ A.:
     Teoria macierzy : wykłady na studium doktoranckim w zakresie automatyki i elektrotechniki w roku 1970/71 / Andrzej Turowicz ; spisał Wojciech Mitkowski. - Wyd. 5. - Kraków : Wydawnictwa AGH, 1995. - 222 s. : il., wykr. ; 24 cm. - (Skrypty uczelniane Akademii Górniczo-Hutniczej, ISSN 0239-6114 ; 1435)
  Sygnatury : BM 7685
 392. Universal algebra / ed. by B.Csákány, E.Fried, E. T.Schmidt. - Amsterdam : North-Holland Publishing Company, 1982. - 804 s. ; 25 cm. - (Colloquia Mathematica Societatis János Bolyai ; 29). - ISBN 0 444 85405 3
  Sygnatury : BM 7756
 393. Universal algebra and applications / ed. Tadeusz Traczyk. - Warszawa : PWN-Polish Scientific Publishers, 1982. - 454 s. ; 25 cm. - (Banach Center Publications ; V. 9). - ISBN 83-01-02145-4
  Sygnatury : II 55851
 394. Universale Algebren und Theorie der Radikale / hrsg. von Hans-J. Hoehnke. - Berlin : Akademie-Verlag, 1976. - 84 s. ; 24 cm. - (Studien zur Algebra und ihre Anwendungen ; Bd 1)
  Sygnatury : II 55832
 395. UŚCIŁOWSKA A.:
     Wprowadzenie do ćwiczeń laboratoryjnych z metod numerycznych / Anita Uściłowska. - Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2007. - 199, [1] s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-89795-30-2
  Sygnatury : BM 7879
 396. UšKEVIč A.:
     Matematika v ee istorii / A. P. Uškevič. - Moskva : Ânus, 1996. - 412 s. ; 21 cm. - (Istoriki Nauki Rossii XX veka). - ISBN 5-88929-018-5
  Sygnatury : II 55951
 397. VARADARAJAN V.:
     Algebra in ancient and modern times / V. S. Varadarajan. - Providence, RI : American Mathematical Society, 1998. - XII, 142 : il. ; 26 cm. - (Mathematical world, ISSN 1055-9426 ; v. 12). - ISBN 0-8218-0989-X
  Sygnatury : BM 7681
 398. VINBERG É.:
     Linejnye predstavleniâ grupp / É. B. Vinberg. - Moskva : "Nauka". Glavnaâ Redakciâ Fiziko-Matematičeskoj Literatury, 1985. - 144 s. ; 20 cm
  Sygnatury : II 55953
 399. VINOGRADOV I.:
     Elementy teorii liczb / Iwan Winogradow ; [z 6 wyd. ros (z r. 1952) tł.Antoni Jan Banarski]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1954. - 207 s. ; 21 cm. - Tyt. oryg. ; Osnovy teorii čisel
  Sygnatury : BM 7799
 400. VOEVODIN V.:
     Linejnaâ algebra / V. V. Voevodin. - Izd. 2 pererab. i dopol.. - Moskva : "Nauka". Glavnaâ Redakciâ Fiziko-Matematičeskoj Literatury, 1980. - 400 s. ; 22 cm
  Sygnatury : II 55947
 401. Voprosy teorii kvazigrupp i lup / pod obščej red. V. D. Belousova ; Akademija Nauk Moldavskoj SSR Institut Matematiki s Vyčislitel'nym Centrom.. - Kisinev : AN MSSR, 1970. - 183 s. ; 22 cm
  Sygnatury : BF 7234
 402. WAERDEN B.:
     Algebra / B. L. van der Waerden ; transl. Fred Blum, John R. Schulenberger. Vol.1. - New York : Springer-Verlag, 1991. - XIV, 265 s. ; 24 cm. - ISBN 0-387-97424-5
  Sygnatury : BM 7775
 403. WAERDEN B.:
     Algebra / B. L. van der Waerden ; transl. John R. Schulenberger. Vol.2. - New York : Springer-Verlag, 1991. - XII,284 s. ; 24 cm. - ISBN 0-387-97425-3
  Sygnatury : BM 7776
 404. WAERDEN B.:
     Algebra. T. 1 / B. L. van der Waerden. Unter Benutzung von Vorlesungen von E. Artin u. E. Noether. - Auf. 5. - Berlin : Springer-Verlag, 1960. - VIII, 292 s. ; 24 cm. - (Die Grundlehren der mathematischen Wissenschaften in Einzeldarstellungen ; Bd. 33)
  Sygnatury : BM 7691
 405. WAERDEN B.:
     Sovremennaâ algebra / B. L. Van-Der-Varden ; perev. s nem. L. Â. Okuneva. Č. 1.. - Moskva : Gosudarstvennoe Tehniko-Teoretičeskoe Izdatel'stvo, 1934. - 239 s. ; 23 cm. - Tyt. oryg.: Moderne algebra
  Sygnatury : II 55968
 406. WALESIAK M.:
     Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej / Marek Walesiak. - Wyd. 2 rozsz.. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2006. - 107 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7011-818-6
  Sygnatury : BM 7739
 407. WALLACE D.:
     Groups, rings and fields / David A. R Wallace. - London : Springer-Verlag, 1998. - VIII, 248 s. ; 24 cm. - (Springer undergraduate mathematics series ; 3423). - ISBN 3-540-76177-2
  Sygnatury : BM 7718
 408. WATKINS D.:
     Fundamentals of matrix computations / David S. Watkins. - Ed. 2. - New York : Wiley-Interscience, 2002. - XIII, 618 s. : rys. ; 25 cm. - (Pure and Applied Mathematics : Wiley-interscience series of texts, monographs and tracts). - ISBN 0-471-21394-2
  Sygnatury : BM 7669
 409. WEINERT H., HEBISCH U.:
     Halbringe : algebraische theorie und anwendungen in der informatik / Udo Hebisch, Hanns Joachim Weinert. - Stuttgart : B. G. Teubner, 1993. - 361 s. ; 21 cm. - (Teubner Studienbücher Mathematik). - ISBN 3-519-02091-2
  Sygnatury : BM 7793
 410. WEINERT H., HEBISCH U.:
     Semirings : algebraic theory and applications in computer science / U. Hebisch, H. J. Weinert. - Singapore : World Scientific,. - 361 s. ; 26 cm. - (Series in Algebra ; Vol. 5). - ISBN 981-02-3601-8
  Sygnatury : BM 7792
 411. WELSH D.:
     Codes and cryptography / Dominic Welsh. - Oxford : Clarendon Press, 1998. - IX, 257 s. ; 24 cm. - ISBN 0-19-853287-3
  Sygnatury : BM 7798
 412. WHITEHEAD A.:
     Wstęp do matematyki / A.N.Whitehead ; przekł. Władysław Wojtowicz. - Warszawa : Księgarnia E.Wende, [ca 1920]. - 226 s. ; 17 cm. - (Biblioteka Naukowa Wendego)
  Sygnatury : BM 7833
 413. WIĘSŁAW W.:
     Grupy, pierścienie, ciała / Witold Więsław. - Wyd. 3 popr.. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1983. - 438 s. ; 24 cm
  Sygnatury : BM 7780
 414. WIĘSŁAW W.:
     Grupy, pierścienie, ciała / Witold Więsław. - Wrocław : Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 1977. - 360 s. ; 24 cm
  Sygnatury : II 55797
 415. WIĘSŁAW W.:
     Matematyka i jej historia / Witold Więsław. - Opole : Wydawnictwo Nowik, 1997. - 416 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-905456-7-5
  Sygnatury : II 55792
 416. WILKOSZ W.:
     Podstawy teoretyczne arytmetyk klasycznych / Witold Wilkosz. - Kraków : Nakład Kółka Matematyczno-Fizycznego U.U.J., 1936. - 228 s. ; 16 cm. - (Biblioteczka Kółka Mat.-Fiz. U.U.J. ; No 7)
  Sygnatury : BM 7831
 417. WILKOSZ W.:
     Zarys algebry w ujęciu klasycznym / Witold Wilkosz. Cz. 1. - Kraków : Nakład Kółka Matematyczno-Fizycznego U.U.J., 1934. - 178 s. ; 16 cm. - (Biblioteczka Kółka Mat.-Fiz. U.U.J. ; Nr 5)
  Sygnatury : BM 7832
 418. WILSON R.:
     Wprowadzenie do teorii grafów / Robin J. Wilson ; z ang. tł. Wojciech Guzicki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. - 224 s. ; 24 cm. - Tyt. oryg.: Introduction to graph theory. - ISBN 83-01-12641-8
  Sygnatury : II 55788
 419. WILSON R.:
     Wprowadzenie do teorii grafów / Robin J. Wilson ; [z ang. tł. Marek Kubale]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. - 215 s. ; 21 cm. - Tyt. oryg. Introduction to graph theory. - ISBN 83-01-05247-3
  Sygnatury : P 44179
 420. WIT M.:
     Elementy metod numerycznych : pomoc dydaktyczna / Maria Wit ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.. - Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2006. - 176 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7242-410-1 . -ISBN 978-83-7242-410-5
  Sygnatury : BM 7871
 421. WNUK W.:
     Banach lattice with order continuous norms / Witold Wnuk. - Warsaw : Polish Scientific Publishers PWN, 1999. - 126 s. ; 25 cm. - (Advanced Topics in Mathematics). - ISBN 83-01-12927-1
  Sygnatury : II 55749
 422. WOJCIECHOWSKA A.:
     Elementy logiki i teorii mnogości / Agnieszka Wojciechowska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. - 200 s. ; 22 cm. - ISBN 83-01-00756-7
  Sygnatury : II 55827,55828
 423. WOJTYŃSKI W.:
     Grupy i algebry Liego / Wojciech Wojtyński. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. - 403 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Matematyczna, ISSN 0519-8356 ; T.60). - ISBN 83-01-04934-0
  Sygnatury : II 55815
 424. Wokół Bernoullich : XIX Ogólnopolska Szkoła Historii Matematyki, Zamość 6-10 czerwca 2005 : praca zbiorowa / red. Witold Więsław. - Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2006. - 246 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7497-004-9
  Sygnatury : II 55729
 425. Words, languages and combinatorics : [the international colloquium], Kyoto, Japan, 28-31 August 1990 / ed. Masami Ito. - Singapore : World Scientific, 1992. - XVII, 590 s. ; 23 cm. - ISBN 981-02-0645-3
  Sygnatury : BM 7854
 426. Wybrane działy matematyki stosowanej : podręcznik dla studentów szkół technicznych / Jerzy Górski [et al.]. - Warszawa : PWN, 1973. - 316 s. ; 22 cm
  Sygnatury : BM 7885
 427. Wybrane metody numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych / Józef Korbicz [et al.]. - Zielona Góra : Wyższa Szkoła Inżynierska, 1991. - 208 s. : rys. ; 24 cm
  Sygnatury : II 55929, P 44205,44206,44207, BM 7862
 428. YAN S.:
     Teoria liczb w informatyce / Song Y. Yan ; z jęz. ang. przeł. Piotr Zarzycki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - XXI, 396 s. : il. ; 24 cm. - Tyt. ujed.: Number theory for computing. - ISBN 978-83-01-14905-5 ; 83-01-14905-1
  Sygnatury : BM 7725
 429. ZAKRZEWSKI S.:
     Algebra i geometria / Stanisław Zakrzewski. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2006. - IV, 115 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7072-380-2
  Sygnatury : BM 7643
 430. ZALESKI T.:
     Metody algebry liniowej w inżynierii procesowej / Tadeusz Zaleski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. - 334 s. ; 24 cm. - ISBN 83-01-05272-4
  Sygnatury : II 55763
 431. ZBIERSKI P., GUZICKI W.:
     Podstawy teorii mnogości / Wojciech Guzicki, Paweł Zbierski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. - 238 s. ; 24 cm
  Sygnatury : II 55765
 432. Zbiór zadań z algebry : praca zbiorowa / red. A. I. Kostrikin ; z jęz. ros. przeł. Aleksander Strasburger. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. - 330 s. ; 24 cm. - Tyt. oryg.: Sbornik zadač po algebre. - ISBN 83-01-11711-7
  Sygnatury : II 55791
 433. Zbiór zadań z matematyki z rozwiązaniami dla studentów studiów zaocznych / Anna Milian [et al.]. Cz. 2. - Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2006. - [285]- 544 s. : il. ; 24 cm. - Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych. - ISBN 83-7242-413-6 . -ISBN 978-83-7242-413-6
  Sygnatury : BM 7870
 434. Zewnętrzne formy różniczkowe i pewne ich zastosowania : referaty wygłoszone na Konferencji Szkoleniowej Geometrii Różniczkowej[5-10.XI.1961 Kraków] / A. Goetz [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1965. - 218 s. ; 22 cm
  Sygnatury : BM 7882
 435. ŻAK T., ZAKRZEWSKI M.:
     Kombinatoryka, prawdopodobieństwo i zdrowy rozsądek / Marek Zakrzewski, Tomasz Żak. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Quadrivium, 1995. - 136 s. ; 24 cm. - ISBN 83-85501-03-7
  Sygnatury : BM 7749
 436. ŻEBRAWSKI T.:
     Bibliografija piśmiennictwa polskiego z działu matematyki i fizyki oraz ich zastósowań : na obchód czterechsetletniej rocznicy urodzin Kopernika : Dodatki do Biblijografii piśmiennictwa polskiego z działu matematyki i fizyki oraz ich zastósowań wydanej w r.1873 nakładem Biblijoteki Kórnickiej / Teofil Żebrawski. [T. 1]. - Warszawa : Wydawnictwo IHNOiT PAN, 1992. - III,352 s. ; 25 cm. - (Źródła do Dziejów Nauki i Techniki ; T. 18). - Dodatki do Biblijografii piśmiennictwa polskiego z działu matematyki i fizyki oraz ich zastósowań wydanej w r.1873 nakładem Biblijoteki Kórnickiej w t.2. - ISBN 83-900891-1-4
  Sygnatury : BM 7836
 437. ŻEBRAWSKI T.:
     Bibliografija piśmiennictwa polskiego z działu matematyki i fizyki oraz ich zastósowań : na obchód czterechsetletniej rocznicy urodzin Kopernika : Dodatki do Biblijografii piśmiennictwa polskiego z działu matematyki i fizyki oraz ich zastósowań wydanej w r. 1873 nakładem Biblijoteki Kórnickiej.[T. 2] / Teofil Żebrawski. - Warszawa : Wydawnictwo IHNOiT PAN, 1992. - 355-617, [17], 155 s., 5, [1]k. tabl. ; 25 cm. - (Źródła do Dziejów Nauki i Techniki ; t. 18). - Przedr., oryg.: Kraków : Druk. Uniw. Jagiellońskiego, 1873
  Sygnatury : BM 7735
 438. ŠAFAREVIč I.:
     Basic notions of algebra / I. R. Shafarevich ; [transl. M. Reid].. - 2 printing. - Berlin : Springer-Verlag, 1997. - 258 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 3-540-61221-1
  Sygnatury : BM 7715
 439. ŠAFAREVIč I.:
     Osnovnye ponâtiâ algebry / I. R. Šafarevič. - Izd. 2 isprav. i dopol.. - Ižev : Redakciâ žurnala "Regulârnaâ i haotičeskaâ dinamika", 1999. - 347 s. : rys. ; 21 cm. - (Biblioteka "Matematika" ; T. 4). - ISBN 5-89806-022-7
  Sygnatury : II 55955
 440. ŠAšKIN U.:
     Éjlerova harakteristika / U. A. Šaškin. - Moskva : "Nauka". Glavnaâ Redakciâ Fiziko-Matematičeskoj Literatury, 1984. - 92 s. ; 20 cm. - (Populârnye lekcii po matematike ; vyp. 58)
  Sygnatury : II 55956
 441. ŠEšELJA B., TEPAVčEVIĆ A.:
     Weak congruences in universal algebra / Branimir Šešelja, Andrej Tepavčević. - Novi Sad : Institute of Mathematics, 2001. - 150 s. ; 23 cm
  Sygnatury : BM 7699
 442. ŠIDLOVSKIJ A.:
     Transcendentnye čisla / A. B. Šidlovskij. - Moskva : "Nauka". Glavnaâ Redakciâ Fiziko-Matematičeskoj Literatury, 1987. - 447 s. ; 22 cm
  Sygnatury : II 55991
 443. ŠILOV G.:
     Vvedenie v teoriu linejnyh prostranstv / G. E. Šilov. - Izd. 2. - Moskva : Gosudarstvennoe Izdatel'stvo Tehniko-Teoretičeskoj Literatury, 1956. - 303 s. ; 23 cm
  Sygnatury : II 55981
 444. ÂBLONSKIJ S.:
     Wstęp do matematyki dyskretnej / S. W. Jabłoński ; [z jęz. ros. tł. Leszek Rudak]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991. - 288 s. ; 24 cm. - Tyt. oryg.: Vvedenie v diskretnuju matematiku. - ISBN 83-01-10204-7
  Sygnatury : II 55755
 445. ÂGLOM I., BOLTâNSKI V.:
     Figury wypukłe / I. M. Jagłom, W. G. Bołtiański ; [tł. Joanna Bittner]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955. - 298 s. : rys. ; 25 cm. - Tyt. oryg.: Vypuklye figury
  Sygnatury : BM 7777
 446. ČEBOTAREV N.:
     Osnovy teorii Galua / N. G. Čebotarev. Č. !. - Izd. 2 stereot.. - Moskva : Izdatel'stvo Editorial URSS, 2004. - 219 s. ; 22 cm. - ISBN 5-354-00941-3
  Sygnatury : II 55989

  Ta strona została stworzona przez system PROLIB