INŻYNIERIA ŚRODOWISKA.

 1. ABC drogownictwa 2008. - Katowice : Wydawnictwo ELAMED, 2008. - 220 s. ; 29 cm + CD-Rom
  Nr inw: S 5038
 2. Aerodynamika wentylacji ogólnej / Stanisław Mierzwiński. - Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2007. - 170 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7335-456-2
  Nr inw: IB 7073
 3. Anaerobic digestion model no.1 : IWA Task Group for mathematical modelling of anaerobic digestion processes / D. J. Batstone [ et al.]. - London : IWA Publishing, 2002. - XII,77 s. ; 25 cm. - (Scientific and Technical Report ; no. 13). - ISBN 1 900222 78 7
  Nr inw: II 57375
 4. Analiza matematyczna kinetyki hydrolizy pestycydowych substancji biologicznie czynnych preparatów typu EC / Zbigniew Muliński. - Szczecin : Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 2006. - 114 s. : il. ; 24 cm. - (Rozprawy - Akademia Rolnicza w Szczecinie ; nr 232). - Praca habilitacyjna. Akademia Rolnicza w Szczecinie
  Nr inw: II 57702
 5. Analiza procesów glebowych i przekształceń roślinnych w zalkalizowanych siedliskach leśnych regionu świętokrzyskiego = Analysis of soil processes and vegetation transformations in the alkalized forestial habitats in the świętokrzyski region / Anna Świercz. - Warszawa : Komitet Naukowy "Człowiek i Środowisko" przy Prezydium PAN, 2005. - 215 s. : il.kolor. ; 24 cm. - (Zeszyty Naukowe / Polska Akademia Nauk Komitet " Człowiek i Środowisko" przy Prezydium PAN ; 39). - ISBN 83-902762-4-0
  Nr inw: II 57263
 6. Aspekty militarne i niemilitarne zagrożeń środowiskowych / Stanisław Śladkowski, Zbigniew Mazurek ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej - Wydział Wydawniczy, 2003. - 159 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-89423-55-3
  Nr inw: NP 10390; II 56957
 7. Atlas roślinności lasów / Leokadia Witkowska-Żuk. - Warszawa : MULTICO Oficyna Wydawnicza Sp.z o.o., 2008. - 592 s. : il.kolor. ; 31 cm. - (Flora Polski). - ISBN 978-83-7073-649-1
  Nr inw: IB 7217; III 57686
 8. Badania wybranych procesów oczyszczania ścieków / red. Marta Janosz-Rajczyk ; [aut. Marta Janosz-Rajczyk et al.] ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska. Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków. - Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2008. - 249 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7193-383-7
  Nr inw: IB 7279; II 58019
 9. Bariery w zarządzaniu parkami krajobrazowymi w Polsce / red.nauk. Kazimierz Zimniewicz. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - 156 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-208-1742-3
  Nr inw: II 56502
 10. Biologia i ekologia / Maria Pawlaczyk-Szpilowa. - Wyd. 2 poszerz.. - Wrocław : Politechnika Wrocławska, 1997. - 387 s. ; 25 cm. - ISBN 83-7085-250-5
  Nr inw: IB 4957; P 44854-44855; II 49335-49336
 11. Biologiczne przetwarzanie odpadów / Andrzej Jędrczak. - Wyd. 1, dodruk 1. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - XII,456 s. : il. ; 24 cm. - (Środowisko). - ISBN 978-83-01-15166-9
  Nr inw: P 44798-44800; II 57849
 12. Biologiczne przetwarzanie odpadów / Andrzej Jędrczak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - XII,456 s. : il. ; 24 cm. - (Środowisko). - ISBN 978-83-01-15166-9
  Nr inw: IB 6931; P 44443-44447; II 56328
 13. Biomethanization of the organic fraction of municipal solid wastes / ed. by Joan Mata-Alvarez. - London : IWA Publishing, 2003. - XII,323 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 1-900222-14-0
  Nr inw: II 57531
 14. Chemia środowiska / Gary W. VanLoon, Stephen J. Duffy ; [przekł. z jęz. ang. Władysław Boczoń, Leszek Wachowski]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - XXIII,613 s. : il. ; 25 cm. - Tyt. oryg.: Environmental chemistry : a global perspective 2/e. - ISBN 978-83-01-15324-3
  Nr inw: IB 6992; II 56544
 15. Chemia wód powierzchniowych / Jan Dojlido. - Białystok : Ekonomia i Środowisko, 1995. - 342 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-85792-22-8
  Nr inw: IB 4763; P 39092-39093, 43612, 43866; II 44300-44301; P 44481-44483
 16. Chemical processes for environmental engineering / Teh Fu Yen. - London : Imperial College Press, 2007. - XVI, 549 s. : il. ; 26 cm. - ISBN 9781-86094-759-9
  Nr inw: IB 7268
 17. Chromatografia jonowa nowoczesna metoda oznaczania anionów i kationów w wodach i ściekach / pod red. Rajmunda Michalskiego ; [aut. tomu: Aleksander Astel et al.]. - Poznań : Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, 2007. - 138 s. : il. ; 24 cm. - (Prace i Studia-Polska Akademia Nauk Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska, ISSN 0208-4112 ; 70). - ISBN 978-83-60877-08-1
  Nr inw: IB 7174
 18. Ciepłownictwo / Aleksander Szkarowski, Leszek Łatowski. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006. - 359 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-204-3143-3
  Nr inw: IB 6950; P 44508-44511; II 56729
 19. Dendrochronologiczny zapis współczesnych procesów rzeźbotwórczych kształtujących stoki i doliny rzeczne wybranych stref krajobrazowych Europy Środkowej / Ireneusz Malik. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008. - 159 s., [15]s.tabl.kolor. : il. ; 30 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, ISSN 0208-6336 ; nr 2566). - ISBN 978-83-226-1718-2
  Nr inw: III 57454
 20. Dotacje na ochronę środowiska... czyli o tym, jak skutecznie pozyskać środki finansowe na inwestycje ekologiczne : praktyczny poradnik / M.Sadowska [et al.]. - Kleosin-Ignatki : Provent Investment Sp. z o.o., 2007. - 559 s. : il. ; 24 cm. - (Fundusze Pomocowe UE ; 3). - ISBN 83-922565-2-2
  Nr inw: NP 10480
 21. Dotacje UE na rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce / Tomasz Sadowski, Grzegorz Świderski, Włodzimierz Lewandowski. - Warszawa : Europrimus Consulting, 2006. - 385 s. : il. ; 24 cm. - Na grzbiecie oznaczono jako 2. - ISBN 83-924315-1-0
  Nr inw: II 57607
 22. Dotacje UE w inwestycjach ekologicznych Polski / Tomasz Sadowski, Grzegorz Świderski, Włodzimierz Lewandowski. - Warszawa : Europrimus Consulting, 2006. - 349 s. : il. ; 24 cm. - Na grzbiecie oznaczono jako 1. - ISBN 83-924315-0-2
  Nr inw: II 57598
 23. Drobnoustroje i owady niszczące zabytki oraz ich zwalczanie / Alicja Barbara Strzelczyk, Joanna Karbowska-Berent. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004. - 250 s. : il.( w tym kolor.) ; 24 cm. - ISBN 83-231-1658-X
  Nr inw: IB 7220; II 57697
 24. Ekologia - ekośrodowisko pracy - ekowytwarzanie - EEE'06 = Ekologiâ - ekosreda raboty - ekovyrabotka - EEE'06 = The ecology - the ecoenvironment of work - the ecoproduce - EEE'06 / [red.nauk. Tadeusz Zaborowski] ; Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych [et al.]. - Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, 2006. - 185 s. : il. ; 24 cm. - ISSN 978-0860-7761
  Nr inw: IB 7211
 25. Ekologia - wybór na Nowe Stulecie / Anna Kalinowska. - Warszawa : Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, 2002. - 398 s. : il., mapy ; 25 cm. - ISBN 83-88823-02-7
  Nr inw: IB 7063; II 56810
 26. Ekologia / A. Mackenzie, A. S. Ball, S. R. Virdee ; przekł. Michał Kozakiewicz, Anna Kozakiewicz, Krzysztof Dmowski. - Wyd. 2 zm., dodr. 1.. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - VI, 427, [1] s. : il. ; 24 cm. - (Krótkie wykłady). - Instant notes in ecology. - ISBN 978-83-01-14464-7
  Nr inw: IB 7113; P 44565-44566; II 57139
 27. Ekologia miasta / Henryk Zimny. - Warszawa : Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, 2005. - 233 s. : il.(w tym kolor.) ; 29 cm. - ISBN 83-89961-30-X
  Nr inw: IB 7061; III 56813
 28. Ekologia ogólna / Henryk Zimny. - Warszawa : Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk, 2002. - 217 s. : il. ; 30 cm. - ISBN 83-88825-61-2
  Nr inw: IB 7064; III 56812
 29. Ekologia pogranicza - EP'08 : problemy społeczno-ekonomiczne : monografia = Ekologiâ pogran'ičnoj oblasti - EPO'08 = social'no-ekonomičeskie problemy = monografiâ = Ecology of borderland - EB'08 : problems socio-economical : monograph / red. Robert Woźniak, Tadeusz Zaborowski ; Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych [et al.]. - Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, 2008. - 149 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 13-978-83-925108-4-0
  Nr inw: IB 7210
 30. Ekologia pogranicza - EP'08 : przyrodnicze i techniczne problemy : monografia = Ekologiâ pogran'ičnoj oblasti - EPO'08 : estestvovedčeskie i tehničeskie problemy : monografiâ = Ecology of borderland - EB'08 : natural and technical problems : monograph / red. Wawrzyniec Wawrzyniak, Tadeusz Zaborowski ; Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych [et al.]. - Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, 2008. - 199 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 13-978-83-925108-5-7
  Nr inw: IB 7209
 31. Ekologiczna ocena cyklu życia procesów wytwórczych (LCA) / Zygmunt Kowalski, Joanna Kulczycka, Małgorzata Góralczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - 198 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 978-83-01-15184-3
  Nr inw: IB 6996
 32. Ekologiczna ocena stanu środowiska : bioindykacja i biomonitoring / Henryk Zimny. - Warszawa : Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, 2006. - 264 s. : il.(w tym kolor.) ; 29 cm. - ISBN 83-89961-82-2
  Nr inw: IB 7060; III 56814
 33. Ekologiczne aspekty pozyskiwania i przetwarzania żywności / Jan Kumider, Jerzy Zielenica. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - 96 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7417-007-7
  Nr inw: IB 6987
 34. Ekologiczne podstawy hodowli lasu : podręcznik dla studentów wydziałów leśnych / Stanisław Szymański. - Wyd. 2 uzup.. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 2000. - 478 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-09-01728-6
  Nr inw: IB 7146
 35. Ekonomiczne problemy ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego w XXI wieku / red.nauk. Piotr Jeżowski. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007. - 138 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7378-280-8
  Nr inw: II 57571-57572
 36. Ekoturystyka / Dominika Zaręba. - Wyd. 2 , 1 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 175 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-01-14840-9
  Nr inw: IB 7120; II 57161
 37. Ekowytwarzanie = Ekovyrabotka / red. Tadeusz Zaborowski ; Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych. Europejskie Towarzystwo Ekologiczne. - Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, 2007. - 100 s. : rys. ; 24 cm
  Nr inw: IB 7010; II 56664, 57577
 38. Elektrownie wodne : Bóbr, Kwisa, Kamienna / [tekst i red. Stanisław Januszewski]. - Wrocław : Fundacja Otwartego Muzeum Techniki, 1999. - 23 s. : il. kolor., mapy ; 30 cm.. - ISBN 83-904357-0-5
  Nr inw: IB 7013
 39. Elementy budownictwa ochrony środowiska / Stanisław Pisarczyk. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008. - 185 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7207-750-9
  Nr inw: IB 7234; II 57801-57802
 40. Energetyka wiatrowa : aktualne możliwości wykorzystania / Tomasz Boczar. - Warszawa : Wydawnictwo Pomiary Automatyka Kontrola, 2007. - 278 s. : il.kolor. ; 24 cm. - ISBN 978-83-87982-37-9
  Nr inw: IB 7229; II 57765-57766
 41. Fizyka środowiska / Egbert Boeker, Rienk van Grondelle ; z jęz. ang. tł. Konrad Bajer, Aleksandra Kopystyńska, Tomasz Szoplik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. - 517 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - (Środowisko). - Tyt.oryg.: Environmental physics. - ISBN 83-01-13652-9
  Nr inw: IB 5674; BF 6554; P 44398-44402; II 50580
 42. Gatunek i jego środowisko : multimedialny program komputerowy : poradnik metodyczny / [kier. projektu Józef Banaszak]. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2008. - 63 s. ; 24 cm + CD-Rom. - ISBN 978-83-7096-653-9
  Nr inw: P 44547-44549; II 56989
 43. Geoekologia i ochrona krajobrazu : leksykon : praca zbiorowa / pod red. Ewy Malinowskiej, Wojciecha Lewandowskiego, Andrzeja Harasimiuka ; [aut. Tomasz Grabowski et al.]. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 2004. - 128 s. : mapa, rys., wykr. ; 24 cm. - ISBN 83-89502-15-1
  Nr inw: IB 6989
 44. Gospodarka komunalna w praktyce : ćwiczenia z gospodarki komunalnej : podstawowe wiadomości teoretyczne wraz z ćwiczeniami / Sławczo Denczew. - Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2007. - 106 s. : rys. ; 23 cm. - ISBN 978-83-60200-42-1
  Nr inw: II 56865
 45. Gospodarka odpadami na wysypiskach : praca zbiorowa / red. Edward Stanisław Kempa. - Poznań : Arka Konsorcjum, 1993. - 160 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Ekologiczna). - ISBN 83-85060-57-X
  Nr inw: IB 3963, 4188; II 47487, 57478
 46. Gospodarka wodno-ściekowa w domu, ogrodzie i gospodarstwie rolnym. - Grudziądz : Hydro-Vacuum S.A., 2001. - 37 s . : il.kolor. ; 30 cm
  Nr inw: III 57776
 47. Hydrauliczne i hydrotechniczne podstawy regulacji i rewitalizacji rzek / Stefan Bednarczyk, Remigiusz Przemysław Duszyński. - Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2008. - 224 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7348-212-8
  Nr inw: IB 7125
 48. Hydrogeologia regionalna Polski / red. Bronisław Paczyński, Andrzej Sadurski ; aut. Kazimierz Burzyński [et al.] ; Ministerstwo Środowiska. T. 1: Wody słodkie. - Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 2007. - 542 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-7538-168-9
  Nr inw: IB 7200; P 44630-44632; II 57403
 49. Hydrogeologia regionalna Polski / red. Bronisław Paczyński, Andrzej Sadurski ; aut. Józef Chowaniec et al. ; Ministerstwo Środowiska. T.2 : Wody mineralne, lecznicze i termalne oraz kopalniane. - Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 2007. - 204 s. : il. ; 25 cm + CD-Rom. - ISBN 978-83-7538-169-6
  Nr inw: IB 7201; P 44633-44635; II 57404
 50. Hydrologia / Jan Klugiewicz. - Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2007. - 172 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-89334-83-1
  Nr inw: II 56830
 51. Identyfikacja i ocena oddziaływań antropogenicznych na zasoby wodne zlewni Raby wraz z oszacowaniem ryzyka nieosiągnięciacelów środowiskowych : praca zbiorowa / red. Elżbieta Nachlik. - Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2006. - 225 s. : il. ; 24 cm. - (Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Inżynieria Środowiska)
  Nr inw: II 56904
 52. Inicjalne procesy glebotwórcze zachodzące w szlamach poflotacyjnych w wyniku upraw rekultywacyjnych i wieloletniego użytkowania rolnego = Initial soil creating processes taking place in post-flotation slime in result of reclamation cultivation and long-term agriculture use / Tadeusz Gołda. - Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2007. - 86 s. : il. ; 24 cm. - (Rozprawy, Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im St.Staszica w Krakowie, ISSN 0867-6631 ; 164)
  Nr inw: II 56932
 53. Innowacje w technologiach roślinnych podstawą kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej przez samorząd terytorialny / red. Dorota Bobrecka-Jamro, Barbara Kryńska, Jan Buczek. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. - 166 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7338-400-2
  Nr inw: II 57930
 54. Instalacje sanitarne : poradnik dla projektantów i instalatorów / Alfons Gaßner ; z jęz. niem. przeł. Bronisław Bartkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008. - XVIII, 633 s., [1] k. tabl. złoż. : il. kolor. ; 27 cm + dysk optyczny (DVD-ROM).. - Tyt. oryg.: Sanitärinstallateur Technologie - Fachstufe. - ISBN 978-83-204-3377-7
  Nr inw: IB 7266
 55. Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne : materiały pomocnicze do ćwiczeń / Jarosław Chudzicki, Stanisław Sosnowski. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2001. - 148 s. : il., [3]k.tabl. ; 24 cm + 3 k.tabl.złoż.. - (Inżynieria Środowiska). - ISBN 83-7207-065-2
  Nr inw: IB 6422; P 43656-43661, 44836-44837; II 54147
 56. Integralna ochrona przyrody / red. Monika Grzegorczyk. - Kraków : Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2007. - 528 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-9189149-0
  Nr inw: IB 7027
 57. Katastrofy przyrodnicze / Marek Graniczny, Włodzimierz Mizerski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - 198 s. : il.kolor. ; 24 cm. - ISBN 978-83-01-15146-1
  Nr inw: IB 7006; P 44821-44823; II 56611-56612
 58. Kinetyka wzrostu oraz wybrane wskaźniki fizjologiczne Salix viminalis uprawianej na refulacie piaszczystym nawożonym osadem ściekowym / Jacek Wróbel. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie, 2006. - 133 s. : il. ; 24 cm. - (Rozprawy - Akademia Rolnicza w Szczecinie ; nr 239). - Praca habilitacyjna. Akademia Rolnicza w Szczecinie
  Nr inw: II 57705
 59. Klasyfikacja surowca drzewnego w Polsce : poradnik leśniczego / Grzegorz Ślęzak. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 2006. - 102 s., [8] s. tabl. kolor. : il. kolor. ; 23 cm. - ISBN 83-09-01833-9
  Nr inw: IB 7043; II 56769
 60. Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Jadwiga Adamczyk. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - 258 s., tab. : rys. ; 24 cm. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 145). - ISBN 83-7252-076-3
  Nr inw: NP 10412; II 57034
 61. Lasy Polski = The forests of Poland / tekst Edward Marszałek ; [tł. Sandra Jacobson, Zygmunt Nowak-Soliński]. - Warszawa : MULTICO Oficyna Wydawnicza Sp.z o.o., 2008. - 248 s. : il.kolor. ; 31 cm. - ISBN 978-83-7073-656-9
  Nr inw: IB 7218; III 57689
 62. Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku / [aut.Iwonna Żuchowicz-Wodnikowska, Kazimierz Czyżewski] ; Instytut Techniki Budowlanej. - Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej. Dział Wydawniczy, 2008. - 46 s. : il. ; 24 cm. - (Instrukcje, wytyczne, poradniki ; 338/2008). - ISBN 978-83-249-1668-9
  Nr inw: IB 7213
 63. Migracja zanieczyszczeń / Jerzy M. Sawicki. - Wyd. 2. - Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2007. - 329 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-7348-193-0
  Nr inw: IB 7124
 64. Mikrobiologia techniczna / red.nauk. Zdzisława Libudzisz, Krystyna Kowal, Zofia Żakowska ; aut. Janusz Adamiec [et al.]. T.2 : Mikroorganizmy w biotechnologii, ochronie środowiska i produkcji żywności. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - VII,553 s. : il. ; 24 cm. - Dołączony CD-Rom - "Katalog produktów" firmy Argenta. - ISBN 978-83-01-15223-0
  Nr inw: IB 7259; II 57915
 65. Mikrobiologia w towaroznawstwie żywności / pod red. Łucji Łaniewskiej-Trokenheim ; [aut.: Łucja Łaniewska-Trokenheim et al.]. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007. - 100 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7299-526-1
  Nr inw: IB 6988
 66. Mikroorganizmy w ochronie środowiska / Mieczysław K. Błaszczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - 195 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - ISBN 978-83-01-15149-2
  Nr inw: IB 6933; P 44818-44820; II 56530
 67. Mikrotunelowanie / Cezary Madryas [et al.]. - Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2006. - 287 s. : il. ; 25 cm + CD-Rom. - ISBN 83-7125-140-8
  Nr inw: IB 6973; II 56492
 68. Mleczarstwo / red. Stefan Ziajka. T. 1. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2008. - 388 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7299-536-0
  Nr inw: II 57023
 69. Modal diagnostics of civil engineering structures / Krzysztof Wilde. - Gdańsk : Gdańsk University of Technology Publishers, 2008. - 194 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7348-227-2
  Nr inw: II 57464
 70. Morfologia, systematyka i kartografia gleb : zeszyt edukacyjny / red. Andrzej Łachacz. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007. - 105 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7299-534-6
  Nr inw: II 57839
 71. Niekonwencjonalne systemy kanalizacji / Marek Kalenik. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2007. - 90 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7244-859-0
  Nr inw: IB 6984
 72. Niezawodność i bezpieczeństwo systemów komunalnych : na przykładzie systemu zaopatrzenia w wodę / Barbara Tchórzewska-Cieślak. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2008. - 155 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7199-494-4
  Nr inw: II 57787
 73. Normatywne podstawy ery ekologicznej w teorii i praktyce / Karol Dziadosz. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007. - 230 s. ; 25 cm. - ISBN 978-83-7299-505-6
  Nr inw: IB 7090
 74. Obliczeniowe przykłady wymiarowania typowych wypadów budowli hydrotechnicznych / Adam Kisiel [et al.] ; red. Adam Kisiel ; Politechnika Częstochowska. T. 1: Koryta o prostokątnym przekroju poprzecznym. - Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2008. - 277 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7193-367-7
  Nr inw: IB 7280; II 58039
 75. Obliczeniowe przykłady wymiarowania typowych wypadów budowli hydrotechnicznych / Adam Kisiel [et al.] ; red. Adam Kisiel ; Politechnika Częstochowska. T. 2: Koryta o trapezowym przekroju poprzecznym oraz przewody kołowe. - Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2008. - 189 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7193-368-4
  Nr inw: IB 7281; II 58040
 76. Ocena poziomu ekoefektywności gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce i krajach UE / Agnieszka Lorek. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2007. - 132, [2] s. : il. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach). - ISBN 978-83-7246-989-2
  Nr inw: IB 7018
 77. Oceny oddziaływania na środowisko / Krzysztof Nytko ; Politechnika Białostocka. - Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2007. - 102 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-60200-31-5
  Nr inw: IB 7070
 78. Ochrona drewna surowca i materiału / Adam Krajewski, Piotr Witomski. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2005. - 332 s., [12]k.tabl.kolor., rys. ; 24 cm. - ISBN 83-7244-383-1
  Nr inw: IM 3085; II 55300, 56755
 79. Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach drogowych w Polsce / red. Rafał T. Kurek. - Bystra : Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, 2007. - 103 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-919879-7-3
  Nr inw: IB 7024; II 56715
 80. Ochrona przyrody / Ewa Symonides. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2008. - 767 s. : il. ; 24 cm + CD-ROM. - ISBN 978-83-235-0242-5
  Nr inw: IB 7022; II 56711
 81. Ochrona środowiska : 2007 / Główny Urząd Statystyczny. - Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2007. - 546 s. : wykr. kolor. ; 30 cm. - (Informacje i opracowania statystyczne, ISSN 0867-3217)
  Nr inw: IB 7044
 82. Ochrona środowiska przyrodniczego / Bożena M. Dobrzańska, Grzegorz Dobrzański, Dariusz Kiełczewski ; red.nauk. Grzegorz Dobrzański. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 458 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-01-15495-0
  Nr inw: P 44824-44825; II 57911
 83. Ochrona środowiska w gospodarce gminy : instalacje, technologie, prawo : poradnik / Stanisław Rabiej, Czesław Wachnicki. - Warszawa : Dom Wydawniczy MEDIUM, 2007. - 240 s. : il. ; 24 cm + CD-Rom. - (Instalacje). - CD-Rom zawiera akty prawne. - ISBN 978-83-919132-4-6
  Nr inw: IB 7207; II 57534
 84. Ochrona środowiska w transporcie : wybrane zagadnienia : pomoc dydaktyczna / Magdalena Stańczak-Strząska ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. - Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2007. - 107 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7242-455-6
  Nr inw: IB 7077
 85. Ochrona torfowisk bałtyckich : przewodnik dla praktyków, teoretyków i urzędników / Paweł Pawlaczyk, Maria Herbichowa, Robert Stańko. - Świebodzin : Wydawnictwo Klubu Przyrodników, 2005. - 190 s. : il.(w tym kolor.) ; 21 cm. - ISBN 83-87846-84-8
  Nr inw: II 56714
 86. Ochrona wysokich torfowisk bałtyckich na Pomorzu : doświadczenia i rezultaty projektu LIFE04NAT/PL/000208 PLBALTBOGS = Conservation of Baltic raised bogs in Pomerania, Poland : experience and results of the LIFE04NAT/PL/000208 PLBALTBOGS Project / Maria Herbichowa, Paweł Pawlaczyk, Robert Stańko. - Świebodzin : Wydawnictwo Klubu Przyrodników, 2007. - 147 s. : il.kolor. ; 30 cm. - Tekst równol. w jęz. pol. i ang.. - ISBN 978-83-87846-96-1
  Nr inw: IB 7009; III 56671
 87. Oczko wodne / Adam Marosz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 2004. - 143 s. : il. kolor. ; 23 cm. - ISBN 83-09-01740-5
  Nr inw: IB 7156
 88. Oczyszczanie wody : podstawy teoretyczne i technologiczne, procesy i urządzenia / Apolinary L. Kowal, Maria Świderska-Bróż. - Wyd. 5 zm.. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - XI,793 s. : il. ; 24 cm. - (Środowisko). - ISBN 978-83-01-15179-9
  Nr inw: IB 7258; P 44550-44552, 44814-44817; II 57056
 89. Od promenady do autostrady : praca zbiorowa / pod red.: Greinert Andrzej, Drozdek Monika Edyta. - Sulechów : Oficyna Wydawnicza PWSZ w Sulechowie, 2008. - 327 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-60792-11-7
  Nr inw: IB 7264; P 44833-44835; II 57939
 90. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo / Marian B. Nantka. T. 1. - Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2006. - 242 s. : il.( w tym kolor.) ; 24 cm. - ISBN 83-7335-306-2
  Nr inw: IB 6979
 91. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo / Marian B. Nantka. T. 2. - Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2006. - 285 s. : il.(w tym kolor.) ; 24 cm. - ISBN 83-7335-306-2
  Nr inw: IB 6980
 92. Określenie statycznych i dynamicznych właściwości ciągłej hodowli biomasy w obecności kadmu jako inhibitora / Jerzy Mazierski ; Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN. - Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, 2008. - 96 s. : rys. ; 24 cm. - (Prace i Studia-Polska Akademia Nauk Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska, ISSN 0208-4112 ; nr 72). - ISBN 978-83-60877-16-6
  Nr inw: II 56834-56835
 93. Optymalizacja parametrów powietrza w pomieszczeniach pracy : miejscowa wentylacja wywiewna : poradnik / Maciej Gliński. - Warszawa : Dom Wydawniczy MEDIUM, 2007. - 265 s. : il. ; 24 cm. - (Instalacje). - ISBN 978-83-919132-5-2
  Nr inw: IM 3174; II 57535-57536
 94. Optymalizacja wielokryterialna łopat elektrowni wiatrowej ze względu na minimalizację drgań / Arkadiusz Mężyk, Mariola Jureczko. - Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2006. - 112 s. : il. (wtym kolor.) ; 24 cm. - ISBN 83-7335-334-8
  Nr inw: IB 6981
 95. Osady ściekowe : teoria i praktyka / January Bień ; Politechnika Częstochowska. - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2007. - 309 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7193-355-4
  Nr inw: II 56856
 96. Paradoks trucizn : substancje chemiczne przyjazne i wrogie / John Timbrell ; z ang. przeł. Z. Witkiewicz, R. Łakomy, R. Kubica. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008. - XV,335 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 978-83-204-3456-9
  Nr inw: II 57898-57899
 97. Parki narodowe : 23 skarby przyrody = National Parks : 23 treasures of nature / tekst Romuald Olaczek ; [tł. Sandra Jacobson, Zygmunt Nowak-Soliński]. - Warszawa : MULTICO Oficyna Wydawnicza Sp.z o.o., 2007. - 300 s. : il.kolor. ; 31 cm. - (Prawdziwa Polska). - ISBN 978-83-7073-504-3
  Nr inw: IB 7216; III 57687
 98. Parowe źródła ciepła / Krystyna Mizielińska, Jarosław Olszak. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008. - 304 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 978-83-204-3455-2
  Nr inw: II 57894-57895
 99. Planowanie strategiczne zrównoważonego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych / Bożena M. Dobrzańska. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2007. - 160 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7431-146-5
  Nr inw: II 58029-58030
 100. Podstawy ekologii / Józef Banaszak, Henryk Wiśniewski. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1999. - 630 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-7096-296-3
  Nr inw: BT 5501; P 44743-44745; II 57769
 101. Podstawy hydrometeorologii / Urszula Kossowska-Cezak, Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 252, [1] s., [12] s. tabl. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-01-15315-1
  Nr inw: IB 7267; II 57977
 102. Podstawy teoretyczne fototermicznej konwersji energii słonecznej / Zbysław Pluta. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2006. - 195 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 83-7207-229-9
  Nr inw: IB 7106; II 57114
 103. Polityka ochrony środowiska w sektorze usług turystycznych w świetle prawa Unii Europejskiej / Magdalena Sitek. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007. - 315 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7299-511-7
  Nr inw: NP 10410
 104. Polska polityka energetyczna w warunkach integracji z Unią Europejską / Elzbieta Lorek. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2007. - 208 s. : il. ; 25 cm. - (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach). - ISBN 978-83-7246-974-8
  Nr inw: II 57603
 105. Praktische Kleingewässerkunde / Dieter Glandt. - Bielefeld : Laurenti Verlag, 2006. - 200 s. : il. ; 24 cm. - (Supplement der Zeitschrift für Feldherpetologie ; 9). - ISBN 3-933066-28-X
  Nr inw: IB 7241
 106. Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej / Zbigniew Bukowski. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. - XVI, 286 s. ; 23 cm. - (Skrypty Becka). - ISBN 978-83-7483-359-2
  Nr inw: IB 7074
 107. Prawo środowiskowe dla ekonomistów / pod red. Stanisława Czai ; aut. poszczególnych rozdz. Agnieszka Becla [et al.]. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2007. - 235 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7011-865-5
  Nr inw: NP 10378
 108. Problemy ohrany prirody v usloviâh demokratičeskogo stroâ na primere Tadžikistana i Polši, kak člena Evropejskogo Souza = Nature conservation in countries undergoing transformation on the example of Tajikistan and Poland as a memeber of the European Union / Gžegož Klys, Ojmahmad Rahmonov, Bronislav V.Vološin. - Opole : Obšestvo ohrany Prirody BIOS, 2007. - 224 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-906363-2-8
  Nr inw: II 57823
 109. Problemy współczesnej cywilizacji i ekologii / Wacława A. Godlewska-Lipowa, Janusz Y. Ostrowski. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007. - 262 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7299-540-7
  Nr inw: IB 7084
 110. Procesy termiczne utylizacji odpadów / Jan Nadziakiewicz, Krzysztof Wacławiak, Sławomir Stelmach. - Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2007. - 255 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7335-413-5
  Nr inw: IB 7017
 111. Procesy termiczne w unieszkodliwianiu osadów ściekowych / January B. Bień, Katarzyna Wystalska ; Politechnika Częstochowska. - Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2008. - ISBN 978-83-7193-386-8
  Nr inw: IB 7278; II 58038
 112. Projektowanie i wdrażanie rozwiązań zmniejszających hałas / Witold Rybarczyk, Elżbieta Walerian, Edward Kowal. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988. - 174 s. ; 19 cm. - ISBN 83-202-0742-8
  Nr inw: BT 248-250, 252; IM 2793; I 38449-38450, 39297; II 56675
 113. Projektowanie kotłowni 2008 : De Dietrich / Jan Danielewicz, Kazimierz Gołecki. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. - 193 s. : il. ; 30 cm. - ISBN 978-83-7493-391-9
  Nr inw: III 58043
 114. Projektowanie ujęć wody powierzchniowej : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych / Barbara Budziło, Artur Wieczysty. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2007. - 242 s., [2]k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7242-426-6
  Nr inw: IB 6959
 115. Przewodnik technologii bezwykopowych : vademecum bezwykopowych technologii budowy, renowacji, napraw i wymiany rurociągów i instalacji podziemnych. - Kielce : Polska Fundacja Technik Bezwykopowych, [2000?]. - 70 s. wiele liczb. : il. kolor. ; 30 cm. - ISBN 83-915045-3-0
  Nr inw: S 1895-1899, 5035; IB 7169
 116. Pyły drogowe jako potencjalne zagrożenie dla ekosystemów miejskich na przykładzie Zielonej Góry : praca doktorska / Barbara Walczak ; promotor Andrzej Greinert ; Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2008. - 111 s. : rys. ; 30 cm. - Na prawach rękopisu. - Rozprawa doktorska
  Nr inw: PD 114
 117. Raport o stanie świata : o postępie w budowie zrównoważonego społeczeństwa / Gary Gardner [et al.] ; z ang. przeł. Eugeniusz Możejko. - Warszawa : Książka i Wiedza, 2004. - 239 s. : mapy, wykr. ; 24 cm. - Tyt. oryg.: The state of the world 2003. - ISBN 83-05-13368-0
  Nr inw: IB 7080; II 56918
 118. Remonty budowli wodnych / Zbigniew Kledyński. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2006. - 212 s. : il.(w tym kolor.) ; 23 cm. - ISBN 83-7207-642-1
  Nr inw: IB 7117; II 57092
 119. Retencja i infiltracja wód deszczowych / Daniel Słyś. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2008. - 164 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7199-477-7
  Nr inw: IB 7045
 120. Rezerwaty przyrody w Polsce Południowej : monografia / red. Grzegorz Rąkowski ; aut. Grzegorz Rąkowski [et al.]. - Warszawa : Dział Wydawnictw Instytutu Ochrony Środowiska, 2007. - 439 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-60312-75-9
  Nr inw: IB 7202; II 57042
 121. Rezerwaty przyrody w Polsce Północnej : monografia / red. Grzegorz Rąkowski ; aut. Grzegorz Rąkowski [et al.]. - Warszawa : Dział Wydawnictw Instytutu Ochrony Środowiska, 2005. - 512 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-60312-00-1
  Nr inw: IB 7204; II 57043
 122. Rezerwaty przyrody w Polsce Środkowej : monografia / red. Grzegorz Rąkowski ; aut. Grzegorz Rąkowski [et al.]. - Warszawa : Dział Wydawnictw Instytutu Ochrony Środowiska, 2006. - 527 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-60312-25-7
  Nr inw: IB 7203; II 57044
 123. Rola i dynamika przemian piromorfitu Pb5(PO4)3Cl w środowisku = Role and the dynamics of transformations of pyromorphite Pb5(PO4)3Cl in the environment / Maciej Manecki. - Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2007. - 91 s. : il. ; 24 cm. - (Rozprawy, Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im St.Staszica w Krakowie, ISSN 0867-6631 ; 176)
  Nr inw: II 56931
 124. Rola lasu nadrzecznego w kształtowaniu koryta rzeki meandrującej na przykładzie Małej Panwi (Równina Opolska) / Ireneusz Malik. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004. - 94 s., [12]s.tabl.kolor. : fot., mapy, rys., wykr. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, ISSN 0208-6336 ; nr 2245). - ISBN 83-226-1367-9
  Nr inw: II 57456
 125. Rynek żywności ekologicznej : wyznaczniki i uwarunkowania rozwoju / Władysława Łuczka-Bakuła. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. - 244 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-208-1730-0
  Nr inw: II 56408, 56495
 126. Sieci i instalacje gazowe : poradnik projektowania, budowy i eksploatacji / Konrad Bąkowski. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007. - 725 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-204-3240-4
  Nr inw: II 56870
 127. Skarby przyrody i krajobrazu Polski / Romuald Olaczek. - Warszawa : MULTICO Oficyna Wydawnicza Sp.z o.o., 2008. - 765 s. : il. ; 29 cm. - ISBN 978-83-7073-240-0
  Nr inw: IB 7215; III 57688
 128. Słoneczne instalacje energetyczne / Zbysław Pluta. - Wyd. 1 popr.. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2007. - 246 s. : rys. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7207-672-4
  Nr inw: II 57098
 129. Stan środowiska w województwie lubuskim w 2001 roku / red. Krystyna Damczyk, Marek Demidowicz, Zbigniew Lewicki ; Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. - Zielona Góra : Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ; Warszawa : Inspekcja Ochrony Środowiska, 2002. - 131 s. : il. ; 30 cm. - (Biblioteka Monitoringu Środowiska, ISSN 1898-5580). - ISBN 83-7217-176-9
  Nr inw: IB 5709; P 42598-42601, 44714-44717; III 57669
 130. Stan środowiska w województwie lubuskim w 2002 roku / red. Krystyna Damczyk [et al.] ; Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. - Zielona Góra : Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ; Warszawa : Inspekcja Ochrony Środowiska, 2003. - 117 s. : il. ; 30 cm. - (Biblioteka Monitoringu Środowiska, ISSN 1898-5580). - ISBN 83-7217-217-X
  Nr inw: IB 6670; P 44718-44721; III 57670
 131. Stan środowiska w województwie lubuskim w 2004 roku / red. Krystyna Damczyk [et al.] ; Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. - Zielona Góra : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 2005. - 116 s. : il. ; 30 cm. - (Biblioteka Monitoringu Środowiska, ISSN 1898-5580). - ISBN 83-7217-267-6
  Nr inw: IB 6671; P 44709-44713; III 55469
 132. Stan środowiska w województwie lubuskim w 2005 roku / [red. Zbigniew Lewicki et al.]. - Zielona Góra : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 2006. - 127 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm. - (Biblioteka Monitoringu Środowiska, ISSN 1898-5580). - ISBN 83-7217-289-7
  Nr inw: IB 6830; III 57671
 133. Stan środowiska w województwie lubuskim w 2006 roku / [ red. Zbigniew Lewicki et al.]. - Zielona Góra : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 2007. - 95 s. : il. kolor., wykr. ; 30 cm. - (Biblioteka Monitoringu Środowiska, ISSN 1898-5580)
  Nr inw: IB 7023; P 44484-44486, 44722-44723; III 56713
 134. Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 1999-2003 / red. Krystyna Damczyk [et al.] ; Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. - Zielona Góra : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 2004. - 95 s. : il. kolor., wykr. ; 30 cm. - (Biblioteka Monitoringu Środowiska, ISSN 1898-5580). - ISBN 83-7217-251-X
  Nr inw: IB 6673; P 44705-44708; III 57668
 135. Stan środowiska w Zielonej Górze w 2004 roku / red. Zbigniew Lewicki. - Zielona Góra : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 2005. - 156 s. : il. kolor. ; 30 cm. - ISBN 83-7217-273-0
  Nr inw: IB 6672; P 44700-44704; III 55468
 136. Strukturalizacja terenów zieleni / Marek Szumański. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2005. - 151 s. : il. ; 24 cm. - (Rozprawy Naukowe i Monografie = Treatises and Monographs ; 295). - ISBN 83-7244-672-5
  Nr inw: IB 7088
 137. Sustanable development : (scientific monograph) / sci.ed. Ewa Fleszar. - Szczecin : Z.U.P.W. "OPTIMEX" Mariusz Mońka & Zbigniew Walczak, 2005. - 414 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-908454-9-0
  Nr inw: II 57407
 138. Środowisko sedymentacji osadów przykorytowych rzek uregulowanych na przykładzie górnej Odry i górnej Wisły / Agnieszka Czajka. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007. - 97 s. : il. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, ISSN 0208-6336 ; nr 2534). - ISBN 978-83-226-1686-4
  Nr inw: II 56888
 139. Środowiskowe skutki przedsięwzięć hydrotechnicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej : raport Towarzystwa na rzecz Ziemi i Polskiej Zielonej Sieci / red. Robert Wawręty, Janusz Żelaziński. - Oświęcim : Towarzystwo na rzecz Ziemi, 2007. - 108 s. : il. ; 30 cm. - ISBN 978-83-60106-06-8
  Nr inw: IB 7167
 140. Środowiskowe uwarunkowania procesu inwestycyjnego / Elżbieta D. Ryńska. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2006. - 102 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 83-7207-597-2
  Nr inw: NP 10413; II 57071
 141. Środowiskowe zagrożenia zdrowia / Marek Siemiński. - wyd. 1, 2 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 659 s. : il. ; 24 cm. - (Środowisko). - ISBN 978-83-01-13561-4
  Nr inw: II 57912-57913
 142. Tajemnice życia : co potrafią żywe komórki / David S. Goodsell ; tł. z ang.. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1995. - 140 s., [8]k. tabl. : il. ; 24 cm. - Tyt.oryg.:"The machinery of life". - ISBN 83-204-1905-0
  Nr inw: BT 4049; IB 4644, 6372; II 56432-56433, 56478
 143. Technika w ochronie środowiska naturalnego / Stanisław Janik, Beata Kędroń. - Zielona Góra : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2001. - 186 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-7268-047-7
  Nr inw: IB 5573; P 42203-42206, 42397-42398, 44527; II 56777
 144. Technika wodno-mułowa : urządzenia i procesy / Tadeusz Piecuch. - Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2007. - 312 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-7365-137-1
  Nr inw: II 57311
 145. Technologia wód przemysłowych z ćwiczeniami / Bogusława Gomółka, Edward Gomółka. - Wrocław : Politechnika Wrocławska, 1994. - 122 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7085-079-0
  Nr inw: IB 4233; II 43135, 43447, 57468
 146. Technologia żywności pochodzenia zwierzęcego : surowce / Teresa Skrabka-Błotnicka. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2007. - 207 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7011-847-1
  Nr inw: IB 7066
 147. Tereny zieleni jako przedmiot planowania miejscowego : (wybór tekstów) / red. nauk. Renata Giedych, Marek Szumański ; Zakład Studiów Krajobrazowych. Katedra Architektury Krajobrazu. Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2005. - 177 s., [8]s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7244-687-3
  Nr inw: IB 7087
 148. The microbiology of anaerobic digesters / Michael H. Gerardi. - New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.,Publication, 2003. - IX,177 s. : il. ; 25 cm. - (Wastewater Microbiology Series). - ISBN 0-471-20693-8
  Nr inw: II 57376
 149. Torfowiska i mokradła / red. nauk. Elżbieta Biernacka ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2007. - 132 s., [4]s. tabl. : il. kolor. ; 24 cm. - Na s. tyt.: Monografia dedykowana Panu prof. dr hab. inż. Stefanowi Liwskiemu. - ISBN 978-83-7244-956-6
  Nr inw: IB 7085
 150. Transformacje jonowe w wodach estuarium Odry i ich wpływ na warunki siedliskowe ichtiofauny / Agnieszka Tórz. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie, 2007. - 82 s. : il. ; 24 cm. - (Rozprawy - Akademia Rolnicza w Szczecinie ; nr 244). - Praca habilitacyjna. Akademia Rolnicza w Szczecinie
  Nr inw: II 57704
 151. Trendy w biotechnologii środowiskowej / red. Irena Wojnowska-Baryła. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2008. - 220 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7299-555-1
  Nr inw: IB 7198; II 57832
 152. Układy sterowania w systemach wentylacji i klimatyzacji / Bernard Zawada. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2006. - 406 s., [1]k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7207-627-8
  Nr inw: IB 7104; II 57091
 153. Uprawa wierzby krzewiastej na cele energetyczne alternatywą dla spalania słomy i zachowania żyzności gleby = shrubby willow energy crop is an alternative to straw burning for maintaining soil fertility / Grażyna Harasimowicz-Hermann, Janusz Hermann. - Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, 2007. - 72 S. : IL. ; 24 CM. - ISBN 978-83-89334-93-0
  Nr inw: IB 7171
 154. Urządzanie i zagospodarowanie lasu dla potrzeb turystyki i rekreacji / Bohdan Ważyński. - Wyd. 4 poszerz. i uaktual.. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 1997. - 215, [1] s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7160-065-8
  Nr inw: IB 7119; II 57154
 155. Urządzanie lasu wielofunkcyjnego : opinie, poglądy, propozycje : praca zbiorowa / pod red. Edwarda Stępnia. - Wyd. 2 zm. i uzup.. - Warszawa : Fundacja Rozwój SGGW, 2004. - 414 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - ISBN 83-7274-058-5
  Nr inw: IB 7089
 156. Ustawa o ochronie przyrody : komentarz / Krzysztof Gruszecki. - Kraków : Zakamycze s.c., 2005. - 578 s. ; 22 cm. - ISBN 83-7444-049-X
  Nr inw: IB 7075
 157. Utrwalanie i przechowywanie żywności / pod red. Marka Zina ; [aut. rozdz. Marek Zin et al.]. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. - 509 s. : il. kolor. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7338-379-1
  Nr inw: IB 7260
 158. Wentylacja : tablice do obliczeń strat ciśnienia / Tomasz Klinke. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2007. - 279 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7207-662-5
  Nr inw: II 57950
 159. Wentylacja i klimatyzacja : podstawy / Aleksander Pełech. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. - 752 s., [1] k. tabl. złoż., [2] k. tabl. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-7493-371-1
  Nr inw: IB 7282
 160. Wildlife and traffic : COST 341 : habitat fragmentation due to transportation infrastructure : a european handbook for identifying conflicts and designing solutions / Bjorn Iuell [et al.]. - {b.m.] : KNNV Publishers, 2003. - wiel.pag. : il. ; 29 cm. - ISBN 90-5011-186-6
  Nr inw: III 56950
 161. Wissenschaft und Wirtschaft im Diskurs Die Zukunft regenerativer Energien / hrsg. Michał Jasiulewicz, Peter Garbe, Werner Westphal. - Koszalin : Technische Universität ; Torgelow : UdW GmbH Neubrandenburg Institut zur Förderung deutsch-polnischer Innovations- und Wissentransferprozesse e.V., 2007. - 197 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7365-127-2
  Nr inw: II 56817
 162. Właściwości gleb : zeszyt edukacyjny / red. Andrzej Łachacz ; [aut. Bożena Lemkowska et al.]. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007. - 66 s., [2]s. tabl.złoż. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7299-524-7
  Nr inw: II 57020
 163. Wodna migracja rolniczych zanieczyszczeń obszarowych do wód powierzchniowych w zlewni górnej Narwi / Piotr Banaszuk. - Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2007. - 182 s., [3]k.tabl. : il. ; 23 cm. - (Rozprawy Naukowe Politechniki Białostockiej, ISSN 0867-096X ; nr 144)
  Nr inw: II 56862
 164. Wpływ jakości środowiska przyrodniczego miasta na nasze zdrowie : analiza przestrzenna na przykładzie Poznania / Lidia Poniży. - Poznań : Sorus, 2008. - 137 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-89949-45-5
  Nr inw: IB 7223; II 57716
 165. Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego / Józef Tyburski, Sylwia Żakowska-Biemans. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2007. - 277s., [8]k.tabl. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7244-874-3
  Nr inw: IB 6982
 166. Wybrane zagadnienia statystyki matematycznej i doświadczalnictwa w inżynierii środowiska / Michał Drab ; Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007. - 153 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7481-133-0
  Nr inw: IB 7026; BM 7923; P 44489-44495; II 56718
 167. Wykorzystanie i oczyszczanie wód zanieczyszczonych / Tadeusz Kowalski. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007. - 207 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7085-997-6
  Nr inw: IB 7056
 168. Wykorzystanie kopalin towarzyszących pokładom złóż węgli brunatnych do usuwania metali ciężkich z wód i ścieków / Joanna Kyzioł-Komosińska, Leszek Kukułka ; Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk. - Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, 2008. - 152 s. : il. kolor. ; 24 cm. - (Prace i Studia-Polska Akademia Nauk Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska, ISSN 0208-4112 ; nr 75). - ISBN 978-83-60877-28-9
  Nr inw: IB 7173
 169. Wymiarowanie głębokowodnych wylotów kanalizacyjnych / Jerzy M. Sawicki [et al.]. - Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2008. - 101 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7348-224-1
  Nr inw: II 57207
 170. Zarządzanie proekologiczne / Magdalena Graczyk. - Zielona Góra : Wydawnictwo Politechniki Zielonogórskiej, 1999. - 276 s. : il. ; 24 cm. - (Monografia Politechniki Zielonogórskiej ; nr 91). - ISBN 83-85911-85-5
  Nr inw: IB 5221-5222; P 40142-40169, 42469; II 57258
 171. Zarządzanie środowiskiem / red.nauk. Bazyli Poskrobko ; aut. Agnieszka Baran [et al.]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. - 327 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-208-1713-3
  Nr inw: NP 10252; P 44735-44736; II 56499
 172. Zastosowania chromatografii jonowej w analityce środowiskowej / red. Rajmund Michalski ; Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN. - Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, 2008. - 136 s. : il. ; 24 cm. - (Prace i Studia-Polska Akademia Nauk Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska, ISSN 0208-4112 ; nr 74). - ISBN 978-83-60877-24-1
  Nr inw: II 56836
 173. Zbiornik Paprocany : limnologia - hydrobiologia / Maciej Kostecki, Mariola Krodkiewska. - Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, 2005. - 101 s. : il.(w tym kolor.) ; 24 cm. - (Prace i Studia-Polska Akademia Nauk Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska, ISSN 0208-4112 ; 65). - ISBN 83-921514-6-1
  Nr inw: IB 7175
 174. Zieleń miast i wsi - współczesna i zabytkowa : [materiały konferencyjne,] Kalsk 7 października 2006, 18-19 października 2007 / [red. Izabela Wojewoda, Monika Edyta Drozdek ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie].T. 1-2. - Kalsk ; Sulechów : Państwowa Wyższa Szkoła, 2007. - 2 t. w 1 wol. (247 s.) : il. ; 24 cm.. - Materiały z konferencji: "Zieleń miast i wsi - ochrona, pielęgnacja, projektowanie", odbyła się 17 października 2006 r. w Pałacu w Kalsku - siedzibie Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej PWSZ. Kolejna o podtyt.: "Tereny zabaw i odpoczynku dla osób w każdym wieku" miała miejsce w dniach 18-19 października 2007 r. również w Kalsku.. - ISBN 978-83-60792-02-5
  Nr inw: IB 6935; II 56686
 175. Zmiany ilościowe WWA podczas oczyszczania ścieków i przeróbki osadów / Maria Włodarczyk-Makuła. - Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2007. - 143 s. : rys. ; 24 cm. - (Monografie Politechniki Częstochowskiej, ISSN 0860-5017 ; nr 126). - ISBN 978-83-7193-332-5
  Nr inw: II 56858
 176. Znaczenie mikrofauny przy oczyszczaniu ścieków osadem czynnym / Henryk Klimowicz ; Instytut Ochrony Środowiska. - Wyd. 3 popr.. - Warszawa : Instytut Ochrony Środowiska, 1989. - 59 s. : il. ; 24 cm
  Nr inw: IB 7083; II 56963
 177. Zrównoważony rozwój - program na jutro / Stefan Kozłowski. - Poznań : Wydawnictwo ABRYS, 2008. - 72 s. : il. ; 24 cm. - Książka pod patronatem honorowym ministra środowiska prof. Macieja Nowickiego. - ISBN 83-89018-00-4
  Nr inw: IB 7093
 178. Żywność genetycznie zmodyfikowana : aspekty prawne / Iwona Wrześniewska-Wal. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2008. - 242 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-235-0561-7
  Nr inw: IB 7277
 179. Żywopłoty / Włodzimierz Wałęza. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 2002. - 101, s. : il. ; 23 cm. - ISBN 83-09-01721-9
  Nr inw: IB 7155