EKONOMIA. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE.

 1. "Edukacja, zatrudnienie, Europa", 21-22 września 2006 r., Kraków : materiały konferencyjne / [red. Anna Jurczak et al.]. - Warszawa : Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, 2007. - 156 s. ; 24 cm. - Wariant tytułu :Tripl-E Dose "Edukacja, zatrudnienie, Europa". - ISBN 978-83-89687-19-7
  Nr inw: P 44995-44999; II 56199
 2. 10 zasad budowania trwałych relacji z klientem : instynkt VIP, jak odróżniać klientów kluczowych od pozostałych?, jak wzbogacić wartość produktu w pozytywne emocje?, jak małe firmy usługowe wygrywają z korporacjami? / Ivan Bureš, Pavel Řehulka ; [tł. Olga Wieczorek]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2007. - 203 s. ; 21 cm. - (Onepress Exclusive). - Tyt.oryg.: 10 zlatých pravidel péče o zákazníka. - ISBN 978-83-246-0002-7
  Nr inw: II 59473
 3. 12 ikon ekonomii : od Smitha do Stiglitza / René Lüchinger ; [przekł. Jacek Miron]. - Warszawa : Wydawnictwo Studio EMKA, 2007. - 219 s. : il. ; 23 cm. - Tyt.oryg.: Die zwölf wichtigsten Ökonomen der Welt. - ISBN 978-83-60652-18-3
  Nr inw: II 59648
 4. Administracyjno-prawne aspekty realizacji wspólnej polityki rolnej w Polsce / Marcin Szewczak. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008. - 277 s. ; 21 cm. - ISBN 978-83-7363-752-8
  Nr inw: II 58184
 5. Agent reklamowy (zawód szkolny: Technik organizacji reklamy) (342901) / [Ilona Wiosna, Fabian Kultys] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2006. - 21 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Technicy i Inny Średni Personel). - ISBN 83-7204-503-8[41]
  Nr inw: II 58839
 6. Agent ubezpieczeniowy (341201) / [Olga Brusik, Dariusz Kosiorek] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Sołeczny, SPO ROzwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2006. - 18 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Technicy i Inny Średni Personel). - ISBN 83-7204-503-8[42]
  Nr inw: II 58836
 7. Agregacja modeli klasyfikacyjnych i regresyjnych / Dorota Rozmus. - Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2008. - 156 s. : il. ; 24 cm. - (Nowe Trendy w Naukach Ekonomicznych i Zarządzaniu). - Praca doktorska. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2007 ; Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Konkurs wspiera Konfederacja Pracodawców Polskich. - ISBN 978-83-927446-2-7
  Nr inw: II 59161
 8. Aktywność marketingowa małych i średnich przedsiębiorstw / Stanisław Ślusarczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2009. - 208 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7561-030-7
  Nr inw: II 59536
 9. Alianse strategiczne : problemy teorii i dylematy praktyki / Halina Chwistecka-Dudek, Włodzimierz Sroka. - Wyd. 2 zm. i uzup.. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2008. - 220 s. : il. ; 20 cm. - ISBN 978-83-889-44-9
  Nr inw: NP 10697
 10. Analiza czynnikowa w badaniach marketingowych / Mirosława Sztemberg-Lewandowska. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008. - 159 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7011-919-5
  Nr inw: II 58190
 11. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa / Nikodem Grzenkowicz [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, 2007. - 359 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-89069-40-5
  Nr inw: II 59009-59010
 12. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie : praca zbiorowa / pod red. Magdaleny Jerzemowskiej ; aut. : Michał Ajdacki [et al.]. - Wyd. 2 zm.. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - 383 s. ; 24 cm. - ISBN 83-208-1608-4
  Nr inw: NP 10624; II 58771-58772
 13. Analiza finansowa w przedsiębiorstwie : przykłady, zadania i rozwiązania / Beata Kotowska, Aldona Uziębło, Olga Wyszkowska-Kaniewska. - Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2009. - 232 s. ; 24 cm. - ((ABC Przedsiębiorcy)). - ISBN 978-83-7556-170-8
  Nr inw: II 59134
 14. Analiza finansowa w teorii i praktyce / Grzegorz Gołębiowski, Agnieszka Tłaczała. - Warszawa : DIFIN, 2009. - 300 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7641-134-7
  Nr inw: II 59308
 15. Analiza rynku : praca zbiorowa / red. Henryk Mruk ; aut.: Bogdan Gregor [et al.]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003. - 278 s. : wykr. ; 21 cm. - ISBN 83-208-1454-5
  Nr inw: NP 9131; II 51486, 51588, 58902
 16. Analiza sprawozdań finansowych / Edward Nowak. - Wyd. 2 zm.. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - 278 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-208-1704-1
  Nr inw: NP 10396; P 45218-45219; II 56975
 17. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa / Grażyna Gierszewska, Maria Romanowska. - Wyd. 4 zm.. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - 243 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-208-1824-6
  Nr inw: II 59347
 18. Analiza wartości jako narzędzie optymalizacji kosztów własnych przedsiębiorstwa / Witold Gabrusewicz [et al. ; red. nauk. Edmund Kurtys] ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 1998. - 234 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-87152-47-1
  Nr inw: NP 10548
 19. Ankieter (414201) / [Alina Kośmider-Cichomska, Łukasz Toruń] ; Ministerstwo Pracy i POlityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007,. - 15 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Pracownicy Biurowi). - ISBN 978-83-7204-503-4[215]
  Nr inw: II 58342
 20. Asystent informacji naukowej (zawód szkolny : Technik informacji naukowej) (348201) / [Alicja Sadłowska, Joanna Tomczyńska] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2006. - 17 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Technicy i Inny Średni Personel). - ISBN 83-7204-503-8[43]
  Nr inw: II 58837
 21. Asystent rachunkowości (zawód szkolny : Technik rachunkowości) (412102) / [Marianna Biernacik-Bartkiewicz, Maria Michalak] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 19 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Pracownicy Biurowi). - ISBN 978-83-7204-503-4[83]
  Nr inw: II 58339
 22. Audyt sprawozdań finansowych / red.nauk. Wiktor Gabrusewicz ; aut. Wiktor Gabrusewicz [et al.]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. - 328 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-208-1841-3
  Nr inw: NP 10730; II 59503
 23. Badania marketingowe : metody, nowe technologie, obszary aplikacji / red. nauk. Krystyna Mazurek-Łopacińska. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - 458 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-208-1777-5
  Nr inw: NP 10663
 24. Badania rynku : metody, zastosowania : praca zbiorowa / red. nauk. Zofia Kędzior ; aut. Magdalena Jaciow [et al.]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005. - 230 s., tab. ; 24 cm. - ISBN 83-208-1547-9
  Nr inw: NP 9516; P 45128-45129; II 53044
 25. Badanie czynników warunkujących wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w Polsce : [raport końcowy] / zespół aut.: Katarzyna Bator [et al.] ; red.nauk. Zbigniew Dziubiński, Marian Kowalewski ; Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem. - Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem ; Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. - 578 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7441-909-3
  Nr inw: II 58103
 26. Best practices in logistic and supply chain management : the case of Poland / ed.by Krzysztof Rutkowski. - Warsaw : Warsaw School of Economics, 2009. - 231 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-7378-472-7
  Nr inw: II 59372
 27. Betoniarz zbrojarz (712202) / [aut. Jolanta Skoczylas, Lidia Staniszewska] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 17 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Robotnicy Przemysłowi i Rzemieślnicy). - ISBN 978-83-7204-503-4[84]
  Nr inw: II 59384
 28. Bezpieczeństwo państwa : wybrane problemy / red. nauk. Konstanty A. Wojtaszczyk, Anna Materska-Sosnowska ; Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009. - 237 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 978-83-7545-007-1
  Nr inw: NP 10664; II 59058
 29. Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa : wybrane zagadnienia / red. nauk. Stanisław Sulowski, Michał Brzeziński. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2009. - 363 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7151-846-1
  Nr inw: NP 10668; II 59055
 30. Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji / red.nauk. Stanisław Kowalczyk. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - 303 s. : il. ; 25 cm. - (Przedsiębiorczość w XXI wieku). - ISBN 978-83-7378-459-8
  Nr inw: II 59642-59643
 31. BHP w praktyce / Bogdan Rączkowski. - Wyd. 12, stan prawny na dzień 1 stycznia 2009 r.. - 1089 s., [8] s. tabl. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7426-554-6
  Nr inw: NP 10571
 32. Biznes plan : klucz do rozwoju przedsiębiorstwa / Artur Paździor ; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ; Katedra Finansów i Rachunkowości Politechniki Lubelskiej. - Lublin : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, 2008. - 170 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-60617-05-2
  Nr inw: NP 10737
 33. Biznesplan : model najlepszych praktyk / Jerzy T. Skrzypek. - Warszawa : POLTEXT, 2009. - 238 s. ; 24 cm + CD. - ISBN 978-83-7561-038-3
  Nr inw: NP 10736
 34. Blacharz samochodowy (721303) / [aut. Andrzej Łaziński, Andrzej Żelasko] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 18 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Robotnicy Przemysłowi i Rzemieślnicy). - ISBN 978-83-7204-503-4[86]
  Nr inw: II 59197
 35. Blacharze (zawód szkolny : Blacharz - obejmuje grupę elementarną 7213) (7213) / [aut. Sławomir Fater, Andrzej Żelasko] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 19 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Robotnicy Przemysłowi i Rzemieślnicy). - ISBN 978-83-7204-503-4[87]
  Nr inw: II 59385
 36. Broker ubezpieczeniowy (341203) / [aut. Piotr Zawierucha, Michał Prymakowski] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 18 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Technicy i Inny Średni Personel). - ISBN 978-83-7204-503-4[205]
  Nr inw: II 59460
 37. Brukarz (712401) / [aut. Iwona Zubilewicz, Stanisław Sitarz] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 17 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Robotnicy Przemysłowi i Rzemieślnicy). - ISBN 978-83-7204-503-4[224]
  Nr inw: II 59386
 38. Budowanie związków z klientami na rynku business to business : teoria i praktyka / red.nauk. Olgierd Witczak. - Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2008. - 190 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-60089-72-9
  Nr inw: II 59484
 39. Budżet ogólny Unii Europejskiej / Katarzyna Żukrowska. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o., 2009. - 385 s. : il. ; 24 cm. - (Studia Europejskie. Podręcznik Akademicki). - ISBN 978-83-60501-84-9
  Nr inw: II 59136
 40. Bufetowy (barman) (512301) / [Marcin Supranowicz, Agnieszka Jaworska] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 17 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Pracownicy Usług Osobistych i Sprzedawcy). - ISBN 978-7204-503-4[218]
  Nr inw: II 58539
 41. Bukieciarz (522102) / [Maria Kurek, Jolanta Leszczyk] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 15 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Pracownicy Usług Osobistych i Sprzedawcy). - ISBN 978-83-7204-503-4[220]
  Nr inw: II 58517
 42. Business intelligence : systemy wspomagania decyzji biznesowych / Jerzy Surma. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 141 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-01-15867-5
  Nr inw: NP 10661; II 59020-59021
 43. Cash management w grupach kapitałowych : diagnozowanie, kształtowanie, ocena / Wojciech Szumielewicz. - Warszawa : DIFIN, 2009. - 371, s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7641-078-4
  Nr inw: NP 10654
 44. Cechy dobrego menadżera : eksperymenty grupowe rozwijające osobowość kadry kierowniczej / Klaus W. Vopel. - Kielce : Wydawnictwo JEDNOŚĆ, 2006. - 107 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7442-112-6
  Nr inw: II 59401
 45. Cele i uwarunkowania funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw / red.nauk. Janusz Dworak, Tadeusz Falencikowski. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ; Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2009. - 314 s. : il. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku ; t. 3)
  Nr inw: II 59314
 46. Centra logistyczne w aspekcie zrównoważonego rozwoju regionów : II Konferencja Naukowo-Techniczna, Wrocław, 26 października 2007 r. / [red.nauk. Tomasz Nowakowski, Joost Platje]. - Wrocław : CL Consulting i Logistyka - Oficyna Wydawnicza "Nasz Dom i Ogród", 2007. - 200 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-89908-70-4
  Nr inw: II 58920
 47. Challenges in enterprise management of today / ed.by Jerzy Lewandowski, Irena Jałmużna, Marek Sekieta. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009. - 183 s. : il. ; 24 cm. - (A Series of Monographs / Technical University of Lodz ; 1901). - ISBN 978-83-7283-323-5
  Nr inw: II 59666
 48. Cieśla (712301) / [aut. Jolanta Skoczylas, Lidia Staniszewska] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 17 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Robotnicy Przemysłowi i Rzemieślnicy). - ISBN 978-83-7204-503-4[88]
  Nr inw: II 59383
 49. Co dzieli, co integruje Wspólnotę Europejską? / red.nauk. Katarzyna Żukrowska ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007. - 477 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7378-320-1
  Nr inw: NP 10436; II 59341
 50. Controlling : instrumenty od A do Z / Hilmar J. Vollmuth ; [przekł. Lucjan Samenko]. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo PLACET, 2003. - 313 s. : il. ; 24 cm. - (Biblioteka Biznesmena). - Tyt.oryg.: Controlling - Instrumente von A-Z. - ISBN 83-85428-10-0
  Nr inw: II 58852-58853
 51. Controlling : planowanie, kontrola, kierowanie / Hilmar J. Vollmuth ; [tł. Piotr Kadysz ; tł.rozszerzeń Bogusław Markowski]. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwo PLACET, 2007. - 262 s. : il. ; 24 cm. - (Biblioteka Biznesmena). - ISBN 978-83-7488-115-9
  Nr inw: II 58854-58855
 52. Controlling : wspieranie zarządzania przedsiębiorstwem / Edyta Duda-Piechaczek. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2007. - 132 s. ; 22 cm. - (Onepress Exclusive). - ISBN 978-83-246-0577-4
  Nr inw: II 58856-58857
 53. Controlling w praktyce / Zbigniew Leszczyński, Tomasz Wnuk-Pel. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2006. - 656 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7426-313-X
  Nr inw: NP 10666
 54. Controlling w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty / Bogusław Niedbała. - Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o., 2008. - 378 s. : il. ; 24 cm. - (Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska). - ISBN 978-83-7526-646-7
  Nr inw: NP 10616
 55. Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem międzynarodowym / Krystyna Jędralska. - Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2003. - 206 s. : il. ; 25 cm. - (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach). - ISBN 83-7246-339-5
  Nr inw: NP 10659; II 59011
 56. Creating of competitive advantage based on cooperation / Anna Adamik. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2008. - 109 s. ; 24 cm. - (A Series of Monographs / Technical University of Lodz ; nr 1819). - ISBN 978-83-7283-287-0
  Nr inw: II 59606
 57. Cukiernik (741201) / [aut.: Andrzej Czubak, Jacek Kupidura] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2006. - 16 s. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Robotnicy Przemysłowi i Rzemieślnicy). - ISBN 83-7204-503-8[45]
  Nr inw: II 58989
 58. Człowiek w pracy : od stresu do sukcesu w organizacji / Grażyna Bartkowiak. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - 233 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-208-1823-9
  Nr inw: NP 10680; II 59390
 59. Człowiek z perspektywy biznesu / red.nauk. Kinga Machowicz. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. - 391 s. ; il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7363-858-7
  Nr inw: II 59542
 60. Czym jest projektowanie opakowań? : [podręcznik projektowania] / [Gilces Calver ; tł. Katarzyna Więcek ; red. Anna Ratuś]. - Warszawa : ABE Dom Wydawniczy, 2009. - 255 s. : il. kolor. ; 22 cm. - Tyt. oryg.: What is packaging design?. - ISBN 978-83-61380-04-7
  Nr inw: NP 10688; P 45193-45194; II 59183
 61. Dekarz (713101) / [aut. Jan Grycuk, Wiesław Szymański] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 20 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Robotnicy Przemysłowi i Rzemieślnicy). - ISBN 978-83-7204-503-4[225]
  Nr inw: II 59203
 62. Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw / red.nauk. Wanda Skoczylas. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. - 231 s. : il. ; 24 cm. - (Ekonomia i Zarządzanie). - ISBN 978-83-208-1723-2
  Nr inw: II 59350
 63. Determinanty wartości przedsiębiorstwa i nieruchomości w warunkach transformacji : konferencja studenckich kół naukowych zorganizowana przez "Maksimus" Studenckie Koło Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, marzec 2000 / red. nauk. Jerzy Kur ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2000. - 157 s. ; 24 cm. - ISBN 83-88222-28-7
  Nr inw: NP 10549
 64. Deterring fraud by informing the public : round table on anti-fraud communication / European Anti-Fraud Office (OLAF) ; in cooperation with the OAFCN (OLAF Anti-Fraud Communications Network). - 3rd ed.. - Luxembourg : Office for Publications of the European Communities, 2009. - 428 s. : il. ; 25 cm. - Texts prepared in 2004, 2005, 2006, 2007 and 2008. - ISBN 978-92-79-06047-2
  Nr inw: II 58980
 65. Dezinformacja jako komponent operacji informacyjknych / Marek Wrzosek ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Wojsk Lądowych. Instytut Zarządzania i Dowodzenia. Zakład Rozpoznania i Walki Elektronicznej. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2005. - 116 s. : il. ; 25 cm
  Nr inw: NP 10702; II 59282
 66. Diagnosta samochodowy (315201) / [Andrzej Łaziński, Andrzej Żelasko] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2006. - 19 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Technicy i Inny Średni Personel). - ISBN 83-7204-503-8[46]
  Nr inw: II 58835
 67. Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej : raport z I etapu badania / Tomasz Skierniewski. - Warszawa : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2008. - 131 s. : il. ; 26 cm. - ISBN 978-83-910638-0-4
  Nr inw: II 59209
 68. Dictionary of transport and logistics English-Polish, Polish-English / Roman Kozierkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. - VII, 332 s. ; 21 cm. - Słownik transportu i logistyki angielsko-polski, polsko-angielski. - ISBN 978-83-7483-960-0
  Nr inw: NP 10555
 69. Dług publiczny a równowaga fiskalna / Beata Jajko. - Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2008. - 214 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7556-085-5
  Nr inw: II 58167
 70. Dobre praktyki w przygotowaniu i realizacji polityki poprawy konkurencyjności poprzez podniesienie poziomu innowacyjności na przykładzie wybranych regionów Europy = Good practices in preparation and implementation of policy of competitivity improvement by innovation level increase examples of chosen European regions / ed. Waldemar Wójcik ; [aut. Pierre Bourgogne et al. ; tł. Konrad Gromaszek, Andrzej Smolarz]. - Lublin : Oficyna Wydawnicza Politechniki Lubelskiej, 2008. - 92,93 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7497-046-4
  Nr inw: II 59575
 71. Dokąd zmierza współczesna ekonomia : ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana w dniach 12-14 maja 2006 roku przez Koło Naukowe Teorii Ekonomii "Monopol" działające pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. zw. dr. hab. Bogusława Fiedora / red.nauk. Andrzej Graczyk, Zbigniew Dokurno. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008. - 99 s. ; 24 cm. - (Debiuty Studenckie / Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu). - ISBN 978-83-7011-894-5
  Nr inw: II 58153
 72. Dokąd zmierzają Niemcy : reformy polityczne, gospodarcze i społeczne / red. Bogumiła Brocka-Palacz. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008. - 287 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7378-361-4
  Nr inw: II 59360
 73. Doktoranci o metodologii nauk ekonomicznych / pod red. nauk. Kazimierza Kucińskiego. - Wyd. 1 dodruk. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007. - 305 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7378-283-9
  Nr inw: NP 10581
 74. Doradztwo zawodowe : wybrane metody badań / Anna Paszkowska-Rogacz. - Warszawa : DIFIN, 2009. - 208 s. : il. ; 23 cm. - .ISBN 978-83-7641-042-5
  Nr inw: II 58645
 75. Doskonalenie efektywności małych i średnich przedsiębiorstw / Jan Klimek. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. - 182 s. ; 21 cm. - ISBN 978-83-7441-974-1
  Nr inw: II 59526
 76. Doskonalenie strumienia wartości / Joanna Czerska. - Warszawa : DIFIN, 2009. - 309 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7251-942-9
  Nr inw: NP 10592
 77. Drwal (631101) / [Leszek Jaszczyk, Jan Komorowicz] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 17 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Rolnicy, Ogrodnicy, Leśnicy i Rybacy). - ISBN 978-83-7204-503-4[90]
  Nr inw: II 58327
 78. Dydaktyka finansów na kierunku finanse i rachunkowość / red.nauk. Adam Kopiński. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009. - 229 s. : il. ; 24 cm. - (Materiały Konferencyjne Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu). - ISBN 987-83-7011-968-3
  Nr inw: II 59062
 79. Dylematy bezpieczeństwa publicznego i ekonomii / red. nauk. Tadeusz Zaborowski. - Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, 2009. - 121 s. ; 23 cm. - ISBN 978-83-925108-7-1
  Nr inw: NP 10656
 80. Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi / pod red. Zdzisławy Janowskiej. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007. - 220 s. : il. ; 24 cm. - Stanowi t. 1. - ISBN 978-83-7525-021-3
  Nr inw: NP 10740
 81. Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi / pod red. Zdzisławy Janowskiej. T. 2. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008. - 406 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7525-196-8
  Nr inw: NP 10741
 82. Działalność małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych / Joanna Bednarz, Eugeniusz Gostomski. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009. - 283 s. ; 21 cm. - ISBN 978-83-7326-608-7
  Nr inw: II 58956
 83. Działania ekonomiczne podmiotów rynkowych : materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat" zorganizowanej prze Katedrę Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach V Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Ekonomii : praca zbiorowa / red.nauk. Danuta Kopycińska ; Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński. - Szczecin : PRINT GROUP Daniel Krzanowski, 2007. - 280 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-60903-47-6
  Nr inw: II 58459
 84. E-biznes : relacje z klientem / Patrycja Kierzkowska. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2008. - 200 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 978-83-246-1116-4
  Nr inw: II 59482
 85. E-kształcenie w małych i średnich przedsiębiorstwach / red. Dorota Koprowska, Tomasz Sułkowski. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2008. - 262 s. : il. ; 25 cm. - (Biblioteka Pedagogiki Pracy ; t. 182). - ISBN 978-83-7204-700-7
  Nr inw: NP 10565; II 58246
 86. E-marketing w akcji : czyli Jak skutecznie wzbudzać pożądanie klientów i zazdrość konkurencji : praca zbiorowa / pod red. Konrada Pankiewicza. - Gliwice : HELION, 2008. - 228 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 978-83-246-2053-1
  Nr inw: NP 10556
 87. E-usługi a społeczeństwo informacyjne / Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło, Arkadiusz Wódkowski. - Warszawa : DIFIN, 2009. - 171 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7251-982-5
  Nr inw: II 58181
 88. Economic choices made in the Polish economy in globalization / sci. ed. Danuta Kopycińska ; University of Szczecin, Microeconomics Department. - Szczecin : PRINT GROUP Daniel Krzanowski, 2007. - 102 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-60903-50-6
  Nr inw: II 58455
 89. Education in ergonomics and occupational safety : monograph / ed. Jerzy S. Marcinkowski. - Poznań : Publishing House of Poznan University of Technology, 2009. - 140 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7143-847-9
  Nr inw: II 59695
 90. Education, employment, Europa : conference, 21-22 September 2006, Jagiellonian University, Cracow : proceedings / [ed. Anna Jurczak et al.]. - Warszaw : National Contact Point for Research Programmes if the European Union, 2007. - 136 s. ; 24 cm. - Wariant tytułu : Tripl-E Dose : Education, employment, Europa. - ISBN 978-83-89687-17-3
  Nr inw: P 45000-45001; II 56200
 91. Efekt lojalności : ukryta siła rozwojowa Twojej firmy / Frederick F. Reichheld, Thomas Teal ; [tł. Cezary Welsyng]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2007. - 470 s. : il. ; 22 cm. - (Onepress Vip). - Tyt.oryg.: The Loyalty Effect. - ISBN 978-83-246-0973-4
  Nr inw: II 59481
 92. Efekty reklamy w systemie komunikacji marketingowej / Jarosław Woźniczka. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009. - 411 s. : il. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192 ; nr 45) (Monografie i Opracowania ; nr 190). - ISBN 978-83-7011-952-2
  Nr inw: II 59063
 93. Efektywność majątku trwałego w spółkach komunalnych : wybrane zagadnienia i wyniki badań / Wojciech Bachor. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - 257 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7378-466-6
  Nr inw: II 59344
 94. Ekonometria / G.S. Maddala ; red. nauk. przekł. Marek Gruszczyński. - Wyd. 2 popr.. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 704 s. ; 24 cm. - Tyt. oryg.: Introduction to econometrics. - ISBN 978-83-01-15694-7
  Nr inw: BM 7990; P 45251-45252; II 59421
 95. Ekonometria : zbiór zadań / Wojciech Grabowski, Aleksander Welfe. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. - 124 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-208-1831-4
  Nr inw: NP 10731; II 59570
 96. Ekonometryczne modelowanie procesów gospodarki regionalnej opartej na wiedzy / Janusz Korol, Przemysław Szczuciński. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. - 160 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7611-322-7
  Nr inw: II 59533
 97. Ekonomia / David Begg, Stanisław Fischer, Rudiger Dornbusch ; tł. Bogusław Czarny [et al.].T.2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1995. - 479 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-208-0878-2
  Nr inw: II 58093
 98. Ekonomia : makroekonomia / David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch ; tł. Bogusław Czarny [et al.]. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1999. - 535 s. ; 24 cm. - Tyt.oryg.: Economics. - ISBN 83-208-1207-0
  Nr inw: II 58781
 99. Ekonomia : zbiór zadań / Peter Smith, David Begg ; tł. Bogusław Czarny [et al.]. T. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1995. - 471 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-208-0947-9
  Nr inw: II 58367
 100. Ekonomia menedżerska / William F. Samuelson, Stephen G. Marks ; red.nauk.przekł. Ryszard Rapacki ; tł. Bogusław Czarny [et al.]. - Wyd. 2 zm.. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - 928 s. : il. ; 24 cm. - Tyt.oryg.: Managerial economics. - ISBN 978-83-208-1776-8
  Nr inw: II 58766
 101. Ekonomia międzynarodowa : teoria i polityka / Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld ; red.nauk.przekł.: Jan Jakub Michałek, Włodzimierz Siwiński ; przekł.: Paweł Gierałtowski [et al.]. T. 1. - Wyd. 3 zm., dodruk 1. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, [2008]. - XXIV,417 s. : il. ; 24 cm. - Tyt.oryg. : International economics. - ISBN 978-83-01-14814-0
  Nr inw: II 58206-58207
 102. Ekonomia międzynarodowa : teoria i polityka / Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld ; red.nauk.przekł.: Jan Jakub Michałek, Włodzimierz Siwiński ; przekł.: Barbara Bobrowicz [et al.]. T. 2. - Wyd. 3 zm., dodruk 1. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - XIII,532 s. : il. ; 24 cm. - Tyt.oryg.: International economics. - ISBN 978-83-01-14902-4
  Nr inw: II 58208-58209
 103. Ekonomiczne aspekty wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach MSP / Justyna Patalas, Waldemar Woźniak, Sławomir Kłos. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008. - 77 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7481-194-1
  Nr inw: NP 10528; P 44861-44868; II 58064
 104. Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości / Aleksandra Gaweł. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2007. - 314 s. : il. ; 24 cm. - (Prace habilitacyjne - Akademia Ekonomiczna Poznań, ISSN 1642-3119 ; 34). - ISBN 978-83-7417-265-3
  Nr inw: NP 10247; II 59212-59213
 105. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zarządzania międzynarodowego / red. nauk. Felicjan Bylok i Robert Janik ; Politechnika Częstochowska. - Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2007. - 410 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7193-354-7
  Nr inw: NP 10698; II 59295
 106. Ekonomiczne narzędzia gospodarki opartej na technologii cyfrowej / Kazimierz W. Krupa. T. 1. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009. - 322 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 978-83-7338-461-3
  Nr inw: II 59145
 107. Ekonomiczne narzędzia gospodarki opartej na technologii cyfrowej / Kazimierz W. Krupa. T. 2. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009. - 431 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 978-83-7338-461-3
  Nr inw: II 59146
 108. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa / Adam Czudec. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009. - 191 s. : il. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Monografie i Opracowania ; nr 6). - ISBN 978-83-7338-464-4
  Nr inw: II 59034
 109. Ekonomiczność szkoleń pracowniczych : poradnik menedżera / Tadeusz Waściński, Katarzyna Kiedrowska. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2002. - 282 s. : il. [ w tym kolor], wykr. ; 24 cm. - ISBN 83-7151-522-7
  Nr inw: NP 10612; II 58692
 110. Ekonomika integracji europejskiej / Willem Molle ; [tł.Piotr Kuropatwiński z zespołem tł.: Mirosław Jodko, Tomasz Kątowski, Jerzy Świrydczuk]. - Wyd. 3, popr. i uzup.. - Gdańsk : Fundacja Gospodarcza, 2000. - XIII,587 s. : il. ; 23 cm. - Tyt.oryg.: The Economics of European Integration. - ISBN 83-87257-08-7
  Nr inw: II 59428
 111. Ekspedytor sprzedaży wysyłkowej/internetowej (522105) / [Jarosław Głąb, Michał Lange] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 19 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Pracownicy Usług Osobistych i Sprzedawcy). - ISBN 978-83-7204-503-4[221]
  Nr inw: II 58518
 112. Eksport w doktrynie i polityce gospodarczej na tle procesów liberalizacyjnych i integracyjnych / Małgorzata Domiter. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2008. - 474 s. ; 24 cm. - (Monografie i Opracowania ; nr 185) (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, ISSN 0324-8445 ; nr 1194). - ISBN 978-83-7011-890-7
  Nr inw: II 58145
 113. Elastyczność organizacji / red. Rafał Krupski ; aut. Urszula Bąkowska-Morawska [et al.]. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008. - 224 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7011-909-6
  Nr inw: II 58193
 114. Electronic commerce - budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w Internecie / Bogdan Wit. - Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2008. - 207 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7497-055-6
  Nr inw: II 58929
 115. Elektromechanik pojazdów samochodowych (724102) / [aut.Janusz Górny, Tadeusz Ługowski] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 19 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7204-503-4[230]
  Nr inw: II 59116
 116. Elektromechanik sprzęty gospodarstwa domowego (724103) / [aut. Andrzej Żak, Tadeusz Strojny] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 15 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Robotnicy Przemysłowi i Rzemieślnicy). - ISBN 978-83-7204-503-4[91]
  Nr inw: II 59117
 117. Elektromonter (elektryk) zakładowy (724201) / [aut. Eugeniusz Sitek, Jerzy Bieniek] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 18 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Robotnicy Przemysłowi i Rzemieślnicy). - ISBN 978-83-7204-503-4[92]
  Nr inw: II 59111
 118. Elektromonter instalacji elektrycznych (724301) / [aut.Eugeniusz Sitek, Jerzy Bieniek] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 18 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Robotnicy Przemysłowi i Rzemieślnicy). - ISBN 978-83-7204-503-4[93]
  Nr inw: II 59115
 119. Elektromonter pogotowia elektroenergetycznego (724404) / [aut. Eugeniusz Sitek, Jerzy Bieniek] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 18 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Robotnicy Przemysłowi i Rzemieślnicy). - ISBN 978-83-7204-503-4[94]
  Nr inw: II 59114
 120. Elektromonter reklam świetlnych (724302) / [aut. Andrzej Żak, Tadeusz Strojny] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 17 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Robotnicy Przemysłowi i Rzemieślnicy). - ISBN 978-83-7204-503-4[95]
  Nr inw: II 59112
 121. Elementarne zagadnienia ekonomii / red.nauk. Roman Milewski ; aut. Marek Belka [et al.]. - Wyd. 2. zm. i rozsz., dodruk 7. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 491 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-01-14991-8
  Nr inw: II 58210-58211
 122. English in logistics / [red. Katarzyna Pawęska]. - Wrocław : CL Consulting i Logistyka - Oficyna Wydawnicza "Nasz Dom i Ogród", 2008. - 71 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu). - ISBN 978-83-89908-80-3
  Nr inw: II 58914
 123. Entrepreneurial tissue and regional economy : case studies of selected Polish and Spanish regions / ed. Marek Rekowski. - Poznan : The Poznan University of Economics Publishing House, 2008. - 254 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7417-358-2
  Nr inw: II 58310
 124. Ergonomics and socio-economic aspects of work related musculosketetal disorders : monograph / ed. Wiesława Horst. - Poznań : Publishing House of Poznan University of Technology, 2009. - 168 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7143-843-1
  Nr inw: II 59699
 125. Europa wobec wyzwań gospodarki globalnej / red.nauk. Adam P. Balcerzak, Elżbieta Rogalska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. - 340 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7611-010-3
  Nr inw: II 59530
 126. Europejska polityka rozwojowa : organizacja pomocy Unii Europejskiej dla krajów rozwijających się / Paweł Bagiński. - Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2009. - 137 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7556-176-0
  Nr inw: II 59144
 127. Europejski model społeczny : doświadczenia i przyszłość / red. nauk. Dariusz K. Rosati. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - 376 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-208-1810-9
  Nr inw: NP 10679
 128. Europejskie idee i inspiracje rozwoju mikroprzedsiębiorstw / red. Tadeusz Gawlik, Iwona Bednarczyk. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2008. - 259 s. ; 25 cm. - ISBN 978-83-7204-701-4
  Nr inw: NP 10566; II 58249
 129. Europejskie wyzwania spójności polskiej przestrzeni : regiony, metropolie, transport / Tomasz Parteka. - Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2008. - 259 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7348-242-5
  Nr inw: II 58217
 130. Finanse ochrony środowiska : wybrane problemy / Bartosz Bartniczak, Michał Ptak. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009. - 156 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7011-948-5
  Nr inw: NP 10683
 131. Finansowanie firm na rynkach zagranicznych / Wioletta Nawrot. - Wyd. 2. - Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2008. - 142 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7556-112-8
  Nr inw: II 58664
 132. Finansowanie rozwoju regionalnego : praca zbiorowa / pod red. Jolanty Stacharskiej-Targosz i Jarosława Szostaka ; Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Wydział Zamiejscowy w Chorzowie. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2007. - 453 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7205-250-6
  Nr inw: NP 10611; II 58690
 133. Finansowanie rozwoju regionalnego w Polsce / pod red. Leokadii Oręziak. - Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2008. - 230 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-60694-11-4
  Nr inw: NP 10610; II 58691
 134. Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce / red. Anna Bagieńska, Barbara Wojsznis. - Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2008. - 209 s. : il. ; 23 cm. - (Rozprawy Naukowe / Politechnika Białostocka, ISSN 0867-096X ; nr 160)
  Nr inw: II 58106
 135. Finansowe instrumenty pochodne / red.nauk. Jacek Grzywacz. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - 191 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7378-434-5
  Nr inw: II 58625-58626
 136. Fotograf (313104) / [aut. Józef Ciszek, Jolanta Witalińska] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 18 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Technicy i Inny Średni Personel). - ISBN 978-83-7204-503-4[199]
  Nr inw: II 59674
 137. Frezer (722301) / [aut. Teresa Myszor, Gabriela Poloczek, Ryszard Stachurski] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 17 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Robotnicy Przemysłowi i Rzemieślnicy). - ISBN 978-83-7204-503-4[96]
  Nr inw: II 59119
 138. Fryzjer (zawody szkolne : Fryzjer, Technik usług fryzjerskich) (514102) / [Izabela Suligowska, Magdalena Suligowska] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2006. - 17. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Pracownicy Usług Osobistych i Sprzedawcy). - ISBN 83-7204-503-8[50]
  Nr inw: II 58536
 139. Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Barbara Bartkowiak. - Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2009. - 264 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7556-126-5
  Nr inw: II 58653
 140. Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności : komentarz do rozporządzenia Rady Unii Europejskiej nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności / red. Tomasz Kierzkowski, Agnieszka Jankowska, Robert Knopik. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. - XIII,872 s. ; 24 cm. - (Unia Europejska). - ISBN 978-83-255-0676-6
  Nr inw: II 59125
 141. Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania / Arkadiusz Januszewski. T. 1 : Zintegrowane systemy transakcyjne. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 384 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-01-15599-5 (t. 1)
  Nr inw: NP 10572; II 58355
 142. Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania / Arkadiusz Januszewski. T. 2 : Systemy Business Intelligence. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 250 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-01-15600-8 (t. 2)
  Nr inw: NP 10573; II 58356
 143. Funkcjonariusz celny (344101) / [Krystyna Drezińska, Jerzy Mieńko] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 21 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Technicy i Inny Średni Personel). - ISBN 978-83-7204-503-4[211]
  Nr inw: II 58838
 144. Funkcjonowanie spółdzielczych grup bankowych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej / pod red. Andrzeja Gospodarowicza. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008. - 271 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7011-921-8
  Nr inw: NP 10546
 145. Fuzje i przejęcia / red.nauk. Waldemar Frąckowiak ; aut. Waldemar Frąckowiak [et al.]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - 512 s. : il ; 24 cm. - ISBN 978-83-208-1786-7
  Nr inw: II 59609-59610
 146. General problems of work safety : work safety management : monograph / ed. Jerzy S. Marcinkowski. - Poznań : Publishing House of Poznan University of Technology, 2009. - 112 s. ; il. ; 24 cm. - ISBN 83-7143-846-2
  Nr inw: II 59704
 147. Geneza ładu rynkowego / Tomasz Przybyciński. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2004. - 39 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7378-095-5
  Nr inw: II 58403-58404
 148. Glazurnik (713201) / [aut. Anna Kusina, Marek Machnik] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 18 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Robotnicy Przemysłowi i Rzemieślnicy). - ISBN 978-83-7204-503-4[226]
  Nr inw: II 59204
 149. Globalizacja a stosunki międzynarodowe / red. Edward Haliżak, Roman Kuźniar, Janusz Symonides. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2004. - 370 s. ; 24 cm. - ISBN 83-89073-55-2
  Nr inw: II 58858-58859
 150. Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne / Ewa Polak. - Warszawa : DIFIN, 2009. - 376 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7641-071-5
  Nr inw: II 58972
 151. Globalizacja, konkurencyjność międzynarodowa i strategie przedsiębiorstw / Jerzy Borowski. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2008. - 182 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7431-151-9
  Nr inw: NP 10696
 152. Globalne rynki finansowe w dobie kryzysu / red. nauk. Jan Leszek Bednarczyk, Sławomir Bukowski, Józef Misala. - Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2009. - 285 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7556-203-3
  Nr inw: II 59300
 153. Globalny kryzys finansowy XXI wieku : przyczyny, przebieg, skutki, prognozy / Wioletta Nawrot. - Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2009. - 215 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7556-136-4
  Nr inw: II 58639
 154. Gospodarka finansowa, kontrola finansowa i audyt wewnętrzny wojskowej jednostki budżetowej / Konrad Stańczyk. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2007. - 156 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 978-83-7523-004-8
  Nr inw: NP 10711; II 59284
 155. Gospodarka i geopolityka : dokąd zmierza świat? / Jacek Białek, Adam Oleksiuk. - Warszawa : DIFIN, 2009. - 404 s. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7641-084-5
  Nr inw: II 59138
 156. Gospodarka mieniem komunalnym / Joanna Jagoda, Dorota Łobos-Kotowska, Marek Stańko. - Stan prawny na 1 grudnia 2007 r.. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis Sp. z o.o., 2008. - 169 s. ; 21 cm. - (Podstawy Prawa). - ISBN 978-83-7334-883-7
  Nr inw: II 58229-58230
 157. Gospodarka nieruchomościami / Błażej Wierzbowski. - Wyd. 2, stan prawny na 30 czerwca 2008 r.. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis Sp. z o.o., 2008. - 287 s. ; 21 cm. - (Podstawy Prawa). - ISBN 978-83-7334-967-4
  Nr inw: II 58227-58228
 158. Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków / red.nauk. Stanisław Miklaszewski, Edward Molendowski. - Warszawa : DIFIN, 2009. - 340 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7641-063-0
  Nr inw: NP 10646; II 58965
 159. Gospodarka w warunkach kryzysu / Sławomir Antkiewicz, Michał Pronobis (red.). - Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2009. - 310 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7556-201-9
  Nr inw: II 59137
 160. Gospodarka, inwestycje, nieruchomości, podatki : konferencja naukowa z okazji jubileuszu 60-lecia pracy naukowej i dydaktycznej oraz 80-lecia urodzin prof. dr. hab. Witolda Bienia. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007. - 257 s., [1]k. port. kolor. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-7378-282-2
  Nr inw: NP 10729
 161. Gospodarka, społeczeństwo, przestrzeń w tradycji i badaniach Katedry Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej SGH / red.nauk. Zbigniew Strzelecki. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008. - 242 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7378-381-2
  Nr inw: II 59374
 162. Gospodarowanie gminnymi zasobami nieruchomości / red. Radosław Wiśniewski. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2008. - 275 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7299-587-2
  Nr inw: II 59129
 163. Gospodarz domu (914101) / [Katarzyna Karska, Leszek Szafrański] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007
  Nr inw: II 58326
 164. Graniczna obsługa ruchu osobowego i towarowego w Unii Europejskiej : (wybrane aspekty) / Aleksander Maksimczuk, Leszek Sidorowicz. - Warszawa : ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2008. - 379 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-60197-72-1
  Nr inw: II 58974
 165. Handbook of disability studies / ed. by Gary L. Albrecht, Katherine D. Seelman, Michael Bury. - Thousand Oaks : Sage Publications, Inc., 2001. - X,852 s. : il. ; 28 cm. - ISBN 0-7619-2874-X
  Nr inw: III 59109
 166. Handel aukcyjny : rynki, metody, technologie / Dariusz Tadeusz Dziuba. - Warszawa : DIFIN, 2008. - 157 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7251-968-9
  Nr inw: II 58180
 167. Handlowiec (zawód szkolny : Technik handlowiec) (341501) / [aut. Anna Kajer, Agnieszka Łuczak] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 20 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Technicy i Inny Średni Personel). - ISBN 978-83-7204-503-4[98]
  Nr inw: II 59466
 168. Health protection and ergonomics for human live quality formation : monograph / ed. Grzegorz Dahlke, Adam Górny. - Poznań : Publishing House of Poznan University of Technology, 2009. - 88 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7143-845-5
  Nr inw: II 59705
 169. Historia gospodarcza i historia myśli ekonomicznej a teoria ekonomii : problemy metodologiczne / red. Janusz Skodlarski. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008. - 253 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7525-210-1
  Nr inw: II 59543
 170. Historia polskiego zadłużenia międzynarodowego na tle wydarzeń społecznych i politycznych / Piotr Olszański. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2002. - 166 s. : il. ; 24 cm. - (Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ISSN 0867-7727 ; 513)
  Nr inw: II 58397-58398
 171. Historia rozwoju teorii i polityki konkurencyjności międzynarodowej / Józef Misala. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - 336 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7378-452-9
  Nr inw: II 59638-59639
 172. Homo postmillenicus / Wiesław Wątroba. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009. - 123 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7011-940-9
  Nr inw: NP 10590
 173. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych / Tom Boydell, Malcolm Leary ; przeł. Leszek Wójcik. - Wyd. 2. - Kraków : Wolters Kluwer Polska : Oficyna Ekonomiczna, 2006. - 188 s. : il. ; 24 cm. - (Szkolenia) (Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR)). - ISBN 83-7484-062-5
  Nr inw: II 59193
 174. Identyfikacja tożsamości organizacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Anna Zarębska. - Warszawa : DIFIN, 2009. - 348 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7641-007-4
  Nr inw: NP 10568
 175. Informacje rynkowe w rozwoju nowych produktów / Dariusz Dąbrowski. - Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2009. - 222 s. : il. ; 24 cm. - (Monografie / Politechnika Gdańska ; 93). - ISBN 978-83-7348-257-9
  Nr inw: II 58608
 176. Informacyjne podstawy decyzji marketingowych / Bogdan Sojkin. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - 169 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-208-1799-7
  Nr inw: II 59626-59627
 177. Information systems architecture and technology : model based decisions / ed. Jerzy Świątek [et al.]. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. - 261 s. : il. ; 24 cm. - (Library of Informatics of University Level Schools). - ISBN 978-83-7493-415-2
  Nr inw: II 58319
 178. Information systems architecture and technology : web information systems : models, concepts & challenges / ed. Leszek Borzemski [et al.]. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. - 283 s. : il. ; 24 cm. - (Library of Informatics of University Level Schools). - ISBN 978-83-7493-414-5
  Nr inw: II 58320
 179. Informatyka ekonomiczna / red. Jerzy Korczak, Mirosław Dyczkowski ; aut. Joanna Bryndza [et al.]. Cz. 1: Propedeutyka informatyki, technologie informacyjne. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008. - 276 s. : il. ; 24 cm
  Nr inw: II 58148
 180. Innovation management in small and medium-sized enterprises : development of innovation - experiences in Poland / ed. Roman Stryjski, Irene Krebs, Sławomir Kłos. - Berlin : Trafo Verlagsgruppe Dr. Wolfgang Weist, 2008. - 92 s. : il. ; 24 cm. - (Reihe Hochschulschriften ; Band 25). - ISBN 978-3-89626-873-0
  Nr inw: P 45220-45223; II 59231
 181. Innowacje w strategii rozwoju oeganizacji w Unii Europejskiej / red. nauk. Władysław Janasz. - Warszawa : DIFIN, 2009. - 388 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7251-978-8
  Nr inw: II 58172
 182. Innowacyjne rozwiązania w obszarze technologii informatycznych przedsiębiorstw sektora MSP / Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak, Justyna Patalas. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008. - 19 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7481-192-7
  Nr inw: NP 10532; P 44901-44908; II 58069
 183. Innowacyjne systemy, procesy i metody zarządzania międzynarodowego / red.nauk. Michał Trocki. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008. - 356 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7378-366-9
  Nr inw: II 59353
 184. Inspektor budowlany (315101) / [aut. Mariola Berdysz, Jakub Kus] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2006. - 20 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Technicy i Inny Średni Personel). - ISBN 83-7204-503-8[51]
  Nr inw: II 59378
 185. Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red.nauk. Arkadiusz Potocki. - Warszawa : DIFIN, 2009. - 555 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7641-120-0
  Nr inw: II 59321
 186. Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego / Magdalena Kogut-Jaworska. - Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2008. - 257 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7556-108-1
  Nr inw: II 58658-58659
 187. Instrumenty marketingu / Klemens Paweł Białecki. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2006. - 382 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-60186-41-3
  Nr inw: NP 10634; II 58811
 188. Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw / red.nauk. Marek Ciesielski ; aut. Anna Anders [et al.]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - 366 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-208-1790-4
  Nr inw: II 59616-59617
 189. Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Jan Barcz, Maciej Górka, Anna Wyrozumska. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis Sp. z o.o., 2008. - 439 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7334-898-1
  Nr inw: II 58376-58377
 190. Integracja europejska : podręcznik akademicki / red. nauk. Antoni Marszałek ; aut.: Maria Bijak-Kaszuba [et al.]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004. - 528 s. ; 24 cm. - ISBN 83-208-1528-2
  Nr inw: NP 9513; P 45126-45127; II 53081
 191. Inteligencja ryzyka : jak nauczyć się zarządzania niewiadomym / David Apgar ; [tł. Aleksandra Podsiadlik]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2008. - 290 s. : il. ; 22 cm. - (Onepress Vip). - Tyt. oryg.: Risk intelligence : learning to manage what we don 't know. - ISBN 978-83-246-0919-2
  Nr inw: NP 10564
 192. Internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora budowlanego w Polsce : uwarunkowania, mechanizmy i formy działalności na rynku międzynarodowym : praca zbiorowa / red. Robert Karaszewski. - Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2009. - 238 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-61314-64-6
  Nr inw: II 59121
 193. Introligator poligraficzny (734502) / [aut.: Katarzyna Maćkowska, Jakub Klus] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 17 s. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Robotnicy Przemysłowi i Rzemieślnicy). - ISBN 978-83-7204-4[233]
  Nr inw: II 58987
 194. Inwentaryzator (413102) / [Mścisława Kłaczkowska, Alina Moczarska, Zygmunt Religa] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2007. - 19 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Pracownicy Biurowi). - ISBN 978-83-7204-503-4[99]
  Nr inw: II 58337
 195. Inwestycje alternatywne / red. Izabela Pruchnicka-Grabias. - Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2008. - 280 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7556-078-7
  Nr inw: II 58666
 196. Inwestycje hybrydowe : nowe ujęcie oceny efektywności / Stanisław Kasiewicz, Waldemar Rogowski. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - 215 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7378-443-7
  Nr inw: II 59634-59635
 197. Inżynieria oprogramowania : jak zapewnić jakość tworzonym aplikacjom / Bogdan Bereza-Jarociński, Bolesław Szomański. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2009. - 322 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-246-1948-1
  Nr inw: II 59304
 198. IPO jako żródło finansowania rozwoju spółki : przygotowanie, realizacja i czynniki sukcesu pierwszej publicznej emisji akcji / Magdalena Mikołajek-Gocejna. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008. - 200 s. : il. ; 25 cm. - (Przedsiębiorstwo Współczesne). - ISBN 978-83-7378-398-0
  Nr inw: II 58178
 199. Jak i gdzie skutecznie szukać pracy? / Magdalena Polczyk. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2007. - 119 s. ; 22 cm. - (Biblioteka Gazety Wyborczej. 6 Kroków do Nowej Pracy ; 2). - ISBN 978-83-7526-405-0
  Nr inw: NP 10541; II 59663
 200. Jak najlepiej zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej? / Luiza Kulczycka. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2007. - 115 s. ; 21 cm. - (Biblioteka Gazety Wyborczej. 6 Kroków do Nowej Pracy ; 4). - ISBN 978-83-7526-407-4
  Nr inw: NP 10542; II 59662
 201. Jak napisać najlepsze CV i list motywacyjny? / Luiza Kulczycka. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2007. - 127 s. ; 22 cm. - (Biblioteka Gazety Wyborczej. 6 Kroków do Nowej Pracy ; 3). - ISBN 978-83-7526-406-7
  Nr inw: NP 10543; II 59661
 202. Jak wynegocjować najlepsze warunki zatrudnienia? / Mateusz Ciesielski. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2007. - 128 s. ; 22 cm. - (Biblioteka Gazety Wyborczej. 6 Kroków do Nowej Pracy ; 5). - ISBN 978-83-7526-408-1
  Nr inw: NP 10544; II 59660
 203. Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem / Marcin Żemigała. - Wyd. 2 uzup.. - Warszawa : Placet, 2009. - 252 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7488-134-0
  Nr inw: NP 10684
 204. Jakość w zarządzaniu bezpieczeństwem obywateli / Marek Lisiecki. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. - 258 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-7363-860-0
  Nr inw: NP 10735
 205. Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik. - Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2008. - 247 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7335-521-7
  Nr inw: II 58177
 206. Język konfliktu : kultura komunikacji społecznej w organizacji / Czesław Sikorski. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2005. - VIII,157 s. ; 24 cm. - (Vademecum Menedżera). - ISBN 83-7387-864-5
  Nr inw: II 59416
 207. Język reklamy w komunikacji medialnej / Wacław Šmid. - Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2008. - 317 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7556-071-8
  Nr inw: II 58175
 208. Kaletnik (744202) / [Lidia Mnich, Jadwiga Mucha] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 20 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Robotnicy Przemysłowi i Rzemieślnicy). - ISBN 978-83-7204-5-3-4[236]
  Nr inw: II 58613
 209. Kamieniarz (711301) / [aut. Iwona Zubilewicz, Stanisław Sitarz] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 18 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Robotnicy Przemysłowi i Rzemieślnicy). - ISBN 978-83-7204-503-4{223]
  Nr inw: II 59382
 210. Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa / Anna Ujwary-Gil. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. - 199 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-255-0860-9
  Nr inw: II 59487
 211. Kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy : wybrane zagadnienia w świetle studiów i badań empirycznych / Agnieszka Szczygielska. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009. - 110 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7011-963-8
  Nr inw: II 59064
 212. Kapitał ludzki organizacji : pomiar i sprawozdawczość / Grzegorz Łukasiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 252 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-01-15768-5
  Nr inw: NP 10574; II 58345
 213. Kapitał ludzki w dobie integracji i globalizacji / red.Barbara Kożusznik. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. - 298 s. : il. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, ISSN 0208-6336 ; nr 2354). - ISBN 83-226-1476-4
  Nr inw: II 59107-59108
 214. Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy / Roman Przybyszewski. - Warszawa : DIFIN, 2007. - 245 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7251-743-2
  Nr inw: II 59488
 215. Kapitał społeczny w relacjach z klientami : CRM a społeczny potencjał przedsiębiorstwa / Izabela Grzanka. - Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2009. - 208 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7556-121-0
  Nr inw: II 58660
 216. Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura / Jacek Grzywacz. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008. - 208 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7378-395-9
  Nr inw: II 59470
 217. Kariery zawodowe w gospodarce opartej na wiedzy : (na przykładzie grupy zawodowej informatyków) / Piotr Bohdziewicz. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008. - 394 s. : il. ; 24 cm. - (Rozprawy habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego, ISSN 1897-2101). - ISBN 978-83-7525-240-8
  Nr inw: NP 10738
 218. Kasjer handlowy (421102) / [Tomasz Osuch, Anna Jantas-Boreczek] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2006. - 17 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Pracownicy Biurowi). - ISBN 83-7204-503-8[53]
  Nr inw: II 58409
 219. Kelner (512302) / [Bożena Bocheńska, Iwona Wolska] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 18 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Pracownicy Usług Osobistych i Sprzedawcy). - ISBN 978-83-7204-503-4[101]
  Nr inw: II 58533
 220. Kierowanie zespołami / Jan Waszkiewicz. - Wrocław : CL Consulting i Logistyka - Oficyna Wydawnicza "Nasz Dom i Ogród", 2006. - 143 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu). - ISBN 83-89908-05-0
  Nr inw: II 58918
 221. Kierowca autobusu (832201) / [Jerzy Gorgoń, Janusz Górny] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 20 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Operatorzy i Monterzy Maszyn i Urządzeń). - ISBN 978-83-7204-503-4[102]
  Nr inw: II 58576
 222. Kierowca operator wózków jezdniowych / [Jacek Fijałkowski, Piotr Nowak, Kinga Piotrowska] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 17 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Operatorzy i Monterzy Maszyn i Urządzeń). - ISBN 978-83-7204-503-4[103]
  Nr inw: II 58578
 223. Kierowca samochodu ciężarowego (832302) / [Jerzy Gorgoń, Janusz Górny] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 20 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Operatorzy i Monterzy Maszyn i Urządzeń). - ISBN 978-83-7204-503-4[104]
  Nr inw: II 58579
 224. Kierowca samochodu osobowego (832101) / [Jerzy Gorgoń, Janusz Górny] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 20 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Operatorzy i Monterzy Maszyn i Urządzeń). - ISBN 978-83-7204-503-4[105]
  Nr inw: II 58577
 225. Kierunki i metody zarządzania przedsiębiorstwem / red. nauk. Wiesław Kowalczewski, Wiesław Matwiejczuk. - Warszawa : DIFIN, 2007. - 290 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7251-856-9
  Nr inw: NP 10584
 226. Kierunki zmian w sektorze finansów publicznych w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej / red.nauk. Bazyli Samojlik. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2006. - 170 s. : il. ; 24 cm. - (Wyzwania Społeczno-Ekonomiczne). - ISBN 978-83-7378-243-3
  Nr inw: II 58399-58400
 227. Klaster perspektywą dla przedsiębiorców : na polskim rynku turystycznym / Jolanta Staszewska. - Warszawa : DIFIN, 2009. - 152 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7641-057-9
  Nr inw: II 58657
 228. Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa / Marian Gorynia, Barbara Jankowska. - Warszawa : DIFIN, 2008. - 228 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7251-903-0
  Nr inw: NP 10589; II 58467-58468
 229. Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów : świat - Europa - Polska / Eulalia Skawińska, Romuald I. Zalewski ; aut. Eulalia Skawińska [et al.]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - 307 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-208-1820-8
  Nr inw: NP 10743; II 59615
 230. Klasyfikacja zawodów i specjalności : zawiera : podział zawodów i specjalności, alfabetyczny indeks zawodów i specjalności. - Stan prawny na dzień 1 lipca 2007 r.. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2007. - 48 s. ; 21 cm. - Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakres jej stosowania (Dz.U. Nr 265, poz.2644) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2007 r.(Dz.U. Nr 106, poz.728). - ISBN 978-83-7426-427-3
  Nr inw: II 59016
 231. Klucz do biznesu międzynarodowego : najważniejsze teorie, pojęcia, postaci / Jonathan Sutherland, Diane Canwell ; [tł. Joanna Królak-Werwińska]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 333 s. ; 21 cm. - Tyt.oryg.: Key concepts in marketing. - ISBN 978-83-01-15718-0
  Nr inw: NP 10605; II 58353-58354, 58593
 232. Klucz do marketingu : najważniejsze teorie, pojęcia, postaci / Jonathan Sutherland, Diane Canwell ; [tł. Zbigniew Dziedzic]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - IX, 350 s. : il. ; 21 cm. - (Klucz do...). - Tyt. oryg.: Key concepts in marketing. - ISBN 978-83-01-15448-6
  Nr inw: NP 10604; II 58592
 233. Kominiarz (714303) / [aut. Tadeusz Bąkała, Jan Budzynowski, Piotr Nowak] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 19 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Robotnicy Przemysłowi i Rzemieślnicy). - ISBN 978-83-7204-503-4[106]
  Nr inw: II 59199
 234. Kompendium wiedzy o konkurencyjności / red. nauk. Marian Gorynia, Ewa Łaźniewska ; aut.: Marian Gorynia [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 350 s. : il. ; 21 cm. - (Kompendium wiedzy o konkurencyjności). - ISBN 978-83-01-15914-6
  Nr inw: NP 10722
 235. Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się : metody doskonalenia i rozwoju / Marek Jabłoński. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. - 218 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-255-0758-9
  Nr inw: II 59649
 236. Komunikacja menedżerska / Mary Munter ; przekł. Michał Szcześniewski. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. : International Publishing Service SP. z o.o., 2009. - 189 s. : il. ; 21 cm. - (Przewodnik). - ISBN 978-83-7601-510-1
  Nr inw: II 59406
 237. Komunikacja między ludźmi : motywacja, wiedza i umiejętności / S. P. Morreale, B. H. Spitzberg, J. K. Barge ; przekł. Paweł Izdebski, Aleksandra Jaworska, Dorota Kobylińska ; red. nauk. Urszula Jakubowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - 744 s. : il. ; 24 cm. - Tyt.oryg.: Human communication. - ISBN 978-83-01-14939-0
  Nr inw: NP 10269; II 59366
 238. Komunikowanie w perspektywie ekonomicznej i społecznej / red. Bohdan Jung. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 2001. - 163 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7225-101-0
  Nr inw: II 58401-58402
 239. Koncepcje strategii organizacji / Rafał Krupski, Jerzy Niemczyk, Ewa Stańczyk-Hugiet. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - 230 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-208-1830-7
  Nr inw: II 59349
 240. Koniec tysiąclecia / Manuel Castells ; przekł. Janusz Stawiński, Sebastian Szymański ; red.nauk. Mirosława Marody. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - XIX,398 s. : il. ; 24 cm. - (Wiek informacji : ekonomia, społeczeństwo i kultura / Manuel Castells ; t.3). - Tyt.oryg.: End of Millennium. - ISBN 978-83-01-16100-2
  Nr inw: II 59518-59519
 241. Konkurencja i ład rynkowy - przyczynek do teorii i polityki konkurencji / Tomasz Przybyciński. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2005. - 209 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7378-175-7
  Nr inw: II 59345
 242. Konkurencyjność form pieniądza i instrumentów płatniczych / Jakub Górka. - Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2009. - 214 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7556-196-8
  Nr inw: II 59561
 243. Konkurencyjność podmiotów rynkowych : praca zbiorowa / red.nauk. Danuta Kopycińska ; Katedra Mikroekonomii, Uniwersyetet Szczeciński. - Szczecin : PRINT GROUP Daniel Krzanowski, 2008. - 171 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-60903-61-2
  Nr inw: II 58447-58448
 244. Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy / red.nauk. Tomasz Michalski, Krzysztof Piech. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008. - 713 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7378-348-5
  Nr inw: II 59370
 245. Konkurencyjność przedsiębiorstw na jednolitym rynku europejskim : zagadnienia wybrane / red. Andrzej Łączak. - Sulechów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2008. - 201 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-60792-10-0
  Nr inw: P 44980-44984; II 58317
 246. Konkurencyjność regionów a parki technologiczne i klastry przemysłowe / Adam Oleksiuk. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2009. - 168 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 978-83-61668-04-6
  Nr inw: NP 10636; II 58815
 247. Konserwator systemów komputerowych i sieci (312101) / [aut.Jarosław Kaczyński, Renata Kwiatkowska] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2006. - 21 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Technicy i Inny Średni Personel). - ISBN 83-7204-503-8[54]
  Nr inw: II 59377
 248. Kontroling w organizacji i zarządzaniu : koncepcja informatyzacji / Anna Sołtysik-Piorunkiewicz. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2009. - 208 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-89275-49-3
  Nr inw: II 59549
 249. Kooperencja przedsiębiorstw : czynniki sektorowe i korporacyjne / Joanna Cygler. - Wyd. 1(dodruk). - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - 238 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7378-421-5
  Nr inw: NP 10693; II 59579
 250. Koordynacja polityki pieniężnej i fiskalnej jako przesłanka stabilności poziomu cen / Paweł Marszałek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 200 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-01-15809-5
  Nr inw: NP 10630; II 58797
 251. Korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie zasobów / Teresa Pakulska, Małgorzata Poniatowska-Jaksch. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - 253 s. : il. ; 25 cm. - (Przedsiębiorstwo Współczesne : Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie). - ISBN 978-83-7378-453-6
  Nr inw: II 59123, 59343
 252. Koszty i opłaty w transporcie / red. Monika Bąk. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009. - 308 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7326-629-7
  Nr inw: II 59319
 253. Koszty jakości dla inżynierów / Katarzyna Szczepańska. - Warszawa : Wydawnictwo PLACET, 2009. - 358 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7488-139-5
  Nr inw: II 59139
 254. Koszykarz-plecionkarz (742401) / [Renata Gołgowska, Stanisław Gryk] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Pracy, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 17 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Robotnicy Przemysłowi i Rzemieślnicy). - ISBN 978-83-7204-503-4[109]
  Nr inw: II 58614
 255. Kowal (722102) / [aut. Sylwester Matyaszczyk, Waldemar Kula] ; Minosterstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2007. - 24 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Robotnicy Przemysłowi i Rzemieślnicy). - ISBN 978-83-7204-503-4[227]
  Nr inw: II 59196
 256. Krajowe i transgraniczne fuzje i przejęcia w prawie podatkowym i rachunkowości : regulacje ustawowe, prawo wspólnotowe, umowy międzynarodowe, MSR/MSSF / Michał Koralewski. - Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2009. - 300 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7556-099-2
  Nr inw: II 59140
 257. Krawiec (743304) / [aut.: Dagmara Kowalik, Maria Kaczmarek] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2006. - 17 s. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Robotnicy Przemysłowi i Rzemieślnicy). - ISBN 83-7204-503-8[55]
  Nr inw: II 58988
 258. Kreowanie informacji : media relations / Wojciech Jabłoński. - Wyd. 1, dodr.. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - 179 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-01-14819-5
  Nr inw: NP 10430; P 45122-45123; II 57170
 259. Krewni - znajomi - obywatele : kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna / Maria Theiss. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. - 275 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7441-831-7
  Nr inw: II 59580
 260. Kryzys w przedsiębiorstwie / Beata Wieczerzyńska. - Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2009. - 191 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7556-193-7
  Nr inw: II 59293
 261. Kucharz (512201) / [Elżbieta Kurowska, Zenobia Zielińska] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 15 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Pracownicy Usług Osobistych i Sprzedawcy). - ISBN 978-83-7204-503-4[110]
  Nr inw: II 58531
 262. Kucharze małej gastronomii [512202] / [Danuta Bajor, Zenobia Zielińska] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2006. - 16 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Pracownicy Usług Osobistych i Sprzedawcy). - ISBN 83-7204-503-8[57]
  Nr inw: II 58532
 263. Kultura organizacji : badania etnograficzne polskich firm / red.nauk. Monika Kostera. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. - 332 s. ; 24 cm. - (Interdyscyplinarna Seria Akademicka). - ISBN 978-83-7489-054-0
  Nr inw: II 59577
 264. Kultura organizacji naturalną wartością przedsiębiorstwa / Waldemar Bańka. - Warszawa : NOVUM, 2009. - 197 s. : il. ; 22 cm. - ISBN 978-83-60662-92-2
  Nr inw: II 59311
 265. Kultura organizacyjna / Czesław Sikorski. - Wyd. 2 popr.. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. - VIII,174 s. ; 24 cm. - (Vademecum Menedżera). - ISBN 83-7483-137-5
  Nr inw: II 59412
 266. Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw / red.nauk. Piotr Wachowiak. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008. - 310 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7378-368-3
  Nr inw: II 59356
 267. Kulturowe ramy zachowań społecznych : podręcznik psychologii międzykulturowej / Paweł Boski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Academica Wydawnictwo SWPS, 2009. - 654 s. : il.kolor. ; 29 cm. - ISBN 978-83-01-15636-7
  Nr inw: III 59367
 268. Kulturowe uwarunkowania zarzadzania kapitałem ludzkim / red. Marta Juchnowicz. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - 536 s. : wykr. ; 25 cm. - (Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR)). - ISBN 978-83-7526-681-8
  Nr inw: II 59398
 269. Kuśnierz (743402) / [Lidia Mnich, Jadwiga Mucha] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 19 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Robotnicy Przemysłowi i Rzemieślnicy). - ISBN 978-83-7204-503-4[235]
  Nr inw: II 58615
 270. Kwalitologia : wiedza o różnych dziedzinach jakości / Romuald Kolman. - Warszawa : Placet, 2009. - 485 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7488-133-3
  Nr inw: II 58647
 271. Laboratorium innowacji : przewodnik dobrych praktyk / [zespół aut.: Julie Jones et al.]. - Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2008. - 94 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Pedagogiki Pracy ; t.196). - ISBN 978-83-7204-735-9
  Nr inw: II 58250-58251
 272. Lakiernik samochodowy (714201) / [aut. Janusz Górny, Andrzej Wanic] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 16 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Robotnicy Przemysłowi i Rzemieślnicy). - ISBN 978-83-7204-503-4[111]
  Nr inw: II 59198
 273. Leadership Tool Box : ludzki kontekst przywództwa / Robert St. Bokacki. - Warszawa : Kontekst HR Polska, 2009. - 127 s. ; 24 cm
  Nr inw: II 58094
 274. Leksykon funduszy Unii Europejskiej / Jan Wiktor Tkaczyński, Rafał Willa, Marek Świstak. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. - 484 s. : il. ; 24 cm. - (Unia Europejska). - ISBN 978-83-255-0672-8
  Nr inw: NP 10653
 275. Leksykon leasingu i motoryzacji / [red. Urszula Hamkało et al. ; aut.cz.analit. Marta Szafarowska et al.]. - Wrocław : IPM Sp. z o.o., 2008. - 104 s. : il. ; 25 cm. - Na s.tyt.: Pod patronatem Masterlease. - ISBN 83-921812-3-9
  Nr inw: P 44949-44952; II 58080
 276. Logistyczny łańcuch tworzenia wartości / Piotr Blaik, Rafał Matwiejczuk. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008. - 211 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7395-317-8
  Nr inw: II 59312
 277. Logistyka a infrastruktura miejska : I Konferencja Naukowo-Techniczna Wrocław, 7-8 października 2004 r. / [red.nauk. Tomasz Nowakowski]. - Wrocław : CL Consulting i Logistyka - Oficyna Wydawnicza "Nasz Dom i Ogród", 2004. - 170 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-915211-8-4
  Nr inw: II 58917
 278. Logistyka miejska / Maciej Szymczak ; Akademia Ekonomiczna. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2008. - 217 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7417-345-2
  Nr inw: NP 10582; P 45002-45004; II 58413-58414
 279. Logistyka miejska : koncepcje, systemy, rozwiązania / Blanka Tundys. - Warszawa : DIFIN, 2008. - 348 s. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7251-894-1
  Nr inw: NP 10479; P 45005-45008; II 58417
 280. Logistyka w przedsiębiorstwie / Stanisław Krawczyk [et al.]. - Wrocław : CL Consulting i Logistyka-Oficyna Wydawnicza "Nasz Dom i Ogród", 2007. - 281 s. : il. ; 25 cm. - (Biblioteka Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu). - ISBN 978-83-89908-65-0
  Nr inw: NP 10231; II 58907
 281. Lokalizacja przemysłu a konkurencyjność polskich regionów : (w kontekście integracji europejskiej) / red. Anna Zielińska-Głębocka. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. - 260 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7326-570-7
  Nr inw: II 58499
 282. Łańcuchy i sieci dostaw żywności w Polsce i w wybranych krajach europejskich - ewolucje i przykłady zastosowań technologii informacyjnych / Wacław Szymanowski. - Warszawa : Wydawnictwa Uczelniane Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych im.F.Skarbka, 2006. - 142 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-87585-07-5
  Nr inw: II 58976
 283. Macroergonomics vs social ergonomics : monograph / ed. Leszek Pacholski. - Poznań : Publishing House of Poznan University of Technology, 2009. - 176 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7143-841-7
  Nr inw: II 59702
 284. Magazynier (413103) / [Halina Śledziona, Sławomir Fater] : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 22 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Pracownicy Biurowi). - ISBN 978-83-7204-503-4[112]
  Nr inw: II 58341
 285. Makroekonomia / Marian Noga. - Wyd. 2. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009. - 173 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7011-966-9
  Nr inw: II 59065
 286. Makroekonomia / N.Gregory Mankiw, Mark P. Taylor ; red.nauk.przekł. Bogusław Czarny ' tł. Bogusław Czarny [et al.]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - 491 s. : il. ; 24 cm. - Tyt.oryg.: Economics. - ISBN 978-83-208-1818-5
  Nr inw: NP 10622; II 58768
 287. Makroekonomia : teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej / Eulalia Skawińska, Katarzyna G. Sobiech, Katarzyna A. Nawrot. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - 304 s. : il. ; 24 cm. - Na s.przedtyt. wymieniony czwarty aut.: Marek Szczepański. - ISBN 978-83-208-1747-8
  Nr inw: NP 10620; II 58769
 288. Makroekonomiczne tendencje w Polsce na tle międzynarodowym : praca zbiorowa / red. Małgorzata Kokocińska. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, 2007. - 191 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-88018-41-1
  Nr inw: II 59551
 289. Malarz budowlany (714101) / [aut. Małgorzata Karbowiak, Bogusław Staniszewski] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 18 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Robotnicy Przemysłowi i Rzemieślnicy). - ISBN 978-83-7204-503-4[113]
  Nr inw: II 59200
 290. Małe przedsiębiorstwo : rejestracja, podatki, ewidencja, sprawozdawczość / Teresa Martyniuk. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2009. - 311 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7426-552-2
  Nr inw: II 59535
 291. Marketing / Philip Kotler ; wyd. pod red. Bogny Pilarczyk oraz Henryka Mruka ; przekł. zbiorowy [Robert Bartołd et al.]. - Wyd. 1 (dodr.). - Poznań : Rebis, 2005. - XXXI, 754 s. : il. ; 26 cm. - U dołu s. tyt. nazwa wydawcy oryginału: Prentice Hall ; tyt. oryg.: Marketing management. - ISBN 978-83-7301-532-6
  Nr inw: NP 10746; P 45324-45325; II 59644
 292. Marketing : podręcznik akademicki / Eugeniusz Michalski. - Wyd. 1, 3 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 644 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-01-14051-9
  Nr inw: II 59017-59018
 293. Marketing : podręcznik europejski / Philip Kotler [et al.] ; konsultacja naukowa przekł. Aniela Styś, Ryszard Kłeczek, Jarosław Woźniczka ; tł. Lucyna Adamus, Wiktor Kisiel, Małgorzata Woźniczka. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. - 1104 s. ; 27 cm. - Tyt.oryg.: Principles of marketing. - ISBN 83-208-1358-1
  Nr inw: BZ 2853; NP 8665; P 44356-44359, 45322-45323; III 49589
 294. Marketing : punkt zwrotny nowoczesnej firmy / Lechosław Garbarski, Ireneusz Rutkowski, Wojciech Wrzosek. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000. - 689 s. ; 24 cm. - ISBN 83-208-1230-5
  Nr inw: P 41003, 41005, 41007, 41009-41010, 45026; II 46947-46948
 295. Marketing communication in Europe of multiple language cultures / ed.by Grażyna Światowy. - Wrocław : Publishing House of Wrocław University of Economics, 2009. - 208 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7011-932-4
  Nr inw: II 58472
 296. Marketing produktów spożywczych / Stanisław Urban. - Wyd. 5 uzup. i rozszerz.. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008. - 273 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7011-924-9
  Nr inw: II 58191
 297. Marketing usług turystycznych / Adam Oleksiuk. - Wyd. 2. - Warszawa : DIFIN, 2009. - 325 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7641-026-5
  Nr inw: NP 10608
 298. Maszynista maszyn offsetowych / [Katarzyna Maćkowska, Andrzej Czarnogórski, Bogusław Zych] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 17 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Operatorzy i Monterzy Maszyn i Urządzeń). - ISBN 987-83-7204-503-4[237]
  Nr inw: II 58583
 299. Matematyczne aspekty ekonomii : ryzyko, reasekuracja, równowaga : praca zbiorowa / red. Władysław Kulpa. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2008. - 167 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7072-496-2
  Nr inw: BM 7957; II 58034, 59030
 300. Matematyczne modele przedsiębiorstwa / Tomasz Tokarski. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. - 228 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-233-2534-5
  Nr inw: II 58738-58739
 301. Mechanicy pojazdów samochodowych (zawód szkolny: Mechanik pojazdów samochodowych - obejmuje całą grupę elementarną 7231) (7231) / [Andrzej Żelazko, Andrzej Łaziński] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2006. - 18 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Robotnicy Przemysłowi i Rzemieślnicy). - ISBN 83-7204-503-8[58]
  Nr inw: II 58620
 302. Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych (731102) / [aut. Paweł Krawczak, Ryszard Zankowski) ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 20 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Robotnicy Przemysłowi i Rzemieślnicy). - ISBN 978-83-7204-503-4[115]
  Nr inw: II 59381
 303. Mechanik silników spalinowych (723307) / [aut. Bogdan Pawłowski, Artur Kwiatkowski] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 17 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Robotnicy Przemysłowi i Rzemieślnicy). - ISBN 978-83-7204-503-4[116]
  Nr inw: II 59113
 304. Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych (723309) / [aut.Kazimierz Worek, Andrzej Domagała] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 19 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Robotnicy Przemysłowi i Rzemieślnicy). - ISBN 978-83-7204-503-4[229]
  Nr inw: II 59110
 305. Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / red.nauk. Arkadiusz Potocki. - Warszawa : DIFIN, 2007. - 584 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7251-753-1
  Nr inw: II 59181-59182
 306. Mechanizmy makroekonomiczne w gospodarce polskiej : analiza ekonometryczna / Aleksander Welfe, Piotr Karp, Piotr Kębłowski. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006. - 215 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7171-997-3
  Nr inw: II 59539
 307. Media i komunikowanie masowe : teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu / Tomasz Goban-Klas. - Wyd. 2, dodruk 4. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 339 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-01-14300-8
  Nr inw: II 58898-58899
 308. Menadżer z charyzmą / Debra Benton ; przekł. Ewa Jusewicz-Kalter. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. - 196 s. ; 21 cm. - Tyt.oryg.: Executive Charisma. - ISBN 978-83-7489-177-6
  Nr inw: II 59402
 309. Metoda oceny efektywności wdrażania innowacji w aspekcie technologii informatycznych / Justyna Patalas, Waldemar Woźniak, Sławomir Kłos. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008. - 38 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7481-196-5
  Nr inw: NP 10534; P 44909-44916; II 58070
 310. Metody oceny projektu gospodarczego : podręcznik akademicki / Jerzy Jakubczyc. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 474 s. : il. ; 24 cm. - (FFF). - ISBN 978-83-01-15572-8
  Nr inw: II 58351-58352
 311. Metody osiągania elastyczności przedsiębiorstw : od zarządzania zasobowego do procesowego / Stanisław Kasiewicz [et al.]. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - 232 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7378-454-3
  Nr inw: II 59131
 312. Metody szacowania korzyści i strat w dziedzinie ochrony środowiska i zdrowia / red.nauk. Piotr Jeżowski. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - 148 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7378-430-7
  Nr inw: II 59095, 59357
 313. Metody wdrażania technologii informatycznych w przedsiębiorstwach sektora MSP / Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak, Justyna Patalas. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008. - 32 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7481-202-3
  Nr inw: NP 10538; P 44925-44932; II 58072
 314. Metodyka implementacji informatycznych systemów zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych / Waldemar Woźniak, Sławomir Kłos, Justyna Patalas. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008. - 138 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7481-201-6
  Nr inw: NP 10531; P 44877-44884; II 58066
 315. Miejsce Polski w europejskiej przestrzeni regionalnej / Małgorzata Markowska, Danuta Strahl. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009. - 123 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7011-926-3
  Nr inw: II 58473
 316. Mienie komunalne w Polsce : wybrane zagadnienia prawno-finansowe / Wojciech Sońta. - Radom : Politechnika Radomska, Wydawnictwo, 2008. - 231 s. : il. ; 24 cm. - (Monografia / Politechnika Radomska, ISSN 1642-5278 ; nr 110)
  Nr inw: II 58640
 317. Między ekonomią a etyką / Bożena Klimczak. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008. - 183 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7011-930-0
  Nr inw: II 58196
 318. Międzykulturowy transfer wiedzy w polskim dyskursie public relations / Jolanta Ćwiklińska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - 166 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7378-445-1
  Nr inw: NP 10606; II 58624
 319. Międzynarodowa koordynacja polityki konkurencji : budowa ładu konkurencyjnego w gospodarce światowej / Bartosz Michalski. - Warszawa : DIFIN, 2009. - 255 s. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7641-065-4
  Nr inw: II 59142
 320. Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju : ewolucja, stan obecny i perspektywy / Paweł Bagiński, Katarzyna Czaplicka, Jan Szczyciński. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - 216 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-208-1803-1
  Nr inw: NP 10625; II 58773-58774
 321. Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe / red.nauk. Piotr Masiukiewicz. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - 208 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7378-467-3
  Nr inw: II 59100
 322. Międzynarodowe standardy rachunkowości / Roman Seredyński [et al.]. - Warszawa : POLTEXT, 2009. - 256 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7561-026-0
  Nr inw: NP 10651; II 58963
 323. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne / Paweł Bożyk, Józef Misala, Mieczysław Puławski. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. - 412 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-208-1363-8
  Nr inw: II 58903-58904
 324. Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem / Matthias Kramer, Heinz Strebel, Ludgarda Buzek (red.) ; [tł.na jęz. pol.: Zespół Polsko-Niemieckiego Instytutu Zarządzania Środowiskiem pod kierunkiem Ludgardy Buzek, Benity Dmytruszyńskiej, Marii Urbaniec]. T.3: Operacyjne zarządzanie środowiskiem w aspekcie międzynarodowym i interdyscyplinarnym. - Warszawa : C. H. Beck, 2005. - LIV,606 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - (Studia ekonomiczne). - ISBN 83-7387-680-4
  Nr inw: II 58695
 325. Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy wobec kryzysów walutowych / Marek Wróblewski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. - 414 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7611-359-3
  Nr inw: NP 10650
 326. Mikro- i makroekonomia / Joost Platje. - Wrocław : CL Consulting i Logistyka - Oficyna Wydawnicza "Nasz Dom i Ogród", 2005. - 154 s. : il. ; 24 cm. - (Biblioteka Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu). - ISBN 83-915211-1-7
  Nr inw: II 58912
 327. Mikro- i makroekonomia dla logistyków / Joost Platje, Monika Paradowska. - Wrocław : CL Consulting i Logistyka - Oficyna Wydawnicza "Nasz Dom i Ogród", 2007. - 246 s. : il. ; 24 cm. - (Biblioteka Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu). - ISBN 978-83-89908-50-6
  Nr inw: II 58911
 328. Mikroekonomia / Marek Rekowski. - Poznań : [s.n.], 2005. - 391 s. : il., wykr. ; 23 cm. - ISBN 83-922589-1-6
  Nr inw: NP 9986; P 45136-45137; II 56967
 329. Mikroekonomia / N.Gregory Mankiw, Mark P. Taylor ; red.nauk.przekł. Bogusław Czarny ; tł. Bogusław Czarny [et al.]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - 648 s. : il. ; 24 cm. - Tyt.oryg.: Economics. - ISBN 978-83-208-1794-2
  Nr inw: NP 10621; II 58767
 330. Mikroekonomia : materiały dydaktyczne / red. Eugeniusz Sitek ; [aut.poszczególnych rozdz. Anna Korombel et al.]. - Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2008. - 81 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7193-395-0
  Nr inw: II 58634
 331. Mikroekonomia : praca zbiorowa / red. Danuta Kopycińska ; aut. T. Bernat [et al.]. - Wyd. 3. - Szczecin : [s.n.], 1994. - 373 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-85360-10-7
  Nr inw: II 58752
 332. Mistrzowskie negocjacje : jak nawiązać trwałe relacje z partnerami biznesowymi / [red. Magda Witucka ; przekł. Rafał Schmidtke]. - Warszawa : Wydawnictwo Studio EMKA, 2006. - 172 s. ; 22 cm + CD-Rom. - (Seria Menedżer Skuteczny). - Tyt.oryg.: Winning Negotiations. That Preserve Relantionship. - ISBN 83-88931-88-1
  Nr inw: II 59469
 333. Model systemu społecznego a problemy zarządzania / Tadeusz Chudoba. - Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2008. - 160 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7556-091-6
  Nr inw: II 59489
 334. Modele estymacji wartości rynkowej lub katastralnej nieruchomości zurbanizowanych, rolnych i leśnych = Estimation models of the market of cadastral value of urbanized, agricultural and forest estates / Piotr Parzych. - Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. - 126 s. : il. ; 24 cm. - (Rozprawy, Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im St.Staszica w Krakowie, ISSN 0867-6631 ; 195)
  Nr inw: II 59437
 335. Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych / Piotr Fiszeder. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009. - 446 s. : il. ; 23 cm. - (Rozprawa habilitacyjna /Uniwersytet Mikołaja Kopernika). - ISBN 978-83-231-2337-8
  Nr inw: II 59317
 336. Modele rozwoju gospodarczego dla Polski : w dobie integracji europejskiej i globalizacji / red. Marian Noga, Magdalena Kinga Stawicka. - Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2009. - 245 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7556-161-6
  Nr inw: II 58651-58652
 337. Modele wzrostu przedsiębiorstw handlu detalicznego / Barbara Borusiak ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2008. - 317 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7417-333-9
  Nr inw: NP 10576
 338. Modelling of manufacturing processes / ed. Milan Gregor, Antoni Świć. - Lublin : Lublin University of Technology. Institute of Technological Systems of Information, 2008. - 123 s. : il. ; 24 cm. - (Applied Computer Science ; vol. 4, no 1). - ISBN 978-83-7497-064-8
  Nr inw: II 58927
 339. Modelowanie strategii biznesu / Lechosław Berliński. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2009. - 248 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7285-426-1
  Nr inw: II 59307
 340. Modelowanie w naukach o zarządzaniu oparte na metodzie programów badawczych i formalizmie reprezentatywnym / Tadeusz Gospodarek. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009. - 279 s. : il. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192 ; nr 44) (Monografie i Opracowania ; nr 189). - ISBN 978-83-7011-949-2
  Nr inw: II 59067
 341. Monografia laureatów Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1998-2005 = The monograph of the laureates of the Economic Prize of the President of the Republic of Poland 1998-2005. - Warszawa : Pracownia Sztuk Plastycznych Sp. z o.o., 2005. - 400 s. : fot.kolor., portr. ; 31 cm
  Nr inw: III 58134
 342. Monter mechatronik (725301) / [aut.: Krzysztof Pacholski, Barbara Kapruziak, Ryszard Stachurski] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 19 s. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Robotnicy Przemysłowi i Rzemieślnicy). - ISBN 978-83-7204-503-4[117]
  Nr inw: II 58986
 343. Monter wyrobów z tworzyw sztucznych (828403) / [Beata Kijak, Patrycja Rosół] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2006. - 15 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Operatorzy i Monterzy Maszyn i Urządzeń). - ISBN 83-7204-503-8[60]
  Nr inw: II 58586
 344. Monterzy elektronicy (zawód szkolny: Monter-elektronik - obejmuje całą grupę elementarną 7251) (7251) / [Marcin Chrzan, Jacek Szydłowski] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2006. - 16 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Robotnicy Przemysłowi i Rzemieślnicy). - ISBN 83-7204-503-8[59]
  Nr inw: II 58619
 345. Moralność i społeczeństwo w myśli Adama Smitha / Marzena Cichorzewska. - Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2008. - 167 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7497-045-7
  Nr inw: II 59588
 346. Motywowanie pracowników : teoria i praktyka / Maria Wanda Kopertyńska. - Wyd. 2, uzup.. - Warszawa : Wydawnictwo PLACET, 2009. - 319 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7488-143-2
  Nr inw: II 59528
 347. MSR 41 : rolnictwo / red.nauk. Teresa Kiziukiewicz. - Warszawa : DIFIN, 2009. - 246 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7641-077-7
  Nr inw: II 58971
 348. Mury i wyłomy czyli Bariery i szanse : doniesienia z linii frontu debaty o globalizacji / Naomi Klein ; przekł. Marcin Fronia [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 294 s. ; 21 cm. - ISBN 978-83-01-15594-0
  Nr inw: II 58346-58347
 349. Najlepsze praktyki w zarządzaniu łańcuchenm dostaw : wyjść naprzeciw wyzwaniom społecznej odpowiedzialności biznesu : praca zbiorowa / red.nauk. Krzysztof Rutkowski. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008. - 181 s. : il. ; 25 cm. - (Przedsiębiorczość w XXI wieku). - ISBN 978-83-7378-412-3
  Nr inw: II 58272
 350. Najważniejsi klienci czyli Key Account Management w praktyce / Sławomir Turek. - Warszawa : Wydawnictwo MT Biznes sp.z o.o., 2006. - 319 s. ; 24 cm. - ISBN 83-88970-67-4
  Nr inw: II 59483
 351. Narzędzia tworzenia strategii organizacji / Tomasz Białas, Mirosław Czapiewski. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2004. - 87 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-89073-76-5
  Nr inw: II 59572-59573
 352. Nauka o organizacji / Szymon Cyfert, Kazimierz Krzakiewicz. - Poznań : Towarzystwo Naukowe Organizacji Kierownictwa, 2009. - 248 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-60585-12-2
  Nr inw: NP 10695
 353. Nauka o przedsiębiorstwie : wybrane zagadnienia / red. nauk. Irena Lichniak. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - 440 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7378-457-4
  Nr inw: NP 10745; II 59628
 354. Nauka o zarządzaniu / Czesław Sikorski. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2009. - 339 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-7405-471-3
  Nr inw: II 59305
 355. Nauki społeczne wobec kryzysu ekonomicznego / w numerze Juliusz Gardawski [et al.] ; red.nauk. Joachim Osiński. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - 128 s. ; 21 s. - (Zrozumieć kryzys ; 2). - ISBN 978-83-7378-450-5
  Nr inw: II 59358
 356. Negocjacje : co dobry negocjator wie, robi i mówi / Nic Peeling ; tł. Jarosław Sawicki. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. - 143 s. ; 21 cm. - Tyt.oryg.: Brilliant negotiations : what the best negotiators know, do and say. - ISBN 978-83-208-1846-8
  Nr inw: II 59500-59501
 357. Niedopasowanie : kwalifikacje a rynek pracy w Lubuskim Trójmieście / red. nauk. Mariusz Kwiatkowski. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008. - 223 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7481-151-4
  Nr inw: NP 10662
 358. Nierównowaga finansów publicznych / Anna Moździerz. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - 260 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-208-1797-3
  Nr inw: P 44680-44681, 45172; II 57648-57649
 359. Niewypłacalność gospodarstw domowych : przyczyny - skutki - przeciwdziałanie / Beata Świecka. - Warszawa : DIFIN, 2009. - 288 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7641-070-8
  Nr inw: II 59147
 360. Nowa gospodarka i wizja lidera firmy XXI wieku / Franciszek Krawiec. - Warszawa : DIFIN, 2009. - 232 s. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7641-076-0
  Nr inw: II 59133
 361. Nowe metody zarządzania w państwach Unii Europejskiej / Lena Kolarska-Bobińska ; Instytut Spraw Zagranicznych. - Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2009. - 158 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-89817-84-6
  Nr inw: II 58267
 362. Nowe zarządzanie publiczne : skuteczność i efektywność : budżet zadaniowy w Polsce / red. nauk. Teresa Lubińska. - Warszawa : DIFIN, 2009. - 736 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7251-974-0
  Nr inw: NP 10594
 363. Nowoczesna firma : strategie organizacyjne na rzecz wydawjności i rozwoju / John Roberts ; przekł. Rafał Kotlicki. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. - X,218 s. ; 23 cm. - (Psychologia i Zarządzanie). - Tyt.oryg.: The modern firm : organizational design for performance and growth. - ISBN 978-83-233-2570-3
  Nr inw: NP 10615; II 58741
 364. Nowoczesne koncepcje zarządzania - zarządzanie wiedzą / red. nauk. Edyta Tabaszewska. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008. - 222 s. ; 24 cm. - (Debiuty Studenckie / Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu). - ISBN 978-83-7011-917-1
  Nr inw: NP 10547
 365. Nowoczesne technologie w logistyce / red. nauk. Jan Długosz ; aut. Jan Długosz [et al.]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - 253 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-208-1817-8
  Nr inw: NP 10678; II 59613-59614
 366. Nurt kulturowy w zarządzaniu / Sylwia Stańczyk. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008. - 165 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7011-934-8
  Nr inw: II 58557
 367. O roli służebnej banków komercyjnych / Dorota Korenik. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009. - 122 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7011-936-2
  Nr inw: II 58470
 368. O zarządzaniu refleksyjnie / Krzysztof Obłój. - Warszawa : Wydawnictwo MT Biznes sp.z o.o., 2007. - 167 s. ; 22 cm. - ISBN 978-83-88970-99-3
  Nr inw: II 59150
 369. Oblicza konsumpcjonizmu / red.nauk. Bogdan Mróz. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - 273 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7378-428-4
  Nr inw: II 59632-59633
 370. Obligacje i ich portfele : wycena, wrażliwość, strategie / Joanna Utkin. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2005. - 149 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7378-128-5
  Nr inw: II 58385-58386
 371. Obrót nieruchomościami : praca zbiorowa / red. Iwona Foryś. - Warszawa : POLTEXT, 2009. - 263 s. : il. ; 24 cm. - (Nieruchomości). - ISBN 978-83-7561-028-4
  Nr inw: II 58973
 372. Obsługa logistyczna / Danuta Kempny. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008. - 120 s. : il. ; 24 cm. - (Podręcznik, Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach). - ISBN 978-83-7246-561-0
  Nr inw: II 58959
 373. Ocena efektywności inwestycji / Radosław Pastusiak. - Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2009. - 220 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7556-164-7
  Nr inw: II 59148
 374. Ocena efektywności inwestycji / red. Stefan Wrzosek ; aut.: Waldemar Gil [et al.]. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008. - 234 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7011-912-6
  Nr inw: II 58155
 375. Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria Sierpińska, Tomasz Jachna. - Wyd. 3 zm. i uaktual., 3 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - 406 s. : il. ; 24 cm. - (FFF). - ISBN 978-83-01-14987-1
  Nr inw: II 58793-58794
 376. Ocena źródeł finansowania inwestycji / Sławomir Kłos, Justyna Patalas, Waldemar Woźniak. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008. - 26 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7481-197-2
  Nr inw: NP 10535; P 44917-44924; II 58071
 377. Odpowiedzialność członków rad nadzorczych za sprawozdawczość finansową spółek, zasady i tryb funkcjonowania komitetu audytu / Andre Helin, Janusz Wisłowski ; BDO Numerica. - Warszawa : INFOR Ekspert Sp. z o.o., 2008. - 93 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-61599-20-3
  Nr inw: II 58102
 378. Odpowiedzialność społeczna i przeciwdziałanie korupcji w zarządzaniu organizacją / Jerzy Kowalczyk. - Warszawa : CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, 2009. - 179 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7556-173-9
  Nr inw: NP 10726
 379. Odpowiedzialny biznes w Polsce : dobre praktyki : raport 2008 / [red. Justyna Januszewska, Iwona Kuraszko]. - Warszawa : Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2009. - 94 s. : il. ; 28 cm. - ISBN 978-83-920938-5-5
  Nr inw: III 59036
 380. Opcje realne w przedsięwzięciach inwestycyjnych / red.nauk. Waldemar Rogowski. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008. - 153 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7378-404-8
  Nr inw: II 58174
 381. Operator kserokopiarek (825105) / [Zbigniew Zwolski, Krzysztof Paradowski] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 14 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Operatorzy i Monterzy Maszyn i Urządzeń). - ISBN 978-83-7204-503-4[120]
  Nr inw: II 58582
 382. Operator maszyn do produkcji płyt i sklejek (814101) / [Jan Fabijański, Piotr Nowak, Marcin Piotrowski] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 16 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Operatorzy i Monterzy Maszyn i Urządzeń). - ISBN 978-83-7204-503-4[121]
  Nr inw: II 58585
 383. Operator maszyn do szycia (826301) / [Małgorzata Piechota, Halina Włodarczyk] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2006. - 13 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Operatorzy i Monterzy Maszyn i Urządzeń). - ISBN 83-7204-503-8[61]
  Nr inw: II 58588
 384. Operator maszyn drogowych (zawód szkolny : Mechanik maszyn i urządzeń drogowych) (833202) / [Witold Więckowski, Bogusław Adryański] ; ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 16 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Operatorzy i Monterzy Maszyn i Urządzeń). - ISBN 978-83-7204-503-4[238]
  Nr inw: II 58580
 385. Operator sprzętu do robót ziemnych (833204) / [Bogusław Adryański, Witold Więckowski] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 15 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Operatorzy i Monterzy Maszyn i Urządzeń). - ISBN 978-83-7204-503-4[239]
  Nr inw: II 58581
 386. Operator sprzętu komputerowego (312201) / [aut. Albert Karczemny, Michał Oparcik] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2006. - 18 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Technicy i Inny Średni Personel). - ISBN 83-7204-503-8[62]
  Nr inw: II 59462
 387. Operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych (823205) / [Patrycja Rosół, Roman Ornacki] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2007. - 18 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Operatorzy i Monterzy Maszyn i Urządzeń). - ISBN 978-83-7204-503-4[122]
  Nr inw: II 58587
 388. Operator urządzeń do spieniania tworzyw sztucznych (823206) / [Barbara Szaraniec, Ewa Stodolak] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 19 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Operatorzy i Monterzy Maszyn i Urządzeń). - ISBN 978-83-7204-503-4[123]
  Nr inw: II 58584
 389. Operator wprowadzania danych (411301) / [Jarosław Kaczyński, Teresa Jaszczyk] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2006. - 20 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Pracownicy Biurowi). - ISBN 83-7204-503-8[63]
  Nr inw: II 58410
 390. Opiekunka dziecięca (513102) / [Katarzyna Karska, Teresa Brygiel] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 19 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Pracownicy Usług Osobistych i Sprzedawcy). - ISBN 978-83-7204-503-4[125]
  Nr inw: II 58537
 391. Optyk mechanik (731103) / [Teresa Piotrowska, Jan Lewandowski, Ryszard Stachurski] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 17 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Robotnicy Przemysłowi i Rzemieślnicy). - ISBN 978-83-7204-503-4[231]
  Nr inw: II 58618
 392. Organizacja i kontrola jako szczególnie efektywne instrumenty sfery regulacji łańcucha logistycznego / Sławomir Owczarski. - Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, 2009. - 95 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-89808-30-7
  Nr inw: II 58663
 393. Organizacja i zarządzanie : zarys problematyki i metod / Zbysław Dobrowolski. - Sulechów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, 2008. - 323 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-60792-03-2
  Nr inw: II 59031
 394. Organizacja jutra : zarządzanie talentem, współpracą i specjalizacją / John Hagel III, John Seely Brown ; [tł. Magdalena Strzelecka]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2006. - 241 s. ; 22 cm. - (Onepress Vip). - Tyt.oryg.: The Only Sustainable Edger : Why Busines Strategy Depends on Productive Friction and Dynamic Specialization. - ISBN 83-246-0108-2
  Nr inw: II 59471
 395. Organizator obsługi sprzedaży internetowej (341502) / [Jarosław Głąb, Michał Lange] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 19 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Technicy i Inny Średni Personel). - ISBN 978-83-7204-503-4[209]
  Nr inw: II 58834
 396. Organizator usług gastronomicznych (zawód szkolny : Technik organizacji usług gastronomicznych) (341403) / [aut. Krzysztof Rogalski, Jacek Pawłowski] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 16 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Technicy i Inny Średni Personel). - ISBN 978-83-7204-503-4[207]
  Nr inw: II 59465
 397. Organizator usług kateringowych (341402) / [aut. Krzysztof Rogalski, Ewa Dziedzic-Rogalska] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 17 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Technicy i Inny Średni Personel). - ISBN 978-83-7204-503-4[206]
  Nr inw: II 59464
 398. Organizowanie środowiska informacji i wiedzy : praca zbiorowa = Organizing information and knowledge environment / red. Katarzyna Materska, Ewa Chuchro, Barbara Sosińska-Kalata ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2008. - 198 s. ; 24 cm. - (Miscellanea Informatologica Varsoviensia) (Nauka-Dydaktyka-Praktyka ; 96). - ISBN 978-83-89316-91-2
  Nr inw: II 57554, 59039
 399. Orientacja marketingowa i logistyczna w zarządzaniu regionem / Sabina Kauf. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2009. - 280 s. : il. ; 24 cm. - (Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, ISSN 1233-6408 ; nr 418). - ISBN 978-83-7395-341-3
  Nr inw: II 59316
 400. Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy : przygotowanie zawodowe : opracowanie zbiorowe = People with disabilities on the present labour market : vocational preparation / pod red. Bogusława Pietrulewicza, Marii Agnieszki Paszkowicz, Heleny Ochonczenko. - Zielona Góra : Fundacja Wydawnicza "JM". Uniwersytet Zielonogórski, 2008. - 221 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-924429-1-2
  Nr inw: NP 10557; P 45011-45013; II 58621
 401. Państwo i rynek w gospodarce Unii Europejskiej / red.nauk. Zdzisław Bombera, Henryk Szczerbiński, Jerzy Telep. - Warszawa : ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2008. - 375 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-60197-76-9
  Nr inw: II 58182
 402. Państwo w realiach "nowej gospodarki" : podstawy efektywnej polityki gospodarczej w XXI wieku / Adam P. Balcerzak. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. - 371 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7611-431-6
  Nr inw: II 59554
 403. Parkieciarz (713202) / [aut. Małgorzata Karbowiak, Bogusław Staniszewski] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 17 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Robotnicy Przemysłowi i Rzemieślnicy). - ISBN 978-83-7204-503-4[126]
  Nr inw: II 59202
 404. Perspektywy energetyczne w wymiarze europejskim i lokalnym / red. Robert Pyka. - Katowice : Rada Samorządu Studenckiego Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2009. - 115 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 978-83-928326-0-7
  Nr inw: II 58668-58669
 405. Phare rozwój instytucjonalny : co się zmieniło na lepsze / Joanna Bojko [et al.]. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2007. - 24 cm. : il. ; 28 cm
  Nr inw: III 58623
 406. Piekarz (741203) / [aut.: Maria Nowak, Anna Wachowiak] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2006. - 19 s. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Robotnicy Przemysłowi i Rzemieślnicy). - ISBN 83-7204-503-8[67]
  Nr inw: II 58990
 407. Pilot wycieczek (511301) / [Anna Miłosek-Badura, Kinga Broda] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 20 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Pracownicy Usług Osobistych i Sprzedawcy). - ISBN 978-83-7204-503-4[127]
  Nr inw: II 58535
 408. Planowanie eksperymentów zorientowane na doskonalenie jakości produktu / Jerzy Wawrzynek. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009. - 180 s. : il. ; 24 cm. - (Statystyka i ryzyko). - ISBN 978-83-7011-915-7
  Nr inw: II 58194
 409. Planowanie kompetencji kadr w regionie istotą rozwoju Dolnego Śląska / red.nauk. Mirosława Klamut. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009. - 100 s. : il. ; 24 cm. - (Materiały Konferencyjne Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu). - ISBN 978-83-7011-978-2
  Nr inw: II 59455
 410. Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie / Maria Romanowska. - Wyd. 2 zm.. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - 267 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-208-1813-0
  Nr inw: II 59227-59228
 411. Po prostu jakość : podręcznik zarządzania jakością / Jan M. Myszewski. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o., 2009. - 307 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-61408-03-1
  Nr inw: II 58495
 412. Podatek VAT w małych i średnich przedsiębiorstwach : dyskusja o neutralności i kształcie regulacji podatkowych / Paweł Przepióra. - Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2009. - 186 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7143-815-8
  Nr inw: II 59688
 413. Podejmowanie decyzji i zarządzanie ludźmi w biznesie i administracji / Herbert Alexander Simon ; [tł.: Agnieszka Sobolewska]. - Wyd. 4. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2007. - 409 s. ; 25 cm. - (Onepress Vip). - Tyt. oryg.: Administrative behavior. - ISBN 978-83-246-0153-0
  Nr inw: NP 10642; II 58850
 414. Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewności : materiały z konferencji naukowej / [kom.red. Jarosław Wołejszo et al.] ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2008. - 150 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-7523-053-6
  Nr inw: NP 10716; II 59276-59277
 415. Podnoszenie efektywności organizacji : jak zarządzać "białymi plamami" w strukturze organizacyjnej ? / Geary A. Rummler, Alan P. Brache ; tł. z ang.. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000. - 270 s. : rys. ; 24 cm. - Tyt. oryg.: Improving performance. - ISBN 83-208-1235-6
  Nr inw: NP 10617; P 41026; II 47558-47559
 416. Podstawy ekonomii / red.nauk. Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski ; aut. Paweł Alberciak [et al.]. - Wyd. 3 zm., dodruk 4. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - XII,553 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-01-15293-2
  Nr inw: II 59596-59597
 417. Podstawy ekonomii matematycznej / Paweł Kaczorowski [et al.]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - 154 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-208-1832-1
  Nr inw: NP 10681
 418. Podstawy gospodarki lokalnej / Jerzy J.Parysek. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2001. - 240 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-232-0796-8
  Nr inw: NP 10618; P 45138-45139; II 58761
 419. Podstawy i zarządzanie marketingiem / Józef Kochanowski. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003. - 427 s. ; 24 cm. - ISBN 8389321-32-7
  Nr inw: NP 9147; P 42755-42772, 44986; II 51531
 420. Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM / red.nauk.Jerzy Łańcucki ; [aut. Jerzy Łańcucki et al.]. - Wyd. 3 zm. i uaktual.. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2006. - 389 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7417-178-6
  Nr inw: II 59216
 421. Podstawy logistyki miejskiej / Jacek Szołtysek. - Wyd. 2 rozsz.. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009. - 186 s. : il. ; 25 cm. - (Podręcznik, Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach). - ISBN 978-83-7246-403-3
  Nr inw: P 45140-45141; II 59060
 422. Podstawy logistyki miejskiej / Jacek Szołtysek. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2007. - 168 s. : il. ; 25 cm. - (Podręcznik, Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach). - ISBN 978-83-7246-940-3
  Nr inw: NP 10583; II 58411-58412
 423. Podstawy nauki o organizacji : przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza / red.nauk. Stanisław Marek, Maria Białasiewicz. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - 419 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-208-1737-9
  Nr inw: II 59351
 424. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie : studium przypadków / pod red. Grażyny Osbert-Pociechy. - Wyd. 2 zm. i rozsz.. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009. - 242 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7011-950-8
  Nr inw: NP 10672
 425. Podstawy organizacji i zarządzania / Maria Szeloch. - Wrocław : CL Consulting i Logistyka-Oficyna Wydawnicza "Nasz Dom i Ogród", 2007. - 156 s. : il. ; 24 cm. - (Biblioteka Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu). - ISBN 83-915211-4-1
  Nr inw: II 56301, 58909
 426. Podstawy rachunkowości : zbiór zadań : praca zbiorowa / red. Kazimierz Sawicki ; aut.Anna Buczkowska [et al.]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - 167 s. ; 24 cm. - ISBN 83-208-1119-X
  Nr inw: II 58365
 427. Podstawy zarządzania / Józef Machaczka. - Wyd. 3. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - 134 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-094-1
  Nr inw: II 59154
 428. Podstawy zarządzania : koncepcje - strategie - zastosowania / Magdalena Dołhasz [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 283 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-01-15808-8
  Nr inw: NP 10660; II 59019
 429. Podstawy zarządzania organizacjami / Ricky W. Griffin ; przekł. Michał Rusiński ; red.nauk.przekł. Zofia Mikołajczyk. - Wyd. 2 zm., dodruk 5. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - XXV,801 s. : il. ; 24 cm. - Tyt.oryg.: Management. - ISBN 978-83-01-14944-4
  Nr inw: P 45320-45321; II 59598
 430. Podstawy zarządzania projektami / Dennis Lock ; przekł. Grzegorz Łuczkiewicz. - Wyd. 2 zm.. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - 228 s. : il. ; 23 cm. - Tyt. oryg.: Essentials of project management. - ISBN 978-83-208-1834-5
  Nr inw: NP 10682
 431. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem / Lech Nieżurawski, Iwona Posadzińska. - Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, 2008. - 231 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-61314-48-6
  Nr inw: NP 10552
 432. Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Inetta Jędrasik-Jankowska. - Wyd. 2. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2009. - 488 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7620-064-4
  Nr inw: II 58378-58379
 433. Pokojowa (w hotelu)(913203) / [Marcin Supranowicz, Agnieszka Jaworska] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 18 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Pracownicy przy Pracach Prostych). - ISBN 978-83-7204-503-4[240]
  Nr inw: II 58324
 434. Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych : praca zbiorowa / red.nauk. Danuta Kopycińska ; Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński. - Szczecin : PRINT GROUP Daniel Krzanowski, 2008. - 250 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-60903-60-5
  Nr inw: II 58456-58457
 435. Polityka energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne / Gerhard Bartodziej, Michał Tomaszewski. - Wyd. 2. - Racibórz : Wydawnictwo "Nowa Energia" ; Warszawa : Wydawnictwo Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Enegetyka i Środowisko, 2009. - 335 s. ; il.(w tym kolor.) ; 23 cm. - ISBN 978-83-928582-0-1 ; 978-83-928758-0-2
  Nr inw: IE 5559; II 59452
 436. Polityka gospodarcza / red. nauk. Bolesław Winiarski ; aut.: Jan Borowiec [et al.]. - Wyd. 3 zm., 1 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 584 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-01-14785-3
  Nr inw: NP 10629; II 58800
 437. Polityka gospodarcza państwa : praca zbiorowa / pod red. nauk. Danuty Kopycińskiej ; Katedra Mikroekonomii. Uniwersytet Szczeciński. - Szczecin : PRINT GROUP Daniel Krzanowski, 2007. - 356 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-60903-43-8
  Nr inw: NP 10587
 438. Polityka przestrzenna obszarów wiejskich : w kierunku wielofunkcyjnego rozwoju / Marcin Feltynowski. - Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2009. - 224 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7556-141-8
  Nr inw: II 58655-58656
 439. Polityka regionalna w Polsce jako przestrzeń aktywności samorządu terytorialnego : praca zbiorowa / red. Waldemar Sługocki. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2009. - 214 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7151-840-9
  Nr inw: II 58522
 440. Polityka rolna Unii Europejskiej po 2013 roku / [oprac.red. Elżbieta Nowicka]. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament polityki Integracyjnej, 2008. - 198 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7567-036-3
  Nr inw: II 59439
 441. Polityka społeczna : teksty źródłowe / wybór i oprac. Ludmiła Dziewięcka-Bokun, Katarzyna Zamorska. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; nr 2556). - ISBN 83-229-2418-6
  Nr inw: II 59151
 442. Polityka Unii Europejskiej : praca zbiorowa / red. Danuta Kopycińsk ; Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński. - Szczecin : PRINT GROUP Daniel Krzanowski, 2008. - 176 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-60903-59-9
  Nr inw: II 58445-58446
 443. Polityka wiedzy a współczesne procesy innowacyjne / Małgorzata Golińska-Pieszyńska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2009. - 237 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7383-348-7
  Nr inw: II 59299
 444. Polityki gospodarcze Unii Europejskiej / red.nauk. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - 197 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7378-419-2
  Nr inw: II 58498
 445. Polityki Unii Europejskiej w kontekście polskiej polityki gospodarczej / red.nauk. Piotr Albiński. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - 230 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7378-458-1
  Nr inw: II 59132
 446. Polska - Niemcy po rozszerzeniu Unii Europejskiej : bilans i perspektywy / red.nauk. Witold Małachowski. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - 332 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7378-426-0
  Nr inw: II 58521
 447. Polska polityka społeczna : kreowanie ładu społecznego / Julian Auleytner. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2005. - 351 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-88278-67-3
  Nr inw: II 59007-59008
 448. Polska w handlu światowym / Elżbieta Czarny, Katarzyna Śledziewska. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - 272 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-208-1837-6
  Nr inw: II 59101
 449. Polskie prawo finansowe na tle prawa Unii Europejskiej / Cezary Kosikowski. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis Sp. z o.o., 2008. - 501 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7334-884-4
  Nr inw: II 58381-58382
 450. Ponadnarodowa i narodowa polityka monetarna na swiecie / red. Marian Noga, Magdalena Kinga Stawicka. - Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2009. - 174 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7556-159-3
  Nr inw: II 58665
 451. Postępowanie antydumpingowe jako instrument protekcji / Anetta Kuna-Marszałek. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007. - 178 s. : il. ; 24 cm. - (Prace Doktorskie z Zakresu Ekonomii i Zarządzania). - ISBN 978-83-7525-045-9
  Nr inw: II 59548
 452. Postmodernistyczne koncepcje marketingowe a marketing klasyczny / Agnieszka Izabela Baruk. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2008. - 212 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7285-377-6
  Nr inw: NP 10632; II 56709
 453. Pośrednictwo finansowe w Polsce / red. Wiesława Przybylska-Kapuścińska. - Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2009. - 426 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-60089-78-1
  Nr inw: II 59310
 454. Praca! : szukam, zmieniam, wybieram / Magdalena Mrozek. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2007. - 127 s. ; 22 cm. - (Biblioteka Gazety Wyborczej. 6 Kroków do Nowej Pracy ; 1). - ISBN 978-83-7526-404-3
  Nr inw: NP 10540; II 59665
 455. Pracownik administracyjny (zawód szkolny : Technik administracji) (343101) / [Halina Zwolska, Łukasz Deja] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 16 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Technicy i Inny Średni Personel). - ISBN 978-83-7204-503-4[128]
  Nr inw: II 58833
 456. Pracownik biurowy (zawód szkolny : Technik prac biurowych) (419101) / [Donata Andrzejczak, Beata Rzeźnik] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 20 s.: il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Pracownicy Biurowi). - ISBN 978-83-7204-503-4[129]
  Nr inw: II 58407
 457. Pracownik do spraw ewidencji ludności (419102) / [Katarzyna Figurska, Renata Kacperska, Tomasz Kacperski] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 18 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Pracownicy Biurowi). - ISBN 978-83-7204-503-4[216]
  Nr inw: II 58406
 458. Pracownik informacji turystycznej (422104) / [Maria Wajgner, Renata Tylińska] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2006. - 18 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Pracownicy Biurowi). - ISBN 83-7204-503-8[70]
  Nr inw: II 58405
 459. Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (913210) / [Marcin Supranowicz, Agnieszka Jaworska] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 14 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Pracownicy przy Pracach Prostych). - ISBN 978-83-7204-503-4[193]
  Nr inw: II 58328
 460. Pracownik punktu skupu (413104) / [Danuta Antczak-Burak, Waldemar Kula] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 19 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Pracownicy Biurowi). - ISBN 978-83-7204-503-4[214]
  Nr inw: II 58340
 461. Prawo administracyjne : część ogólna / Eugeniusz Ochendowski. - Wyd. 8 zaktual.. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2009. - 502 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7285-441-4
  Nr inw: NP 10665
 462. Prawo autorskie w reklamie i marketingu / Monika Brzozowska. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2009. - 226 s. ; 21 cm. - (Poradniki - LexisNexis). - ISBN 978-83-7620-122-1
  Nr inw: NP 10644; II 58882
 463. Prawo nieruchomości : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Kopyry ; aut. książki Bartosz Bacia [et al.]. - 271 s. ; 24 cm. - (Nieruchomości). - ISBN 978-83-7561-029-1
  Nr inw: NP 10652
 464. Prawo podatkowe / Zbigniew Ofiarski. - Wyd. 2, stan prawny na 25 marca 2008 r.. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008. - 697 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7334-921-6
  Nr inw: NP 10577; II 58375
 465. Prewencja ergonomiczna schorzeń uwarunkowanych pracą : monografia / ed. Wiesława M. Horst. - Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2009. - 148. - ISBN 83-7143-849-3
  Nr inw: II 59700
 466. Problemy ekonomii i polityki gospodarczej : materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat" zorganizowanej prze Katedrę Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach V Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Ekonomii : praca zbiorowa / red.nauk. Grażyna Maniak ; Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński. - Szczecin : PRINT GROUP Daniel Krzanowski, 2008. - 245 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-60903-58-2
  Nr inw: II 58451-58452
 467. Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych / red.nauk. Jerzy Sokołowski ; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej. T.1. - Jelenia Góra : Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, 2008. - 458 s. : il. ; 25 cm. - Materiały z konf., która odbyła się 1-3 września 2008 r. w Karpaczu. - ISBN 978-83-923545-5-0
  Nr inw: II 58130-58131
 468. Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych / red.nauk. Jerzy Sokołowski ; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej. T.2. - Jelenia Góra : Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, 2008. - 321 s. : il. ; 25 cm. - Materiały z konf., która odbyła się 1-3 września w Karpaczu. - ISBN 978-83-923545-5-0
  Nr inw: II 58132-58133
 469. Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce : synteza badań i kierunki działania / Ryszard Borowiecki, Barbara Siuta-Tokarska. - Warszawa : DIFIN, 2008. - 278 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7251-975-7
  Nr inw: II 58171
 470. Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w dobie globalizacji / red. Felicjan Bylok, Leszek Cichobłaziński. - Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2009. - 431 s. : il. ; 25 cm. - (Monografie / Politechnika Częstochowska, ISSN 0860-5017 ; nr 159). - ISBN 978-83-7193-434-6
  Nr inw: II 59594
 471. Procedury badania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej / Małgorzata Garstka. - Warszawa : CeDeWu, 2009. - 143 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7556-138-8
  Nr inw: NP 10609
 472. Proces globalizacji korporacyjnej / Katarzyna Marzęda. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2007. - 344 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-60186-43-5
  Nr inw: NP 10637; II 58814
 473. Procesy kategoryzacji i zniekształcanienia pamięciowe w reklamie / Alicja Grochowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009. - 346 s. : il. kolor. ; 23 cm. - (Psychologia w monografiach naukowych ; 11). - ISBN 978-83-7489-225-4
  Nr inw: NP 10676; II 59389
 474. Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Paweł Dittmann [et al.]. - Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2009. - 315 s. : il. ; 24 cm. - (Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska). - ISBN 978-83-7526-696-2
  Nr inw: II 59236
 475. Projekty inwestycyjne finansowane z funduszy strukturalnych na lata 2007-2013 : wybrane aspekty / red. Wioletta Czemiel-Grzybowska. - Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2008. - 153 s. ; 23 cm. - (Rozprawy Naukowe / Politechnika Białostocka, ISSN 0867-096X ; nr 159)
  Nr inw: II 58141
 476. Propaganda dobrych serc, czyli pierwszy tom o reklamie społecznej / red. Dominika Maison, Piotr Wasilewski. - Wyd. 2 uzup.. - Kraków : Agencja Wasilewski, 2008. - 262 s. : il. kolor. ; 23 cm. - ISBN 978-83-924039-1-3
  Nr inw: II 58948
 477. Prowadzący zakład hotelarski/gastronomiczny (512104) / [Łukasz Chmura, Marcin Supranowicz] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 17 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Pracownicy Usług Osobistych i Sprzedawcy). - ISBN 978-83-7204-503-4[217]
  Nr inw: II 58538
 478. Prywatyzacja, restrukturyzacja, konkurencyjność polskich przedsiębiorstw / Stefan Krajewski. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - 372 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-208-1811-6
  Nr inw: II 59102
 479. Przedsiębiorczość : jak założyć i prowadzić własną firmę? / red. nauk. Hanna Godlewska-Majkowska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - 329 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-7378-418-5
  Nr inw: NP 10728
 480. Przedsiębiorstwa i rynki - warunki gospodarowania / red. Barbara Iwankiewicz-Rak. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009. - 209 s. : il. ; 24 cm. - (Prace Doktorantów UE). - ISBN 978-83-7011-951-5
  Nr inw: II 59068
 481. Przedsiębiorstwa rodzinne : istota i zachowania strategiczne / Krzysztof Safin. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2007. - 360 s. : il. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Monografie i Opracowania, ISSN 0324-8445 ; 1179). - ISBN 978-83-7011-875-5
  Nr inw: NP 10379; P 45197-45205; II 59188
 482. Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach / red.nauk. Iga Rudawska, Magdalena Soboń. - Warszawa : DIFIN, 2009. - 430 s. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7641-031-9
  Nr inw: NP 10648; II 58969
 483. Przedsiębiorstwo wobec globalizacji i integracji : praca zbiorowa / red.nauk. Władysław Szymański. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2002. - 212 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7225-005-X
  Nr inw: II 58393-58394
 484. Przetwórca ryb (741102) / [aut.: Andrzej Kowalski, Andrzej Kralkowski] ; Minosterstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 16 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Robotnicy Przemysłowi i Rzemieślnicy). - ISBN 978-83-7204-503-4[234]
  Nr inw: II 58991
 485. Przewozy regionalne w Polsce - szanse i zagrożenia : I Konferencja Naukowo-Techniczna, Wrocław 21-22 kwietnia 2005 r. / [red.nauk. Tomasz Nowakowski]. - Wrocław : CL Consulting i Logistyka - Oficyna Wydawnicza "Nasz Dom i Ogród", 2005. - 193 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-89908-00-X
  Nr inw: II 58915
 486. Przygotowanie szkolenia czyli Jak dobry początek prowadzi do sukcesu / Mariola Łaguna, Paweł Fortuna. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009. - 190 s. ; 21 cm. - (Szkolenia). - ISBN 978-83-7489-215-5
  Nr inw: NP 10677
 487. Przystanek reklamy : promocja regionu lubuskiego / Ilona Politowicz. - Zielona Góra : Wydawnictwo Zakładu Komunikacji Wizualnej IPEA, 2008. - 184 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-927455-0-1
  Nr inw: NP 10658
 488. Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy / Duane P. Schultz, Sydney Ellen Schultz ; przekł. Grażyna Kranas. - Wyd. 1, dodruk 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 574 s. ; 24 cm. - Tyt.oryg.: Psychology of work today. - ISBN 978-83-01-13445-7
  Nr inw: II 58896-58897
 489. Psychologia ekonomiczna / red. Tadeusz Tyszka. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. - XXIII, 613 s. : il., wykr. ; 25 cm. - ISBN 83-89120-90-9
  Nr inw: NP 9479; II 58817-58818, 59388
 490. Psychologia konsumenta : psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich / Anna Jachnis. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2007. - 411 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 978-83-60186-55-8
  Nr inw: P 45185-45186; II 57005
 491. Psychologia pracy i organizacji / red. Nik Chmiel ; przekł. Anna Kacmajor [et al.]. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. - 534 s. : il. ; 24 cm. - Tyt. oryg.: Introduction to work and organizational psychology. - ISBN 13 978-83-7489-063-0
  Nr inw: NP 10523, 10638; P 44841-44842, 45037, 45240; II 57968
 492. Psychologia zachowań konsumenckich / Andrzej Falkowski, Tadeusz Tyszka. - Wyd. 2 poszerz.. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009. - 423 s. : il., wykr. ; 25 cm. - ISBN 83-87957-56-9
  Nr inw: NP 10639; II 58819
 493. Psychologia zarządzania : wybrane zagadnienia / Sylwia Przytuła. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008. - 209 s. : il. ; 24 cm. - (Skrypty Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu). - ISBN 978-83-7011-929-4
  Nr inw: NP 10559
 494. Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania / Władysław Ratyński. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2005. - XI,204 s. ; 24 cm. - (Academia Oeconomica). - ISBN 83-7387-154-3
  Nr inw: II 59414
 495. Psychologiczne mechanizmy reklamy / Dariusz Doliński. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. - 256 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-89120-66-6
  Nr inw: NP 9231; II 51921, 51977, 59391
 496. Public relations / Richard Laermer, Michael Prichinello ; przekł. Ewa Jusewicz-Kalter. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. - 252 s. ; 21 cm. - Tyt.oryg.: Full Frontal PR. - ISBN 83-89120-81-X
  Nr inw: II 59396
 497. Public relations na tle problemów zarządzania : [konferencja międzynarodowa] / red.nauk.Zdzisław Knecht ; "Edukacja" Wyższa Szkoła Zarzadzania we Wrocławiu. - Wrocław : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja", 2001. - 310 s. : il. ; 24 cm. - (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" ; nr 7). - ISBN 83-87708-90-9
  Nr inw: II 58528
 498. Public relations w administracji publicznej : teoria, praktyka, badania / Zdzisław Knecht. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. - XI,241 s. : il. ; 25 cm. - (Monografie). - ISBN 83-7483-284-3
  Nr inw: II 59413
 499. Public relations w bankach wirtualnych / Michał Macierzyński. - Warszawa : CeDeWu, 2008. - 258 s. : il. ; 24 cm. - (Platinium). - ISBN 978-83-7556-115-9
  Nr inw: NP 10553
 500. Public relations w internecie / Tymon Smektała. - Wrocław : Wydawnictwo Astrum, 2006. - 198 s. : il. ; 21 cm. - (Kreatywność). - ISBN 83-7277-223-1
  Nr inw: NP 10643; II 58849
 501. Public-sector project management : meeting the challenges and achieving results / David W. Wirick. - Hoboken : John Wiley & Sons, 2009. - XVIII, 270 s. ; 24 cm. - ISBN 978-0470-48731-0
  Nr inw: NP 10699
 502. Quantitative methods in finance and accounting / ed. by Edward Nowak, Ruslan Motoryn. - Wrocław : Publishing House of Wrocław University of Economics, 2008. - 131 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7011-937-9
  Nr inw: II 58556
 503. Quasi-fundusze venture capital : Publiczne wsparcie innowacyjnych MSP / Joanna Świderska. - Warszawa : DIFIN, 2008. - 320 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7251-934-4
  Nr inw: II 58176
 504. Rachunek kosztów cyklu życia produktu w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. Robert Kowalak ; aut. Michał Biernacki [et al.]. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009. - 245 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7011-965-2
  Nr inw: II 59453
 505. Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym / Lech Goraj, Stanisław Mańko. - Warszawa : DIFIN, 2009. - 267 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7641-006-7
  Nr inw: II 58964
 506. Rachunkowość zarządcza : praca zbiorowa / red. Gertruda Krystyna Świderska. - Wyd. 2. - Warszawa : POLTEXT, 1999. - 298 s. : il. ; 24 cm. - (ABC rachunkowości dla menedżera). - ISBN 83-86890-20-7
  Nr inw: II 58366
 507. Rachunkowość zarządcza przedsiębiorstw : rachunek kosztów : ćwiczenia / red. Danuta Sołtys. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009. - 257 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7011-941-6
  Nr inw: II 58554
 508. Racjonalne public relations : budowa działu, instrumenty, studia przypadków / Zdzisław Knecht. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2005. - IX,190 s. ; 24 cm. - (Vademecum Menedżera). - ISBN 83-7387-729-0
  Nr inw: II 59415
 509. Ratownik górski (515903) / [Piotr Van der Coghen, Adam Van der Coghen] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 25 s. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Pracownicy Usług Osobistych i Sprzedawcy). - ISBN 978-83-7204-503-4[219]
  Nr inw: II 58515
 510. Reakcje polskiego konsumenta na kryzys gospodarczy / red.nauk. Teresa Słaby. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - 158 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7378-473-4
  Nr inw: II 59636-59637
 511. Recepcjonista (422201) / [Łukasz Chmura, Elżbieta Dalecka] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy ; Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 17 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Pracownicy Biurowi). - ISBN 978-83-7204-503-4[208]
  Nr inw: II 58338
 512. Reengineering : reformowanie procesów biznesowych i produkcyjnych w przedsiębiorstwie / Leszek Pacholski, Witold Cempel, Paweł Pawlewski. - Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2009. - 242 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7143-829-5
  Nr inw: II 59692
 513. Reforma Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście potrzeb i interesów polskiego rolnictwa / oprac.red. Elżbieta Nowicka. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Polityki Integracyjnej, 2008. - 207 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7567-035-6
  Nr inw: II 59082-59083
 514. Reforma Wspólnej Polityki Rolnej z 2008 r.(health check) z punktu widzenia interesów wybranych państw członkowskich / [oprac.red. Elżbieta Nowicka]. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Polityki Integracyjnej, 2008. - 242 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7567-034-9
  Nr inw: II 59440
 515. Regionalne aspekty zarządzania organizacjami usługowymi / red. Andrzej Pomykalski, Bogusław Kaczmarek. - Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, 2008. - 148 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-89808-25-0
  Nr inw: II 58661
 516. Regulacja monopolu naturalnego w teorii i praktyce / Bożena Borkowska. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009. - 229 s. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu : Monografie i Opracowania, ISSN 1689-6556 ; nr 191). - ISBN 978-83-7011-983-6
  Nr inw: II 59457
 517. Regulowana gospodarka rynkowa : wybór materiałów do studiowania polityki gospodarczej / red. Urszula Kalina-Prasznic ; aut. Monika Chudobska [et al.]. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2003. - 310 s. : wykr. ; 25 cm. - (Publikacje Biznesowe). - ISBN 83-89355-10-8
  Nr inw: NP 9295; P 43056-43068, 44985; II 52207
 518. Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian / red. Katarzyna Bilińska-Reformat. - Warszawa : Wydawnictwo PLACET, 2009. - 405 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7488-144-9
  Nr inw: II 59474
 519. Relacje przedsiębiorstwa z otoczeniem w krajach Unii Europejskiej : praca zbiorowa / red.nauk. Bożena Kołosowska. - Toruń : Graffiti BC, 2005. - 208 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-916889-4-1
  Nr inw: II 59475
 520. Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw : doświadczenia i perspektywy polskiej transformacji / Cezary Suszyński. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003. - 405 s. ; 20 cm. - ISBN 83-208-1441-3
  Nr inw: NP 10623; P 45030-45031; II 51360
 521. Rewitalizacja miast w Polsce przy wsparciu funduszami UE w latach 2004-2008 / Waldemar Siemiński, Teresa Topczewska. - Warszawa : DIFIN, 2009. - 139 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7641-090-6
  Nr inw: NP 10687; II 59174
 522. Rola rad zakładowych w krajowych i transnarodowych przędsiebiorstwach europejskich / Katarzyna Skorupińska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009. - 252 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7525-255-2
  Nr inw: II 58970
 523. Rola śródlądowego transportu wodnego w rozwoju regionów Unii Europejskiej : monografia / red. Jan Kulczyk, Tomasz Nowakowski. - Wrocław : CL Consulting i Logistyka - Oficyna Wydawnicza "Nasz Dom i Ogród", 2008. - 333 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-89908-85-8
  Nr inw: II 58919, 59432
 524. Rola uczelni w rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego / red. Jerzy Dietl, Zofia Sapijaszka. - Łódź : Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, 2009. - 315 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-925649-8-0
  Nr inw: II 58696
 525. Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej (zawód szkolny : Rolnik) (613101) / [Anna Karwat, Elżbieta Kuśmierczyk] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 23 cm : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Rolnicy, Ogrodnicy, Leśnicy i Rybacy). - ISBN 978-83-7204-503-4[132]
  Nr inw: II 58325
 526. Rozbudowa infrastruktury transportowej a gospodarka regionów / Piotr Rosik, Mariusz Szuster. - Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2008. - 136 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7143-802-8
  Nr inw: II 58114
 527. Rozwój ekonomii kosztów transakcyjnych, od koncepcji do operacjonalizacji / Łukasz Hardt. - Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2008. - 218 s. : il. ; 24 cm. - (Nowe Trendy w Naukach Ekonomicznych i Zarządzaniu). - Praca doktorska. Uniwersytet Warszawski, 2007 ; Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Konkurs wspiera Konfederacja Pracodawców Polskich. - ISBN 978-83-927446-4-1
  Nr inw: II 59160
 528. Rozwój w dobie globalizacji / red.nauk. Anna Bąkiewicz, Urszula Żuławska. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. - 616 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-208-1832-1
  Nr inw: NP 10733; II 59502
 529. Rozwój zasobów ludzkich : teoria i praktyka / red. Andrzej Różański, K. Peter Kuchinke, Ewa Bojar. - Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2008. - 305 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7497-065-5
  Nr inw: II 58930
 530. Rynek finansowy : inspiracje z integracji europejskiej / red. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 2008. - 696 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-227-2885-7
  Nr inw: II 58173
 531. Rynek finansowy i jego mechanizmy : podstawy teorii i praktyki / Wiesław Dębski. - Wyd. 4 uaktual., dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 638 s. : il. ; 24 cm. - (FFF Inwestycje). - ISBN 978-83-01-14893-5
  Nr inw: II 59024
 532. Rynek finansowy Unii Europejskiej / Leokadia Oręziak. - Warszawa : Twigger SA, 1999. - 291 s. ; 21 cm. - (Biblioteka bankowca). - ISBN 83-85946-53-5
  Nr inw: NP 9088; II 58369
 533. Rynek kapitałowy i jego rozwój / Wioletta Nawrot. - Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2008. - 234 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7556-062-6
  Nr inw: P 45190-45192; II 57361
 534. Rynek nieruchomości - inwestycje i potencjał finansowy / red.nauk. Magdalena Kalasińska, Bogusław Półtorak. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008. - 118 s. : il. ; 24 cm. - (Debiuty Studenckie / Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu). - ISBN 978-83-7011-900-3
  Nr inw: II 58157
 535. Rynki finansowe w rozwoju podmiotów gospodarczych / Beata Filipiak, Bożena Mikołajczyk. - Warszawa : DIFIN, 2009. - 312 s. : il. ; 23 cm. - (Studia Finansów i Bankowości). - ISBN 978-83-7641-127-9
  Nr inw: II 59550
 536. Rynki finansowe w warunkach kryzysu / red. Marcin Kalinowski. - Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2009. - 388 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7556-200-2
  Nr inw: II 59135
 537. Ryzyka zarządzania organizacją gospodarczą / Jerzy Zemke. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009. - 291 s. : il. ; 24. - ISBN 978-83-7326-603-2
  Nr inw: NP 10647; II 58961
 538. Ryzyko gospodarowania a strategie konkurencji : przyczynek do teorii konkurencji / Tadeusz Paweł Tkaczyk. - Wyd. 3. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 2002. - 197 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7225-021-9
  Nr inw: II 59096-59097
 539. Ryzyko i zarządzanie ryzykiem : ujęcie interdyscyplinarne / Tadeusz Teofil Kaczmarek. - Wyd. 3 rozsz.. - Warszawa : DIFIN, 2008. - 395 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7251-936-8
  Nr inw: NP 10560; II 58198
 540. Ryzyko kryzysu a ciągłość działania = Business continuity management / Tadeusz Teofil Kaczmarek, Grzegorz Ćwiek. - Warszawa : DIFIN, 2009. - 160 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7641-061-6
  Nr inw: II 58650
 541. Ryzyko strategiczne : podstawy zarządzania ryzykiem / Aswath Damodaran ; przeł. Adam Maciejewski. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o. : Akademia Leona Koźmińskiego, 2009. - 463 s. : il. ; 24 cm. - (Wharton School Publishing). - ISBN 978-83-60807-68-2 (WAiP) ; 978-83-89437-09-9 (Akademia Leona Koźmińskiego)
  Nr inw: II 59126
 542. Ryzyko w działalności przedsiębiorstw : wybrane aspekty / red. nauk. Andrzej Fierla. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - 225 s. : il. ; 25 cm. - (Przedsiębiorstwo Współczesne : Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie). - ISBN 978-83-7378-449-9
  Nr inw: II 59130, 59342
 543. Rzeźnik wędliniarz (741104) / [aut.: Marianna Tomala, Grażyna Ślusarska, Barbara Zielonka] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 21 s. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Robotnicy Przemysłowi i Rzemieślnicy). - ISBN 978-83-7204-503-4[133]
  Nr inw: II 58983
 544. Salowa(913206) / [Maria Brzezińska, Urszula Wolny] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 13 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Pracownicy przy Pracach Prostych). - ISBN 978-83-7204-503-4{134]
  Nr inw: II 58323
 545. Samodzielność finansowa samorządu gminnego / Jolanta Zawora. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. - 228 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7338-416-3
  Nr inw: II 58170
 546. Samorząd terytorialny : system prawnofinansowy / Andrzej Borodo. - Wyd. 5. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis Sp. z o.o., 2008. - 319 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7334-943-8
  Nr inw: II 58380
 547. Samorządowe public relations / Jarosław Flis. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. - 184 s. ; 21 cm. - ISBN 978-83-233-2281-8
  Nr inw: NP 10614; II 58740
 548. Samorządy a rozwój przedsiębiorczości : instrumenty wspierania przedsiebiorczości przez samorząd terytorialny na przykładzie gmin województwa podkarpackiego / Tomasz Skica. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 2009. - 347 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-60583-31-9
  Nr inw: II 58232
 549. Scenariusze rozwoju przedsiębiorstw MSP w oparciu o technologię informatyczną / Sławomir Kłos, Justyna Patalas, Waldemar Woźniak. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008. - 146 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7481-193-4
  Nr inw: NP 10529; P 44869-44876; II 58065
 550. Sekretarka (411101) / [Donata Andrzejczak, Beata Rzeźnik] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 18 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Pracownicy Biurowi). - ISBN 978-83-7204-503-4[135]
  Nr inw: II 58408
 551. Sektor usług logistycznych w teorii i praktyce / Anna Maria Jeszka. - Warszawa : DIFIN, 2009. - 143 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7641-066-1
  Nr inw: NP 10655
 552. Skuteczna promocja przy niskim budżecie / Michael Böhm ; przekł. z jęz. niem. Katarzyna Gawłowicz. - Warszawa : Wydawnictwo BC.edu, 2009. - 211 s. : il. ; 24 cm. - (ABC Profesjonalisty). - Tyt.oryg.: Wie sie mit schmalem budget erfolgreich werben. - ISBN 978-83-61655-92-3
  Nr inw: II 59237
 553. Słownik sloganów reklamowych / Marta Spychalska, Marcin Hołota. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 252 s . ; 21 cm. - ISBN 978-83-01-16001-2
  Nr inw: II 59510
 554. Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania / red. nauk. Sławomir Banaszak i Kazimierz Doktór. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, 2007. - 394 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-88018-53-4
  Nr inw: NP 10739
 555. Solidarność, samorząd pracowniczy, transformacja systemu : o programie gospodarczym Sieci Organizacji Zakładowych NSZZ "Solidarność" wiodących zakładów pracy (rok 1981) / Jacek Luszniewicz. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008. - 335 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7378-330-0
  Nr inw: II 59373
 556. Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument polityki regionalnej na przykładzie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej / Wiesława Lizińska, Roman Kisiel. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2008. - 92 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7299-589-6
  Nr inw: II 58137
 557. Specyfika odnowy małych i średnich miast w Polsce : praca zbiorowa = Specificity of small and medium towns renewal in Poland / pod red. Joanny Poczobut. - Kraków : Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji, 2009. - 381 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-923860-1-8
  Nr inw: NP 10691; II 59186-59187
 558. Spedytor (342204) / [aut. Józef Stokłosa, Marcin Sikora] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2006. - 18 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Technicy i Inny Średni Personel). - ISBN 83-7204-503-8[73]
  Nr inw: II 59669
 559. Społeczeństwo konsumpcyjne / Wiesław Wątroba. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009. - 287 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7011-962-1
  Nr inw: II 59454
 560. Społeczeństwo sieci / Manuel Castells ; przekł. Mirosława Marody [et al.] ; red. nauk. Mirosława Marody. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - 531 s. : il. ; 24 cm. - (Wiek informacji : ekonomia, społeczeństwo i kultura / Manuel Castells ; t. 1). - Tyt. oryg.: Rise of the network society. - ISBN 978-83-01-15148-5
  Nr inw: NP 10628; II 58795-58796
 561. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw : teoria i praktyka / Jadwiga Adamczyk. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - 217 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-208-1804-8
  Nr inw: II 59352
 562. Społeczne aspekty ubezpieczeniowe / red.nauk. Tadeusz Szumlicz. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2005. - 275 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7378-181-1
  Nr inw: II 59098-59099
 563. Społeczności wirtualne a wirtualny obieg pieniądza / Artur Borcuch. - Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2009. - 214 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7556-195-1
  Nr inw: II 59322
 564. Spójność społeczna Dolnego Śląska / red. Zdzisław Pisz. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008. - 308 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7011-928-7
  Nr inw: II 58560
 565. Sprawozdanie finansowe : co mówi o firmie? / Piotr Rybicki. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2009. - 206 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7561-033-8
  Nr inw: II 59538
 566. Sprzedawca (522107) / [Stanisław Staniszewski, Waldemar Jan Rajca, Agnieszka Żukowska-Kowalik] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 22 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Pracownicy Usług Osobistych i Sprzedawcy). - ISBN 978-83-7204-503-4[222]
  Nr inw: II 58516
 567. Standardy kwalifikacji i modułowe programy kształcenia zawodowego dla mikroprzedsiębiorstw / pomysł, wybór dokumentów, fragmentów, komentarze red. Teresa Jaszczyk, Iwona Bednarczyk. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2008. - 305 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Pedagogiki Pracy ; 176). - ISBN 978-83-7204-699-4
  Nr inw: II 58235-58236
 568. Sterowanie nadążne zasobami przedsiębiorstwa / Mirosław Zaborowski. - Gliwice : Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2008. - 347 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-60716-48-9
  Nr inw: II 58212
 569. Stolarz galanterii drzewnej (742205) / [Łukasz Styczyński, Miłosz Pakulski] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 18 s. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Robotnicy Przemysłowi i Rzemieślnicy). - ISBN 978-83-7204-503-4[141]
  Nr inw: II 58982
 570. Stolarz meblowy (742207) / [aut. Łukasz Styczyński, Miłosz Pakulski] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 19 s. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Robotnicy Przemysłowi i Rzemieślnicy). - ISBN 978-83-7204-503-4[142]
  Nr inw: II 58984
 571. Stosunki międzynarodowe : geneza, struktura, dynamika / red.nauk. Edward Haliżak, Roman Kuźniar. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2006. - 636 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-235-0281-4
  Nr inw: II 59155
 572. Stosunki międzynarodowe : teorie - systemy - uczestnicy / Teresa Łoś-Nowak. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; nr 2868). - ISBN 83-229-2724-X
  Nr inw: II 59153
 573. Strategia zrównoważonego wzrostu dla twojej firmy / Chris Zook, James Allen ; [tł.Daria Kuczyńska-Szymala, Tomasz Rzychoń]. Cz. 1: Strategia wzrostu w erze zmian. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2005. - 174 s. ; 24 cm. - (Onepress Vip). - Tyt.oryg.: Profit from the Core : Growth Strategy in an Era of Turbulence. - ISBN 83-7361-757-4
  Nr inw: II 59479
 574. Strategiczna transformacja polskich przedsiębiorstw : praca zbiorowa / pod red. Marii Romanowskiej. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2004. - 328 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - ISBN 83-7378-108-0
  Nr inw: NP 10580; II 58384
 575. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi / Ewa Masłyk-Musiał. - Warszawa : Politechnika Warszawska, 2000. - 260 s. ; 25 cm. - (Zarządzanie i Marketing). - ISBN 83-7207-191-8
  Nr inw: NP 8325; P 45326-45327; II 48667-48668
 576. Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych / red. Marian Gorynia ; aut. Małgorzata Bartosik-Purgat [et al.]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005. - 327 s. : rys., tab. ; 24 cm. - ISBN 83-208-1598-3
  Nr inw: II 54464-54465, 59226
 577. Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym / red. nauk. Zbigniew Dworzecki, Maria Romanowska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008. - 392 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7378-367-6
  Nr inw: NP 10579; P 45015-45016; II 58383
 578. Strategie przedsiębiorstw wobec wymogów zrównoważonego rozwoju : praca zbiorowa / red.nauk. Kazimierz Kuciński. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - 364 s. : il. ; 24 cm. - (Przedsiębiorstwo Współczesne : Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie). - ISBN 978-83-7378-435-2
  Nr inw: II 59232
 579. Strategie rozwoju przedsiębiorstwa : metody analizy - przykłady / red.nauk. Stefania Jurek-Stępień. - Wyd. 2 uzupeł. i rozszerz. (dodruk). - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007. - 267 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7378-310-2
  Nr inw: II 59354
 580. Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw / Marian Gorynia. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. - 200 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-208-1719-5
  Nr inw: NP 10732
 581. Strategie zarządzania produkcją i jakością w przedsiębiorstwach przemysłowych / red.nauk. Szymon Salamon. - Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2009. - 171 s. : il. ; 24 cm. - (Monografie / Politechnika Częstochowska, ISSN 0860-5017 ; nr 162). - ISBN 978-83-7193-438-4
  Nr inw: II 59590
 582. Strażnik miejski (gminny) (515908) / [Wiesław Zajul, Irmina Tarnawska] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 21 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Pracownicy Usług Osobistych i Sprzedawcy). - ISBN 978-83-7204-503-49[143]
  Nr inw: II 58520
 583. Structural funds for the development of entrepreneurship and innovativeness of SMEs in Poland and the Łódź region in the perspective of experiences of Polish regions / ed. by Robert Stanisławski, Jacek Otto, Aleksandra Maciaszczyk. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2008. - 236 s. : il. ; 24 cm. - (Monographs / Technical University of Lodz ; nr 1823). - ISBN 978-83-7283-292-4
  Nr inw: II 59607
 584. Structural funds for the socio-economic development of the Łódź region in the perspective of experiences of Polish regions / ed.by Robert Stanisławski, Marianna Greta, Aleksandra Maciaszczyk. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2008. - 345 s. : il. ; 24 cm. - (Monographs / Technical University of Lodz ; nr 1822). - ISBN 978-83-7283-291-7
  Nr inw: II 59608
 585. System reagowania kryzysowego / red. nauk. Jarosław Gryz, Waldemar Kitler. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. - 287 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7441-834-8
  Nr inw: NP 10591; II 58491-58492
 586. Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie / Stanisław Łobejko. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2005. - 208 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7378-134-X
  Nr inw: II 58389-58390
 587. Systemy informatyczne w zarządzaniu : studenckie seminarium Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej / red. nauk. zeszytu Bożena Kaczmarska. - Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2009. - 142 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-88906-52-7
  Nr inw: II 58307
 588. Systemy zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001 : wdrażanie, auditowanie, doskonalenie / Andrzej Pacana, Dorota Stadnicka. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2009. - 281 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7199-539-2
  Nr inw: II 58891
 589. Szafarze darów europejskich : kapitał społeczny a realizacja polityki regionalnej w polskich województwach / Paweł Swianiewicz [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2008. - 273 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7383-288-6
  Nr inw: II 59485
 590. Szef kuchni (kuchmistrz) (512203) / [Anna Wachowicz, Marzena Niedośpiał] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 17 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Pracownicy Usług Osobistych i Sprzedawcy). - ISBN 978-83-7204-503-4[144]
  Nr inw: II 58534
 591. Szewc naprawiacz (744305) / [aut.: Zdzisław Feldo, Jan Skiba] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 20 s. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Robotnicy Przemysłowi i Rzemieślnicy). - ISBN 978-83-7204-503-4[145]
  Nr inw: II 58985
 592. Szkice z dynamiki i stabilizacji gospodarki / red. Wojciech Pacho. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - 236 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7378-456-7
  Nr inw: II 59127
 593. Szkice z makroekonomii / Marian Noga. - Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2009. - 302 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7556-158-6
  Nr inw: II 58646
 594. Szlachetna propaganda dobroci, czyli drugi tom o reklamie społecznej / oprac. i red.Piotr Wasilewski ; współp. Dominika Maison, Agata Stafiej-Bartosik. - Kraków : Agencja Wasilewski, 2007. - 311 s. : il.kolor. ; 23 cm. - ISBN 978-83-924039-0-5
  Nr inw: II 58949
 595. Sztuka przytulania klientów dopieszczaj i pielęgnuj relacje w biznesie / Jack Mitchell ; przekł. Urszula Zinserling. - Warszawa : MT Biznes SP. z o.o., 2009. - 328 s. ; 22 cm. - (Biznes bez Granic). - ISBN 978-83-61732-40-2
  Nr inw: II 59480
 596. Szwaczka (743604) / [Małgorzata Piechota, Halina Włodarczyk] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 13 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Robotnicy Przemysłowi i Rzemieślnicy). - ISBN 978-83-7204-503-4[146]
  Nr inw: II 58617
 597. Ślusarz galanterii metalowej (722205) / [aut. Halina Śledziona, Sławomir Fater] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 16 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Robotnicy Przemysłowi i Rzemieślnicy). - ISBN 978-83-7204-503-4[147]
  Nr inw: II 59205
 598. Środki transportu bliskiego i magazynowania / Ryszard Raczyk. - Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2009. - 146 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7143-828-8
  Nr inw: II 59693
 599. Świadczenie i import usług w świetle polskiego systemu VAT z uwzględnieniem interpretacji organów podatkowych oraz orzecznictwa / Hanna Kozłowska. - Warszawa : DIFIN, 2009. - 270 s. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7641-068-5
  Nr inw: II 59141
 600. Tapicer (743702) / [Małgorzata Brola, Jolanta Przybytniewska] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 19 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Robotnicy Przemysłowi i Rzemieślnicy). - ISBN 978-83-7204-503-4[148]
  Nr inw: II 58612
 601. Technik analityk (311103) / [ Beata Kijak, Bogusław Majka]; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 16 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Technicy i Inny Średni Personel). - ISBN 978-83-7204-503-4[149]
  Nr inw: II 58831
 602. Technik elektronik (311401) / [aut. Marcin Chrzan, Jacek Szydłowski] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2006. - 18 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Technicy i Inny Średni Personel). - ISBN 83-7204-503-8[74]
  Nr inw: II 59670
 603. Technik elektroniki medycznej (322703) / [aut. Karolina Kałużna, Ryszard Kowalski, Ryszard Zankowski] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2006. - 17 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Technicy i Inny Średni Personel). - ISBN 83-7204-503-8[75]
  Nr inw: II 59671
 604. Technik elektryk (311302) / [aut. Eugeniusz Sitek, Jerzy Bieniek] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 17 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Technicy i Inny Średni Personel). - ISBN 978-83-7204-503-4[151]
  Nr inw: II 59668
 605. Technik obuwnik (311907) / [aut. Marian Grabkowski, Jacek Przepiórka] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 26 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Technicy i Inny Średni Personel). - ISBN 978-83-7204-503-4[154]
  Nr inw: II 59677
 606. Technik ochrony środowiska (311209) / [aut. Beata Kijak, Bogusław Majka] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2006. - 17 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Technicy i Inny Średni Personel). - ISBN 83-7204-503-8[77]
  Nr inw: II 59458
 607. Technik poligraf (311909) / [aut. Mirosława Smolik, Katarzyna Maćkowska] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2006. - 17 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Technicy i Inny Średni Personel). - ISBN 83-7204-503-8[78]
  Nr inw: II 59459
 608. Technik technologii chemicznej (311603) / [aut. Beata Kijak, Bogusław Majka] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 17 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Technicy i Inny Średni Personel). - ISBN 978-83-7204-503-4[155]
  Nr inw: II 59673
 609. Technik technologii drewna (311911) / [aut. Łukasz Styczyński, Leszek Jaszczyk] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 21 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Technicy i Inny Średni Personel). - ISBN 978-83-7204-503-4[156]
  Nr inw: II 59676
 610. Technik technologii odzieży (311913) / [aut. Dagmara Kowalik, Maria Kaczmarek] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2006. - 18 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Technicy i Inny Średni Personel). - ISBN 83-7204-503-8[79]
  Nr inw: II 59463
 611. Technik teleinformatyk (312202) / [aut. Paweł Krawczak, Ryszard Zankowski] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2006. - 21 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Technicy i Inny Średni Personel). - ISBN 83-7204-503-8[80]
  Nr inw: II 59672
 612. Technik urządzeń sanitarnych (311210) / [Janina Dretkiewicz-Więch, Teresa Smolec] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 24 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Technicy i Inny Średni Personel). - ISBN 978-83-7204-503-5[198]
  Nr inw: II 58840
 613. Technik włókiennik (311918) / [aut. Małgorzata Piechota, Halina Włodarczyk] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 14 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Technicy i Inny Średni Personel). - ISBN 978-83-204-503-4[157]
  Nr inw: II 59675
 614. Techniki negocjacji i mediacji / Leszek Cichobłaziński. - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2008. - 98 s. : il. ; 24 cm. - (Monografie / Politechnika Częstochowska, ISSN 0860-5017 ; nr 145). - ISBN 978-83-7193-391-2
  Nr inw: II 58633
 615. Technologie informacyjne w przedsiębiorczości wirtualnej : materiały konferencyjne z I Międzynarodowej Konferencji Studenckiej "Information Technologies in Virtual Enterprises" / red.nauk. Mieczysław Lech Owoc, Monika Sitarska. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008. - 110 s. : il. ; 24 cm. - (Debiuty Studenckie / Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu). - ISBN 978-83-7011-905-8
  Nr inw: II 58156
 616. Technologie mobilne w dostarczaniu wiedzy / Ilona Pawełoszek-Korek. - Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2009. - 156 s. : il. ; 24 cm. - (Monografie / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, ISSN 2080-2072 ; mr 161). - ISBN 978-83-7193-437-7
  Nr inw: II 59593
 617. Telemarketer (341504) / [Alina Kośmider-Cichomska, Krzysztof Chmielewski] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 14 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Technicy i Inny Średni Personel). - ISBN 978-83-7204-503-4[210]
  Nr inw: II 58832
 618. Teoria przedsiębiorstwa / red.nauk. Stanisław Kasiewicz, Henryk Możaryn. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2004. - 226 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7378-113-7
  Nr inw: II 58387-58388
 619. The ergonomics and safety in environment of human live : monograph / ed. Grzegorz Dahlke, Adam Górny. - Poznań : Publishing House of Poznan University of Technology, 2009. - 94 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7143-848-6
  Nr inw: II 59698
 620. The formation of safety in environment and space of the man's work : monograph / ed. Adam Górny, Grzegorz Dahlke. - Poznań : Publishing House of Poznan University of Technology, 2009. - 132 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7143-844-8
  Nr inw: II 59697
 621. The modern modelling conceptions of business systems : practice and theory / ed. Ludmiła Zawadzka ; aut. Jarosław Badurek [et al.]. - Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2009. - 145 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7348-276-0
  Nr inw: II 59339
 622. Tokarz (722304) / [aut. Halina Śledziona, Leon Józef Zujko] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 18 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Robotnicy Przemysłowi i Rzemieślnicy). - ISBN 978-83-7204-503-8[228]
  Nr inw: II 59118
 623. Tożsamość i wizerunek marketingu / red.nauk. Roman Niestrój. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - 663 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-208-1827-7
  Nr inw: II 59229-59230
 624. Traktat z Lizbony : główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej / red.nauk. Jan Barcz ; aut. Jan Barcz [et al.] ; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Dokumentacji Europejskiej i Publikacji. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2008. - 299 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7567-022-6
  Nr inw: II 58622
 625. Transfer wiedzy i usług wsparcia dla mikroprzedsiębiorstw : doświadczenia, refleksje / Henryk Bednarczyk, Dorota Koprowska, Iwona Kacak. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2008. - 282 s. : il. ; 25 cm. - (Biblioteka Pedagogiki Pracy ; t. 181). - ISBN 978-83-7204-705-2
  Nr inw: NP 10567; II 58247
 626. Transfer wzorców zarządzania : studium organizacji sektora publicznego / Przemysław Hensel. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2008. - 251 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7151-826-3
  Nr inw: II 59537
 627. Transport / red. Włodzimierz Rydzkowski, Krystyna Wojewódzka-Król ; aut.Henryk Babis [et al.]. - Wyd. 5 zm.. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 579 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-01-15955-9
  Nr inw: II 59603
 628. Transport Europa - Azja / red. Maciej Mindur. - Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2009. - 499 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-7204-800-4
  Nr inw: II 59297
 629. Transport intermodalny w sieciach logistycznych / Stanisław Kwaśniowski, Tomasz Nowakowski, Mateusz Zając. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. - 287 s. : il. część. kolor. ; 24 cm. - (Navigator, ISSN 1425-0993 ; 18)
  Nr inw: IM 3257
 630. Transport wewnętrzny w systemach logistycznych : wybrane zagadnienia / Janusz Fijałkowski. - Wyd. 2 popr.. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2003. - 269 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7207-412-7
  Nr inw: II 59656
 631. Turystyka i polityka turystyczna a rozwój : między starym a nowym paradygmatem / Marek W. Kozak ; Euroreg. Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych. Uniwersytet Warszawski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2009. - 325 s. : il.(w tym kolor.) ; 24 cm. - ISBN 978-83-7383-345-6
  Nr inw: NP 10724
 632. Turystyka w Unii Europejskiej / Jerzy Walasek. - Lublin : Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, 2009. - 268 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-60594-51-3
  Nr inw: NP 10723
 633. Tworzenie przewag konkurencyjnych z wykorzystaniem społeczności sieciowych / red. Mikołaj Pindelski. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - 122 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7378-477-2
  Nr inw: II 59640-59641
 634. Tynkarz (713302) / [aut. Jolanta Skoczylas, Lidia Staniszewska] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 17 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Robotnicy Przemysłowi i Rzemieślnicy). - ISBN 978-83-7204-503-4[158]
  Nr inw: II 59201
 635. Typologia przedsiębiorstw / Juliusz Engelhardt. - Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2009. - 155 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7556-124-1
  Nr inw: II 58648-58649
 636. Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne / red. Elżbieta Kucka. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009. - 463 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7299-599-5
  Nr inw: II 59435
 637. Ubezpieczenie pielęgnacyjne / Barbara Więckowska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008. - 249 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7378-303-4
  Nr inw: II 59369
 638. User interface in contemporary ergonomics : monograph / ed. Krzysztof Hankiewicz. - Poznań : Publishing House of Poznan University of Technology, 2009. - 112 s : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7143-842-4
  Nr inw: II 59701
 639. Usługi w gospodarce rynkowej / red,nauk. Iga Rudawska ; aut. Iga Rudawska [et al.]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - 168 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-208-1809-3
  Nr inw: II 59622-59623
 640. Usprawnianie zarządzania logistyką przedsiębiorstwa / red.nauk. Stanisław E. Dworecki. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2008. - 255 s. : il. ; 24 cm. - (Monografie / Akademia Podlaska, ISSN 0860-2719 ; nr 97)
  Nr inw: II 58598
 641. Utajone postawy konsumenckie : [analiza możliwości wykorzystania metody IAT] / Dominika Maison. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. - 189 s. : il. ; 24 cm. - (Psychologia w monografiach naukowych ; 3). - ISBN 83-89574-25-X
  Nr inw: II 59079
 642. Uwarunkowania przedsiębiorczości - różnorodność i zmienność = Conditions of enterprise - diversity and changeability / red. Kazimierz Jaremczuk. - Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2008. - 724 s. ; 23 cm. - ISBN 978-83-89639-85-1
  Nr inw: II 58966
 643. Vademecum organizacji gospodarki magazynowej / Zdzisław Dudziński. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2008. - 324 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7426-398-6
  Nr inw: NP 10570
 644. Venture capital a potrzeby kapitałowe małych i średnich przedsiębiorstw / Jacek Grzywacz, Aleksandra Okońska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2005. - 201 s. : wykr. ; 24 cm. - ISBN 83-7378-145-5
  Nr inw: NP 9695; II 59355
 645. W pogoni za nowoczesnością : wybrane aspekty tworzenia i wprowadzania zmian / Jerzy Bogdanienko. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2008. - 236 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7285-437-7
  Nr inw: II 58957
 646. Walka elektroniczna w działaniach sieciocentrycznych / [red. nauk. Marek Scheffs] ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2008. - 119 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-7523-055-0
  Nr inw: NP 10706; II 59288
 647. Wiedza i innowacje w nowej gospodarce / Maria Fic. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008. - 244 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7481-147-7
  Nr inw: NP 10641; P 45038-45043; II 58829
 648. Wiedza i kompetencje ekologiczne w strategiach rozwoju przedsiębiorstw / Andrzej Chodyński. - Warszawa : DIFIN, 2007. - 213 s. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7251-789-0
  Nr inw: NP 10561; II 58200
 649. Wizażystka / [Maria Gąciarska, Izabela Suligowska] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 14 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Pracownicy Usług Osobistych i Sprzedawcy). - ISBN 978-83-7204-503-4[159]
  Nr inw: II 58519
 650. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki / red.nauk. Eliza Frejtag-Mika ; aut. Eliza Frejtag-Mika [et al.]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - 231 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-208-1826-0
  Nr inw: II 59618-59619
 651. Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej : wybrane aspekty praktyczne / Jerzy Jan Parysek. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2007. - ISBN 978-83-232180-8-1
  Nr inw: NP 10619; II 58770, 59152
 652. Wprowadzenie do gospodarki Unii Europejskiej : ekonomika integracji europejskiej / red. Lesław Koćwin ; Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra : Wydawnictwo "Maria", 2004. - 272 s. : wykr. ; 24 cm
  Nr inw: NP 9258; II 58368
 653. Wskaźniki marketingowe / pod red. Roberta Kozielskiego ; aut.: Robert Kozielski [et al.]. - Wyd. 3 poszerz.. - Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2008. - 584 s. ; 25 cm. - (Biblioteka praktyków zarządzania). - ISBN 978-83-7526-638-2
  Nr inw: NP 10626
 654. Wspólna polityka rolna : wykorzystanie środków pomocowych Unii Europejskiej / Małgorzata Pawlonka, Magdalena Trojanowska. - Warszawa : Wydawnictwo REA s.j., 2005. - 336 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7141-787-X
  Nr inw: II 59195
 655. Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej / Julian Tadeusz Krzyżanowski. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2009. - 156 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7583-102-3
  Nr inw: II 59534
 656. Współczesna bankowość inwestycyjna / red. Anna Szelągowska. - Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2009. - 415 s. : il. ; 24 cm. - (Platinium). - ISBN 978-83-7556-151-7
  Nr inw: II 59555
 657. Współczesne koncepcje i metody zarządzania / Kazimierz Zimniewicz. - Wyd. 3 zm.. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - 179 s. : wykr. ; 21 cm. - ISBN 978-83-208-1791-1
  Nr inw: NP 10692; P 45216-45217; II 59225
 658. Współczesne metody zarządzania w praktyce gospodarczej / red. Marek Matejun, Maciej Szczepańczyk. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009. - 291 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7283-302-0
  Nr inw: II 59157
 659. Współczesne paradygmaty nauk o zarządzaniu / red. nauk. Wiesław Kowalczewski. - Warszawa : DIFIN, 2008. - 229 s. : il. ; 2008. - ISBN 978-83-7251-962-7
  Nr inw: NP 10569
 660. Współczesne problemy edukacji, pracy i zatrudnienia pracowników / red. Bogusław Pietrulewicz. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski. Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej, 2005. - 354 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7481-010-6
  Nr inw: II 58218
 661. Współczesne problemy zarządzania / pod red Barbary Iwankiewicz-Rak. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008. - 248 s. : il. ; 24 cm. - (Prace Doktorantów AE). - ISBN 978-83-7011-911-9
  Nr inw: NP 10550
 662. Współczesne przedsiębiorstwo / red. Juliusz Engelhardt. - Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2009. - 140 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7556-163-0
  Nr inw: II 58527, 58641, 59208
 663. Współczesne przedsiębiorstwo : zasobowe czynniki sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu / red.nauk. Joanna Fryca, Jacek Jaworski. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ; Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2009. - 328 s. : il. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku ; t. 4). - ISBN 978-83-61712-16-9 ; ISBN 978-83-7556-209-5
  Nr inw: II 59315
 664. Wstęp do rachunkowości przedsiębiorstw / Jacek Jaworski. - Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2009. - 208 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7556-154-8
  Nr inw: II 58642
 665. Wybrane problemy zarządzania podmiotami gospodarczymi i jednostkami samorządowymi / red. Ireneusz Kuropka. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009. - 162 s. : il. ; 24 cm. - (Prace Doktorantów AE). - ISBN 978-83-7011-944-7
  Nr inw: II 58471
 666. Wybrane zagadnienia z ekonomiki przedsiębiorstw turystycznych / Barbara Gołębiewska. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2009. - 113 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7583-067-5
  Nr inw: NP 10595
 667. Wycena biznesu w praktyce : metody, przykłady / red. Marek Panfil. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2009. - 205 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7561-039-0
  Nr inw: II 59544
 668. Wycena nieruchomości przedsiębiorstw / Jan Konowalczuk. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. - 270 s. : il. ; 24 cm. - (Ekonomia : Nieruchomości). - ISBN 978-83-255-0696-4
  Nr inw: NP 10649
 669. Wykorzystanie dopłat bezpośrednich przez rolników z województwa warmińsko-mazurskiego / Roman Kisiel, Karolina Babuchowska, Renata Marks-Bielska. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2008. - 141 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7299-590-2
  Nr inw: II 58488
 670. Wykorzystanie technologii informatycznych w przedsiębiorstwach sektora MSP / Waldemar Woźniak, Sławomir Kłos, Justyna Patalas. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008. - 18 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7481-206-1
  Nr inw: NP 10533; P 44893-44900; II 58068
 671. Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce : praca zbiorowa / red.nauk. Danuta Kopycińska ; Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński. - Szczecin : PRINT GROUP Daniel Krzanowski, 2007. - 236 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-60903-45-2
  Nr inw: II 58453
 672. Wymiary polityki społecznej / red. Olga Kowalczyk, Stanisław Kamiński ; aut. Krystyna Gilga [et al.]. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009. - 230 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7011-923-2
  Nr inw: II 58189
 673. Wyznaczniki wartości zakładu opieki zdrowotnej / Małgorzata Durbajło-Mrowiec. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009. - 211 s. : il. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192 ; nr 41) (Monografie i Opracowania ; nr 188). - ISBN 978-83-7011-943-0
  Nr inw: II 59069
 674. Wyzwania ekonomiczne w warunkach kryzysu : wybrane zagadnienia / red.nauk. Irena Lichniak. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - 218 s. ; 25 cm. - ISBN 978-83-7378-479-6
  Nr inw: II 59234
 675. Wyzwania lubuskiego rynku pracy : rozwój z troską o człowieka / Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze. - Zielona Góra : Drukarnia-Wydawnictwo "Druk-Ar", 2008. - 365 s. ; 25 cm. - ISBN 978-83-60087-33-6
  Nr inw: P 45226-45227; II 58301
 676. Wyzwania współczesnych finansów / red. Krzysztof Jajuga. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009. - 106 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7011-947-8
  Nr inw: II 58559
 677. Wzrost gospodarczy a innowacje : [konferencja : Wrocław, 13-14 października 2008] / [red.nauk. Jan Koch]. - Wrocław : Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej, 2008. - 141 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7493-434-3
  Nr inw: P 45284-45288; II 59491
 678. Wzrost gospodarczy czy bezpieczeństwo socjalne? : w stronę konkurencyjnego modelu społeczno-ekonomicznego dla Unii Europejskiej / red.nauk. Wojciech Bieńkowski, Mariusz-Jan Radło ; przekł. Witold Czartoryski ; [przedm. Edmund S. Phelps]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. - 341 s. ; 24 cm. - Tyt.oryg.: Growth versus security. - ISBN 978-83-01-16105-7
  Nr inw: II 59601-59602
 679. Zachowania organizacyjne : podręcznik akademicki / Bolesław Rafał Kuc, Joanna Maria Moczydłowska. - Warszawa : DIFIN, 2009. - 406 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7641-055-5
  Nr inw: II 58644
 680. Zachowania organizacyjne : podręcznik akademicki / Bolesław Rafał Kuc, Joanna Moczydłowska. - Warszawa : DIFIN, 2009. - 406 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7641-055-5
  Nr inw: NP 10607
 681. Zachowania rynkowe w teorii i praktyce : praca zbiorowa / red.nauk. Danuta Kopycińska ; Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński. - Szczecin : PRINT GROUP Daniel Krzanowski, 2007. - 226 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-60903-44-5
  Nr inw: II 58458
 682. Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji : podejście sieciowe / red.nauk. Krzysztof Fonfara ; aut. Krzysztof Fonfara [et al.]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - 153 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-208-1822-2
  Nr inw: II 59624-59625
 683. Zamówienia publiczne jako instrument wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Arkadiusz Borowiec. - Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2008. - 152 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7143-399-3
  Nr inw: II 58111
 684. Zarys logistyki przedsiębiorstwa / Lech Dwiliński. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2006. - 246 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7207-611-1
  Nr inw: II 59657
 685. Zarys metod badania koniunktury gospodarczej / Grzegorz Kowalewski. - Wyd. 2 popr.. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009. - 146 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7011-935-5
  Nr inw: II 58558
 686. Zarządzanie - racjonalność a etyczność : organizacja i jednostka w nieprzewidywalnym otoczeniu globalizującego się świata / Jerzy Kopel. - Wydanie II "Trzech szkiców o granicach rozumu organizacyjnego " poszerzone o artykuł zatytułowany "Problem odpowiedzialnego zarządzania przestrzenią publiczną. Niby-miejsca i miejsca, czyli o miastach i autostradach". - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas". Wyższa Szkoła "Humanitas", 2009. - 88 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-89275-54-7
  Nr inw: II 59559
 687. Zarządzanie : koncepcje, strategie, metody / Piotr Daniluk. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2008. - 147 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-7523-052-9
  Nr inw: NP 10719; II 59264
 688. Zarządzanie : teoria i praktyka / red. nauk. Andrzej K. Koźmiński, Włodzimierz Piotrowski ; aut. Aleksander Chrostowski [et al.]. - Wyd. 5 zm., dodruk 8. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 791 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-01-15142-3
  Nr inw: II 58894-58895
 689. Zarządzanie antropopresją : w kierunku zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i gospodarki / Ryszard Janikowski. - Warszawa : DIFIN, 2004. - 208 s. : rys. ; 23 cm. - ISBN 83-7251-456-9
  Nr inw: NP 9524; P 45017-45018; II 53158
 690. Zarządzanie antykryzysowe w organizacji / Kazimierz Krzakiewicz ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2008. - 223 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7417-323-0
  Nr inw: NP 10575
 691. Zarządzanie budową : praca zbiorowa / Eugenio Pellicer [et al.]. - Warszawa : POLTEXT, 2009. - 215 s. : il. ; 24 cm. - (Biblioteka Menedżerów Budowlanych). - ISBN 978-83-7561-040-6
  Nr inw: IB 7469
 692. Zarządzanie emocjami : komercjalizacja ludzkich uczuć / Arlie Russell Hochschild ; tł. Jacek Konieczny. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - XIV, 286 s. ; 21 cm. - (Socjologia Współczesna). - Tyt. oryg.: Managed heart. - ISBN 978-83-01-15696-1
  Nr inw: NP 10631; II 58798, 59511
 693. Zarządzanie i planowanie marketingowe : wybrane problemy / Grażyna Rosa, Agnieszka Smalec. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2005. - 134 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7241-449-1
  Nr inw: II 58370
 694. Zarządzanie innowacjami jako źródło przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Barbara Bojewska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - 313 s. : il. ; 24 cm. - (Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ISSN 0867-7727 ; 564)
  Nr inw: II 59233
 695. Zarządzanie jakością / red.Wiesław Ładoński, Katarzyna Szołtysek. T.3: Metody kształtowania jakości w organizacji. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008. - 268 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7011-942-3
  Nr inw: II 58555
 696. Zarządzanie jakością w logistyce / Jerzy Łunarski. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2009. - 60 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7199-525-5
  Nr inw: II 58890
 697. Zarządzanie jakością w produkcji żywności / Romuald I. Zalewski. - Wyd. 3 zm.. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2008. - 521 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7417-314-8
  Nr inw: NP 10593
 698. Zarządzanie jakością w usługach publicznych / Krzysztof Opolski, Piotr Modzelewski. - Wyd. 2 dodruk. - Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2009. - 190 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7556-010-7
  Nr inw: P 45274-45276; II 59429
 699. Zarządzanie kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Posce / red. Tadeusz Listwan, Marzena Stor ; aut. Adam Fiącek [et al.]. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008. - 308 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7011-910-2
  Nr inw: II 58154
 700. Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce : praca zbiorowa / red.nauk. Danuta Kopycińska. - Szczecin : PRINT GROUP Daniel Krzanowski, 2007. - 171 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-60903-46-9
  Nr inw: II 58454
 701. Zarządzanie kryzysowe w samorządzie : podstawy organizacyjno-prawne / pod red. Andrzeja Kurkiewicza ; [aut. rozdz. Ewa Bogacz-Wojtanowska et al.]. - Warszawa : MUNICIPIUM, 2008. - 186 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-60096-58-1
  Nr inw: NP 10586; II 58437-58438
 702. Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie / Jean François Balter, Tadeusz Zbroja. - Wrocław : CL Consulting i Logistyka - Oficyna Wydawnicza "Nasz Dom i Ogród", 2008. - 265 s. : il., wykr. ; 24 cm. - (Biblioteka Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu). - ISBN 83-915211-3-3
  Nr inw: NP 10645
 703. Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce : kierunki zmian / Wacław Szymanowski. - Warszawa : DIFIN, 2008. - 475 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7251-949-8
  Nr inw: II 58274
 704. Zarządzanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie : wybrane problemy / red.nauk. Jacek Grzywacz. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2006. - 163 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7378-232-7
  Nr inw: II 58391-58392
 705. Zarządzanie marketingiem w organizacjach usługowych / red.nauk. Katarzyna Stala, Agnieszka Widawska-Stanisz ; Politechnika Częstochowska. - Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2008. - 137 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7193-396-7
  Nr inw: II 58637
 706. Zarządzanie marketingowe we współczesnym handlu i usługach / red. nauk. Henryk Bronakowski, Edward Hościłowicz, Urszula Widelska. - Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2007. - 263 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-60432-24-2
  Nr inw: II 57003, 58302
 707. Zarządzanie międzynarodowe / Małgorzata Rozkwitalska. - Warszawa : DIFIN, 2007. - 437 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7251-808-8
  Nr inw: NP 10527; P 45271-45273; II 58046-58047
 708. Zarządzanie motywacją pracowników / Waldemar Ryszard Kozłowski. - Warszawa : CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, 2009. - 134 s. : il. ; 24 cm. - (Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR)). - ISBN 978-83-7556-190-6
  Nr inw: NP 10725
 709. Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw w Polsce / Małgorzata Rymarzak. - Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2009. - 195 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7556-120-3
  Nr inw: II 58654
 710. Zarządzanie personelem / Monika Kostera. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - 139 s, ; 21 cm. - ISBN 83-208-1625-4
  Nr inw: II 58905-58906
 711. Zarządzanie projektem europejskim : praca zbiorowa / red. Michał Trocki, Bartosz Grucza ; aut. Emil Bukłaha [et al.]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. - 290 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-208-1656-4
  Nr inw: II 58900-58901
 712. Zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym / David Eaton, Roman Kotapski. - Warszawa : POLTEXT, 2009. - 224 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Menedżerów Budowlanych). - ISBN 978-83-7561-036-9
  Nr inw: II 58962
 713. Zarządzanie publiczne / Jerzy Hausner ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2008. - 428 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-7383-334-0
  Nr inw: NP 10554
 714. Zarządzanie ryzykiem / red.nauk. Krzysztof Jajuga ; aut. Krzysztof Jajuga [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - 389 s. : il. ; 24 cm. - (FFF). - ISBN 978-83-01-15403-5
  Nr inw: NP 10734; II 59477, 59507
 715. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach zorientowanych międzynarodowo / Piotr Jedynak, Janusz Teczke, Sławomir Wyciślak. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2001. - 99 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-7188-534-2
  Nr inw: II 59156
 716. Zarządzanie strategiczne : analiza strategiczna organizacji / Piotr Daniluk ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Wojsk Lądowych. Instytut Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej - Wydział Wydawniczy, 2008. - 122 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-7523-034-5
  Nr inw: NP 10717; II 59266
 717. Zarządzanie strategiczne : przedsiębiorstwo na progu XXI wieku / red. Barbara Olszewska ; aut Maciej Czarnecki [et al.]. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008. - 245 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7011-916-4
  Nr inw: II 58151
 718. Zarządzanie strategiczne niematerialnymi zasobami przedsiębiorstwa / Monika Murawska. - Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2008. - 229 s. : il. ; 24 cm. - (Nowe Trendy w Naukach Ekonomicznych i Zarządzaniu). - Praca doktorska. Szkoła Główna Handlowa, 2006 ; Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Konkurs wspiera Konfederacja Pracodawców Polskich. - ISBN 978-83-927446-3-4
  Nr inw: II 59159
 719. Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie / pod red. Andrzeja Graczyka ; aut. poszczególnych rozdz. Agnieszka Becla [et al.]. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008. - 130 s. : il. ; 24 cm. - (Skrypty Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu). - ISBN 978-83-7011-913-3
  Nr inw: NP 10558
 720. Zarządzanie technologiami : ocena i doskonalenie / Jerzy Łunarski. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2009. - 237 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7199-530-9
  Nr inw: II 58892
 721. Zarządzanie usługami : projektowanie i wdrażanie / Bill Hollins, Sadie Shinkins ; tł. Andrzej Ehrlich. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - 341 s. : il. ; 24 cm. - Tyt.oryg.: Managing Services Operations and Implementation. - ISBN 978-83-208-1828-4
  Nr inw: NP 10744; II 59611
 722. Zarządzanie w gospodarce postindustrialnej / red.nauk. Kazimierz Piotrkowski, Marek Świątkowski. - Warszawa : ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2009. - 108 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-60197-79-0
  Nr inw: II 58958
 723. Zarządzanie w płaskim świecie : budowanie relacji w dobie globalizacji / Susan Bloch, Philip Whiteley ; [tł. Maciej Prostak]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2008. - 216 s. ; 22 cm. - (Onepress Exclusive). - Tyt.oryg.: How to Manage in a Flat World : Get Connected to Your Team - Wherever They Arte. - ISBN 978-83-246-1734-0
  Nr inw: II 59468
 724. Zarządzanie w sektorze publicznym : eliminowanie zagrożeń / red.nauk. Anna Kłopotek. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - 165 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7378-433-8
  Nr inw: II 59630-59631
 725. Zarządzanie w sektorze publicznym : rozwój zrównoważony : metody wyceny / red. Piotr Jeżowski ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. Katedra Ekologii. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 2002. - 192 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7225-178-9
  Nr inw: II 58395-58396
 726. Zarządzanie wartością i ryzykiem instrumentów rynku finansowego / Arkadiusz Wawiernia, Izabela Jonek-Kowalska. - Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2009. - 174 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7556-179-1
  Nr inw: II 59318
 727. Zarządzanie wartością organizacji / red. nauk. Elżbieta Orechwa-Maliszewska, Jerzy Paszkowski. - Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2007. - 430 s. ; 23 cm. - ISBN 978-83-60432-23-5
  Nr inw: II 57002, 58303
 728. Zarządzanie wartością w małych i średnich przedsiębiorstwach / Wiesław Pluta. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - 156 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-208-1806-2
  Nr inw: II 59348
 729. Zarządzanie wiedzą : koncepcja i narzędzia / Adam Kowalczyk, Bogdan Nogalski. - Warszawa : DIFIN, 2007. - 222 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7251-694-7
  Nr inw: NP 10563; II 58199
 730. Zarządzanie wiedzą a inne koncepcje zarządzania : problemy integracji / red. nauk. Edyta Tabaszewska. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009. - 236 s. : il. ; 24 cm. - (Debiuty Studenckie / Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu). - Zbiór ref. prezentowanych na V Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych z cyklu Nowoczesne koncepcje zarządzania nt. Zarządzanie wiedzą a inne koncepcje : integracja i dezintegracja, (22-24 październik 2009 r. Wrocław). - ISBN 978-83-7011-986-7
  Nr inw: NP 10727
 731. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie / red. nauk. Kazimierz Perechuda ; aut. Kazimierz Perechuda [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - 230 s. : wykr. ; 24 cm. - ISBN 83-01-14492-0
  Nr inw: NP 9777, 10562; II 54416
 732. Zarządzanie wiedzą we współczesnej gospodarce : praca zbiorowa / red.nauk. Danuta Kopycińska ; Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński. - Szczecin : PRINT GROUP Daniel Krzanowski, 2008. - 158 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-60903-62-9
  Nr inw: II 58449-58450
 733. Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie - procesy - metody / Aleksy Pocztowski. - Wyd. 2 zm.. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. - 460 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-208-1662-9
  Nr inw: P 45130-45131; II 55560
 734. Zarządzanie zasobami ludzkimi w budownictwie / David Eaton. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2009. - 182 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Menedżerów Budowlanych). - ISBN 978-83-7561-048-2
  Nr inw: II 59529
 735. Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie : koncepcja, narzędzia, zastosowania / Wiesław Maria Grudzewski [et al.]. - Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2009. - 317 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7526-660-3
  Nr inw: NP 10694; II 59486
 736. Zarządzanie zmianami : jak maksymalnie skorzystać na procesach przejściowych / William Bridges ; przekł. Rafał Kotlicki. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. - XII,172 s. ; 23 cm. - (Psychologia i Zarządzanie). - Tyt.oryg.: Managing transitions : making the most of change. - ISBN 978-83-233-2457-7
  Nr inw: NP 10613; II 58742
 737. Zarządzanie zmianą w organizacji wojskowej / Jarosław Wołejszo ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Wojsk Lądowych. Instytut Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2006. - 266 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-89423-34-0
  Nr inw: NP 10596; II 58573-58574
 738. Zastosowanie metod ilościowych w analizie i ocenie ubezpieczeń dla działalności gospodarczej / red. Wanda Ronka-Chmielowiec ; aut.oprac. Marta Borda [et al.]. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009. - 193 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7011-946-1
  Nr inw: II 59061
 739. Zastosowanie procesów alfa-stabilnych w zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym / Zbigniew Michna. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009. - 64 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7011-945-4
  Nr inw: II 59066
 740. Zegarmistrz (731105) / [aut. Halina Śledziona, Andrzej Zych] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 20 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Robotnicy Przemysłowi i Rzemieślnicy). - ISBN 978-83-7204-503-4[160]
  Nr inw: II 59379
 741. Złotnik-jubiler (731306) / [aut. Jolanta Kosakowska, Elżbieta Brzostowska, Wiesława Wawroska] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Spoleczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. - 33 s. : il. ; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Robotnicy Przemysłowi i Rzemieślnicy). - ISBN 978-83-7204-503-4[232]
  Nr inw: II 59380
 742. Zrozumieć kryzys finansowy : przyczyny, skutki, interpretacje / John B. Taylor ; przekł. Łukasz Goczek ; [przedmowa do wyd.polskiego Leszek Balcerowicz]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. - 136 s. ; 21 cm. - Tyt.oryg.: Getting of track. - ISBN 978-83-01-16180-4
  Nr inw: II 59599-59600
 743. Zrozumieć zarządzanie / Edward Kirejczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 337 s. ; 21 cm. - ISBN 978-83-01-11662-6
  Nr inw: II 58343-58344
 744. Zrównoważony rozwój turystyki / red. nauk. Stanisław Wodejko. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 2008. - 451 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7378-410-9
  Nr inw: NP 10539