INŻYNIERIA ŚRODOWISKA.

 1. Activated sludge models ASM1, ASM2, ASM2d and ASM3 / ed. by Mogens Henze [et al.]. - Repr.. - London : IWA Publishing, 2007. - VI, 121 s. : il. ; 30 cm. - (Scientific and Technical Report - International Water Association, ISSN 1025-0913 ; no. 9). - ISBN 1-900222-24-8
  Nr inw: IB 7416
 2. Adsorpcyjne osuszanie powietrza w zastosowaniu do klimatyzacji / Marek F. Jaskólski. - Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2009. - 119 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-7348-273-9
  Nr inw: II 59338
 3. Agrobiznes / Franciszek Kapusta. - Warszawa : DIFIN, 2008. - 310 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7251-931-3
  Nr inw: IB 7304
 4. Aktualne problemy ochrony mokradeł : czynna ochrona przyrody mokradeł = Current problems of wetland conservation = nature conservation in wetland / red.nauk. Wiesław Dembek ; Instytut Melioracji i Użytków Zielonych. - Falenty : Wydawnictwo IMUZ, 2003. - 90 s. : il. ; 24 cm. - (Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie : Rozprawy Naukowe i Monografie, ISSN 1644-1095 ; nr 5). - ISBN 83-88763-28-8
  Nr inw: II 58506
 5. Aktualne problemy ochrony mokradeł : walory przyrodnicze mokradeł a ich rolnicze użytkowanie = Current problems of wetland conservation : nature values of wetlands and their agricultural use / red.nauk. Wiesław Dembek ; Instytut Melioracji i Użytków Zielonych. - Falenty : Wydawnictwo IMUZ, 2002. - 92 s. : il. ; 24 cm. - (Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie : Rozprawy Naukowe i Monografie, ISSN 1644-1095 ; nr 4). - ISBN 83-88763-21-0
  Nr inw: II 58507
 6. Anaerobic biotechnology for bioenergy production : principles and applications / Samir Kumar Khamal [contributor and ed.]. - Ames : Wiley-Blackwell, 2008. - XV, 301 s. : il. ; 26 cm. - ISBN 978-0-8138-2346-1
  Nr inw: IB 7391
 7. Analiza drgań budynków ścianowych o średniej wysokości podlegających wstrząsom górniczym z wykorzystaniem sieci neuronowych / Krystyna Kuźniar. - Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2004. - 167 s. : il. ; 24 cm. - (Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Seria Inżynieria Lądowa, ISSN 0860-097X ; 310)
  Nr inw: II 58744
 8. Analiza procesów glebowych i przekształceń roślinnych w zalkalizowanych siedliskach leśnych regionu świętokrzyskiego = Analysis of soil processes and vegetation transformations in the alkalized forestial habitats in the świętokrzyski region / Anna Świercz. - Warszawa : Komitet Naukowy "Człowiek i Środowisko" przy Prezydium PAN, 2005. - 215 s. : il.kolor. ; 24 cm. - (Zeszyty Naukowe / Polska Akademia Nauk Komitet " Człowiek i Środowisko" przy Prezydium PAN ; 39). - ISBN 83-902762-4-0
  Nr inw: II 57263, 59192
 9. Badania procesu spalania paliwa gazowych w reaktorze z inertnym złożem fluidalnym / Witold Żukowski. - Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2004. - 132 s. : il. ; 24 cm. - (Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Seria Inżynieria Środowiska, ISSN 0860-097X ; 306)
  Nr inw: II 58745
 10. Badania wybranych procesów oczyszczania ścieków / red. Marta Janosz-Rajczyk ; [aut. Marta Janosz-Rajczyk et al.] ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska. Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków. - Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2008. - 249 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7193-383-7
  Nr inw: IB 7279; II 58019, 58630
 11. Bezpieczeństwo żywności / Teresa Skrabka-Błotnicka, Bogusław Masłowski. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008. - 138 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7011-903-4
  Nr inw: IB 7301
 12. Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji / red.nauk. Stanisław Kowalczyk. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - 303 s. : il. ; 25 cm. - (Przedsiębiorczość w XXI wieku). - ISBN 978-83-7378-459-8
  Nr inw: II 59642-59643
 13. Biogas from waste and renewable resources : an introduction / ed. by Dieter Deublein, and Angelika Steinhauser. - 2 Nachdruck. - Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH, 2009. - XXIV, 443 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-3-527-31841-4
  Nr inw: IB 7429
 14. Biogeochemistry of wetlands : science and applications / K.Ramesh Reddy, Ronald D. DeLaune. - Boca Raton : CRC Press Francis & Taylor Group, 2008. - XXIII,774 s. : il.(w tym kolor.), mapy ; 26 cm. - ISBN 978-1-56670-678-0
  Nr inw: II 58262
 15. Biologia molekularna : informacja genetyczna : praca zbiorowa / red. Zofia Lassota. - Warszawa : PWN, 1980. - 503 s. ; 23 cm
  Nr inw: IB 1763; II 58870
 16. Biologiczne metody usuwania związków azotu ze ścieków / Krzysztof W. Szewczyk. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2005. - 114 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - ISBN 83-7207-513-1
  Nr inw: IB 6635; II 59260
 17. Biotechnology : a comprehensive treatise in 8 volumes / ed. by H.-J. Rehm, G. Reed. Vol. 1 : Microbial fundamentals. - Weinheim : Verlag Chemie GMBH, 1981. - 520 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 3-527-25763-2
  Nr inw: IB 7433
 18. Chłodnictwo i klimatyzacja / Kazimierz M. Gutkowski, Dariusz J. Butrymowicz. - Wyd. 2 zm., rozsz. (dodruk). - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008. - 334 s. : il. ; 24 cm. - Tyt. oryg.: Refrigeration and air-conditioning. - ISBN 978-83-204-3486-6
  Nr inw: IB 7320
 19. Choroby i szkodniki drzew i krzewów ozdobnych : rozpoznawanie i zwalczanie : gatunek po gatunku / Gérard Meudec, Jean-Yves Prat, Denis Retournard ; [z jęz. fr. przeł.: Helena Terpińska-Ostrowska]. - Warszawa : Delta W-Z, [2009]. - 328 s. : il. ; 25 cm. - Tyt. oryg.: Soignez tous les arbres et arbustes ďornement espece par espece. - ISBN 978-83-7175-535-4
  Nr inw: IB 7366; II 58726-58727
 20. Czystsza produkcja i jej model fenomenologiczny / Michał Jan Cichy. - Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2007. - 151 s. : il. ; 24 cm. - (Monografia / Politechnika Śląska ; 138). - ISBN 978-83-7335-446-3
  Nr inw: II 58183
 21. Czystsza produkcja i zrównoważone technologie / Ryszard Nowosielski. - Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2008. - 184 s. : il. ; 24 cm. - (Monografia Politechniki Śląskiej). - ISBN 978-83-7335-511-8
  Nr inw: II 58759
 22. Ćwiczenia i projekty z przedmiotu gospodarka wodna : pomoc dydaktyczna / Wojciech Z. Chmielowski, Adam Jarząbek. - Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2008. - 193 s. : il. ; 30 cm. - ISBN 978-83-7242-473-0
  Nr inw: IB 7294
 23. Ćwiczenia laboratoryjne z technologii wody : praca zbiorowa / red. Marta Janosz-Rajczyk ; [aut. Lidia Dąbrowska et al.] ; Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska. Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków. - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2009. - 251 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7193-403-2
  Nr inw: II 58632
 24. Ćwiczenia z meteorologii / [aut. Agnieszka Błędzińska et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2009. - 171 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7583-116-0
  Nr inw: II 59531
 25. Doświadczalnictwo ekologiczne - metody wybrane / Kazimierz Sporek, Monika Sporek. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008. - 198 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - ISBN 978-83-7395-320-8
  Nr inw: IB 7347; II 58493
 26. Drinking water : principles and practices / P.J. de Moel, J.Q.J.C. Verberk, J.C. van Dijk. - New Jersey [etc.] : World Scientific, 2006. - 413 s. : il. kolor. ; 25 cm. - ISBN 981-256-836-0
  Nr inw: IB 7284
 27. Efektywność stosowania dodatków kiszonklarskich w konserwacji zielonej z mieszanki motylkowato-trawiastej oraz z całych roślin kukurydzy / Piotr Andrzej Dorszewski. - Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2009. - 125 s. : il. ; 23 cm. - (Rozprawy / Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im.Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, ISSN 0209-0597 ; nr 136)
  Nr inw: II 58436
 28. Ekologia - ekośrodowisko pracy - ekowytwarzanie - EEE'06 = Ekologiâ - ekosreda raboty - ekovyrabotka - EEE'06 = The ecology - the ecoenvironment of work - the ecoproduce - EEE'06 / [red.nauk. Tadeusz Zaborowski] ; Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych [et al.]. - Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, 2006. - 185 s. : il. ; 24 cm. - ISSN 978-0860-7761
  Nr inw: IB 7211; II 58526
 29. Ekologia wyrobów : jakość, cykl życia, projektowanie / Wacław Adamczyk. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004. - 240 s. : rys. ; 21 cm. - ISBN 83-208-1506-1
  Nr inw: NP 9435; P 45170-45171; II 52737
 30. Ekologiczne problemy jakości wyrobów : praca zbiorowa / red.nauk. Wacław Adamczyk ; [aut. Wacław Adamczyk et al.]. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2002. - 266 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7108-105-7
  Nr inw: II 59650
 31. Elektrofiltry : rozwinięcie wybranych technik podwyższania skuteczności odpylania / Maria Jędrusik. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. - 105 s. : il. kolor. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7493-387-2
  Nr inw: IB 7336
 32. Energy studies / W. Shepherd, D.W. Shepherd. - 2nd ed., repr.. - London : Imperial College Press, 2008. - XXII, 492 s. : il. kolor., mapy kolor. ; 26 cm. - ISBN 1-86094-322-5
  Nr inw: IB 7342
 33. Energy studies : problems and solutions / W. Shepherd, D.W. Shepherd. - London : Imperial College Press, 2008. - XI, 277 s. : il.(some col.) ; 25 cm. - ISBN 978-1-84816-176-4
  Nr inw: IB 7341
 34. Etiologia wybranych chorób korzeni buraka cukrowego / Ewa B. Moliszewska. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2009. - 131 s., [6]s.tabl. : il. ; 24 cm. - (Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, ISSN 1233-6408 ; nr 412). - ISBN 978-83-7395-329-1
  Nr inw: II 58463
 35. Fizyka z elementami biofizyki i agrofizyki : przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych / Janina Socka, Maria Alchimowicz, Jan Białłowicz. - Olsztyn : Wydawnictwo ART, 1990. - 171 s. : rys. ; 24 cm
  Nr inw: BF 7563
 36. Genetyka ogólna i molekularna / Wacław Gajewski. - Wyd. 4. - Warszawa : PWN, 1980. - 571 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-01-00130-5
  Nr inw: IB 1671; II 58872
 37. GIS in water supply and wastewater systems / Marian Kwietniewski ; Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej. Instytut Podstawowych Problemów Techniki. - Warszawa : Polska Akademia Nauk, 2008. - 242 s. : il. ; 24 cm. - (Studia z zakresu inżynierii, ISSN 0137-5393 ; nr 59). - ISBN 978-83-89687-34-0
  Nr inw: II 58945
 38. GIS w badaniach przyrodniczych / Jacek Urbański. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. - 252 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-7326-516-5
  Nr inw: IB 7358
 39. GIS w wodociągach i kanalizacji / Marian Kwietniewski. - Wyd. 1, 2 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 211 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-01-15429-5
  Nr inw: IB 7307; II 58202-58203
 40. Gospodarowanie zapasami wody użytecznej gleb torfowo-murszowych w warunkach regulowanego odpływu w różnych regionach agroklimatycznych Polski = Managing useful water resources in peat-moorsh soils at a regulated outflow in different agro-climatic regions of Poland / Edmund Kaca [et al.]. - Falenty : Wydawnictwo IMUZ, 2003. - 118 s. : il. ; 23 cm. - (Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie : Rozprawy Naukowe i Monografie, ISSN 1644-1095 ; nr 9). - ISBN 83-88763-39-3
  Nr inw: II 58542
 41. Hydraulika reaktorów recyrkulacyjnych / Jerzy M. Sawicki, Davor Malus, Piotr Zima. - Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2008. - 114 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-7348-247-0
  Nr inw: IB 7310
 42. Identyfikacja strat azotu w towarowych gospodarstwach rolnych Żuław Wiślanych = Identification of nitrogen losses from commercial farms on Żuławy Wiślane / Tadeusz Marcinkowski. - Falenty : Wydawnictwo IMUZ, 2002. - 79 s. : il. ; 24 cm. - (Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie : Rozprawy Naukowe i Monografie, ISSN 1644-1095 ; nr 1). - ISBN 83-88763-12-1
  Nr inw: II 58512
 43. Iglaki w ogrodzie / Ewa Chojnowska. - Wyd. 2 zm. i uzup.. - Warszawa : MULTICO Oficyna Wydawnicza Sp.z o.o., 2008. - 261 s. : il. kolor. ; 26 cm. - (Ogrodnik doskonały). - ISBN 978-83-7073-420-6
  Nr inw: IB 7371; II 58734
 44. Infrastruktura komunalna a rozwój zrównoważony terenów zurbanizowanych : INFRAEKO 2009 : II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna pod patronatem Komitetu Inżynierii Środowiska PAN / red. Józef Dziopak [et al.]. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2009. - 285 s. : il. ; 24 cm. - 978-83-7199-537-8
  Nr inw: II 59290-59291
 45. Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast / Bohdan Łyp. - Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2008. - 196 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 978-83-206-1681-1
  Nr inw: IB 7364; II 58701
 46. Innowacyjność podejmowanych działań w obszarze odnawialnych źródeł energii / red. Tadeusz Kuczyński [ et al.]. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2008. - 779 s. ; 24 cm
  Nr inw: IB 7410
 47. Inspekcja Ochrony Środowiska w liczbach- 2006 / Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. - Warszawa : Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 2007. - 31 s. : wykr. ; 15 cm
  Nr inw: IB 7322
 48. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza / red. Artur Obidziński, Jan Żelazo. - Wyd. 4 popr. i uzup.. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2009. - 111 s., [10]s.tabl. : il.(w tym kolor.) ; 24 cm. - ISBN 978-83-7583-077-4
  Nr inw: II 59557
 49. Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik. - Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2008. - 247 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7335-521-7
  Nr inw: II 58177
 50. Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie / red.prow. Wojciech Baturo. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 287 s. : il. ; 21 cm. - (Wielkie Tematy). - ISBN 978-83-01-15654-1
  Nr inw: IB 7414; II 58348-58349, 59087
 51. Klimatyzacja : poradnik / red. Bolesław Gaziński. - Poznań : Systherm Serwis, 2001. - 257 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-914209-2-2
  Nr inw: IB 5735; BT 5989; II 50955, 58283
 52. Kształtowanie się obiegu składników nawozowych w produkcyjnym gospodarstwie mlecznym w warunkach dochodzenia do zrównoważonego systemu gospodarowania = Nutrient cycling in a productive dairy farm on its way to sustainable management / Jerzy Barszczewski ; Instytut Melioracji i Użytków Zielonych. - Falenty : Wydawnictwo IMUZ, 2008. - 123 s. : il. ; 24 cm. - (Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie : Rozprawy Naukowe i Monografie, ISSN 1644-1095 ; nr 23). - ISBN 978-83-88763-72-4
  Nr inw: II 58511
 53. Kwalifikowanie przedsięwzięć do oceny oddziaływania na środowisko : teoria i praktyka na podstawie wyników monitoringu procesów inwestycyjnych w Karpatach / [treść raportu oprac. Alina Kula, Rafał T. Kurek, Krzysztof Okrasiński]. - Bystra : Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, 2008. - 57 s. : il. ; 30 cm. - ISBN 978-83-61453-00-0
  Nr inw: III 59047
 54. Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / pod red. Piotra P. Lewickiego. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2008. - 521 s. ; 25 cm. - ISBN 978-83-7244-988-7
  Nr inw: IB 7306
 55. Łagodzenie presji na środowisko wodne w zlewni Białej Przemszy : realizacja projektu Aquastress w polskiej zlewni pilotowej : praca zbiorowa / red. Elżbieta Drużyńska, Elżbieta Nachlik ; Politechnika Krakowska. - Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2008. - 165 s. : il. ; 24 cm. - (Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Seria Inżynieria Środowiska, ISSN 0860-097X ; 365)
  Nr inw: II 58122
 56. Małe zbiorniki wodne / Waldemar Mioduszewski ; Instytut Melioracji i Użytków Zielonych. Zakład Zasobów Wodnych. - Falenty : Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, 2006. - 127 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-88763-59-8
  Nr inw: IB 7350
 57. Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska / Zdzisław Orzechowski, Jerzy Prywer, Roman Zarzycki. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2009. - 623 s. : il. ; 24 cm. - (Podręczniki Akademickie. Inżynieria i Ochrona Środowiska). - ISBN 978-83-204-3522-1
  Nr inw: IB 7340; II 58680-58681
 58. Metody fluorescencyjne w badaniach żywności / Ewa Sikorska. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2008. - 213 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7417-360-5
  Nr inw: II 58497
 59. Metody instrumentalne w kontroli zanieczyszczeń : wybrane zagadnienia i ćwiczenia laboratoryjne / Marian Kucharski. - Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2008. - 281 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-60200-55-1
  Nr inw: IB 7292
 60. Metody modernizacji obwałowań przeciwpowodziowych z zastosowaniem nowych technik i technologii / Magdalena Borys ; Instytut Melioracji i Użytkóe Zielonych w Falentach. Zakład Inżynierii Wodno-Melioracyjnej. - Falenty : Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, 2006. - 126 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-88763-62-8
  Nr inw: II 58502-58503
 61. Metody statystyczne w hydrologii / Henryk T. Mitosek. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2009. - 295 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7133-393-4
  Nr inw: II 59306
 62. Microbiology of solid waste / edited by Anna C. Palmisano, Morton A. Barlaz. - Boca Raton : CRC Press, 1996. - 224 s. : il. ; 25 cm. - (Microbiology of extreme and unusual environments). - ISBN 0-8493-8361-7
  Nr inw: IB 7287
 63. Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem / Matthias Kramer, Heinz Strebel, Ludgarda Buzek (red.) ; [tł.na jęz. pol.: Zespół Polsko-Niemieckiego Instytutu Zarządzania Środowiskiem pod kierunkiem Ludgardy Buzek, Benity Dmytruszyńskiej, Marii Urbaniec]. T.3: Operacyjne zarządzanie środowiskiem w aspekcie międzynarodowym i interdyscyplinarnym. - Warszawa : C. H. Beck, 2005. - LIV,606 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - (Studia ekonomiczne). - ISBN 83-7387-680-4
  Nr inw: II 58695
 64. Modyfikacje testu Salmonella do oceny mutagenności pyłowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego / Katarzyna Piekarska. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. - 196 s. : il. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej : Monografie ; 52)
  Nr inw: II 58336
 65. Natur und Kultur : ambivalente Dimensiones unseres Erbes : Perspektivenwechsel = Nature and Culture : ambivalent dimensions of our heritage : change of perspective / Hrsg. Deutsche Unesco-Komission, Brandenburgische Technische Universität Cottbus. - [Bonn] : Deutsche UNESCO-Kommission e.V., 2002. - 223 s. : il. ; 22 cm. - ISBN 3-927907-84-7
  Nr inw: II 58086
 66. Nawodnienia podsiąkowe jako podstawa zwiększenia retencji wodnej małych dolin rzecznych / Sergiusz Jurczuk [et al.] ; red.nauk. Sergiusz Jurczuk ; Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach. Zakład Studiów Regionalnych Rozwoju Obszarów Wiejskich. - Falenty : Wydawnictwo IMUZ, 2004. - 63 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-88763-45-8
  Nr inw: II 58510
 67. O energetyce dla użytkowników oraz sceptyków / Mirosław Dakowski, Stanisław K. Wiąckowski. - Warszawa : Wydawnictwo Fundacja Odysseum, 2005. - 139 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-86010-14-2
  Nr inw: II 59164
 68. Obciążenie śniegiem w Polsce = Snow loads in Poland / Jerzy Antoni Żurański, Andrzej Sobolewski. - Warszawa : Wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej, 2009. - 191 s. : il. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Instytutu Techniki Budowlanej. Monografie). - ISBN 978-83-249-2120-1
  Nr inw: IB 7385
 69. Obliczeniowe przykłady wymiarowania typowych wypadów budowli hydrotechnicznych / Adam Kisiel [et al.] ; red. Adam Kisiel ; Politechnika Częstochowska. T. 1: Koryta o prostokątnym przekroju poprzecznym. - Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2008. - 277 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7193-367-7
  Nr inw: IB 7280; II 58039, 58631
 70. Ocena potencjalnych strat azotu na podstawie bilansu w gospodarstwach rolnych o zrónicowanym udziale użytków zielonych = Evaluation of potential nitrogen losses upon the balance in farms with different grassland contribution / Stefan Pietrzak ; Instytut Melioracji i Użytków Zielonych. - Falenty : Wydawnictwo IMUZ, 2002. - 58 s. : il. ; 24 cm. - (Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie : Rozprawy Naukowe i Monografie, ISSN 1644-1095 ; nr 2). - ISBN 83-88763-13-X
  Nr inw: II 58513
 71. Ochrona i wykorzystanie wód podziemnych Środkowego Nadodrza : materiały na Konferencję Naukowo-Tachniczną / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, Zarząd Okręgu w Zielonej Górze. - Zielona Góra : SIiTPMN, 1987. - 138 s. : wykr. ; 25 cm
  Nr inw: IB 7474
 72. Ochrona i wykorzystanie wód podziemnych Środkowego Nadodrza : materiały pokonferencyjne Drzonków 1987.11.06.07 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych Zarząd Okręgu w Zielonej Górze. T. 2. - Zielona Góra : SIiTPMN, 1988. - 198 s. : wykr. ; 21 cm
  Nr inw: IB 7472
 73. Ochrona środowiska : problemy społeczne, ekonomiczne i prawne / Kazimierz Górka, Bazyli Poskrobko, Wojciech Radecki. - Wyd. 3 zm.. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - 325 s. ; 21 cm. - ISBN 83-208-1104-X
  Nr inw: IB 7376; II 45788-45789
 74. Ochrona środowiska : zarys wykładu : z uwzględnieniem obowiązującego porządku prawnego od dnia uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej / Ryszard Paczuski. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2008. - 214 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-60186-72-5
  Nr inw: IB 7427; II 59168
 75. Oczyszczanie ścieków / Elżbieta Osuch-Pajdzińska, Marek Roman. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, 2006. - 248 s. : il. ; 23 cm. - (Podręczniki Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania). - ISBN 83-921801-7-8
  Nr inw: IB 7344; P 44989-44990; II 58443
 76. Oczyszczanie wody : podstawy teoretyczne i technologiczne, procesy i urządzenia / Apolinary L. Kowal, Maria Świderska-Bróż. - Wyd. 6. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - XI,802 s. : il. ; 24 cm. - (Środowisko). - ISBN 978-83-01-15871
  Nr inw: II 58789-58790
 77. Oddziaływanie zlewni cząstkowych Jeziora Sławskiego na bilans wody i biogenów / Adam Małecki. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008. - 167 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7481-228-3
  Nr inw: IB 7378; P 45044-45051; II 58830
 78. Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne / Grażyna Jastrzębska. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007. - 240 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-204-3250-3
  Nr inw: IB 6817; II 58717-58718
 79. Odzyskiwanie ciepła w wybranych technologiach inżynierii środowiska / Marian Rosiński. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008. - 162 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7207-785-1
  Nr inw: IB 7475
 80. Ogólnopolskie forum odnawialnych źródeł energii - 2000 : VII konferencja naukowo-techniczna, Łódź, 4-6 grudzień 2000 r.. - Kielce : Stowarzyszenie Wykorzystywania Odnawialnych Źródeł Energii, 2000. - 318 s.pag.varia : il. ; 30 cm. - ISBN 83-906090-4-5
  Nr inw: III 59163
 81. Opłaty i kary pieniężne w ochronie środowiska : komentarz do przepisów ustaw : prawo ochrony środowiska, o odpadach, o międzynarodowym obrocie odpadami, o ochronie przyrody / Wojciech Radecki. - Warszawa : DIFIN, 2009. - 279 s. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7641-030-2
  Nr inw: IB 7315
 82. Opracowanie ekofizjograficzne województwa lubuskiego / [praca zbiorowa pod red. Leszka Jerzaka] ; Zarząd Województwa Lubuskiego. [2] : Przyroda ożywiona. - Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 2008. - 283 s. : il. kolor. ; 29 cm. - ISBN 978-83-915037-0-6
  Nr inw: IB 7430
 83. Optymalizacja wykorzystania azotu i fosforu w gospodarstwach prowadzących chów bydła mlecznego na Podlasiu = Optimisation of nitrogen and phosphorus utilisation in dairy farms in Podlasie region / Stefan Pietrzak. - Falenty : Wydawnictwo IMUZ, 2005. - 129 s. : il. ; 24 cm. - (Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie : Rozprawy Naukowe i Monografie, ISSN 1644-1095 ; nr 13). - ISBN 83-88763-41-5
  Nr inw: II 58549
 84. Organic geochemistry of natural waters / by E. M. Thurman. - Dordrecht : Martinus Nijhoff/Dr W. Junk Publishers, 1985. - XII, 497s. : il. ; 25 cm. - (Developments in biogeochemistry ; 2). - ISBN 90-247-3143-7
  Nr inw: IB 7456
 85. Pakiet klimatyczno-energetyczny : analityczna ocena propozycji Komisji Europejskiej / [oprac.red. Elżbieta Nowicka]. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Polityki Integracyjnej, 2008. - 552 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7567-032-5
  Nr inw: II 59080-59081
 86. Paliwa formowane : biopaliwa i paliwa z odpadów w procesach termicznych / Janusz W. Wandrasz. - Warszawa : Wydawnictwo Seidel-Przywecki, 2006. - 466 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-919449-7-2
  Nr inw: II 55643, 58940
 87. Podręcznik gospodarki odpadami : teoria i praktyka / Bernd Bilitewski, Georg Härdtle, Klaus Marek ; [tł. Bronisław Bartkiewicz, Ewa Lisicka, Wojciech Przywecki]. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo "Seidel-Przywecki" SP. z o.o., 2006. - XVI,716 s. : il. ; 24 cm. - Tyt.oryg.: Abfallwirtschaft - Handbuch für Praxis und Lehre. - ISBN 83-919449-8-0
  Nr inw: II 58937-58938
 88. Podstawy analizy środowiskowej wyrobów i obiektów / Jan Górzyński. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007. - 491 s. : il. ; 24 cm. - Na s. red. ISBN 978-83-204-3252-9. - ISBN 978-83-204-3252-7
  Nr inw: IB 6813; II 58993-58994
 89. Podstawy biochemii / Jerzy Kączkowski. - Wyd. 10 popr.. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1995. - 352 s. ; 24 cm. - (Podręczniki akademickie. Przemysł spożywczy). - ISBN 83-204-1829-1
  Nr inw: BT 2935, 3245; IB 4493; II 58822
 90. Podstawy geometrii wykreślnej i rysunku technicznego / Bogusław Januszewski [et al.]. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2008. - 290 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7199-509-5
  Nr inw: II 58117
 91. Podstawy metodyczne i standardy zintegrowanego planowania w gospodarce wodnej : praca zbiorowa / red. Elżbieta Drużyńska, Elżbieta Nachlik. - Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2006. - 311 s. : il. ; 24 cm. - (Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Seria Inżynieria Środowiska, ISSN 0860-097X ; 341)
  Nr inw: II 58887
 92. Podstawy techniczne modernizacji wałów przeciwpowodziowych i renaturyzacji małych rzek = Technical principles of modernisation of flood embankments andrestoration of small rivers / red.nauk. Magdalena Borys. - Falenty : Wydawnictwo IMUZ, 2005. - 137 s. : il. ; 24 cm. - (Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie : Rozprawy Naukowe i Monografie, ISSN 1644-1095 ; nr 15). - ISBN 83-88763-54-7
  Nr inw: II 58540
 93. Polskie parki narodowe i rezerwaty przyrody : albumowy przewodnik / Agnieszka i Włodek Bilińscy. - Katowice : VIDEOGRAF II, 2006. - 253 s. : il. kolor. ; 30 cm. - ISBN 83-7183-372-5
  Nr inw: IB 7442
 94. Poradnik : metody badania i rozpoznawania wpływu na środowisko gruntowo-wodne składowisk odpadów stałych / [red. Paweł Szyszkowski ; aut. Marek Adamek et al.] ; Ministerstwo Środowiska. Departament Geologii. - Lublin : Oficyna Wydawnicza "EL-Press", 2000. - 218 s., [1]k. tabl. złoż. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-86869-13-5
  Nr inw: IB 7473
 95. Poradnik eksploatatora systemów zaopatrzenia w wodę / Albert Bauer [et al.] ; tł. z niem.. - Warszawa : Wydawnictwo "Seidel-Przywecki" SP. z o.o., 2005. - 366 s. : fot., rys., wykr. ; 25 cm. - ISBN 83-919449-5-6
  Nr inw: IB 6771; II 58936
 96. Poradnik hydromechanika i hydrotechnika / Adam Kisiel [et al.] ; red. Adam Kisiel ; Politechnika Częstochowska. - Wyd. 3 popr.. - Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2008. - 229 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7193-404-9
  Nr inw: II 58635
 97. Prawo środowiska Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe / Maria Magdalena Kenig-Witkowska. - Wyd. 2, stan prawny na 30 marca 2006 r.. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006. - 247 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7334-586-8
  Nr inw: NP 10578; II 58374
 98. Problemy odwodnień terenów depresyjnych : [konferencja naukowa, Jachranka 18-19 września 1997 r.] / red.nauk. Szczepan Ludwik Dąbkowski ; Instytut Melioracji i Użytków Rolnych ; Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska SGGW. - Falenty : Wydawnictwo IMUZ, 1997. - 244 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-85735-50-X
  Nr inw: II 58509
 99. Problemy zagospodarowania wód opadowych : I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna z udziałem gości zagranicznych z cyklu "Modelowanie procesów hydrologicznych", 20-21 listopada 2008 roku, Wrocław : praca zbiorowa / pod red. Janusza Łomotowskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Seidel-Przywecki, 2008. - 351 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-60956-08-3
  Nr inw: IB 7390; II 58942
 100. Problemy zarządzania ryzykiem w kształtowaniu przestrzeni polderowej na przykładzie delty Wisły = Risk management problems in the formation of polder area based on the Vistula delta example / Tadeusz Liziński ; Instytut Melioracji i Uzytków Zielonych. - Falenty : Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, 2007. - 175 s. : il. ; 24 cm. - (Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie : Rozprawy Naukowe i Monografie, ISSN 1644-1095 ; nr 21). - ISBN 978-83-88763-71-7
  Nr inw: II 58504
 101. Procesy termiczne w unieszkodliwianiu osadów ściekowych / January B. Bień, Katarzyna Wystalska ; Politechnika Częstochowska. - Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2008. - ISBN 978-83-7193-386-8
  Nr inw: IB 7278; II 58038, 58629
 102. Proekologiczne odnawialne źródła energii / Witold M. Lewandowski. - Wyd. 4 uaktual. (dodr.). - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008. - 432 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-204-3491-0
  Nr inw: IB 7380; II 58846
 103. Programowanie ochrony środowiska w gminie czyli jak skutecznie zaplanować i wdrożyć gminny program ochrony środowiska / Arnold Bernaciak, Marcin Spychała. - Poznań : Sorus, 2007. - 163 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-89949-37-0
  Nr inw: IB 7339; II 58419
 104. Projektowanie elementów systemu zaopatrzenia w wodę / Marian Kwietniewski, Witold Olszewski, Elżbieta Osuch-Pajdzińska. - Wyd. 4. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2009. - 200 s. : rys. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7207-815-5
  Nr inw: IB 7435
 105. Projektowanie i wykonawstwo pionowych przegród przeciwfiltracyjnych z zawiesin twardniejących w korpusach i podłożu wałów przeciwpowodziowych / Magdalena Borys, Kazimierz Mosiej, Michał Topolnicki ; red.nauk. Magdalena Borys ; Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach. Zakład Inżynierii Wodno-Melioracyjnej. - Falenty : Wydawnictwo IMUZ, 2006. - 64 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 83-88763-64-4
  Nr inw: II 58508
 106. Przekształcanie osadów ściekowych w procesach termicznych / January Bień, Katarzyna Wystalska. - Szczecin : Wydawnictwo Seidel-Przywecki, 2009. - 100 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-60956-15-1
  Nr inw: II 58943-58944
 107. Przydatność zdjęć satelitarnych Landsat TM do identyfikacji intensywnie odwodnionych siedlisk hydrogenicznych w rejonie KWB Bełchatów = Applicability of Landsat TM satellite images to identyfication of intensively drained hydrogenic sites in the region of the brown coal mine Bełchatów / Zygmunt Miatkowski [et al.]. - Falenty : Wydawnictwo IMUZ, 2006. - 80 s. : il. ; 24 cm. - (Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie : Rozprawy Naukowe i Monografie, ISSN 1644-1095 ; nr 16). - ISBN 83-88763-58-X
  Nr inw: II 58545
 108. Reduction of CO2 emission by implementation of renewable resources in Central Europe regions in the context of EU Energy Policy : International Summer School, Bielawa-Wrocław, September 1-14, 2008 : proceedings / [ed.board: Ivan Imriš et al.]. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. - 64 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7493-427-5
  Nr inw: II 58332
 109. Rozmieszczenie korzeni roślin uprawnych w glebie w warunkach stosowania zabiegów agromelioracyjnych = Distribution roots of cultivated plants in the soil affected by agroreclamation measures / Adam Sołtysik, Zygmunt Miatkowski. - Falenty : Wydawnictwo IMUZ, 2003. - 79 s. : il. ; 24 cm. - (Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie : Rozprawy Naukowe i Monografie, ISSN 1644-1095 ; nr 7). - ISBN 83-88763-36-9
  Nr inw: II 58550
 110. Sieci i instalacje gazowe : poradnik projektowania, budowy i eksploatacji / Konrad Bąkowski. - Wyd. 3 zm. (drugi dodruk). - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2009. - 725 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 978-83-204-3549-8
  Nr inw: IB 7317
 111. Skarby przyrody i krajobrazu Polski / Romuald Olaczek. - Warszawa : MULTICO Oficyna Wydawnicza Sp.z o.o., 2008. - 765 s. : il. ; 29 cm. - ISBN 978-83-7073-240-0
  Nr inw: IB 7215; III 57688, 58975
 112. Skład chemiczny odcieków przed i po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu : praca doktorska / Monika Suchowska-Kisielewicz ; promot. Andrzej Jędrczak ; Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2008. - 217 s. ; 30 cm. - Na prawach rękopisu. - Rozprawa doktorska
  Nr inw: PD 121
 113. Skuteczność zabiegów agromelioracyjnych i drenowania wybranych gleb Pomorza Zachodniego = The efficiency of agroreclamation measures and draining in selected soils of Western Pomerania / Tadeusz Durkowski ; Instytut Melioracji i Użytków Zielonych. - Falenty : Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, 2002. - 145 s. : il. ; 24 cm. - (Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie : Rozprawy Naukowe i Monografie, ISSN 1644-1095 ; nr 3). - ISBN 83-88763-15-6
  Nr inw: II 58505
 114. Stan środowiska w województwie lubuskim w 2007 roku / [red. Wojciech Konopczyński et al.] ; Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. - Zielona Góra : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 2008. - 126 s. : il. ; 30 cm. - (Biblioteka Monitoringu Środowiska, ISSN 1898-5580)
  Nr inw: IB 7321; III 58308, 59211
 115. Struktura poboru wód podziemnych w Polsce : informator Państwowej Służby Hydrogeologicznej / Zbigniew Frankowski, Piotr Gałkowski, Jan Mitręga. - Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 2009. - 162 s. : il., wykr. kolor. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7538-450-5
  Nr inw: IB 7352
 116. Studia nad efektywnością leśnej rekultywacji zwałowisk fitotoksycznie kwaśnych piasków mioceńskich po byłej kopalni węgla brunatnego w Łęknicy / Henryk Greinert, Michał Drab, Andrzej Greinert. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009. - 170 s. : il. kolor. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7481-220-7
  Nr inw: IB 7421; P 45142-45154; II 59084
 117. Susze rolnicze : zarys problematyki oraz metody monitorowania i klasyfikacji = Agricultural droughts = an outline of problems and methods of monitoring and classification / Leszek Łabędzki. - Falenty : Wydawnictwo IMUZ, 2006. - 107 s. : il. ; 24 cm. - (Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie : Rozprawy Naukowe i Monografie, ISSN 1644-1095 ; nr 17). - ISBN 83-88763-63-6
  Nr inw: II 58547
 118. Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji : poradnik dla projektantów i instalatorów / Joachim Albers [et al.] ; z jęz. niem. przeł. Stanisław Broszkiewicz (tł. prowadzący), Maciej Dobrzyński, Karina Gasz. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007. - XVI, 519 s. : il. ; 27 cm. - Tyt.oryg.: Zentralheizungs- und Lüftungsbau für Anlagenmechaniker SHK, Technologie. - ISBN 978-83-204-3284-8
  Nr inw: IB 6857; III 58725
 119. Systemy odwadniające do regulacji stosunków wodnych na obszarach zurbanizowanych / Antoni Waldemar Żuchowicki. - Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2008. - 238 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7365-146-3
  Nr inw: II 58306
 120. Systemy recyklingu odpadów opakowaniowych w aspekcie wymagań ochrony środowiska / Hanna Żakowska. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2008. - 303 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-7417-370-4
  Nr inw: IB 7374; II 58756
 121. Środowiskowa ocena cykly życia produktu na przykładzie wybranych typów pomp przemysłowych / Anna Lewandowska. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2006. - 159 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7417-133-2
  Nr inw: II 59214-59215
 122. Środowiskowe zagrożenia zdrowia / Marek Siemiński. - wyd. 1, 2 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 659 s. : il. ; 24 cm. - (Środowisko). - ISBN 978-83-01-13561-4
  Nr inw: P 45168-45169; II 57912-57913
 123. Środowiskowe zagrożenia zdrowia : inne wyzwania / Marek Siemiński. - Wyd. 1, dodruk 1. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - 391 s. : il. ; 24 cm. - (Środowisko). - ISBN 978-83-01-14677-1
  Nr inw: IB 7448; II 59426
 124. Technologie energetyczne / Tadeusz Chmielniak. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008. - 564 s. : il., rys., wykr. ; 24 cm. - ISBN 978-83-204-3387-6
  Nr inw: IB 7314; II 58719-58720
 125. Technologie ochrony środowiska : ćwiczenia audytoryjne : ochrona wód przed zanieczyszczeniem / Tadeusz Bulski, Jan R. Dojlido. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, 2007. - 232 s. : il. ; 23 cm. - (Podręczniki Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania). - ISBN 978-83-926303-0-2
  Nr inw: IB 7343; P 44991-44992; II 58444
 126. Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju : praca zbiorowa / red.nauk. Andrzej Graczyk. - Białystok : Agencja Wydawniczo-Edytorska EkoPress Andrzej Poskrobko ; Wrocław : Katedra Ekonomii Ekologicznej Akademii Ekonomicznej im.O.Langego, 2007. - 370 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-924351-4-3
  Nr inw: II 58693-58694
 127. Towaroznawstwo artykułów spożywczych / red. Piotr Przybyłowski. Cz. 1. - Wyd. 2 uaktual.. - Gdynia : Wydawnictwo Akademii Morskiej, 2008. - 195 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-7421-042-3
  Nr inw: II 59430
 128. Treatment wetlands / Robert H. Kadlec, Scott D. Wallace. - 2nd ed.. - Boca Raton : CRC Press Francis & Taylor Group, 2009. - 1016 s. : il., mapy ; 29 cm. - ISBN 978-1-56670-526-4
  Nr inw: III 58263
 129. Trwały rozwój i trwałe rolnictwo : teoria a praktyka gospodarstw rolniczych / Edward Majewski. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2008. - 199 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7244-961-0
  Nr inw: IB 7303
 130. Waloryzacja obszarów wiejskich na potrzeby inwestycji środowiskowych : Assessment of rural areas for environmental investment / Jan Łabętowicz, Andrzej Radecki, Zbigniew Wasilewski. - Falenty : Wydawnictwo IMUZ, 2003. - 73 s. : il. ; 24 cm. - (Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie : Rozprawy Naukowe i Monografie, ISSN 1644-1095 ; nr 10). - ISBN 83-88763-40-7
  Nr inw: II 58544
 131. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Cz. C, Zabezpieczenia i izolacje. / Halina Potrzebowska. Z. 10: Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci ciepłowniczych. - Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, 2008. - 50 s. ; 24 cm. - (Instrukcje, wytyczne, poradniki ; 439/2008). - ISBN 83-7370-660-7 (całość); 978-83-249-1848-5 (zeszyt)
  Nr inw: IB 7290
 132. Wastewater treatment in constructed wetlands with horizontal sub-surface flow / Jan Vymazal, Lenka Kröpfelova. - New York : Springer, 2008. - XIV, 566 s. : il. kolor., rys. ; 24 cm. - (Environmental pollution ; vol. 14). - ISBN 978-1-4020-8579-6
  Nr inw: IB 7302
 133. Właściwości geotechniczne odpadów powęglowych z Lubelskiego Zagłębia Węglowego = Geotechnical parameters of coal mining wastes from Lublin Coal Basin / Magdalena Borys, Piotr Filipowicz. - Falenty : Wydawnictwo Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych, 2008. - 99 s. : il.(w tym kolor.) ; 24 cm. - (Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie : Rozprawy Naukowe i Monografie, ISSN 1644-1095 ; nr 24). - ISBN 978-83-88763-78-6
  Nr inw: II 58697
 134. Właściwości gruntowych kompozytów jako materiału do budowy obwałowań przeciwpowodziowych = The properties of soil composites as a material for constructing flood embankments / Andrzej Olchawa. - Falenty : Wydawnictwo IMUZ, 2003. - 110 s. : il. ; 24 cm. - (Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie : Rozprawy Naukowe i Monografie, ISSN 1644-1095 ; nr 8). - ISBN 83-88763-38-5
  Nr inw: II 58546
 135. Woda w krajobrazie rolniczym = Water in agricultural landscape / red.nauk. Waldemar Mioduszewski. - Falenty : Wydawnictwo IMUZ, 2006. - 221 s. : il. ; 24 cm. - (Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie : Rozprawy Naukowe i Monografie, ISSN 1644-1095 ; nr 18). - ISBN 83-88763-66-0
  Nr inw: II 58543
 136. Woda w obszarach niezurbanizowanych / Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji. - Warszawa : Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, 2009. - 77 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-89871-14-9
  Nr inw: II 59210
 137. Wody podziemne miast Polski : miasta powyżej 50 000 mieszkańców : informator Państwowej Służby Hydrogeologicznej / pod red. Zbigniewa Nowickiego. - Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 2009. - 532 s. : il. , mapy kolor. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7538-452-9
  Nr inw: IB 7351
 138. Wpływ retencjonowania wód powierzchniowych na bilans wodny małych zlewni rolniczych = The effect of surface retention on the water balance of small agricultural catchments / Zbigniew Kowalewski. - Falenty : Wydawnictwo IMUZ, 2003. - 126 s. : il. ; 24 cm. - (Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie : Rozprawy Naukowe i Monografie, ISSN 1644-1095 ; nr 6). - ISBN 83-88763-31-8
  Nr inw: II 58541
 139. Wpływ warunków hydrolizy soli glinu na efekty procesu koagulacji w uzdatnianiu wód / Wiesław Zymon. - Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2004. - 139 s. : il. ; 24 cm. - (Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Seria Inżynieria Środowiska, ISSN 0860-097X ; 313)
  Nr inw: II 58746
 140. Wpływ zróżnicowanego użytkowania łąki górskiej na plonowanie runi i cechy jakościowe odpływających wód : opracowanie monograficzne / Andrzej Jaguś, Stanisław Twardy ; Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, Małopolski Ośrodek Badawczy w Krakowie. - Falenty : Wydawnictwo IMUZ, 2006. - 88 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-88763-56-3
  Nr inw: II 58514
 141. Wstęp do pracowni biofizyki molekularnej : praca zbiorowa / red. Genowefa Ślósarek. - Poznań : Uniwersytet im. A. Mickiewicza, 1996. - 164 s. ; 24 cm. - ISBN 83-232-0818-2
  Nr inw: BF 7562; II 45843
 142. Wybrane kierunki branżowe produktów rolno-spożywczych / red. Stanisław Urban ; aut.: Anna Kowalska [et al.]. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008. - 189 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7011-908-9
  Nr inw: II 58158
 143. Wymiana ciepła w instalacjach słonecznych z płaskimi kolektorami / Jurij Dobriański. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009. - 127 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7299-588-9
  Nr inw: IB 7451; II 59302
 144. Wyznaczanie zmian zasobów wód podziemnych e rejonach zbiorników małej retencji : informator Państwowej Służby Hydrogeologicznej / red. Janusz Michalak, Zbigniew Nowicki. - Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 2009. - 109 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7538-451-2
  Nr inw: II 58525
 145. Zagrożenia związane z deficytem wody / Piotr Kowalczak. - Poznań : Wydawnictwo KURPISZ SA, 2008. - 356 s. : il. ; 26 cm. - ISBN 978-83-75249-79-8
  Nr inw: IB 7338; II 58420
 146. Zarządzanie środowiskiem / red.nauk. Bazyli Poskrobko ; aut. Agnieszka Baran [et al.]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. - 327 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-208-1713-3
  Nr inw: NP 10252; P 44735-44736, 45214-45215; II 56499
 147. Zasady budowy składowisk odpadów / Lech Wysokiński. - Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej. Dział Wydawniczy, 2009. - 376 s. : rys. ; 24 cm. - (Instrukcje, wytyczne, poradniki ; 444/2009). - ISBN 978-83-249-2015-0
  Nr inw: IB 7334
 148. Zasady diagnostyki zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych konstrukcji budowlanych / [aut.: Michał Wójtowicz, Wojciech Piwowarczyk]. - Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej. Dział Wydawniczy, 2008. - 25 s. ; 24 cm. - (Instrukcje, wytyczne, poradniki ; 441/2008). - ISBN 978-83-249-1918-5
  Nr inw: IB 7331
 149. Zbiór pojęć i nazw używanych w łąkarstwie = Vocabulary of terms and names used in grassland science and management / Zbigniew Wasilewski. - Falenty : Wydawnictwo IMUZ, 2004. - 118 s. ; 23 cm. - (Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie : Rozprawy Naukowe i Monografie, ISSN 1644-1095 ; nr 12). - ISBN 83-88763-51-2
  Nr inw: II 58548
 150. Zmiany klimatu i ich skutki / Zbigniew W. Kundzewicz, Piotr Kowalczak. - Poznań : Wydawnictwo KURPISZ SA, 2008. - 214 s. : il. ; 26 cm. - ISBN 978-83-75249-69-9
  Nr inw: IB 7337; II 58418
 151. Zmiany zbiorowisk łąkowych na tle różnicowania się warunków siedliskowych w charakterystycznych obszarach dolin rzecznych Polski Centralnej = Change of meadow communities under differing habitat conditions in charakteristic areas of river valleys of Central Poland / Teresa Kozłowska. - Falenty : Wydawnictwo IMUZ, 2005. - 208 s. : il. ; 24 cm. - (Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie : Rozprawy Naukowe i Monografie, ISSN 1644-1095 ; nr 14). - ISBN 83-88763-55-5
  Nr inw: II 58551
 152. Zrównoważony rozwój : od utopii do praw człowieka / red. Andrzej Papuziński. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2005. - 309 s. : il. ; 24 cm. - Na s.red. błędnie przypisany ISBN. - ISBN 83-60186-04-9
  Nr inw: P 45187-45189; II 59167
 153. Żywopłoty : zakładanie i pielęgnacja / Maciej Mynett. - Wyd. 3 zm.. - Warszawa : MULTICO Oficyna Wydawnicza Sp.z o.o., 2008. - 87 s. : il. kolor. ; 21 cm. - (ABC ogrodnika). - ISBN 978-83-7073-570-8
  Nr inw: IB 7370; II 58730