OŚWIATA.WYCHOWANIE.SZKOLNICTWO

 1. "Nauczanie ku przyszłości" w szkolnym centrum informacji : praca zbiorowa / pod red. Haliny Kosętki, Hanny Batorowskiej, Barbary Kamińskiej-Czubały. - Kraków : Wydaw. Zakonu Pijarów, 2002. - 163 s. : il., wykr. ; 24 cm. - ISBN 83-7629-101-0
  Sygnatury : II 170351/II
 2. ABLEWICZ K.:
     Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej : studium sytuacji wychowawczej / Krystyna Ablewicz. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003. - 286 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-233-1735-6
  Sygnatury : II 173876/II
 3. Aktuelle Tendenzen in der Weiterentwicklung der professionellen Ausbildung von Pädagogen/Lehrern im Rahmen der Bildungsreform der beteiligten Länder : Bildungsreformen in der Folge politischer und gesellschaftlicher Transformationen in Belarus', Polen, Russland, Ungarn und den neuen Bundesländern Deutschlands : Materialien einer internationalen wissenschaftlichen Tagung des Instituts für Pädagogik der Universität Potsdam vom 16. bis 19. September 2002 im. Pädagogischen Landesinstitut Brandenburg in Ludwigsfelde - Struveshof / hrsg. von Uta Lehmann, Andreas Seidel und Wolfgang Thiem ; Universität Potsdam. Humanwissenschftliche Fakultät. Institut für Pädagogik. - Potsdam : Universität Potsdam, 2003. - 179 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 3-935024-77-0
  Sygnatury : II 173371/II
 4. ALEKSANDROWICZ-PĘDICH L.:
     Literatura amerykańska w kształceniu nauczycieli języka angielskiego / Lucyna Aleksandrowicz-Pędich. - Białystok : "Trans Humana", 2003. - 261, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 235-244. Indeks. - ISBN 83-89190-08-7
  Sygnatury : II 172179/II
 5. AMBROSEWICZ-JACOBS J.:
     Me, us, them : ethnic prejudices among youth and alternative methods of education : the case of Poland / Jolanta Ambrosewicz-Jacobs. - Cracow : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2003. - 325, [1] s., [10] s. tabl. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 299-317. Indeks. - ISBN 83-242-0015-0
  Sygnatury : II 171795/II
 6. AMBROZIEWICZ W.:
     Moja przygoda pedagogiczna : o szkole polskiej nieco inaczej / Wiktor Ambroziewicz ; przygot do druku T. Wacław Nowacki. - Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2000. - 242, [1] s., [14] k. tabl. : fot., portr., err. ; 24 cm. - (Wielcy Wychowawcy). - Indeks. - ISBN 83-911042-8-3
  Sygnatury : II 171361/II
 7. Animacja współpracy środowiskowej / pod red. Marii Mendel ; z wstępem Jana Żebrowskiego. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2003. - 367 s. : il. ; 24 cm. - Na s. tyt.: (publikacja na podstawie recenzji wydawniczych). - Bibliogr. przy pr. Zawiera tabele. - ISBN 83-7322-449-1
  Sygnatury : CzSt 171280/II
 8. ANTEK M., GRABOWSKI P.:
     Poradnik metodyczny : matematyka 1 : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym / Maciej Antek, Piotr Grabowski. - Warszawa : "Nowa Era", cop. 2002. - 52 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-88985-72-8
  Sygnatury : II 172961/II
 9. BABIAŃSKI W.:
     Matematyka 2 : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym / Wojciech Babiański [et al.]. - Warszawa : "Nowa Era", 2003. - 462, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm. - Do kształcenia ogólnego do nauczania matematyki (w zakresie podstawowym i rozszerzonym) na poziomie klasy 2 liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. - ISBN 83-89272-79-2
  Sygnatury : II 172960/II
 10. Badania pedagogiczne w zarysie : skrypt dla studentów pedagogiki / zebrał i oprac. Włodzimierz Goriszowski ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Wyd. 3 uzup. i zm. - Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2003. - 200 s. : il. ; 24 cm. - Na s. 4 okł. błędny ISBN . - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-88278-41-X
  Sygnatury : CzSt 173235/II
 11. BALCEREK-KAŁEK A.:
     Budowanie szkolnych programów profilaktyki / Anna Balcerek-Kałek. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2003. - 59, [1] s. ; 26 cm. - (Planowanie Pracy Nauczyciela). - Bibliogr. s. 40. - ISBN 83-7195-944-3
  Sygnatury : III 18894/III
 12. BANACH M.:
     Edukacyjne aspekty pracy amatorskich zespołów folklorystycznych / Marek Banach. - Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2002. - 147, [1] s. ; 21 cm. - (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 0239-6025 ; nr 328). - Bibliogr. - ISBN 83-7271-149-6
  Sygnatury : II 170233/II
 13. BARTKOWIAK E.:
     Pływanie : program szkolenia dzieci i młodzieży / Edmund Bartkowiak ; [współaut. tomu Jadwiga Charzewska et al.] ; Centralny Ośrodek Sportu. Resortowe Centrum Metodyczno-Szkoleniowe Kultury Fizycznej i Sportu. - Warszawa : COS. RCMSKFiS, 1997 (Warsz. : "Estrella"). - 172 s. : fot., rys., wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 142-143. - ISBN 83-86504-35-8
  Sygnatury : II 171030/II, CzSt 171029/II
 14. BARTL A., NITSCH C.:
     Zabawy dla maluchów : różne propozycje dla dzieci w wieku przedszkolnym / Almuth Bartl, Cornelia Nitsch ; [przekł. z niem. Edyta Panek]. - Kielce : "Jedność", 2003. - 125 s. : il. ; 21 cm. - Tyt. oryg.: "Spiele für die Kleinen". - ISBN 83-7224-649-1
  Sygnatury : II 174096/II
 15. BASZKIEWICZ J.:
     Meandry tradycji - zakręty ponowoczesności / [Jan Baszkiewicz et al. ; wykłady zebrał, oprac. i wstępem poprzedził Gabriel Kurczewski ; red. Ewa Ciesielska]. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2002. - 105, [2] s. : il. ; 21 cm + Meandry tradycji - zakręty ponowoczesności [Dokument elektroniczny]. - 1 dysk optyczny (CD-ROM). - ISBN 83-87658-27-8
  Sygnatury : CzSt 170861/II
 16. BATOROWSKA H.:
     Technologia informacyjna w kształceniu ogólnym : wybrane zagadnienia dla dyrektorów, nauczycieli i bibliotekarzy szkolnych / Hanna Batorowska. - Kraków : Wydaw. i Poligrafia Zakonu Pijarów, 2001. - 154 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. Indeksy. - ISBN 83-7629-029-4
  Sygnatury : II 170361/II
 17. BAUM H.:
     Małe dzieci - duże uczucia : dzieci odkrywają w zabawie swoje emocje / Heike Baum ; [przekł. z niem. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : "Jedność", 2002. - 140 s. : il. ; 21 cm. - Tyt. oryg.: "Kleine Kinder - grosse Gefühle : Kinder entdecken spielerisch ihre Emotionen" 1998. - ISBN 83-7224-221-6
  Sygnatury : II 170691/II
 18. BAUM H.:
     Pokonywać słabości : zabawy wzmacniające wiarę we własne siły / Heike Baum ; [przekł. z niem. Magdalena Jałowiec ; il. Theora Krummel]. - Kielce : "Jedność", 2002. - 140 s. : il. ; 21 cm. - Tyt. oryg.: "Starke Kinder haben's leichter : spielerisch das Vetrauen in die eigen Kraft stärken" 1998 . - Indeks. - ISBN 83-7224-424-3
  Sygnatury : II 172224/II
 19. BĄK D.:
     Gry i zabawy w szkole : dla dzieci od 6 do 10 lat / Dorota Bąk. - Warszawa : Pracownia Pedagogiczna i Wydawnicza, 2002. - 100, [6] s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-916705-0-3
  Sygnatury : II 171955/II
 20. BĄK J., WIEWIÓRA-PYKA E.:
     Bajkowe spotkania : program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej / Joanna Bąk, Elżbieta Wiewióra-Pyka. - Kraków : "Rubikon", 2003. - 107 s. ; 23 cm. - Bibliogr. s. 106. - ISBN 83-88725-33-5
  Sygnatury : II 170987/II
 21. BĄKOWSKI D.:
     Historia 1 : podręcznik dla uczniów gimnazjum / Dariusz Bąkowski. - Rumia : "Operon", 2002. - 165, [3] s. : il. ; 24 cm. - (Szkoła XXI). - Indeks. - ISBN 83-87518-50-6
  Sygnatury : II 172955/II
 22. BEDNARSKI W., PAĆ S.:
     Od monarchii patrymonialnej do Rzeczypospolitej szlacheckiej : ważniejsze immunitety i przywileje stanowe wydane w Polsce w latach 1180-1578 / Waldemar W. Bednarski, Sławomir Pać. - Radom : Polskie Wydaw. Encyklopedyczne, 2001. - 204 s. ; 21 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-912068-8-2
  Sygnatury : II 172527/II
 23. BENTKOWSKA-SZTONYK Z., WACH E.:
     "Poznać przeszłość, zrozumieć teraźniejszość" : program nauczania historii w szkole ponadgimnazjalnej w zakresie podstawowym / Zofia Bentkowska-Sztonyk, Edyta Wach. - Wrocław : "Wiking", 2002. - 32 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7346-001-2
  Sygnatury : II 173674/II, 173675/II
 24. BERTHET D.:
     Wprowadzenie do nauki pisania / D. Berthet ; tł. Marcin Zieliński. - Warszawa : "Cyklady", 2002. - 155, [5] s. : il. ; 22 cm. - Tyt. oryg.: "Manuel d'apprentissage de l'écriture" 1996. - ISBN 83-86859-62-8
  Sygnatury : II 174095/II
 25. BIELA A.:
     Uczenie się rynku kapitałowego : program edukacyjny dla gimnazjum / Adam Biela. - Poznań : Oficyna Współczesna, cop. 2002. - 53, [2] s. ; 20 cm. - ISBN 83-85185-23-3
  Sygnatury : II 174730/II
 26. BIEŃKOWSKA G.:
     Studiując aktorstwo : pierwszy rok Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej w Warszawie / Grażyna Bieńkowska [et al.] ; pod red. nauk. Krzysztofa Koseły. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2002. - 114 s. ; 24 cm. - ISBN 83-235-0004-5
  Sygnatury : II 173949/II
 27. BISKUP K.:
     Vademecum gimnazjalisty : przedmioty matematyczno-przyrodnicze : praca zbiorowa / pod red. Ewy Kaczmarskiej ; [aut. Krystyna Biskup et al.]. - Warszawa : "Oświata", 2002. - 344 s. : il., mapy ; 24 cm. - ISBN 83-85394-94-X
  Sygnatury : II 171420/II
 28. BŁASZCZYK I.:
     Seneka o wychowaniu w rodzinie rzymskiej / Ilona Błaszczyk. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, cop. 2003. - 238 s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 207-233. Streszcz. ang. - ISBN 83-7096-469-9
  Sygnatury : II 171884/II
 29. BOBIŃSKI W., JANUS-SITARZ A., KOŁCZ B.:
     Barwy epok : kultura i literatura : podręcznik : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum : kształcenie w zakresach podstawowym, rozszerzonym.2 / Witold Bobiński, Anna Janus-Sitarz, Bogusław Kołcz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003. - 419, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-02-08630-4
  Sygnatury : II 172966/II
 30. BOMBA K.:
     Romeo i Julia czyli Miłość mocna jak śmierć / Katarzyna Bomba. - Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2002. - 246 s. ; 21 cm. - (Metodyczna Biblioteka "To lubię!"). - Na okł. podtyt.: pomysły lekcji . - Bibliogr. - ISBN 83-88365-98-3
  Sygnatury : II 171269/II
 31. BORBA M.:
     Koniec ze złym zachowaniem : 38 trudnych zachowań i sposoby, jak im zaradzić / Michele Borba ; przeł. Agnieszka Jacewicz. - Poznań : "Rebis", 2003. - 357 s. ; 21 cm. - (Rodzice, Dzieci). - Tyt. oryg.: "No more misbehavin". - Bibliogr. s. 325-347. Indeks. - ISBN 83-7301-447-0
  Sygnatury : II 174041/II
 32. BORTNOWSKI S.:
     Zdziwienia polonistyczne czyli O sztuce na lekcjach polskiego / Stanisław Bortnowski. - Warszawa : "Stentor", 2003. - 221, [1] s., [16] s. : il., rys. ; 20 cm. - Indeks. - ISBN 83-89315-13-0
  Sygnatury : II 172496/II
 33. BRAUN D., GREINE R.:
     Zabawy rozwijające logiczne myślenie : nowe propozycje dla przedszkoli / Daniela Braun, Rita Greine ; [przekł. z niem. Magdalena Jałowiec ; il. Iris Mielke]. - Kielce : "Jedność", 2002. - 95 s. : il. ; 21 cm. - Tyt. oryg.: "Mit Kindern spielen und denken : neue Vorschläge für den Kindergartenalltag" 2000. - ISBN 83-7224-399-9
  Sygnatury : II 172146/II
 34. BRUDNIK E.:
     Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie : przewodnik po petodach aktywizujących. 2 / Edyta Brudnik. - Kielce : Zakład Wydawniczy SFS [Studio Full Scan], 2002. - 179 s. : il. ; 30 cm. - ISBN 83-88710-48-6
  Sygnatury : III 18896/III
 35. BRZEZIŃSKI W.:
     Wychowanie fizyczne specjalne / Włodzimierz Brzeziński. - Wyd. 3 zm. - Szczecin : Wydaw. Naukowe US, 1998-1999. - 24 cm
     Cz. 1 : Resocjalizacja dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznej. - 1998. - 156 s. : wykr. - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ; T.(372) 298). - Bibliogr. s. 139-154. Streszcz. ang. - ISBN 83-87341-78-9
  Sygnatury : CzSt 171433/II/1
     Cz. 2 : Rewalidacja dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo. - 1999. - 144, [1] s. : wykr. - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ; T.(373) 299). - Bibliogr. s. 139-144. Streszcz. niem. - ISBN 83-7241-003-8
  Sygnatury : CzSt 171433/II/2
     Cz. 3 : Rewalidacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. - 1999. - 120, [1] s., [3] k. tabl. złoż. - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ; T.(374)300). - Bibliogr. s. 113-121. Streszcz. ang. Zawiera tabele. - ISBN 83-7241-004-6
  Sygnatury : CzSt 171433/II/3
 36. BUCZKOWSKA-LINKE B.:
     Jak integruję edukację ekologiczną ze swoim przedmiotem? : scenariusze lekcji języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii, chemii i przedmiotów zawodowych w szkole ponadgimnazjalnej : praca zbiorowa / [zespół aut. Beata Buczkowska-Linke et al.]. - Piła : Pracownia Wydawniczo-Edukacyjna K&K, 2003. - 56 s. : rys., wykr. ; 20 cm. - Zawiera tabele. - ISBN 83-916925-6-6
  Sygnatury : II 173564/II
 37. BUCZYŃSKA T.:
     Makroekonomia : przewodnik nauczyciela / Teresa Buczyńska. - Warszawa ; Łódź : Wydaw. Szkolne PWN, 2001. - 96 s. ; 24 cm. - Na okł. podtyt.: przebieg zajęć, przykładowe testy sprawdzające, wymagania na ocenę. - ISBN 83-7195-399-2
  Sygnatury : II 171247/II
 38. BUDREWICZ Z.:
     Czytanka literacka w gimnazjum międzywojennym : geneza, struktura, funkcje / Zofia Budrewicz. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003. - 274, [2] s., [16] s. tabl. : faks. ; 25 cm. - (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 353). - Bibliogr. s. 258-266. Indeks. Zawiera tabele. - ISBN 83-7271-198-4
  Sygnatury : II 172380/II
 39. BUDZEŃ H.:
     Usprawnianie procesu nauczania / Henryk Budzeń. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2003. - 86, [1] s. : il. ; 24 cm. - (Biblioteka Pedagogiki Pracy). - Streszcz. ang. - Dla nauczycieli, do poprawy efektywności procesu dydaktyczno-wychowawczego . - Bibliogr. - ISBN 83-7204-303-5
  Sygnatury : CzSt 172234/II
 40. BUJANOWSKI I., TALAGA Z.:
     Informatyka : program nauczania : szkoły ponadgimnazjalne : zakres rozszerzony / Ireneusz Bujanowski, Zbigniew Talaga. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2003. - 44 s. : wykr. ; 25 cm. - Zawiera tabele. - ISBN 83-7195-688-6
  Sygnatury : II 171259/II
 41. BULSKA T., DZIDOWSKA B., REGIEWICZ A.:
     Książka dla nauczyciela : klasa 2 : Pozytywizm : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum / Teresa Bulska, Bożena Dzidowska, Adam Regiewicz. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2003. - Segregator (ca 272 s. wiele liczb.). - (Szkoła pod Globusem). - Zawiera również: Książka dla nauczyciela ; klasa 2 : Romantyzm / Teresa Bulska, Bożena Dzidowska, Adam Regiewicz ; Książka dla nauczyciela : klasa 1 (uzupełnienie cz. 1) / Teresa Bulska, Grażyna Knapik ; Książka dla nauczyciela : klasa 1 / Adam Regiewicz. - Poradnik dla nauczycieli pracujących z podręcznikami Szkoły pod Globusem. - ISBN 83-08-03479-9
  Sygnatury : III 19091/III
 42. BURDA B.:
     Historia 1 : zakres podstawowy i rozszerzony : przewodnik dla nauczyciela liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / Bogumiła Burda [ et al.]. - Rumia : "Operon", 2002. - 151 s. ; 24 cm. - (Szkoła XXI). - Zawieta tabele. - ISBN 83-87518-96-4
  Sygnatury : CzSt 174691/II
 43. BURDA B.:
     Historia 2 : czasy nowożytne : zakres podstawowy : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / Bogumiła Burda [ et al.]. - Gdynia : "Operon", 2003. - 383 s. : il. ; 24 cm. - (Szkoła XXI). - Indeks. - ISBN 83-7390-090-X
  Sygnatury : II 172951/II, 174204/II
 44. BURDA B.:
     Historia 2 : czasy nowożytne : zakres podstawowy i rozszerzony : przewodnik dla nauczyciela liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / Bogumiła Burda [et al.]. - Gdynia : "Operon", 2003. - 120 s. : mapy, wykr. ; 23 cm. - (Seria Szkoła XXI). - U dołu okł.: Rozkład materiału nauczania!. - Zawiera tabele. - ISBN 83-7390-111-6
  Sygnatury : II 174202/II
 45. BURDA B.:
     Historia 2 : czasy nowożytne : zakres rozszerzony : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego / Bogumiła Burda [ et al.]. - Gdynia : "Operon", 2003. - 431 s. : il. ; 24 cm. - (Szkoła XXI). - Indeks. - ISBN 83-7390-091-8
  Sygnatury : II 172950/II, 174203/II
 46. BURDA B.:
     Historia : program nauczania w zakresie podstawowym dla kiceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / Bogumiła Burda [ et al.]. - Rumia : "Operon", 2002. - 45 s. ; 24 cm. - (Szkoła XXI). - Program dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu [...]. Numer w zestawie DKOS-4015-90/02. - ISBN 83-87518-54-9
  Sygnatury : CzSt 174690/II
 47. BURDA B.:
     Historia : program nauczania w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego / Bogumiła Burda [ et. al.]. - Rumia : "Operon", 2002. - 51 s. ; 24 cm. - (Szkoła XXI). - Program dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu [...]. Numer w zestawie DKOS-4015-147/02. - ISBN 83-87518-68-9
  Sygnatury : CzSt 174689/II
 48. CAIATI M., DELAč S., MÜLLER A.:
     Czy wszystko mi wolno? : znaczenie swobodnych zabaw w przedszkolu / Maria Caiati, Svjetlana Delač, Angelika Müller ; [ przekł. z niem. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : "Jedność", 2003. - 132 s. : il. ; 19 cm. - Tyt. oryg.: "Freispiel - freies Spiel?". - W rogu okł.: od 3 do 8 lat. - ISBN 83-7224-574-6
  Sygnatury : I 73088/I
 49. CEGIELSKI T., KURKOWSKA M.:
     Historia : program nauczania historii w liceum ogólnokształcącym, profilowanym i technikum, kształcenie w zakresie podstawowym / Tadeusz Cegielski, Mirella Kurkowska. - Warszawa : "Adam", 2002. - 56 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7232-360-7
  Sygnatury : CzSt 171902/II
 50. CENTKOWSKA E., CENTKOWSKI J.:
     Historia i społeczeństwo : program nauczania dla klas 4-6 szkoły podstawowej / Elżbieta i Jerzy Centkowscy. - Warszawa : Muza Szkolna, 2000. - 24 cm. - ISBN 83-7275-025-4
  Sygnatury : CzSt 171903/II
 51. CHACHULSKI T.:
     Stanisław Konarski / Tomasz Chachulski ; Towarzystwo im. Stanisława ze Skarbimierza. - Warszawa : "DiG", 2000. - 97 s. : il. ; 17 cm. - (Ludzie Niezwyczajni). - Bibliogr. - ISBN 83-7181-103-9
  Sygnatury : I 73255/I
 52. CHAŁAS K.:
     Wychowanie ku wartościom : elementy teorii i praktyki / Krystyna Chałas. - Kielce : "Jedność", 2003-. - 24 cm
     T. 1 : Godność, wolność, odpowiedzialność, tolerancja. - 2003. - 390 s. - Bibliogr. s. 383-390. Zawiera tabele. - ISBN 83-7224-667-X
  Sygnatury : CzSt 173579/II/1
 53. CHĘTKOWSKI D.:
     Z budy : czy spuścić ucznia z łańcucha? / Dariusz Chętkowski. - Wyd. 1, dodr. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2003. - 207, [1] s. ; 20 cm. - ISBN 83-08-03435-7
  Sygnatury : I 73225/I
 54. CHMIELECKA E., KEWAŚNIEWSKI A., WOŹNICKI J.:
     Korzyści i koszty związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w sferze szkolnictwa wyższego / [aut. Ewa Chmielecka, Andrzej Kewaśniewski, Jerzy Woźnicki]. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop. 2003. - 42 s. ; 25 cm. - Zawiera tabele. - ISBN 83-89218-71-2
  Sygnatury : II 174726/II
 55. CHMIELEWSKI K., KRAWCZYK J.:
     Wiedza o kulturze : podręcznik : szkoły ponadgimnazjalne : zakres podstawowy / Krzysztof Chmielewski, Jarosław Krawczyk. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2002-2003. - 25 cm
     Cz. 1. - 2002. - 135, [1] s. : il. - Bibliogr. s. 135. - ISBN 83-7195-590-1
  Sygnatury : III 18898/III/1
     Cz. 2. - 2003. - 187 s. : il. - Bibliogr. s. 187. - ISBN 83-7195-750-X
  Sygnatury : III 18898/III/2
 56. CHOIŃSKA-MIKA J., ZIELIŃSKA K.:
     Ludzie, społeczeństwa, cywilizacje : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : Cz. 2, Historia nowożytna do 1815 roku / Jolanta Choińska-Mika, Katarzyna Zielińska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2003. - 255, [1] s. : il. ; 24 cm. - Na okł. i s. tyt.: Kształcenie w zakresie podstawowym. - Indeks. - ISBN 83-02-08443-3
  Sygnatury : II 173560/II
 57. CHYLA K., WARCZAK A., WARCZAK B.:
     Fizyka z astronomią : część I, II i III : (zakres podstawowy) / Krzysztof Chyla, Andrzej Warczak, Barbara Warczak. - Bielsko-Biała : "Debit", [2003]. - 336 s. : il. kolor. ; 24 cm. - Na okł. podtyt.: licea ogólnokształcące, profilowane i technika . - Bibliogr. Indeks. - ISBN 83-7167-198-9
  Sygnatury : II 171226/II
 58. CHYMKOWSKI R., DUDZIK W., WÓJTOWSKI M.:
     Wiedza o kulturze : podręcznik : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum - kształcenie w zakresach: podstawowym, rozszerzonym / Roman Chymkowski, Wojciech Dudzik, Michał Wójtowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2003. - 256 s.: il. (gł. kolor.); 24 cm. - Bibliogr. po rozdz.. - ISBN 83-02-08703-3
  Sygnatury : BMN 24123/II, 24124/II, CzSt 173558/II
 59. CLIFFORD S., HERRMANN A.:
     Teatr przebudzenia : strategie milowego kroku : praktyczny przewodnik dla instruktorów prowadzących zajęcia teatralne z młodzieżą / Sara Clifford, Anna Herrmann ; tł. Renata Van de Logt. - Łódź : "mała litera" ; Warszawa : "Cyklady", 2003. - 261, [3] s. : il. ; 23 cm. - (Drama). - Tyt. oryg.: "Making a leap : theatre for empowerment" : a practical handbook for creative work with young people, 1999 . - Bibliogr. - ISBN 83-86859-78-4 ("Cyklady") : zł 35. -ISBN 83-919190-0-5
  Sygnatury : II 174064/II
 60. CZAPSKA M.:
     Prywatne szkoły średnie w Królestwie Polskim w latach 1831-1862 / Małgorzata Czapska. - Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2002. - 424, [4] s. : il., mapy ; 24 cm. - Bibliogr. Indeksy. - ISBN 83-7133-202-5
  Sygnatury : II 174163/II
 61. CZEREPANIAK-WALCZAK M.:
     Świadomość podmiotów edukacji gimnazjalnej - perspektywa pedagogiczna / Maria Czerepaniak-Walczak. - Szczecin : Hogben, 2002. - 139 s. : il. ; 21 cm. - Bibl;iogr. s. 137-139. Zawiera tabele. - ISBN 83-916682-3-1
  Sygnatury : II 170430/II
 62. CZERKAWSKI A.:
     Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy województwa katowickiego w latach dziewięćdziesiątych / Andrzej Czerkawski. - Katowice : Wydaw. UŚ, 2003. - 136 s. ; 23 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 2140). - Streszcz. ang., niem. Bibliogr. - ISBN 83-226-1231-1 : zł 15
  Sygnatury : II 173188/II, 173533/II
 63. CZERNIAWSKA O.:
     Drogi i bezdroża andragogiki i gerontologii : szkice i rozprawy / Olga Czerniawska. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2000. - 206, [2] s. ; 21 cm. - Tekst częśc. fr. - ISBN 83-87814-10-5
  Sygnatury : CzSt 172383/II
 64. Czerwiec '76 - krok ku wolności / [kalendarium, biogramy, wybór materiałów, oprac. Sławomir Stepień ; red. Anna Piekarska, Małgorzata Strasz]. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2002. - Teka(28 ; 26 s. ; 50 k. luź.) : il. ; 29 cm. - (Teki Edukacyjne IPN). - Całość w tece: Materiały dla ucznia : historia, słownik pojęć, biogramy, kalendarium, utwory literackie, bibliografia ; Materały dla nauczyciela : scenariusze lekcji, tematy esejów, bibliografia ; Karty. - Opis wg okładki. - ISBN 83-89078-02-3
  Sygnatury : III 18935/III
 65. CZUBAJ A.:
     Biologia : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego : kształcenie w zakresie rozszerzonym.Cz. 1, t. 2 / pod red. Andrzeja Czubaja ; [aut.] Andrzej Czubaj [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003. - 232 s. : il. kolor. ; 24 cm. - (Akademia WSiP). - Na okł. podtyt.: praca zbiorowa . - Cz. 1 t. 1. - Bibliogr. Indeks. - ISBN 83-02-08516-2 (cz. 1, t. 2). - ISBN 83-02-08514-6 (całość)
  Sygnatury : II 171197/II, 172943/II
 66. Czy nasza szkoła jest dobra? / John MacBeath [et al.] ; tł. Krzysztof Kruszewski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003. - 223 s. : il., wykr. ; 23 cm. - (Szkoła Dziś i Jutro). - Bibliogr. s. 219-223. Zawiera tabele. - ISBN 83-02-08681-9
  Sygnatury : II 171200/II, 174677/II
 67. CZYŻ A.:
     Olimpiada literatury i języka polskiego : przewodnik po tematach / wstęp i konsult. merytor. Teresa Kostkiewiczowa ; red. Bernadetta Kuczera-Chachulska ; aut. tematów Antoni Czyż [et al.] ; Komitet Główny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przy Instytcie Badań Literackich PAN. - Warszawa : Wydaw. IBL PAN : na zlec. KGOLiJP, 2003. - 331 s. ; 21 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-87456-95-0 (IBL PAN)
  Sygnatury : II 173653/II, 174352/II
 68. DAWIDOWSKA A., MLECZKO M., SMOLIS A.:
     Biologia : program do przedmiotu dla liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum : zakres podstawowy i rozszerzony / Anna Dawidowska, Małgorzata Mleczko, Agnieszka Smolis. - Wrocław : "Wiking", 2002. - 40 s. ; 21 cm. - ISBN 83-7346-002-0
  Sygnatury : II 173676/II, 173677/II
 69. DE BONO E.:
     Naucz swoje dziecko myśleć / Edward de Bono ; z ang. przeł. Michał Madaliński. - Warszawa : "Świat Książki", 1995 (Warsz. : DN-T ; Pozn. : ZG). - 317, [1] s. : rys. ; 21 cm. - Oryg. : "Teach your child how to think" 1992. - ISBN 83-7129-133-7
  Sygnatury : II 172704/II
 70. Diagnoza dysleksji / red. Barbara Kaja. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. - 189, [1] s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 159-180. Streszcz. ang. - ISBN 83-7096-476-1
  Sygnatury : II 171885/II
 71. Dlaczego należy uczyć o Holokauście? / pod red. Jolanty Ambrosewicz-Jacobs i Leszka Hońdy ; Uniwersytet Jagielloński. Katedra Judaistyki : "Księgarnia Akademicka", 2003. - 106 s. : wykr. ; 22 cm. - (Studia Judaica Cracoviensia. Series Variorum ; 1). - ISBN 83-7188-619-5
  Sygnatury : II 170550/II
 72. DŁUTEK A.:
     Język angielski : program nauczania języka angielskiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kurs kontynuacyjny : szkoły ponadgimnazjalne : zakres podstawowy / zakres rozszerzony / Aneta Dłutek. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2002. - 35, [1] s. ; 25 cm. - (Nowa Matura). - Bibliogr. s. 35-[36]. - ISBN 83-7195-501-4
  Sygnatury : II 171254/II, NAmag 7166/II
 73. DOBOSIK B., HIBSZER A., SOJA J.:
     Tablice geograficzne : dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych / Bożena Dobosik, Adam Hibszer, Józef Soja. - Katowice : "Videograf II", 2002. - 183 s. : il. (gł. kolor)., mapy ; 24 cm. - Bibliogr. s. 183. - ISBN 83-7183-251-6
  Sygnatury : II 174658/II
 74. DOBOSIK B., HIBSZER A., SOJA J.:
     Tablice geograficzne : dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych : rozszerzone o dane z woj. śląskiego / Bożena Dobosik, Adam Hibszer, Józef Soja. - Katowice : "Videograf II", 2002. - 207 s. : il. (gł. kolor)., mapy ; 24 cm. - Bibliogr. s. 207. - ISBN 83-7183-210-6
  Sygnatury : II 174657/II
 75. DOBSON K.:
     Fizyka.T. 2,Podręcznik dla II i III klasy gimnazjum / Ken Dobson ; tł. z jęz. ang. Magdalena Staszel, Wojciech Dindorf. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2000. - 189, [1] s. : il. kolor. ; 30 cm. - Tyt. oryg.: "Physics" 1995. - U góry okł.: Podręcznik dla gimnazjum . - T. 1 poz. 15423/2000 . - Indeks. - ISBN 83-7195-063-2 (t. 1). -ISBN 83-7195-143-4 (t. 1-2)
  Sygnatury : III 18907/III
 76. DORMUS K.:
     Kazimiera Bujwidowa 1867-1932 : życie i działalność społeczno-oświatowa / Katarzyna Dormus ; Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. - Kraków : "Secesja", 2002. - 188, [2] s., [12] s. tabl. : il. ; 20 cm. - (Biblioteka Krakowska, 0067-7698 ; nr 144). - Wykaz pism K. Bujwidowej. Indeks. - ISBN 83-87345-03-2
  Sygnatury : I 68617/II/144
 77. Dorobek naukowy pracowników Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego : (stan personalny na dzień 30 czerwca 2001 roku) / [red. Jan Decyk, Jarosław A. Sobkowiak]. - Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2002. - 21 cm. - ISBN 83-7072-230-X
     T. 1. - 330 s.
  Sygnatury : II 171990/II/1
     T. 2. - 399 s.
  Sygnatury : II 171990/II/2
 78. DROZDOWICZ Z., GERLICH P., GLASS K.:
     Mitteleuropäische Universitäten um die Jahrtausendwende / Zbigniew Drozdowicz, Peter Gerlich, Krzysztof Glass. - Wien : Österreichische Gesellschaft für Mitteleurpäische Studien Verlag ; Poznań : Wydaw. Fundacji "Humaniora", 1999. - 235 s. ; 24 cm. - (Zentraleuropa, Mitteleuropa : Gemeinsamkeiten und Trennlinien). - Mitteleuropaische Universitaten um die Jahrtausendwende. - Bibliogr. - ISBN 3-901449-68-X (Niemcy). -ISBN 83-7112-084-2
  Sygnatury : II 170328/II
 79. DRÓŻKA W.:
     Nauczyciel, autobiografia, pokolenia / Wanda Dróżka. - Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2002. - 320 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 301-316. Indeks. Zweiera tabele. Spis treści także w jęz. ang. - ISBN 83-7133-184-3
  Sygnatury : II 170008/II
 80. DUMANOWSKA K., DUMANOWSKI J.:
     Historia 2 : czasy nowożytne w tekstach źródłowych : zakres podstawowy i rozszerzony / Katarzyna Dumanowska, Jarosław Dumanowski. - Rumia : "Operon", 2003. - 112 s. : il. ; 24 cm. - (Szkoła XXI). - ISBN 83-7390-051-9
  Sygnatury : II 174695/II
 81. DUMANOWSKI J., OLSZANIEC S.:
     Historia 1 : starożytność i średniowiecze w tekstach źródłowych : dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / Jarosław Dumanowski, Szymon Olszaniec. - Rumia : "Operon", 2002. - 135, [1] s. : il. ; 24 cm. - (Szkoła XXI). - Na okł.: Liceum, technikum. - ISBN 83-7382-000-0
  Sygnatury : II 174692/II
 82. DURDA M., MACIEJEWSKA J.:
     Jak badać i podnosić jakość pracy szkoły? : poradnik dla dyrektorów, rad pedagogicznych i organów nadzorujących szkoły / Marek Durda, Jadwiga Maciejewska. - Poznań : "eMPi2", 2002. - 86, [2] s. : il. ; 24 cm. - (Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego). - ISBN 83-88933-11-6
  Sygnatury : II 172209/II
 83. DUTKIEWICZ K., KONIECZNY T.:
     Wychowanie fizyczne w edukacji klas młodszych / Krystyna Dudkiewicz, Tomasz Konieczny. - Warszawa : Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych, cop. 2001. - 72 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-915039-2-5
  Sygnatury : CzSt 173513/II
 84. Dydaktyka chemii / red. Andrzej Burewicz, Hanna Gulińska ; [aut. poszczeg. rozdz. Wrócisława Bergandy et al.] ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Wyd. 2 rozsz. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2002. - 757, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-232-1109-4
  Sygnatury : II 171296/II
 85. Dziecko - nauczyciel - rodzice : konteksty edukacyjne / pod red. Rafała Piwowarskiego. - Białystok : Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku ; Warszawa : IBE, 2003. - 440 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pr. - ISBN 83-87925-61-6 (IBE). -ISBN 83-89031-44-2
  Sygnatury : II 173932/II
 86. Dziecko i sztuka : recepcja - edukacja - wsparcie - terapia / pod red. Mirosławy Knapik ; przy współpr. Katarzyny Krasoń. - Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2003. - 157, [1] s., [12] s. tabl. : rys., wykr. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2150). - Bibliogr. przy rozdz. Streszcz. ang., niem. - ISBN 83-226-1269-9
  Sygnatury : II 174911/II, CzSt 174986/II
 87. DZIERZGOWSKA I.:
     Rodzice w szkole / Irena Dzierzgowska. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa CODN - Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, 2001. - 120, [1] s. : il. ; 24 cm + Rodzice w szkole [Dyskietka]. - Poradnik dla dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców . - Bibliogr. - ISBN 83-85910-99-9
  Sygnatury : II 172228/II
 88. DZIERZGOWSKA I., BEDNAREK K., DZIERZGOWSKI S.:
     Mierzenie jakości pracy szkół ponadgimnazjalnych : poradnik dla wizytatorów i dyrektorów szkół : narzędzia diagnostyczne do mierzenia jakości : wzorcowy raport / Irena Dzierzgowska, Krzysztof Bednarek, Sergiusz Dzierzgowski. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Oświatowe, 2002. - 154 s. ; 29 cm. - Bibliogr. s. 153-154. Zawiera tabele. - ISBN 83-8881-33-7
  Sygnatury : III 19046/III
 89. DZIERZGOWSKA I., BEDNAREK K., DZIERZGOWSKI S.:
     Mierzenie jakości pracy szkół ponadgimnazjalnych [Dokument elektroniczny] : poradnik dla wizytatorów i dyrektorów szkół : narzędzia diagnostyczne do mierzenia jakości : wzorcowy raport / Irena Dzierzgowska, Krzysztof Bednarek, Sergiusz Dzierzgowski. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Oświatowe, 2002. - 1 dysk optyczny (CD-ROM)
  Sygnatury : DInf CD/177
 90. Dziesięć lat później : oświata i nauki o wychowaniu w Niemczech i w Polsce w perspektywie porównawczej / pod red. Mirosława S. Szymańskiego i Wolfganga Hörnera ; teksty niem. w tł. Mirosława S. Szymańskiego. - Warszawa : "Żak", 2002. - 354, [2] s. ; 20 cm. - Bibliogr. przy pracach. Zawiera tabele. - ISBN 83-88149-68-7
  Sygnatury : II 172923/II
 91. DZIEWIECKI M.:
     Cielesność, płciowość, seksualność / Marek Dziewiecki. - Kielce : "Jedność", 2000. - 166 s. ; 21 cm. - (Psychologia Wychowania). - Bibliogr. - ISBN 83-7224-095-7
  Sygnatury : CzSt 172199/II
 92. Edukacja a życie codzienne / przygotowanie mat. do druku i red. nauk Andrzej Radziewicz-Winnicki ; przy współudziale Ewy Bielskiej. - Katowice : Wydaw. UŚ, 2002. - 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2089). - ISBN 83-226-1193-5
     T. 1. - 271, [1] s. : err. - Bibliogr. przy rozdz.
  Sygnatury : II 171002/II/1, 171204/II/1
     T. 2. - 277, [3] s. - Bibliogr, przy rozdz. Zawiera tabele
  Sygnatury : II 171002/II/2, 171204/II/2
 93. Edukacja ekologiczna w programie dydaktyczno-wychowawczym szkoły / red. nauk. Tadeusz Przybylski, Bogusława Machowska, Henryk Kurzydło ; Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział w Legnicy. - Legnica : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2003. - 21 cm. - ISBN 83-904226-8-9
     T. 1. - 299 s.,[2] s. tabl. : il., mapy. - Zawiera tabele
  Sygnatury : II 173350/II/1
     T. 2. - 260 s., [30] s. tabl. : il, mapy. - Zawiera tabele
  Sygnatury : II 173350/II/2
 94. Edukacja geograficzna w reformowanej szkole : teoria i praktyka / pod red. Zbigniewa Zioło. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002. - 157, [1] s. : il. ; 21 cm. - (Nowoczesna Szkoła ; 8). - Tekst częśc. ang., czes., ros. Streszcz. ang. przy pracach. Bibliogr. przy pracach. - ISBN 83-7271-187-9
  Sygnatury : II 172267/II
 95. Edukacja i pomoc specjalna osobom niepełnosprawnym w krajach europejskich : praca zbiorowa / pod red. Janiny Wyczesany i Zenona Gajdzicy. - Cieszyn : Uniwersytet Śląski. Filia, 2003. - 150, [1] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-88410-15-6
  Sygnatury : II 173933/II
 96. Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym / pod red. Stanisława Juszczyka. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2002. - 247 s. : il. ; 24 cm. - (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna). - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 83-7322-099-2
  Sygnatury : II 174104/II, CzSt 174103/II
 97. Edukacja przedszkolna w Polsce - szanse i zagrożenia / pod red. Marty Zahorskiej. - Warszawa : ISP, 2003. - 115 s. : il., mapy ; 24 cm. - (Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z Badań / Instytut Spraw Publicznych). - ISBN 83-88594-62-1
  Sygnatury : II 174067/II
 98. Edukacja regionalna : scenariusze zajęć dla klas IV-VI / praca zbiorowa pod red. Bożeny Będzińskiej-Wosik. - Łódź : "Wing", 2002. - 39, [1] s. ; 21 vm. - Bibliogr. s. 39. - ISBN 83-86747-04-8
  Sygnatury : II 170619/II
 99. Edukacja regionalna w gimnazjum - Lubelszczyzna / pod red. Marianny Nowak. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003. - 148 s. : fot., mapy, wykr. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 127-147. - ISBN 83-227-2004-1
  Sygnatury : II 172601/II
 100. Edukacja w czasach popkultury / pod red. Wojciecha Burszty i Andrzeja de Tchorzewskiego ; Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. - Bydgoszcz : Wydaw. AB, 2002. - 171 s. ; 21 cm. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 83-7096-436-2
  Sygnatury : CzSt 170761/II
 101. Edukacja w procesie integracji europejskiej / pod red. Hanny Konopki. - Białystok : Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku, 2003. - 403, [1] s. ; 24 cm. - ISBN 83-918161-3-3
  Sygnatury : II 174393/II
 102. Edukacja wobec rynku pracy : realia - możliwości - perspektywy / pod red. Ryszarda Gerlacha. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. - 425 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. Zawiera tabele. - ISBN 83-7096-481-8
  Sygnatury : II 171882/II
 103. Edukacyjne drogi i bezdroża / pod red. Romy Kwiecińskiej i Stanisława Kowala. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002. - 145, [2] s., [1] k. tabl. kolor. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-7271-191-7
  Sygnatury : II 172264/II
 104. Edukacyjne konteksty kultury popularnej / pod red. Witolda Jakubowskiego i Edyty Zierkiewicz. - Kraków : "Impuls", 2002. - 247, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. Indeksy. - ISBN 83-7308-187-9
  Sygnatury : CzSt 171352/II
 105. Edukacyjne konteksty procesów globalizacji / pod red. Wojciecha Kojsa ; przy współudz. Łucji Dawid. - Cieszyn : Uniwersytet Śląski. Filia, 2001. - 212 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-88410-07-5
  Sygnatury : II 173934/II
 106. Edukacyjne problemy czasu globalizacji : w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska. - Białystok : "Trans Humana", 2003. - 261 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-89190-17-6
  Sygnatury : II 174068/II, CzSt 175653/II
 107. Edukacyjne wyzwania w krajach postkomunistycznych : (materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Kraków 10-11 maja 2002 roku) / pod red. Krzysztofa Polaka, Bronisława Urbana. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2003. - 250 s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-233-1688-0
  Sygnatury : II 172389/II
 108. Efektywna współpraca nauczycieli i rodziców : praca zbiorowa / pod red. Grzegorza Koźmińskiego. - Złotów : "K&K", 2002. - 100 s. : il. ; 21 cm. - (Biblioteczka Wychowawcy). - Na dole okł.: Poradnik nauczyciela : planowanie współpracy, procedury kontaktów, scenariusze spotkań. - Zawiera tabele. - ISBN 83-916925-1-5
  Sygnatury : CzSt 173568/II
 109. Egzamin gimnazjalny : standardy wymagań w pytaniach i w odpowiedziach : język polski, historia, wiedza o społeczeństwie - wychowanie obywatelskie, podstawy wiedzy o gospodarce : praca zbiorowa / pod red. Marty Sobocińskiej. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, cop. 2003. - 239 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-88409-46-8
  Sygnatury : II 170718/II
 110. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku / [red. nauk. i przewodn. kom. red. Tadeusz Pilch]. - Warszawa : "Żak", cop. 2003-. - 24 cm. - Encyklopedia pedagogiczna dwudziestego pierwszego wieku. - ISBN 83-88149-92-X
     T. 1 : A-F. - cop. 2003. - 1208, [5] s. : il. - Indeks
  Sygnatury : DInf 171186/II/1, CzSt 171187/II/1
 111. ENNULAT G.:
     Gdy dzieci są inne : jak niwelować obciążenia i sprostać obowiązkom : poradnik dla matek / Gertrud Ennulat ; [tł. Ryszard Zajączkowski]. - Kielce : "Jedność", 2003. - 127 s. ; 21 cm. - Tyt. oryg.: "Wenn Kinder anders sind". - ISBN 83-7224-761-7
  Sygnatury : II 174071/II
 112. Filozofia na Uniwersytecie Stefana Batorego : praca zbiorowa / pod red. Józefa Pawlaka. - Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002. - 286, [2] s., [6] s. tabl. : il. ; 20 cm. - Streszcz. ang. Indeks. - ISBN 83-231-1465-X
  Sygnatury : I 72605/I
 113. Filozofia w szkole / pod red. nauk. Bronisława Burlikowskiego, Wojciecha Słomskiego ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego. Zakład Historii Filozofii I.N.P. Wydział Zarządzania i Administracji [et al.]. - Kielce ; Warszawa : Phaenomena, 2000-. - 23 cm
     [T.] 1 : Materiały konferencji naukowej Kielce, 10-11 września 1999. - 2000. - 395 s.. - Tekst częśc. w jęz. niem. Tyt ref. także w jęz. ang. - Na książce błędny ISBN. - ISBN 83-910216-1-0. ISBN 83-01026-1-0 błędny
  Sygnatury : FiS 165984/II/1
     [T.] 2 : Filozofia a nauki szczegółowe : materiały konferencji naukowej Kielce, 22-23 września 2000. - 2001. - 464, [3] s. : il. - ISBN 83-910216-6-1
  Sygnatury : FiS 165984/II/2
     [T.] 3 : Filozofia jako podstawa integracji nauczania i wychowania. Materiały konferencji naukowej Kielce, 21-22 września 2001. - 2002. - 628 s. - ISBN 83-910216-2-9
  Sygnatury : II 165984/II/3, FiS 1-00003251
     [T.] 4 : Tradycje, przemiany, dążenia w procesie integracji europejskiej Kielce, 20-21 września 2002 / pod red. nauk. Bronisława Burlikowskiego, Wojciecha Rechlewicza, Wojciecha Słomskiego. - 2002. - 491, [3] s. : rys. - Tekst częśc.w jęz. czes. i ros. - ISBN 83-910216-7-X
  Sygnatury : FiS 165984/II/4
 114. FRĄCZAK Z.:
     Edukacja aksjologiczna wobec potrzeb współczesności / Zofia Frączek. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2002. - 200 s. : il. ; 21 cm. - 48 poz. wydawnicza . - Bibliogr. - ISBN 83-7338-061-2
  Sygnatury : II 170000/II
 115. FUCHS B.:
     Zabawy na rozwiązywanie konfliktów i napięć w grupie / Birgit Fuchs ; [przekł. z jęz. niem. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : "Jedność", 2003. - 98, [1] s. : il. ; 21 cm. - Tyt. oryg.: Spiele für Gruppenprozesse, 2000. - ISBN 83-7224-476-6
  Sygnatury : II 172239/II
 116. Funkcjonowanie i kierunki rozwoju pedagogiki społecznej w Polsce : (prezentacja ośrodków akademickich) / pod red. Edmunda Trempały i Mariusza Cichosza ; Wszechnica Mazurska w Olecku. - Olecko : WM, 2000. - 303 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 83-86523-10-7
  Sygnatury : II 173010/II
 117. FURMANEK W.:
     Podstawy edukacji zawodowej / Waldemar Furmanek. - Wyd. 1, (dodr.). - Rzeszów : "Fosze", cop. 2000. - 536 s. : il. ; 24 cm. - Nazwa wydawcy w cop . - Bibliogr. - Indeks. - ISBN 83-87602-64-7
  Sygnatury : II 173656/II
 118. GAJEK E.:
     Komputery w nauczaniu języków obcych / Elżbieta Gajek. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - 91, [1] s. ; 29 cm. - (Techniki, Metody, Style). - Bibliogr. s. 77-80. - ISBN 83-01-13902-1
  Sygnatury : III 19056/III, NAmag 7138/III, NAcz 37/2/GAJ1
 119. GAJEWSKA G., DOLIŃSKI A., SZCZĘSNA A.:
     Teoretyczne i metodyczne aspekty kalendarza wychowawcy : scenariusze zajęć wychowawczych / Grażyna Gajewska, Artur Doliński, Anna Szczęsna. - Wyd. 2 popr., uzup. i zm. - Zielona Góra : "Gaja", 2002. - 300 s. : il. ; 21 cm. - ([Zeszyty Metodyczne dla Pedagogów] ; 5). - Wyd. 1 pt.: Kalendarz metodyczny : refleksja teoretyczna i metodyczna : scenariusze zajęć . - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-917688-4-8
  Sygnatury : CzSt 171217/II
 120. GAJEWSKA G., SZCZĘSNA A., DOLIŃSKI A.:
     Teoretyczno-metodyczne aspekty wychowania : scenariusze zajęć wychowawczych. 2 / Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna, Artur Doliński. - Wyd. 2 zm., uzup. i popr. - Zielona Góra : "Gaja", 2003. - 228 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. przy rozdz. Zawiera tabele. - ISBN 83-917688-1-3
  Sygnatury : II 172941/II, CzSt 171214/II
 121. GAJEWSKA G., SZCZĘSNA A., DOLIŃSKI A.:
     Teoretyczno-metodyczne aspekty wychowania młodzieży : scenariusze zajęć wychowawczych. 4 / Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna, Artur Doliński. - Wyd 2, zm., uzup. i popr. - Zielona Góra : "Gaja", 2003. - 200 s. : il. ; 21 cm. - Zawiera tabele. - ISBN 83-917688-3-X
  Sygnatury : II 172940/II, CzSt 171215/II
 122. GAŁĄZKA E., MASTALERZ E.:
     Ewaluacja osiągnięć uczniów z techniki informatyki / Ewa Gałązka, Elżbieta Mastalerz. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002. - 68, [5] s. : rys. ; 20 cm. - Bibliogr. s. [70]. - Zawiera tabele. - ISBN 83-7271-190-9
  Sygnatury : II 172265/II
 123. GARBULA-ORZECHOWSKA J.:
     Edukacja historyczna w klasach początkowych / Joanna Garbula-Orzechowska. - Toruń : Wydaw. Edukacyjne "Akapit", cop. 2002. - 187 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-915476-4-7
  Sygnatury : CzSt 173617/II
 124. GARLICKI A.:
     Historia 1815-1939 : Polska i świat : podręcznik dla III klas liceów ogólnokształcących / Andrzej Garlicki. - Warszawa : "Scholar", 1998. - 418 s. : faks., fot., mapy, portr., err. ; 24 cm. - Na okł. podtyt. : Podręcznik dla liceów ogólnokształcących . - Indeks. - ISBN 83-87367-27-3
  Sygnatury : II 170412/II
 125. GARSTKA T., MARSZAŁEK J.:
     Nauczyciel na starcie / Tomasz Garstka, Jacek Marszałek. - Warszawa : Wydawnictwa CODN [Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli], cop. 2000. - 208 s. ; il. ; 30 cm. - (Rozwój Zawodowy Nauczyciela). - ISBN 83-87958-16-6
  Sygnatury : III 18965/III
 126. GAWEŁ A.:
     Pedagodzy wobec wartości zdrowia / Anna Gaweł. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2003. - 137 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-233-1675-9
  Sygnatury : II 172435/II
 127. GAWRECKI L.:
     Kompetencje menedżera oświaty : poradnik dla dyrektorów szkół i innych placówek edukacyjnych oraz pracowników prowadzących i nadzorujących / Lechosław Gawrecki. - Poznań : "eMPi2", 2003. - 232 s. : rys. ; 24 cm. - (Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego). - Bibliogr. s. 223-224. Zawiera tabele. - ISBN 83-88933-62-0
  Sygnatury : II 172213/II
 128. GIERMAKOWSKI M.:
     Konstytucjonalizm w edukacji szkolnej / Marian Giermakowski ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. - Lublin : Podyplomowe Studium Konstytucjonalizmu : Wydaw. UMCS, 2000. - 167 s., [4] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm. - (Społeczeństwa, Demokracje, Konstytucje, 1427-4469 ; t. 9). - Bibliogr. - ISBN 83-227-1588-9 (UMCS)
  Sygnatury : II 172287/II
 129. GIESEKE W.:
     Doświadczenia edukacyjne kobiet w Polsce i w Niemczech : raport z badań biograficznych= Bildungserfahrungen von Frauen in Polen und in Deutschland : Report qualitativ-biographischer Forschung / Wiltrud Gieseke [et al. ; red. nauk. Eugenia Anna Wesołowska, Hanna Stolarczyk] ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : Wydaw. UMK, 2002. - 261, [2] s. ; 24 cm. - (Biblioteka Edukacji Dorosłych ; t. 24). - Tekst równol. pol., niem., tł. z pol., niem. . - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 83-231-1512-5
  Sygnatury : II 171765/II
 130. GŁADYSZ M.:
     Historia I : podręcznik dla klasy pierwszej liceum i technikum : zakres podstawowy i rozszerzony. Cz. 2, Od średniowiecza do nowożytności / Mikołaj Gładysz. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Oświatowe, 2002. - 256 s. : il., mapy (gł. kolor.) ; 26 cm. - (Podróże w Czasie). - Na okł. nadtyt.: podręcznik : liceum i technikum . - Cz. 1 poz. 13779/2002 . - Bibliogr. przy rozdz. Indeks. - ISBN 83-88881-09-4
  Sygnatury : III 18900/III
 131. GŁADYSZ M.:
     Historia II : podręcznik dla klasy drugiej liceum i technikum : zakres podstawowy i rozszerzony. Cz. 1, Od oświecenia do 1918 roku / Mikołaj Gładysz. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Oświatowe, 2003. - 264 s. : il. ; 26 cm. - (Podróże w Czasie). - Indeks. - ISBN 83-88881-58-2
  Sygnatury : III 19009/III
 132. GŁODKOWSKA J.:
     Zabawa i nauka w kręgu baśni : metoda wspomagania wrażliwości edukacyjnej dziecka lekko upośledzonego umysłowo w wieku wczesnoszkolnym / Joanna Głodkowska. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Wydaw., 2001. - 218, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87079-54-5
  Sygnatury : II 170609/II
 133. GŁOWACKA-SOBIECH E.:
     Twórcy polskiego skautingu Olga i Andrzej Małkowscy / Edyta Głowacka-Sobiech. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2003. - 283, [1] s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. s. 271-278. Indeks. - ISBN 83-7177-384-6
  Sygnatury : II 173869/II
 134. GNITECKI J.:
     Dydaktyka epistemologiczna / Janusz Gnitecki. - Poznań : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, 2003. - 504, [1] s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 497-504. Streszcz. ang. - ISBN 83-86273-41-0
  Sygnatury : II 174374/II
 135. GONIEWICZ M., NOWAK A., SMUTEK Z.:
     Przysposobienie obronne. Cz. II : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / Mariusz Goniewicz, Anna W. Nowak, Zbigniew Smutek. - Rumia : "Operon", 2002. - 175, [1] s., [1] s. tabl. złoż. : il. kolor., mapa ; 23 cm. - (Seria Szkoła XXI). - Na okł. : Liceum technikum : podręcznik cz. II. - ISBN 83-87518-71-9
  Sygnatury : II 171223/II
 136. GORDON E., WOODS D.:
     Zanurz się w program nauczania muzyki : działania w kolejności uczenia się : podręcznik dla nauczycieli / działania w kolejności uczenia się Edwin E. Gordon ; działania w klasie David G. Woods ; [tł. Anna Zielińska-Croom]. - Edycja popr. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP, [ca 2000]. - 359, [1] s. ; 24 cm. - Tyt. oryg.: "Jump right in the music curriculum". - ISBN (edycja polska) 83-7096-322-6
  Sygnatury : II 174560/II
 137. GORDON T., BURCH N.:
     Wychowanie bez porażek w szkole / Thomas Gordon ; przy współpr. Noela Burcha ; przeł. [z ang.] Dorota Szafrańska-Poniewierska. - Wyd. 3. - Warszawa : "Pax", 1997. - 393, [3] s. : rys. ; 20 cm. - Oryg.: "Teacher effectiveness training" 1974 . - Indeks. - ISBN 83-211-1499-7
  Sygnatury : I 72845/I
 138. GOŹLIŃSKA E., KOLETYŃSKA K., SITKO H.:
     Egzaminy zewnętrzne w pigułce : poradnik dla nauczycieli, uczniów i rodziców / Elżbieta Goźlińska, Katarzyna Koletyńska, Halina Sitko. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003. - 94, [1] s. : il., mapa ; 24 cm. - (Zacznij od Dziś). - Bibliogr., wykaz aktów prawnych. - ISBN 83-02-08680-0
  Sygnatury : II 171221/II
 139. GÓRALSKI A.:
     Teoria twórczości : eseje filozoficzne i pedagogiczne / Andrzej Góralski. - Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, cop. 2003. - 215 s. : il., wykr. ; 24 cm. - ISBN 83-87079-83-9
  Sygnatury : II 172478/II
 140. GRELOWSKA S.:
     Informacja zwrotna a samoocena pracy nauczyciela / Stanisława Grelowska. - Piła : Pracownia Wydawniczo-Edukacyjna K&K, 2003. - 47 s. : il. ; 21 cm. - (Nauczyciele - Nauczycielom). - ISBN 83-916925-7-4
  Sygnatury : II 173565/II
 141. GRĘBECKA W.:
     Wilno - Krzemieniec : botaniczna szkoła naukowa (1781-1841) / Wanda Grębecka ; Komitet Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "Retro-Art", 1998. - 288, [6] s. : il., mapy ; 22 cm. - (Rozprawy z Dziejów Nauki i Techniki ; t. 7). - Tyt. równol.: Wilno-Krzemieniec : school of botanic science (1781-1841). - Na okł. błędny podtyt.: botaniczna szkoła naukowa (1791-1841). - Streszcz. ang., fr. . - Indeks. - ISBN 83-908973-1-8
  Sygnatury : II 170367/II
 142. GRIESE H.:
     Szkice z socjologii wychowania i andragogiki / Hartmut M. Griese ; [tł. Dorota Sztobryn]. - Łódź : "Dajas", 2002. - 107 s. ; 23 cm. - Bibliogr. Indeks. - ISBN 83-911436-6-X
  Sygnatury : II 172124/II
 143. GRODOWSKA M., KOWALSKA M.:
     Wychowawczy program profilaktyczny : gimnazjum / Małgorzata Grodowska, Maria Kowalska. - Kraków : "Rubikon", cop. 2003. - 47 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-88725-37-8 : zł 12,90
  Sygnatury : II 170988/II
 144. GRUCZA B.:
     Dein Deutsch : książka ćwiczeń do podręcznika do nauki języka niemieckiego w gimnazjum : klasa 1 : dla początkujących / Barbara Grucza [et al.] ; red. nauk. i kierownik zespołu Franciszek Grucza. - Wyd. 2. - Warszawa : "Graf-Punkt", [1999]. - 103 s. : il. ; 28 cm. - ISBN 83-86091-148-2
  Sygnatury : III 19013/III
 145. GRUCZA B.:
     Dein Deutsch : podręcznik do nauki języka niemieckiego w gimnazjum : klasa 1 : dla początkujących / Barbara Grucza [et al.] ; red. nauk. i kierownik zespołu Franciszek Grucza. - Warszawa : "Graf-Punkt", cop. 2000. - 159, [1] s. : il., kolor. ; 28 cm. - ISBN 83-87726-9
  Sygnatury : III 19012/III
 146. GUILLAUMOND F.:
     Nauka komunikowania się w grupie przedszkolnej / F. Guillaumond ; tł. Krystyna i Krzysztof Pruscy. - Warszawa : "Cyklady", 2000. - 148 s. : rys. ; 22 cm. - Tyt. oryg.: "Le groupe-classe en maternelle". - Indeks. - ISBN 83-86859-45-8
  Sygnatury : II 174079/II
 147. GUTEK G.:
     Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji / Gerald L. Gutek ; przekład Anna Kacmajor i Agata Sulak ; posł. Bogusław Śliwerski. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003. - 348 s. ; 23 cm. - (Pedagogika). - Tyt. oryg.: "Philosophical and ideological perspectives on education". - Bibliogr. przy rozdz. Indeks. - ISBN 83-89120-73-9
  Sygnatury : FiS 175070/II, CzSt 174646/II
 148. HASSA R.:
     Chemia : zakres podstawowy i rozszerzony : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum.2 / Romuald Hassa [et al.]. - Gdańsk : Wydaw. M. Rożak, 2003. - 371, [5] s. : il. kolor. ; 23 cm. - Tyt. grzbiet.: Podręcznik do chemii. Na okł. podtyt.: podręcznik i zbiór zadań w jednym : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum : dla zakresu podstawowego i rozszerzonego . - Cz. 1 poz. 16691/2002 . - Indeks. - ISBN 83-7302-086-1
  Sygnatury : II 172946/II
 149. HASSA R.:
     Chemia : zakres podstawowy i rozszerzony : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum.1 / Romuald Hassa [et al.]. - Gdańsk : Wydaw. M. Rożak, 2002. - 277, [2] s. : il. kolor. ; 23 cm. - Tyt. grzbiet.: Podręcznik do chemii. Na okł. podtyt.: podręcznik i zbiór zadań w jednym : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum : dla zakresu podstawowego i rozszerzonego . - Indeks. - ISBN 83-7302-074-8
  Sygnatury : II 172970/II
 150. HEALEY J.:
     Leworęczność : jak wychować leworęczne dziecko w świecie ludzi praworęcznych / Jane M. Healey ; przekł. Liliana Okupniak. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003. - 119 s. ; 21 cm. - Tyt. oryg.: Loving lefties. - Bibliogr. s. 118-119. - ISBN 83-89120-33-X
  Sygnatury : II 170044/II
 151. Historia 1 : średniowiecze. Cz. II : zakres podstawowy : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / Bogumiła Burda [et al.]. - Rumia : "Operon", 2002. - 248 s. : il. kolor., fot., mapy ; 23 cm. - (Seria Szkoła XXI). - Na okł. : Liceum technikum : podręcznik. - Indeksy. - ISBN 83-7382-013-2
  Sygnatury : II 171222/II, 174694/II, CzSt 174693/II
 152. Historia wychowania : słownik biograficzny / pod red. Andrzeja Gąsiorowskiego ; [aut. haseł Henryk Cirut et al.]. - Wyd. 2 uzup. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002. - XVIII, [2], 180 s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7299-162-6
  Sygnatury : CzSt 72565/I
 153. Historia, dydaktyka, media : księga pamiątkowa poświęcona prof. Januszowi Rulce w czterdziestolecie pracy naukowej / red. Barbara Tarnowska. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2002. - 309 s. : il. ; 24 cm. - Zawiera tabele. - ISBN 83-7096-454-0
  Sygnatury : II 170853/II
 154. HOLAK E.:
     Biologia 2 : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego : zakres rozszerzony / Ewa Holak [et al.]. - Gdynia : "Operon", 2003. - 354 s., [6] s. tabl. kolor. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm. - (Szkoła XXI). - Na okł.: liceum ogólnokształcące . - Bibliogr. Ideks. - ISBN 83-7390-118-3
  Sygnatury : II 173557/II
 155. Horyzonty edukacji językowej, literackiej i kulturowej / pod red. Robert Mrózek. - Cieszyn : Uniwersytet Śląski. Filia, 2003. - 226, [2] s. ; 24 cm. - (Szkoła w Dobie Globalizacji). - ISBN 83-88410-20-2
  Sygnatury : II 173937/II
 156. HREHOVCíK T., UBERMAN A.:
     English language teaching methodology : an undergraduate course for ELT trainees / Teodor Hrehovcík, Agnieszka Uberman. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003. - 218 s. : il. ; 21. - Bibliogr. przy rozdz.. - ISBN 83-7338-111-2
  Sygnatury : II 170472/II
 157. HRYCIUK L.:
     Klik uczy czytać [Dokument elektroniczny] : multimedialny elementarz dla dzieci w wieku 5-9 lat : poradnik dla rodziców i nauczycieli / Lidia Hryciuk; red. Jadwiga Puzyńska, Joanna Straburzyńska. - Wersja 2.0. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor. - + poradnik dla rodziców i nauczycieli, 23 s
  Sygnatury : DInf CD/171
 158. ILLG J.:
     Wiersze z Marcówki / Jerzy Illg ; [red. t. Agnieszka Pokojska]. - Kraków : "Znak", 2003. - 51, [5] s. : il. kolor. ; 18 cm. - ISBN 83-240-0338-X : zł 18
  Sygnatury : I 73085/I
 159. ILUK J.:
     Jak uczyć małe dzieci języków obcych? / Jan Iluk ; Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. - Katowice : Gnome, 2002. - 136 s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 124-134. - ISBN 83-87819-42-5
  Sygnatury : II 172402/II
 160. Informator o studiach : Polska : edycja 2003/2004 / [red. Anna Macnar, Magdalena Kochan, Maria Macnar]. - Kraków : Agencja Promocji Modus, 2003. - X, 656 s. ; 21 cm. - U dołu okł.: szkoły wyższe i policealne, zasady przyjęć i opłaty, terminy egzaminów. - ISBN 83-916522-1-1
  Sygnatury : II 171271/II
 161. Informatyczne przygotowanie nauczycieli w okresie zmian i transformacji / pod red. Jacka Migdałka i Barbary Kędzierskiej. - Kraków : "Rabid", 2002. - 369 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 83-88668-40-4
  Sygnatury : II 170560/II
 162. Integracja w edukacji : dylematy teorii i praktyki / pod red. Jana Jakóbowskiego, Anny Jakubowicz-Bryx. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2002. - 604 s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. Zawiera tabele. - ISBN 83-7096-445-1
  Sygnatury : II 171877/II
 163. Intercultural education - the individual in relation to others and other cultures / ed. Tadeusz Lewowicki, Janina Urban. - Cieszyn : Uniwersytet Śląski. Filia, 2002. - 183, [1] s. : wykr. ; 23 cm. - Bibliogr. s. 181-183. - ISBN 83-88410-13-X
  Sygnatury : II 169997/II
 164. JAGIEŁA A., STEFAŃCZYK S.:
     Język polski. Część 1 / Aneta Jagieła, Stanisław Stefańczyk. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2003. - 277 s. ; 24 cm. - U góry s. tyt. i okł.: Przed maturą. - Zawiera tabele. - ISBN 83-88409-90-5
  Sygnatury : II 174701/II
 165. Jak wychowywać? : prezentacja programów wychowawczych i rozwiązań wspierających szkołę we wdrażaniu reformy : (praca zbiorowa) / [red. Ewa Ozimek]. - Poznań : Oficyna Współczesna, 1999. - 200 s. : il. ; 25 cm. - Zawiera tabele. - ISBN 83-85185-24-0
  Sygnatury : II 174742/II
 166. JAKUBAS E., NODZYŃSKI P., SZUTY J.:
     Matematyka przyjemna i pożyteczna : program nauczania : szkoły ponadgimnazjalne : zakres podstawowy / zakres rozszerzony / Eugeniusz Jakubas, Piotr Nodzyński, Jacek Szuty. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2002. - 50, [2] s. ; 25 cm. - ISBN 83-7195-525-1
  Sygnatury : II 171249/II
 167. JAKUBAS E., NODZYŃSKI P., SZUTY J.:
     Matematyka przyjemna i pożyteczna : program nauczania : szkoły ponadgimnazjalne : zakres podstawowy / Eugeniusz Jakubas, Piotr Nodzyński, Jacek Szuty. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2002. - 35, [1] s. ; 25 cm. - ISBN 83-7195-441-7
  Sygnatury : II 171250/II
 168. JAKUBOWSKI W., MAJ T., ZAŁĘSKI P.:
     Podstawy przedsiębiorczości : program nauczania w liceach i technikach : zakres podstawowy i rozszerzony / Wojciech J. Jakubowski, Tadeusz Maj, Piotr Załęski. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2002. - 50 s. : il. ; 24 cm. - Zawiera tabele. - ISBN 83-88409-36-0
  Sygnatury : II 170719/II
 169. JANICKI W.:
     Geografia : klasy 1-3 : podręcznik dla liceów i techników : zakres podstawowy / Wojciech Janicki. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2003. - 192 s. : il., mapy, wykr. ; 24 cm. - ISBN 83-89023-74-1
  Sygnatury : II 171077/II
 170. JANICKI W.:
     Geografia : poradnik dla nauczycieli liceów i techników : zakres podstawowy / Wojciech Janicki. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2003. - 111 s. ; 21 cm. - Zawieta tabele. - ISBN 83-89023-75-X
  Sygnatury : II 171078/II
 171. JANICKI W.:
     Geografia : program nauczania w liceach i technikach : zakres podstawowy / Wojciech Janicki. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2003. - 24 s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 24. Zawiera tabele. - ISBN 83-89023-73-3
  Sygnatury : II 171079/II
 172. JANKE A.:
     Transformacja w stosunkach rodziny i szkoły na przełomie XX i XXI wieku : perspektywy zmiany społecznej w edukacji / Andrzej W. Janke. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2002. - 390 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. niem. Bibliogr. - ISBN 83-7096-462-1
  Sygnatury : II 170859/II
 173. JANKOWSKA-POLEGANOW E.:
     Zrozumieć współczesny świat : materiały pomocnicze dla nauczycieli historii uczących w liceach ogólnokształcących, profilowanych i technikach : plan dydaktyczny, ścieżki edukacyjne, testy i tematy do opracowania przez uczniów. Cz. 1 / Eleonora Jankowska-Poleganow. - Warszawa : "Adam", 2003. - 119 s. ; 24 cm. - Zawiera tabele. - ISBN 83-7232-414-X
  Sygnatury : CzSt 171901/II
 174. JANOWSKI I.:
     Krajoznawstwo i turystyka szkolna / Ignacy Janowski. - Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2003. - 108 s. : wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 93-98. - ISBN 83-7133-203-3
  Sygnatury : II 174406/II
 175. JANOWSKI I.:
     Wycieczki szkolne / Ignacy Janowski ; Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. - Kielce : IG AŚ, 2002. - 102 s. : rys., err. ; 20 cm. - Bibliogr. s. 59-66. Zawiera tabele. - ISBN 83-915355-4-1
  Sygnatury : II 171676/II
 176. JANUSZEWSKA E.:
     Dojrzewanie do wolności w wychowaniu : rzecz o A. S. Neillu / Edyta Januszewska ; Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. - Warszawa : Wydaw. APS, 2002. - 142 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 142. Zawiera tabele. - ISBN 83-87079-76-6
  Sygnatury : II 171112/II
 177. JAŃSKA M.:
     Na und? 3 : poradnik dla nauczyciela : testy : materiały do kopiowania / [zespół aut. Maria Jańska et al.]. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, cop. 2001. - 156 s. : il. ; 29 cm + Na und? : poradnik dla nauczyciela : testy : 60 s. - ISBN 83-7195-279-1
  Sygnatury : III 18903/III
 178. JAROSZ D.:
     "Masy pracujące przede wszystkim" : organizacja wypoczynku w Polsce 1945-1956 / Dariusz Jarosz ; Instytut Historii PAN, Akademia Świętokrzyska. - Warszawa : IH PAN ; Kielce : AŚ, 2003. - 297, [3] s. ; 24 cm. - Tyt. grzbiet.: Organizacja wypoczynku w Polsce 1945-1956 . - Bibliogr. - ISBN 83-7133-190-8 (AŚ)
  Sygnatury : II 171283/II
 179. JAROSZ E.:
     Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego / Ewa Jarosz. - Wyd. 3. - Katowice : Wydaw. UŚ, 2003. - 116, [1] s. : il. ; 24 cm. - (Podręczniki i Skrypty Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 19). - Bibliogr. - ISBN 83-226-1180-3
  Sygnatury : II 173191/II
 180. JAROSZ J., ZAGÓRSKA B.:
     Tablice fizyczno-astronomiczne dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych / Jerzy Jarosz, Beata Zagórska. - Katowice : "Videograf II", 2003. - 142, [1] s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7183-253-2
  Sygnatury : II 174656/II
 181. JERZAK J.:
     Jak uczyć i wychowywać? : poradnik dla nauczycieli / Józef Jerzak. - Zielona Góra : LOP, 2003. - 160 s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 156-160. Zawiera tabele. - ISBN 83-018341-0-7
  Sygnatury : II 171414/II
 182. Język rosyjski : program nauczania języka rosyjskiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : szkoły ponadgimnazjalne : zakres podstawowy / zakres rozszerzony / Irena Danecka [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2002. - 62, [2] s. ; 24 cm. - (Nowa Matura). - ISBN 837195-437-9
  Sygnatury : II 171253/II
 183. JÓZEFIAK S.:
     Kształtowanie kompetencji pedagogicznej studentów w procesie przygotowywania do zawodu nauczyciela języka rosyjskiego jako obcego : materiały dydaktyczne do ćwiczeń doskonalących proces nauczania języka rosyjskiego w gimnazjach i szkołach średnich w Polsce / Sylwester Józefiak. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003. - 62, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7271-226-3
  Sygnatury : II 173737/II
 184. JUSZCZYK S.:
     Edukacja na odległość : kodyfikacja pojęć, reguł i procesów / Stanisław Juszczyk. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2002. - 241 s. : il. ; 24 cm. - (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna). - Bibliogr. s. 217-239. Zawiera tabele. - ISBN 83-7322-291-X
  Sygnatury : CzSt 171308/II
 185. KACZMAREK T., PARYSEK J.:
     Nasza Europa : podręcznik edukacji europejskiej / Tomasz Kaczmarek, Jerzy J. Parysek. - Poznań : "eMPi2", 2002. - 227, [1] s. : il., mapy, rys., wykr. ; 24 cm. - (Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego). - U dołu okł.: dla zreformowanych szkół. - ISBN 83-87666-85-8
  Sygnatury : II 172219/II
 186. KACZMAREK Ż.:
     Komputer na zajęciach korekcyjno-wyrównawczych / Żaneta Kaczmarek. - Wałbrzych : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2003. - 109, [1] s. : il. (gł. kolor.), wykr., err. ; 24 cm. - Nsa okł.: edukacja matematyczna. - Bibliogr. s. 104-[106]. Indeks. - ISBN 83-88425-75-7
  Sygnatury : CzSt 172411/II
 187. KAŁUŻA B.:
     Chemia organiczna : podręcznik dla uczniów liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, część 2 / Bożena Kałuża, Feliksa Kamińska. - Warszawa : "Żak" - Wydaw. Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, 2002. - 184 s. : il. kolor. ; 24 cm. - Tyt. grzbiet.: Chemia część 2 : podręcznik dla uczniów liceum i technikum : zakres podstawowy. U góry s. tyt. i okł.: Liceum, technikum - zakres podstawowy. Cz. 1 pt.: Chemia ogólna i nieorganiczna . - Indeks. - ISBN 83-88994-85-9
  Sygnatury : II 172947/II
 188. KAMIŃSKA-JUCKIEWICZ M.:
     Postawy i zachowania nauczycieli wobec reformy edukacji w Polsce / Małgorzata Kamińska-Juckiewicz ; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. - Płock : "Novum", 2002. - 255 s. : wykr. ; 19 cm. - Bibliogr. s. 249-255. - Zawiera tabele. - ISBN 83-88193-71-6
  Sygnatury : I 72567/I
 189. KARBOWNICZEK J.:
     Trudności w nauce a programy edukacji wczesnoszkolnej / Jolanta Karbowniczek. - Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2002. - 282, [2] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 271-282. Zawiera tabele. - ISBN 83-7133-159-2
  Sygnatury : II 170014/II
 190. KARGUL J.:
     Dyskursy młodych andragogów / red. nauk. Józef Kargul. - Zielona Góra : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego, 2001-. - 24 cm
     [T.] 2. - 2001. - 192, [1] s. : wykr. - ISBN 83-7268-050-7
  Sygnatury : II 161610/II/2, 161612/II/2, 161613/II/2, 161614/II/2, 161615/II/2, 161616/II/2, 161617/II/2, 161618/II/2, 161619/II/2, CzSt 161611/II/2
     [T.] 3. - 2002. - 226, [1] s. : il. - ISBN 83-89048-10-8
  Sygnatury : II 161610/II/3, 161612/II/3, 161613/II/3, 161614/II/3, 161615/II/3, 161616/II/3, 161617/II/3, 161618/II/3, 161619/II/3, CzSt 161611/II/3
     [T.] 4. - 2003. - 302, [1] s. : wykr. - ISBN 83-89321-36-X
  Sygnatury : II 161610/II/4, 161612/II/4, 161613/II/4, 161614/II/4, 161615/II/4, 161616/II/4, 161617/II/4, 161618/II/4, 161619/II/4, CzSt 161611/II/4
 191. Katecheza specjalna dzisiaj : problemy i wyzwania : praca zbiorowa / pod red. Józefa Stali. - Kielce : "Jedność", 2003. - 487 s. : il. ; 24 cm. - Zawiera tabele. - ISBN 83-7224-659-9
  Sygnatury : II 173629/II
 192. KAZIMIERSKA D.:
     Vademecum gimnazjalisty : przedmioty humanistyczne : praca zbiorowa / pod red. Macieja Lipki ; [aut. Danuta Kazimierska et al.]. - Warszawa : "Oświata", cop. 2003. - 360 s. ; 24 cm. - ISBN 83-85394-98-2
  Sygnatury : II 171419/II
 193. KAZUBSKA M., KRAWCZYK E., ZASTĄPIŁO L.:
     Der, die, das : neu : kurs kontynuacyjny : zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla 2. klasy gimnazjum / Maria Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, cop. 2003. - 181, [1] s. : il., mapy ; 26 cm. - ISBN 83-7195-503-0
  Sygnatury : III 19021/III
 194. KIELMAN E., URBANIAK A.:
     Przyjaciel na zawsze : poradnik dla nauczyciela do podręcznika języka polskiego dla klasy V / Elżbieta Kielman, Anna Urbaniak ; [il. Artur Sitnik]. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2002. - 127, [1] s. : rys. ; 23 cm. - U góry okł.: Szkoła podstawowa. - ISBN 83-7195-582-0
  Sygnatury : II 171252/II
 195. KING G.:
     Umiejętności terapeutyczne nauczyciela / Gail King ; przekł. Jolanta Bartosik. - Wyd. 1 w jęz. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003. - 120 s. ; 21 cm. - (Kompetentny Nauczyciel). - Tyt. oryg.: "Counselling skills for teachers". - Bibliogr. s. 113-116. Indeks. - ISBN 83-89120-58-5
  Sygnatury : II 173225/II
 196. KLARO-CELEJ L., MOSSAKOWSKA L.:
     Komentarz do Programu wychowania i nauczania dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym / Lidia Klaro-Celej, Lidia Mossakowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. - 50, [2], VIII s. fot. ; 21 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-02-07376-8
  Sygnatury : II 171946/II
 197. Klik uczy ortografii [Dokument elektroniczny] : multimedialne zabawy ortograficzne dla dzieci w wieku 7-11 lat. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor
  Sygnatury : DInf CD/172
 198. KLIM-KLIMASZEWSKA A.:
     Pedagogika przedszkolna / Anna Klim-Klimaszewska. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Edukacji Europejskiej i Bezpieczeństwa, 2002. - 269 s. ; 21 cm. - Bibliogr., wykaz aktów prawnych. - ISBN 83-89365-00-6
  Sygnatury : CzSt 72818/I
 199. KŁACZKOW K., KURCZAB M., ŚWIDA E.:
     Matematyka : podręcznik do liceów i techników : klasa II : zakres podstawowy i rozszerzony / Krzysztof Kłaczkow, Marcin Kurczab, Elżbieta Świda. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2003. - 252 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-88409-47-6
  Sygnatury : II 171665/II, 171728/II
 200. KŁACZKOW K., KURCZAB M., ŚWIDA E.:
     Matematyka : zbiór zadań do liceów i techników : klasa II : zakres podstawowy i rozszerzony / Krzysztof Kłaczkow, Marcin Kurczab, Elżbieta Świda. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, cop. 2003. - 224 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-88409-48-4
  Sygnatury : II 171729/II
 201. KŁOS E.:
     Ciekawa biologia : organizmy w środowisku : podręcznik.Cz. 3 / Ewa Kłos ; pod red. Wawrzyńca Kofty. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003. - 199 s. : il. ; 24 cm. - Na okł.: gimnazjum. - Bibliogr. s. 196-197. Indeks. - ISBN 83-02-08520-0
  Sygnatury : II 172945/II
 202. KNEZ R., SŁONINA W.:
     Poznaję - wybieram / Renata Knez, Wojciech M. Słonina. - Kraków : "Rubikon", 2003. - 126, [3] s. : il. ; 23 cm. - Na okł. podtyt.: programy integracyjno-profilaktyczne dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Na grzb. podtyt.: programy integracyjno-profilaktyczne . - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-88725-30-0 : zł 18
  Sygnatury : II 170986/II
 203. KOŁODZIEJCZYK-KONARSKA K.:
     Unia Europejska w zarysie / Katarzyna Kołodziejczyk-Konarska. - Warszawa : "Trio", 2003. - 94 s. : 1 mapa, fot., portr., wykr. ; 21 cm. - (Poznajemy Unię Europejską). - Bibliogr. s. 93. - ISBN 83-88542-58-3
  Sygnatury : II 171612/II
 204. KOMOROWSKA H., OBIDNIAK D.:
     Stopień po stopniu : rozwój zawodowy nauczyciela języków obcych / Hanna Komorowska, Dorota Obidniak. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - 86 s. ; 29 cm. - (Techniki, Metody, Style). - Bibliogr. s. 85-86. - ISBN 83-01-13779-7
  Sygnatury : III 19062/III, NAmag 7140/III, NAcz 37/2/KOM2
 205. KOMOROWSKI T.:
     Prawo w praktyce oświatowej : poradnik dla nauczycieli i kadry kierowniczej oświaty / Tadeusz Komorowski. - Wyd. 5. - Poznań : "eMPi2", 2003. - 211, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 200. - ISBN 83-88933-55-8
  Sygnatury : II 172227/II
 206. KOMOROWSKI T., PIELACHOWSKI J.:
     Dyrektor szkoły w roli pracodawcy : poradnik prawno-organizacyjny / Tadeusz Komorowski, Józef Pielachowski. - Wyd. 3 zaktual. i uzup. - Poznań : "eMPi2", 2001. - 249, [2] s. ; 24 cm + Aneks do książki "Dyrektor szkoły w roli pracodawcy" : 19, [1] s. ; 21 cm. - (Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego). - Bibliogr. 251. - ISBN 83-87665-92-4
  Sygnatury : II 172204/II
 207. Kompetencje nauczyciela : stan potrzeby i kierunki zmian / red. nauk. Edward Kozioł, Ewa Kobyłecka ; Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Gora : Oficyna Wydawnicza UZ, 2002. - 365 s. ; 23 cm. - Bibliogr. przy pracach. Zawiera tabele. - ISBN 83-893321-16-5
  Sygnatury : II 174440/II, 174441/II, 174442/II, 174443/II, 174444/II, 174445/II, 174446/II, 174447/II, 174448/II, 174449/II
 208. Kompetencje nauczycieli w reformowanej szkole / pod red. Marii Teresy Michalewskiej ; przy współpracy Piotra Kowolika. - Katowice : Wydaw. UŚ, 2003. - 107, [1] s. : il., wykr. ; 23 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2157). - Streszcz. w jęz. ang., niem. przy pracach. Zawiera tabele. - ISBN 83-226-1274-5
  Sygnatury : II 174917/II, 174989/II
 209. Konteksty teoretyczne / pod red. Ewy Górniewicz i Amadeusza Krause. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2003. - 339 s. : il. ; 24 cm. - (Dyskursy Pedagogiki Specjalnej). - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-7299-243-6
  Sygnatury : II 174075/II
 210. KOP J., KUCHARSKA M., SZKURŁAT E.:
     Geografia : program nauczania : szkoły ponadgimnazjalne : zakres podstawowy / zakres rozszerzony / Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Elżbieta Szkurłat. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2002. - 47, [1] s. ; 25 cm. - ISBN 83-7195-516-2
  Sygnatury : II 171262/II
 211. KOP J., KUCHARSKA M., SZKURŁAT E.:
     Geografia : przewodnik metodyczny : szkoły ponadgimnazjalne - zakres podstawowy.Cz. 1 / Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Elżbieta Szkurłat. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2002. - 74, [2] s. : il., mapy ; 25 cm. - ISBN 83-7195-508-1
  Sygnatury : II 171255/II
 212. KORBA J., MORDAWSKI J., WIECKI W.:
     Geografia 2 : geografia i człowiek : zakres rozszerzony : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego / Jarosław Korba, Jan Mordawski, Wojciech Wiecki. - Rumia : "Operon", 2003. - 247 s. : il., fot., mapy, wykr. ; 24 cm. - (Szkoła XXI). - Bibliogr. s. 245. Indeks. - ISBN 83-7390-055-1
  Sygnatury : II 172958/II
 213. KORNAŚ A.:
     Biologia : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Cz. 1 i 2 / Andrzej Kornaś [et al.]. - Warszawa : "Nowa Era", 2003. - 319 s. : il. kolor. ; 24 cm. - Bibliogr przy rozdz. Indeks. - 2 cz. w 1 vol. - ISBN 83-89272-78-4 (cz. 1 i 2)
  Sygnatury : II 172944/II
 214. KORULSKA E.:
     Hobbit czyli Wielka przygoda z lekturą / Ewa Korulska. - Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2001. - 94 s. ; 20 cm. - (Metodyczna Biblioteka "To lubię!"). - Na okł. podtyt.: pomysły lekcji. - ISBN 83-86663-36-7
  Sygnatury : II 171264/II
 215. KOSAKOWSKI C.:
     Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej / Czesław Kosakowski. - Toruń : "Akapit", 2003. - 298 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-89163-02-0
  Sygnatury : II 174213/II
 216. KOSIŃSKA E.:
     Mądrze i skutecznie : zasady konstruowania szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego / Ewa Kosińska. - Kraków : "Rubikon", 2002. - 60 s. : wykr. ; 23 cm. - Bibliogr. s. 59. - ISBN 83-88725-24-6
  Sygnatury : II 174230/II
 217. KOSIŃSKA E., ZACHARA B.:
     Profilaktyka pierwszorzędowa w szkole : scenariusze zajęć z uczniami / Ewa Kosińska, Barbara Zachara. - Kraków : "Rubikon", 2003. - 107 s. : il. ; 23 cm. - Na okł. podtyt.: scenariusze zajęć z uczniami gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. - ISBN 83-88725-36-X : zł 16,50
  Sygnatury : II 170985/II
 218. KOSZMIDER M.:
     Chemia : program nauczania : szkoły ponadgimnazjalne : zakres podstawowy / Maria Koszmider. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2003. - 49, [3] s. ; 24 cm. - ISBN 83-7195-414-X
  Sygnatury : II 171245/II
 219. KOTT T.:
     Zajęcia pozalekcyjne i terapia zajęciowa z osobami o obniżonej sprawności umysłowej / Tadeusz Kott. - Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2002. - 271 s., 4 s. tabl. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87079-74-X
  Sygnatury : II 170610/II
 220. KOWALIKOWA J., ŻYDEK-BEDNARCZUK U.:
     Barwy epok : nauka o języku : podręcznik : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum : kształcenie w zakresach podstawowym, rozszerzonym.2 / Jadwiga Kowalikowa, Urszula Żydek-Bednarczuk. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003. - 191, [1] s. : il., mapa ; 24 cm. - Do kształcenia ogólnego do nauczania języka polskiego (w zakresie podstawowym i rozszerzonym) na poziomie klasy 2 liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. - ISBN 83-02-08722-X
  Sygnatury : II 172965/II
 221. KOZŁOWSKA A., KOžUH B.:
     Nauczyciel w labiryncie testów / Anna Kozłowska, Boris Kožuh ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. - Częstochowa : Wydaw. WSP, 2001. - 164, [1] s. : il. ; 21 cm. - Streszcz. ang. Bibliogr. - ISBN 83-7098-419-3
  Sygnatury : II 173651/II
 222. KOZUBSKA M., KRAWCZYK E., ZASTĄPIŁO L.:
     Der, die, das : neu : kurs kontynuacyjny : podręcznik do języka niemieckiego dla 1 klasy gimnazjum / Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2002. - 95, [1] s. : il. ; 26 cm. - Indeksy. - ISBN 83-7195-443-3
  Sygnatury : III 19018/III
 223. KOZUBSKA M., KRAWCZYK E., ZASTĄPIŁO L.:
     Der, die, das : neu : kurs kontynuacyjny : podręcznik do języka niemieckiego dla 2 klasy gimnazjum / Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, cop. 2003. - 84 s. : il., mapy kolor. ; 26 cm. - ISBN 83-7195-495-6
  Sygnatury : III 19020/III
 224. KOZUBSKA M., KRAWCZYK E., ZASTĄPIŁO L.:
     Der, die, das : neu : kurs kontynuacyjny : zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla 1. klasy gimnazjum / Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, cop. 2002. - 203, [1] s., [1] k. tabl. kolor. złoż. : il., mapy ; 26 cm. - ISBN 83-7195-403-4
  Sygnatury : III 19019/III
 225. KOZUBSKA M., KRAWCZYK E., ZASTĄPIŁO L.:
     Der, die, das : neu : podręcznik do języka niemieckiego dla klasy IV / Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 20032. - 76 s. : il. kolor., mapa ; 26 cm. - ISBN 83-7195-218-X
  Sygnatury : III 19011/III
 226. KOZUBSKA M., KRAWCZYK E., ZASTĄPIŁO L.:
     Der, die, das : neu : podręcznik do języka niemieckiego dla klasy V / Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2003. - 90, [2] s. : il., mapy kolor. ; 26 cm. - ISBN 83-7195-283-X
  Sygnatury : III 19015/III
 227. KOZUBSKA M., KRAWCZYK E., ZASTĄPIŁO L.:
     Der, die, das : neu : podręcznik do języka niemieckiego dla klasy VI / Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2003. - 86, [1] s. : il. kolor. ; 26 cm. - ISBN 83-7195-318-6
  Sygnatury : III 19016/III
 228. KOZUBSKA M., KRAWCZYK E., ZASTĄPIŁO L.:
     Der, die, das : neu : zeszyt ćwiczeń dla klasy IV / Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło ; [il. Małgorzata Bieńkowska]. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 20031. - 108 s., [4] k. tabl. złoż. luz. : il. ; 26 cm. - ISBN 83-7195-394-1
  Sygnatury : III 19010/III
 229. KOZUBSKA M., KRAWCZYK E., ZASTĄPIŁO L.:
     Der, die, das : neu : zeszyt ćwiczeń dla klasy V / Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2003. - 120 s., [2] k. tabl. złoż. luz. : il. ; 26 cm. - ISBN 83-7195-395-X
  Sygnatury : III 19014/III
 230. KOZUBSKA M., KRAWCZYK E., ZASTĄPIŁO L.:
     Der, die, das : neu : zeszyt ćwiczeń dla klasy VI / Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2003. - 108 s., [2] k. tabl. złoż. luz. : il. ; 26 cm. - ISBN 83-7195-326-7
  Sygnatury : III 19017/III
 231. KOZUBSKA M., KRAWCZYK E., ZASTĄPIŁO L.:
     Der, die, das [Dokument audiowizualny] : neu : podręcznik do języka niemieckiego dla klasy IV / Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2003. - 1 kaseta audio
  Sygnatury : DInf 182/VM
 232. KOZUBSKA M., KRAWCZYK E., ZASTĄPIŁO L.:
     Der, die, das [Dokument audiowizualny] : neu : podręcznik do języka niemieckiego dla klasy V / Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2003. - 1 kaseta audio
  Sygnatury : DInf 183/VM
 233. KOZUBSKA M., KRAWCZYK E., ZASTĄPIŁO L.:
     Der, die, das [Dokument audiowizualny] : neu : podręcznik do języka niemieckiego dla klasy VI / Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2003. - 1 kaseta audio
  Sygnatury : DInf 184/VM
 234. KOZUBSKA M., KRAWCZYK E., ZASTĄPIŁO L.:
     Der, die, das [Dokument audiowizualny] : neu : podręcznik do języka niemieckiego dla 1 klasy gimnazjum : kurs kontynuacyjny / Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2003. - 1 kaseta audio
  Sygnatury : DInf 185/VM
 235. KOZUBSKA M., KRAWCZYK E., ZASTĄPIŁO L.:
     Der, die, das [Dokument audiowizualny] : neu : podręcznik do języka niemieckiego dla 2 klasy gimnazjum : kurs kontynuacyjny / Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2003. - 1 kaseta audio
  Sygnatury : DInf 186/VM
 236. KRASOŃ K.:
     Malowniczy most do poezji : wiersze Brzechwy i Tuwima w edukacji i wspomaganiu rozwoju dziecka / Katarzyna Krasoń. - Kraków : Wydaw. Edukacyjne, [1999]. - 150, [1] s. : il., nuty ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86663-93-6
  Sygnatury : II 171412/II
 237. KRAWCZYK A.:
     Encyklopedia szkolna : język polski - liceum / Agnieszka Krawczyk [et al.]. - Kraków : "Zielona Sowa", 2003. - 862 s. : wykr. ; 23 cm. - Zawiera tabele. Indeksy. - ISBN 83-7389-401-2
  Sygnatury : DInf 175519/II, CzSt 174022/II
 238. KRAWCZYŃSKI E., TALAGA Z., WILK M.:
     Technologia informacyjna : program nauczania : szkoły ponadgimnazjalne : zakres podstawowy / Edward Krawczyński, Zbigniew Talaga, Maria Wilk. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2002. - 48, [4] s. ; 25 cm. - Zawiera tabele. - ISBN 83-7195-592-8
  Sygnatury : II 171258/II
 239. KRAWCZYŃSKI E., TALAGA Z., WILK M.:
     Technologia informacyjna : przewodnik metodyczny : szkoły ponadgimnazjalne : zakres podstawowy / Edward Krawczyński, Zbigniew Talaga, Maria Wilk. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2002. - 55, [1] s. ; 25 cm + Technologia informacyjna [Dokument elektroniczny] : przewodnik metodyczny : materiały pomocnicze / E. Krawczyński, Z. Talaga, M. Wilk. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2002. - 1 dysk optyczny CD-ROM. - Płyta CD-ROM jest integralną częścią przewodnika metodycznego dla nauczycieli. - Zawiera tabele. - ISBN 83-7195-584-7
  Sygnatury : II 171260/II
 240. KRETSCHMANN R.:
     Stres w zawodzie nauczyciela / Rudolf Kretschmann [et al.] ; przekł. Joanna Mink. - Wyd. 1 w jęz. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003. - 183 s. : il. ; 24 cm. - Tyt. oryg.: "Stressmanagement für Lehrerinnen und Lehrer". - Bibliogr. s. 152-154. - ISBN 83-89120-71-2
  Sygnatury : II 173224/II
 241. KRÓLAK H.:
     Tsuda Ume 1864-1929 : prekursorka żeńskiego szkolnictwa wyższego w Japonii / Halina Królak. - Warszawa : "Trio"Warszawa : Biblioteka Fundacji im. Takashimy, 2003. - 207 s. : il. ; 21 cm. - (Oblicza Japonii). - Także alfabet jap. - Bibliogr. s. 193-194. Indeks. - ISBN 83-88542-56-7
  Sygnatury : II 172725/II
 242. KRÓLIKOWSKI J.:
     Opiekun nauczyciela : teoria, refleksja, praktyka : poradnik / Jacek Królikowski. - Warszawa : Wydawnictwa CODN [Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli], 2002. - 189 s. ; 29 cm. - (Rozwój Zawodowy Nauczyciela). - Bibliogr. s. 189. Zawiera tabele. - ISBN 83-87958-33-6
  Sygnatury : III 18966/III
 243. KRUK-LASOCKA J.:
     Autyzm czy nie autyzm? : problemy diagnozy i terapii pedagogicznej małych dzieci / Joanna Kruk-Lasocka ; [Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji]. - Wyd. 2. - Wrocław : DSWE, 2003. - 128 s. ; 24 cm. - Streszcz. ang. Bibliogr. s. 89-93. Zawiera tabele. - ISBN 83-910486-0-1
  Sygnatury : II 171503/II
 244. KRYŃSKA E., MAUERSBERG S.:
     Indoktrynacja młodzieży szkolnej w Polsce w latach 1945-1956 / Elwira J. Kryńska, Stanisław W. Mauersberg. - Białystok : "Trans Humana", 2003. - 226 s. ; 20 cm. - Streszcz. w jęz. ang. Indeks. - ISBN 83-89190-17-6
  Sygnatury : II 172450/II
 245. Ksiądz rektor Wincenty Kwiatkowski - uczony i człowiek : w trzydziestą rocznicę śmierci / red. Zygmunt Falczyński ; z przedmową Romana Bartnickiego. - Warszawa : Wydaw. UKSW, 2002. - 215 s. : il. ; 21 cm. - Wykaz publ. W. Kwiatkowskiego. - ISBN 83-7072-244-X
  Sygnatury : II 172027/II
 246. Księga Pamiątkowa XX-lecia działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Rzeszowskim : 1983-2003 / pod red. Józefa Półćwiartka. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003. - 108, [6] s. : fot., il. ; 23 cm. - ISBN 83-7338-072-8
  Sygnatury : II 172194/II
 247. Kształcenie ustawiczne - idee i doświadczenia : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Paweła Kruszewskiego, Józefa Półturzyckiego, Eugenii Anny Wesołowskiej ; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. - Płock : "Novum", 2003. - 432 s. ; 25 cm. - (Biblioteka "Edukacji Dorosłych" ; t. 29). - Bibliogr. s. 405-426. Zawiera tabele. - ISBN 83-88193-85-6
  Sygnatury : II 172215/II
 248. Kształtowanie umiejętności wychowawczych / pod red. Teresy Sokołowskiej-Dzioby. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. - 217 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 83-227-1904-3
  Sygnatury : II 172104/II, CzSt 172291/II
 249. KUBICZEK M.:
     Kółko teatralne w szkole podstawowej i gimnazjum / Maria Kubiczek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003. - 103 s. : nuty ; 23 cm. - (Szkoła Dziś i Jutro). - Bibliogr. s. 103. - ISBN 83-02-08716-5
  Sygnatury : II 171198/II
 250. KUCHARCZYK G., MILCAREK P., ROBAK M.:
     Przez tysiąclecia i wieki : cywilizacje nowożytności : podręcznik kl. 2 / Grzegorz Kucharczyk, Paweł Milcarek, Marek Robak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003. - 319 s. : il. (gł. kolor.), mapy kolor. ; 24 cm. - Gimnazjum - historia. - ISBN 83-02-08683-5
  Sygnatury : II 172952/II
 251. KULAK T., PATER M., WRZESIŃSKI W.:
     Historia Uniwersytetu Wrocławskiego 1702-2002 / napisali Teresa Kulak, Mieczysław Pater, Wojciech Wrzesiński. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. - 405, [3] s. : il. (w tym kolor.), mapa ; 33 cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; 2402). - Streszcz. ang. - Bibliogr. Indeks. - ISBN 83-229-2311-2
  Sygnatury : III 18997/III
 252. KURZĘPA J.:
     Moje wędrowanie : książka dla wędrowników - o pracy z młodzieżą starszą / Jacek Kurzępa ; Instytut Socjologii. Uniwersytet Zielonogórski, Wileńsko-Warszawski Instytut Harcerski. - [Zielona Góra : ZHP Komenda Chorągwi Lubuskiej], 2002. - 163 s. : il., rys. ; 21 cm. - Na s. tyt. miejsce wyd. Paryż - Wilno - Praga. - Bibliogr. s. 162
  Sygnatury : II 170198/II, 170199/II
 253. KWIATKOWSKA B., OLESZCZUK B.:
     Historia : program nauczania historii w gimnazjum / Beata Kwiatkowska, Bogdan Oleszczuk. - Warszawa : "Adam", 2003. - 66 s. ; 24 cm. - program nauczania historii dla III etapu edukacyjnego, dopuszczony do użytku szkolnego decyzją Ministra Edukacji Narodowej. Numer dopuszczenia: DKW-4014-71/01. - ISBN 83-7232-408-5
  Sygnatury : CzSt 171900/II
 254. LANDAU-CZAJKA A.:
     Co Alicja odkrywa po własnej stronie lustra : życie codzienne, społeczeństwo, władza w podręcznikach dla dzieci najmłodszych 1785-2000 / Anna Landau-Czajka. - Warszawa : "Neriton" Warszawa : Instytut Historii PAN, 2002. - 437, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 421-[436]. - ISBN 83-88973-32-0
  Sygnatury : CzSt 170308/II
 255. LATOŃ D., MILEWSKA B., MILEWSKA I.:
     Język polski 1 : kształcenie kulturowo-literackie i językowe : zakres podstawowy i rozszerzony : przewodnik dla nauczyciela liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / Dariusz Latoń, Beata Milewska, Izabela Milewska. - Rumia : "Operon", 2002. - 221 s. : il. ; 24 cm. - (Szkoła XXI). - U góry okł.: Liceum, technikum. - U dołu okł.: Rozkład materiału nauczania!. - Zawiera tabele. - ISBN 83-87518-98-0
  Sygnatury : CzSt 173553/II
 256. LEKSY G., MAZUR D., PRZYGOŃSKA B.:
     Zestawy testów dla gimnazjalistów : przedmioty humanistyczne.1 / Gabriela Leksy, Danuta Mazur, Bożena Przygońska. - Katowice : "Videograf II", 2002. - 75, [2] s. : il., mapy ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7183-243-5
  Sygnatury : II 174663/II
 257. LENARD E., MORAWSKI Z., ŻUBEREK A.:
     Historia w tekstach źródłowych dla licealistów : wybrane tematy, komentarze, pytania / Ewa Lenard, Zbigniew Morawski, Agnieszka Żuberek. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2003. - 132 s. : mapy ; 24 cm. - Zawiera tabele. - ISBN 83-88409-93-X
  Sygnatury : II 174702/II, 174703/II
 258. LENARTOWICZ B., WILCZYŃSKA E.:
     Geografia fizyczna : przewodnik metodyczny : liceum ogólnokształcące - zakres rozszerzony / Barbara Lenartowicz, Ewa Wilczyńska. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2003. - 111 s. : il., mapy ; 25 cm + Geografia fizyczna : przewodnik metodyczny [dokument elektroniczny] / B. Lenartowicz, E. Wilczyńska. - Wydaw. Szkolne PWN, 2003. - 1 dysk optyczny CD-ROM. - (Nowa Matura). - Bibliogr. - ISBN 83-7195-816-1
  Sygnatury : II 171256/II
 259. LEPALCZYK I.:
     Wśród ludzi i książek / Irena Lepalczyk. - Łódź : "Wing", 2003. - 339 s. : faks., fot. ; 24 cm. - Indeks. - ISBN 83-86747-34-X
  Sygnatury : II 173292/II
 260. LEPPERT R.:
     Pedagogiczne peregrynacje : studia i szkice o pedagogice ogólnej i kształceniu pedagogów / Roman Leppert. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2002. - 274 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7096-444-3
  Sygnatury : II 170248/II, 170758/II
 261. LESZCZYŃSKI G.:
     Przyjaciel na zawsze : język polski : podręcznik dla klasy V.Cz. 2 / Grzegorz Leszczyński. ; [gramatykę i ortografie przygot. Anna Sarna]. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 20023. - 197, [1] s. : il. kolor. ; 27 cm. - Na okł. podtyt.: szkoła podstawowa. Aut. cz. 1: Grzegorz Leszczyński, Anna Tynelska . - Do nauczania języka polskiego na poziomie kl. 5 szkoły podst . - Cz. 1 poz. 8393/2003. - ISBN 83-7195-534-0
  Sygnatury : III 18906/III
 262. LEWANDOWSKA I., GIESZCZYŃSKA R.:
     Scenariusze lekcji historii : wiek XIX i XX (do roku 1939) / Izabela Lewandowska, Renata Gieszczyńska. - Ustroń : "Innowacje", 2003. - 309 s. ; 21 cm. - Zawiera tabele. - ISBN 83-88246-40-2
  Sygnatury : CzSt 170840/II
 263. LEWEK A.:
     Podstawy edukacji medialnej i dziennikarskiej / Antoni Lewek. - Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2003. - 473, [2] s. ; 21 cm. - (Biblioteka Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW ; t. 1). - Bibliogr. - ISBN 83-7072-268-7
  Sygnatury : CzSt 174722/II
 264. LEWICKI R.:
     Poznaj język sąsiada : język niemiecki : program nauczania języka niemieckiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kurs podstawowy / Roman Lewicki. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2002. - 71, [1] s. ; 25 cm. - (Nowa Matura). - Na okł.: szkoły ponadgimnazjalne : zakres podstawowy. - Zawiera tabele. - ISBN 83-7195-540-5
  Sygnatury : II 171261/II
 265. LIEBERTZ C.:
     Praktyczny poradnik nauczania integracyjnego : skarbnica wiadomości teoretycznych, metod i zabaw / Charmaine Liebertz ; [tł. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : "Jedność", 2003. - 192 s. : il. ; 20 cm. - Tyt. oryg.: Das Schatzbuch ganzheitlichen Lernens. - ISSN 83-7224-493-6
  Sygnatury : I 73091/I
 266. LISIECKA Z.:
     Starożytność : materiały edukacyjne dla poziomów kształcenia podstawowego, rozszerzonego, wykraczającego / Zofia Lisiecka. - Białystok : "Elan", 2002. - 448 s. : il. ; 20 cm. - (Literacka Baza Danych). - Zawiera tabele. - ISBN 83--8587-56-7
  Sygnatury : II 173264/II
 267. LISIECKA Z.:
     Średniowiecze - odrodzenie : materiały edukacyjne dla poziomów kształcenia podstawowego, rozszerzonego, wykraczającego / Zofia Lisiecka. - Białystok : "Elan", 2002. - 327 s. : il. ; 20 cm. - (Literacka Baza Danych). - Zawiera tabele. - ISBN 83-8587-62-1
  Sygnatury : II 173265/II
 268. Literatura i nauka o języku / pod red. Krystyny Damm i Margarity Kardasz. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003. - 616 s. : il. (gł. kolor.) ; 31 cm. - (Encyklopedia Szkolna PWN). - ISBN 83-01-13998-6
  Sygnatury : DInf 18922/III
 269. ŁAZIŃSKA B., ZDUNKIEWICZ-JEDYNAK D., KLEJNOCKI J.:
     Język polski : słowa i teksty : literatura i nauka o języku : klasa 2 : podręcznik : szkoły ponadgimnazjalne - zakres podstawowy, zakres rozszerzony : do pracy w domu / Barbara Łazińska, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, Jarosław Klejnocki. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2003. - 285, [3] s. : il. ; 25 cm. - (Nowa Matura). - Do nauczania języka polskiego (w zakresie podstawowym i rozszerzonym) na poziomie kl. II liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum . - Bibliogr, przy rozdz. Indeks. - ISBN 83-7195-656-8
  Sygnatury : III 18901/III
 270. ŁAZIŃSKA B., ZDUNKIEWICZ-JEDYNAK D., KLEJNOCKI J.:
     Język polski : słowa i teksty : literatura i nauka o języku : klasa 2 : podręcznik : szkoły ponadgimnazjalne - zakres podstawowy, zakres rozszerzony : do pracy w szkole / Barbara Łazińska, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, Jarosław Klejnocki. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2003. - 283, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm. - (Nowa Matura). - Do nauczania języka polskiego (w zakresie podstawowym i rozszerzonym) na poziomie kl. II liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum . - Indeksy. - ISBN 83-7195-648-7
  Sygnatury : III 18902/III
 271. ŁOBOCKI M.:
     Teoria wychowania w zarysie / Mieczysław Łobocki. - Kraków : "Impuls", 2003. - 358, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7308-234-4
  Sygnatury : II 173589/II, 173590/II, 173591/II, 173592/II, 173593/II, 173594/II, 173595/II, 173596/II, 173597/II, CzSt 173588/II
 272. ŁOJEK M.:
     Edukacja literacka uczniów szkół średnich w dwudziestoleciu międzywojennym / Mieczysław Łojek. - Bydgoszcz : [Mieczysław Łojek], 2002. - 32 s. ; 21 cm. - ISBN 83-917638-1-1
  Sygnatury : II 170023/II
 273. ŁOJEK M.:
     Jan Kochanowski w edukacji uczniów w latach 1564-1984 / Mieczysław Łojek. - Bydgoszcz : nakł. autora, 2003. - 238, [1] s. ; 21 cm. - Indeks. - ISBN 83-917638-6-2
  Sygnatury : II 174706/II
 274. ŁOPATKOWA M.:
     Dziecko a polityka czyli Walka o miłość / Maria Łopatkowa. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Wydaw., 2001. - 207 s. ; 24 cm. - ISBN 83-87079-59-6
  Sygnatury : II 170552/II
 275. ŁOPUSZAŃSKI T.:
     Tezy : od pedagogiki narodowej do pedagogiki europejskiej / Tadeusz J. Łopuszański. - Warszawa : Fundacja im. Tadeusza Łopuszańskiego ; Rydzyna : Zamek SIMP, 2000. - 144 s. ; 21 cm. - Na s. tyt., i okł.: "De Republica Emendanda". - Streszcz. ang. - ISBN 83-901506-8-9
  Sygnatury : II 169992/II
 276. MACHEL H.:
     Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji / praca pod red. Doroty Rybczyńskiej ; [aut. Henryk Machel et al.]. - Zielona Góra : "Sand MEDIA", 2002. - 21 cm
     T. 1 : Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej. - 2002. - 175, [1] s. : wykr. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-918176-0-1
  Sygnatury : II 171505/II/1, 173001/II/1, FiS 1-00003434
 277. MAJ A.:
     Szkolnictwo katolickie w III RP (1989-2001) : status i rozwój w okresie przemian oświatowych / Adam Maj. - Warszawa : "Adam", 2002. - 300 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7232-406-9
  Sygnatury : II 170731/II
 278. MAJ T.:
     Podstawy przedsiębiorczości : poradnik dla nauczycieli liceów i techników : zakres podstawowy i rozszerzony / Tadeusz Maj. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2003. - 66 s. ; 24 cm. - Aut. podręcznika: Wojciech J. Jakubowski, Tadeusz Maj, Piotr Załęski. - ISBN 83-88409-39-5
  Sygnatury : II 170721/II
 279. MAKOWIECKI A.:
     "Pamiętajcie o ogrodach...". 2 / Andrzej Z. Makowiecki [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003. - 543, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm. - Na okł. i grzb. podtyt.: podręcznik . - Do nauczania języka polskiego (w zakresie podstawowym i rozszerzonym) na poziomie kl. 2 liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum . - Cz. 1 poz. 10931/2002 . - Indeks. - ISBN 83-02-08525-1 (cz. 2)
  Sygnatury : II 172963/II
 280. MAKOWIECKI A.:
     "Pamiętajcie o ogrodach...". 2 / wybór tekstów i oprac. Andrzej Z. Makowiecki [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003. - 243, [1] s. ; 24 cm. - Do nauczania języka polskiego (w zakresie rozszerzonym) na poziomie kl. 2 liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum . - Cz. 1 poz. 11649/2002. - ISBN 83-02-08526-X (cz. 2)
  Sygnatury : II 172962/II
 281. MARESZ T., TARNOWSKA B.:
     Podróż przez wieki : przewodnik metodyczny do podręczników historii dla klasy I gimnazjum / Teresa Maresz, Barbara Tarnowska. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2002. - 88 s. ; 24 cm. - U góry okł.: Gimnazjum. - ISBN 83-7195-509-X
  Sygnatury : II 171242/II
 282. MASZKE A.:
     Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych / Albert Wojciech Maszke. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003. - 218, [1] s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 215-219. - ISBN 83-7338-136-8
  Sygnatury : CzSt 170732/II
 283. Materiały edukacyjne programu KREATOR / [koordynator programu KREATOR Tomasz Sobiepan]. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa CODN [Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli], 2000. - 175 s. : il., rys., wykr. ; 29 cm. - Na okł.: Umiejętności kluczowe w szkole, informatyka, nauki przyrodnicze, edukacja wczesnoszkolna, matematyka, historia, język polski. - ISBN 83-87958-04-2
  Sygnatury : III 18964/III
 284. Maturzyści z Paczkowa, rocznik 1951 : opowieść o uczniach jednej klasy / [aut. oprac. Zbigniew Głuszczak]. - [S. l. : s. n.], cop. 2001. - 29 cm. - ISBN 83-911332-0-6
     T. 1 : Lata szkolne. - 507, [2] s. : il.
  Sygnatury : III 18867/III/1
     T. 2 : Nasze zjazdy. - Paczków : Urząd Miejski : Ośrodek Kultury i Rekreacji, cop. 2001. - 509 s. : il.
  Sygnatury : III 18867/III/2
 285. MATUS I.:
     W Drohiczynie, Jałówce, Potoce i Różanymstoku : z dziejów oświaty ludu białoruskiego na Podlasiu / Irena Matus. - Białystok : Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku, 2001. - 223 s. : il. ; 21 cm. - Indeksy. Zawiera tabele. - ISBN 83-89031-08-6
  Sygnatury : II 171145/II
 286. MATWIEJCZUK W., OKOŃ H.:
     Pedagog : słownik słów kluczowych bibliotecznego systemu informacyjno-wyszukiwawczego : pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna / Wanda Matwiejczuk, Helena Okoń ; Uniwersytet Opolski. Biblioteka Główna. - Opole : Wydaw. UO, 2002. - 155, [2] s. : 1 il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-88796-41-0
  Sygnatury : II 171759/II
 287. MAZUR D., LEKSY G., PRZYGOŃSKA B.:
     Zestawy testów dla gimnazjalistów : przedmioty humanistyczne.2 / Danuta Mazur, Gabriela Leksy, Bożena Przygońska. - Katowice : "Videograf II", 2002. - 75, [1] s. : il., mapy ; 24 cm. - Aut. cz. 1: Gabriela Leksy, Danuta Mazur, Bożena Przygońska . - 1 poz. 8783/2003. - ISBN 83-7183-244-3
  Sygnatury : II 174665/II
 288. Media i edukacja w aspekcie globalizacji / pod red. Andrzej W. Mitas ; przy współudz. Zenona Gajdzicy. - Cieszyn : Uniwersytet Śląski. Filia, 2003. - 229, [3] s. ; 25 cm. - (Szkoła w Dobie Globalizacji). - ISBN 83-88410-19-9
  Sygnatury : II 173938/II
 289. MERTA T.:
     Kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej : scenariusze lekcji do nauczania wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum : wersja podstawowa.Cz. 1 / [red. Alicja Pacewicz i Tomasz Merta ; aut. Tomasz Merta et al.]. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2000. - 98 s. : il. ; 24 cm. - Tyt. okł.: Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum : scenariusze lekcji : wersja podstawowa. - Tyt. ze s. przedtyt.: Scenariusze lekcji : wersja podstawowa - część pierwsza. - ISBN 83-910412-6-3 (cz. 1)
  Sygnatury : II 173678/II, 173679/II
 290. MERTA T.:
     Kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej : scenariusze lekcji do nauczania wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum : wersja rozszerzona. Cz. 2 / [Alicja Pacewicz i Tomasz Merta ; aut. Tomasz Merta et al.]. - Wyd. 5 rozsz. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2000. - 82 s. : il. ; 30 cm. - Tyt. okł.: Wiedza o społeczeństwie : scenariusze lekcji : wersja rozszerzona. Część II. - Na s. przedtyt.: Materiały do programu Centrum Edukacji Obywatelskiej: Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej KOSS. - ISBN 83-914506-2-7
  Sygnatury : III 19052/III, 19053/III
 291. Metodyka literatury / wyboru dokonały i wstępem poprzedziły Jadwiga Pachecka, Anna Piątkowska, Katarzyna Sałkiewicz ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki. - Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2001-2002. - 21 cm. - (Materiały do ćwiczeń. Seria 2, Opracowania)
     T. 1. - 2001. - 515 s. : wykr. - (Z Prac Instytutu Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki ; t. 60). - Zawiera tabele. - ISBN 83-87608-67-X
  Sygnatury : II 174591/II/1
     T. 2. - 2002. - 592 s., [6] s. tabl. : il. - (Z Prac Instytutu Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki ; t. 68). - ISBN 83-87608-73-4
  Sygnatury : II 174591/II/2
 292. Metodyka wychowania fizycznego w reformowanej szkole / pod red. Michała Bronikowskiego. - Poznań : "eMPi2", 2002. - 262 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. Zawiera tabele. - ISBN 83-87666-81-5
  Sygnatury : II 172218/II
 293. MICHALAK J.:
     Poczucie odpowiedzialności zawodowej nauczycieli : studium teoretyczno-empiryczne / Joanna M. Michalak. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2003. - 301 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. Bibliogr. s. 283-298. Zawiera tabele. - ISBN 83-87925-601-8
  Sygnatury : II 173941/II
 294. MICHAŁOWSKI M.:
     Gawęda o druhu Stefanie Mirowskim / Marian Michałowski ; Związek Harcerstwa Polskiego. - Warszawa : "Horyzonty", 2001. - 39, [1] s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-86873-95-7
  Sygnatury : II 173011/II
 295. Miejsce filozofii w procesie edukacji / pod red. Józefa Kwapiszewskiego ; Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku. - Słupsk : Wydaw. PAP, 2003. - 196 s. : rys., wykr. ; 22 cm. - Bibliogr. s. 185-194. - ISBN 83-88731-82-3
  Sygnatury : II 173184/II
 296. MIELCZAREK A.:
     Europejska metamorfoza Polaka / Alfred Mielczarek. - Warszawa : Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych, 2000. - 193 s. ; 23 cm. - ISBN 83-915039-0-9
  Sygnatury : II 172390/II
 297. MILEWSKA B., MILEWSKA I.:
     Język polski 2 : kształcenie językowe : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakres podstawowy i rozszerzony / Beata Milewska, Izabela Milewska. - Gdynia : "Operon", 2003. - 103 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - (Szkoła XXI). - Na okł.: liceum, technikum . - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-7390-076-4
  Sygnatury : II 172969/II
 298. Młodzież wobec współczesnych zagrożeń / pod red. Franciszka Kozaczuka. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003. - 165 s. : wykr. ; 24 cm. - Zawiera tabele. - ISBN 83-7338-052-3
  Sygnatury : II 172978/II
 299. MODZELEWSKA-RYSAK I., RYSAK L.:
     Wiedza o społeczeństwie : przewodnik metodyczny : szkoły ponadgimnazjalne : zakres podstawowy / Izabella Modzelewska-Rysak, Leszek Rysak. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2002. - 63 s. ; 24 cm. - Zawiera tabele. - ISBN 83-7195-442-5
  Sygnatury : II 171246/II
 300. Monitorowanie reformy edukacji : definicje reformy systemu edukacyjnego i sposoby ewaluowania reformy / pod red. Elżbiety Putkiewicz i Marty Zahorskiej. - Warszawa : ISP, 1999. - 63, [1] s. ; 30 cm. - (Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z Badań / Instytut Spraw Publicznych). - ISBN 83-86917-43-1
  Sygnatury : III 19119/III
 301. MORDAWSKI J.:
     Planeta : podręcznik do geografii 2 : gimnazjum / Jan Mordawski. - Gdańsk : Wydaw. M. Rożak, cop. 2003. - 183 s. : il., fot., mapy, wykr. ; 24 cm + Planeta : atlas geograficzny do gimnazjum 2 : 16 s. ; 32 cm. - ISBN 83-7302-087-X
  Sygnatury : II 172957/II
 302. MORDAWSKI J., WIECKI W.:
     Geografia 2 : geografia i człowiek : zakres podstawowy : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / Jan Mordawski, Wojciech Wiecki. - Rumia : "Operon", 2002. - 176 s. : il. kolor. ; 23 cm. - (Seria Szkoła XXI). - Na okł. : Liceum technikum : podręcznik. - Zawiera tabele. Indeks. - ISBN 83-7382-029-9
  Sygnatury : II 171225/II, 172959/II
 303. MORYKSIEWICZ L., PACHOLSKA M.:
     Wiedza o społeczeństwie : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane i technikum : zakres podstawowy / Lech Moryksiewicz, Maria Pacholska. - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa : "Nowa Era", 2003. - 256 s. : il. (gł. kolor.) ; 23 cm. - Bibliogr. s. 245-247. Indeks. - ISBN 83-89272-82-2
  Sygnatury : CzSt 173556/II
 304. Multimedia w edukacji historycznej i społecznej / red. nauk. Janusz Rulka, Barbara Tarnowska. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2002. - 305, [2] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. - ISBN 83-7096-455-9
  Sygnatury : II 173648/II, CzSt 170854/II
 305. NALASKOWSKI S.:
     Ideał wychowania i proces kształcenia : wybrane koncepcje : opis, analiza, krytyka / Stanisław Nalaskowski. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2003. - 155 s. ; 21 cm. - ISBN 83-7322-391-6
  Sygnatury : II 170293/II
 306. Nauczyciel i uczeń w przestrzeniach szkoły : szkice z teorii i praktyki kształcenia / pod red. Marzenny Nowickiej. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002. - 191 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7299-168-5
  Sygnatury : II 170244/II
 307. Nauczyciel szkoły specjalnej : szanse i bariery działalności zawodowej / pod red. Jarosława Michalskiego. - Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2002. - 191 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 83-87079-71-5
  Sygnatury : II 170572/II
 308. Nauka i oświata a społeczności lokalne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku : prace ofiarowane profesorowi Adamowi Massalskiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Wiesława Cabana ; przy współpr. Ewy Kuli i Cezarego Jastrzębskiego. - Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2003. - 187, [5] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. publ. prof. A. Massalskiego. - ISBN 83-7133-801-5
  Sygnatury : III 19082/III
 309. Nauki pedagogiczne we współczesnej humanistyce / pod red. Małgorzaty Prokosz. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2003. - 259 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 83-7322-432-7
  Sygnatury : CzSt 171281/II
 310. NIEMCZYŃSKA M., FRIEDMANN D.:
     Język polski 2 : człowiek w świecie wartości : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakres podstawowy / Małgorzata Niemczyńska ; przy współpr. Dawida Friedmanna. - Gdynia : "Operon", 2003. - 232 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - (Szkoła XXI). - Na okł.: liceum, technikum : człowiekiem jestem . - Do nauczania języka polskiego w zakresach podstawowym (dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum) i rozszerzonym (dla liceum ogólnokształcącego) . - Bibliogr. Indeksy. - ISBN 83-7390-080-2
  Sygnatury : II 172968/II
 311. NIEMIERKO B.:
     Opowieści dydaktyczne dla profesorów i studentów / Bolesław Niemierko ; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. - Płock : "Novum", 2002. - 142 s. ; 20 cm. - ISBN 83-88193-58-9
  Sygnatury : I 72566/I
 312. NOWACKA T.:
     Lektury gimnazjum A-Z : klasa 1-3 / Teresa Nowacka. - Warszawa : "Verbum", cop. 2002. - 495, [1] s. ; 24 cm. - (Streszczenia, problematyka / Teresa Nowacka). - Indeksy. - ISBN 83-915325-5-0
  Sygnatury : II 170210/II
 313. NOWACKI T.:
     Z Polską w sercu : rzecz o Wiktorze Ambroziewiczu / Tadeusz W. Nowacki. - Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP [Towarzystwa Wiedzy Powszechnej], 2001. - 382, [3] s., 22 k. tabl., [1] k. tabl. złoż. luzem : il. ; 24 cm. - (Wielcy Wychowawcy). - Bibliogr. - Indeks. - ISBN 83-88278-12-6
  Sygnatury : II 171388/II
 314. NOWAK I.:
     Wychowanie do życia w rodzinie : program nauczania podstawowej szkoły specjalnej dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim / Iwona Nowak. - Poznań : Oficyna Współczesna, 2003. - 52, [2] s. ; 21 cm. - Zawiera tabele. - ISBN 83-88787-21-7
  Sygnatury : II 174757/II
 315. NOWAK I.:
     Wychowanie do życia w rodzinie : program nauczania w klasach gimnazjalnych szkoły specjalnej dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim / Iwona Nowak. - Poznań : Oficyna Współczesna, cop. 2000. - 46, [2] s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 46. Zawiera tabele. - ISBN 83-85185-32-1
  Sygnatury : II 174758/II
 316. NOWAKOWSKA M.:
     Boomerang elementary : język angielski dla gimnazjum : książka dla nauczyciela / Magdalena Nowakowska. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2002. - 142 s. : 1 il. ; 29 cm. - ISBN 83-7195-515-4
  Sygnatury : III 18908/III
 317. NOWAKOWSKA M.:
     Boomerang elementary : język angielski dla gimnazjum : testy / Magdalena Nowakowska. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 20023. - 26, [2] s. : il. ; 30 cm. - ISBN 83-7195-469-7
  Sygnatury : III 18909/III
 318. Nowe impulsy dla młodzieży europejskiej : Biała Księga Komisji Europejskiej / [Komisja Europejska. Dyrektoriat Generalny Edukacja i Kultura ; przyg. przy współpr. z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu]. - Warszawa : Narodowa Agencja Programu Młodzież : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Departament Współpracy Międzynarodowej, 2002. - [2], 98 s. : 1 wydr. ; 25 cm. - ISBN 83-914928-4-2
  Sygnatury : CzSt 171016/II
 319. Nowe wyzwania dla polonisty : metodyka, pomiar, ewaluacja / red. Barbara Myrdzik ; współpr. Renata Bryzek, Wioletta Kozak, Małgorzata Latoch-Zielińska. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. - 344 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 83-227-1903-5
  Sygnatury : II 171312/II
 320. Nowy model kształcenia zawodowego poprzez licea profilowane : poradnik dla dyrektorów i nauczycieli liceów profilowanych oraz pracowników organów je prowadzących i nadzorujących / pod red. Janusza Moosa. - Poznań : "eMPi2", 2002. - 128 s. : il. ; 24 cm. - (Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego). - Na okł. podtyt.: szkoły policealne, liceum profilowane, gimnazjum . - Bibliogr. przy art. - ISBN 83-88933-34-5
  Sygnatury : II 172221/II
 321. O komunikowaniu się w przedszkolu i w nauczaniu zintegrowanym / pod red. Krystyny Gąsiorek i Magdaleny Grochowalskiej. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003. - 110, [2] s. : il., err. ; 21 cm. - (Nowoczesna Szkoła ; 10). - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 83-7271-206-9
  Sygnatury : II 173739/II
 322. Od nauczania integracyjnego do szkoły równych szans : materiały z konferencji Konstancin 28-29 października 2002 / [oprac. Jadwiga Bogucka, Dorota Żyro, Teresa Wejner] ; Rzeczpospolita Polska. Rzecznik Praw Dziecka. - Warszawa : Biuro RPD : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2002. - 104, [4] s. : il. ; 20 cm. - Zawiera tabele. - ISBN 83-916485-3-2
  Sygnatury : II 170725/II
 323. Od tradycji ku współczesności : Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie 1971-2000 / pod red. Roberta Mrózka. - Cieszyn : UŚ. Filia, 2000. - 166 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-88410-03-2
  Sygnatury : II 173939/II
 324. Od tradycjonalizmu do ponowoczesności : dyskursy pedagogiki specjalnej / pod red. Ewy Górniewicz i Amadeusza Krause. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002. - 398 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-7299-139-1
  Sygnatury : CzSt 172222/II
 325. Odkrywanie podmiotowości : podręcznik dla trenerów / pod red. Lidia Frydzińska-Świątczak, Makary K. Stasiak. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, cop. 2002. - 138 s. ; 21 cm. - (Pedagogika Podmiotowości). - Zawiera tabele. - ISBN 83-87814-58-X
  Sygnatury : II 171133/II
 326. OLBRYCHT K.:
     Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby / Katarzyna Olbrycht. - Wyd. 2. - Katowice : Wydaw. UŚ, 2002. - 263, [3] s. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 2128). - Streszcz. ang., fr. - Bibliogr. - ISBN 83-226-1056-4 : zł 30
  Sygnatury : II 170667/II, CzSt 170492/II
 327. Opieka i wychowanie w rodzinie / pod red. Czesława Kępskiego. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2003. - 267, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pr. Zawiera tabele. - ISBN 83-227-2031-9
  Sygnatury : II 170895/II
 328. Orientacja przestrzenna w usamodzielnianiu osób niewidomych / pod red. Jadwigi Kuczyńskiej-Kwapisz ; Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. - Warszawa : APS. Wydaw., 2001. - 216 s. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm. - Mater. z konferencji, 8-9 października 1999 r . - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-87079-57-X
  Sygnatury : II 170577/II
 329. ORŁOWSKA T.:
     Matematyka jest wszędzie : ćwiczenia : klasa 5 szkoła podstawowa / Teresa Orłowska. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2003. - 120 s. : il. (w tym kolor.), mapy ; 26 cm. - ISBN 83-88409-44-1
  Sygnatury : III 18873/III
 330. ORŁOWSKA T.:
     Matematyka jest wszędzie : podręcznik : klasa 5 szkoła podstawowa / Teresa Orłowska. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2003. - 211 s. : il. (w tym kolor.) ; 26 cm. - ISBN 83-88409-43-3
  Sygnatury : III 18872/III
 331. ORŁOWSKA T.:
     Matematyka jest wszędzie : poradnik metodyczny : klasa 5 / Teresa Orłowska. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2003. - 118 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-88409-45-X
  Sygnatury : II 170723/II
 332. OSSOWSKA A.:
     Matematyka : ćwiczenia do liceów i techników : klasa 1. Cz. 2 / Alina A. Ossowska [et al.]. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2003. - 151 s. : il. ; 24 cm. - Cz. 1 poz. 7569/2003. - ISBN 83-88409-81-6 (cz. 2)
  Sygnatury : II 173921/II
 333. OSSOWSKA A.:
     Matematyka : ćwiczenia do liceów i techników : klasa 1.Cz. 1 / Alina A. Ossowska [et al.]. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2003. - 116 s. : il. ; 24 cm. - Ćwicz. skorelowane z podręcznikiem: Matematyka / Krzysztof Kłaczkow, Marcin Kurczab, Elżbieta Świda. - ISBN 83-88409-80-8
  Sygnatury : II 170724/II
 334. OSSOWSKA A., KOT B.:
     Matematyka : ćwiczenia do liceów i techników : Klasa II. Część 1 / Alina A. Ossowska, Barbara Kot. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, cop. 2003. - 120 s. : il. ; 23 cm. - Zawiera tabele. - ISBN 83-88409-86-7
  Sygnatury : II 174958/II
 335. OSSOWSKA A., KOT B.:
     Matematyka : ćwiczenia do liceów i techników : Klasa II. Część 2 / Alina A. Ossowska, Barbara Kot. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2003. - 142 s. : il. ; 24 cm. - Zawiera tabele. - ISBN 83-88409-92-1
  Sygnatury : II 174959/II
 336. OZIMEK E., JACKOWIAK D.:
     Wychowanie do życia w rodzinie : program nauczania dla klas gimnazjalnych / Ewa Ozimek, Danuta Jackowiak. - Poznań : Oficyna Współczesna, cop. 1999. - 46, [2] s. ; 21 cm. - Zawiera tabele. - ISBN 83-85185-30-5
  Sygnatury : CzSt 174750/II
 337. PALKA S.:
     Pedagogika w stanie tworzenia : kontynuacje / Stanisław Palka. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2003. - 166, [1] s. ; 24. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-233-1658-9
  Sygnatury : CzSt 171367/II
 338. PANEK A.:
     Zajęcia pozalekcyjne w reformowanej szkole : oczekiwania a rzeczywistość / Anna Panek. - Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2002. - 173, [3] s. ; 21 cm. - (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 0239-6025 ; nr 344). - Bibliogr. - ISBN 83-7271-175-5
  Sygnatury : II 172494/II
 339. PARK C.:
     Oblężenie : rodzinna wyprawa w świat dziecka autystycznego / Clara Claiborne Park ; przeł. Janusz Margański. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2003. - 382, [2] s. : il. ; 20 cm. - Tyt. oryg.: "The siege" : a family's journey into the world of an autistic child, 1995 . - Bibliogr. - ISBN 83-08-03412-8
  Sygnatury : I 72803/I, 73220/I
 340. PASTERNIAK W.:
     O pedagogice wyższych stanów świadomości / Wojciech Pasterniak. - Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagigcznego, Oddz., 2003. - 91 s. ; 21 cm. - ISBN 83-86273-33-X
  Sygnatury : II 173358/II, CzSt 172556/II
 341. PASZKOWSKA-ROGACZ A.:
     Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej / Anna Paszkowska-Rogacz. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, 2002. - 158, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 153-157. Streszcz. ang. Zawiera tabele. - ISBN 83-88780-30-1
  Sygnatury : II 170426/II
 342. PAWLAK J.:
     Absolwenci Szkoły Orląt 1925-1939 / Jerzy Pawlak. - Warszawa : "Retro-Art" ; London : Polish Air Force Association Charitable Trust, 2002. - 328 s. : fot. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 305-306. Indeks. - ISBN 83-87992-22-4
  Sygnatury : II 170344/II
 343. PAWLAK R., TARKA R., TARKA Z.:
     Żyjemy na Ziemi : program do przedmiotu geografia dla klas I-III Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego i Technikum : zakres podstawowy / Ryszard Pawlak, Robert Tarka, Zdzisław Tarka. - Wrocław : "Wiking", 2002. - 40 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7346-004-7
  Sygnatury : II 173680/II, 173681/II
 344. PAZDRO K.:
     Klucz do zbiorów zadań z chemii / Krzysztof M. Pazdro. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2003. - 86, [1] s. : il. ; 21 cm. - U góry okł.: dla nauczyciela. - ISBN 83-89023-72-5
  Sygnatury : II 171662/II
 345. PAZDRO K.:
     Zbiór zadań z chemii do szkół ponadgimnazjalnych : zakres podstawowy / Krzysztof M. Pazdro. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2003. - 223 s., [2] s. tabl. złoż. luzem : il. kolor. ; 21 cm. - Indeks. - ISBN 83-89023-70-9
  Sygnatury : II 171660/II
 346. PAZDRO K.:
     Zbiór zadań z chemii do szkół ponadgimnazjalnych : zakres rozszerzony / Krzysztof M. Pazdro. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2003. - 343, [1] s., [3] k. tabl. luz. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - Indeks. - ISBN 83-89023-71-7
  Sygnatury : II 171661/II
 347. PAZDRO K., CZAJA M.:
     Chemia : ćwiczenia do liceów i techników / Krzysztof M. Pazdro ; Małgorzata Czaja. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2003. - 23 cm
     Cz. 1. - 120 s. : il. - ISBN 83-89023-67-9
  Sygnatury : II 171663/II/1
     Cz. 2 / Krzysztof M. Pazdro ; Anna Rabajczyk. - 119, [1] s. : il. - ISBN 83-89023-69-5
  Sygnatury : II 171663/II/2
 348. Pedagog - terapeuta XXI wieku / pod red. Małgorzaty Ganczarskiej ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2002. - 80 s. : il. ; 24 cm. - Zawiera tabele. - ISBN 83-88796-93-3
  Sygnatury : II 171135/II, 171757/II
 349. Pedagogika : podręcznik akademicki / red. nauk. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003. - 24 cm. - ISBN 83-01-14118-2
     T. 1. - 2003. - 493, [3] s. - Bibliogr. przy częściach. Indeksy. - ISBN 83-01-14055-0
  Sygnatury : II 173551/II/1, 173552/II/1, 173802/II/1, 173803/II/1, 173804/II/1, 173805/II/1, CzSt 173550/II/1, 173801/II/1
     T. 2. - 2003. - 415 s. - Bibliogr. s. 397-399. Indeks. - ISBN 83-01-14133-6
  Sygnatury : II 173550/II/2, 173551/II/2, 173552/II/2, 173802/II/2, 173804/II/2, 173805/II/2, CzSt 173801/II/2, 173803/II/2
 350. PELCZAR W.:
     Polska tradycja w polonijnych podręcznikach do kształcenia literacko-kulturalnego / Wojciech Pelczar. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2002. - 356, [1] s. : il., err. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 344-350. Indeks. - ISBN 83-7338-076-0
  Sygnatury : II 170468/II
 351. Perspektywy i kierunki rozwoju pedagogiki : praca zbiorowa / pod red. Janusza Gniteckiego i Stanisława Palki ; Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne. Oddział w Poznaniu. - Kraków : Poznań : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, 1999. - 310, [1] s. ; 23 cm. - ISBN 83-86273-14-3
  Sygnatury : CzSt 173045/II
 352. Perspektywy szkolnictwa wyższego w XXI wieku / [red. nauk. Makary K. Stasiak]. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2000. - 63, [1] s. ; 21 cm. - Materiały z konferencji zorg. na Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 17 listopada 1999 r. - Tekst częśc. ang. i tł. z ang. - ISBN 83-87814-01-6
  Sygnatury : II 171136/II
 353. PERTLER C., REUYS E.:
     Dzieci świętują dożynki / Cordula Pertler, Eva Reuys ; [przekł. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : "Jedność", cop. 2003. - 84 s. : il. ; 20 cm. - Tyt. oryg.: "Kinder feiern Erntedank". - ISBN 83-7224-650-5
  Sygnatury : I 73187/I
 354. PERTLER C., REUYS E.:
     Dzieci świętują Dzień Matki / Cordula Pertler i Eva Reuys ; [przekł. Agnieszka Skwara]. - Kielce : "Jedność", cop. 2003. - 84 s. : il. ; 20 cm. - Tyt. oryg.: Kinder feiern Muttertag, 2002. U dołu okł.: Świętujemy razem z dziećmi. - ISBN 83-7224-665-3
  Sygnatury : I 73188/I
 355. PĘKOWSKA M.:
     Lwowskie zakłady dla głuchych i niewidomych dzieci w latach 1830-1914 / Marzena Pękowska. - Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2003. - 221, [1] s., [8] s. tabl. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 201-210. Indeks. Zawiera tabele. - ISBN 83-7133-210-6
  Sygnatury : II 174412/II
 356. PHILLIPS D., SOLTIS J.:
     Podstawy wiedzy o nauczaniu / D. C. Phillips, J. F. Soltis ; przekł. Ewa Jusewicz-Kalter. - Wyd. 1 w jęz. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003. - 168 s. ; 21 cm. - (Kompetentny Nauczyciel) (Pedagogika). - Tyt. oryg. : "Perspectives on learning". - Bibliogr. s. 159-160. Indeksy. - ISBN 83-89120-68-2
  Sygnatury : II 173219/II, CzSt 174652/II
 357. PIASECKA L.:
     Podstawy przedsiębiorczości : program do przedmiotu dla liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum : zakres podstawowy / Lidia Piasecka. - Wrocław : "Wiking", 2002. - 32 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7346-008-X
  Sygnatury : II 173682/II, 173683/II
 358. PIELACHOWSKI J.:
     Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą : poradnik dla dyrektorów szkół oraz pracowników organów je prowadzących i nadzorujących / Józef Pielachowski. - Wyd. 3 zaktual. - Poznań : "eMPi2", 2002. - 227 s. ; 24 cm. - (Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego). - Bibliogr., wykaz aktów prawnych. - ISBN 83-88933-07-8
  Sygnatury : CzSt 172223/II
 359. PIELACHOWSKI J.:
     Sto spraw szkoły : miniencyklopedia prawnoorganizacyjna / Józef Pielachowski. - Poznań : "eMPi2", 2003. - 64 s. ; 21 cm. - (Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego). - Bibliogr. s. 63-64. - ISBN 83-88933-68-X
  Sygnatury : II 174242/II
 360. PIELACHOWSKI J.:
     Trzy razy szkoła : uczniowie, nauczyciele, organizacja : książka dla nauczycieli, rodziców i dyrektorów szkół / Józef Pielachowski. - Poznań : "eMPi~)2", 2002. - 158, [1] s. ; 24 cm. - (Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego). - Bibliogr. - ISBN 83-88933-44-2
  Sygnatury : II 172233/II
 361. PILIKOWSKI J.:
     Szkolny słownik wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie / Jerzy Pilikowski ; pod red. merytoryczną Łukasz Wordliczek. - Kraków : "Zielona Sowa", 2003. - 348 s. ; 22 cm. - Indeks. - ISBN 83-7389-403-9
  Sygnatury : II 174623/II, DInf 174027/II
 362. PŁÓCIŃSKA M., RYLKE H.:
     Czas współpracy i czas zmian / Małgorzata Płócińska, Hanna Rylke. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002. - 167 s. ; 24 cm. - (Szkoła Dziś i Jutro). - ISBN 83-02-08283-X
  Sygnatury : II 173606/II, 174678/II
 363. Podręcznik jako narzędzie kształcenia polonistycznego w gimnazjum / pod red. Haliny Kosętki i Zenona Urygi. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, cop. 2003. - 191, [1] s. : wykr. ; 21 cm. - (Nowoczesna Szkoła ; 9). - Na s tyt. data wyd. 2002. - ISBN 83-7271-197-6
  Sygnatury : II 172268/II
 364. Podróże jako projekt edukacyjny / red. Olga Czerniawska, Barbara Juraś-Krawczyk. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2001. - 183 s. ; 21 cm. - Tekst część tł. z niem. Streszcz. ang. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-87814-43-1
  Sygnatury : CzSt 172438/II
 365. Pokój - dialog - edukacja : materiały z sympozjum naukowego w Płocku "Pokój - geneza, współczesne potrzeby edukacji" 26 września 2002 r. / red. t. I. Mroczkowski, E. A. Wesołowska ; Wyższe Seminarium Duchowne, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica. - Płock : "Novum", 2003. - 272 s., [8] s. tabl. : fot., wykr. ; 25 cm. - ISBN 83-88193-97-X
  Sygnatury : II 172225/II
 366. POLACKA K.:
     Przez wieki : podręcznik do historii : gimnazjum 2 / Krystyna Polacka [ et al.]. - Wyd. 2. - Gdańsk : Wydaw. M. Rożak, cop. 2003. - 318, [10] s. : il. (gł. kolor.), mapy ; 23 cm + Atlas : Przez wieki : atlas historyczny do podręcznika "Przez wieki" dla klasy drugiej gimnazjum : 19 s. ; 22X33 cm. - Tyt. grzbiet. i podtyt na okł.: Podręcznik do historii dla klasy drugiej gimnazjum. - ISBN 83-7302-097-7
  Sygnatury : II 172948/II
 367. POPIŃSKI K.:
     Borussia, Lusatia, Marcomania... : świat bursztynów, piwiarń i pojedynków : studenci Uniwersytetu Wrocławskiego 1871-1921 / Krzysztof Popiński. - Wrocław : "Gajt", 2002. - 158, [1] s., [40] s. tabl. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 140-150. - ISBN 83-88178-13-X
  Sygnatury : II 172795/II
 368. POPIOŁEK B.:
     Ludzie i epoki : historia klasa 2 / Bożena Popiołek. - Kraków : "Znak", 2003. - 321, [6] s. : il. kolor. ; 24 cm. - (Z Pegazem) ("Znak" dla Szkoły). - Tyt. okł. i grzbiet.: Historia klasa 2 : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum . - Podręcznik do historii obejmujący kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum oraz kształcenie w zakresie rozszerzonym w liceum ogólnokształcącym i liceum profilowanym . - Bibliogr. - ISBN 83-240-0265-0
  Sygnatury : II 173559/II
 369. POTOCKA B., NOWAK L.:
     Projekty edukacyjne : poradnik dla nauczycieli / Bożena Potocka, Lesława Nowak. - Kielce : Zakład Wydawniczy SFS [Studio Full Scan], 2002. - 111 s. :il. ; 23 cm. - Bibliogr. s. 111. - ISBN 83-88710-47-8
  Sygnatury : II 171188/II
 370. PÓŁTURZYCKI J.:
     Dydaktyka dla nauczycieli / Józef Półturzycki. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek , [2003]. - 322 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 317-322 i przy rozdz. - ISBN 83-7322-365-7
  Sygnatury : II 172550/II
 371. Prawo do nauki : raport z monitoringu / [red. merytoryczna Jacek Ciechanowski, Elżbieta Czyż, Ewa Szewczyk]. - Warszawa : Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 2002. - 210 s. ; 23 cm. - (Raporty, Ekspertyzy, Opinie ; nr 31). - Streszcz. w jęz. ang., ros. Zawiera tabele. - ISBN 83-87300-59-4
  Sygnatury : II 172577/II
 372. Prawo głosu i różnicy a podmiotowość : praca zbiorowa / pod red. Marii Nowickiej-Kozioł. - Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2002. - 148 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 83-87079-75-8
  Sygnatury : II 170585/II
 373. PREKOP J., SCHWEIZER C.:
     Dzieci są gośćmi, którzy pytają o drogę : poradnik dla rodziców / Jirina Prekop, Christel Schweizer ; [tł. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : "Jedność", 2001. - 133 s. ; 21 cm. - Tyt. oryg.: "Kinder sind Gäste, die nach dem Weg fragen : ein Elternbuch" 1990. - ISBN 83-7224-260-7
  Sygnatury : II 174065/II
 374. PREUSCHOFF G.:
     Rok z dziećmi i z przyrodą : jak słuchać, odczuwać, oglądać i podziwiać / Gisela Preuschoff ; [przekł. z niem. Ryszard Zajączkowski]. - Kielce : "Jedność", 2000. - 163, [1] s. : il. ; 21 cm. - Tyt. oryg.: "Mit Kindern achtsam durch das Jahr : lauschen, spüren, schauen, staunen" 1998. - ISBN 83-7224-198-8
  Sygnatury : II 174086/II
 375. Problemy edukacji i kultury dorosłych na Opolszczyźnie / pod red. Eleonory Sapii-Drewniak ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydaw. UO, 2002. - 127 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy rozdz. - ISBN 83-88796-90-9
  Sygnatury : II 171751/II
 376. Problemy pedagogiki specjalnej w okresie przemian społecznych / pod red. Andrzeja Pieleckiego. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. - 320 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 83-227-1961-2
  Sygnatury : II 172301/II, CzSt 171319/II
 377. Problemy standaryzacji w edukacji : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Bogaj ; Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie. - Kielce : AŚ ; Warszawa : IBE, 2003. - 202 s. : wykr. ; 23 cm. - Bibliogr. przy pracach. Zawiera tabele. - ISBN 83-87925-63-2
  Sygnatury : II 173945/II, 174413/II
 378. Problemy współczesnej dydaktyki techniki / red. Waldemar Furmanek, Wojciech Walat. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003. - 211, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-7338-047-7
  Sygnatury : II 172980/II
 379. Problemy współczesnej pedeutologii : teoria - praktyka - perspektywy / pod red. Doroty Ekiert-Oldroyd. - Katowice : Wydaw. UŚ, 2003. - 190, [2] s. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2115). - Publikacje Barbary Żechowskiej s.[15]-19. - ISBN 83-226-1230-3
  Sygnatury : II 171697/II, 172189/II
 380. Projekt edukacyjny i inne formy uczenia się we współpracy : w realizacji ścieżek edukacyjnych : przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna : praca zbiorowa / pod red. Danuty Kitowskiej. - Piła : Pracownia Wydawniczo-Edukacyjna K&K, 2003. - 155 s. : il. ; 21 cm. - (Nauczyciele - Nauczycielom). - ISBN 83-916925-4-X
  Sygnatury : II 173567/II
 381. PRUS B.:
     Kamizelka ; Z legend dawnego Egiptu / Bolesław Prus. - Katowice : Wydaw. UŚ, 2003. - 69, [3] s. ; 17 cm. - (Podręczniki i Skrypty Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 21) (Czytaj po Polsku : materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego : edycja dla początkujących ; t. 1). - ISBN 83-226-1252-4
  Sygnatury : I 72957/I
 382. PRVA E.:
     Wychowanie do szczęścia : poradnik dla rodziców / Eva Prva ; [tł. Zbigniew Zalewski]. - Radom : Polskie Wydaw. Encyklopedyczne, 2002. - 263 s. ; 21 cm. - Tyt. oryg.: Besedy s rodičmi. - ISBN 83-88822-17-9
  Sygnatury : II 172659/II
 383. Przedszkole przyjazne dzieciom : (scenariusze zajęć przedszkolnych) / pod red. Anny Blek. - Toruń : Wydaw. Edukacyjne "Akapit", 2001. - 153 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 83-915476-0-4
  Sygnatury : II 173639/II
 384. Przemiana, myśl i poznanie : księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Wojciechowi Pasterniakowi : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Frąckowiaka. - Poznań : Wydaw. Naukowe PTP, Oddz., 2003. - 433, [1] s. : wykr. ; 21 cm. - ISBN 83-86273-36-4
  Sygnatury : II 174364/II, CzSt 172555/II
 385. PRZYBOROWSKA B.:
     Struktury innowacyjne w edukacji : teoria - praktyka - rozwój / Beata Przyborowska. - Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003. - 265 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 223-232. Streszcz. ang. Zawiera tabele. - ISBN 83-231-1533-8
  Sygnatury : II 174152/II
 386. PRZYBYLSKA R., SYNOWIEC E.:
     Ćwiczenia literacko-językowe : romantyzm - pozytywizm : klasa 2 liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum / Renata Przybylska, Elżbieta Synowiec. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2003. - 100, [3] s. ; 21 cm. - (Szkoła pod Globusem : nowa szkoła średnia). - Ćwiczenia nawiązują do podręczników autorstwa Mariana Stali, Michała Nawrockiego, Renaty Przybylskiej. - ISBN 83-08-03430-6
  Sygnatury : II 174485/II
 387. PRZYBYSZEWSKA A.:
     Z Gawędkiem w krainie obrazów i słów : fantazja i rzeczywistość : podręcznik do języka polskiego klasa IV. 1 / Alicja Przybyszewska. - Warszawa : "Adam", 2002. - 204 s. : il. kolor. ; 24 cm. - ISBN 83-7232-329-1 (cz. 1)
  Sygnatury : CzSt 171898/II
 388. PRZYBYSZEWSKA A.:
     Z Gawędkiem w krainie obrazów i słów : fantazja i rzeczywistość : rozkład materiału z języka polskiego dla klasy czwartej / Alicja Przybyszewska. - Warszawa : "Adam", 2002. - 44 s. ; 24 cm. - Zawiera tabele. - ISBN 83-7232-343-7
  Sygnatury : II 171909/II
 389. Psychologia rozwiązywania problemów szkoły / pod red. Jolanty Miluskiej. - Poznań : "Bonami", 2001. - 367 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-85274-67-7
  Sygnatury : II 174766/II
 390. Publikacje Prof. dr. hab. Mieczysława Łobockiego i inne Jego osiągnięcia naukowe w latach 1957-2002 / oprac. Barbara Wojciechowska-Charlak. - Lublin : "Print 6", 2002. - 139 s. ; 25 cm. - ISBN 83-87414-51-4
  Sygnatury : II 170440/II
 391. PUCHALSKA-KLEJMENT T.:
     Wychowanie obywatelskie : wiedza o społeczeństwie : poradnik metodyczny dla nauczycieli gimnazjów / Teresa Puchalska-Klejment. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2003. - 58 s. ; 20 cm. - ISBN 83-88409-84-0
  Sygnatury : II 171666/II
 392. PUTKIEWICZ E.:
     Proces komunikowania się na lekcji / Elżbieta Putkiewicz. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2002. - 154 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87079-82-0
  Sygnatury : II 171113/II
 393. RABCZUK W.:
     Polityka edukacyjna Unii Europejskiej wobec imigrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych / Wiktor Rabczuk. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2002. - 187 s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 177-187. - ISBN 83-87925-59-4
  Sygnatury : II 173942/II
 394. RAUCH M.:
     Tajemniczy ogród czyli W poszukiwaniu utraconego raju / Małgorzata Rauch [et al.]. - Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2001. - 150 s. ; 21 cm. - (Metodyczna Biblioteka "To lubię!"). - Na okł. podtyt.: pomysły lekcji. - ISBN 83-88365-70-3
  Sygnatury : II 171267/II
 395. Renesans (?) nauczania całościowego : współczesna dydaktyka wobec nauczania zintegrowanego, blokowego i przedmiotowego / red. nauk. Dorota Klus-Stańska, Mirosław J. Szymański, Mirosław S. Szymański. - Warszawa : "Żak", cop. 2003. - 253, [2] s. ; 21 cm. - Zawiera tabele. - ISBN 83-89501-01-5
  Sygnatury : II 174085/II
 396. REPELEWICZ E., SIEDLACZEK-SZWED A.:
     Logopedia : przewodnik metodyczny dla studentów kierunków pedagogicznych / Ewa Repelewicz, Aleksandra Siedlaczek ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. - Częstochowa : Wydaw. WSP, 2000. - 37 s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7098-751-6
  Sygnatury : II 170689/II
 397. RICHARD B., RICHARD R.:
     Jak zaplanować pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych : opracowanie metodyczne dla nauczycieli / Richard Byers, Richard Rose ; [tł. tekstu na jęz. pol. Michał Kamionka ; przygot. wersji w jęz. pol. Joanna Głodkowska, Stefan Przybylski]. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Wydaw., 2002. - 140 s. : il. ; 24 cm. - Tyt. oryg.: Planning the curriculum for pupils with special educational needs : a practical guide, 1996 . - Bibliogr. - ISBN 83-87079-65-0
  Sygnatury : II 170564/II
 398. RIERA L.:
     Żartobliwie o wychowaniu czyli Jak przetrwać domowe burze przy pomocy nieco podstępnej taktyki / Lluis Cassany Riera ; [tł. Piotr Jarco]. - Poznań : Oficyna Współczesna, 2000. - 119 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm. - Tyt. okł. i grzbiet.: Żartobliwie o wychowaniu. - ISBN 83-85185-34-8
  Sygnatury : II 174767/II
 399. RODAK H., NAWROCKA D.:
     Od obrazka do słowa : gry rozwijające mowę dziecka / Hanna Rodak, Danuta Nawrocka ; il. Jadwiga Abramowicz [ et al.]. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2002]. - Teka ( 200 k.) : il kolor. ; 31 cm + Od obrazka do słowa : poradnik dla pedagogów, logopedów i rodziców dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się : 39, [1] s. - ISBN 83-02-08510-3
  Sygnatury : III 18895/III
 400. RODEK V.:
     Cele kształcenia w dydaktyce Drugiej Rzeczypospolitej / Violetta Rodek. - Katowice : Wydaw. UŚ, 2003. - 195, [1] s. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 2096). - Streszcz. ang., niem. Bibliogr. - ISBN 83-226-1202-8 : zł 23
  Sygnatury : II 171698/II, 172190/II
 401. Rodzinne i pozarodzinne środowiska wychowawcze : (szkice historyczno-pedagogiczne) / pod red. Aleksandry Siedlaczek-Szwed i Iwony Wagner. - Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2002. - 278, [6] s. ; 21 cm. - W innych poz. nazwa aut.: Aleksandra Siedlaczek . - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 83-7098-667-6
  Sygnatury : II 170958/II
 402. ROGOZIŃSKA A.:
     Szkoły sióstr urszulanek w Tarnowie w latach 1877-1953 / Anna Rogozińska. - Lublin : TNKUL, cop. 2002. - 360, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - (Prace z Historii Szkolnictwa w Polsce ; t. 4) (Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 0860-3367 ; 233). - Streszcz. ang. . - Bibliogr. Indeks. - ISBN 83-7306-084-7
  Sygnatury : II 170525/II
 403. ROJKOWSKA K.:
     Naucz małe dziecko myśleć i czuć : zabawa w czytanie!, matematykę! i muzykę! od 1. do 5. roku życia! / Katarzyna Rojkowska. - Łódź : "Ravi", 2003. - 158 s. : il. ; 20 cm. - U dołu s. tyt. i okł.: To, co my, dorośli, nazywamy nauką, dla małych dzieci jest fascynującą zabawą. - ISBN 83-7229-075-X
  Sygnatury : II 174032/II
 404. ROSZKOWSKI W.:
     Historia Polski 1914-2001 / Wojciech Roszkowski [nazwa] (Andrzej Albert) [pseud.]. - Wyd. 9 rozsz., dodr. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003. - 94, [2] s. : 2 mapy ; 24 cm. - Książka pomocnicza do nauki historii na poziomie starszych klas szkoły ponadpodstawowej . - Indeks. - ISBN 83-01-13830-0
  Sygnatury : II 173779/II, 173780/II, 173781/II, 173782/II, 173783/II
 405. Rozprawy doktorskie i habilitacyjne Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 1985-1994 / oprac. Zdzisław Dobrzański. - Lublin : Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : Wydaw. UMCS, 1998. - 145 s. ; 21 cm. - ISBN 83-227-1186-7
  Sygnatury : II 172308/II
 406. Różne drogi poznawania kultury przez dzieci / pod red. Krystyna Ferenz. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996. - 77, [2] s. ; 23 cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 1867) (Prace Pedagogiczne ; 114). - Streszcz w jęz. ang. przy pracach. - ISBN 83-229-1417-2
  Sygnatury : II 174954/II
 407. RUCHNIEWICZ K.:
     Edukacja europejska : Europa daleka czy bliska? / Krzysztof Ruchniewicz ; [oprac.] Krzysztof Olszewski [et al.]. - Warszawa : Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera ; Wrocław : Książnica-Atlas, 2002. - 207 s. : il. ; 23 cm + Edukacja europejska [Dokument elektroniczny] : Europa daleka czy bliska? / Krzysztof Ruchniewicz. - [Warszawa] : PPWK ; [Wrocław] : Książnica-Atlas, [2002]. - 1 dysk optyczny CD-ROM. - U dołu okł.: Podręcznik spójny z atlasem i mapami ściennymi. - Bibliogr. - ISBN 83-7329-095-8
  Sygnatury : II 171227/II
 408. RUSEK M.:
     Barwy epok 2 : kultura i literatura, nauka o języku : poradnik dla nauczyciela : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum : kształcenie w zakresach podstawowym, rozszerzonym / Maria[!] Rusek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003. - 134, [1] s. ; 24 cm. - Prawidłowa nazwa aut. w err. - Bibliogr. - ISBN 83-02-08764-5
  Sygnatury : II 172964/II
 409. RUTKOWSKA-BŁACHOWIAK I.:
     Gimnastyka buzi na wesoło : ćwiczenia narządów artykulacyjnych dla dzieci / Iwona Rutkowska-Błachowiak ; [il. Maja Pocgaj]. - Poznań : Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna : "Bonami", 2002. - 31 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85274-81-2 (Bonami)
  Sygnatury : II 174768/II
 410. SASKI M., BADZIUKIEWICZ B.:
     Vademecum pedagoga szkolnego / Mirosław Sałasiński, Beata Badziukiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003. - 224 s. ; 24 cm. - (Szkoła Dziś i Jutro). - ISBN 83-02-08760-2
  Sygnatury : CzSt 173574/II
 411. SCHULZ R.:
     Wykłady z pedagogiki ogólnej / Roman Schulz. - Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003-. - 24 cm
     T. 1 : Perspektywy światopoglądowe w wychowaniu. - 2003. - 260 s. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-231-1584-2
  Sygnatury : II 174143/II/1
 412. SERKOWSKA-MĄKA J.:
     Edukacja zawodowa kluczem do jednoczącej się Europy / Jadwiga Serkowska-Mąka. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2002. - 277 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 263-272. Zawiera tabele. - ISBN 83-7322-301-0
  Sygnatury : II 170284/II
 413. SIEMAK-TYLIKOWSKA A.:
     Pedagogika z technologią kształcenia : słownik angielsko-polski / Alicja Siemak-Tylikowska. - Warszawa : "Żak", 2000. - 176 s. ; 21 cm. - ISBN 83-88149-23-7
  Sygnatury : I 72901/I
 414. SIENKO M.:
     Polonistyka szkolna w gorsecie ideologii : dyskusje wokół wychowania literackiego w latach 1944-1989 / Maria Sienko. - Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2002. - 204, [2] s. ; 24 cm. - (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 0239-6025 ; nr 342). - Bibliogr. Indeks. - ISBN 83-7271-173-9
  Sygnatury : CzSt 172452/II
 415. SKIBIŃSKA H.:
     Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi z trudnościami w pisaniu i czytaniu : materiały pomocnicze dla nauczycieli i studentów nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego / Helena Skibińska. - Wyd. 4. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001. - 154 s. : rys. (w tym kolor.) ; 24 cm. - Bibliogr. s. 148-150. - ISBN 83-7096-375-7
  Sygnatury : II 172459/II
 416. SKÓRNIK K., SUCHANEK R., PALICZKA T.:
     Tablice matematyczne : dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych / Krystyna Skórnik, Renata Suchanek, Teodor Paliczka. - Katowice : "Videograf II", 2002. - 131, [1] s. : il. ; 230 cm. - ISBN 83-7183-250-8
  Sygnatury : II 174659/II
 417. SKURZYŃSKI K.:
     Niektóre metody rozwijania matematycznej aktywności uczniów / Kazimierz Skurzyński ; Uniwersytet Szczeciński. - Wyd. 2 uzup. - Szczecin : Wydaw. Naukowe US, 2001. - 214 s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7241-188-3
  Sygnatury : II 172220/II
 418. SMOŁALSKI A.:
     Tezy i hipotezy pedagogiki / Antoni Smołalski. - Wyd. 2. - Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP, 2003. - 135, [1] s. ; 17 cm. - Streszcz. ang., fr. - ISBN 83-910486-8-8
  Sygnatury : I 72829/I
 419. SMORODINOV V.:
     Moja służba w Warszawskim Okręgu Naukowym i zdarzenia ze szkolnego życia : wspomnienia pedagoga / Wasilij Grigoriewvicz Smorodinow ; oprac. Wiesław Caban ; wstęp i przypisy Wiesław Caban i Beata Drozdowska. - Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2003. - 263 s. : il. ; 20 cm. - Indeks. - ISBN 83-7133-205-X
  Sygnatury : II 174177/II
 420. SOBOL D., WITASZYK A., WOLA A.:
     Sprawdziany wiedzy i umiejętności po klasie czwartej, piątej i szóstej szkoły podstawowej / Dorota Sobol, Anna Witaszyk, Anna Wola. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : "Adam", 2003. - 56 s. : il. ; 29 cm. - ISBN 83-7232-324-0
  Sygnatury : III 18941/III
 421. SOCHACKI W.:
     Wiedza o społeczeństwie : poradnik dla nauczycieli liceów i techników / Włodzimierz Sochacki. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2003. - 132 s. ; 20 cm. - Bibliogr. s. 131-132. Zawiera tabele. - ISBN 83-88409-82-4
  Sygnatury : II 171667/II
 422. SOWA J., NIEDZIELSKI Z.:
     Metoda pracy harcerskiej w zarysie / Józef Sowa, Zdzisław Niedzielski. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2003. - 351 s. : il., nuty ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-88845-22-5
  Sygnatury : II 171087/II
 423. SPENCER H.:
     O wychowaniu umysłowym, moralnym i fizycznym / Herbert Spencer ; tł. Antoni Peretiatkowicz ; wstępem i komentarzem opatrzył Ryszard Wroczyński. - Warszawa : "Żak", cop. 2002. - 221, [1] s. ; 21 cm. - (Biblioteka Źródeł do Historii Wychowania). - ISBN 83-88149-79-2
  Sygnatury : II 171212/II, 173573/II
 424. Społeczne znaczenie wiedzy przyrodniczej / pod red. Ryszarda M. Janiuka. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. - 182 s. : il. ; 24 cm. - Mater. sympozjum naukowo-dydaktycznego, luty 2000 r . - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 83-227-1953-1
  Sygnatury : II 172313/II
 425. Sporty walki w edukacji dzieci i młodzieży : perspektywa metodyczna / red. nauk. Andrzej Dąbrowski, Tadeusz Jasiński, Roman Maciej Kalina. - Płock : Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica : "Novum", 2002. - 229 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 228-229. - ISBN 83-88193-86-4
  Sygnatury : II 172230/II
 426. Spostrzeganie zjawisk świata społecznego przez dzieci, młodzież i młodych dorosłych / pod red. nauk. Ludwiki Wojciechowskiej. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2003. - 223, [1] s., [3] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-235-0068-1 : zł 21
  Sygnatury : II 173948/II
 427. STACHOWIAK B.:
     Edukacja informatyczna w szkole : raport z badań / Beata Stachowiak. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2002. - 274 s. : wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 252-265. Zawiera tabele. - ISBN 83-7322-398-3
  Sygnatury : II 171511/II
 428. STALA M.:
     Literatura polska : romantyzm : podręcznik dla klasy 2 liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum : zakres podstawowy i rozszerzony / Marian Stala ; pytania ułożyła Teresa Bulska. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2003. - 419, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - (Szkoła pod Globusem : nowa szkoła średnia). - Bibliogr. Indeksy. - ISBN 83-08-03375-X
  Sygnatury : CzSt 174465/II
 429. Stan wojenny / [kalendarium, biogramy, słownik pojęć, wybór materiałów, oprac. Bogusław Kopka et al. ; red. Anna Piekarska, Małgorzata Strasz]. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2002. - Teka (82 ; 25 s. ; 40 k. luz.) : il., faks., fot. ; 29 cm. - (Teki Edukacyjne IPN). - Całość w tece: Materiały dla ucznia ; historia, słownik pojęć, biogramy, kalendarium, wybór źródeł, bibliografia ; Materiały dla nauczyciela : scenariusze lekcji, tematy esejów, bibliografia ; Dokumenty, zdjęcia : karty. - Opis wg okładki. - ISBN 83-89078-06-6
  Sygnatury : III 18936/III
 430. STAŃDA B., WIERZBOWSKA B.:
     Przedsiębiorczość : program nauczania : szkoły ponadgimnazjalne : zakres podstawowy / Barbara Stańda, Barbara Wierzbowska. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2002. - 22, [2] s. ; 24 cm. - ISBN 83-7195-492-1
  Sygnatury : II 171243/II
 431. STEIN B.:
     Teoria i praktyka pedagogiki Marii Montessori w szkole podstawowej / Barbara Stein ; [tł. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : "Jedność", cop. 2003. - 156 s. : il. ; 21 cm. - Tyt. oryg.: "Theore und Praxis der Montessori-Grundschule". - ISBN 83-7224-601-7
  Sygnatury : II 174090/II
 432. STRACHALSKA B.:
     Ćwiczenia usprawniające aktualizację wyrazów w mowie osób z afazją / Bożena Strachalska ; il. Agata Czunikin-Krasowicka. - Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2002. - 44 s., [62] k. tabl. kolor. luzem : il. ; 30 cm. - Pełna nazwa wydawcy w cop . - Bibliogr. - ISBN 83-87079-80-4
  Sygnatury : III 18884/III
 433. STRÓŻYŃSKI K.:
     Technologia informacyjna w nowoczesnej szkole : poradnik dla humanistów i innych nauczycieli / Klemens Stróżyński. - Poznań : "eMPi2", 2001. - 67, [1] s. : il. ; 24 cm. - (Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego). - ISBN 83-87665-94-0
  Sygnatury : CzSt 172232/II
 434. Studia w Europie : poradnik 2004/2005 / oprac. Hanna Żurawska. - Warszawa : "Telbit", cop. 2003. - 356 s. : il. ; 21 cm. - Na okł.: Informator. Świat edukacji. - ISBN 83-88109-33-2
  Sygnatury : II 174024/II
 435. SULISZ S.:
     Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej : (studium teoretyczno-praktyczne) / Seweryn Sulisz. - Warszawa : Wydaw. AWF, 1997 (Warsz. : AWF). - 87 s. : wykr. ; 23 cm. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ; nr 69). - Bibliogr. s. 81. - ISBN 83-87210-80-3
  Sygnatury : II 171954/II
 436. SUSZEK A.:
     Dookoła świata śladami Fileasa Fogga czyli Jak opracować w szkole powieść Juliusza Verne'a / Anna Suszek. - Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2000. - 84 s. : il. ; 21 cm. - (Metodyczna Biblioteka "To lubię!"). - Na okł. podtyt.: pomysły lekcji . - Bibliogr. - ISBN 83-88365-12-6
  Sygnatury : II 171266/II
 437. SZCZYGIEŁ B.:
     Jak pracować z dzieckiem niepełnosprawnym : konstruowanie programu zajęć, organizowanie klasy integracyjnej, konspekty zajęć / Beata Szczygieł. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2003. - 110, [2] s. : 2 il. ; 21 cm. - (Metodycy - Nauczycielom). - ISBN 83-7308-229-8
  Sygnatury : II 171193/II
 438. SZELC-MAYS M.:
     Tańce malowane : podręcznik dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / Magdalena Szelc-Mays ; il. Hanna Olewicz-Legutko. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2003. - 79, [3] s., [4] k. tabl. luź. : il., nuty ; 30 cm + Tańce malowane [Dokument elektroniczny] / Magdalena Szelc-Mays. - 1 dysk optyczny CD-ROM. - Bibliogr. s. 79. - ISBN 83-242-0162-9
  Sygnatury : III 19063/III
 439. Szkolny program profilaktyki w praktyce : przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna : praca zbiorowa / pod red. Grzegorza Koźmińskiego. - Złotów : "K&K", 2003. - 136 s. : il. ; 21 cm. - (Nauczyciele - Nauczycielom). - Na dole okł.: Poradnik nauczyciela : narzędzia do diagnozy, scenariusze zajęć z uczniami, scenariusze spotkań z rodzicami, szkolne programy profilaktyki, profilaktyka w szkole. - Zawiera tabele. - ISBN 83-916925-5-8
  Sygnatury : CzSt 173569/II
 440. Szkoła wobec problemów wychowania zdrowotnego w dobie globalizacji / pod red. Wojciecha Kojsa ; przy współudz. Urszuli Morszczyńskiej. - Cieszyn : Uniwersytet Śląski. Filia, 2001. - 121, [3] s. : 1 il. ; 24 cm. - ISBN 83-88410-08-3
  Sygnatury : II 173950/II
 441. Szkoła wobec społecznych i kulturowych wyzwań globalizacji / pod red. Wojciecha Kojsa ; przy współudz. Łucji Dawid. - Cieszyn : Uniwersytet Śląski. Filia, 2003. - 277, [3] s. : il. ; 24 cm. - (Szkoła w Dobie Globalizacji). - Tekst częśc. tł. z fr. - ISBN 83-88410-18-0
  Sygnatury : CzSt 173951/II
 442. SZMYD J.:
     Wyzwania i poszukiwania edukacyjne : szkice z pogranicza filozofii wychowania / Jan Szmyd. - Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2002. - 234, [1] s. ; 24 cm. - (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 0239-6025 ; nr 337). - Spis publ. aut. - ISBN 83-7271-167-4
  Sygnatury : II 170257/II
 443. SZMYD K.:
     Twórcy nauk o wychowaniu w środowisku akademickim Lwowa : (1860-1939) / Kazimierz Szmyd. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003. - 530 S. : faks., portr. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 435-445. Indeks. Streszcz. niem., ros. Zawiera tabele. - ISBN 83-7338-097-3
  Sygnatury : II 172981/II
 444. SZOT M.:
     Eins, zwei, drei : podręcznik do języka niemieckiego dla klasy III : materiały do kopiowania / Maria Szot. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2002. - [84] s. : il. ; 29 cm. - ISBN 83-7195-470-0. -ISBN 83-7195-478-6 (całość)
  Sygnatury : III 18904/III
 445. SZOT M.:
     Eins, zwei, drei : podręcznik do języka niemieckiego dla klasy III : poradnik dla nauczyciela / Maria Szot. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2002. - 60 s. ; 29 cm + + Materiały uzupełniające, plakaty : [22] k. - ISBN 83-7195-436-0. -ISBN 83-7195-478-6 (całość)
  Sygnatury : III 18905/III
 446. SZUBA L.:
     Polityka oświatowa państwa polskiego w latach 1944-1956 / Ludwik Szuba. - Lublin : TNKUL, cop. 2002. - 402, [4] s., [18] s. tabl. : il. ; 24 cm. - (Prace z Historii Szkolnictwa w Polsce ; t. 6) (Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 237). - Streszcz. ang. . - Bibliogr. Indeks. - ISBN 83-7306-114-2
  Sygnatury : II 171337/II
 447. SZUTY J.:
     Matematyka : program nauczania : zasadnicza szkoła zawodowa / Jacek Szuty. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2003. - 40 s. ; 24 cm. - Zawiera tabele. - ISBN 83-7195-616-9
  Sygnatury : II 171251/II
 448. SZYLAR A.:
     Działalność oświatowa benedyktynek sandomierskich w latach 1616-1865 / Anna Szylar. - Lublin : TNKUL, cop. 2002. - 247, [3] s., [18] s. tabl. (w tym kolor.) : il. ; 24 cm. - (Prace z Historii Szkolnictwa w Polsce ; t. 5) (Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 236). - Streszcz. ang. - Bibliogr. Indeks. - ISBN 83-7306-105-3
  Sygnatury : II 171336/II
 449. SZYMAŃSKI M.:
     O metodzie projektów : z historii, teorii i praktyki pewnej metody kształcenia / Mirosław S. Szymański. - Warszawa : "Żak", 2000. - 145, [1] s. : 3 il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-88149-20-2
  Sygnatury : I 72900/I
 450. SZYMBORSKA E.:
     Podmiotowość młodzieży akademickiej : studium statusu podmiotowego studentów okresu transformacji / Ewa Kubiak-Szymborska ; Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego. - Bydgoszcz : Wydaw. AB, 2003. - 299, [2] s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 284-299. Streszcz. - ISBN 83-7096-456-7
  Sygnatury : II 171886/II
 451. SZYMBORSKA E., ZAJĄC D.:
     Wokół podstawowych zagadnień teorii wychowania / Ewa Kubiak-Szymborska, Dariusz Zając. - Bydgoszcz : "Wers", 2002. - 226 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-913903-2-2
  Sygnatury : CzSt 172490/II
 452. Ścieżki edukacyjne - teoria i praktyka : materiały do wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli / pod red. Małgorzaty Suchańskiej. - Kielce : Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, 2003. - 223 s. : rys., wykr. ; 30 cm. - ISBN 83-918755-1-2
  Sygnatury : III 19054/III
 453. Środowiska wychowawcze i edukacja dorosłych w dobie przemian / pod red. Tadeusza Aleksandra. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2003. - 265 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-233-1640-6
  Sygnatury : II 171380/II
 454. Świat nowoczesny : rozkład materiału i scenariusze lekcji do podręcznika dla klasy III gimnazjum / [red. Irena Sroczyńska-Niwicz]. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2003. - 136 s. : il. ; 24 cm. - (Świat Człowieka). - ISBN 83-7195-692-4
  Sygnatury : II 171244/II
 455. Świat nowożytny : oświecenie, romantyzm : rozkład materiału i scenariusze lekcji do podręcznika dla klasy II gimnazjum / [red. Irena Sroczyńska-Niwicz]. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2002. - 111, [1] s. ; 23 cm. - (Świat Człowieka). - ISBN 83-7195-502-2
  Sygnatury : II 171248/II
 456. Świat współczesny : rozkład materiału i scenariusze lekcji do podręcznika dla klasy III gimnazjum / [red. Irena Sroczyńska-Niwicz]. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2003. - 108, [1] s. : il. ; 24 cm. - (Świat Człowieka). - ISBN 83-7195-700-9
  Sygnatury : II 171257/II
 457. ŚWIST M., ZIELIŃSKA B.:
     Sprawdzian po szkole podstawowej : matematyka : zadania i testy / Młgorzata Świst, Barbara Zielińska. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2003. - 220, [1] s. : rys., wykr. ; 24 cm. - ISBN 83-88409-85-9
  Sygnatury : II 173518/II, 173922/II
 458. TARASIEWICZ B.:
     Mówię i śpiewam świadomie : podręcznik do nauki emisji głosu / Bogumiła Tarasiewicz. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2003. - 268 s. : il. ; 24 cm. - Pełna nazwa wydawcy w cop . - Bibliogr. - ISBN 83-242-0345-1 : zł 27
  Sygnatury : II 174891/II, BMWZ 24209/II, 24210/II, 24211/II, 24212/II, 24213/II, 24214/II, 24215/II, 24216/II, 24217/II, 24218/II, 24219/II, 24220/II, 24221/II, 24222/II, 24223/II, 24224/II, 24225/II, 24226/II, 24227/II, 24228/II
 459. Teatr w szkole / wybór i oprac. scenograficzne Aleksander Maksymiak. - Wrocław : "Siedmioróg", 2002. - 270, [2] s., [16] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7162-474-3
  Sygnatury : II 170204/II
 460. Teoria i praktyka kształcenia : w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska. - Białystok : "Trans Humana", 2003. - 488 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-89190-16-8
  Sygnatury : II 174089/II
 461. TOMASZEWSKA M.:
     Trening kreatywności w rozwijaniu zdolności myślenia twórczego / Monika Tomaszewska. - Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2003. - 167 s. : wykr. ; 24 cm. - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ; t. (DXLIII) 469). - Bibliogr. s. 149-157. Streszcz. w jęz. ang. Zawiera tabele. - ISBN 83-7241-318-5
  Sygnatury : II 173058/II
 462. Tropami filozofii / [red. książki Krzysztof Łastowski, Paweł Zeidler ; teksty Tadeusza Buksińskiego et al.]. - Poznań : Wydaw. Fundacji "Humaniora", 2002. - 197 s. ; 21 cm. - (Wykłady z filozofii dla młodzieży : (rok akademicki 2000 / 001) ; t. 2). - Stanowi kontynuację: Zaproszenie do filozofii . - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-7112-185-7
  Sygnatury : CzSt 170365/II
 463. TYMOWSKI M.:
     Człowiek i historia : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego : kształcenie w zakresie rozszerzonym. Cz. 2, Czasy średniowiecza / Michał Tymowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002. - 283, [1] s. : il. kolor., mapy ; 24 cm. - (Akademia WSiP). - Bibliogr. Indeks. - ISBN 83-02-08444-1 (cz. 2)
  Sygnatury : II 172949/II
 464. U podstaw dialogu o edukacji / red. nauk. Anna Karpińska. - Białystok : "Trans Humana", 2003. - 270 s. : il. ; 21 cm. - Zawiera tabele. - ISBN 83-89190-18-4
  Sygnatury : II 174093/II
 465. Uczenie metodą projektów / pod red. Bogusławy Doroty Gołębniak. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2003]. - 234 s. : il. ; 24 cm. - (Szkoła Dziś i Jutro). - ISBN 83-02-08349-6
  Sygnatury : II 174676/II
 466. URBANIAK A.:
     Wspólna troska : wychowanie do miłości w domu i w szkole / Andrzej Urbaniak. - Poznań : Oficyna Współczesna, 2001. - 119, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-88787-03-9
  Sygnatury : II 174775/II
 467. URBANIAK-ZAJĄC D.:
     Pedagogika społeczna w Niemczech : stanowiska teoretyczne i problemy praktyki / Danuta Urbaniak-Zając. - Łódź : Wydaw. UŁ, 2003. - 327 s. ; 25 cm. - (Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego). - Bibliogr. s. 306-324. - ISBN 83-7171-638-9
  Sygnatury : II 172548/II
 468. Usprawnienie, wychowanie i nauczanie osób z głębszym upośledzeniem umysłowym / pod red. Jana Pileckiego. - Wyd. 2 zm. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002. - 305 s., [14] s. tabl. kolor. : il., fot., nuty, rys. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 299-301 i przy rozdz. - ISBN 83-7271-195-X
  Sygnatury : II 172235/II, 172269/II
 469. USZYŃSKA-JARMOC J.:
     Twórcza aktywność dziecka : teoria - rzeczywistość - perspektywy rozwoju / Janina Uszyńska-Jarmoc. - Białystok : "Trans Humana", 2003. - 270 s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 257-270. - Zawiera tabele. - ISBN 83-89190-15-X
  Sygnatury : CzSt 174092/II
 470. VOHLAND U.:
     Łamigłówki i zagadki liczbowe dla dzieci i młodzieży / Ulrich Vohland ; [tł. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : "Jedność", 2003. - 119 s. : il. ; 21 cm. - Tyt. oryg.: "Denkspass und Zahlenspiele für 10-16-Jährige" 2001. - ISBN 83-7224-519-3
  Sygnatury : II 173633/II
 471. VOPEL K.:
     Dzieci bez stresu / Klaus W. Vopel ; [przekł. z niem. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : "Jedność", 2000. - 24 cm. - Tyt. oryg.: Kinder ohne Stress
     T. 1 : W cudownej krainie fantazji. - 160 s. - ISBN 83-7224-101-5
  Sygnatury : II 172205/II/1
     T. 2 : Podróże w nieznane. - 191, [1] s. - ISBN 83-7224-109-0
  Sygnatury : II 172205/II/2
 472. VOPEL K.:
     Nie samym chlebem... : eksperymenty dla młodzieży wyjaśniające znaczenie wartości / Klaus W. Vopel ; [ przekład z jęz niem. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : "Jedność", 2003. - 200 s. ; 23 cm. - Tyt. oryg.: ""Nicht vom Brot allein Werteklärung für Jugendliche". - ISBN 83-7224-544-4
  Sygnatury : II 174080/II
 473. W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowie Edwardowi Polańskiemu / pod red. Heleny Synowiec. - Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2002. - 652 s. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2081). - ISBN 83-226-1145-5
  Sygnatury : II 170478/II
 474. W poszukiwaniu wyznaczników kompetencji nauczyciela XXI wieku / red. nauk. Edward Kozioł, Ewa Kobyłecka ; Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra : Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2002. - 301 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-89048-23-X
  Sygnatury : II 170163/II, 170164/II, 170165/II, 170166/II, 170167/II, 170168/II, 170169/II, 170170/II, 170171/II, 170172/II
 475. W stronę dobra : planowanie i integracja pracy wychowawczej w szkole : praca zbiorowa / pod red. Stanisławy Borowczyk. - Poznań : Fundacja im. O. Honoriusza Kowalczyka OP : przy współpr. "Oficyny Współczesnej", 2000. - 236 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-85185-41-0 ("Oficyna Współczesna")
  Sygnatury : CzSt 174776/II
 476. Wartości - edukacja - globalizacja : wybrane zagadnienia / pod red. Wojciecha Kojsa ; przy współudz. Urszuli Morszczyńskiej. - Cieszyn : Uniwersytet Śląski. Filia, 2002. - 189, [3] s. : il. ; 24 cm. - (Szkoła w Dobie Globalizacji). - ISBN 83-88410-12-1
  Sygnatury : II 173954/II
 477. WASILEWSKA M.:
     Selekcje szkolne w latach przemian / Małgorzata Wasilewska. - Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, cop. 2003. - 146, [2] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. 137-143. Zawiera tabele. - ISBN 83-7133-209-2
  Sygnatury : II 174414/II
 478. WENDREŃSKA I.:
     Dydaktyka ogólna jako przedmiot kształcenia nauczycieli w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939) / Iwona Wendreńska. - Katowice : Wydaw. UŚ, 2003. - 174, [2] s. : err. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 2092). - Streszcz. ang., niem. Bibliogr. Indeks. - ISBN 83-226-1198-6 : zł 20
  Sygnatury : II 171441/II, 171740/II
 479. WĘGLARCZYK G.:
     Scenariusze zajęć wychowania do życia w rodzinie dla klas I-III gimnazjum w oparciu o książkę "Wędrując ku dorosłości" / Grażyna Węglarczyk. - Kraków : Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucauld, 2001. - 112 s. : il. ; 30 cm. - ISBN 83-910738-7-4
  Sygnatury : III 18897/III
 480. WILGOCKA-OKOŃ B.:
     Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich / Barbara Wilgocka-Okoń. - Warszawa : "Żak", 2003. - 115 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-88149-95-4
  Sygnatury : II 171504/II
 481. WILK T.:
     Możliwości zaspokojenia potrzeb edukacyjnych młodzieży w warunkach zmiany społecznej w Polsce / Teresa Wilk. - Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2002. - 157, [2] s. : il. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, ISSN 0208-6336 ; nr 2079). - Bibliogr. s. 142-154. Streszcz. ang., fr. Zawiera tabele. - ISBN 83-226-1179-X
  Sygnatury : II 170494/II
 482. WIŁKOMIRSKA A.:
     Zawodowe i społeczno-polityczne orientacje nauczycieli / Anna Wiłkomirska. - Warszawa : "Żak", 2002. - 266 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-88149-82-2
  Sygnatury : II 171213/II, 171389/II
 483. WINIARZ A.:
     Szkolnictwo Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (1807-1831) / Adam Winiarz. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. - 586 s. ; 24 cm. - Streszcz. ang. Bibliogr. Indeksy. - ISBN 83-227-1800-4
  Sygnatury : II 172322/II
 484. WINSZTAL A.:
     Matematyka : klasa II liceum i technikum : materiały pomocnicze dla nauczyciela / Agnieszka Winsztal [ et al.] ; pod red. Elżbiety Kurczab. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, cop. 2003. - 199 s. : wykr. ; 24 cm. - ISBN 83-88409-49-02
  Sygnatury : II 173923/II
 485. WIPSZYCKA E.:
     Historia dla każdego : podręcznik : szkoły ponadgimnazjalne - zakres podstawowy. 2,Do współczesności / Ewa Wipszycka [et al.]. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2003. - 288 s. : il., mapy (w tym kolor.) ; 25 cm. - U góry s. tyt. i okł.: historia . - Do nauczania historii (w zakresie podstawowym) na poziomie kl. II liceum ogólnokształcacego, liceum profilowanego, technikum. - ISBN 83-7195-577-4
  Sygnatury : II 172956/II
 486. WLAZŁO M.:
     Kształcenie literacko-kulturowe w szkole specjalnej : dialog na lekcjach języka polskiego z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim / Marcin Wlazło. - Szczecin : Wydaw. Naukowe US, 2003. - 199 s. : il. ; 24 cm. - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. 470). - Na s. tyt. także t. 544 oznaczający nr kolejny serii Rozprawy i Studia do nr 74 wydawanej przez WSP w Szczecinie. - Streszcz. ang. Bibliogr. - ISBN 83-7241-293-6
  Sygnatury : II 173059/II
 487. WŁAD P.:
     Geografia 2 : człowiek gospodarzem Ziemi : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakres podstawowy / Paweł Wład. - Raszyn : "Ortus", 2003. - 240 s. : il. kolor. ; 23 cm. - Zawiera tabele. - ISBN 83-89418-20-7
  Sygnatury : II 171195/II
 488. WŁAD P.:
     Geografia : zbiór zadań dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakres podstawowy, zakres rozszerzony / Paweł Wład. - Raszyn : "Ortus", cop. 2002. - 264 s. : il., mapy ; 24 cm. - ISBN 83-88310-18-6
  Sygnatury : II 171224/II
 489. WŁODARCZYK M.:
     Historia dla gimnazjalistów : poradnik metodyczny / Mariusz Włodarczyk. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2003. - 116 s. ; 23 cm. - Bibliogr. s. 105-116. Zawiera tabele. - ISBN 83-88409-83-2
  Sygnatury : II 171668/II
 490. WOJCIK K.:
     Piszę pracę magisterską : poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich) / Krystyna Wojcik. - Wyd. 6. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 2002. - 132 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. Indeks. - ISBN 83-7225-142-8
  Sygnatury : CzSt 170696/II
 491. WOLNICA E., KAFEL S., JAŁOWIECKI J.:
     Zestawy testów dla gimnazjalistów : przedmioty matematyczno-przyrodnicze. 2 / Ewa Wolnica, Sonia Kafel, Joachim Jałowiecki. - Katowice : "Videograf II", 2002. - 78, [1] s. : il. ; 24 cm. - 1 poz. 9364/2003. - ISBN 83-7183-246-X
  Sygnatury : II 174664/II
 492. WOŁOSZYN J.:
     Ekonomiczne i społeczne determinanty rozwoju szkolnictwa rolniczego w Polsce / Jan Wołoszyn. - Warszawa : Wydaw. SGGW, 2002. - 247, [31] s. : il. ; 24 cm. - (Rozprawy Naukowe i Monografie = Treatises and Monographs / [Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego] ; 253). - Na s. przytyt. odmienna nazwa wydawcy: Wydawnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. - Streszcz. ang. - Bibliogr. - ISBN 83-7244-317-3
  Sygnatury : II 170024/II
 493. WÓJCIK M., KNYCHALSKA A.:
     Historia 2 : czasy nowożytne : ze Świata do Polski przez Europę. Cz. 1 / Marek L. Wójcik, Agnieszka Knychalska. - Warszawa ; Wrocław : Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera, 2003. - 226 s. : il. (gł. kolor) ; 23 cm. - ISBN 83-7329-408-2
  Sygnatury : CzSt 173555/II
 494. WRÓBEL J., KOSTRO R.:
     Odnaleźć przeszłość : podręcznik : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane i technikum : kształcenie w zakresie podstawowym. 2, Historia od 1815 roku do współczesności / Jan Wróbel ; [aut. rozdz. IX-XI Robert Kostro]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003. - 447, [1] s. : il. (w tym kolor.), mapy kolor. ; 24 cm. - Podtyt. na okł.: od 1815 roku do współczesności. - Bibliogr. Indeks. - ISBN 83-02-08600-2 (cz. 2)
  Sygnatury : II 172967/II
 495. Wychowanie - potrzeba dziecka - zadanie domu i szkoły : (wychowanie a powodzenie reformy - rozwiązania dotyczące opracowywania programów wychowawczych) / [red. Ewa Ozimek]. - Poznań : Oficyna Współczesna : na zlec. Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego, 1999. - 198, [1] s. : 1 il. ; 21 cm. - Na okł.: Pedagogkia personalistyczna, pedagogkia krytyczna, pedagogkia humanistyczna, pedagogika funkcjonowania, pedagogika sukcesu, pedagogika przetrwania. - ISBN 83-85185-29-1 (OW)
  Sygnatury : CzSt 174778/II
 496. Wychowanie do miłości : scenariusze lekcji dla szkoły podstawowej / pod red. Ewy Ozimek ; [współpr. red. Alicja Fornalik]. - Poznań : "Oficyna Współczesna", cop. 2001. - 192 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-88787-16-0
  Sygnatury : CzSt 174780/II
 497. Wychowanie fizyczne w kształceniu zintegrowanym / praca pod red. Seweryna Sulisza. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000. - 211, [1] s. : il. ; 24 cm. - (Sport, Zdrowie). - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 83-02-07932-4
  Sygnatury : II 171931/II
 498. WYPUSTEK A., WÓJCIK M.:
     Historia 1 : starożytność, średniowiecze : ze świata do Polski przez Europę / Andrzej Wypustek, Marek L. Wójcik. - Warszawa : Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, cop. 2003. - 373 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7329-406-6
  Sygnatury : CzSt 173561/II
 499. Wytyczne wychowawcze w odniesieniu do ludzkiej miłości : zasadnicze cechy wychowania seksualnego. - Wrocław : Oficyna Współczesna, 1994. - 40 s. ; 21 cm. - (Rodzina Bogiem Silna - Dokumenty Kościoła). - Oryg. : Orientations educatives sur l'amour humain
  Sygnatury : II 174781/II
 500. Z Gawędkiem w krainie obrazów i słów : program nauczania języka polskiego w drugim etapie edukacyjnym szkoły podstawowej / oprac. Alicja Przybyszewska. - Warszawa : "Adam", 2002. - 31 s. ; 24 cm. - Program nauczania języka polskiego w drugim etapie kształcenia szkoły podstawowej opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego (DzU nr 14 z dnia 23 lutego 1999 roku, poz. 129). program dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Nr dopuszczenia DKOS-4014-3/02. - ISBN 7232-328-3
  Sygnatury : CzSt 171908/II
 501. Z tradycji polskiej teorii i praktyki andragogicznej / pod red. Eleonory Sapii-Drewniak i Agnieszki Stopińskiej-Pająk. - Wyd. 2. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1998. - [2], 236 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Edukacji Dorosłych ; t. 12). - Bibliogr. s. 235. - Spis treści także ang., niem. - ISBN 83-7174-032-0
  Sygnatury : II 171330/II
 502. Z zagadnień akademickiej kultury fizycznej : na dziewięćdziesięciolecie sportu akademickiego w Polsce : praca zbiorowa / pod red. Bożeny Maksimowskiej, Andrzeja Nowakowskiego, Joanny Rodziewicz-Gruhn ; [aut. Mariusz Gizowski et al.] ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. - Częstochowa : Wydaw. WSP, 1999. - 155, [1] s. ; 21 cm. - Na s. 4 okł. błędny ISBN. - Streszcz. ang. przy ref. Bibliogr. s. 112-113, 134. - ISBN 83-7098-567-X
  Sygnatury : II 170704/II
 503. ZASACKA Z.:
     Wyobrażenia ojczyzny i oblicza patriotyzmu w podręcznikach do języka polskiego dla szkoły podstawowej w latach 1945-1990 / Zofia Zasacka ; Instytut Książki i Czytelnictwa. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2000. - 223, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. Indeks. - ISBN 83-7009-283-7
  Sygnatury : CzSt 171387/II
 504. Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów. Z. 6 / przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk ; pod red. Justyny Dobrołowicz. - iersze. - Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2002. - 282 s. ; 21 cm. - Bibliogr. przy rozdz. Zawiera tabele. - ISBN 83-7133-180-0
  Sygnatury : II 171291/II
 505. ZEYLAND-MALAWKA E.:
     Badanie postawy ciała : praktyczny poradnik dla prowadzących ćwiczenia korekcyjne w szkole / Ewa Zeyland-Malawka ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. - Gdańsk : Wydaw. Uczelniane AWF, 1997. - [1], 43, [1] s., [1] k. tabl. luź. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 39-40. - ISBN 83-85968-86-5
  Sygnatury : II 171026/II
 506. ZIELEWSKA B.:
     Dialog we współczesnej edukacji filozoficznej / Beata Zielewska. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002. - 190, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. Indeks. - ISBN 83-7299-198-7
  Sygnatury : II 172201/II
 507. ZIELIŃSKI J., STASIAK J.:
     Świat sztuki : podręcznik : klasy 1-3 / Jacek Antoni Zieliński, Joanna Stasiak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003. - 239, [1] s. : il., mapy kolor. ; 24 cm. - Na okł. podtyt.: gimnazjum. - ISBN 83-02-08588-X
  Sygnatury : II 171196/II
 508. ZIMSEN K.:
     Jak kochać dzieci aby nas kochały? / Karen Zimsen ; ze szw. przeł. Beata Niewinna, Andrzej Niewinny-Dobrowolski. - Warszawa : "Świat Książki", 2003. - 174, [1] s. ; 20 cm. - Tyt. oryg.: "Nyd dem, mens I har dem" 1995. Na okł. podtyt.: poradnik dla rodziców : mądry, użyteczny, przyjazny. - ISBN 83-7391-083-2 : zł 24,90
  Sygnatury : I 73275/I
 509. ZIOŁO E., WIATR K.:
     Mały Książę czyli O doświadczaniu istnienia w drodze / Elżbieta Zioło, Krzysztof Wiatr. - Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2001. - 141 s. ; 21 cm. - (Metodyczna Biblioteka "To lubię"). - Na okł. podtyt.: pomysły lekcji . - Bibliogr. - ISBN 83-88365-65-7
  Sygnatury : II 171268/II
 510. ZIOŁO I.:
     Edukacja środowiskowa na poziomie nauczania zintegrowanego / Irmina Zioło. - Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2002. - 125, [3] s. ; 21 cm. - (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 0239-6025 ; nr 346). - Bibliogr. - ISBN 83-7271-178-X
  Sygnatury : CzSt 172388/II
 511. ZIONTEK B.:
     W cieniu Staszica : 100 lat najstraszej szkoły zawodowej w Siedlcach / Bogdan Ziontek. - Warszawa : Towarzystwo "Ogród Ksiąg", 2003. - 324, [1] s., [16] s. tabl. : il. ; 21 cm. - (Biblioteka "Ogrodu Ksiąg" ; t. 12). - Bibliogr. s. 319-322. - Zawiera tabele. - ISBN 83-904411-6-0
  Sygnatury : II 174718/II
 512. Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / red. Teresa Sołtysiak, Jolanta Sudar-Malukiewicz. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. - 469 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pr. - Zawiera tabele. - ISBN 83-7096-466-4
  Sygnatury : II 171890/II
 513. ŻŁOBICKI W.:
     Ukryty program w edukacji : między niewiedzą a manipulacją / Wiktor Żłobicki. - Kraków : "Impuls", 2002. - 142, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 137-[143]. Zawiera tabele. - ISBN 83-7308-224-7
  Sygnatury : II 174582/II
 514. ŻMIJEWSKA E.:
     Ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów w edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Żmijewska. - Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2002. - 141, [1] s. : il. ; 21 cm. - (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 0239-6025 ; nr 330). - Bibliogr. - ISBN 83-7271-152-6
  Sygnatury : II 170247/II
 515. ŻUCHOWSKA W.:
     Opowieści z Narni czyli Wielka podróż : Lew, Czarownica i stara szafa / Wiesława Żuchowska. - Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2002. - 117 s. ; 20 cm. - (Metodyczna Biblioteka "To lubię!"). - Na okł. podtyt.: pomysły lekcji . - Bibliogr. - ISBN 83-88365-00-2
  Sygnatury : II 171265/II

  Ta strona została stworzona przez system PROLIB