HISTORIA

 1. "Głogów - 750 lecie nadania praw miejskich" = Glogau - Verleihung des Stadtrechts vor 750 Jahren / [tł. Anna Kucharczyk]. - Głogów : Towarzystwo Ziemi Głogowskiej, 2003. - 69 s. ; 30 cm. - (Biblioteka Encyklopedii Ziemi Głogowskiej ; 61). - Tekst równ. pol., niem., err. - ISBN 83-89306-03-4
  Sygnatury : Od.ZS 19367/III
 2. ACHMATOWICZ A.:
     Polityka Rosji w kwestii polskiej w pierwszym roku Wielkiej Wojny 1914-1915 / Aleksander Achmatowicz. - Warszawa : "Neriton" : Instytut Historii PAN, 2003. - 403 s. : tab. ; 24 cm. - Indeks. - ISBN 83-88973-67-3 ("Neriton")
  Sygnatury : II 177213/II
 3. ACHREMCZYK S.:
     Warmia / Stanisław Achremczyk. - Olsztyn : "Littera", 2000. - 368 s. : il. ; 25 cm. - Indeks. - ISBN 83-901431-9-4
  Sygnatury : II 175969/II
 4. ADAMSKA-HEŚ D.:
     Monarchia Piastów : 1038-1399 / [red. nauk. t. Marek Derwich ; aut. Dagmara Adamska-Heś et al.]. - Warszawa : "Horyzont" ; Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 2003. - 264 s. : il. kolor., mapy ; 29 cm. - (Polska - dzieje cywilizacji i narodu). - Nazwy aut. na s. 4 . - Bibliogr. Indeksy. - ISBN 83-7023-989-7. -ISBN 83-7311-519-6 ("Horyzont")
  Sygnatury : III 19152/III, DInf 19190/III
 5. ALBERSKA M.:
     Ośrodki emigracji polskiej wobec kryzysów politycznych w kraju (1956-1981) / Małgorzata Alberska ; Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Politologii. - Wrocław : "Arboretum", 2000. - 230 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86308-39-7
  Sygnatury : II 175418/II
 6. ALFÖLDY G.:
     Historia społeczna starożytnego Rzymu / Géza Alföldy ; przekł. [ z niem.] Anna Gierlińska ; do druku podał Leszek Mroziewicz. - Wyd. 3. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2003. - 332 s., [3] k. tabl. złoż. : mapy. - Oryg.:"Römische Sozialgeschichte...". - Bibliogr. s. 323-325. - Indeks. - ISBN 83-7177-305-6
  Sygnatury : II 175280/II
 7. ALLERHAND M., ALLERHAND L.:
     Zapiski z tamtego świata / Maurycy Allerhand, Leszek Allerhand. - Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2003. - 135 s., [14] s. tabl. : il., mapa ; 24 cm. - ISBN 83-88365-84-3
  Sygnatury : II 175909/II, 176316/II
 8. ALVAREZ D., GRAHAM R.:
     Nic świętego : nazistowski wywiad przeciw Watykanowi 1939-1945 / David Alvarez, Robert A. Graham. - Gdynia : "Armagedon", 2003. - 276 s. ; 22 cm. - (Zakręty Historii). - Tyt. oryg.: Nothing sacred [...]. - Bibliogr. s. 268-270. Indeks. - ISBN 83-911393-8-7
  Sygnatury : II 175292/II
 9. ANTONÓW R.:
     Pod czarnym sztandarem : anarchizm w Polsce po 1980 roku / Radosław Antonów. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004. - 434 s. : fot. ; 25 cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2628). - Bibliogr. s. 382-400. Streszcz. ang. Indeks. - ISBN 83-229-2498-4
  Sygnatury : FiS 178461/II
 10. Antypolska akcja nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce Wschodniej w świetle dokumentów Rady Głównej Opiekuńczej 1943-1944 / wstęp i oprac. Lucyna Kulińska i Adam Roliński. - Kraków : Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego : "Księgarnia Akademicka", 2003. - XVI, 526, [2] s. : il., faks., mapy, tab. ; 25 cm. - (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 21) (Dokumenty do Dziejów Stosunków Polsko-Ukraińskich 1939-1945 ; t. 1). - Na grzb. akronim serii: BCDCN . - Indeksy. - ISBN 83-7188-620-9
  Sygnatury : II 177169/II
 11. Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Gorzowie Wielkopolskim : przewodnik po zasobie archiwalnym : opracowanie zbiorowe / pod red. Dariusza Rymara ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Państwowe w Szczecinie. - Warszawa : NDAP - Wydział Wydawnictw, 2002. - 380 s., [8] s. tabl. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 323-327. Indeks. Streszcz. ang., niem. - ISBN 83-89115-05-0
  Sygnatury : II 176002/II
 12. ATTALI J.:
     Żydzi, świat, pieniądze / Jacques Attali ; przeł. Krystyna i Krzysztof Pruscy. - Warszawa : "Cyklady", 2003. - 455, [3] s., [20] s. tabl. : il. ; 23 cm. - Tyt. oryg.: "Les Juifs, le monde et l'argent". - Bibliogr. s. 409-426. Indeks. - ISBN 83-86859-80-6
  Sygnatury : II 175314/II
 13. AUGUSTYNIAK U.:
     Monarchia Jagiellonów : 1399-1586 / [red. nauk. t. Marek Derwich ; aut. Urszula Augustyniak et al.]. - Warszawa : "Horyzont" ; Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 2003. - 262 s. : il. kolor., mapy ; 29 cm. - (Polska - dzieje cywilizacji i narodu). - Nazwy aut. na s. 4 . - Bibliogr. Indeksy. - ISBN 83-7311-565-X ("Horyzont"). -ISBN 83-7384-018-4
  Sygnatury : III 19153/III, DInf 19191/III
 14. AUGUSTYNIAK U.:
     Rzeczpospolita szlachecka : 1586-1795 / [red. nauk. t. Marek Derwich ; aut. Urszula Augustyniak et al.]. - Warszawa : "Horyzont" ; Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 2003. - 264 s. : il. kolor. ; 28 cm. - (Polska - dzieje cywilizacji i narodu). - Indeks. - ISBN 83-7311-566-8 (Horyzont). - ISBN 83-7384-055-9
  Sygnatury : III 19154/III, DInf 19192/III
 15. Autobiografia naukowa / Karol Górski ; pod red. Wiesława Sieradzana ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika [w Toruniu]. - Toruń : Wydaw. UMK, 2003. - 248, [4] s. : fot., portr. ; 21 cm. - (Homines et Historia). - Streszcz. ang., fr., niem., ros. - Bibliogr. prac. K. Górskiego s. 185-[249]. - ISBN 83-231-1642-3
  Sygnatury : II 178693/II
 16. Autobiografia Rudolfa Hössa komendanta obozu oświęcimskiego / [przekł. Wiesław Grzymski]. - Kraków : Mireki, cop. 2003. - 277, [1] s. ; 21 cm. - ISBN 83-89533-00-6
  Sygnatury : II 175270/II
 17. BABNIS M.:
     Polska nad Sekwaną albo Powstanie styczniowe w oczach Francuzów / Maria Babnis ; Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk. - Gdańsk : BG PAN, 2003. - 178, [1] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. s. 177-178. Indeks. - ISBN 83-913672-1-5
  Sygnatury : III 19542/III
 18. Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1998 roku = Archeologické výzkumy v Horním Slezsku a na jeho pomezí v roce 1998 / [red. tomu Eugeniusz Tomczak] ; Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska. - Katowice : Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska, 2001. - 305, [2] s. [6] k. tabl. : il., mapy ; 24 cm. - ISBN 83-85871-21-7
  Sygnatury : II 178165/II
 19. Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 1999-2000 = Archeologické výzkumy v Horním Slezsku a na jeho pomezí v letech 1999-2000 / [red. tomu Eugeniusz Tomczak ; red. nauk. części czeskiej Vratislav Janák] ; Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach. - Katowice : Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, 2002. - 515, [1] s., [10] s. tabl. : fot., mapy ; 23 cm. - ISBN 83-85871-28-4
  Sygnatury : II 178166/II
 20. Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2001-2002 = Archeologické výzkumy v Horním Slezsku a na jeho pomezí v letech 2001-2002 / [red. tomu Eugeniusz Tomczak ; red. naukowy części czeskiej Vratislav Janák] ; Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach. - Katowice : Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, 2004. - 354, [1] s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-85871-33-0
  Sygnatury : II 178998/II
 21. BADZIAK K.:
     W oczekiwaniu na przełom : na drodze od odrodzenia do załamania państwa polskiego : listopad 1918 - czerwiec 1920 / Kazimierz Badziak. - Łódź : "Ibidem", 2004. - 626 s. : tab. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 587-609. Indeks. - ISBN 83-88679-36-8
  Sygnatury : II 178094/II
 22. BAHN P.:
     Archeologia : przewodnik / Paul G. Bahn ; [tł. Ewa Cander]. - Warszawa : "Arkady", 2004. - 432 s. : il. ; 22 cm. - Tyt. oryg.: "Archaeology". - Indeks. - ISBN 83-213-4293-0
  Sygnatury : CzSt 176935/II
 23. BANASZKIEWICZ J.:
     Civitas Schinesghe : Mieszko I i początki państwa polskiego / red. Jan M. Piskorski ; aut. Jacek Banaszkiewicz [et al.]. - Poznań ; Gniezno : OWN PAN, 2004. - 169, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. przy pr. - ISBN 83-7314-027-1
  Sygnatury : CzSt 178635/II
 24. BARBER M.:
     Katarzy / Malcolm Barber ; przeł. Robert Sudół. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 2004. - 248 s., [24] s. tabl. : il., mapy ; 24 cm. - (Tzw. Seria Ceramowska). - Tyt. oryg.: "The Cathars dualist heretics in Languedoc...". - Bibliogr. s. 210-220. Indeksy. - ISBN 83-06-02923-2
  Sygnatury : II 175709/II, FiS 175708/II
 25. BARTOSZEWICZ A.:
     Czas w małych miastach : studium z dziejów kultury umysłowej późnośredniowiecznej Polski / Agnieszka Bartoszewicz ; Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. - Warszawa : "Aspra-Jr" ; Pułtusk : WSH, 2003. - 355 s., [8] s. tabl. : il. (w tym kolor.), faks., tab., wykr. ; 22 cm. - Bibliogr. s. 285-308. - ISBN 83-88766-69-4 ("Aspra-Jr"). -ISBN 83-88067-74-5
  Sygnatury : II 178302/II
 26. BĄCZYK N.:
     Ardeny 1944-1945 / Norbert Bączyk. - Warszawa : "Bellona", 2004. - 239, [1] s., [8] s. tabl. : il., mapy ; 20 cm. - (Historyczne Bitwy). - Bibliogr. s. 227-228. - ISBN 83-11-09842-5
  Sygnatury : I 73662/I
 27. BEDNAREK J.:
     Spory wokół wydarzeń krajowych 1846 roku na łamach prasy Wielkiej Emigracji w latach 1846-1848 / Jerzy Bednarek. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2003. - 289 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 266-282. Indeks. - ISBN 83-7322-650-8
  Sygnatury : II 178951/II
 28. Belarus' i Pol'šča = Polska i Białoruś / pod red. Adama Eberhardta i Uładzimira Ułachowicza. - Warszawa : PISM, 2003. - 217, [3] s. ; 24 cm. - (Spotkania / Polski Instytut SprawMiędzynarodowych). - Bibliogr. - ISBN 83-918046-8-2
  Sygnatury : II 175924/II
 29. BENA W.:
     Polskie Górne Łużyce : przyroda, historia, zabytki / Waldemar Bena. - Zgorzelec : "F. H. Agat", 2003. - 582, [1] s., [16] s. tabl. (w tym kolor.) : faks., fot., mapy, portr., rys. ; 22 cm. - Bibliogr. s. 574-582. - ISBN 83-918198-3-3
  Sygnatury : II 175982/II
 30. BENDER P.:
     Ameryka - nowy Rzym / Peter Bender ; przeł. Agnieszka Krzemińska i Adam Krzemiński. - Warszawa : "Sic!", 2004. - 259, [5] s. ; 21 cm. - Tyt. oryg.: "Weltmacht America". - Na okł. podtyt.: Historia równoległa dwóch imperiów. - Indeks. - ISBN 83-88807-57-9
  Sygnatury : II 179115/II
 31. BENYSKIEWICZ J.:
     Społeczeństwo, władza, państwo / Joachim Benyskiewicz ; Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza UZ, 2003. - 308, [3] s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 302-304. Indeks. - ISBN 83-89321-74-2
  Sygnatury : II 177313/II, 177314/II, 177315/II, 177316/II, 177317/II, 177318/II, 177319/II, 177320/II, 177321/II, CzSt 177312/II
 32. BETLEJ A.:
     Encyklopedia Kresów / słowo wstępne Stanisław Lem ; [aut. Andrzej Betlej et al.]. - Kraków : Wydaw. Ryszard Kluszczyński, [2004]. - 558, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 27 cm. - ISBN 83-89550-93-8
  Sygnatury : DInf 19514/III
 33. BIENS P.:
     Die Neumark im Herzen : zu Landschaft, Natur, Geschichte und Brauchtum im östlichen Brandenburg / Paul Biens ; hrsg. Jörg Lüderitz. - [S.l.] : Individuell Verlag & Werbeagentur e.K. Ines Jerratsch, 2002. - 352 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 3-935552-04-1
  Sygnatury : Od.ZS 175995/II
 34. BIKONT A.:
     My z Jedwabnego / Anna Bikont. - Warszawa : Prószyński i S-ka, cop. 2004. - 417, [1], [14] s. tabl. : il., fot., portr. ; 26 cm. - Bibliogr. s. 407-413. Indeks. - ISBN 83-7337-694-1
  Sygnatury : III 19478/III
 35. Bitwa lwowska 25 VII-18 X 1920 : dokumenty operacyjne / oprac. i przygotował do druku zespół pod red. Marka Tarczyńskiego [oraz] Andrzej Bartnik [ et al.]. - Warszawa : "Rytm", 2002-. - 25 cm
     Cz. 1 : (25 VII-5 VIII). - 2002. - 1144, [16] s. tabl. : fot., mapy, portr., rys. - Indeks. - ISBN 83-7399-012-7
  Sygnatury : II 175274/II/1
 36. BIZIUK P.:
     Hattin 1187 / Piotr Biziuk. - Warszawa : "Bellona", 2004. - 142, [2] s., [16] s. tabl. : il. ; 20 cm. - (Historyczne Bitwy). - Bibliogr. s. 139-140. - ISBN 83-11-09823-9
  Sygnatury : I 73572/I
 37. Blisko, a tak daleko : Polacy w Obwodzie Brzeskim na Białorusi = Blizka, a tak dalëka : Palâki u Bresckaj Boblasci u Belarusi = Blizko, a tak daleko : Polâki v Brestskoj Oblasti v Belorussii / red. nauk. Adam Bobryk ; Siedleckie Towarzystwo Naukowe ; Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" Oddział w Siedlcach. - Warszawa : Siedleckie Towarzystwo Naukowe ; Siedlce : Sowarzyszenie "Wspólnota Polska". Oddział., 2004. - 307 s. : il. ; 24 cm. - Indeks. Spis treści także w jęz. biał. i ros. - ISBN 83-87088-72-2
  Sygnatury : II 178991/II
 38. BODIO T.:
     Kirgistan : historia, społeczeństwo, polityka / pod red. nauk. Tadeusza Bodio ; [aut. Akajew Askar et al.] ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk Politycznych. - Warszawa : "Elipsa", 2004. - 896 s. : faks., mapy, rys., tab. ; 24 cm. - (Współczesna Azja Centralna). - Nazwy aut. na s. 23-26. - Tekst częśc. tł. z kir. Wprowadzenie równol. ang., kir., niem., pol., ros. Streszcz. ang., kir., niem., pol., ros. Bibliogr. s. 873-896. - ISBN 83-7151-531-6
  Sygnatury : II 176384/II
 39. BOGUSŁAWSKI A.:
     W znak Pogoni : internowanie Polaków na Litwie IX 1939-VII 1940 / Andrzej Bogusławski. - Toruń ; Łysomice : ECE Europejskie Centrum Edukacyjne, cop. 2004. - 282 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 262-267. Indeks. - ISBN 83-88089-07-2
  Sygnatury : II 178095/II
 40. BOŃCZUK U.:
     Pod zaborami : 1795-1914 / [red. nauk. t. Marek Derwich ; aut Urszula Bończuk et al.]. - Warszawa : "Horyzont" ; Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 2003. - 244 s. : il., fot. (gł. kolor.), mapy ; 29 cm. - (Polska - dzieje cywilizacji i narodu). - Nazwy aut. na s. 4 . - Bibliogr. s. 228-230. Indeksy. - ISBN 83-7311-796-2 ("Horyzont"). -ISBN 83-7384-070-2
  Sygnatury : III 19155/III, DInf 19193/III
 41. BORYNA M.:
     Tajemnice Szprotawy i okolic / Maciej Boryna. - Zielona Góra : Maciej Boryna, 2001. - 151, [4] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 120. - ISBN 83-913508-1-9
  Sygnatury : Od.ZS 177260/II
 42. BOXSEL M.:
     Encyklopedia głupoty / Matthijs van Boxsel ; przeł. Alicja Dehue-Oczko. - Warszawa : "W.A.B.", 2004. - 263, [9] s. : il. ; 20 cm. - Tyt. oryg.: "De encyclopedie van de domheid". - ISBN 83-7414-033-X
  Sygnatury : II 178931/II
 43. BRAUDEL F.:
     Morze Śródziemne i świat śródziemnomorski w epoce Filipa II / Fernand Braudel. - Wyd. 2. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 2004. - 24 cm
     T. 1 / z fr. przeł. Tadeusz Mrówczyński i Maria Ochab ; wstępem opatrzyli Bronisław Geremek i Witold Kula. - 670, [1] S. : il. - ISBN 83-05-13338-9
  Sygnatury : II 178309/II/1
     T. 2 / z fr. przeł. Marcin Król i Maria Kwiecieńska. - 715, [1] s. : il. - Bibliogr. s. 599-656. Indeksy. - ISBN 83-05-13339-7
  Sygnatury : II 178309/II/2
 44. BROGAN H.:
     Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki / Hugh Brogan ; przeł. Elżbieta Macauley. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydaw., cop. 2004. - 795, [1] s. : mapy ; 24 cm. - Bibliogr. s. 758-764. Indeks. - ISBN 83-04-04640-7
  Sygnatury : II 177013/II, 177014/II, 177015/II
 45. BUKOWIECKI J.:
     Krótka rozprawa o hojności i chciwości / Jan Bukowiecki ; tł. Elwira Buszewicz ; przedm. Dariusz Aleksander Rymar. - Gorzów Wlkp. ; Bledzew : Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości, 2004. - 74 s. : faks. ; 20 cm. - (Biblioteczka Nadwarciańskiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego ; nr 16). - Bibliogr. s. 72-74. - ISBN 83-88514-06-7
  Sygnatury : I 74000/I
 46. BUNAR P., SROKA S.:
     Słownik wojen, bitew i potyczek w średniowiecznej Polsce / Piotr Bunar, Stanisław A. Sroka. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2004. - 128 s. ; 17 cm. - Pełna nazwa wydawcy w cop . - Bibliogr. s. 107-110. Indeksy. - ISBN 83-242-0397-4
  Sygnatury : I 73502/I, 73519/I
 47. BURDUKIEWICZ J.:
     U źródeł Polski : do roku 1038 / [red. nauk. t. Marek Derwich, Adam Żurek ; aut. Jan M. Burdukiewicz et al.]. - Warszawa : "Horyzont" ; Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 2002. - 247, [1] s. : il kolor., mapy kolor. ; 29 cm. - (Polska - dzieje cywilizacji i narodu). - Bibliogr. Indeksy. - ISBN 83-7311-518-8 ("Horyzont"). -ISBN 83-7023-954-4
  Sygnatury : III 19151/III, DInf 19189/III
 48. BURL A.:
     Heretycy : krucjata przeciw albigensom / Aubrey Burl ; przeł. Dorota Strukowska. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 2003. - 295, [5] s. : il. ; 22 cm. - Tyt. oryg.: God's heretics [...]. - Bibliogr. s. 292-[297]. - ISBN 83-7384-075-3
  Sygnatury : II 175792/II
 49. BÜHRER-THIERRY G.:
     Imperium Karola Wielkiego / Genevieve Bührer-Thierry ; przekł. Beata Spieralska. - Warszawa : "Bellona", cop. 2004. - 268, [1] s. : il. ; 20 cm. - (Miniatury Historyczne). - Bibliogr. s. 264-266. - ISBN 83-11-10043-8
  Sygnatury : I 73978/I
 50. CAESAR G.:
     Corpus Caesarianum / tł. i oprac. Eugeniusz Konik i Wanda Nowosielska. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003. - IX, [1], 519, [1] s. : faks., portr., rys. ; 29 cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2480). - Bibliogr. s. 466-469. Indeks. - ISBN 83-229-2294-9
  Sygnatury : III 19456/III
 51. CETWIŃSKI M.:
     Metamorfozy śląskie : studia źródłoznawcze i historiograficzne / Marek Cetwiński. - Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2002. - 459 s. ; 23 cm. - Bibliogr. s. 455-458. - ISBN 83-7098-681-1
  Sygnatury : II 175226/II
 52. CHOIŃSKA-MIKA J.:
     Sejmiki mazowieckie w dobie Wazów / Jolanta Choińska-Mika. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 1998 (Warsz. : WS). - 213, [3] s. : il., faks., mapa, portr. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 187-189. - Indeks. - ISBN 83-7059-343-7
  Sygnatury : II 178286/II
 53. Christianitas et cultura Europae : księga jubileuszowa profesora Jerzego Kłoczowskiego. 1 / red. Henryk Gapski. - Lublin. : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 1998. - 826 s. : il., 1 faks., 3 fot. (w tym kolor.), mapy, 1 pl., wykr. ; 27 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-85854-27-4 (cz. 1)
  Sygnatury : III 19251/III, 19253/III
 54. Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich / red. nauk. Zofia Abramowicz ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologiczny. - Białystok : Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku, 2003. - 677 s. ; 24 cm. - ISBN 83-89031-78-7
  Sygnatury : II 177964/II
 55. CHUTKOWSKI J.:
     Głogów w XX wieku : zarys monograficzny / Janusz Chutkowski. - Głogów : Towarzystwo Ziemi Głogowskiej, 2004. - 240, [6] s., 40 s. tabl. : fot., pl. ; 25 cm. - (Biblioteka Encyklopedii Ziemi Głogowskiej ; 37). - Bibliogr. s. 231-240. - Indeks. - ISBN 83-89306-04-2
  Sygnatury : Od.ZS 19368/III
 56. CIESIELSKI S., HRYCIUK G., SREBRAKOWSKI A.:
     Masowe deportacje ludności w Związku Radzieckim / Stanisław Ciesielski, Grzegorz Hryciuk, Aleksander Srebrakowski. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2004. - 508 s., [1] k. tabl. złoż. : mapa ; 24 cm. - Bibliogr. s. 485-500. Indeks. Zawiera tabele. - ISBN 83-7322-782-2
  Sygnatury : II 175894/II
 57. Civitas Schinesghe cum pertinentiis / pod red. Wojciecha Chudziaka ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Instytut Archeologii. - Toruń : Wydaw. UMK, 2003. - 165 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pr. - ISBN 83-231-1613-X
  Sygnatury : II 175820/II
 58. CLARK C.:
     Historia Australii / Manning Clark ; przekł. Katarzyna Bażyńska-Chojnacka, Piotr Chojnacki. - Warszawa : "Bellona" ; Gdańsk : "Marabut", 2004. - 266, [1] s. : mapa ; 24 cm. - (Narody i Cywilizacje). - Bibliogr. s. 252-254. Indeks
  Sygnatury : II 176855/II, 176856/II
 59. Codzienność zapamiętana : Warmia i Mazury we wspomnieniach / red. Hans-J~:urgen Karp, Robert Traba ; przekł. tekstów niem. Jolanta Pawłowska. - Olsztyn : Wspólnota Kulturowa "Borussia" ; Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN [Polskiej Akademii Nauk], 2004. - 496 s. : fot. ; 24 cm. - (Świadectwa ; 2). - Tekst częśc. tł. z niem. . - Bibliogr. s. 22-24. Indeks. - ISBN 83-89233-11-8 ("Borussia")
  Sygnatury : II 178057/II
 60. COLLIS M.:
     Cortés i Montezuma / Maurice Collis ; przeł. Anna Rojkowska. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 2004. - 190, [3] s. ; 21 cm. - (Historia i Tradycja). - Tyt. oryg. : "Cortés & Montezuma". - ISBN 83-7384-142-3
  Sygnatury : II 178752/II
 61. Constantine Porphyrogenitus De administrando imperio / greek text ed. by Gy. Moravcsik ; eng. transl. by R. J. H. Jenkins. - New, rev. ed. ; 4th impr. - Washington : Dumbarton Oaks [et al.], 2002. - IX, [2], 341 s. ; 24 cm. - (Corpus Fontium Historiae Byzantinae; Consilio Societatis Internationalis Studiis Byzantinis Provehendis Destinatae Editum ; vol. 1). - Indeks. - Tekst częśc. równol. grec. i ang. - ISBN 0-88402-021-5
  Sygnatury : II 177531/II
 62. CORM G.:
     Bliski Wschód w ogniu : oblicza konfliktu 1956-2003 / Georges Corm ; przekł. Ewa Cylwik, Radosław Stryjewski. - Warszawa : "Dialog", 2003. - 600 s. ; 24 cm. - Indeks. - ISBN 83-88938-35-5
  Sygnatury : CzSt 175063/II
 63. CRAWFORD M.:
     Rzym w okresie republiki / Michael Crawford ; przeł. Jerzy Rohoziński. - Warszawa : Prószyński i S-ka, [2004]. - 270 s., [8] s. tabl. : il. ; 20 cm. - Tyt. oryg.: "The Roman Republic". - ISBN 83-7255-199-5
  Sygnatury : I 73514/I, 73515/I, 73885/I, 73886/I, 73887/I
 64. CUBAŁA A.:
     Ku wolności... : międzynarodowe, polityczne i psychologiczno-socjologiczne aspekty Powstania Warszawskiego / Agnieszka Cubała ; słowo wstępne Wojciech Roszkowski. - Warszawa : "Rytm", cop. 2003. - 197, [1] s. ; 22 cm. - Bibliogr. s. 171-187. Indeks. - ISBN 83-7399-015-1
  Sygnatury : II 175286/II
 65. CYGAŃSKI M., DUBICKI T.:
     Skrajna prawica francuska : między nacjonalizmem a faszyzmem 1918-1945 / Mirosław Cygański, Tadeusz Dubicki. - Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2003. - 295 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 269-280. Indeks. - ISBN 83-7098-200-X
  Sygnatury : II 177554/II
 66. Cywilizacja europejska : wykłady i eseje / pod red. Macieja Koźmińskiego ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "Scholar" : Collegium Civitas Press, 2004. - 467 s. : il. ; 24 cm. - Indeks. Stresz. ang. - ISBN 83-7383-070-7
  Sygnatury : II 177802/II, 177803/II, 177804/II
 67. Cywilizacja prowincji Rzeczypospolitej szlacheckiej / pod red. Aleksandra Jankowskiego i Andrzeja Klondera. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004. - 343, [1] s., [28] s. tabl. (w tym kolor.) : il., fot., tab., wykr. ; 25 cm. - Mater. z konferencji, Lubostroń 2004. - Przedm równol. pol. ang. Streszcz. ang. przy mater. - ISBN 83-7096-518-0
  Sygnatury : II 177948/II
 68. CZAPSKA M.:
     Europa w rodzinie ; Czas odmieniony / Maria Czapska ; wstęp Adam Zagajewski. - Kraków : "Znak", 2004. - 382, [2] s., [5] k. tal. złoż., [16] s. tabl. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. prac Marii Czapskiej s. 360. Indeks. - ISBN 83-240-0402-5
  Sygnatury : II 176182/II
 69. CZEREP S.:
     Bitwa pod Łuckiem : walne starcie zbrojne kampanii 1916 roku na wschodnim teatrze wydarzeń militarnych pierwszej wojny światowej (4 czerwca - 10 lipca) / Stanisław Czerep. - Białystok : Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku, 2003. - 320 s., [4] k. tabl. : il., mapy ; 24 cm. - Bibliogr. Indeksy. - ISBN 83-87881-27-9
  Sygnatury : II 178830/II
 70. CZUBIŃSKI A.:
     Poznań w latach 1918-1939 / Antoni Czubiński. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2004. - 299, [1] s. ; 21 cm. - (Wielkopolska : historia, społeczeństwo, kultura ; 17). - Bibliogr. s. 273-285. Indeks. - ISBN 83-7177-338-2
  Sygnatury : II 178683/II
 71. CâMPEANU P.:
     Ceauşescu : lata odliczane wstecz / Pavel Câmpeanu ; przeł. Halina Mirska-Lasota. - Warszawa : "Iskry", cop. 2004. - 572, [4] s., [16] s. tabl. : faks., fot., portr. ; 25 cm. - Tyt. oryg.: "Ceausescu, anii numărătorii inverse" 2002 . - Indeks. - ISBN 83-207-1731-0
  Sygnatury : II 175892/II
 72. DACH K., DUBICKI T.:
     Marszałek Ion Antonescu : biografia żołnierza i polityka / Krzysztof Dach, Tadeusz Dubicki. - Łódź ; Kurowice : "Ibidem", 2003. - 247, [2] s., [21] s. tabl. : il., mapy ; 23 cm. - Bibliogr. Indeks. - ISBN 83-88679-28-7
  Sygnatury : II 175864/II
 73. DANECKI J.:
     Kultura i sztuka islamu / Janusz Danecki. - Warszawa : "Elipsa", 2003. - 304 s., [24] s. tabl. kolor. : il., fot., pl., rys., mapy ; 24 cm. - Bibliogr. s. 296-299. - ISBN 83-7151-586-3
  Sygnatury : FiS 176387/II
 74. DAVIES N.:
     Powstanie '44 / Norman Davies ; przekł. Elżbieta Tabakowska. - Kraków : "Znak", 2004. - 958, [1] s., [72] s. tabl. : il., fot. ; 25 cm. - Tyt. oryg.: Rising '44. "Thebattle for Warsaw". - Indeks. - ISBN 83-2400459-9
  Sygnatury : II 178472/II, 178571/II
 75. DAVIES N.:
     Złote ogniwa : Polska - Europa / Norman Davies ; [ tł. Elżbieta Tabakowska, Katarzyna Górska-Łazarz ; wybór tekstów, teksty w klamrach Krzysztof Jabłonka]. - Warszawa : "Rosikon-Press", cop. 2004. - 367, [1] s. : il. ; 29 cm. - Książka składa się z dwóch części o wspólnej paginacji połączonych mapą. - ISBN 83-88848-12-7
  Sygnatury : III 19476/III
 76. Dawna Zielona Góra : kronika od 1623 do 1795 roku = Das alte Grünberg : Chronik von 1623 bis 1795 / oprac. Jarochna Dąbrowska-Burkhardt. - Zielona Góra : Fundacja "My w Europie", 2004. - 282 s. : il. ; 24 cm. - Tekst równol. w jęz. niem. - ISBN 6082433
  Sygnatury : II 179128/II
 77. DECZKOWSKI J.:
     Wspomnienia żołnierza baonu AK "Zośka" / Juliusz Bogdan Deczkowski "Laudański". - Wyd. 3. - Warszawa : Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Wydaw., 2004. - 423, [2] s., [84] s. tabl. : faks., fot., mapy, portr. ; 24 cm. - Na książce także pseud. aut.: "Laudański" . - Indeks. - ISBN 83-88909-18-5
  Sygnatury : II 178952/II
 78. DELIMATA M.:
     Dziecko w Polsce średniowiecznej / Małgorzata Delimata. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2004. - 259 s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 218-256. - ISBN 83-7177-361-7
  Sygnatury : CzSt 176950/II
 79. DERDEJ P.:
     Koronowo 1410 / Piotr Derdej. - Warszawa : "Bellona", cop., 2004. - 182, [2] s., [8] s. : il. ; 20 cm. - (Historyczne Bitwy). - Bibliogr. s. 180-182. - ISBN 83-11-099951-0
  Sygnatury : I 73866/I
 80. DESZCZYŃSKI M.:
     Ostatni egzamin : Wojsko Polskie wobec kryzysu czechosłowackiego 1938-1939 / Marek Piotr Deszczyński. - Warszawa : "Neriton", 2003. - 497, [3] s., [44] s. tabl., [2] k. tabl. złoż. (w tym luz.) : faks., fot. (w tym kolor.), mapy kolor., portr., rys., err. ; 25 cm. - Streszcz. ang. Bibliogr. s. 425-467. Indeks. - ISBN 83-88973-61-4
  Sygnatury : II 175954/II
 81. DĘBSKI S.:
     Między Berlinem a Moskwą : stosunki niemiecko-sowieckie 1939-1941 / Sławomir Dębski. - Warszawa : PISM, 2003. - 816, [2] s. : il., mapy ; 25 cm. - (Monografie / Polski Instytut Spraw Międzynarodowych). - W aneksie tekst niem. Streszcz. ang. Bibliogr. Indeks. - ISBN 83-918046-2-3
  Sygnatury : II 175816/II
 82. Diktaturbewältigung und nationale Selbstvergewisserung : Geschichtskulturen in Polen und Spanien im Vergleich / hrsg. von Krzysztof Ruchniewicz, Stefan Troebst ; Centrum im. Willy Brandta. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004. - 276 s. : il. ; 24 cm. - (Monografie Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego ; 12). - Diktaturbewaltigung und nationale Selbstvergewisserung. - Indeks. - ISBN 83-229-2504-2
  Sygnatury : II 178455/II
 83. DMOWSKI R.:
     Duch Europy / Roman Dmowski. - Wyd. 3. - Biała Podlaska : "Rekonkwista", 2004. - 42, [3] s. ; 21 cm. - ISBN 83-918593-2-0
  Sygnatury : II 176849/II, 176850/II
 84. Do prześladowania nie daliśmy powodu... : materiały z sesji poświęconej procesowi Kurii krakowskiej / pod red. Ryszarda Terleckiego ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Kraków : Wydaw. Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", 2003. - 205, [2] s., [4] s. tabl. : fot. ; 25 cm. - Indeks. - ISBN 83-88385-29-1
  Sygnatury : II 176581/II
 85. Dokumenty polskie z archiwów dawnego Królestwa Węgier / wyd. i oprac. Stanisław A. Sroka. - Kraków : Towarzystwo Naukowe "Societas Vistulana", 1998. - 25 cm. - Tyt. równol. na s. przedtyt. : Documenta ad Res Poloniae pertinentia, quae in archivis veteris Regni Hungariae asservantur
     T. 1 : (Do 1450 r.). - 1998. - XXVII, 150, [1] s. - Indeks. - ISBN 83-909094-0-5
  Sygnatury : DInf 161147/II/1
     T. 2 : (Dokumenty z lat 1451-1480). - 2000. - XXIX, 211, [2] s. - Indeks. - ISBN 83-909094-9-9
  Sygnatury : DInf 161147/II/2
     T. 3 : (Dokumenty z lat 1481-1500). - 2003. - 259, [3] s. - Na s. przytyt. tyt. równol.: (Documenta ex annis 1481-1500). - Indeksy. - ISBN 83-88385-17-8
  Sygnatury : DInf 161147/II/3
 86. Dokumenty strony polsko-litewskiej pokoju mełneńskiego z 1422 roku / wydali Przemysław Nowak i Piotr Pokora. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2004. - XVII, 99, [1] s. : il. ; 30 cm. - ISBN 83-7177-233-5
  Sygnatury : III 19437/III
 87. Doświadczenia graniczne : młodzież bada polsko-niemiecką historię / pod red. Alicji Wancerz-Gluzy i Gabriele Bucher-Dinç ; ze wstępem Władysława Bartoszewskiego i Richarda von Weizsäckera ; [tł. z niem. Herbert Ulrich, Jolanta Pawłowska]. - Warszawa : Ośrodek "Karta", 2003. - 370 s., [28] s. tabl. : il., mapy ; 21 cm. - U dołu okł.: Karta, Körber-Stiftung, Forum für Impulse. - ISBN 83-88288-61-X
  Sygnatury : II 175029/II
 88. Drogi do niepodległości : ziemie polskie w dobie odbudowy Państwa Polskiego : studia / pod red. Zbigniewa Karpusa, Mieczysława Wojciechowskiego. - Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003. - 303 s. ; 24 cm. - Indeks. - ISBN 83-231-1499-4
  Sygnatury : II 176306/II
 89. DROZDOWSKI M., ZAHORSKI A.:
     Historia Warszawy / Marian Marek Drozdowski, Andrzej Zahorski. - Wyd. nowe, rozsz. i uzup. - Warszawa : "Jeden Świat", 2004. - 520, [3] s. : il., faks., fot., mapy, pl., portr., tab., wykr. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 464-478. Indeks. - ISBN 83-89632-04-7 : zł 52
  Sygnatury : CzSt 177771/II
 90. DUBIEL P., KOZAK J.:
     Polacy w II wojnie światowej : kim byli, co robili / Paweł Dubiel, Józef Kozak. - Warszawa : "Rytm", cop. 2003. - 238 s. : tab. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 207-213. Indeks. - ISBN 83-7399-054-2
  Sygnatury : CzSt 178947/II
 91. DUDEK A.:
     Reglamentowana rewolucja : rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990 / Antoni Dudek. - Wyd. 2. - Kraków : "Arcana", 2004. - 511 s. : tab. ; 22 cm. - (Arkana Historii). - Bibliogr. s. 491-511. Indeks. - ISBN 83-89243-95-4
  Sygnatury : CzSt 178231/II
 92. Dusza polska i rosyjska : (od Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina do Czesława Miłosza i Aleksandra Sołżenicyna) : materiały do "katalogu" wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan / pod red. Andrzeja de Lazari ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. - Warszawa : PISM, 2004. - 445, [1] s. ; 24 cm. - (Antologie). - ISBN 83-918046-3-1
  Sygnatury : FiS 175905/II
 93. DWORZACZKOWA J.:
     Z dziejów braci czeskich w Polsce / Jolanta Dworzaczkowa. - Poznań : Instytut Historii UAM - Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2003. - 126, [1] s., [1] k. tabl. : il. ; 24 cm. - (Publikacje Instytutu Historii UAM, 1234-2041 ; 57). - Bibliogr. - ISBN 83-89407-15-9
  Sygnatury : II 175094/II
 94. DYBIEC J.:
     Nie tylko szablą : nauka i kultura polska w walce o utrzymanie tożsamości narodowej 1795-1918 / Julian Dybiec. - Kraków : "Księgarnia Akademicka", 2004. - 354, [2] s., [12] s. tabl. : faks. ; 21 cm. - Streszcz. ang. - Indeks. - ISBN 83-7188-694-2
  Sygnatury : FiS 178125/II
 95. DZIECHCIŃSKA H.:
     Świat i człowiek w pamiętnikach trzech stuleci: XVI, XVII, XVIII / Hanna Dziechcińska ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : IBL PAN. Wydaw., 2003. - 163 s., 10 s. tabl. (w tym kolor.) : il. ; 20 cm. - Indeks. - ISBN 83-89348-03-9
  Sygnatury : I 73435/I, 73570/I
 96. Dzieje Margonina : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Rzepy ; [zespół aut. Paweł Anders et al.] ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. WBP, 2002. - 238, [1] s. : il. ; 21 cm. - (Biblioteka "Kroniki Wielkopolski". ; nr 10. Dzieje Miast Wielkopolski). - Bibliogr. Indeks. - ISBN 83-85811-85-0
  Sygnatury : II 175355/II
 97. Dzieje Trzemeszna : praca zbiorowa / pod red. Czesława Łuczaka ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. WBP, 2002. - 451, [1] s. : il. ; 21 cm. - (Biblioteka "Kroniki Wielkopolski". Dzieje Miast Wielkopolski ; nr 11). - Bibliogr. Indeks. - ISBN 83-85811-80-X
  Sygnatury : II 175356/II
 98. Dzieje wsi pomorskiej : II Miedzynarodowa Konferencja Naukowa : Włościbórz, gmina Dygowo, powiat kołobrzeski, 23-24 maja 2003 : materiały / pod red. Radosława Gazińskiego i Andrzeja Chludzińskiego ; Gminny Zespół oświaty i Kultury w Dygowie, Uniwersytet Szczeciński. - Dygowo : Gminny Zespół oświaty i Kultury ; Szczecin : US, 2003. - 270, [8] s. : il. ; 24 cm. - Tyt. oryg.: Die Geschichte des Pommerschen Dorfes. - ISBN 83-917447-5-2
  Sygnatury : II 178183/II
 99. Dzieje wsi pomorskiej : III Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Włościbórz, gmina Dygowo, powiat kołobrzeski, 14-16 maja 2004 : materiały / pod red. Radosława Gazińskiego i Andrzeja Chludzińskiego ; Gminny Zespół oświaty i Kultury w Dygowie, Uniwersytet Szczeciński. - Koszalin : Alta Press, 2004. - 304 s., [6] s. tabl. : il. - Tyt. równol.: Die Geschichte des Pommerschen Dorfes. - ISBN 83-917447-6-0
  Sygnatury : II 178184/II
 100. DZIERZKOWSKA A.:
     Supliki do najwyższej władzy / pod red. Marcina Kuli ; [aut.] Anna Dzierzgowska [et al.] ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : ISP PAN, 1996 (Warsz. : SIMP). - 141 s. ; 21 cm. - ISBN 83-86759-20-8
  Sygnatury : II 175390/II
 101. DZIĘCIOŁOWSKI S.:
     Parlament Polski Podziemnej 1939-1945 / Stanisław Dzięciołowski. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2004. - 258, [2] s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 242-251. Indeks. - ISBN 83-7059-665-7
  Sygnatury : II 179392/II
 102. DZIĘGIELEWSKI J.:
     Sejmy elekcyjne, elektorzy, elekcje 1573-1674 / Jan Dzięgielewski ; Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. - Pułtusk : WSH, 2003. - 224, [1] s. ; 22 cm. - Bibliogr. s. 209-219. Indeks. - ISBN 83-88766-64-8
  Sygnatury : II 175043/II
 103. Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii / pod red. Kazimierza Dopierały. - Toruń : Oficyna Wydawnicza Kucharski, 2003-. - 29 cm. - ISBN 83-89376-10-5
     T. 1 : A-E. - 490, [1] s. : il., (w tym kolor.). - ISBN 83-89376-11-3
  Sygnatury : DInf 19482/III/1
     T. 2 : F-K. - 494, [1] s. : il. (w tym kolor.). - ISBN 83-89376-12-1
  Sygnatury : DInf 19482/III/2
 104. ENGELKING B.:
     "Szanowny panie gistapo" : donosy do władz niemieckich w Warszawie i okolicach w latach 1940-1941 / Barbara Engelking. - Warszawa : Wydaw. IFiS PAN - Instytutu Filozofii i Socjologii [Polskiej Akademii Nauk], 2003. - 116, [4] s., [16] s. tabl. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-7388-028-3
  Sygnatury : II 177121/II
 105. Eugeniusz Kwiatkowski a polskie ziemie zachodnie i północne / pod red. Grzegorza Straucholda. - Wrocław : Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego : Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2003. - 108, [1] s. ; 23 cm. - (Prace Historyczne ; 35). - ISBN 83-87843-13-X
  Sygnatury : II 175206/II
 106. Europa Środkowo-Wschodnia w polskiej myśli politycznej / pod red. Mirosława Dymarskiego i Jerzego Juchnowskiego. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004. - 296 s. ; 21 cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; r 2624). - ISBN 83-229-2497-6
  Sygnatury : II 177812/II
 107. Europa Środkowo-Wschodnia XX wieku : słownik biograficzny : tom sygnalny / pod red. Wojciecha Roszkowskiego ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : ISP PAN, 2001. - 188 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy hasłach. - ISBN 83-88490-20-6
  Sygnatury : II 175359/II
 108. FAIRBANK J.:
     Historia Chin : nowe spojrzenie / John King Fairbank ; przekł. Teresa Lechowska, Zbigniew Słupski ; wstęp Piotr Gillert ; posł. Maria Roman Sławiński. - Wyd. 2 w jęz. pol. - Warszawa : "Bellona" ; Gdańsk : "Marabut", 2003. - V, 484, [6] s., [8] s. tabl. kolor. : il., mapy ; 25 cm. - (Narody i Cywilizacje). - Tyt. oryg.: China. A new history. - Bibliogr. s. 457-466. Indeks. - ISBN 83-1109726-7. - ISBN 83-89261-60-X
  Sygnatury : II 175128/II, 175129/II
 109. FELDBLUM I.:
     A skąd pan właściwie jest...? / na podstawie listów i dokumentów Iga Feldbluma z Hajfy oprac. Antonina Gurycka z Warszawy. - Warszawa : Nowy świat, 2004. - 70, [2] s. : il. ; 22 cm. - ISBN 83-7386-076-2
  Sygnatury : II 176846/II
 110. FERNáNDEZ ÁLVAREZ M.:
     Cesarz Karol V / Manuel Fernández Álvarez ; przeł. Jacek Antkowiak. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 2003. - 302, [1] s., [16] s. tabl. ( w tym kolor.). - (Biografie Sławnych Ludzi). - Tyt. oryg.: Carlos V. - Bibliogr. s. 288-292. Indeks. - ISBN 83-06-02919-4
  Sygnatury : II 175702/II, 175703/II
 111. FLISOWSKI Z.:
     Leyte 1944 / Zbigniew Flisowski. - Warszawa : "Bellona" , 2004. - 231 s., [16] s. tabl. : fot., mapy, portr. ; 19 cm. - (Historyczne Bitwy). - Bibliogr. s. 225-226. - ISBN 83-11-09851-4
  Sygnatury : I 73670/I
 112. FLORKOWSKI H.:
     Ziemiaństwo wielkopolskie : w kręgu arystokracji / red. nauk. Andrzej Kwilecki ; współaut. Henryk Florkowski [et al.]. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2004. - 624 s. : il. ; 25 cm. - Indeksy. Bibliogr. przy pr. - ISBN 83-7177-368-4
  Sygnatury : II 178682/II
 113. FLUTSZTEJN-GRUDA I.:
     Byłam wtedy dzieckiem / Ilona Flutsztejn-Gruda. - Lublin : "Norbertinum", 2004. - 148 s. : fot. ; 19 cm. - (Głosy Ocalonych ; t. 5). - ISBN 83-7222-179-0
  Sygnatury : I 73820/I
 114. FOLTYN E., SZYDŁOWSKI J., FOLTYN E.:
     Archeologia regionu cieszyńskiego : stan badań / Edelgarda M. Foltyn, Jerzy Szydłowski, Eugeniusz Foltyn. - Katowice : Wydaw. UŚ, 2004. - 102, [2] s., [3] k. tabl. złoż. : mapy, rys., tab., err. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 2201). - Streszcz. czes., ang. Bibliogr. s. 71-98. - ISBN 83-226-1308-3 : zł 12
  Sygnatury : II 177893/II, 178042/II
 115. FORYCKI M.:
     Anarchia polska w myśli Oświecenia : francuski obraz Rzeczypospolitej szlacheckiej u progu czasów stanisławowskich / Maciej Forycki. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2004. - 254, [2] s. ; 20 cm. - (Czas i Myśl). - Bibliogr. s. 242-[255]. - ISBN 83-7177-385-4
  Sygnatury : I 73437/I
 116. Francja, Niemcy i Polska w Europie nowożytnej i najnowszej (XVI-XX w.) : dziesięć lat Trójkąta Weimarskiego : konferencja międzynarodowa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 11-12.10.2001 : dix ans du Triangle de Weimar : conférence internationale = La France, l'Allemagne et la Pologne dans l'Europe moderne et contemporaine (XVIe-XXe s.) / red. tomu Maciej Forycki, Maciej Serwański. - Poznań : Instytut Historii UAM - Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2003. - 359, [1] s. ; 24 cm. - (Publikacje Instytutu Historii UAM, 1234-2041 ; 56). - Tekst częśc. fr., niem. Tekst częśc. tł. z pol., fr., niem. Bibliogr. przy art. - ISBN 83-89407-10-8
  Sygnatury : II 175030/II
 117. FRANZ M.:
     Wojskowość Kozaczyzny Zaporoskiej w XVI-XVII wieku : geneza i charakter / Maciej Franz. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2004. - 255 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 235-255. - ISBN 83-7322-803-9
  Sygnatury : II 176918/II
 118. FRĄTCZAK A.:
     Feliks Koneczny o państwie i wartościach / Anna Frątczak. - Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej : "Księgarnia Akademicka", 2003. - 143 s. ; 20 cm. - (Biblioteka Myśli Politycznej ; 37). - Bibliogr. s. 135-140. Indeks. - ISBN 83-7188-645-4
  Sygnatury : I 73987/I
 119. Gabriel Narutowicz - prezydent RP we wspomnieniach, relacjach i dokumentach / wybór i oprac. Marian Marek Drozdowski. - Warszawa : "Rytm", cop. 2004. - 377, [1] s. : faks. fot., portr. ; 21 cm. - Tyt. grzbiet.: Gabriel Narutowicz . - Indeks. - ISBN 83-7399-023-2
  Sygnatury : II 178940/II
 120. GAJEWSKI S., NAWACKA K.:
     Historia ustroju Polski : 966-1997 / Stanisław Gajewski, Katarzyna M. Nawacka. - Olsztyn : "Littera", 2003. - 225, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 225-[226]. - ISBN 83-914158-7-2
  Sygnatury : CzSt 175940/II
 121. GALUBA R.:
     "Niech nas rozsądzi miecz i krew..." : konflikt polsko-ukraiński o Galicję Wschodnią w latach 1918-1919 / Rafał Galuba. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2004. - 335 s. : il., fot., mapa ; 24 cm. - (Poznańskie Studia Historyczne). - Streszcz. ang. - Bibliogr. s. 306 - 316. Indeks. - ISBN 83-7177-281-5 : zł 38
  Sygnatury : II 176964/II, 177201/II
 122. GAPYS J.:
     Postawy społeczno-polityczne ziemiaństwa w latach 1939-1945 (na przykładzie dystryktu radomskiego) / Jerzy Gapys ; Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Akademia Świętokrzyska. - Kielce : KTN, 2003. - 403, [1] s. ; 23 cm. - Bibliogr. s. 373-390. Indeks. - ISBN 83-86006-67-6
  Sygnatury : II 176690/II
 123. GARBACZ K.:
     Zielona Góra : spacer z przeszłością / Krzysztof Garbacz. - Wyd. 2 zm. - Zielona Góra : Agencja Wydawnicza "PDN", 2004. - 62, [1] s. : fot. kolor., il., pl. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 58. - ISBN 83-919914-1-5
  Sygnatury : II 178334/II, CzSt 178333/II
 124. GARBACZ K.:
     Zielona Góra : spacer z przeszłością / Krzysztof Garbacz. - Zielona Góra : Agencja Wydawnicza "PDN", 2003. - 62, [1] s. : fot. kolor., il., pl. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 58
  Sygnatury : II 176041/II, CzSt 176042/II
 125. GARLICKI A.:
     Rycerze Okrągłego Stołu / Andrzej Garlicki. - Warszawa : "Czytelnik", 2004. - 249, [2] s. : fot., portr., tab. ; 20 cm. - Indeks. - ISBN 83-07-02970-8
  Sygnatury : I 73487/I
 126. GAZDA D.:
     Powstanie Mahdiego 1881-1899 / Daniel Gazda. - Warszawa : "Bellona", cop. 2004. - 207 s., [16] s. tabl. : il. ; 20 cm. - (Historyczne Bitwy). - Bibliogr. s. 200-201. - ISBN 83-11-09944-8
  Sygnatury : I 73869/I
 127. GEBERT K.:
     Dziesięć dni Europy : archeologia pamięci / Konstanty Gebert. - Warszawa : "Świat Książki", cop. 2004. - 270, [2] s. : fot., mapa, pl., portr., rys. ; 22 cm. - Bibliogr. s. 255-260. Indeksy. - ISBN 83-7391-605-9 : zł 44,90
  Sygnatury : II 177587/II
 128. GEBERT K.:
     Wojna czterdziestoletnia / Konstanty Gebert. - Warszawa : "Świat Książki", 2004. - 309, [2] s. : fot., mapy ; 21 cm. - Bibliogr. s. 295-297. Indeksy. - ISBN 83-7391-472-2 : zł 39,90
  Sygnatury : II 178007/II
 129. Genealogia : stan i perspektywy badań nad społeczeństwem Polski średniowiecznej na tle porównawczym / pod red. Jana Pakulskiego, Jana Wroniszewskiego. - Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003. - 370 s. ; 24 cm. - Tom zawiera materiały z 7 konferencji naukowej zorganizowanej z inicjatywy Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu pod hasłem: Genealogia. - ISBN 83-231-1634-2
  Sygnatury : II 176466/II
 130. GIEDROYĆ M.:
     Okrężna droga życiowa Anny z Szostakowskich Giedroyciowej 1894-1976 / Michał Giedroyć. - Lublin : Tow. Naukowe KUL, cop. 2004. - 78 s., [9] s. tabl. ; 21 cm. - (Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 248). - ISBN 83-7306-134-7
  Sygnatury : II 176048/II
 131. GIEROWSKI J.:
     Historia Włoch / Józef Andrzej Gierowski. - Wyd. 3 przejrz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 2003. - 674, [1] s. : il., faks., fot., mapy, portr. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 615-619. - Indeksy. - ISBN 83-04-04674-1
  Sygnatury : CzSt 175281/II
 132. GIL A.:
     Dekret prezydenta Leonida Kuczmy o obchodach 350. rocznicy Kozackiej Rady Perejasławskiej 1654 r. i jego znaczenie dla wewnętrznej i zewnętrznej sytuacji Ukrainy / Andrzej Gil. - Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2003. - 60, [1] s. ; 24 cm. - (Analizy Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej ; t. 1). - Streszcz. ang., ros. - ISBN 83-917615-0-9
  Sygnatury : II 175401/II
 133. GILBERT M.:
     Atlas historii Holocaustu / Martin Gilbert ; [tł. Marek Klimowicz]. - Kryspinów : "Platan", [2001]. - 262 s. : fot., mapy, portr. ; 25 cm. - Tyt. oryg.: "The Dent atlas of the Holocaust". - Bibliogr. s. 250-262. - ISBN 83-85222-22-7
  Sygnatury : CzSt 179412/II
 134. GILBERT M.:
     Pierwsza wojna światowa / Martin Gilbert ; przeł. Stefan Amsterdamski. - Poznań : Zysk i S-ka Wydaw., cop. 2003. - 623, [1] s., [40] s. tabl. : il., mapy ; 24 cm. - Tyt. oryg.: First world war. - Bibliogr. s. 547. Indeks. - ISBN 83-7150-712-7
  Sygnatury : II 175023/II
 135. GIZA A.:
     Bułgaria i problem macedoński od początku XVIII do lat trzydziestych XX wieku / Antoni Giza. - Szczecin : Wydaw. Naukowe US, 2003. - 312 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; 458). - Na s. tyt. także t. 532 oznaczający nr kolejny serii Rozprawy i Studia do nr 74 wydawanej przez WSP w Szczecinie . - Streszcz. ang., bułg., ros. - Bibliogr. Indeksy. - ISBN 83-7241-309-6
  Sygnatury : II 175352/II
 136. GIZA A.:
     Narodowe i polityczne dążenia Chorwatów w XIX i na początku XX wieku / Antoni Giza. - Szczecin : Wydaw. Naukowe US, 2001. - 219 s. : il. ; 24 cm. - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. 385). - Na s. tyt. także t. 459, oznaczający nr kolejny serii Rozprawy i Studia do nr 74 wydawanej przez WSP w Szczecinie. - Streszcz. ang. - Bibliogr. - Indeksy. - ISBN 83-7241-167-0
  Sygnatury : II 175373/II
 137. GIZA A.:
     Słowacki ruch narodowy w XIX i początkach XX wieku (do 1914 roku) / Antoni Giza. - Szczecin : Wydaw. Naukowe US, 2000. - 178 s. : il. ; 24 cm. - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. 351). - Na s. tyt. także t. 425 oznaczający nr kolejny serii Rozprawy i Studia do nr 74 wydawanej przez WSP w Szczecinie . - Streszcz. niem. - Bibliogr. - Indeksy. - ISBN 83-7241-091-7
  Sygnatury : II 175386/II
 138. GIZA A.:
     Wokół bałtyckiej polityki Rosji od końca XVI do początku XX wieku : zbiór studiów / Antoni Giza. - Szczecin : Wydaw. Naukowe US, 1999. - 217 s. : il. ; 24 cm. - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. 333). - Na s. tyt. także t. 407 oznaczający nr kolejny serii Rozprawy i Studia do nr 74 wydawanej przez WSP w Szczecinie. - Streszcz. niem., ros. . - Bibliogr. - ISBN 83-7241-041-0
  Sygnatury : II 175395/II
 139. Gminy żydowskie w dawnej Rzeczypospolitej : wybór tekstów źródłowych / oprac. i tł. Anna Michałowska. - Warszawa : "Dialog", 2003. - XXIV, 187 s. ; 24 cm. - Tekst pol. i hebr. - ISBN 83-88938-57-6
  Sygnatury : II 175060/II
 140. GOŁĘBIOWSKI M.:
     Dzieje kultury Stanów Zjednoczonych / Marek Gołębiowski. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. - 459 s., [28] s. tabl. : faks, fot., mapy ; 25 cm. - Bibliogr. s. 442-447. Indeks. - ISBN 83-01-14245-6
  Sygnatury : FiS 178642/II
 141. GONTARCZYK P.:
     Polska Partia Robotnicza : droga do władzy 1941-1944 / Piotr Gontarczyk. - Warszawa : "Fronda", 2003. - 464 s., [40] s. tabl. : il. ; 25 cm. - (Biblioteka Frondy). - Bibliogr. s. 425-445. Indeks. Streszcz. ang., niem. - ISBN 83-88747-95-9
  Sygnatury : II 176960/II
 142. GORGOLEWSKI W., TOMCZAK E.:
     Grodziska Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego z lotu ptaka / Wojciech Gorgolewski, Eugeniusz Tomczak ; [słowo wstępne Michał Parczewski]. - Katowice : Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska [etc.], 1996 (Katow. : DA). - 94, [6] s. : fot. kolor., 1 mapa ; 22 x 30 cm. - Tyt. okł. : Grodziska z lotu ptaka. - Tekst równol. pol., ang., niem. . - Bibliogr. s. 94-[95]. - Indeks. - ISBN 83-75871-05-5
  Sygnatury : II 178147/II
 143. GRABSKI A.:
     Działalność komunistów wśród Żydów w Polsce : (1944-1949) / August Grabski. - Warszawa : "Trio" : Żydowski Instytut Historyczny, 2004. - 370, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 357-364. Indeks. Zawiera tabele. - ISBN 83-88542-87-7
  Sygnatury : II 177978/II
 144. GRABSKI A.:
     Dzieje historiografii / Andrzej F. Grabski ; wprowadzenie Rafał Stobiecki. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2003. - XIX, 866, [2] s. ; 25 cm. - Indeks. - ISBN 83-7177-111-8 : zł 70
  Sygnatury : II 175404/II
 145. GRIMAL N.:
     Dzieje starożytnego Egiptu / Nicolas Grimal ; przeł. Adam Łukaszewicz. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 2004. - 508 s., [40] s. tabl. : il. ; 24 cm. - (Tzw. Seria Ceramowska). - Tyt. oryg.: "Histoire de l'Egypte ancienne". - Bibliogr. s. 415-500. Indeks. - ISBN 83-06-02917-8
  Sygnatury : II 176498/II, CzSt 176497/II
 146. GROTT B.:
     Religia, cywilizacja, rozwój : wokół idei Jana Stachniuka / Bogumił Grott. - Kraków : "Nomos", 2003. - 338 s. : portr. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 317-327. Indeks. Streszcz. ang. - ISBN 83-88508-42-3
  Sygnatury : CzSt 176927/II
 147. GRUBER R.:
     Odrodzenie kultury żydowskiej w Europie / Ruth Ellen Gruber ; przeł. z ang. Agnieszka Nowakowska. - Sejny : "Pogranicze", 2004. - 267, [3] s. : il. ; 22 cm. - ISBN 83-86872-55-1
  Sygnatury : FiS 178646/II
 148. GRUSZKA M.:
     Kpt. Kazimierz Górecki (1896-1978) - artylerzysta i adwokat. : niespokojne życie w niespokojnych czasach / Marcin Gruszka. - Warszawa : Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego, 2004. - 122, [1] s., [17] s. tabl. : faks., fot., mapy, portr. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 116-120. - ISBN 83-921351-0-5
  Sygnatury : II 179502/II
 149. GRYNBERG H.:
     Monolog polsko-żydowski / Henryk Grynberg. - Wołowiec : "Czarne", 2003. - 179, [2] s. ; 21 cm. - ISBN 83-87391-83-2
  Sygnatury : II 176037/II
 150. GRZEŚKOWIAK-KRWAWICZ A.:
     Zabaweczka : Józef Boruwłaski - fenomen natury, szlachcic, pamiętnikarz / Anna Grześkowiak-Krwawicz. - Gdańsk : "Słowo/Obraz Terytoria", cop. 2004. - 170, [1] s. : faks., portr. ; 23 cm. - (Przygody Ciała). - Indeks. - ISBN 83-89405-92-X
  Sygnatury : II 175664/II
 151. GRZYBOWSKI S.:
     Historia Irlandii / Stanisław Grzybowski. - Wyd. 3 bez zmian. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, cop. 2003. - 340, [1] s. : il., mapy ; 24cm. - Bibliogr. Indeksy. - ISBN 83-04-04677-6
  Sygnatury : II 175091/II
 152. GRZYWACZ B.:
     Krąg Workuty / Bernard Grzywacz. - Warszawa : Archiwum Wschodnie, 2004. - 203 s., [48] s. tabl., [1] k. tabl. złoż. luź. ; 25 cm. - Indeks. - ISBN 83-88288-96-2
  Sygnatury : II 178210/II
 153. GUEVARA E.:
     Moja rewolucja / Ernesto Che Guevara ; przeł. Enrique Porcel Ortega. - Kraków : Mireki, 2004. - 251, [1] s. ; 22 cm. - ISBN 83-89533-03-0
  Sygnatury : II 178257/II
 154. HANSON J.:
     Nadludzkiej poddani próbie : ludność cywilna Warszawy w powstaniu 1944 r. / Joanna K. M. Hanson ; przeł. Anna Wiśniewska-Walczyk. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 2004. - 273, [3] s. ; 22 cm. - Tyt. oryg.: "The civilian population and the Warsaw Uprising of 1944" 1982 . - Bibliogr. s. 252-265. Indeks. - ISBN 83-07-02987-2
  Sygnatury : II 178188/II
 155. HARVEY R.:
     Libertadores : bohaterowie Ameryki Łacińskiej / Robert Harvey ; przeł. Berenika Kluczykowska-Sienkiewicz. - Warszawa : "W.A.B.", 2004. - 596, [4] s. : mapy, portr. ; 25 cm. - (Fortuna i Fatum). - Tyt. oryg.: "Liberators : Latin America's struggle for independence, 1810-1830" 2000 . - Bibliogr. s. 575-583. Indeks. - ISBN 83-89291-14-2 : zł 49,90
  Sygnatury : II 178193/II, CzSt 178925/II
 156. HENZEL W., SAWICKA I.:
     Powstanie Warszawskie 1944 r. : bibliografia selektywna / Władysław Henzel, Irena Sawicka ; Departament Stosunków Społecznych MON. Centralna Biblioteka Wojskowa. - Warszawa : Centralna Biblioteka Wojskowa, 1996-. - 24 cm
     T. 3. - 1996. - [4], X, 143, [1] s. - Indeksy
  Sygnatury : II 179075/II/3
 157. Hereditatem Cognoscere : studia i szkice dedykowane Profesor Marii Miśkiewicz / pod red. Zbigniewa Kobylińskiego ; Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Państwowe Muzeum Archeologiczne, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : IA-UW, 2004. - XVI, 382, [2] s., [1] k. tabl. kolor. : il., faks., fot., mapy, portr., rys., tab., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach., wykaz publikacji M. Miśkiewicz s. XII-XVI. - ISBN 83-917894-5-4
  Sygnatury : II 176551/II, 179144/II
 158. HERODIANUS .:
     Historia cesarstwa rzymskiego / Herodian ; przel. i komentarzem opatrzył Ludwik Piotrowicz ; wstępem poprzedził Józef Wolski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydaw. ; Warszawa : De Agostini Polska, cop. 2003. - XXVII, 247, [1] s. ; 21 cm. - Niniejsze wyd. jest oparte na publikacji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich z roku 1962. - ISBN 83-04-04670-9
  Sygnatury : I 73472/I, 73473/I, 73474/I
 159. Historiae peritus : księga jubileuszowa profesora Jerzego Kłoczowskiego. 2 / red. Henryk Gapski. - Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 1998. - 301, [1] s., [4] s. tabl. : faks., fot., 1 portr. ; 27 cm. - Cz. 1 pt.: Christianitas et cultura Europae . - Cz. 1 poz. 18018/99 . - Bibliogr. s. 269-[302]. - ISBN 83-85854-28-2 (cz. 2)
  Sygnatury : III 19252/III, 19254/III
 160. HITZE G.:
     Carl Ulitzka (1873-1953) oder Oberschlesien zwischen den Weltkriegen = Carl Ulitzka (1873-1953) albo Górny Śląsk pomiędzy dwoma Wojnami Światowymi / Guido Hitze. - Düsseldorf : Droste, 2002. - 1439 s. : mapy ; 23 cm. - (Forschungen und Quellen zur Zeitgeschichte ; Bd. 40). - Bibliogr. s. 1347-1410. Indeks. Streszcz. pol. - ISBN 3-7700-1888-5
  Sygnatury : II 176232/II
 161. HOCHLEITNER J.:
     Z dziejów Sztumu i okolic / [aut. Janusz Hochleitner et al.]. - Sztum : TMZS, 2003. - 21 cm. - (Biblioteczka Towarzystwa Miłośników Ziemi Sztumskiej ; t. 5)
     Cz. 3. - 2003. - 128, [1] s. : il. - Zawiera tabele. - ISBN 83-914574-6-X
  Sygnatury : II 176008/II/3
 162. HOLZER J.:
     Dwa stulecia Polski i Europy : teksty pisane w różnych porach wieku / Jerzy Holzer. - Poznań : Wydaw. PTPN, 2004. - 521 s. ; 25 cm. - (Wznowienia / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ; t. 17). - Tyt. równol.: Two centuries of Poland and Europe : texts written in different periods of the 20th century. - Streszcz. ang. Bibliogr. s. 121-122. Indeksy. - ISBN 83-7063-392-7
  Sygnatury : II 176300/II
 163. HROCH M.:
     Małe narody Europy : perspektywa historyczna / Miroslav Hroch ; przekład Grażyna Pańko. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydaw., cop. 2003. - 168 s. ; 20 cm. - (Zrozumieć Europę). - Bibliogr. s. 162-166. - ISBN 83-04-04591-5
  Sygnatury : II 175093/II
 164. HRYNIEWICZ J.:
     Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego / Janusz T. Hryniewicz. - Warszawa : "Scholar", 2004. - 370, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 351-[371]. - ISBN 83-7383-055-3
  Sygnatury : II 178428/II, 178429/II
 165. HRYNIEWSKA MAŚNY J.:
     Bajangoł : wspomnienia z lat 1939-1946 / Janina Hryniewska Maśny. - Warszawa : "Comandor", 2003. - 154, [1] s. : il., 2 mapy ; 24 cm. - Indeksy. - ISBN 83-88329-64-2
  Sygnatury : II 179154/II
 166. HUPPERT U.:
     Podróż do źródeł pamięci / Uri Huppert. - Warszawa : Biblioteka "Więzi", cop. 2004. - 123, [1] s., [8] s. tabl. : fot., portr. ; 21 cm. - (Biblioteka "Więzi", 0519-9336 ; t. 161). - ISBN 83-88032-73-9 : zł 24
  Sygnatury : II 178209/II
 167. Imperium Romanum : władza, propaganda, konflikty ideologiczne : wybór źródeł / [wybór i]oprac. Krystyna Stebnicka i Paweł Janiszewski. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2003. - 149 s. : il. ; 24 cm. - Tekst częśc. łac., tekst gł. tł. z łac. i grec. - Wskazania bibliogr. - ISBN 83-235-0044-4
  Sygnatury : II 175218/II
 168. Informator o zasobie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze / red. nauk. Zbigniew Bujkiewicz, Wojciech Strzyżewski ; Uniwersytet Zielonogórski ; Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003. - 414 s. ; 24 cm. - Indeks. Strescz. niem., ang. - ISBN 83-89321-55-6
  Sygnatury : II 177352/II, 177353/II, 177354/II, 177355/II, 177356/II
 169. IRANEK-OSMECKI K.:
     Powołanie i przeznaczenie : wspomnienia oficera Komendy Głównej AK / Kazimierz Iranek-Osmecki. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : "Czytelnik", 2004. - 607, [1] s., [12] s. tabl. : faks., fot. ; 22 cm. - Indeks. - ISBN 83-07-02986-4
  Sygnatury : II 178580/II
 170. JACKIEWICZ M.:
     Polacy na Litwie 1918-2000 : (słownik biograficzny) / Mieczysław Jackiewicz. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : "Ex Libris" - Galeria Polskiej Książki, 2003. - 351 s. : portr. ; 24 cm. - Bibliogr. przy hasłach. Indeks. - ISBN 83-88455-72-9
  Sygnatury : II 175297/II
 171. JAGIELSKI W.:
     Wieże z kamienia / Wojciech Jagielski. - Warszawa : "W.A.B.", 2004. - 355, [5] s. : il. ; 20 cm. - (Terra Incognita). - ISBN 83-7414-024-0
  Sygnatury : I 73907/I
 172. JANKUHN H.:
     Wprowadzenie do archeologii osadnictwa / Herbert Jankuhn ; z przedmową Marka Konopki i posłowiem Heiko Steuera ; przetł. Anna Bender. - Poznań : Wydaw. PTPN, 2004. - 199 s. : il., mapy, pl., rys., wykr. ; 24 cm. - (Wznowienia = Reprints / The Poznań Society for the Advancement of the Arts and Sciences, ISSN 1425-1280 ; t. 20). - Tyt. równol.: An introduction to settlement archaeology. Tyt. oryg.: "Einführung in die Siedlungsarchäologie" . - Bibliogr. s. 164-181. Indeks. - ISBN 83-7063-413-3
  Sygnatury : II 178636/II
 173. JANUSZEWSKI R., STRĘKOWSKI J.:
     Polska w oczach cudzych / [rozmawiają] Radosław Januszewski, Jan Strękowski. - Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, 2003. - 315 s. : portr. ; 23 cm. - ISBN 83-7095-065-5
  Sygnatury : II 177025/II
 174. JARNO W.:
     Strzelcy Kaniowscy w latach 1919-1939 / Witold Jarno. - Warszawa : "Trio", 2004. - 378, [2] s., [16] s. tabl. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 357-367. Indeks. Zawiera tabele. - ISBN 83-88542-69-9
  Sygnatury : II 177225/II
 175. JASIŃSKI J.:
     Między Prusami a Polską : rozprawy i szkice z dziejów Warmii i Mazur w XVIII-XX wieku / Janusz Jasiński. - Olsztyn : "Littera", 2003. - 768 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 752-754. Indeks
  Sygnatury : II 178945/II
 176. JASIŃSKI J.:
     Napoleon w Olsztynie i okolicach (1807) / Janusz Jasiński ; [il. Sławomir Fafiński]. - Olsztyn : "Littera", 2003. - 75, [4] s., [1] k. tabl. złoż. : il., mapy ; 21 cm. - Bibliogr. s. 71-[74]. - ISBN 83-914158-6-4
  Sygnatury : II 175952/II
 177. JASIŃSKI K.:
     Rodowód pierwszych Piastów / Kazimierz Jasiński ; posł. Tomasz Jurek ; Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego. - Poznań : Wydaw. PTPN, 2004. - 306, [1] s., [1] k. tabl. złoż. ; 25 cm. - (Wznowienia / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ; t. 19). - Tyt. równol. na s. przedtyt.: Genealogy of teh first Piasts. - Bibliogr. s. 283-294. Streszcz. ang., niem. - ISSN 83-7063-409-5
  Sygnatury : II 178637/II, CzSt 176786/II
 178. JESENSKá M.:
     Ponad nasze siły : Czesi, Żydzi i Niemcy : wybór publicystyki z lat 1937-1939 / Milena Jesenská ; wyboru dokonali Václav Burian i Leszek Engelking ; przeł. i przedmową opatrzył Leszek Engelking. - Wołowiec : "Czarne", 2003. - 208, [3] s. ; 20 cm. - Tyt. oryg.: "Nad naše sily : Češi, Židé a Němci 1937-1939". - ISBN 83-87391-72-7
  Sygnatury : I 73397/I
 179. JEWSIEWICKI W.:
     Poezja i film Powstania Warszawskiego 1944 / Władysław Jewsiewicki ; układ materiału Bożenna Jewsiewicka ; konsultacja historyczna Romuald Śreniawa-Szypiowski. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2004. - 405 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-7322-919-1
  Sygnatury : II 178721/II
 180. JOHNSON P.:
     Historia Żydów / Paul Johnson ; [tł. Mieczysław Godyń, Mirosław Wójcik, Aleksander Nelicki]. - Wyd. 2 popr. - Kraków : "Platan", 2004. - 636 s. ; 25 cm. - Oryg.: "A history of the Jews". - Indeks. - ISBN 83-89711-05-2
  Sygnatury : II 179414/II
 181. KACZANOWSKI P., KOZŁOWSKI J., WYROZUMSKI J.:
     Wielka historia Polski / kom. red. Stanisław Grodziski, Jerzy Wyrozumski, Marian Zgórniak. - Kraków : "Fogra" ; Warszawa : "Świat Książki", cop. 2003. - 24 cm
     T. 1 : Najdawniejsze dzieje ziem polskich. Cz. 1 / Piotr Kaczanowski, Janusz Krzysztof Kozłowski. Dzieje Polski piastowskiej (VIII wiek - 1370). Cz. 2 / Jerzy Wyrozumski. - 784 s. : il. - Bibliogr. s. 751-754. Indeks. - Cz. 1 i 2 współoprawne. - ISBN 83-85719-1. - ISBN 83-7391-145-6
  Sygnatury : CzSt 175307/II/1
     T. 2 : Dzieje Polski późnośredniowiecznej (1370-1506) / Krzysztof Baczkowski. Dzieje Polski i Litwy (1506-1648) / Stanisław Grzybowski. - 736 s. : il. - Bibliogr. s. 309-317 i 711-715. Indeks. - Cz. 1 i 2 współoprawne. - ISBN 83-85719-X. - ISBN 83-7391-146-4
  Sygnatury : CzSt 175307/II/2
     T. 3 : Rzeczpospolita w dobie złotej wolności (1648-1763) / Józef Andrzej Gierowski. Polska w czasach przełomu (1764-1815) / Stanisław Grodziski. - 720 s. : il. - Bibliogr. s. 397-402 i 685-687. Indeks. Cz. 1 i 2 współoprawne. - ISBN 83-85719-76-8. - ISBN 83-7391-147-2
  Sygnatury : CzSt 175307/II/3
     T. 4 : Polska w czasach walk o niepodległość (1815-1864) / Marian Zgórniak. Od niewoli do niepodległości (1864-1918) / Józef Buszko. - 760 s. : il. - Bibliogr. s. 347-350 i 723-724. Indeks. Cz. 1 i 2 współoprawne. - ISBN 83-85719-77-6. - ISBN 83-7391-148-0
  Sygnatury : CzSt 175307/II/4
     T. 5 : Polska w czasach niepodległości i II wojny światowej (1918-1945) / Czesław Brzoza. Od Drugeij do Trzeciej Rzeczypospolitej (1945-2001) / Andrzej Leon Sowa. - 840 s. : il. - Bibliogr. s. 403-408 i 803-805. Indeks. Cz. 1 i 2 współoprawne. - ISBN 83-85719-78-4. - ISBN 83-7391-149-9
  Sygnatury : CzSt 175307/II/5
 182. KAMIŃSKI Ł., MAŁKIEWICZ A., RUCHNIEWICZ K.:
     Opór społeczny w Europie Środkowej w latach 1948-1953 na przykładzie Polski, NRD i Czechosłowacji : wstępny raport z badań / Łukasz Kamiński, Andrzej Małkiewicz, Krzysztof Ruchniewicz. - Wrocław : "Atut", 2004. - 399, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 363-394. - ISBN 83-89247-X
  Sygnatury : II 179043/II
 183. Kampania wrześniowa 1939 : bibliografia / [oprac. Izabela Kowalska, Irena Sawicka ; współpr. Władysław Henzel, Elżbieta Pawińska, Katarzyna Świerczyńska ; red. Irena Sawicka ; wstęp Krzysztof Komorowski] ; Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności, Centralna Biblioteka Wojskowa, Krajowy Związek Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. - Warszawa : CBW, 2002. - 24 cm. - ISBN 83-916429-3-3
     T. 1. - 742 s. - Indeks
  Sygnatury : II 179071/II/1
     T. 2. - 403 s. - Indeks
  Sygnatury : II 179071/II/2
 184. KAPISZEWSKI A.:
     Conflicts across the Atlantic : essays on Polish-Jewish relations in the United States during World War I and in the interwar years / Andrzej Kapiszewski. - Kraków : "Księgarnia Akademicka", 2004. - 263, [3] s., [7] k. tabl. : faks., fot. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 253-258. Indeks. - ISBN 83-7188-682-9
  Sygnatury : II 178549/II
 185. KARCZEWSKA J.:
     Ród Pomianów na Kujawach w średniowieczu / Joanna Karczewska. - Wrocław : Wydaw. Historyczne, 2003. - 350 s. : il. ; 25 cm. - (Biblioteka Genealogiczna ; t. 8). - Bibliogr. s. 295-306. Indeks. Streszcz. ang. - ISBN 83-7393-004-3
  Sygnatury : II 177292/II
 186. KARPUS Z.:
     Jeńcy i internowani rosyjscy i ukraińscy na terenie Polski w latach 1918-1924 / Zbigniew Karpus. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2000. - 209, [1] s, [27] s. tabl. : il., 1 mapa, faks., fot. ; 24 cm. - Na s. red. błędny ISBN. - Streszcz. w różnych jęz. . - Bibliogr. - Indeksy. - ISBN 83-7174-669-5
  Sygnatury : II 175806/II
 187. KASPRZYCKI R.:
     Opozycja polityczna w Krakowie w latach 1988-1989 / Remigiusz Kasprzycki ; wstęp Andrzej Chwalba. - Kraków : "Księgarnia Akademicka" : Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2003. - 205, [3] s., [12] s. tabl. : faks.,fot., portr. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 191-200. Indeks. - ISBN 83-7188-547-4 (KA)
  Sygnatury : II 178126/II
 188. Katalog wystawy zorganizowanej z okazji "Drzwi otwartych archiwów państwowych" pod hasłem Poznaj historię rodziny i swojej małej ojczyzny : 10-11 października 2003 roku / wybór i oprac. Stanisława Janicka i Juliusz Sikorski ; Archiwum Państwowe w Szczecinie. Oddział w Gorzowie Wlkp., Stowarzyszenie Archiwistów Polskich. Zarząd Główny i Oddział w Gorzowie Wlkp. - Gorzów Wielkopolski : Stowarzyszenie Archiwistów Polskich. Oddz. Gorzów Wlkp. : Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości, 2003. - 20 s. : faks., fot. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 20. Streszcz. niem. - ISBN 83-88514-03-2
  Sygnatury : II 179495/II
 189. Katyń w świetle badań terenowych 1994-1995 : praca zbiorowa / pod red. Mariana Głoska. - Toruń : Dom Wydawniczy Duet, cop. 2003. - 445 s. : fot., rys. ; 25 cm. - Streszcz. ang. - ISBN 83-918712-5-8
  Sygnatury : II 178063/II
 190. KĄTSKI M.:
     Diariusz wyprawy wiedeńskiej króla Jana III w roku 1683 / przez Marcina Kątskiego spisany ; do druku przygot. i wstępem poprzedził Bohdan Królikowski. - Lublin : TNKUL, cop. 2003. - 86, [1] s. : faks., portr. ; 22 cm. - (Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 247). - ISBN 83-7306-133-9
  Sygnatury : II 175636/II
 191. KĘCIEK K.:
     Dzieje Kartagińczyków : historia nie zawsze ortodoksyjna / Krzysztof Kęciek. - Warszawa : "Askon" : "Attyka", 2003. - 249, [1] s., [16] s. tabl. : il., mapy ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87545-71-6 ("Askon"). -ISBN 83-89487-00-4
  Sygnatury : II 175050/II
 192. KIELAR W.:
     Anus mundi / Wiesław Kielar ; przedm. Mieczysław Kieta. - Wrocław : "Atut" : Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, 2004. - 370, [2] s., [16] s. tabl. : il. ; 21 cm. - Indeksy. - ISBN 83-89247-77-1. - ISBN 83-89247-79-8
  Sygnatury : II 178747/II
 193. KIENIEWICZ J.:
     Historia Indii / Jan Kieniewicz. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2003. - 736 s. : mapy ; 25 cm. - Bibliogr. s. 656-665. Indeksy. - ISBN 83-04-04642-3
  Sygnatury : CzSt 175279/II
 194. KIENIEWICZ J.:
     Wprowadzenie do historii cywilizacji Wschodu i Zachodu / Jan Kieniewicz. - Warszawa : "Dialog", 2003. - 396, [1] s : mapy ; 24 cm. - Bibliogr. s. 378-396. - ISBN 83-88938-40-1
  Sygnatury : FiS 175056/II
 195. KIENIEWICZ L.:
     Senat za Stefana Batorego / Leszek Kieniewicz. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 2000. - 327, [1] s. ; 21 cm. - Indeks. - ISBN 83-7059-398-4
  Sygnatury : II 178287/II
 196. KIRMIEL A.:
     Skwierzyna - miasto pogranicza : historia miasta do 1945 roku / Andrzej Kirmiel. - Bydgoszcz : Max Medium, 2004. - 168 s., [32] s.tabl. : pl., fot., rys. ; 24 cm. - Zsfg., sum. - Bibliogr. s. 123-125. - ISBN 83-918939-4-4
  Sygnatury : Od.ZS 177280/II
 197. KŁOCZOWSKI J.:
     Polska - Europa : od Gniezna 1000 roku do Polski w Unii Europejskiej / Jerzy Kłoczowski. - Gdańsk : "Novus Orbis", 2002. - 248, [1] s. ; 20 cm. - (Eseje Historyczne). - Wskazówki bibliogr. Indeks. - ISBN 83-85560-84-X
  Sygnatury : CzSt 73339/I
 198. KŁOSOWICZ R.:
     Wojna amerykańsko-brytyjska 1812-1814 / Robert Kłosowicz. - Kraków : Wydaw. UJ, cop. 2003. - 315, [1] s., [8] s. tabl. : il., mapy ; 21 cm. - (Prace Amerykanistyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego). - W aneksie tekst część tł. z ang. Bibliogr. Indeks. - ISBN 83-233-1625-2
  Sygnatury : II 175430/II
 199. KOKOSZ P., RYŃCA M.:
     Łemkowszczyzna : od ikony do pop-artu / Paweł Krokosz, Mariusz Ryńca. - Kraków : "Bezdroża", 2004. - 237 s., [8] s. tabl. kolor. : fot. kolor., il., mapy, pl., portr. ; 18 cm. - (Przewodnik Turystyczny. Seria: Regiony). - Bibliogr. s. 228. Indeks. - ISBN 83-918869-7-2
  Sygnatury : I 73776/I
 200. KOKOWSKI A.:
     Rzecz o przyjaźni czyli Ćwierć wieku z archeologią w Masłomęczu : (tylko dla dorosłych) / Andrzej Kokowski. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. - 164 s., [68] s. tabl. : il. ; 24 cm. - Indeks. Bibliogr. s. 149-164. - ISBN 83-227-2188-9
  Sygnatury : II 177221/II
 201. KOLA A.:
     Słowianofilstwo czeskie i rosyjskie w ujęciu porównawczym / Adam F. Kola. - Łódź : "Ibidem", 2004. - 160 s. ; 24 cm. - (Idee w Rosji). - Indeks. Bibliogr. s. 151-157. - ISBN 83-88679-34-1
  Sygnatury : II 176817/II
 202. Kolory i struktury średniowiecza / pod red. Wojciecha Fałkowskiego ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Wyd. 1 popr. - Warszawa : "DiG", 2004. - 420 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-7181-323-6
  Sygnatury : II 179307/II
 203. KOŁAKOWSKI L.:
     Wśród znajomych : o różnych ludziach mądrych, zacnych, interesujących i o tym, jak czasy swoje urabiali / Leszek Kołakowski ; wybór i posł. Zbigniew Mentzel. - Kraków : "Znak", 2004. - 204, [1] s. ; 21 cm. - Nota bibliogr. s. 197-201. - ISBN 83-240-0500-5
  Sygnatury : II 179415/II
 204. KOŁODZIEJ R.:
     Pierwszy sejm z 1637 roku / Robert Kołodziej. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2003. - 288 s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 280-288. - ISBN 83-7322-498-X
  Sygnatury : II 175804/II
 205. KOŁODZIEJCZYK A.:
     Ruch ludowy a Kościół rzymskokatolicki w latach II Rzeczypospolitej / Arkadiusz Kołodziejczyk ; Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2002. - 514, [2] s., [16] s. tabl. (w tym kolor.) : il. ; 23 cm. - Bibliogr. Indeks. - ISBN 83-205-4696-6 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza)
  Sygnatury : II 177874/II
 206. KONEFAŁ J.:
     Jastków 1915 : historia i pamięć / Jan Konefał. - Lublin : TNKUL, cop. 2003. - 262 s., [44] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - (Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 0860-3367 ; 240). - Streszcz. niem. - Bibliogr. Indeks. - ISBN 83-7306-117-7
  Sygnatury : II 175410/II, 175638/II
 207. Koniec Jałty / [red. Zbigniew Gluza et al.]. - Warszawa : Fundacja Ośrodka Karta, 2004. - 119 s. : fot. ; 23 cm. - Opis wg okł. - ISBN 83-88288-86-5
  Sygnatury : II 178212/II
 208. Kontakty polsko-rumuńskie na przestrzeni wieków : materiały z sympozjum = Relaţii polono-române de-a lungul timpului : materiale simpozionului / [oprac. red. i korekta Stanislava Iachimovschi, Elżbieta Wieruszewska]. - Suceava : Związek Polaków w Rumunii, 2001. - 259 s. ; 21 cm. - ISBN 973-8123-07-0
  Sygnatury : II 179038/II
 209. KORNEĆ G.:
     Pałac Ogińskich w Siedlcach / Grażyna Korneć ; Akademia Podlaska. - Siedlce : Wydaw. AP, cop. 2003. - 86 s. : faks., fot. (w tym kolor.), pl., portr., rys. ; 24 cm. - ISBN 83-7051-274-7
  Sygnatury : II 176711/II
 210. KORNILUK I.:
     Zielonogórski papierowy pieniądz zastępczy (1917-1923) w zbiorach Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Ziemii Lubuskiej = Grünberger Papiernotgeld (1917-1923) in der Sammlung des Münzkabinettes des Museum Lebuser Land / Izabela Korniluk. - Zielona Góra : Muzeum Ziemi Lubuskiej, 2003. - 59, [2] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. niem. - ISBN 83-88426-19-2
  Sygnatury : II 176081/II
 211. KOROLKO M.:
     Słownik kultury śródziemnomorskiej w Polsce : idee, pojęcia, miejsca : z wypisami literackimi / Mirosław Korolko. - Warszawa : "Muza", 2004. - 653, [3] s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 633-646. - ISBN 83-7319-597-1
  Sygnatury : DInf 179377/II
 212. KOSATIK P.:
     Olga Havlova : opowieść o niezwykłym życiu / Pavel Kosatik ; przeł.. - Warszawa : Rosner & Wspólnicy, 2003. - 336, [5] s. ; 22 cm. - Tyt. oryg.: Člověk má dělato to, nač má sílu". - ISBN 83-89217-31-7
  Sygnatury : II 175112/II
 213. KOSESKI A.:
     Procesy migracji i społeczności polonijne : problematyka metodologiczno-historiograficzna / Adam Koseski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym. - Lublin - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2003. - 255 s. ; 22 cm. - (Biblioteka Polonii. Seria A: Studia). - Indeks. - ISBN 83-88067-48-5
  Sygnatury : II 175022/II, FiS 1-00003343
 214. KOSSERT A.:
     Mazury - zapomniane południe Prus Wschodnich / Andreas Kossert ; przeł. Barbara Ostrowska. - Warszawa : "Scholar", 2004. - 335, [1] s. : il., mapy, portr. ; 22 cm. - Tyt. oryg.: Masuren [...]. - Bibliogr. s. 301-318. Indeks. - ISBN 83-7383-067-7
  Sygnatury : II 178430/II
 215. KOSSEWSKA E.:
     Związek Legionistów Polskich 1922-1939 / Elżbieta Kossewska. - Warszawa : "Aspra-Jr", 2003. - 228 s. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 197-216. Indeks. Zawiera tabele. - ISBN 83-88766-89-9
  Sygnatury : II 178510/II
 216. KOTŁOWSKI T.:
     Historia Republiki Weimarskiej (1919-1933) / Tadeusz Kotłowski. - Wyd. 2, zm. i uzup. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2004. - 360, [2] s. ; 21 cm. - (Publikacje Instytutu Historii UAM [Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu], ISSN 1234-2041 ; 14). - Bibliogr. s. 351-[361]. Indeks. Zawiera tabele. - ISBN 83-7177-243-2
  Sygnatury : II 178284/II
 217. KOWALCZYK E.:
     Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Drwęcą a Pisą) / Elżbieta Kowalczyk ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : "DiG", 2003. - 335, [1] s. : faks., fot., mapy, rys., tab. ; 25 cm. - Streszcz. niem. . - Bibliogr. s. 297-335. - ISBN 83-7181-280-9
  Sygnatury : II 175907/II
 218. KOWALSKI W.:
     "Do zmartwywstania swego za pewnym wodzem Kristusem..." : staropolskie inskrypcje północno-zachodniej Małopolski / Waldemar Kowalski. - Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2004. - 272 s., [24] s. tabl. kolor. : fot., tab. ; 24 cm. - Tyt. równol.: To one's resurrection, following Christ, the steadfast master : the medieval and early modern inscriptions of north-western Little Poland . - Streszcz. ang. Bibliogr. s. 203-234. Indeksy. - ISBN 83-7133-226-2
  Sygnatury : II 178904/II
 219. KOZACZKA M.:
     Poczet ordynatów Zamoyskich / Marian Kozaczka. - Wyd. 2 zm. i popr. - Lublin : "Norbertinum", 2004. - 137 s., [15] k. tabl., [1] k.tabl. złoż. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-7222-187-1
  Sygnatury : II 176867/II
 220. KOZIEŁ A.:
     Za chwilę dalszy ciąg programu... / Andrzej Kozieł. - Warszawa : "Aspra-Jr", 2003. - 343 s. : fasc. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 311-328. Indeks. Zawiera tabele. - ISBN 83-88766-63-5
  Sygnatury : II 178509/II
 221. KOZIEROWSKI S.:
     Leszczyce i ich plemiennik : arcybiskup gnieźnieński św. Bogumił z Dobrowa / Stanisław Kozierowski. - Poznań : Nakład Księgarni Św. Wojciecha, ca 1930. - 67, [1] s. ; 23 cm
  Sygnatury : Od.ZS 176106/II
 222. KOZŁOWSKI J.:
     Wielkopolska pod zaborem pruskim w latach 1815-1918 / Jerzy Kozłowski. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2004. - 331 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz w jęz. niem. - Bibliogr. s. 293-303. Indeksy. - ISBN 83-7177-228-9
  Sygnatury : II 179379/II
 223. KOZŁOWSKI K.:
     Od Października'56 do Grudnia'70 : ewolucja stosunków społeczno-politycznych na Wybrzeżu (1956-1970) / Kazimierz Kozłowski. - Szczecin : Wydaw. Naukowe US, 2002. - 495 s. : il. ; 24 cm. - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; 439). - Na s. tyt. także t. 513 oznaczający nr kolejny serii Rozprawy i Studia do nr 74 wydawanej przez WSP w Szczecinie . - Streszcz. ang. - Indeks. - ISBN 83-7241-266-9
  Sygnatury : II 175416/II
 224. KRAWCZYK J.:
     O Polsce i Polakach : opowieść historyczna / Jarosław Krawczyk ; zespół współpr. Zbyszko i maciej Siemaszkowie [ et al.]. - Warszawa : "Bellona", 2004. - 376 s. : i;., fot. ; 31 cm. - Indeks. - ISBN 83-11-09772-0
  Sygnatury : DInf 19396/III
 225. Kryptonim "Orzeł" : Warszawski Okręg Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w dokumentach 1947-1954 / wybór i oprac. Kazimierz Krajewski [ et al.] ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa : "Rytm", 2004. - 755, [1] s. ; 22 cm. - (Dokumenty ; t. 9). - Bibliogr. s. 721-723. Indeks. - ISBN 83-89078-44-9. - ISBN 83-7399-070-4
  Sygnatury : II 179362/II
 226. KULA M.:
     Krótki raport o użytkowaniu historii / Marcin Kula. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. - 481, [2] s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 462-470. Indeks. - ISBN 83-01-14227-8
  Sygnatury : II 178644/II, 178645/II
 227. KULA M.:
     Między przeszłością a przyszłością : o pamięci, zapominaniu i przewidywaniu / Marcin Kula. - Poznań : PTPN, 2004. - 251, [2] s. ; 19 cm. - Tyt. równol. na s. przytyt.: Between the past and the future. - Bibliogr. s. 240-249. - ISBN 83-7063-408-7
  Sygnatury : I 73438/I
 228. KULA M.:
     Uparta sprawa - żydowska? polska? ludzka? / Marcin Kula. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2004. - 321, [2] s. ; 24 cm. - Indeks. - ISBN 83-242-0229-3 : zł 47
  Sygnatury : II 177925/II
 229. KULA M.:
     Wybór tradycji / Marcin Kula. - Warszawa : "DiG", 2003. - 351 s. : faks., fot., rys. ; 17 cm. - (Człowiek, Symbol, Historia). - Bibliogr. s. 330-342. - ISBN 83-7181-275-2 : zł 39
  Sygnatury : I 73382/I
 230. KULA W.:
     Miary i ludzie / Witold Kula. - Wyd. 2. - Warszawa : "Książka i Wiedza", cop. 2004. - 478, [1] s., [32] s. tabl. : fot., mapa, portr., rys., tab. ; 22 cm. - Bibliogr. s. 440-472, 478-[479]. - ISBN 83-05-13336-2 : zł 49
  Sygnatury : II 176862/II
 231. KUNERT A.:
     Kronika Powstania Warszawskiego / Andrzej Krzysztof Kunert ; współpr.[wybór i oprac. il.] Zygmunt Walkowski. - Warszawa : "Edipresse Polska", 2004. - 207 s. : faks., fot. : mapy ; 31 cm + Powstanie Warszawskie : film dokumentalny Krzysztofa Langa [Dokument elektroniczny]. - 1 płyta VCD. - ISBN 83-7298-662-2
  Sygnatury : DInf 19434/III
 232. KWAPIS R.:
     Praska Wiosna / Robert Kwapis. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2003. - 335 s., XXIII s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 325-336. - ISBN 83-7322-693-1
  Sygnatury : II 176889/II
 233. Königsberger Kreiskalender 1990 : Das Heimatbuch für den Kreis Königsberg-Neumark / [Geleitwort Gerhard Glogowski, Jürgen Bräcklein]. - Berlin : Heimatkreiskommission Königsberg-Neumark, 1989. - 158 s. : il., pl., rys., fot. ; 21 cm. - ISBN 3-88368-185-7
  Sygnatury : Od.ZS 175994/II
 234. Königsberger Kreiskalender 2004 : Das Heimatbuch für den Kreis Königsberg/Neumark / [red. Burkhard Regenberg ; wstęp Hans-Gottfried Bluhm]. - [S.l.] : Heimatkreis Königsberg/Neumark e.V., 2004. - 160 s. : fot., rys., pl. ; 21 cm
  Sygnatury : Od.ZS 175993/II
 235. LAMOWA J.:
     Pamiętnik : 1919-1921 / Janina Zgórniakówna (Janina Lamowa) ; przygot. do druku Andrzej Lam. - Opole : Andrzej Lam, 2004. - 143, [12] s. : faks., fot., portr. ; 21 cm. - ISBN 83-906929-2-9
  Sygnatury : II 177734/II
 236. Landbuch Księstw Świdnickiego i Jaworskiego / wyd. Tomasz Jurek. - Poznań : Wydaw. PTPN, 2004. - 24 cm. - Tyt. oryg. Na s. przedtyt.: The Landbuch od Świdnica-Jawor duchy
     T. 1 : 1366-1376. - 2004. - XXIX, 352, [1] s. - (Wydawnictwa Źródłowe Komisji Historycznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, ISSN 0208-9033 ; t. 28). - Indeks. Streszcz. niem. - ISBN 83-7063-400-1
  Sygnatury : II 176301/II/1
     T. 2 : 1385-1395. - 2000. - XXXV, 369, [2] s. - (Wydawnictwa Źródłowe Komisji Historycznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, ISSN 0208-9033 ; t. 27). - Indeks. Streszcz. niem. - ISBN 83-7063-280-7
  Sygnatury : II 176301/II/2
 237. Leksykon wiedzy o Turcji / pod red. Tadeusza Majdy ; aut. haseł Dariusz Cichocki [et al.]. - Warszawa : "Dialog", 2003. - 297 s., [24] s. tabl. : il. ; 24 cm. - (Świat Orientu). - ISBN 83-88938-58-4
  Sygnatury : DInf 176915/II
 238. LELEK R.:
     Ceramika z zamku w Korzkwi (XVI-XVII w.) / Romualda Lelek. - Kraków : "Księgarnia Akademicka", 2004. - 99, [3] s., [1] k. tabl. złoż. luź. : rys. ; 24 cm. - Streszcz. niem. Zawiera tabele. - ISBN 83-7188-710-8
  Sygnatury : II 178548/II
 239. LEŚNIEWSKA D.:
     Kolonizacja niemiecka i na prawie niemieckim w średniowiecznych Czechach i na Morawach w świetle historiografii / Dorota Leśniewska ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk Historycznych we współpracy z Instytutem Herdera w Marburgu. - Poznań : Wydaw. PTPN ; Marburg : Instytut Herdera, 2004. - 231 s. ; 24 cm. - (Prace Komisji Historycznej / Wydział Historii i Nauk Społecznych, ISSN 0079-4651 ; t. 61). - Tyt. oryg.: German colonization and colonization on the German Law in the mediaeval Bohemia and Moravia in the light of historiography. - Bibliogr. s. 183-211. Indeks. - ISBN 83-7063-402-8. - ISBN 3-87969-312-9
  Sygnatury : II 176859/II
 240. LEWANDOWSKA S.:
     Nadbużańskiego Podlasia okupacyjny dzień powszedni 1939-1944 / Stanisława Lewandowska. - Warszawa : "Trio", 2003. - 250, [2] s., [28] s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 225-232. Indeks. - ISBN 83-88542-25-7
  Sygnatury : II 175290/II
 241. LEWICKA-RAJEWSKA U.:
     Arabskie opisanie Słowian / Urszula Lewicka-Rajewska. - Wrocław : PTL, 2004. - 263 s. : mapa ; 25 cm. - (Prace Etnologiczne / Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; t. 15). - Bibliogr. s. 222-242. Indeks. Streszcz. ang.. - ISBN 83-87266-11-6
  Sygnatury : II 178103/II
 242. LEWIS B.:
     Co się właściwie stało? : o kontaktach Zachodu ze światem islamu / Bernard Lewis ; przeł. Jolanta Kozłowska. - Warszawa : "Dialog", 2003. - 196 s. ; 21 cm. - (Temat Dnia). - Tyt. oryg.: What went wrong?. - Indeks. - ISBN 83-88938-61-4
  Sygnatury : II 177974/II
 243. LINOWSKI J.:
     Wielka Brytania w polityce zagranicznej Polski w latach 1945-1956 / Jan Linowski. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2001. - 289 s. ; 24 cm. - Bibliogr. Indeks. - ISBN 83-7174-868-X
  Sygnatury : II 175801/II
 244. LIPIŃSKI P.:
     Ofiary Niejasnego / Piotr Lipiński. - Warszawa : Prószyński i S-ka, cop. 2004. - 314, [1] s. ; 21 cm. - U dołu s. tyt.: Kontynuacja cyklu stalinowskiego - historia ofiar "Bolesława Niejasnego" i jego "Towarzyszy". Indeks. - 83-7337-632-1
  Sygnatury : II 177856/II
 245. LITWISZYN A.:
     Magia magii / Aldona Litwiniszyn. - Kraków : "Drukrol", 1998. - 258, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 253-[259]. - ISBN 83-907553-5-1
  Sygnatury : II 175946/II
 246. LOLO R.:
     Rzeczpospolita wobec wojny trzydziestoletniej : opinie i stanowiska szlachty (1618-1635) / Radosław Lolo ; Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. - Pułtusk : WSH, 2004. - 394, [4] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 383-394. - ISBN 83-89709-06-6
  Sygnatury : II 178298/II
 247. Ludność pogranicza śląsko-łużyckiego / red. nauk. Tomasz Jaworski ; Lubuskie Towarzystwo Naukowe. - Zielona Góra : LTN, 2003. - 405 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 385-402. Streszcz. niem. Zawiera tabele. - ISBN 83-88317-08-3
  Sygnatury : II 177271/II
 248. LUSTIGER A.:
     Czerwona księga : Stalin i Żydzi : tragiczna historia Żydowskiego Komitetu Antyfaszystowskiego i radzieckich Żydów / Arno Lustiger ; przeł. Elżbieta Kaźmierczak i Witold Lider. - Warszawa : "W.A.B.", 2004. - 528, [10] s., [22] s. tabl. : il. ; 21 cm. - (Seria z Wagą). - Bibliogr. s. 505-512. Indeks. - ISBN 83-7414-028-3
  Sygnatury : II 178928/II
 249. ŁASZEWSKI W., ROLLAUER T.:
     Legnica : dzieje miasta / Witold Łaszewski, Tadeusz Rollauer. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 2004. - 223, [1] s. : faks., fot., portr. ; 22 cm. - (Skarbiec Miast Polskich). - Bibliogr. s. 212-214. Indeks. - ISBN 83-7384-106-7
  Sygnatury : CzSt 177598/II
 250. ŁUBIEŃSKI T.:
     Ani tryumf, ani zgon : szkice o powstaniu warszawskim / Tomasz Łubieński. - Warszawa : Wydaw. "Nowy Świat", 2004. - 102, [2] s. ; 21 cm. - U góry okł.: "Bić się czy nie bić?". - ISBN 83-7386-100-9
  Sygnatury : II 178746/II
 251. ŁUCZYŃSKI R.:
     Tropami śląskiego dziedzictwa / Romuald M. Łuczyński. - Wrocław : "Atut" - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2000. - 334, [2] s. : il., fot. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 291. - Indeksy s. 297-333. - ISBN 83-87299-23-5
  Sygnatury : Od.ZS 176000/II
 252. MACAŁA J.:
     Polska katolicka w myśli politycznej II RP / Jarosław Macała. - Głogów : Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar", cop. 2004. - 525 s. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 495-513. Indeks. - ISBN 83-88327-77-1
  Sygnatury : II 177872/II, CzSt 177873/II
 253. MACHYNIA M., SRZEDNICKI C.:
     Oficerowie Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1777-1794 : spisy / Mariusz Machynia, Czesław Srzednicki. - Kraków : "Księgarnia Akademicka", 1998-. - 23 cm. - ISBN 83-7188-207-6
     T. 1 : Oficerowie Wojska Koronnego 1777-1794 : spisy
     Cz. 4 : Formacje Targowicy ; Szkolnictwo wojskowe ; Varia ; Uzupełnienia . - 2003
  Sygnatury : DInf 159576/II/1/4
     Cz. 2 : Artyleria i wojska inżynierskie . - 1999. - XII, 111, [1] s., [4] s. tabl. : il. - Bibliogr. s. 9-102. Indeks. Zawiera tabele. - ISBN 83-7188-304-8
  Sygnatury : DInf 159576/II/1/2
     Cz. 3 : Piechota . - 1998. - XXXII, 481 s., [16] s. tabl.. - Tyt. okł. :"Wojsko Koronne. Piechota". - Bibliogr. s. 425-428. - Indeks. - ISBN 83-7188-186-X
  Sygnatury : DInf 159576/II/1/3
     T. 2 : Oficerowie Wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego 1777-1794 : spisy : sztab, kawaleria, artyleria, wojska inżynierskie i piechota = Lietuvos Didžiosios Kunigaikštyses Karininkai 1777-1794 : sąrašai : štabas, kavalerija, artilerija inžinieriu korpusas ir pestija / Mariusz Machynia, Valdas Rakutis, Czesław Srzednicki. - 1999. - LIII, 541, [1] s., [26] s. tabl., [1] k. tabl. : il., tab.. - Tyt. okł. : "Wojsko Wielkiego Księstwa Litewskiego". Bibliogr. s. 501-[504]. - Indeks. - ISBN 83-7188-239-4
  Sygnatury : DInf 159576/II/2
 254. MADIERI M.:
     Wodna zieleń / Marisa Madieri ; przeł. Joanna Ugniewska. - Warszawa : "Czytelnik", 2004. - 136, [3] s. ; 20 cm. - Tyt. oryg.: "Verde acqua". - ISBN 83-07-03004-8
  Sygnatury : I 74005/I
 255. MAGDZIARZ W.:
     Ludwik XIV / Wojciech St. Magdziarz. - Wyd. 2. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, cop. 2004. - 367 s., [8] s. tabl. kolor. : il., portr. ; 22 cm. - Indeks. - ISBN 83-04-04556-7
  Sygnatury : II 177016/II, 177017/II
 256. MAJCHRZAK J.:
     ...więcej niż życie : (Dorota Talleyrand-Périgord i jej czasy) / Jerzy Piotr Majchrzak. - Żagań : Dekorgraf, 2004. - 160 s., [16] s. tabl. : il., portr. ; 21 cm. - Streszcz. w jęz. ang., fr., niem., wł., ros. - Bibliogr. s. 137. - ISBN 83-918662-4-6
  Sygnatury : Od.ZS 177281/II
 257. MAJEWSKI P.:
     Nierozegrana kampania : możliwości obronne Czechosłowacji jesienią 1938 roku / Piotr M. Majewski. - Warszawa : "Trio", 2004. - 298, [2] s., [24] s. tabl. : il., mapy ; 21 cm. - Bibliogr. s. 281-292. Indeks. Zawiera tabele. - ISBN 83-88542-83-4
  Sygnatury : II 178560/II
 258. MAKIŁŁA D.:
     Władza wykonawcza w Rzeczypospolitej od połowy XVII wieku do 1763 roku : studium historyczno-prawne / Dariusz Makiłła. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2003. - 343 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 258-309. Indeks. Streszcz. i spis treści ang., niem. - ISBN 83-7322-593-5
  Sygnatury : II 175848/II, 178096/II
 259. MAKOWSKI K.:
     Siła mitu : Żydzi w Poznańskiem w dobie zaborów w piśmiennictwie historycznym / Krzysztof A. Makowski. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2004. - 484, [3] s. ; 24 cm. - (Poznańskie Studia Historyczne). - Bibliogr. s. 425-468. Streszcz. ang. Indeks. - ISBN 83-7177-291-2
  Sygnatury : II 179181/II
 260. MARCZAK P.:
     Wojny husyckie / Piotr Marczak. - Warszawa : "Egros", [2004]. - 120 s., [8] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm. - (W Kręgu Średniowiecza ; 4). - Bibliogr. s. 118-119. - ISBN 83-88185-31-4
  Sygnatury : II 178097/II
 261. MARKERT A.:
     Polsce wierna : Władysława Piechowska 1900-1987, żołnierz i twórczyni kobiecych organizacji wojskowych / Anna Eliza Markert. - Pruszków : "Ajaks", 2003. - 175, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. Indeks. - ISBN 83-88773-48-8
  Sygnatury : II 175421/II
 262. MARTINEZ RUIZ E.:
     Zarys dziejów Hiszpanii nowożytnej : (od końca XV wieku do 1808 roku) / Enrique Martínez Ruiz ; przeł. i oprac. Maciej Forycki ; przedmową poprzedził Maciej Serwański. - Poznań : Instytut Historii UAM - Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2003. - 101, [3] s., [1] k. tabl. złoż. : mapa kolor. : ; 20 cm. - Owoc serii wykładów w Instytucie Historii UAM w 2000 r . - Bibliogr. - ISBN 83-89407-00-0
  Sygnatury : I 73283/I
 263. MATERA P.:
     Francja w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w latach 1929-1933 / Paulina Matera. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2003. - 273 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 258-273. - ISBN 83-7322-454-8
  Sygnatury : II 176884/II
 264. MATUSAK P., KOSPATH-PAWŁOWSKI E., RAWSKI T.:
     Druga wojna światowa 1939-1945 / Piotr Matusak, Edward Pawłowski, Tadeusz Rawski. - Siedlce : Wydaw. Akademii Podlaskiej, 2003. - 30 cm. - ISBN 83-7051-219-4
     T. 1. - 417 s., [25] k. tabl. : il. - Zawiera tabele
  Sygnatury : DInf 19205/III/1
     T. 2. - 353 s., [13] k. tabl. : il. - Bibliogr. s. 301-306. Indeks. Streszcz. ang. Zaawiera tabele
  Sygnatury : DInf 19205/III/2
 265. MATZEK T.:
     Zamek śmierci Hartheim : eutanazja w III Rzeszy / Tom Matzek ; z niem. przeł. Eliza Borg. - Warszawa : "Świat Książki", 2004. - 285, [3] s., [24] s. tabl. : faks., fot., pl., portr., tab., wykr. ; 22 cm. - Tyt. oryg.: "Das Mordschloss : auf der Spuren von NS-Verbrechen in Schloss Hartheim" 2002 . - Bibliogr. s. 283-[286]. - ISBN 83-7311-990-6 : zł 34,90
  Sygnatury : II 175312/II
 266. MĄCZAK A.:
     Historia jest we mnie / Antoni Mączak. - Warszawa : Rosner & Wspólnicy, 2004. - 189, [2] s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-89217-47-3
  Sygnatury : II 176036/II
 267. MCNEAL S.:
     Ocalić cara Mikołaja II : tajna misja uratowania rodziny carskiej / Shay McNeal ; z ang. przeł. Jan Kabat. - Warszawa : "Świat Książki", 2004. - 288 s., [16] s. tabl. : faks., fot., mapy, portr. ; 25 cm. - Tyt. oryg.: The secret plot to save the Tsar, 2001 . - Indeks. - ISBN 83-7311-895-0 : zł 34,90
  Sygnatury : II 177996/II
 268. Miasta i mieszczaństwo w Europie Środkowowschodniej do połowy XIX wieku / pod red. Doroty Michaluk i Krzysztofa Mikulskiego. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2003. - 380 s. : il. ; 24 cm. - (Studia ad Historiam Civitatum Pertinentia ; 1). - Zawiera tabele. - ISBN 83-7322-754-7
  Sygnatury : II 178068/II
 269. MICHALSKA-BRACHA L.:
     Powstanie styczniowe w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego w okresie zaborów / Lidia Michalska-Bracha. - Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2003. - 330, [2] s., [16] s. tabl. (gł. kolor.) : il., faks., fot., portr., tab. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 281-312. Indeks. - ISBN 83-7133-221-1
  Sygnatury : II 176689/II
 270. MICHAŁEK A.:
     Wyprawy krzyżowe : Francuzi / Andrzej Michałek. - Warszawa : "Bellona", 2004. - 275, [1] s. : il, mapy, pl. ; 31 cm. - Bibliogr. s. 274-275. - ISBN 83-11-09990-1
  Sygnatury : III 19523/III
 271. MICHAŁEK A.:
     Wyprawy krzyżowe : husyci / Andrzej Michałek. - Warszawa : "Bellona", 2004. - 317 s. : il., mapy, szkice ; 31 cm. - ISBN 83-11-09898-0
  Sygnatury : CzSt 19401/III
 272. MICHNIK A.:
     Wyznania nawróconego dysydenta : spotkania z ludźmi : szkice 1991-2001 / Adam Michnik. - Warszawa : Fundacja Zeszytów Literackich, 2003. - 275, [5] s. ; 21 cm. - U dołu s. tyt.: Zeszyty Literackie . - Indeks. - ISBN 83-917979-5-3 : zł 32
  Sygnatury : II 176997/II
 273. Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne / pod red. Grzegorza Miernika. - Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2001. - 24 cm
     T. 2. - 2001. - 225, [1] s. : il., faks. - ISBN 83-7133-162-2
  Sygnatury : II 165989/II/2
     T. 3 / pod red. Beaty Wojciechowskiej i Lidii Michalskiej-Brachy. - 2002. - 381 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 83-7133-189-4
  Sygnatury : II 165989/II/3
     T. 4. - 2003. - 181, [3] s. ; 24 cm. - Zawiera tabele
  Sygnatury : II 165989/II/4
 274. MIGAŁA M.:
     Uzdrowisko Bad Ziegenhals (Głuchołazy) na tle pobliskich kurortów w XIX oraz I połowie XX wieku i jego znaczenie dla rozwoju lecznictwa na Śląsku / Mariusz Migała. - Opole : Oficyna Wydawnicza PO, 2003. - 183 s. : faks., fot., pl. ; 24 cm. - (Studia i Monografie / Politechnika Opolska, 1429-6063 ; z. 143). - Streszcz. ang., niem. - Bibliogr. s. 157-165
  Sygnatury : II 179504/II
 275. MIKOŁAJCZYK M.:
     Polityka Francji wobec ZSRR w latach 1944-1955 / Marek Mikołajczyk. - Poznań : Instytut Historii UAM - Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza], 2004. - 276, [3] s. : tab. ; 24 cm. - (Publikacje Instytutu Historii UAM, 1234-2041 ; 46). - Bibliogr. s. 264-[277]. - ISBN 83-86650-44-3
  Sygnatury : II 177774/II
 276. MILCHMAN A., ROSENBERG A.:
     Eksperymenty w myśleniu o Holocauście : Auschwitz - nowoczesność i filozofia / Alan Milchman, Alan Rosenberg ; tł. Leszek Krowicki, Jakub Szacki. - Warszawa : "Scholar", 2003. - 303 s. ; 21 cm. - Tyt. oryg.: Experiments in thinking the Holocaust. - Indeks. - ISBN 83-7383-036-7
  Sygnatury : II 175215/II
 277. MILCZAREK S.:
     Kultura łowiecka w świecie islamu / Sylwester Milczarek. - Warszawa : "Dialog", 2001. - 228, [1] s., [16] s. tabl. kolor. : il., mapa ; 24 cm. - (Świat Orientu). - W aneksie tekst tł. z arab. Bibliogr. - ISBN 83-88238-90-6
  Sygnatury : II 177984/II
 278. MILIŃSKI J.:
     Pułkownik Czesław Mączyński 1881-1935 : obrońca Lwowa i polityk Drugiej Rzeczypospolitej / Jacek Miliński. - Warszawa : "Trio", 2004. - 440 s., [40] s. tabl. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. 411-427. Indeks. - ISBN 83-88542-81-8
  Sygnatury : II 178561/II
 279. Militarne aspekty odrodzenia Rzeczypospolitej 1914-1921 : bibliografia / [oprac. Andrzej Grodecki et al.] ; [red. Andrzej Grodecki, Izabela Kowalska, Irena Sawicka] ; Centralna Biblioteka Wojskowa. - Warszawa : CBW, 1998. - 24 cm
     T. 1. - 439 s.
  Sygnatury : DInf 179069/II/1
     T. 2. - 436 s.
  Sygnatury : DInf 179069/II/2
 280. MIODOWSKI A.:
     Przewłaszczenia dóbr dojlidzkich na tle kampanii politycznej przełomu 1921/1922 roku / Adam Miodowski. - Białystok : Wydaw. i Drukarnia Libra, 2003. - 202 s. ; 21 cm. - ISBN 83-88463-23-3
  Sygnatury : II 178501/II
 281. MODZELEWSKI K.:
     Barbarzyńska Europa / Karol Modzelewski. - Warszawa : "Iskry", cop. 2004. - 516, [4] s. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 470-473, bibliogr. cytowanych prac s. 499-511. Indeks. - ISBN 83-207-1758-2
  Sygnatury : CzSt 179353/II
 282. Monumenta manent : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Tadeuszowi Białeckiemu w 70. rocznicę urodzin / pod red. Adama Makowskiego i Edwarda Włodarczyka. - Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2003. - 576 s., [1] k. tabl. kolor. : il., mapy, portr., tab., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz . - Bibliogr. publ. Tadeusza Białeckiego s. 16 - 33. - ISBN 83-7241-322-3
  Sygnatury : II 176395/II, 179515/II
 283. MULARSKA-ANDZIAK L.:
     Dyktatura generała Primo de Rivery a hiszpańskie tradycje imperialne 1923-1930 / Lidia Mularska-Andziak ; Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. - Pułtusk : WSH ; Warszawa : IH. UW, 1999. - 248 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - Indeks. - ISBN 83-909208-7-5 (WSH)
  Sygnatury : II 175019/II
 284. Na obrzeżach polityki : praca zbiorowa / pod red. Marceliego Kosmana ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2002. - 24 cm
     Cz. 1. - 150 s. - Zawiera tabele. - ISBN 83-87704-47-4
  Sygnatury : II 175369/II/1
     Cz. 2. - 165 s. - Zawiera tabele. - ISBN 83-87704-48-2
  Sygnatury : II 175369/II/2
     Cz. 3. - 137 s. - Zawiera tabele. - ISBN 83-87704-49-0
  Sygnatury : II 175369/II/3
 285. Nadzieje, złudzenia, rzeczywistość : studia z historii Polski XX wieku : księga dedykowana profesorowi Tadeuszowi Wyrwie / pod red. Wiesława Hładkiewicza i Marka Szczerbińskiego ; Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake [et al.]. - Gorzów Wlkp. : Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wklp., 2004. - 550 s. : 1 portr. ; 24 cm. - ISBN 83-918032-7-9
  Sygnatury : II 178902/II
 286. NAHLIK K.:
     We Lwowie i na Pokuciu : moje miasto utracone / Kazimierz Juliusz Nahlik. - Kraków : "Inter Esse", 2003. - 223 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 218. Indeks. - ISBN 83-89448-10-6
  Sygnatury : II 176323/II
 287. NALEPIŃSKI S.:
     Syberyjski szlak / Szczepan Wiesław Nalepiński. - Wyd. 2. - Lublin : "Norbertinum", 2004. - 143, [2] s. ; 21 cm. - (Z Nieludzkiej Ziemi, ISSN1508-7956 ; t. 3). - ISBN 83-7222-182-0
  Sygnatury : II 176873/II
 288. NAWORSKI Z.:
     Szlachecki wymiar sprawiedliwosci w Prusach Królewskich (1454-1772) : organizacja i funkcjonowanie / Zbigniew Naworski. - Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004. - 380 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 296-309. Indeksy. Zawiera tabele. - ISBN 83-231-1691-1
  Sygnatury : II 178088/II
 289. Niemcy i Polska w trudnych latach 1933-1990 : nowe spojrzenie na dawne konflikty : praca zbiorowa / pod red. Brenda Martina i Arkadiusza Stempina ; przy współpr. Bożeny Górczyńskiej-Przybyłowicz ; słowo wstępne Czesław Madajczyk. - Poznań : Instytut Historii UAM ; Freiburg im Breisgau : Rombach Verlag, 2004. - 278 s. ; 24 cm. - (Publikacje Instytutu Historii UAM ; nr 57). - Tyt. oryg.: Deutschland und Polen in schweren Zeiten 1933-1990. Indeks. - ISBN 3-89407-30-2
  Sygnatury : II 177775/II
 290. NIKLEWICZOWA M.:
     Pan Roman : wspomnienia o Romanie Dmowskim / Marja Niklewiczowa ; oprac. nauk. Tomasz Wituch. - Warszawa ; Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2001. - 337, [2] s. : il. ; 25 cm. - Indeksy. - ISBN 83-88067-56-7
  Sygnatury : II 175044/II
 291. NIKODEM J.:
     Polska i Litwa wobec husyckich Czech w latach 1420-1433 : studium o polityce dynastycznej Władysława Jagiełły i Witolda Kiejstutowicza / Jarosław Nikodem. - Poznań : Instytut Historii UAM [Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza], 2004. - 442 s. ; 25 cm. - (Publikacje Instytutu Historii UAM ; 61). - Streszcz. ang. - Bibliogr. s. 408-434. Indeks. - ISBN 83-89407-50-7
  Sygnatury : II 179178/II
 292. NIWIŃSKI A.:
     Czekając na Herhora... : odkrywanie tajemnic Teb Stubramnych czyli szkice z dziejów archeologii Egiptu / Andrzej Niwiński. - Warszawa : "Pro-Egipt", 2003. - 566 s., [48] s. tabl. : fot. ; 22 cm. - (Seria z Okiem Horusa ; 4). - Bibliogr. s. 543-555. Indeks. - ISBN 83-915941-3-0
  Sygnatury : II 175817/II
 293. Norwegia w pierwszej połowie XX wieku : studia / pod red. Emilii Denkiewicz-Szczepaniak. - Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004. - 219 s. : tab. ; 24 cm. - Tyt. okł. i grzbiet.: Norwegia w I połowie XX wieku . - Streszcz. ang. - ISBN 83-231-1722-5
  Sygnatury : II 178694/II
 294. NOWACKI B.:
     Przemysł I : syn Władysława Odonica, książę wielkopolski 1220/1221-1257 / Bronisław Nowacki ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. WBP, 2003. - 233, [2] s. : il., mapy ; 21 cm. - (Biblioteka "Kroniki Wielkopolski". Dzieje Miast Wielkopolski). - Bibliogr. Indeksy. - ISBN 83-85811-87-7
  Sygnatury : II 175384/II
 295. NOWAK A.:
     Od imperium do imperium : spojrzenia na historię Europy Wschodniej / Andrzej Nowak. - Warszawa : Instytut Historii PAN, 2004. - 399 s. ; 22 cm. - (Arkana Historii). - Bibliogr. s. 392-393. Indeks. - ISBN 83-89243-81-4
  Sygnatury : CzSt 179152/II
 296. O niepodległą i granice / oprac., wybór i przygotowanie do druku Marek Jabłonowski, Adam Koseski. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna ; Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, cop. 1999-. - 24 cm
     T. 1 : Komunikaty Oddziału III Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego 1919-1921. - 1999. - 978, [1] s. , [4] s. tabl. : faks., fot.. - Indeksy. - ISBN 83-88067-05-2
  Sygnatury : II 159570/II/1
     T. 2 : Raporty i komunikaty naczelnych władz wojskowych o sytuacji wewnętrznej Polski 1919-1920 / oprac., wybór i przygotowanie do druku Marek Jabłonowski, Piotr Stawecki, Tadeusz Wawrzyński. - 2000. - 701, [3] s.. - ISBN 83-88067-65-6
  Sygnatury : II 159570/II/2
     T. 3 : Raporty i informacje Biura Propagandy Zagranicznej PrezydiumRady Ministrów 1920-1921 / oprac., wybór i przygotowanie do druku Marek Jabłonowski, Włodzimierz Janowski, Adam Koseski. - cop. 2002. - 486 s., [8] s. tabl. : il. - Indeks. - ISBN 83-88067-57-5
  Sygnatury : II 159570/II/3
     T. 4 : Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939 : wybór dokumentów / wstęp Marek Jabłonowski ; współpr. Jerzy Prochowicz ; oprac., wybór i przygot. do druku Marek Jabłonowski [et al.]. - 2001. - 782, [1] s. tabl., [22] s. tabl. : il. - Indeks. - ISBN 83-88067-48-8
  Sygnatury : II 159570/II/4
     T. 5 : Protokoły Komitetu Politycznego Rady Ministrów 1921-1926 / wstęp, wybór, oprac. i przygot. do druku Marek Jabłonowski, Włodzimierz Janowski. - 2004. - 535 s., [12] s. tabl. : portr. - Indeks. - ISBN 83-89709-00-7
  Sygnatury : II 159570/II/5
 297. OBUCHOWSKI W.:
     Zabytki krzemienne i kamienne od paleolitu do wczesnej epoki żelaza z terenów Białorusi w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie / Wiktor Obuchowski ; Państwowe Muzeum Archeologiczne. Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. - Warszawa : Państwowe Muzeum Archeologiczne, 2003. - 207 s. : rys., mapy ; 31 cm. - Tyt. równol. na s. przedtyt. - Bibliogr. s. 87-88. - ISBN 83-917894-4-6
  Sygnatury : III 19131/III
 298. OLSZEWSKI W.:
     Chiny : zarys kultury / Wiesław Olszewski ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2003. - 375, [1] s., [1] k. tabl. złoż. : il. (gł. kolor.), mapa ; 23 cm. - ISBN 83-232-1272-4
  Sygnatury : II 175100/II
 299. Opowiadanie historii w niemieckiej refleksji teoretycznohistorycznej i literaturoznawczej od oświecenia do współczesności / wybór, przekł. i oprac. Jerzy Kałążny ; [aut. Alexander Demandt et al.]. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2003. - 659, [1] s. ; 22 cm. - (Poznańska Biblioteka Niemiecka ; 19). - Tyt. okł. i grzbiet.: Opowiadanie historii. Nazwy aut. na s. 652-657 . - Indeks. - ISBN 83-7177-280-7
  Sygnatury : II 177534/II
 300. Ortodoksja - emancypacja - asymilacja : studia z dziejów ludności żydowskiej na ziemiach polskich w okresie rozbiorów / pod red. Konrada Zielińskiego, Moniki Adamczyk-Garbowskiej ; Zakład Kultury i Historii Żydów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2003. - 224 s. ; 24 cm. - (Judaica Lublinensia. Series Variorum ; 1). - Streszcz. ang. Zawiera tabele. - ISBN 83-227-2050-5
  Sygnatury : II 175417/II
 301. OSIECKA A.:
     Galeria potworów / Agnieszka Osiecka. - Warszawa : Prószyński i S-ka, [2004]. - 238, [2] s. : il. ; 25 cm. - Indeks. - ISBN 83-7337-861-8
  Sygnatury : II 179358/II
 302. Ostatnie pokolenie : autobiografie polskiej młodzieży żydowskiej okresu międzywojennego ze zbiorów VIVO Institute for Jewish Research w Nowym Jorku / oprac. i wstępem opatrzyła Alina Cała. - Warszawa : "Sic!", 2003. - 544, [4] s., [48] s. tabl. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 539-542. - ISBN 83-88807-38-2
  Sygnatury : II 175510/II
 303. Ostdeutsche Gedenktage 2001/2002 : Persönlichkeiten und Historische Ereignisse / [red. Renate Dix, Ernst Gierlich, Julia Prinz]. - Bonn : Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, cop. 2003. - 424 s. : il. ; 19 cm. - ISBN 3-88557-209-5
  Sygnatury : I 73621/I
 304. Ostmitteleuropa im 14.-17. Jahrhundert - eine Region oder Region der Regionen? / hrsg. von Marian Dygo, Sławomir Gawlas und Hieronim Grala ; Zentrum für Ostmitteleuropäische Geschichte des Historischen Instituts der Universität Warschau. - Warszawa : "DiG", 2003. - 145, [2] s. ; 24 cm. - (Colloquia / Centrum Historii Europy Środkowo-Wschodniej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego ; 3). - ISBN 83-7181-308-2
  Sygnatury : II 177904/II
 305. OSTROWSKA E.:
     Kanały : z tajemnic powstańczej Warszawy : łączność dowodzenia i ewakuacje na trasach południowych / Elżbieta Ostrowska. - Warszawa : "Askon", cop. 2003. - 144, [3] s. : faks., fot., pl., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 138-142. Indeks. - ISBN 83-87545-65-1
  Sygnatury : II 177240/II
 306. OZIMEK S.:
     Poczta powstańczej Warszawy : geneza i działalność poczt polowych - Harcerskiej i Armii Krajowej w Powstaniu Warszawskim / Stanisław F. Ozimek. - Warszawa : Fundacja "Wystawa Warszawa Walczy 1939-1945", 2003. - 309, [3]s., [16] k. tabl. kolor. : faks., fot., pl., tab. ; 24 cm. - (Warszawskie Termopile 1944). - Bibliogr. s. 301-[304]. Indeks. - ISBN 83-87545-81-3
  Sygnatury : II 177209/II
 307. PALUS W.:
     Życie społeczno-polityczne w Częstochowie w latach rewolucji 1905-1907 / Waldemar Palus ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. - Częstochowa : Wydaw. WSP, 2003. - 404 s. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 381-404. - ISBN 83-7098-843-1
  Sygnatury : II 177578/II
 308. PAŁASZ-RUTKOWSKA E., STARECKA K.:
     Japonia / Ewa Pałasz-Rutkowska, Katarzyna Starecka ; Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : "Trio", 2004. - 450, [2] s. : fot., faks., mapy, portr ; 21 cm. - (Historia Państw Świata w XX Wieku). - Bibliogr. s. 409-418. Indeks. - ISBN 83-88542-84-2
  Sygnatury : CzSt 178562/II
 309. Pamiętam : wspomnienia dziecka wywiezionego w 1940 roku do Kazachstanu / Izabela Januszkiewicz. - Świebodzin : Wydaw. Muzeum Regionalnego w Świebodzinie, 2004. - 180, [4] s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-905943-2-3
  Sygnatury : II 177291/II
 310. Pamiętniki Filipa, Michała i Teodora Obuchowiczów : (1630-1707) / pod red. Andrzeja Rachuby ; oprac. Henryk Lulewicz i Andrzej Rachuba ; Instytut Historii PAN. - Warszawa : "DiG", 2003. - 640 s. : faks. ; 18 cm. - Indeks. - ISBN 83-7181-304-X
  Sygnatury : I 73718/I
 311. PANIC I.:
     Ostatnie lata Wielkich Moraw / Idzi Panic. - Wyd. 2. - Katowice : Wydaw. UŚ, 2003. - 239, [1] s. : mapy ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 2204). - Streszcz. ang., niem. . - Bibliogr. s. 198-218. Indeksy. - ISBN 83-226-0960-4 : zł 30
  Sygnatury : II 176065/II, 176174/II
 312. PARTACZ C., ŁADA K.:
     Polska wobec ukraińskich dążeń niepodległościowych w czasie II wojny światowej / Czesław Partacz, Krzysztof Łada. - Toruń : CEE Centrum Edukacji Europejskiej, cop. 2004. - 410, [2] s. : faks., mapy, portr., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 377-392. Indeks. Streszcz. ang. - ISBN 83-89704-03-X
  Sygnatury : II 178675/II
 313. PASTUSIAK L.:
     Stosunki polsko-amerykańskie : 1945-1955 / Longin Pastusiak. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004. - 651 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7322-568-4
  Sygnatury : II 178086/II
 314. PASZKIEWICZ J.:
     Jugosławia w polityce Włoch w latach 1914-1941 / Jędrzej Paszkiewicz. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2004. - 248 s. : il. ; 24 cm. - (Poznańskie Studia Historyczne). - Bibliogr. s. 225-236. Indeks. - ISBN 83-7177-266-1
  Sygnatury : II 179288/II
 315. PASZTOR M.:
     Między Paryżem, Warszawą i Moskwą : stosunki polsko-francuskie w latach 1954-1969 / Maria Pasztor. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2003. - 399 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 374-384. Indeks. - ISBN 83-7322-489-0
  Sygnatury : II 175412/II
 316. PAVLIčEVIĆ D.:
     Historia Chorwacji / Dragutin Pavličević ; przekł. Łucja Danielewska. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2004. - 634 s., [12] s. tabl. : faks., fot., mapy kolor., portr. ; 25 cm. - Tyt. oryg.: "Povijest Hrvatske" 2000 . - Bibliogr. s. 572-576. Indeksy. - ISBN 83-232-1357-7
  Sygnatury : CzSt 178941/II
 317. PAWELEC T.:
     Dzieje i nieświadomość : założenia teoretyczne i praktyka badawcza psychohistorii / Tomasz Pawelec. - Katowice : Wydaw. UŚ, 2004. - 360 s. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 2197). - Streszcz. ang., niem. Bibliogr. s. 329-356. - ISBN 83-226-1301-6 : zł 45
  Sygnatury : II 177879/II
 318. PAWEŁCZAK M.:
     Kenia / Marek Pawełczak ; Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : "Trio", 2004. - 393, [2] s. : il., mapy ; 21 cm. - (Historia Państw Świata w XX Wieku). - Bibliogr. s. 377-382. Indeks. - ISBN 83-88542-76-1
  Sygnatury : CzSt 178258/II
 319. PEŁCZYŃSKI G.:
     Karaimi polscy / Grzegorz Pełczyński. - Poznań : PTPN, 2004. - 89, [2] s. : il., fot. ; 17 cm. - (Mała Biblioteka / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ; t. 13). - Tyt. równol.: The Polish Karaites. Na s. tyt. nazwa serii: Mała Biblioteka PTPN . - Streszcz. ang. Bibliogr. s. 88-89. - ISBN 83-7063-406-0
  Sygnatury : I 73439/I
 320. PIASEK W.:
     Antropologizowanie historii : studium metodologiczne twórczości Witolda Kuli / Wojciech Piasek. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2004. - 159, [1] s. ; 20 cm. - Bibliogr. s. 152-158. - ISBN 83-7177-321-8 : zł 20
  Sygnatury : I 73577/I
 321. Piękno Podola - ziemia i ludzie, tradycje i kultury / red. Józef Tarniowy, Sylwia Kocioł, Mirosław Zengiel ; Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Koło Tarnopolan w Żarach. - Żary : Koło Tarnopolan Oddziału PTTK Powiatu Żarskiego, 2004. - 216 s. : il. ; 25 cm. - Materiały z dwóch Sejmików Krajoznawczych PTTK Żary. "Polacy z Tarnopolszczyzny - pomostem pojednania narodów" (12-13 października 2002 r.) ; "Piękno Podola - Ziemia i Ludzie, Tradycja i Kultury" (29-30 listopada 2003 r.). - Zawiera tabele
  Sygnatury : II 179055/II
 322. PIOTROWSKI J.:
     Piłsudczycy bez lidera (po 1 września 1939 roku) / Jacek Piotrowski. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2003. - 426, [1] s., V s. tabl. : fot. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 404-414. Indeks. - ISBN 83-7322-697-4
  Sygnatury : II 176978/II
 323. PISKORSKI J.:
     Polacy i Niemcy : czy przeszłość musi być przeszkodą? : (wokół dyskusji o wysiedleniach i tzw. Centrum przeciw Wypędzeniom) / Jan M. Piskorski. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2004. - 198, [1] s. ; 17 cm. - Bibliogr. s. 183-194. - ISBN 83-7177-354-4
  Sygnatury : I 73675/I
 324. PISKOZUB A.:
     Między dawnymi a nowymi laty : felietony, recenzje, wywiady 1989-1996 / Andrzej Piskozub. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2004. - 224 s. ; 24 cm. - (Dzieła Zebrane / Andrzej Piskozub ; t. 11). - Na okł. podtyt.: Publicystyka 1989-1996. - ISBN 83-7322-824-1
  Sygnatury : II 178393/II
 325. PISKOZUB A.:
     Z perspektywy III Rzeczypospolitej : studia i monografie 1991-2002 / Andrzej Piskozub. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2003. - 458 s. : il. ; 24 cm. - (Dzieła Zebrane ; t. 13). - Zawiera tabele. - ISBN 83-7322-727-X
  Sygnatury : II 176118/II
 326. PISKOZUB A.:
     Z prądem i pod prąd epoki : felietony, recenzje, wywiady,1961-1988 / Andrzej Piskozub. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2004. - 208 s. ; 25 cm. - (Dzieła Zebrane / Andrzej Piskozub ; t. 10). - ISBN 83-7322-825-X
  Sygnatury : II 178403/II
 327. PISULIŃSKA J.:
     Żydzi w polskiej myśli historycznej doby porozbiorowej (1795-1914) : syntezy, parasyntezy i podręczniki dziejów ojczystych / Joanna Pisulińska. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004. - 298, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 268-291. Indeks. - ISBN 83-7338-143-0
  Sygnatury : II 178145/II
 328. PIWOWARCZYK D.:
     Poczet rycerzy polskich XIV i XV wieku / [Dariusz Piwowarczyk]. - Warszawa : "Bellona", 2004. - 294, [1] s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 293-294. - ISBN 83-1109953-7
  Sygnatury : DInf 179371/II
 329. PODKAŃSKI K.:
     Pisma pośmiertne / Karol Podkański ; w oprac. i ze wstępem Franciszka Bujaka ; posł. opatrzył Jan M. Piskorski. - Poznań : Wydaw. PTPN, 2004. - 642, [5] s. : mapy ; 24 cm. - (Wznowienia / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ; t. 23). - Tyt. równol. w jęz. ang. - Indeks. - ISBN 83-7063-411-7
  Sygnatury : II 179298/II
 330. Pokolenia spełnionego obowiązku : studia z dziejów Polski i Polaków w kraju i na obczyźnie w XX wieku, dedykowane Profesorowi Józefowi Garlińskiemu / pod red. Janusza Farysia, Romana Nira i Marka Szczerbińskiego ; Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake [et al.]. - Gorzów Wlkp. : Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej Poznańskiej AWF w Gorzowie Wklp., 2004. - 469 s. : 1 portr. ; 24 cm. - ISBN 83-88784-62-5
  Sygnatury : II 176510/II
 331. Polacy i Niemcy : historia - kultura - polityka / red. Andreas Lawaty, Hubert Orłowski ; z inicjatywy Fundacji Roberta Boscha ; przy współpr. Deutsches Polen-Institut w Darmstadt. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2003. - 711, [1] s. ; 21 cm. - Indeks. - ISBN 83-7177-175-4
  Sygnatury : II 175420/II
 332. Polacy i Rosjanie : czynniki zbliżenia / red. Michał Dobroczyński. - Warszawa : Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego ; Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1998. - 176 s. : 1 wykr. ; 21 cm. - ISBN 83-901406-9-1 (CBW UW)
  Sygnatury : II 176130/II
 333. Polacy w Czechach, Czesi w Polsce X-XVIII wiek / pod red. Henryka Gmiterka, Wojciecha Iwańczaka ; Instytut Historii UMCS, Komisja Dziejów Czech i Stosunków Polsko-Czeskich Komitetu Nauk Historycznych PAN, Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych przy Uniwersytecie Wrocławskim. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. - 216 s. ; 21 cm. - Mater. z konferencji, Okuninka 11-13 października 2002. - Tekst częśc. czes., ukr. Streszcz. ang. przy pracach. - ISBN 83-227-2217-6
  Sygnatury : II 177212/II
 334. POLESKI J.:
     Wczesnośredniowieczne grody w dorzeczu Dunajca / Jacek Poleski ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Archeologii. - Kraków : "Księgarnia Akademicka", 2004. - 507, [1] s., [22] k. tabl. złoż., [40] s. tabl. : il. ; 31 cm. - Bibliogr. s. 453-491. Streszcz. niem. - ISBN 83-7188-737-X
  Sygnatury : III 19462/III
 335. POLIT J.:
     Chiny / Jakub Polit. - Warszawa : "Trio", 2004. - 418, [1] s. : il. ; 21 cm. - (Historia Państw Świata w XX Wieku). - Indeks. Zawiera tabele. - ISBN 83-88542-68-0
  Sygnatury : II 176321/II
 336. Polityka morska państw bałtyckich i skandynawskich w świetle referatów polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych na zjazd bałtycki w Gdyni w 1937 r. / oprac. Adam Grzegorz Dąbrowski, Piotr Kołakowski ; Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku. - Słupsk : Wydaw. PAP, 2004. - 273 s. ; 25 cm. - Indeks. Zawiera tabele. - ISBN 83-88731-88-2
  Sygnatury : II 177869/II
 337. Polska - Ukraina : trudna odpowiedź : dokumentacja spotkań historyków (1994-2001), kronika wydarzeń na Wołyniu i w Galicji Wschodniej (1939-1945) / [oprac. red. Romuald Niedzielko] ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Ośrodek Karta. - Warszawa : NDAP - Wydział Wydawnictwa : "Karta", 2003. - 184 s. ; 25 cm. - Indeks. Zawiera tabele. - ISBN 83-89115-36-0. - ISBN 83-88288-56-3
  Sygnatury : II 178211/II
 338. Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych : między władzą a społeczeństwem : materiały konferencji naukowej Toruń 18 kwietnia 2002 roku / pod red. Waldemara Chorążyczewskiego i Wojciecha Krawczuka. - Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003. - 112, [1] s. : faks., fot., rys. ; 21 cm. - ISBN 83-231-1667-9
  Sygnatury : II 176464/II
 339. Polska około roku 1300 : państwo, społeczeństwo, kultura / pod red. Wojciecha Fałkowskiego. - Warszawa : "Neriton", 2003. - 278 s. : fot., mapa, rys. ; 24 cm. - ISBN 83-88973-64-9
  Sygnatury : II 177214/II
 340. Polska Walcząca wobec powstania w getcie warszawskim : antologia tekstów historycznych i literackich / wstęp, wybór i oprac. Marian Marek Drozdowski ; drzeworyty Stefan Mrożewski. - Warszawa : Komisja Badania Dziejów Warszawy Instytutu Historii PAN [Polskiej Akademii Nauk] : "Książka i Wiedza", cop. 2003. - 255, [1] s. : il., mapa ; 21 cm. - ISBN 83-05-13274-9 (KiW)
  Sygnatury : II 175298/II
 341. Polska XX wieku : 1914-2003 / [red. nauk. Marek Derwich]. - Warszawa : "Horyzont" ; Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 2004. - 247 s. : il. (gł. kolor.), faks., fot., mapy, portr. ; 29 cm. - (Polska - dzieje cywilizacji i narodu). - Nazwy aut. na s. 4 . - Bibliogr. s. 232-234. Indeksy. - ISBN 83-7311-797-0 ("Horyzont"). -ISBN 83-7384-089-3 (WD)
  Sygnatury : III 19249/III, 19261/III
 342. Polski październik 1956 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim : materiały sympozjum naukowego zorganizowanego pod patronatem J. M. Rektora Prof. Franciszka Ziejki przez Uniwersytet Jagielloński, Instytut Pamięci Narodowej i Konsulat Generalny Republiki Węgierskiej w dniu 10 listopada 2001 roku w Krakowie / red. Rudolf Klimek. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2004. - 244 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-242-0300-1
  Sygnatury : II 176627/II
 343. Polski słownik judaistyczny : dzieje, kultura, religia, ludzie / oprac. Zofia Borzymińska i Rafał Żebrowski. - Warszawa : Prószyński i S-ka, cop. 2003-. - 20 cm. - (Słowniki)
     T. 1. - 848 s. : il. - ISBN 83-7255-126-X
  Sygnatury : DInf 171422/II/1
     T. 2. - 1023 s. : il. - Bibliogr. s. 901-616. Indeks. - ISBN 83-7255-175-8
  Sygnatury : DInf 171422/II/2
 344. Polskie instytucje za granicą : przewodnik po zbiorach archiwalnych / oprac. Anna Krochmal ; Rada Dziedzictwa Archiwalnego. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. - Warszawa : NDAP. Wydział Wydawnictw, 2004. - 302, [2] s., [16] s. tabl. kolor. : fot. ; 24 cm. - Indeksy. - ISBN 83-89115-15-8
  Sygnatury : II 178867/II
 345. POLYAENUS .:
     Podstępy wojenne / Poliajnos ; przeł., wstępem i przypisami opatrzyła Małgorzata Borowska. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2003. - 445, [2] s. ; 20 cm. - (Biblioteka Antyczna). - ISBN 83-7225-183-9
  Sygnatury : I 73513/I
 346. POMIAN K.:
     Europa i jej narody / Krzysztof Pomian ; przeł. Małgorzata Szpakowska. - Wyd. poszerz. - Gdańsk : "Słowo/Obraz Terytoria", cop. 2004. - 257, [5] s. ; 23 cm. - (Idee i Historia). - Tyt. oryg.: "L'Europe et ses nations" 1990. Poszerz. o "Przedłużenia" . - Bibliogr. s. 184-186, nota bibliogr. s. [258]. Indeks. - ISBN 83-89405-73-3
  Sygnatury : II 178547/II
 347. POMIANOWSKI J.:
     Na wschód od Zachodu : jak być z Rosją? / Jerzy Pomianowski ; z przedm. Leopolda Ungera. - Warszawa : Rosner & Wspólnicy, 2004. - 375, [1] s. : 1 il. ; 21 cm. - ISBN 83-89217-58-9
  Sygnatury : II 177602/II
 348. PONARSKI Z.:
     Wokół sprawy polskiej na Wschodzie / Zenowiusz Ponarski. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2003. - 256 s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. s. 236-239. Indeks. - ISBN 83-7322-094-1
  Sygnatury : I 73916/I
 349. Popiół i kość : Funeralia Lednickie 4 / red. Jacek Wrzesiński ; Muzeum Ślężańskie im. S. Dunajewskiego w Sobótce, "Akme" Zdzisław Wiśniewski - Wrocław. - Sobótka : MŚ ; Wrocław : "Akme", 2002. - 539 s. : il. ; 21 cm. - Na okł.: Funeralia Lednickie. Spotkanie 4. - Bibliogr. przy pr. - ISBN 83-913985-4-4
  Sygnatury : II 177283/II
 350. Powstanie czerwcowe w NRD w 1953 roku na tle innych wystąpień antykomunistycznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / pod red. Krzysztofa Ruchniewicza. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003. - 197 s. ; 24 cm. - (Monografie Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta ; 4) (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2578). - Materiały prezentowane w tomie są plonem konferencji , którą zorganizowała katedra historii w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta na Uniwersytecie Wrocławskim w dniach 21-22 czerwca 2003 r. - ISBN 83-229-2432-1
  Sygnatury : II 176288/II
 351. Powstanie Warszawskie 1944 : bibliografia / [oprac. i red. Irena Sawicka] ; Ministerstwo Obrony Narodowej. Centralna Biblioteka Wojskowa. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2004-. - 24 cm
     T. 4. - cop. 2004. - 446 s. - Indeksy. - ISBN 83-916429-2-5. - ISBN 83-7322-889-6
  Sygnatury : II 179076/II/4
     T. 5. - cop. 2004. - 584 s. - Indeksy. - ISBN 83-916429-9-2. - ISBN 83-7322-848-9
  Sygnatury : II 179076/II/5
 352. Powstanie warszawskie : antologia tekstów nieobecnych / wybór i red. nauk. Jacek Zygmunt Sawicki ; oprac. tekstów Janusz Marszalec, Jacek Zygmunt Sawicki. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004. - 268 s. ; 24 cm. - Indeks. - ISBN 83-7322-931-0
  Sygnatury : II 178949/II
 353. PREKOP D.:
     Wojna zakonu krzyżackiego z Litwą w latach 1283-1325 / Dariusz Prekop. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2004. - 189 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 169-187. - ISBN 83-7322-797-0
  Sygnatury : II 176922/II
 354. Proces krakowski : Niepokólczycki, Mierzwa i inni przed sądem Rzeczypospolitej. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1948. - 389 s. ; 21 cm. - Odbitka kserograficzna
  Sygnatury : II 178177/II
 355. Prusy i Inflanty między średniowieczem a nowożytnością : państwo, społeczeństwo, kultura : zbiór studiów / pod red. Bogusława Dybasia i Dariusza Makiłły. - Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003. - 216 s., [2] k. tabl. (w tym złoż.) : mapy, 1 portr. kolor., tab. ; 24 cm. - Tekst częśc. niem.. - ISBN 83-231-1644-X
  Sygnatury : II 176342/II
 356. Przemiany narodowościowe na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, 1931-1948 / pod red. Stanisława Ciesielskiego. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2003. - 350 s. ; 24 cm. - Zawiera tabele. - ISBN 83-7322-628-1
  Sygnatury : II 175896/II
 357. PRZENIOSŁO M.:
     Chłopi Królestwa Polskiego w latach 1914-1918 / Marek Przeniosło. - Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2003. - 468 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 405-441. Indeksy. Zawiera tabele. - ISBN 83-7133-219-X
  Sygnatury : II 175658/II
 358. PRZETACZNIK-GIEROWSKA M.:
     Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich : (19 lutego 1919 - 9 września 1920) / Joanna Gierowska-Kałłaur. - Warszawa : "Neriton" : Instytut Historii PAN, 2003. - 447 s., [8] s. tabl. : faks., fot., mapa, portr., tab. ; 25 cm. - Streszcz. ang. - Bibliogr. s. 404-423. Indeks. - ISBN 83-88973-60-6 ("Neriton")
  Sygnatury : II 175971/II
 359. Przez pradzieje i wczesne średniowiecze : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte piąte urodziny docenta doktora Jana Gurby / pod red. Jerzego Libery i Anny Zakościelnej. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. - 434, [2] s., [1] k. tabl. : il., fot., mapy, portr., tab., wykr. ; 24 cm. - Tekst częśc. ang., częśc. tł. z ukr. - Bibliogr. przy art., bibliogr. prac J. Gurby za lata 1988-2003 s. 15-28. - ISBN 83-227-2233-8
  Sygnatury : II 178812/II
 360. Przy półokrągłym stole z generałem Wojciechem Jaruzelskim / Stanisław Kwiatkowski. - Tyczyn : Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza, 2003. - 178, [2] s., [6] s. tabl. kolor. : il. ; 22 cm. - Nazwa wydawcy w cop. - ISBN 83-87876-38-0
  Sygnatury : II 177114/II
 361. PTASZEK I.:
     Najstarsza tradycja biograficzna Alkibiadesa - źródła jego legendy / Ireneusz Ptaszek. - Kraków : Wydaw. Promo, 2003. - Bibliogr. s. 226-238. Streszcz. ang., niem. - ISBN 83-88359-06-1
  Sygnatury : II 175263/II, 175264/II
 362. PYŻEWICZ J.:
     Musisz przeżyć... : wspomnienia z lat 1940-1941 / Jan Pyżewicz ; spisał i oprac. Wiesław Pyżewicz. - Zielona Góra : "SandMedia", 2003. - 32 s. : il., mapy ; 21 cm. - ISBN 83-918176-5-2
  Sygnatury : II 174997/II
 363. RADZIWIŁŁOWICZ D.:
     Tradycja grunwaldzka w świadomości politycznej społeczeństwa polskiego w latach 1910-1945 / Dariusz Radziwiłłowicz. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2003. - 262 s., [1] k. tabl. złoż. kolor. : il., mapy ; 24 cm. - Streszcz. niem. - Bibliogr. Indeksy. - ISBN 83-7299-199-5
  Sygnatury : II 176269/II
 364. RAJCH M.:
     Cenzura pruska w Wielkopolsce w latach 1848-1918 / Marek Rajch. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2004. - 261, [1] s. ; 21 cm. - (Wielkopolska : historia, społeczeństwo, kultura ; 16). - Bibliogr. s. 247-258. Indeks. - ISBN 83-7177-378-1
  Sygnatury : II 178613/II
 365. RAKOWSKI M.:
     Dzienniki polityczne 1976-1978 / Mieczysław F. Rakowski. - Warszawa : "Iskry", cop. 2002. - 451, [4] s., [16] s. tabl. : il. ; 21 cm. - Oznaczono jako cz. 6. - Indeks. - ISBN 83-207-1702-7
  Sygnatury : II 177253/II
 366. RAKOWSKI M.:
     Dzienniki polityczne 1979-1981 / Mieczysław F. Rakowski. - Warszawa : "Iskry", cop. 2004. - 483, [1] s., [16] s. tabl. : fot., portr. ; 21 cm. - Oznaczono jako cz. 7 . - Pocz. poz. 10654/98, cz. 6 poz. 3142/2003 . - Indeks. - ISBN 83-207-1744-2
  Sygnatury : II 177254/II
 367. RAKOWSKI M.:
     Dzienniki polityczne 1981-1983 / Mieczysław F. Rakowski. - Warszawa : "Iskry", cop. 2004. - 654, [2] s. ; 21 cm. - Oznaczono na grzbiebie i obwolucie jako cz. 8. - Indeks. - ISBN 83-207-1772-8
  Sygnatury : II 179356/II
 368. RALLS K.:
     Templariusze i święty Graal / Karen Ralls ; przeł. Jerzy Prokopiuk. - Warszawa : "Bellona", 2004. - 242, [2] s. : il. ; 24 cm. - Tyt. oryg.: "The Templars and the Grail". - Bibliogr. s. 237-242. - ISBN 83-11-10047-0
  Sygnatury : II 179378/II
 369. REKŁAJTIS E.:
     Liban : między wojną i pokojem : problemy współczesności / Elżbieta Rekłajtis. - Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2003. - 250 s. ; 21 cm. - Streszcz. ang. - Bibliogr. s. 225-240. Indeksy. - ISBN 83-7072-280-6
  Sygnatury : II 175606/II
 370. Relacje polsko-rumuńskie = relatii polono-române / [oprac. red. i korekta Stanislava Iachimovschi ; teksty polskie Elżbieta Wieruszewska]. - Suceava : Związek Polaków w Rumunii, 2003. - 258 s. ; 21 cm. - ISBN 973-8122-44-9
  Sygnatury : II 179037/II
 371. Represje wobec osób duchownych i konsekrowanych w PRL w latach 1944-1989 / red. Alicja Grześkowiak ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. - Lublin : Wydaw. KUL, 2004. - 381, [2] s. : mapa, tab. ; 20 cm. - (Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL). - Zbiór referatów wygł. na konferencji nauk. zorg. w dniu 4 kwietnia 2003 r. w Lublinie . - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 83-7363-147-X
  Sygnatury : I 73788/I
 372. ROBERTS A.:
     Hitler i Churchill : sekrety przywództwa / Andrew Roberts ; przeł. Krystyna Bockenheim. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 2003. - 235, [3] s. : fot., portr. ; 22 cm. - Tyt. oryg.: Hitler and Churchill [...]. - ISBN 83-7384-066-4
  Sygnatury : II 175796/II
 373. ROGACKI T.:
     Pruska Iława 1807 / Tomasz Rogacki. - Warszawa : "Bellona", 2004. - 40 s., [8] s. tabl., [1] k. tabl. złoż. : il., mapa ; 20 cm. - (Historyczne Bitwy). - Bibliogr. s. 134-136. - ISBN 83-11-09807-7
  Sygnatury : I 73564/I
 374. ROGOŻA J., SWAJDO J.:
     Wilno : barok z kamienia i obłoków / Jadwiga Rogoża, Jarosław Swajdo. - Kraków : "Bezdroża", 2003. - 192 s., [8] s. tabl. kolor. : il., mapy ; 18 cm. - (Miasta i Miasteczka). - Seria gł.: Przewodnik Turystyczny . - Bibliogr. Indeksy. - ISBN 83-916762-8-5
  Sygnatury : I 73772/I
 375. ROGUT D.:
     Polacy z Wileńszczyzny w obozach sowieckich "saratowskiego szlaku" (1945-1949) / Dariusz Rogut. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2003. - 415 s. : faks., fot., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 366-383. Indels. Streszcz. ang., ros. - ISBN 83-7322-675-3
  Sygnatury : II 178078/II
 376. Rok 1920 : z perspektywy osiemdziesięciolecia / red. nauk. Andrzej Ajnenkiel ; Instytut Historii PAN, Akademia Obrony Narodowej. Wojskowy Instytut Historyczny, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku. - Warszawa : IH PAN : "Neriton", 2001. - 338 s., [1] k. tabl. kolor. : mapa ; 24 cm. - Studia ofiarowane prof. Andrzejowi Ajnenkielowi w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. - Tekst częśc. tł. z ang., fr., ros., słow., ukr. Streszcz. ang. - ISBN 83-86301-95-3 (IH PAN)
  Sygnatury : II 175424/II
 377. Rosja XX wiek : od utopii komunistycznej do rzeczywistości globalistycznej / pod red. Julija Zołotowskiego ; tł. Paweł Burek ; red. nauk. Hanna Kowalska-Stus, Lucjan Suchanek. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2004. - 184 s. ; 23 cm. - Bibliogr. s. 183-184. - ISBN 83-233-1800-X
  Sygnatury : II 179102/II
 378. Rosjoznawstwo : wprowadzenie do studiów nad Rosją : podręcznik akademicki / pod red. Lucjana Suchanka. - Kraków : Wydaw. UJ, cop. 2004. - 467 s. : mapy ; 24 cm. - (Prace Katedry Rosjoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ; 7). - Dawna nazwa serii: Prace Katedry Literatury i Kultury Rosyjskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. U góry okł. skrót serii: PKR . - Bibliogr. przy pracach. Indeks. - ISBN 83-233-1835-2
  Sygnatury : II 179103/II
 379. RUBACHA J.:
     Bułgarski sen o Bizancjum : polityka zagraniczna Bułgarii w latach 1878-1913 / Jarosław Rubacha. - Warszawa : "Neriton", 2004. - 387 s., [17] s. tabl. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 360-370. Indeks. - ISBN 83-88973-84-3
  Sygnatury : II 179282/II
 380. Ruch Wolnych Demokratów 1975-1980 : wybór dokumentów / wstęp i oprac. Grzegorz Waligóra ; przedm. Stanisław Ciesielski. - Kraków : Fundacja CDCN, 2003. - XVI, 153, [3] s. ; 24 cm. - (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 22). - Na grzb. akronim serii: BCDCN . - Indeks. - ISBN 83-7188-713-2
  Sygnatury : II 178084/II
 381. RUDNICKI S.:
     Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej / Szymon Rudnicki. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 2004. - 473, [3] s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 455-462. Indeks. - ISBN 83-7059-639-8
  Sygnatury : II 177731/II
 382. RUSINOWA I.:
     Zarys historii Indian północno-amerykańskich : relacje polskich pisarzy i podróżników / Izabella Rusinowa. - Warszawa : "Ateneum", 2000. - 197, [1] s. : il. ; 20 cm. - ISBN 83-7281-002-8
  Sygnatury : II 175013/II
 383. Ruś Kijowska i Polska w średniowieczu (X-XIII w.) : materiały konferencji Instytutu Historii PAN, Warszawa 6-7 X 1998 = Kievskaâ Rus' i Pol'ša v srednie veka (X-XIII vv.) / pod red. Stanisława Byliny. - Warszawa : IH PAN, 2003. - 129 s. ; 21 cm. - Ref. w jęz. ros., ukr., wstęp w jęz. pol., ros. - ISBN 83-88909-15-0
  Sygnatury : II 177220/II
 384. RYBAK P.:
     Zjazd szlachty w Stężycy (maj-czerwiec 1575 r.) na tle drugiego bezkrólewia / Paweł Rybak. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2002. - 222 s. ; 23 cm. - Bibliogr. s. 207-215. Indeks. - ISBN 83-7174-934-1
  Sygnatury : II 175433/II
 385. RYMAR E.:
     Trzy relacje o wojnie pomorsko-brandenburskiej z lat 1478-1479 : (Anonim - Wilwolt von Schaumburg - Tomasz Kantzow) / Edward Rymar ; relacje w tł. z jęz. staroniem. Krzysztof Gołda ; Szczecińskie Towarzystwo "Pogranicze". - Szczecin : "Dokument", 2003. - [2], 53 s. : il. ; 24 cm. - Praca wyd. na sesję naukową "Pomorze militarne XII-XXI wiek", Szczecin 27 listopada 2003 r. - ISBN 83-89341-06-9
  Sygnatury : II 177279/II
 386. RYNIEWICZ Z.:
     Leksykon bitew świata / Zygmunt Ryniewicz. - Warszawa : "Alma-Press", cop. 2004. - 535, [1] s., [16] s. tabl.. : il. ; 25 cm. - Indeks. - ISBN 83-7020-138-5
  Sygnatury : DInf 178263/II
 387. Rzeczpospolita wielu wyznań : materiały z międzynarodowej konferencji Kraków, 18-20 listopada 2002 / pod red. Adama Kaźmierczyka [et al.] ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Historii. Katedra Judaistyki, Uniwersytet Wrocławski. Instytut Historii. - Kraków : "Księgarnia Akademicka", 2004. - 608 s., [1] k. tabl. kolor. : 1 portr. ; 25 cm. - Teksty częśc. tł. z ang., niem., wł. Streszcz. ang. przy ref. - Bibliogr. prac. J. Gierowskiego za lata 1999-2003 s. 19-23. Indeks. - ISBN 83-7188-672-1
  Sygnatury : II 178133/II
 388. SAGA J.:
     Japonia : wspomnienie z czasów jedwabiu i słomy : portret miasteczka / Junichi Saga ; przeł. Elżbieta Kostowska, Renata Sowińska-Mitsui, Judyta Szczerbicka-Yamato ; il. Susumu Saga. - Warszawa : "Scholar", 2004. - 303 s. : il. ; 21 cm. - Tyt. oryg.: Memories of silk and straw. - ISBN 83-7383-088-X
  Sygnatury : II 176439/II
 389. SAJA P.:
     Armia "Lublin" 1939 / Piotr Saja. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2003. - 375 s. : il., mapy kolor. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7322-499-8
  Sygnatury : II 175824/II
 390. Sarmaci i Germanie / pod red. Andrzeja Kokowskiego. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. - 295 s. : mapy, rys. ; 25 cm. - (Studia Sarmatica / Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ; t. 1). - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-227-2238-9
  Sygnatury : II 178085/II
 391. SECHER R.:
     Ludobójstwo francusko-francuskie : Wandea - departament zemsty / Reynald Secher ; przeł. Marian Miszalski. - Warszawa : "Iskry", cop. 2003. - 288 s. : il. ; 24 cm. - Tyt. oryg.: " La génocide franco-francais". - Indeks. Zawiera tabele. - ISBN 83-207-1726-4
  Sygnatury : II 176245/II, 177107/II
 392. SENIÓW J.:
     Na drodze do niepodległości : prasa krakowska wobec Legionów Polskich podczas I wojny światowej (1914-1918) / Jerzy M. Seniów. - Kraków : "Księgarnia Akademicka", 2004. - 197, [3] s., [3] k. tabl. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 179-188. Indeks. - ISBN 83-7188-633-0
  Sygnatury : II 178394/II
 393. SERWAŃSKI E.:
     W kręgu myśli zachodniej : wspomnienia i zapiski Wielkopolanina / Edward Serwański ; słowo wstępne Władysław Bartoszewski ; do druku wybrali i edytorsko oprac. Jacek i Krystyna Serwańscy. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2003. - 309, [3] s. : il. ; 21 cm. - (Biblioteka Ostrowska ; 23). - Indeks. - ISBN 83-7177-095-2
  Sygnatury : II 175031/II
 394. SĘKOWSKI R.:
     Herbarz szlachty śląskiej : informator genealogiczno-heraldyczny / Roman Sękowski. - Katowice : "Videograf II" ; Paniówki : Fundacja "Zamek Chudów", 2002-. - 23 cm. - ISBN 83-7183-213-3
     T. 1 : A-C. - 2002. - 487, [2] s., [6] s. tabl. : il. - Indeksy. - ISBN 83-7183-214-1
  Sygnatury : DInf 172177/II/1
     T. 2 : D-G. - 2003. - 532, [1] s., [8] s. tabl. : il. - Indeksy. - ISBN 83-7183-267-2
  Sygnatury : DInf 172177/II/2
     T. 3 : H-K. - 2003. - 473, [2] s. : rys. - Indeksy. - ISBN 83-7183-291-5
  Sygnatury : DInf 172177/II/3
 395. SĘTOWSKI J.:
     Czyn zbrojny organizacji bojowych Polskiej Partii Socjalistycznej w Częstochowskiem 1904-1910 / Juliusz Sętowski. - Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2003. - 292 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 267-278. Indeks. Zawiera tabele. - ISBN 83-7098-644-7
  Sygnatury : II 177516/II
 396. SIERANT P.:
     By czas nie zaćmił... : prace historyczne / Piotr Sierant. - Lublin : "Norbertinum", 2004. - 339, [2] s., [12] s. tabl. : il., err. : 24 cm. - ISBN 83-7222-157-X
  Sygnatury : II 177175/II
 397. Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie 1946-1954 / pod red. Tomasza Berezy i Piotra Chmielowca. - Rzeszów : IPN. KŚZpNP, 2004. - 96, [2] s., [8] s. tabl. : portr. ; 24 cm. - (Studia i Materiały / Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 3). - Indeks. - ISBN 83-89078-42-2 : zł 20
  Sygnatury : II 176030/II
 398. SKORUPA E.:
     Polskie symbole kulturowe przed sądem pruskim w latach 1871-1914 : "O podburzanie do gwałtów..." / Ewa Skorupa. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2004. - 455 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 429-440. Indeks. - ISBN 83-242-0355-9
  Sygnatury : FiS 177933/II
 399. SŁAWIŃSKA I.:
     Chińszczyzna / Irena Sławińska-Hu Peifang. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2003. - 278 s. : il. kolor., fot., portr., rys., tab. ; 21 cm. - Nazwa aut.: Irena Sławińska, pseud.: Hu Peifang. - ISBN 83-7322-667-2
  Sygnatury : II 178380/II
 400. SŁAWIŃSKA I.:
     Szlakami moich wód... / Irena Sławińska. - Wyd. 2. - Lublin : "Norbertinum", 2004. - 210, [5] s., [56] s. tabl. : faks., fot., portr. ; 21 cm. - (Mistrzowie). - Nota bibliogr. s. 197-199. Indeks. - ISBN 83-7222-177-4
  Sygnatury : II 177226/II
 401. SMOLIK B.:
     Myśl polityczna Wojciecha Wasiutyńskiego / Bartosz Smolik. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2004. - 292 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 284-292. - ISBN 83-7322-866-7
  Sygnatury : II 179175/II
 402. SOKOŁOWSKI W.:
     Politycy schyłku złotego wieku : małopolscy przywódcy szlachty i parlamentarzyści w latach 1574-1605 / Wojciech Sokołowski. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1997 (Warsz. : "Uwipal"). - 199, [4] s., [16] s. tabl. : faks., 1 fot., portr. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 186-189. - Indeks. - ISBN 83-7059-271-6
  Sygnatury : II 178290/II
 403. SOMBART W.:
     Dlaczego nie ma socjalizmu w Stanach Zjednoczonych? / Werner Sombart ; przeł. Krystyna Krzemieniowa ; przedmową opatrzył Henryk Domański ; Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Wydaw. IFiS PAN, 2004. - 185, [3] s. : tab. ; 20 cm. - (Biblioteka Studiów Socjologicznych, 1640-8837 ; 6). - Podst. przekł.: "Warum gibt es in den Vereinigten Staaten Keinen Sozialismus" 1906. Na s. red. błędny ISBN. - ISBN 83-7388-047-X
  Sygnatury : I 73619/I, 73620/I
 404. SOSNOWSKA A.:
     Zrozumieć zacofanie : spory historyków o Europę Wschodnią (1947-1994) / Anna Sosnowska. - Warszawa : "Trio", 2004. - 386, [1] s. ; 21 cm. - (W Krainie PRL). - Bibliogr. s. 341-378. Indeks. - Na okł. inna nazwa serii: W PRL. - ISBN 83-88542-72-9
  Sygnatury : CzSt 176924/II
 405. Sowietyzacja i rusyfikacja północno-wschodnich ziem II Rzeczypospolitej (1939-1941) : studia i materiały / red. nauk. Michał Gnatowski, Daniel Boćkowski. - Białystok : Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku, 2003. - 230 s. : fot., tab. ; 24 cm. - Mater. międzynarodowej konferencji nauk. zorganizowanej w październiku 2002 r. w Białymstoku. - Tekst częśc. ros. - ISBN 83-89031-69-8
  Sygnatury : II 176987/II, 176988/II
 406. STOMMA L.:
     Francuska miłość / Ludwik Stomma. - Warszawa : "Twój Styl", 2004. - 211, [3] s. : wykr. ; 22 cm. - ISBN 83-7163-464-1
  Sygnatury : II 179227/II
 407. STOMMA L.:
     Królów Francji wzloty i upadki / Ludwik Stomma. - Warszawa : "Twój Styl", cop. 2004. - 267, [1] s. : il. ; 22 cm. - ISBN 83-7163-382-3
  Sygnatury : II 177773/II
 408. STROBEL K.:
     Die Ökonomie des Imperium Romanum: Wirtschaftsgeschichte im Widerstreit zwischen Primitivismus und Modernismus : Untersuchungen zum Geldwesen und zur Währungsgeschichte des Imperium Romanum in der mittleren Kaiserzeit im Kontext der Modellbildungen der römischen Wirtschaftsgeschichte: Metallismus oder Nominalismus? / Karl Strobel ; Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Historii. Zakład Historii Społeczeństw Antycznych. - (Xenia Posnaniensia : monografie ; vol. 2). - Die Okonomie des Imperium Romanum. - Bibliogr. s. 97-[112]. - ISBN 83-86402-11-3
  Sygnatury : II 176539/II
 409. STRZELCZYK J.:
     "Klucz do poznania nieba" : z dziejów myśli racjonalistycznej w średniowieczu / Jerzy Strzelczyk. - Gdańsk : "Novus Orbis", 2003. - 342, [2] s. ; il., err. ; 20 cm. - (Eseje Historyczne). - Bibliogr. s. 304-322. Indeks. - ISBN 83-85560-94-7
  Sygnatury : I 73338/I
 410. STRZELCZYK J.:
     Średniowieczny obraz świata / Jerzy Strzelczyk. - Poznań : Wydaw. PTPN, 2004. - 325 s. : faks., mapy ; 24 cm. - (Wznowienia / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ; t. 18). - Tyt. równol.: Mediaeval image of the world. - Streszcz. ang. Bibliogr. przy rozdz. Indeks. - ISBN 83-7063-403-6
  Sygnatury : II 176304/II
 411. STRZELECKI-GOMUŁKA R., SYZDEK E.:
     Między realizmem a utopią : Władysław Gomułka we wspomnieniach syna / Ryszard Strzelecki-Gomułka, Eleonora Salwa Syzdek. - Warszawa : "Studio Emka", 2003. - 189 s. [20] s. tabl., [1] k. tabl. : il. ; 21 cm. - Indeks. - ISBN 83-88607-37-5
  Sygnatury : II 175289/II
 412. STRZEMBOSZ T.:
     Antysowiecka partyzantka i konspiracja nad Biebrzą X 1939-VI 1941 / Tomasz Strzembosz. - Warszawa : "Neriton", 2004. - 234, [2] s., [2] s. tabl., [3] k. tabl. złoż. luź. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 215-221. Indeksy. - ISBN 83-88973-78-9
  Sygnatury : II 178935/II
 413. Studia z dziejów antyku : pamięci Profesora Andrzeja Kunisza / pod red. Wiesława Kaczanowicza. - Katowice : Wydaw. UŚ, 2004. - 274 s., [9] s. tabl., 1] k. portr. : il., mapa ; 25 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2166). - Streszcz. ang., fr. - ISBN 83-226-1247-8
  Sygnatury : II 177006/II, 177881/II
 414. Studia z dziejów Polski i Europy w XIX i XX wieku : księga dedykowana profesorowi Piotrowi Stefanowi Wandyczowi / pod red. Janusza Farysia, Romana Nira i Marka Szczerbińskiego ; Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake [et al.]. - Gorzów Wlkp. : Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej Poznańskiej AWF , 2004. - 644 s. : portr., tab., err. ; 24 cm. - Nazwy aut. na s. 641-644. Nazwa wydawcy w cop. - Tekst częśc. ang. - Bibliogr. przy pracach., bibliogr. prac. P. S. Wandycza s. 13-30. - ISBN 83-88784-72-2
  Sygnatury : II 177719/II
 415. Studia Zachodnie / red. Czesław Osękowski ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego. - Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1998. - 24 cm
     T. 2 / pod red. Hieronima Szczegóły. - 1996. - 125 s. : 1 portr., il. - ISBN 83-86832-21-5
  Sygnatury : II 124514/II/2, CzSt 124513/II/2
     T. 3 / red. Czesław Osękowski. - 1998. - 234 s. : tab. - ISBN 83-86832-52-5
  Sygnatury : II 124514/II/3, CzSt 124513/II/3
     T. 4 / pod red. Czesława Osękowskiego. - 1999. - 373, [1] s.. - ISBN 83-85832-99-1
  Sygnatury : II 124514/II/4, CzSt 124513/II/4
     T. 5 / red. Czesław Osękowski. - 2000. - 260 s. - ISBN 83-7268-043-4
  Sygnatury : II 124514/II/5, CzSt 124513/II/5
     T. 6 / red. nauk. Czesław Osękowski. - Zielona Gora : Oficyna Wydawnicza UZ, 2002. - 322 s. - ISBN 83-89321-06-8
  Sygnatury : II 124514/II/6, CzSt 124513/II/6
 416. SULA D.:
     Działalność przesiedleńczo-repatriacyjna Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w latach 1944-1951 / Dorota Sula ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Humanistycznych. Katedra Historii Najnowszej. - Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 2002. - 199, [1] s., [1] k. tabl. złoż. : mapy ; 24 cm. - Bibliogr. Indeks. - ISBN 83-228-0869-0
  Sygnatury : II 175875/II
 417. SZARUGA L.:
     Węzły polsko-niemieckie.(2) / Leszek Szaruga [pseud.]. - Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2003. - 176 s. ; 21 cm. - Nazwa aut.: Aleksander Wirpsza . - Pocz. poz. 19568/2000. - ISBN 83-7098-478-9
  Sygnatury : II 175255/II
 418. SZCZERBIŃSKI H.:
     Ludność niemiecka w Polsce w latach 1945-1980 : sytuacja ekonomiczna, prawna i polityczna / Henryk Szczerbiński. - Warszawa ; Toruń : Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, 2003. - 159 s. : err. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 153-155. Streszcz. niem. - ISBN 83-87768-80-4
  Sygnatury : II 176141/II
 419. Szprotawa i okolice / red. Maciej Boryna ; Towarzystwo Bory Dolnośląskie. - Szprotawa : Maciej Boryna. - 28 s. : il. ; 21 cm
     cz. 1. - 2003
  Sygnatury : Od.ZS 177257/II/1
     cz. 2. - 2004
  Sygnatury : Od.ZS 177257/II/2
     cz. 3. - 2004
  Sygnatury : Od.ZS 177257/II/3
 420. SZYBKOWSKI S.:
     Studia z genealogii i prozopografii polskiej szlachty późnośredniowiecznej / Sobiesław Szybkowski. - Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2003. - 275, [1] s. ; 20 cm. - Bibliogr. s. 232-245. Indeks. - ISBN 83-7326-177-X
  Sygnatury : II 176698/II
 421. SZYNDLER B.:
     Mikołaj Nowosilcow (1762-1838) : portret carskiego inkwizytora / Bartłomiej Szyndler. - Warszawa : "DiG", 2004. - 182, [2] s. : il. ; 24 cm. - Indeks. - ISBN 83-7181-319-8
  Sygnatury : II 179161/II
 422. ŚLESZYŃSKI W.:
     Obóz odosobnienia w Berezie Kartuskiej : 1934-1939 / Wojciech Śleszyński. - Białystok : Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku : Dom Wydawniczy Benkowski, 2003. - 151 s. : il. ; 22 cm. - Bibliogr. s. 105-108. Streszcz. ang., ros. - ISBN 83-918161-0-9
  Sygnatury : II 178497/II
 423. ŚMIERZCHALSKI-WACHOCZ D.:
     Partia komunistyczna wobec przejawów wiary katolickiej w swoich szeregach na środkowym Nadodrzu 1945-1970 / Dariusz Śmierzchalski-Wachocz. - Ząbki : "Apostolicum", 2004. - 290 s. : tab. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 274-286. - ISBN 83-7031-395-7
  Sygnatury : II 177273/II
 424. ŚNIEŻEWSKI S.:
     Salustiusz i historia Rzymu : studia porównawcze na tle historiografii greckiej i rzymskiej / Stanisław Śnieżewski. - Kraków : "Homini", 2003. - 255 s. ; 24 cm. - Streszcz. ang. - Bibliogr. s. 221-239. Indeksy. - ISBN 83-89598-12-4
  Sygnatury : II 177553/II
 425. Świadectwa historii Pomorza : Księstwo Pomorskie 1140-1648 = Zeugnisse pommerscher Geschichte : Herzogtum Pommern 1140-1648 / pod redakcją K. Kozłowskiego i M. Schoebla ; [wybór i oprac. dokumentów Radosław Gaziński, Jerzy Podralski, Uwe Rodig ; tł. Bogdan Frankiewicz, Jerzy Grzelak]. - Szczecin ; Greifswald : Wydaw. Archiwum Państwowego " Dokument", 1999. - 301 s.: il. ; 28 cm. - Dokumenty w formie faks. - Przedm. w jęz. pol. i niem.. - ISBN 83-86992-54-9
  Sygnatury : Od.ZS 19207/III
 426. Świat pogranicza / [red. nauk. Mirosław Nagielski, Andrzej Rachuba, Sławomir Górzyński] ; Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : "DiG", 2003. - 318, [2] s. : il., fot., portr. ; 25 cm. - Tekst częśc. niem., ros. - Bibliogr. prac Tadeusza Wasilewskiego s. 13-32. - ISBN 83-7181-302-3
  Sygnatury : II 176352/II
 427. TACITUS P.:
     Dzieła / Tacyt ; z jęz. łac. przeł. Seweryn Hammer. - Warszawa : "Czytelnik", 2004. - 723 s. ; 21 cm. - Indeksy. - ISBN 83-07-02993-7
  Sygnatury : CzSt 179514/II
 428. Tajemnicza Wielkopolska / pod red. Zygmunta Roli ; [aut.] Leszek Adamczewski [et al.]. - Poznań : Zysk i S-ka, 2000. - 631, [1] s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-7150-930-8
  Sygnatury : II 176361/II
 429. TAMM R.:
     Festschrift zur 100jährigen Wiederkehr der Gründung des Vereins für die Geschichte Küstrins / Rudolf Herbert Tamm. - Küstrin-Kietz : Verein für die Geschichte Küstrins e. V., 2001. - 80 s. : il., fot., faks. ; 22 cm. - ISBN 3-935739-00-1
  Sygnatury : Od.ZS 175992/II
 430. TARKA K.:
     Emigracyjna dyplomacja : polityka zagraniczna rządu RP na uchodźstwie 1945-1990 / Krzysztof Tarka. - Warszawa : "Rytm", cop. 2003. - 315 s. : fot., portr. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 294-304. Indeks. - ISBN 83-7399-031-3
  Sygnatury : II 175677/II
 431. TAZBIR J.:
     Polska przedmurzem Europy / Janusz Tazbir. - Warszawa : "Twój Styl", 2004. - 215, [1] s., [8] s. tabl. : il., faks., fot. ; 25 cm. - ISBN 83-7163-295-5
  Sygnatury : II 177770/II
 432. TAZBIR J.:
     Protokoły mędrców Syjonu : autentyk czy falsyfikat / Janusz Tazbir. - Warszawa : "Iskry", cop. 2004. - 295, [5] s. ; 21 cm. - Zawiera także przedr. tekstu Protokołów mędrców Syjonu, oryg. Poznań 1938 r. - ISBN 83-207-1749-3
  Sygnatury : II 176897/II
 433. TAZBIR J.:
     Stando lubentius moriar : biografia Stanisława Lubienieckiego / Janusz Tazbir. - Wyd. 1 w tej edycji. - Warszawa : "Iskry", cop. 2003. - 275, [5] s., [1] k. tabl. złoż. ; 25 cm. - Indeks. - ISBN 83-207-1740-X
  Sygnatury : II 176263/II
 434. TECHMAN R.:
     Armia radziecka w gospodarce morskiej Pomorza Zachodniego w latach 1945-1956 / Ryszard Techman. - Poznań : Wydaw. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2003. - 349 s. : faks. ; 24 cm. - (Prace Komisji Historycznej / Wydział Historii i Nauk Społecznych, ISSN 0079-4651 ; t. 60). - Tyt. równol. na s. przedtyt.: Soviet army in the maritime economy of Western Pomerania in the years 1945-1956. - Bibliogr. s. 335-347. Zawiera tabele. - ISBN 83-7063-335-8
  Sygnatury : II 175399/II
 435. TENDERINI M., SHANDRICK M.:
     Pasja i powinność : Ludwik Sabaudzki książę Abruzji / Mirella Tenderini & Michael Shandrick ; przekł. i oprac. Danuta Hołata-Loetz. - Katowice : "Stapis", cop. 2003. - 222, [1] s. : il. ; 24 cm. - Tyt. oryg.: "The Duke of the Abruzzi". - Bibliogr. s. 204-212. Indeks. - ISBN 83-88212-21-4
  Sygnatury : II 175419/II
 436. TERLECKI T.:
     Emigracja naszego czasu / Tymon Terlecki ; red. Nina Taylor-Terlecki [i.e. Terlecka], Jerzy Święch. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003. - 343 s., [1] k. tabl. : portr. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 336-337. Indeks. - ISBN 83-227-2063-7
  Sygnatury : II 175406/II
 437. Testament świętego Stefana : przestrogi i statuty / tł. Elżbieta Cygielska, Teresa Worowska ; [konsultacja historyczna Stanisław A. Sroka]. - Warszawa : "Fronda", 2004. - 73 s. ; 17 cm. - (Biblioteka Frondy). - ISBN 83-88747-70-3
  Sygnatury : I 73952/I
 438. THRAMS H.:
     Küstrin 1945 : Tagebuch einer Festung / von Hermann Thrams. - [Berlin] : Landsmannschaft Berlin-Mark Brandenburg - Landesverband Berlin, 1992. - 143, [1] s. : fot., faks., plany, mapy ; 21 cm
  Sygnatury : Od.ZS 175996/II
 439. TOKARSKA A.:
     Książki, ludzie, idee : kontakty kulturalne Górnego Śląska z Krakowem w dobie niewoli narodowej / Anna Tokarska. - Katowice : Wydaw. UŚ, 2003. - 201, [1] s. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2163). - Bibliogr. s. 175-182. Indeks. - ISBN 83-226-1271-1
  Sygnatury : II 175717/II, 176066/II
 440. TORAŃSKA T.:
     Oni / Teresa Torańska. - Warszawa : "Iskry", 2004. - 555, [5] s. : il., fot. ; 23 cm. - ISBN 83-207-1771-X
  Sygnatury : II 179368/II
 441. TORRES T.:
     Pamiętnik na trzy głosy / Tereska Torres ; przekł. Wawrzyniec Brzozowski. - Kraków : "Znak", 2004. - 242, [2] s., [8] s. tabl. : il., portr. ; 21 cm. - Tyt. oryg.: Le choix [...]. - ISBN 83-240-0394-0
  Sygnatury : I 73942/I
 442. TRĄBA M., BIELSKI L.:
     Poczet królów i książąt polskich / Mariusz Trąba, Lech Bielski. - Bielsko-Biała : "Park", cop. 2003. - 631, [1] s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 594-609. - ISBN 83-7266-170-7
  Sygnatury : DInf 19195/III
 443. TRZECIAKOWSKI L.:
     Posłowie polscy w Berlinie 1848-1928 / Lech Trzeciakowski. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 2003. - 518, [1] s., [24] s. tabl. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. Indeks. - ISBN 83-7059-572-3 (Wydaw. Sejmowe)
  Sygnatury : II 178291/II
 444. TRâN THI LAI-WILKANOWICZ M.:
     Z Wietnamu do Polski : opowieść córki mandaryna / Maria Teresa Trân Thi Lai-Wilkanowicz ; przekł. Wawrzyniec Brzozowski. - Kraków : "Znak", 2004. - 302, [2] s., [16] s. tabl. : il. ; 21 cm. - Indeks. - ISBN 83-240-0472-6
  Sygnatury : II 178572/II
 445. TSCHUPPIK K.:
     Maria Teresa : historia panowania / Karol Tschuppik ; [tł. z jęz. niem Andrzej Zawadzki]. - Kryspinów : "Platan", 2004. - 381, [2] s., [8] k. portr. ; 25 cm. - ISBN 83-89711-00-1
  Sygnatury : II 179413/II
 446. UGNIEWSKI P.:
     Między absolutyzmem a jakobinizmem : Gazeta Lejdejska o Francji i Polsce 1788-1794 / Piotr Ugniewski. - Warszawa : "DiG", 1998. - 169, [2] s. ; 24 cm. - Streszcz. fr. Bibliogr. s. 158-169. - ISBN 83-7181-022-9
  Sygnatury : II 175822/II
 447. Unia Brzeska z perspektywy czterech stuleci : materiały międzynarodowego sympozjum naukowego "Unia Brzeska po czterech stuleciach", Lublin 20-21 IX 1995 r. / red. t. Jan Sergiusz Gajek, Stanisław Nabywaniec. - Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego], 1998 (Lub. : KUL). - 310 s. ; 24 cm. - (Teologia w Dialogu, ISSN0860-1542 ; 8). - Tyt. równol. : L'unione di Brest nella retrospettiva di quattro secoli = Berestejs'ka Unija z perspektiwi čotir'och stolit. - Tekst częśc. tł. z białorus., niem., ros. . - Bibliogr. s. 299-301. - ISBN 83-228-0600-0
  Sygnatury : II 175874/II
 448. UNIECHOWSKA K.:
     Apokryf wenecki / Krystyna Uniechowska-Dembińska. - Warszawa : "Czytelnik", 2004. - 285, [2] s. ; 20 cm. - ISBN 83-07-02956-2
  Sygnatury : I 73480/I
 449. Uniwersalizm i regionalizm w kronikarstwie Europy Środkowo-Wschodniej : średniowiecze - początek czasów nowożytnych / pod red. Urszuli Borkowskiej. - Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 1996 (Lub. : "Liber"). - 297, [5] s. ; 21 cm. - Tekst częśc. ang. - Streszcz. ang. Streszcz. przy ref. - ISBN 83-85854-18-5
  Sygnatury : FiS 176223/II
 450. URBAŃCZYK P.:
     Zdobywcy północnego Atlantyku / Przemysław Urbańczyk ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004. - 295, [1] s., [16] s. tabl. ; 22 cm. - (Monografie Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej. Seria Humanistyczna). - Bibliogr. s. 255-278. Streszcz. ang. Indeks. - ISBN 83-229-2405-4
  Sygnatury : II 176295/II
 451. UčAS M.:
     Unia polsko-litewska / Mečislovas Jučas ; tł. Andrzej Firewicz. - Toruń : ECE Europejskie Centrum Edukacyjne, cop. 2004. - 370 s. ; 21 cm. - Indeks. - ISBN 83-88089-09-9
  Sygnatury : II 178358/II
 452. W setną rocznicę urodzin profesora Mariana Tyrowicza / pod red. Józefa Hampla i Henryka Żalińskiego. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004. - 123, [1] s., [17] s. tabl. : faks., fot., portr. ; 21 cm. - Biblior. przedmiot.-podmiot. M. Tyrowicza s. 78-82. Indeks. - ISBN 83-7271-258-1
  Sygnatury : II 177890/II
 453. WALANUS A., GOSLAR T.:
     Wyznaczanie wieku metodą 14C : dla archeologów / Adam Walanus, Tomasz Goslar. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004. - 119, [1] s. : il., portr., rys., tab., wykr., err. ; 24 cm. - Skrypt do "Laboratorium archeoprzyrodniczego" . - Bibliogr. s. 115-117. Indeks. - ISBN 83-7338-133-3
  Sygnatury : II 177703/II
 454. WALCZAK J.:
     Jerzy Ziętek : biografia Ślązaka (1901-1985) / Jan Walczak. - Wyd. 2. - Katowice : "Śląsk", 2002. - 582, [1] s. : il. ; 21 cm. - Indeks. - ISBN 83-7164-000-5
  Sygnatury : II 178218/II
 455. WALENTOWICZ H.:
     Tęsknota za lepszym : historiozofia Maxa Horkheimera / Halina Walentowicz. - Warszawa : "Scholar", 2004. - 347 s. ; 21 cm. - Indeksy. - ISBN 83-7383-061-8
  Sygnatury : II 176424/II, FiS 176448/II
 456. WALTER J.:
     Wychodźstwo polskie w USA w latach 1850-1917 : zbiór dokumentów i materiałów historycznych New York - Chicago 1957 / Jerzy Walter ; wyd. staraniem Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. - 1 wyd. krajowe / oprac. wyd. krajowego Jacek Praga, Zbigniew B. Kumoś. - Warszawa : Agencja Reklamowo-Wydawnicza Comandor, cop. 2003. - 24 cm
     T. 1. - 336 s. - Indeks. - ISBN 83-88329-76-6
  Sygnatury : II 179153/II/1
 457. WANATOWICZ M.:
     Od indyferentnej ludności do śląskiej narodowości? : postawy narodowe ludności autochtonicznej Górnego Śląska w latach 1945-2003 w świadomości społecznej / Maria Wanda Wanatowicz. - Katowice : Wydaw. UŚ, 2004. - 241, [3] s., [2] k. tabl. złoż. : mapy kolor. ; 25 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 2224). - Streszcz. ang., niem. - Bibliogr. s. 215-229. Indeks. - ISBN 83-226-1333-4 : zł 27
  Sygnatury : FiS 178919/II
 458. WASILEWSKI A.:
     Granica lorda Curzona : polska granica wschodnia od Wersalu do Schengen : (traktaty, umowy, przejścia graniczne, podróżni, wizy) / Aleksander Wasilewski. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2003. - 210 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 167-176. Indeks. - ISBN 83-7322-677-X
  Sygnatury : II 176886/II
 459. WASILEWSKI A.:
     Polska Służba Konsularna 1918-1939 : (skty prawne, organizacja, działalność) / Aleksander Wasilewski. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2004. - 248 s. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 228-243. Indeks. - ISBN 83-7322-655-9
  Sygnatury : II 178079/II
 460. WELKER L.:
     Znaki Polski Walczącej : odznaczenia, orły, oznaki, odznaki, medale : katalog / Lesław J. Welker. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2001. - 269, [2] s., [8] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 267-268
  Sygnatury : II 175396/II
 461. WENTA J.:
     Kronika Piotra z Dusburga : szkic źródłoznawczy / Jarosław Wenta. - Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003. - 142 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 128-135. Streszcz. niem. - ISBN 83-231-1580-X
  Sygnatury : II 176338/II
 462. WESOŁOWSKI A.:
     W cieniu wojny i polityki : sądownictwo Wojska Polskiego na froncie wschodnim w latach 1943-1945 / Andrzej Wesołowski. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2003. - 467 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 324-347. Zawiera tabele. - ISBN 83-7322-637-0
  Sygnatury : II 176119/II
 463. Why should we teach about the Holocaust? / ed. by Jolanta Ambrosewicz-Jacobs & Leszek Hońdo. - Cracow : Judaica Foundation Center for Jewish Culture, 2004. - 118, [1] s. ; 21 cm. - ISBN 83-916293-3-3
  Sygnatury : II 176790/II, 176791/II
 464. Wielkopolanie XX wieku : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Gulczyńskiego ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. WBP, 2001. - 699 s. : il. ; 25 cm. - (Biblioteka "Kroniki Wielkopolski". Dzieje Miast Wielkopolski). - Bibliogr. - Indeksy. - ISBN 83-85811-74-5
  Sygnatury : DInf 175393/II
 465. Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. / pod red. Jerzyego Maternickiego. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004. - 24 cm
     T. 1 / pod red. Jerzego Maternickiego. - 263 s. : il. - Zawiera tabele. - ISBN 83-7338-059-0
  Sygnatury : II 179528/II/1
     T. 2 / pod red. Jerzego Maternickiego, Leonida Zaszkilniaka. - 412 s. : il. - Zawiera tabele. - ISBN 83-7338-074-4
  Sygnatury : II 179528/II/2
 466. Wierszyna z bliska i z oddali : obrazy polskiej wsi na Syberii / pod red. Ewy Nowickiej i Małgorzaty Głowackiej-Grajper ; Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. - Kraków : "Nomos", 2003. - 257, [3] s., XVI s. tabl. kolor. : fot., tab. ; 21 cm. - ISBN 83-88508-45-8
  Sygnatury : II 177237/II
 467. WILCZYŃSKI W.:
     Leksykon kultury ukraińskiej / Włodzimierz Wilczyński. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2004. - 303, [2] s. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 269-270. Indeksy. - ISBN 83-242-0202-1
  Sygnatury : II 176619/II, 176717/II
 468. WILLAUME M.:
     Rumunia / Małgorzata Willaume ; Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : "Trio", 2004. - 340 s. : il. ; 21 cm. - (Historia Państw Świata w XX Wieku). - Indeks. - ISBN 83-88542-74-5
  Sygnatury : CzSt 177998/II
 469. WILLENBERG S.:
     Bunt w Treblince / Paweł Śpiewak ; rozmowę z Aut. przeprowadził Paweł Śpiewak ; posłowiem i przypisami opatrzył. Andrzej Żbikowski. - Warszawa : Biblioteka "Więzi", cop. 2004. - 212 s., [16] s. tabl. : il. ; 21 cm. - (Biblioteka "Więzi" ; t. 163). - Tyt. oryg.: Mered be-Treblinka. - ISBN 83-88032-74-7
  Sygnatury : II 179164/II
 470. WINNICKI Z.:
     Współczesna doktryna i historiografia białoruska (po roku 1989) wobec Polski i polskości / Zdzisław Julian Winnicki. - Wrocław : Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego : "Arboretum", 2003. - 620, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 602-[621]. - ISBN 83-86308-79-6
  Sygnatury : II 178140/II
 471. WOJCIECHOWSKI S.:
     Integracja i dezintegracja Jugosławii na przełomie XX i XXI wieku / Sebastian Wojciechowski ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. - Poznań : Wydaw. Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2002. - 325, [1] s. : mapy kolor. ; 25 cm. - Streszcz. ang., ros., serb. - Bibliogr. - ISBN 83-87704-41-5
  Sygnatury : II 175363/II
 472. Wojsko Polskie w ZSRR w 1943 roku wobec powstającego systemu władzy : udział 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki w bitwie pod Lenino / red. nauk. Stefan Zwoliński ; wstęp i bibliogr. Stefan Zwoliński ; wybór dokumentów Stanisław Jaczyński, Kazimierz Sobczak, Stefan Zwoliński ; oprac. dokumentów Stefan Zwoliński. - Warszawa : "Neriton", 2003. - 213 s. : mapy, tab. ; 24 cm. - Streszcz. ros. - Bibliogr. s. 193-198. Indeksy. - ISBN 83-88973-71-1
  Sygnatury : II 177238/II
 473. Wolbrom : proces krakowski 16.I. - 22.I. 1951 r. / [red. Jan Guranowski]. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1951. - 224 s. ; 21 cm. - Odbitka kserograficzna
  Sygnatury : II 178176/II
 474. WOLFRAM H.:
     Historia Gotów : narody i cywilizacje / Herwig Wolfram ; przekł. Renata Darda-Staab, Irena Dębek, Krystyna Berger. - Warszawa : "Bellona" ; Gdańsk : "Marabut", 2003. - 630 s. : mapy ; 24 cm. - (Narody i Cywilizacje). - Tyt. oryg.: Die Goten. - Bibliogr. s. 565-596. Indeks. - ISBN 83-11097-62-3. - ISBN 83-83-89261-65-0
  Sygnatury : II 175127/II
 475. WOLLE S.:
     Wspaniały świat dyktatury : codzienność i władza w NRD 1971-1989 / Stefan Wolle ; przekł. Elżbieta Kaźmierczak, Witold Leder ; Niemiecki Instytut Historyczny. - Warszawa : "Wiedza Powszechna" : NIH, 2003. - 557, [3] s. : il. ; 21 cm. - (Klio w Niemczech ; 10). - Tyt. oryg.: "Die heile Welt der Diktatur : Alltag und Herrschaft in der DDR 1971-1989" 1998 . - Wskazówki bibliogr. Indeks. - ISBN 83-214-1303-X
  Sygnatury : II 175818/II
 476. WOLSZA T.:
     W cieniu Wronek, Jaworzna i Piechcina ... 1945-1956 : życie codzienne w polskich więzieniach, obozach i ośrodkach pracy więźniów / Tadeusz Wolsza. - Warszawa : Instytut Historii PAN, 2003. - 262, [1] s. : mapy, tab. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 239-251. Indeksy. - ISBN 83-88909-06-1
  Sygnatury : II 175427/II
 477. WOŁOS M.:
     Francja - ZSRR : stosunki polityczne w latach 1924-1932 / Mariusz Wołos. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2004. - 674 s. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 629-648. Indeks. - ISBN 83-7322-843-8
  Sygnatury : II 178059/II
 478. WOŁOSZAŃSKI B.:
     Tamten okrutny wiek : nowa historia XX wieku, 1914-1990 / Bogusław Wołoszański. - Warszawa : "Colori", cop. 2003. - 631 s. : il., mapy, portr. ; 25 cm. - (Sensacje XX Wieku). - Bibliogr. s. 609-616. Indeks. - ISBN 83-89344-03-3
  Sygnatury : II 175114/II
 479. WOŹNIAK M.:
     Doświadczanie historii : kulturowy i społeczny wymiar mitu rewolucji / Marek Woźniak. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003. - 217 s. ; 24 cm. - Streszcz. ang. - Bibliogr.. - ISBN 83-227-2090-4
  Sygnatury : II 175402/II
 480. WRÓBLEWSKI B.:
     Polityka Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec sojuszu egipsko-radzieckiego w latach 1971-1976 / Bartosz Wróblewski. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2002. - 254 s. : mapy ; 24 cm. - Aneks częśc. tł. z ang., ros. Bibliogr. - ISBN 83-7322-000-3
  Sygnatury : II 176127/II
 481. WRÓBLEWSKI W.:
     Rozwój idei społeczeństwa obywatelskiego w Atenach w wieku VI i V przed Chrystusem / Witold Wróblewski. - Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004. - 253 s., [4] s. tabl., [1] k. tabl. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 246-251. - ISBN 83-231-1652-0
  Sygnatury : II 176335/II
 482. Wybór tekstów źródłowych z historii Polski i powszechnej 1918-1945 / pod red. Haliny Parafianowicz ; oprac. Krzysztof Buchowski, Robert Kempa Kempa. - Białystok : Instytut Historii. Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, 2004. - 333 s. ; 25 cm. - ISBN 83-87881-34-1
  Sygnatury : CzSt 178508/II
 483. WYDER G.:
     Łużyce w polskiej literaturze historycznej wieku XIX i okresu międzywojennego : [rozprawa doktorska] / Grażyna Wyder ; Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza UZ, 2003. - 205, [1] s. ; 23 cm. - Bibliogr. s. 179-197. Indeks. - ISBN 83-89321-59-9
  Sygnatury : II 177504/II, 177505/II, 177506/II, 177507/II, 177508/II
 484. WYRWA T.:
     Posłannictwo historii czasu pogardy i zakłamania / Tadeusz Wyrwa. - Lublin : "Norbertinum", 2004. - 578 s. ; 20 cm. - ISBN 83-7222-194-4
  Sygnatury : II 178790/II
 485. Z dalekiego Polesia... : dokumenty Samodzielnej Grupy Operacyjnej gen. bryg. Franciszka Kleeberga z walk w dniach 18 IX - 6 X 1939 r. / oprac. i wstęp Tadeusz Krawczak. - Warszawa : Archiwum Akt Nowych ; [Pruszków] : "Ajaks", cop. 1996. - 160 s., [4] s. tabl. : il., mapa ; 25 cm. - (Biblioteka Tek Archiwalnych). - Indeksy. - ISBN 83-907126-0-1 (AAN)
  Sygnatury : II 179397/II
 486. ZACKIEWICZ G.:
     Polska myśl polityczna wobec systemu radzieckiego : 1918-1939 / Grzegorz Zackiewicz. - Kraków : "Arcana", 2004. - 836 s. ; 22 cm. - (Arkana Historii). - Bibliogr. s. 780-813. Indeks. - ISBN 83-89243-61-X
  Sygnatury : II 178236/II
 487. ZAKRZEWSKI L.:
     Ethos rycerski w dawnej i współczesnej wojnie / Leszek S. Zakrzewski. - Warszawa : "Trio", 2004. - 211, [1] s. ; 21 cm. - (Obyczaje, Prawo i Polityka, Życie Codzienne). - Bibliogr. s. 201-208. Indeks. - ISBN 83-88542-99-0
  Sygnatury : II 178832/II
 488. Zbrodnie niemieckie w Wielkopolsce w latach 1939-1945 / pod red. Marcina Libickiego i Ryszarda Wryka. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2004. - 169, [2] s. : tab. ; 20 cm. - Tyt. okł. i grzbiet.: Zbrodnie niemieckie w Wielkopolsce : 1939-1945 . - Bibliogr. s. 167-[170]. - ISBN 83-7177-386-2
  Sygnatury : I 73679/I
 489. ZDANOWICZ W.:
     Kalendarium dziejów Świebodzina i okolic do roku 1945 / Wiesław Zdanowicz. - Wyd. 2 popr. i rozsz.. - Świebodzin ; Lubinicko : RiO Agencja Reklamowo-Prasowa Renata Orłowska-Zdanowicz, 2003. - 72 s. : il., fot., mapy : 21 cm. - Przedm. i streszcz. w jęz. niem. - ISBN 83-917298-0-X
  Sygnatury : Od.ZS 175990/II
 490. ZDANOWSKI J.:
     Arabia Saudyjska / Jerzy Zdanowski ; Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych. - Warszawa : "Askon", 2004. - XIII, [1], 344 s. : fot., mapa, tab. ; 24 cm. - (Historia Krajów i Regionów Azji). - Bibliogr. s. 329-341. - ISBN 83-87545-67-8
  Sygnatury : CzSt 178201/II
 491. ZDRENKA J.:
     Włości szczecińskie we Frankonii 1374-1400 : historia i dokumenty = Stettiner Landbesitz in Franken 1374-1400 : Geschichte und Urkunden / Joachim Zdrenka. - Gdańsk : WiM, 2004. - 117, [3] s. : mapa ; 24 cm. - Tekst częśc. w jęz. niem - Bibliogr. s. 106-114. Indeks. - ISBN 93-918873-5-9
  Sygnatury : II 177295/II
 492. ZIEGLER G.:
     Tajemnice rodu Romanowów / Gudrun Ziegler ; z niem. przeł. Elżbieta Cieślik. - Warszawa : "Świat Książki", 2000. - 287, [1] s., [8] s. il. ; 21 cm. - (Niezwykli, Nieprzeciętni, Niezapomniani). - Tyt. oryg.: "Das Geheimnis der Romanows" 1995. - ISBN 83-7227-440-1 : zł 30
  Sygnatury : II 175728/II
 493. ZIELIŃSKI A.:
     Malta 1565 / Andrzej Zieliński. - Warszawa : "Bellona", cop. 2004. - 175, [1] s., [24] s. tabl. : il. ; 20 cm. - (Historyczne Bitwy). - Bibliogr. s. 172-173. - ISBN 83-11-10006-3
  Sygnatury : I 73980/I
 494. ZINS H.:
     Historia Zimbabwe / Henryk Zins. - Warszawa : "Dialog", 2003. - 288 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 279-288. - ISBN 83-88938-50-9
  Sygnatury : II 175054/II
 495. ZIÓŁKOWSKI A.:
     Historia Rzymu / Adam Ziółkowski. - Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2004. - 635 s., [15] s. tabl., [1] k. tabl. złoż. : mapy ; 19 cm. - Tyt. równol.: A history of Rome. - Bibliogr. s. 595-608. Indeks. - ISBN 83-7063-412-5
  Sygnatury : I 73698/I, 73765/I, 73766/I, CzSt 73654/I
 496. ZNAJOMSKI A.:
     Bibliografie osobowe historyków polskich / Artur Znajomski. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. - 323 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 237-289. Indeks. - ISBN 83-227-2170-6
  Sygnatury : II 177170/II
 497. Znaleziska monet i metody ich badań / Muzeum Miejskie w Nowej Soli ; [red. Małgorzata Gącarzewicz]. - Nowa Sól : Muzeum Miejskie, 2003. - 137 s. : mapy ; 21 cm. - XII Ogólnopolska Sesja Numizmatyczna, Nowa Sól 2000 r. - Zawiera tabele. - ISBN 83-919139-1-0
  Sygnatury : II 176009/II
 498. ZNAMIEROWSKI A.:
     Herbarz rodowy : kompendium / Alfred Znamierowski. - Warszawa : "Świat Książki", cop. 2004. - 334, [2] s. : il. (w tym kolor.), faks., fot., rys. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 328-330. Indeks. - ISBN 83-7391-166-9 : zł 49,90
  Sygnatury : DInf 178767/II
 499. Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku / Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku. - Pułtusk : WSH, 1996. - 21 cm. - Tyt. okł.: Historia XIX i XX wiek
     T. 1 : Lata 1795-1864 / wybór Adam Koseski, Józef Ryszard Szaflik, Romuald Turkowski. - 1996. - [1], 234 s.. - Bibliogr. s. 229-234. - ISBN 83-906458-4-X
  Sygnatury : II 142182/II/1, 142183/II/1, 142184/II/1, 145153/II/1, CzSt 139128/II/1
     T. 2 : Lata 1864-1918 / wybór Andrzej Szwarc, Romuald Turkowski. - 1997. - 394 s. - ISBN 83-906458-7-4
  Sygnatury : II 141597/II/2, 142182/II/2, 142183/II/2, 142184/II/2, 145153/II/2, CzSt 139128/II/2
     T. 3 : Lata 1918-1939 Polska Niepodległa : wybór tekstów źródłowych / Józef Ryszard Szaflik ; [pod red. nauk. Adama Koseskiego, Józefa Ryszarda Szaflika, Romualda Turkowskiego]. - 1998. - 271 s. - Tyt. okł.: 1918-1939 : wybór tekstów źródłowych. - ISBN 83-909208-3-2
  Sygnatury : II 142182/II/3, 142183/II/3, 142184/II/3, 145153/II/3, CzSt 139128/II/3
     T. 4 : Lata 1939-1945 : wybór tekstów źródłowych / [oprac.] Józef Ryszard Szaflik, Romuald Turkowski ; [pod red. nauk. Adama Koseskiego, Józefa Ryszarda Szaflika, Romualda Turkowskiego]. - 2000. - Tyt. okł.: 1939-1945 : wybór tekstów źródłowych. - ISBN 83-88067-40-0
     Cz. 1 . - 455 s. - Bibliogr. przy tekstach. Zawiera tabele
  Sygnatury : II 142182/II/4/1, 142183/II/4/1, 142184/II/4/1, 145153/II/4/1, CzSt 139128/II/4/1
     Cz. 2 . - 469 s. - Bibliogr. przy tekstach
  Sygnatury : II 142182/II/4/2, 142183/II/4/2, 142184/II/4/2, 145153/II/4/2, CzSt 139128/II/4/2
     T. 5 : Lata 1945-1956 / wybór tekstów źródłowych Adam Koseski, Józef Ryszard Szaflik, Romuald Turkowski. - 2003. - 438 s. - ISBN 83-88067-78-8
  Sygnatury : II 142182/II/5, CzSt 139128/II/5
 500. Źródło : teksty o kulturze średniowiecza ofiarowane Bronisławowi Geremkowi / pod red. Wojciecha Brojera. - Warszawa : Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 2003. - 215 s. ; 19 cm. - ISBN 83-88909-14-2
  Sygnatury : I 73388/I
 501. ŻAROŃ P.:
     Generał Władysław Sikorski : żołnierz, mąż stanu, Naczelny Wódz 1939-1943 / Piotr Żaroń. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2002. - 467 s., XIX s. tabl. : faks., fot. ; 24 cm. - Indeks. - ISBN 83-7174-615-6
  Sygnatury : II 175807/II
 502. ŻÓŁTOWSKA J.:
     Dziennik : fragmenty wielkopolskie 1919-1933 / Janina z Puttkamerów Żółtowska ; wybór, oprac. i wstęp Barbara Wysocka ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. WBPiCAK, 2003. - 438 s. : il. ; 22 cm. - (Biblioteka "Kroniki Wielkopolski".). - Indeks. - ISBN 83-85811-66-4
  Sygnatury : II 175357/II
 503. ŻURAW J.:
     Filozofia oświeceniowa Tadeusza Kościuszki : wybór pism / Józef Żuraw ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. - Częstochowa : Wydaw. WSP, 2003. - 244 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7098-920-9
  Sygnatury : II 175217/II

  Ta strona została stworzona przez system PROLIB