PSYCHOLOGIA


Wydawnictwa zwarte

 1. ANDREOLI V.:
     Zrozumieć cierpienie : aby ból ustąpił radości / Vittorino Andreoli ; przeł. Maciej Bielawski. - Kraków : Wydawnictwo Homini, 2009. - 331, [3] s. ; 21 cm. - Tyt. oryg.: Capire il dolore. - ISBN 978-83-61568-52-0
  Sygnatury : II 198637/II
 2. AUGUSTYNEK A.:
     Wstęp do psychologii / Andrzej Augustynek. - Warszawa : Engram : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, cop. 2009. - 243 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - Dla studentów kierunków mających w programie psychologię. - ISBN 978-83-7251-992-4
  Sygnatury : II 197601/II
 3. BARTKOWIAK G.:
     Człowiek w pracy : od stresu do sukcesu w organizacji / Grażyna Bartkowiak. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - 233 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. [212]-233. - Dla studentów psychologii, socjologii i zarządzania. - ISBN 978-83-208-1823-9
  Sygnatury : II 199258/II
 4. BĄK W.:
     Lęk : geneza, mechanizmy, funkcje / pod red. Małgorzaty Fajkowskiej i Błażeja Szymury ; [aut. Wacław Bąk et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", cop. 2009. - 463 s. : il., wykr. ; 24 cm. - Zawiera tabele. - Nazwy aut. na skrzydełkach okł. - Bibliogr. przy art. - Tekst częśc. tł. z jęz. ang. - ISBN 978-7383-343-2
  Sygnatury : II 198791/II,198792/II,198849/II, CzOg VI/683
 5. BOSKI P.:
     Kulturowe ramy zachowań społecznych : podręcznik psychologii międzykulturowej / Paweł Boski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Academica Wydawnictwo SWPS, 2009. - 654, [2] s. : il. kolor., faks., fot., wykr. ; 29 cm. - Zawiera tabele. - Bibliogr. s. 613-640. Indeks. - ISBN 978-83-01-15636-7
  Sygnatury : III 21448/III,21449/III,21451/III,21452/III, FiS 21447/III, CzOg VI/701
 6. BRZEZIŃSKA A.:
     Droga do samodzielności : jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży z ograniczeniami sprawności / Anna Izabela Brzezińska [et al.]. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009. - 248 s. : il. ; 21 cm. - "Literatura dla rodziców" s. 243-244. Bibliogr. s. [245]-248. Webografia s. 242-243. - ISBN 978-83-7489-238-4
  Sygnatury : CzOg VI/702
 7. BUKOWSKA M.:
     Zagadnienie samotności we współczesnej polskiej literaturze naukowej / Marzena Bukowska ; [Zakład Historii Oświaty i Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego]. - Kraków : Wydawnictwo MCDN, 2008. - 95 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s.75-82. - ISBN 978-83-88618-73-4
  Sygnatury : II 197214/II
 8. BUSCAGLIA L.:
     Miłość : o sztuce okazywania uczuć / Leo F. Buscaglia ; przekł. Ewa Wojtych. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. - 207 s. ; 21 cm. - U góry okł.: "Bestseller!". Tyt. oryg. : Love. - 978-83-7489-006-9
  Sygnatury : II 201492/II
 9. CARR A.:
     Psychologia pozytywna : nauka o szczęściu i ludzkich siłach / Alan Carr ; przekł. Zbigniew A. Królicki ; [konsult. nauk. Helena Sęk ; red. nauk. Łukasz Kaczmarek]. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2009. - 399 s. : il. ; 24 cm. - Zawiera tabele. - Tyt. oryg.: Positive psychology. - Bibliogr. s. [376]-397. - ISBN 978-83-7506-345-5
  Sygnatury : CzOg VI/696
 10. CELMER Z.:
     Czy wiesz kogo kochasz ? / Zuzanna Celmer. - Wyd. 2 (1 w tej ed.). - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Alma-Press, cop. 2009. - 173, [1] s.20 cm. - Na okł.: Co wiemy o sobie i naszym życiowym partnerze?, jak zrozumieć siebie i ukochaną osobę?, jak zbudować szczęśliwy związek partnerski?. - ISBN 978-83-7020-410-5
  Sygnatury : I 76600/I
 11. CIŻKOWICZ B.:
     Wyuczona bezradność młodzieży / Barbara Ciżkowicz. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2009. - 237, [1] s. : wykr. ; 24 cm. - Zawiera tabele. - Bibliogr. s. 196-223. - Streszcz. ang. - ISBN 978-83-7096-699-7
  Sygnatury : II 200992/II
 12. COLMAN A.:
     Słownik psychologii / Andrew M. Colman ; [tł. Anna Cichowicz et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - XIV, 1074 s. : il. ; 21 cm. - Tyt. oryg.: "A dictionary of psychology" 2001. - ISBN 978-83-01-15765-4
  Sygnatury : DInf 197426/II
 13. CZERNIAWSKA E., CZERNIAWSKA-FAR J.:
     Człowiek w świecie zapachów / Ewa Czerniawska, Joanna Maria Czerniawska-Far. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne : Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita, 2009. - 157, [1] s. : il. ; 22 cm. - (Plus 50). - Bibliogr. s. 144-157. - ISBN 978-83-61408-71-0 . - ISBN 978-83-61565-93-2
  Sygnatury : II 198584/II
 14. Człowiek, rodzina, kultura : szkice psychologiczne / pod red. Heleny Wrony-Polańskiej, Grażyny Rudkowskiej, Leszka Wrony. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2008. - 162, [2] s. ; 24 cm. - Zawiera tabele. - Bibliogr. przy pracach. - Dla psychologów, socjologów, kulturoznawców, nauczycieli, pedagogów oraz studentów. - ISBN 978-83-7271-491-6
  Sygnatury : II 197705/II
 15. DĄBKOWSKA M.:
     Styl atrybucji oraz funkcjonowanie społeczne adolescentów z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) / Monika Dąbkowska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008. - 230 s. ; 23 cm. - Bibliogr. s. [204]-223. - Streszcz. w jęz. ang. - ISBN 978-83-7611-152-0
  Sygnatury : II 198013/II
 16. Diagnoza dysleksji : najważniejsze problemy / pod red. Grażyny Krasowicz-Kupis. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009. - 355, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - Książka dla praktyków - psychologów, pedagogów, logopedów oraz dla rodziców dzieci z trudnościami w uczeniu się. - Streszcz. ang. - ISBN 978-83-7134-343-8
  Sygnatury : II 201164/II,201165/II
 17. DRAAISMA D.:
     Machina metafor : historia pamięci / Douwe Draaisma ; przeł. Robert Pucek. - Warszawa : Wydawnictwo "Aletheia", 2009. - 361 s. : il. ; 20 cm. - Tyt. oryg.: De metaforenmachine. - ISBN 978-83-61182-32-0
  Sygnatury : I 76379/I
 18. DRAGAN M.:
     Doświadczenia traumatyczne a uzależnienie od alkoholu / Małgorzta [!] Dragan. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2008. - 178 s. ; 21 cm. - (Dissertationes WUW, ISSN 0509-7177 ; 486). - Na s. tyt. błędna forma im. aut. - Bibliogr. s. [152]-178. - ISBN 978-83-235-0552-5
  Sygnatury : II 197790/II
 19. DUDEK M.:
     Nieprzystosowanie społeczne dzieci z ADHD / Mieczysław Dudek. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiegoo, 2009. - 231 s. : il. ; 24 cm. - Tyt. z dod. str. tyt.: Maladjustment in children with ADHD. - Bibliogr. s. 211-231. - ISBN 978-83-7072-545-7
  Sygnatury : II 199988/II
 20. DUDEK Z., PANKALLA A.:
     Psychologia kultury : doświadczenia graniczne i transkulturowe / Zenon Waldemar Dudek, Andrzej Pankalla. - Wyd. 2, poszerz. - Warszawa : Eneteia, 2008. - 487 s. : il. ; 24 cm. - (Psychologia Kultury). - Bibliogr. s. 213-[219], 453-[466]. - ISBN 978-83-85713-92-0
  Sygnatury : II 200206/II
 21. DZWONKOWSKA I.:
     Nieśmiałość a wspierające i trudne relacje z ludźmi / Irena Dzwonkowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. - 258 s. : il. ; 24 cm. - Zawiera tabele. - Bibliogr. s. [235]-254. - ISBN 978-83-7587-086-2
  Sygnatury : CzOg VI/692
 22. EDGCUMBE R.:
     Anna Freud / Rose Edgcumbe ; Sylwia Pikiel. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. - 344 s. ; 21 cm. - (Twórcy Psychoterapii) (Psychoanaliza). - Tyt. oryg.: Anna Freud. A View of Development, Disturbance and Therapuetic Techniques. - Bibliogr. s. [319]-333. Indeksy. - ISBN 978-83-7489-028-1
  Sygnatury : II 201479/II
 23. GALLI J.:
     Trening i rozwój intuicji / Janusz Galli. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2009. - 145 s. : il. ; 22 cm. - (Engram). - Bibliogr. s. 141-145. - ISBN 978-83-7641-001-2
  Sygnatury : II 198014/II
 24. GERGEN K.:
     Nasycone Ja : dylematy tożsamości w życiu współczesnym / Kenneth J. Gergen ; przekł. Mirosława Marody. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 319, [1] s. : il. ; 24 cm. - Tyt. oryg.: The saturated self. - Bibliogr. s. 297-309. Indeks. - ISBN 978-83-01-15885-9
  Sygnatury : II 200069/II,200070/II,200071/II
 25. GLADWELL M.:
     Poza schematem : sekrety ludzi sukcesu / Malcolm Gladwell ; przeł. Rafał Śmietana. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2009. - 269, [2] s. : il. ; 22 cm. - (Punkty Przełomowe). - Tyt. oryg.: The story of success. - Bibliogr. s. 261-268. - ISBN 978-83-240-1156-8
  Sygnatury : II 198181/II
 26. GLADWELL M.:
     Punkt przełomowy : o małych przyczynach wielkich zmian / Malcolm Gladwell ; przeł. Grażyna Górska. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2009. - 271, [2] s. ; 22 cm. - (Punkty Przełomowe). - Tyt. oryg.: The tipping point. - ISBN 978-83-240-1203-9
  Sygnatury : II 199898/II
 27. HAIDT J.:
     Szczęście : od mądrości starożytnych po koncepcje współczesne / Jonathan Haidt ; przekł. Agnieszka Nowak. - Wyd. 1 w jęz. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. - 453, [1] s. : 1 portr., wykr. ; 22 cm. - Tyt. oryg.: The happiness hypothesis. - Bibliogr. s. 419-440. Indeksy. - ISBN 978-83-7489-073-1
  Sygnatury : II 200892/II
 28. HANĆ T.:
     Ocena wpływu czynników psychospołecznych na stopień i kierunek odchyleń reakcji fenotypowych u dzieci z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi / Tomasz Hanć. - Poznań : Wydawnictwo Instytutu Antropologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2009. - 158, [1] s. : wykr. ; 25 cm. - (Monografie / Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu ; nr 14). - Bibliogr. s. 146-[155]. Streszcz. ang. - Zawiera tabele. - ISBN 83-87800-65-1
  Sygnatury : II 199535/II
 29. HANKAŁA A.:
     Aktywność umysłu w procesach wydobywania informacji pamięciowych / Andrzej Hankała. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009. - 361 s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 323-361. - ISBN 978-83-235-0478-8
  Sygnatury : II 201147/II
 30. HERZYK A.:
     Wprowadzenie do neuropsychologii klinicznej / Anna Herzyk. - Wyd. 1, dodr. cyfr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", cop. 2009. - 365, [1] s. : il. ; 24 cm. - (Wykłady z Psychologii ; t. 14). - Bibliogr. s. 329-[353]. Indeksy. - ISBN 978-83-7383-167-4
  Sygnatury : II 197541/II
 31. HOCHSCHILD A.:
     Zarządzanie emocjami : komercjalizacja ludzkich uczuć / Arlie Russell Hochschild ; tł. Jacek Konieczny. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2009. - XIV, 286 s. ; 21 cm. - (Socjologia Współczesna SW). - Tytuł ujednol.: [Managed heart (pol.)]. - Bibliogr. s. [261]-281. Indeks. - ISBN 978-83-01-15696-1
  Sygnatury : II 197887/II,197888/II, FiS 197886/II
 32. Identyfikacja potencjału twórczego : teoria, metodologia, diagnostyka / pod red. Macieja Karwowskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, cop. 2009. - 300, [1] s. : il. ; 24 cm. - (Homo Creator). - Zawiera tabele. - Bibliogr. przy art. - ISBN 978-83-89600-58-5
  Sygnatury : II 200641/II
 33. Internet a psychologia : możliwości i zagrożenia / red. nauk. Władysław Jacek Paluchowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 436, [1] s. : il. ; 21 cm. - (Nowe Tendencje w Psychologii ; t. 16). - Bibliogr. s. 21, [386]-420. Indeksy. - Art. tł. z jęz. ang. - ISBN 978-83-01-16080-7
  Sygnatury : II 200732/II, CzOg VI/706
 34. JAMPOLSKY L.:
     Leczenie uzależnionej osobowości : jak uwolnić się od nałogowych zachowań i uzależniających relacji / Lee Jampolsky ; przeł. Aleksandra Wolnicka. - Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2009. - 260, [4] s. : wykr. ; 20 cm. - (Psychologia Na Co Dzień). - Tyt. oryg.: Healing the addictive personality: freeing yourself from addictive patterns and ralationship. - ISBN 978-83-7554-143-4
  Sygnatury : I 76443/I
 35. JEŻEWSKA-ZYCHOWICZ M., PILSKA M.:
     Psychologia żywienia : wybrane zagadnienia / Magdalena Pilska, Marzena Jeżewska-Zychowicz. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2008. - 151, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 140-[152]. - ISBN 978-83-7583-047-7
  Sygnatury : II 197590/II
 36. JUNG C.:
     Przełom cywilizacji / Carl Gustav Jung ; przeł. Robert Reszke. - Warszawa : Wydawnictwo KR, 2009. - 629, [2] s., [8] s. tabl. : il. ; 22 cm. - (Dzieła / Carl Gustav Jung ; 10). - Tyt. oryg.: Zivilisation im Übergang. - Bibliogr. s. 595-601. Indeks. "Gesammelte Werke (Dzieła zebrane) Carla Gustava Junga w języku oryginału i w przekładach na język polski" s. 607-623. - ISBN 83-89158-94-9
  Sygnatury : II 198272/II
 37. KAROLAK W., HANDFORD O.:
     Portrety i maski w twórczym rozwoju i arteterapii / Olga Handford, Wiesław Karolak. - Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2009. - 213, [1] s. : il. + 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 20,5 cm x 20,5 cm. - ISBN 978-83-7404-479-9
  Sygnatury : II 201467/II + CD
 38. KARWOWSKI M.:
     Zgłębianie kreatywności : studia nad pomiarem poziomu i stylu twórczości / Maciej Karwowski. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, cop. 2009. - 243, [1] s. : il. ; 24 cm. - (Homo Creator). - Zawiera tabele. - Bibliogr. s. 219-236. - ISBN 978-83-89600-57-8
  Sygnatury : II 200537/II
 39. KAŹMIERCZAK M.:
     Oblicza empatii w relacjach małżeńskich : perspektywa psychologiczna / Maria Kaźmierczak. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. - 248 s. : il. ; 24 cm. - Zawiera tabele. - Bibliogr. s. [226]-243. - ISBN 978-83-7326-528-8
  Sygnatury : CzOg VI/688
 40. KNAPP H.:
     Komunikacja w terapii / Herschel Knapp ; przeł. Magdalena Trzcińska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 272, [2] s. ; 24 cm. - (Terapia). - Tyt. oryg.: Therapeutic communication. - Bibliogr. s. [264]-267. Indeksy. - Książka dla studentów psychologii i innych kierunków nauk społecznych [...]. - ISBN 978-83-01-15771-5
  Sygnatury : II 199431/II,199432/II, CzOg VI/687
 41. KRAKOWIAK P.:
     Zdążyć z prawdą : o sztuce komunikacji w hospicjum / Piotr Krakowiak. - Wyd. 2. - Gdańsk : Fundacja Hospicyjna, 2009. - 109 s., [16] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm. - (Biblioteka Fundacji Hospicyjnej ; 2). - Na s. tyt. i okł.: Hospicjum to też Życie. Na odwrocie s. tyt. błędny ISBN. - ISBN 83-922170-1-2
  Sygnatury : II 201270/II
 42. KRÜGER A.:
     Pierwsza pomoc dla pokrzywdzonych dzieci / Andreas Krüger ; przekł. Urszula Poprawska. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2009. - 218, [1] s. : il. ; 21 cm. - Tyt. oryg.: Erste Hilfe für traumatisierte Kinder. - Aneks. - Bibliogr. s. [215]-216. - ISBN 978-83-7505-284-8
  Sygnatury : II 197766/II
 43. KRUMBOLTZ J., LEVIN A.:
     Szczęście to nie przypadek : jak wykorzystać wszystko, co Ci się przytrafia w życiu i w pracy / John D. Krumboltz, Al S. Levin ; przekł. Piotr Bucki. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009. - 213, [1] s. : il. ; 20 cm. - Tyt. oryg.: Luck is no accident. - Bibliogr. s. 209-[214]. - ISBN 978-83-7489-190-5
  Sygnatury : I 76417/I
 44. LEATHERS D.:
     Komunikacja niewerbalna : zasady i zastosowania / Dale G. Leathers ; przekł. Magdalena Trzcińska ; red. nauk. Zbigniew Nęcki. - Wyd. 1, 1 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 541, [1] s. : il. ; 24 cm. - Tyt. oryg.: Successful nonverbal communication. - Bibliogr. s. 491-524. Indeksy. - ISBN 978-83-01-15036-5
  Sygnatury : II 199493/II,199494/II,199495/II
 45. LITWIŃSKA K.:
     Reklamy telewizyjne i ich oddziaływanie na emocje dzieci w wieku przedszkolnym / Katarzyna Litwińska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Psychologii Wychowawczej i Rodziny. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych, 2008. - 193, [2] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 167-183. - ISBN 978-83-7363-772-6
  Sygnatury : CzOg 201339/II
 46. ŁATA W.:
     Wyrazy dźwiękonaśladowcze w ekspresji i komunikacji językowej dzieci w wieku przedszkolnym / Wanda Łata. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2008. - 91, [3] s. ; 21 cm. - (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN 0239-6025 ; nr 509). - Bibliogr. s. 79-83. - ISBN 978-83-7271-499-2
  Sygnatury : II 197709/II
 47. MACH A.:
     Wokół Freuda i Lacana : interpretacje psychoanalityczne / red. nauk. Lena Magnone i Anna Mach ; przedm. Paweł Dybel. - Warszawa : Difin, 2009. - 352 s. ; 23 cm. - (Engram). - ISBN 978-83-7641-041-8
  Sygnatury : II 198019/II, FiS 197781/II
 48. MARKS S.:
     Dlaczego poszli za Hitlerem? : psychologia narodowego socjalizmu w Niemczech / Stephan Marks ; tł. Agnieszka Gadzała. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 214, [1] s. ; 21 cm. - (Biblioteka II Wojny Światowej). - Tyt. oryg.: Warum folgten sie Hitler?. - Bibliogr. s. 204-214. - ISBN 978-83-01-16030-2
  Sygnatury : II 199584/II
 49. MATSUMOTO D., JUANG L.:
     Psychologia międzykulturowa / David Matsumoto, Linda Juang ; przekł. Agnieszka Nowak. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. - 664 s. : il. ; 24 cm. - (Psychologia Międzykulturowa). - Tyt. oryg.: Culture and psychology. - Bibliogr. s. [583]-641. Indeksy. - ISBN 978-83-7489-001-4
  Sygnatury : II 201512/II
 50. MILLER A.:
     Twoje ocalone życie / Alice Miller ; przeł. Jadwiga Hockuba. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2009. - 237, [1] s. ; 21 cm. - Tyt. oryg.: Dein gerettetes Leben. - Wykaz źródeł s. [239]. - ISBN 978-83-7278-372-1
  Sygnatury : II 200087/II
 51. MRÓZ A.:
     Rozwój osobowy człowieka : badania w kontekście teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego / Anna Mróz. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2008. - 204 s. : wykr. ; 24 cm. - (Prace Wydziału Nauk Społecznych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; 127). - Bibliogr. s. 181-192. - Streszcz. ang. - ISBN 978-83-7306-423-2
  Sygnatury : II 199329/II,200149/II, CzOg VI/686
 52. NAISH J.:
     Podręcznik hipochondryka : dolegliwość na każdą okazję, objawy chorób wszelakich / (John Naish) ; przeł. Maria Jaszczurowska. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2009. - 217, [2] s. ; 20 cm. - Na okł. podtyt.: dolegliwość na każdą okazję, choroby dla wszystkich objawów. Na okł.: 3x / Bo śmiech to zdrowie. Tyt. oryg.: The hypochondriac's handbook : a disease for every occasion, an illness for every symptom. - Indeks. - ISBN 978-83-240-1226-8
  Sygnatury : I 76455/I
 53. Neuropsychologia : współczesne kierunki badań / red. nauk. Krzysztof Jodzio ; [tł. Ewa Dzierżak, Michał Harciarek, Barbara Mroziak]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 386, [1] s. : il. ; 21 cm. - (Nowe Tendencje w Psychologii ; t. 15). - Zawiera zbiór tekstów światowej sławy neuropsychologów przezentujących badania nad mózgową organizacją wybranych funkcji. - Bibliogr. s. [319]-370. Indeksy. - Dla naukowców, psychologów klinicznych oraz studentów różnych kierunków. - ISBN 978-83-01-15904-7
  Sygnatury : FiS 200352/II
 54. NĘCKA E.:
     Pamięć robocza / red. Jarosław Orzechowski [et al.] ; aut. Edward Nęcka [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", 2009. - 279 s., [4] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm. - Zawiera notki o aut. - Bibliogr. przy rozdz. Indeksy. - Podręcznik o charakterze akademickim, dla studentów i pracowników naukowych. - ISBN 978-83-89281-75-3
  Sygnatury : II 198228/II
 55. Nowe idee w psychologii : psychologia XXI wieku / red. nauk. Józef Kozielecki. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009. - 359, [1] s., IV s. tabl. kolor. : il. ; 26 cm. - Bibliogr. przy rozdz. Indeksy. - ISBN 978-83-7489-237-7
  Sygnatury : CzOg VI/699
 56. OLCHANOWSKI T.:
     Wola i opętanie : enancjodromia a rzeczywistość / Tomasz Olchanowski. - Warszawa : Eneteia - Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2008. - 367, [2] s. ; 21 cm. - (Wymiary Duszy). - Bibliogr. s. 351-367. - ISBN 978-83-85713-90-6
  Sygnatury : II 197816/II
 57. PAJOR K.:
     Psychoanaliza Freuda po stu latach / Kazimierz Pajor. - Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2009. - 365, [2] s. ; 21 cm. - (Paradygmaty). - Bibliogr. s. 343-[356]. Indeksy. - ISBN 978-83-85713-86-9
  Sygnatury : II 200436/II
 58. PAPADOPOULOS L.:
     Co mówią mężczyźni, co słyszą kobiety / Linda Papadopoulos ; przeł. Jolanta Kubiak. - Poznań : Dom Wydawniczy "Rebis", 2009. - 201, [1] s. ; 22 cm. - Tyt. oryg.: What men say, what women hear. - Bibliogr. s. 195-[202]. - ISBN 978-83-7510-412-7
  Sygnatury : II 200670/II
 59. PARCHOMIUK M., BYRA S.:
     Osobowościowe i społeczne uwarunkowania radzenia sobie ze stresem przez studentów pierwszego roku / Stanisława Byra, Monika Parchomiuk. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, [2009]. - 272 s. : wykr. ; 24 cm. - Zawiera tabele. Data wyd. od wydawcy. - Bibliogr. s. 251-269. - ISBN 978-83-227-2925-0
  Sygnatury : II 197581/II
 60. PAWLAK J.:
     Autokreacja : psychologiczna analiza zjawiska i jego znaczenia dla rozwoju człowieka / Justyna Pawlak. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Wydaw. WAM, 2009. - 169, [1] s. ; 21 cm. - (Studia z Psychologii). - Bibliogr. s. [159]-169. - Streszcz. w jęz. ang. - ISBN 978-83-7614-048-3. - ISBN 978-83-7505-428-6
  Sygnatury : CzOg VI/705
 61. Poznaj samego siebie czyli O źródłach samowiedzy / red. nauk. Agnieszka Niedźwieńska, Jacek Neckar. - Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", 2009. - 280, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. Indeks. - ISBN 978-83-89281-75-3
  Sygnatury : CzOg VI/697
 62. Psychodrama : elementy teorii i praktyki / red. nauk. Anna Bielańska. - Warszawa : Eneteia - Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2009. - 349, [1] s., [8] s. tabl. kolor. ; 24 cm. - (Ścieżki Psychoterapii). - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-85713-77-7
  Sygnatury : II 200437/II
 63. Psychologia europejska w okresie międzywojennym / pod red. nauk. Włodzisława Zeidlera. - Warszawa : Vizja Press & IT, 2009. - 205 s. : il. ; 25 cm. - Materiały z międzynarodowej konferencji "Psychologia europejska w okresie międzywojennym", Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa, 10-12 września 2009 roku. - Bibliogr. przy art. Indeks. - Teksty częśc. tł. z jęz. niem. - ISBN 978-83-61086-46-8
  Sygnatury : II 200659/II
 64. Psychologia rodziny : małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań / red. nauk. Teresa Rostowska. - Warszawa : "Difin", 2009. - 317 s. : rys., wykr. ; 23 cm. - (Engram). - Zawiera tabele. - Bibliogr. przy rozdz. - Streszcz. ang. przy rozdz. - Spis treści także w jęz. ang. - ISBN 978-83-7641-023-4
  Sygnatury : CzOg VI/681
 65. Psychologia twórczości : nowe horyzonty = Psychology of creativity : new approaches / red. nauk. Stanisław Popek [et al.]. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - 505 s. : il. ; 25 cm. - Wariant tyt.: Psychology of creativity : new approaches. - Bibliogr. przy rozdz. - Streszcz. ang przy rozdz. - ISBN 978-83-227-3064-5
  Sygnatury : II 201513/II
 66. Psychologiczne konteksty Internetu / red. naukowa Barbara Szmigielska. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2009. - 285 s. : wykr. ; 24 cm. - Zawiera tab. - Bibliogr. przy art. - ISBN 978-83-7505-403-3
  Sygnatury : II 200779/II,200869/II
 67. Psychomotoryka : ruch pełen znaczeń / red. Małgorzata Sekułowicz, Joanna Kruk-Lasocka, Lesław Kulmatycki. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, cop. 2008. - 320 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. - Streszcz. ang. przy pracach. - ISBN 978-83-89518-80-4
  Sygnatury : II 197357/II
 68. Psychoterapia analityczna : procesy i zjawiska grupowe / red. nauk. Jerzy Pawlik. - Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2008. - 397, [1] s. ; 25 cm. - (Ścieżki Psychoterapii). - Bibliogr. przy rozdz. Indeks. - ISBN 978-83-85713-80-7
  Sygnatury : CzOg VI/698
 69. PUTKO A.:
     Dziecięca "teoria umysłu" w fazie jawnej i utajonej a funkcje wykonawcze / Adam Putko. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe im. Adama Mickiewicza, 2008. - 276, [1] s. : il. ; 24 cm. - (Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; nr 143). - Bibliogr. s. 253-275. - Streszcz. ang. - ISBN 978-83-232-1906-4
  Sygnatury : II 198333/II
 70. RADOCHOŃSKI M.:
     Osobowość antyspołeczna / Mieczysław Radochoński. - Wyd. 2 zm. i poszerz. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009. - 250, [1] s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 229-239. - ISBN 978-83-7338-446-0
  Sygnatury : II 199221/II
 71. RADOCHOŃSKI M.:
     Psychopatologia życia emocjonalnego dzieci i młodzieży : wybrane zagadnienia / Mieczysław Radochoński. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009. - 190, [1] s. ; 24 cm. - Zawiera tabele. - Bibliogr. s. 184-[191]. - ISBN 978-83-7338-443-9
  Sygnatury : II 197962/II
 72. Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej. - Kraków : "Impuls", 2008. - 283 s. : il., wykr. ; 24 cm. - Zawiera tabele. - Bibliogr. przy rozdz. - Streszcz. ang. - ISBN 978-83-7587-112-8. - ISBN 978-83-7326-595-0
  Sygnatury : II 198763/II, CzOg VI/691
 73. Rola świadomości w świecie ponowoczesnym / red. nauk. Wojciech Kulesza i Hanna Mamzer. - Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", 2009. - 219 s. ; 21 cm. - Materialy z Seminarium Stypendystów "Polityki". - U góry okł.: Polityka poleca. - Bibliogr. przy ref. - Streszcz. w jęz. ang. - ISBN 978-83-89281-69-2
  Sygnatury : II 198225/II
 74. SAKSON-OBADA O.:
     Pamięć ciała : Ja cielesne w relacji przywiązania i w traumie / Olga Sakson-Obada. - Warszawa : Difin, 2009. - 262 s. : il. ; 23 cm. - (Engram). - Zawiera tabele. - Bibliogr. s. [235]-256. - ISBN 978-83-7641-074-6
  Sygnatury : II 199282/II
 75. SCHAFFER H.:
     Psychologia dziecka / H. Rudolph Schaffer ; przeł. Aleksander Wojciechowski ; red. nauk. Anna Brzezińska. - Wyd. 1, 4 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 404 s. : il. ; 24 cm. - Tyt. oryg.: "Introducing child psychology". - Bibliogr. przy rozdz. i na s. 377-394. Indeksy. - ISBN 978-83-01-14534-7
  Sygnatury : II 199418/II,199419/II
 76. SCHIER K.:
     Piękne brzydactwo : psychologiczna problematyka obrazu ciała i jego zaburzeń / Katarzyna Schier. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2009. - 261 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 230-248. Indeks. - Publikacja dotowana z funduszy przeznaczonych na Badania Własne Wydziału Psychologii UW. - ISBN 978-83-7383-352-4
  Sygnatury : II 198568/II
 77. SPSS w praktyce psychologicznej / pod red. Grażyny E. Kwiatkowskiej, Katarzyny Stasiuk. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - 123 s. : il. ; 24 cm. - Dla studentów nauk społecznych oraz dla osób, które prowadzą badania wymagające wykorzystania statystyki w analizie danych. - ISBN 978-83-227-2916-8
  Sygnatury : II 197360/II
 78. STEMPLEWSKA-ŻAKOWICZ K.:
     Diagnoza psychologiczna : diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna / Katarzyna Stemplewska-Żakowicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009. - 279, [1] s. : il. kolor. ; 26 cm. - (Autorskie Podręczniki Akademickie). - Bibliogr. s. 235-[266]. Indeksy. - Dla studentów psychologii oraz psychologów praktyków - klinicystów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych a także dla konsultantów zajmujących się selekcją i rekrutacją pracowników. - ISBN 978-83-7489-204-9
  Sygnatury : CzOg VI/700
 79. STOCHMIAŁEK J.:
     Przezwyciężanie kryzysów życiowych przez osoby dorosłe / Jerzy Stochmiałek. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009. - 355 s. ; 21 cm. - Tyt. z dod. str. tyt.: Overcoming life crises by adult persons. - Bibliogr. s. 319-352. Indeks. - Streszcz. ang. i niem. - ISBN 978-83-7072-552-5
  Sygnatury : II 199994/II
 80. SUTTER P.:
     Szaleńcy u władzy czyli Sposób, w jaki psychologia pozwala zrozumieś polityków / Pascal de Sutter ; przekł. Hanna Zbonikowska-Bernatowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Dialog", 2009. - 274 s. ; 21 cm. - Tyt. oryg. : Ces fous nous gouvernent. - ISBN 978-83-61203-38-4
  Sygnatury : II 201322/II
 81. Szaleństwo bez utraty rozumu : z badań nad zaburzeniami osobowości / red. Ewa Trzebińska. - Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", 2009. - 257 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 235-250. Indeksy. - ISBN 978-83-89281-70-8
  Sygnatury : II 200687/II
 82. ŚWIĘCICKA J.:
     Trening koncentracji dla uczniów / Justyna Święcicka. - Warszawa : Difin, 2009. - 105 s. : il. ; 23 cm. - (Engram). - ISBN 978-83-7641-148-4
  Sygnatury : II 201268/II
 83. TERMIŃSKA-MROWIEC K.:
     Rodzina i Ty : fenomenologia wiązania / Katarzyna Termińska. - Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2008. - 225, [2] s. ; 21 cm. - (Ścieżki Psychoterapii). - Bibliogr. s. 207-219. - ISBN 978-83-85713-95-1 : zł 34
  Sygnatury : FiS 198370/II
 84. WIATROWSKA A.:
     Jakość życia w zaburzeniach odżywiania / Anna Wiatrowska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - 169 s. ; 25 cm. - Zawiera tabele. - Bibliogr. s. 159-165. - ISBN 978-83-227-3020-1
  Sygnatury : II 199451/II
 85. WILBER K.:
     Spektrum świadomości / Ken Wilber ; przeł. Jacek Majewski. - Warszawa : Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza, 2009. - 455 s. : rys. ; 21 cm. - (Biblioteka Wilberowska). - Tyt. oryg.: The spectrum of consciousness. - Bibliogr. s. 423-445. Indeks. - ISBN 978-83-7554-100-7
  Sygnatury : CzOg VI/695
 86. WITKOWSKI T.:
     Zakazana psychologia / Tomasz Witkowski. T. 1 : Pomiędzy nauką a szarlatanerią. - Taszów : Biblioteka Moderatora, 2009. - 442 s. : il. ; 20 cm. - (Biblioteka Moderatora). - Bibliogr. s. [423]-442. - ISBN 978-83-923427-1-7
  Sygnatury : I 76438/I
 87. Władza : pokusy i zagrożenia / Annette Y. Lee-Chai, John A. Bargh (red.) ; przekł. Anna Kacmajor, Agata Sulak, Milena Bianga. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009. - 392 s. : il. kolor. ; 25 cm. - Tyt. oryg.: Use and abuse of power. - Bibliogr. s. 351-381. Indeksy. - ISBN 978-83-7489-018-2
  Sygnatury : CzOg VI/693
 88. Z zagadnień psychologii rozwoju człowieka / red. Elżbieta Rydz, Dagmara Musiał. T. 2. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, cop. 2008. - 320, [2] s. : wykr. ; 24 cm. - (Prace Wydziału Nauk Społecznych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 129). - Bibliogr. przy rozdz. - Streszcz. ang. Spis treści także w j. ang. - ISBN 978-83-7306-431-7
  Sygnatury : II 198680/II,200152/II
 89. ZARETSKY E.:
     Sekrety duszy : społeczna i kulturowa historia psychoanalizy / Eli Zaretsky ; przeł. Magdalena Trzcińska. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2009. - 414, [1] s. ; 24 cm. - Tyt. oryg.: Secrets of the soul: a social and cultural history of psychoanalysis. - Indeks. - ISBN 978-83-7648-221-7
  Sygnatury : II 199744/II
 90. ZASĘPA E.:
     Psychospołeczne funkcjonowanie osób z zespołem Downa / Ewa Zasępa. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - 157 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. [149]-157. - ISBN 978-83-7587-062-6 ("Impuls")
  Sygnatury : II 198771/II, CzOg VI/689
 91. Zdrowie psychiczne uczniów - różne konteksty i odniesienia / pod red. Zofii Dołęgi i Marii John-Borys. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. - 303, [1] s. : il., wykr. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 2618). - Zawiera tabele. - Bibliogr. przy rozdz. - Streszcz. ang. i niem. - ISBN 978-83-226-1743-4
  Sygnatury : II 198826/II, CzOg VI/684
 92. ZIMBARDO P., BOYD J.:
     Paradoks czasu / Philip Zimbardo, John Boyd ; przeł. Anna Cybulko, Marcin Zieliński ; red. nauk. Maria Materska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 274, [2] s. : il. ; 25 cm. - (Biblioteka Psychologii Współczesnej). - Tyt. oryg.: The time paradox. - Bibliogr. przy rozdz. Indeksy. - ISBN 978-83-01-15978-8
  Sygnatury : II 199284/II,199285/II
 93. ZUBRZYCKA E.:
     Trzy pytania do Dobrej Wróżki : jak pomóc dzieciom mówić o krzywdzie / Elżbieta Zubrzycka ; il. Grażyna Rigall. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. - 31 s. : il. kolor. ; 21 cm. - (Dla Dzieci / Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne). - U góry okł.: Praca terapeutyczna z dzieckiem, zły dotyk - jak o nim rozmawiać. - ISBN 978-83-60577-10-3
  Sygnatury : II 201471/II

Ta strona została stworzona przez system PROLIB