Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytet Zielonogórski
Regionalny Ośrodek Informacji Normalizacyjnej

O bibliotece
KontaktStruktura Biblioteki
AktualnościKatalog on-lineInformator dla czytelnikówKrok po krokuBazy danychCzasopismaRegionalny Ośrodek Informacji Normalizacyjnej i PatentowejSKEPLinki
Wystawy
ZBC
Strona główna

65-762 Zielona Góra
al. Wojska Polskiego 71
fax.: 68 328 21 24
BU@uz.zgora.pl

   Regionalny Ośrodek Informacji Normalizacyjnej i Patentowej ROINP - zobacz prezentację:
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

     REGIONALNY OŚRODEK INFORMACJI NORMALIZACYJNEJ I PATENTOWEJ

          

     


                  BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA

                  al. Wojska Polskiego 71
                  65-762 Zielona Góra

                  pokój nr 4.05
                  tel. 68 328 21 62
                  e-mail: ROINP@bu.uz.zgora.pl


     


    lic. Joanna Kulińska, bibliotekarz tel. 68 328 21 62
                             e-mail: J.Kulinska@bu.uz.zgora.pl

    poniedziałek - piątek:     8.00 - 19.00   


ROINP prowadzi pełną obsługę użytkowników w zakresie informacji normalizacyjnej i patentowej.


INFORMACJA NORMALIZACYJNA

W dniach 4-5 października 2011 r. w Regionalnym Ośrodku Informacji Normalizacyjnej i Patentowej został przeprowadzony audyt (drugiej strony). Audytorzy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego pozytywnie ocenili System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wdrożony w ROINP, co dokumentuje wydane przez PKN Świadectwo Stosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
Uzyskanie Świadectwa Stosowania SZBI skutkuje zapewnieniem dostępu pracownikom i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego do zbioru ok. 35 tys. pełnych tekstów aktualnych Polskich Norm (PN) i dokumentów normalizacyjnych PKN w formie elektronicznej (pliki pdf) z nowym znakiem wodnym. Baza norm jest stale aktualizowana, a dostęp możliwy na 3 stanowiskach komputerowych w siedzibie ROINP.

Posiada:
        - Polskie Normy (PN),
        - archiwalne Polskie Normy,
        - archiwalne normy branżowe (BN),
        - aktualny katalog Polskich Norm (wersja elektroniczna),
        -
katalog norm branżowych,
        -
czasopisma z zakresu normalizacji (w tym miesięcznik " Normalizacja").

Udziela informacji normalizacyjnej:

        - prostej, dotyczącej m.in.: zbiorów norm i dokumentów normalizacyjnych; aktualności norm, zastąpień norm, cen dokumentów,
        - specjalistycznej, w tym na temat powiązań Polskich Norm z normami międzynarodowymi i europejskimi.

Wykonuje:

        - aktualizacje norm klientów,
        -  zestawienia tematyczne norm (na zamówienie).

Udostępnia:

        - Polskie Normy i inne produkty normalizacyjne (tylko na miejscu w Czytelni ).

W dniach 6-7 grudnia 2007 w Uniwersytecie Zielonogórskim odbyło się seminarium na temat:
„Korzyści dla przedsiębiorstwa z aktywnego udziału w normalizacji oraz ze stosowania norm”.Przydatne linki:

Polski Komitet  Normalizacyjny

Polskie Normy - wyszukiwarka
Europejski Komitet Normalizacyjny ElektrotechnikiINFORMACJA PATENTOWA :

ROINP gromadzi, opracowuje i udostępnia literaturę patentową dla potrzeb środowiska naukowego, studentów, rzeczników patentowych i innych użytkowników zainteresowanych tą informacją. Zasoby ośrodka mogą być wykorzystywane do prac naukowo-badawczych oraz dydaktycznych realizowanych w szkołach wyższych i instytucjach naukowo-badawczych.

Ośrodek funkcjonuje w ramach sieci PATLIB, współpracuje z UPRP i EPO. Wśród zbiorów czytelni zgromadzono ok. 142 tys. polskich opisów patentowych w postaci drukowanej, bazy patentowe krajowe i europejskie w wersji elektronicznej oraz literaturę z zakresu prawa autorskiego.Ośrodki Informacji Patentowej

Osrodki Informacji Patentowej


W Polsce istnieje 28 Ośrodków Informacji Patentowej.
ROINP w Zielonej Górze jest jedynym w regionie lubuskim.


Informacja dotycząca projektu IPeuropAware
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.4.
P
opularyzacja zasad ochrony własności intelektualnej oraz egzekwowania nabytych praw wyłącznych wśród MSP.


Przydatne linki:

- Urząd Patentowy RP
- European Patent Office
- Esp@ceNet
- WIPO (World Intellectual Property Organization)
- OHIM (European Trademark Office)
- Thomson I Delphion
- Google PatentsRegionalny Ośrodek Informacji Normalizacyjnej i Patentowej nie zatrudnia Rzecznika Patentowego.
Szczegółowych informacji w zakresie ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej (mających moc prawną) udziela:

Rzecznik Patentowy

dr inż. Włodzinierz Kujanek

ul. Podgórna 50

Budynek Główny, kampus A, pokój 08
65-246 Zielona Góra
tel. (48) 68 328 24 86 
e-mail: patenty@uz.zgora.pl

 http://www.cptt.uz.zgora.pl/index.php/o-centrum/rzecznik-patentowy


Polityka Bezpieczeństwa Informacji
Regulamin udostępniania zbiorów i usług Biblioteki UZ

Regulamin korzystania z wyników prac intelektualnych powstałych w UZ


Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2002 Uniwersytet Zielonogórski