Narzędzia informacji patentowej oraz strategia prowadzenia badań stanu techniki
w patentowych bazach danych

Zielona Góra, 27 październik 2017

 

  Formularz zgłoszeniowy:
   
* Imię:  
* Nazwisko:  
* Jednostka organizacyjna:  
* e-mail:  
 
 
   
 
* pozycje wymagane