Uniwersytet Zielonogórski  
Przeszukaj: e-zasoby Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego

Przeszukaj:

Biblioteka zaprasza i zachęca do korzystania z Multiwyszukiwarki EDS (EBSCO Discovery Solution).


UKD       

22 i 23 września 2016 r. odbyło się w Bibliotece Uniwersyteckiej
spotkanie krajowego Zespołu ds. Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.

Zespół ds. Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej powstał w 2009 roku z inicjatywy Biblioteki Narodowej. Jego zadaniem jest koordynacja prac nad stosowaniem UKD (analiza bieżących problemów związanych z tworzeniem charakterystyk treściowych zgodnych z UKD), współpraca z Konsorcjum UKD w Hadze, prace nad formatem i kartoteką wzorcową UKD w Bibliotece Narodowej. Zespół skupia kilkunastu specjalistów i praktyków z bibliotek akademickich, publicznych i pedagogicznych oraz pracowników BN.


Zapraszamy do testowania bazy MEDLINE Complete. Baza podłączona jest do wyszukiwarki EDS na stronie Biblioteki UZ, można z niej skorzystać także bezpośrednio na platformie EBSCO (zakładka Zasoby elektroniczne). Dostęp testowy trwa do końca października.

MEDLINE®Complete to najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowych czasopism medycznych. Zapewnia dostęp do pełnych tekstów ponad 2.500 czasopism indeksowanych w MEDLINE, z czego ponad 1.400 czasopism pełnotekstowych nie jest dostępnych w bazach Academic Search Complete. Wśród nich znajdują się pełne teksty najczęściej wykorzystywanych czasopism indeksowanych w MEDLINE, m.in. 10 czasopism JAMA, American Family Physician, Annals of Internal Medicine, Diabetes, Emerging Infectious Diseases, American Journal of Clinical Pathology, American Journal of Psychotherapy, Genetics, Journal of Clinical Oncology, The American Surgeon, Annals of Family Medicine, The Journal of Nuclear Medicine, Progress in Transplantation i wiele innych bez okresu karencji.

MEDLINE®Complete z archiwami artykułów pełnotekstowych począwszy od 1865 r. jest autorytatywnym narzędziem badawczym w zakresie literatury medycznej i zapewnia dostęp do informacji medycznych z medycyny ogólnej, ochrony zdrowia, farmakologii, neurologii, biologii molekularnej, genetyki, genomiki, histologii, mikrobiologii i wielu innych dziedzin nauk medycznych. Baza indeksuje ponad 5.400 czasopism medycznych i biomedycznych według tezaurusa medycznego MeSH (Medical Subject Headings).

Dodatkowe informacje i pełna lista czasopism zawartych w bazie jest dostępna na stronie:

http://www.ebscohost.com/biomedical-libraries/medline-complete

Listę czasopism można pobrać w formacie Excel ze strony https://www.ebscohost.com/titleLists/ozh-coverage.xls


Biblioteka UZ zaprasza do testowania Multiwyszukiwarki INTEGRO - interfejsu do jednoczesnego przeszukiwania elektronicznego katalogu biblioteki i baz danych. Po zalogowaniu się można zamawiać pozycje ze zbiorów bibliotecznych. INTEGRO działa także na urządzeniach mobilnych.
Zachęcamy wszystkich do podzielenia się swoją opinią o tym narzędziu poprzez wypełnienie formularza.


Godziny otwarcia Biblioteki w okresie wakacji:
od 4 lipca do 31 sierpnia - poniedziałek - piątek 8:00 - 15:00, w soboty nieczynna,
od 1 do 14 września - poniedziałek - piątek 8:00 - 17:00, w soboty 9:00 - 17:00,
od 15 do 30 września - poniedziałek - piątek 8:00 - 15:00, w soboty nieczynna,
1 października -
9:00 - 17:00.
Biblioteka Sztuki w dniach od 21 lipca do 27 sierpnia - nieczynna.


Książki elektroniczne w bazie Wiley Online Library

W maju 2016 licencja krajowa Wiley została rozszerzona o 2451 książek elektronicznych z wielu dyscyplin nauki wydanych w latach 2009 i 2015. Elektroniczne wersje książek dostępne w ramach licencji krajowej do nieograniczonego użytku dla instytucji określane są przez Wileya terminem "o-book" w odróżnieniu od wersji "e-book" sprzedawanych do jednorazowego pobrania dla indywidualnych klientów. Książki z licencji krajowej Wiley są dostępne na serwerze wydawcy oraz będą archiwizowane na serwerze krajowym i udostępniane bezterminowo.


Biblioteka UZ zaprasza do korzystania z nowej kolekcji czasopism elektronicznych JSTOR „Arts & Science VII”.
Kolekcja zawiera 258 tytułów czasopism z wielu dyscyplin nauki, m.in. historii, nauk politycznych, socjologii, historii sztuki, filologii. W kolekcji prezentowane są również tytuły poświęcone polityce zdrowotnej, statystyce, matematyce, ekonomii, gospodarce i marketingowi. Wszystkie materiały pochodzą od czołowych wydawców naukowych, takich jak BRILL, Cambridge University Press, Oxford University Press, Sage Publications, Springer, Taylor and Francis i wielu innych.
Więcej o kolekcji i dostępnych czasopismach przeczytać można tu: http://about.jstor.org/content/arts-sciences-vii.
Dostęp do kolekcji na platformie JSTOR: http://www.jstor.org/. Serdecznie zapraszamy!


Dział Informacji Naukowej Biblioteki UZ uprzejmie informuje, że w związku z opublikowaniem przez MNiSW nowego wykazu czasopism punktowanych (23.12.2015) wartości punktów za publikacje zamieszczone w Systemie Komputerowej Ewidencji Publikacji będą systematycznie uaktualniane. Listy czasopism dostępne są na stronie MNiSW.


Uprzejmie informujemy, że w internecie pojawiają się fałszywe czasopisma „udające” renomowane czasopisma naukowe. Fałszywe strony wyglądają bardzo przekonująco, ich autorzy często podają autentyczne tytuły czasopism, adresy pocztowe, numer ISSN, a także współczynnik IF. Strony te tworzone są w celu wyłudzania tekstów i opłat za publikacje. Pracownicy naukowi otrzymują do skrzynek mailowych zaproszenia do publikowania w takich wydawnictwach. Ofiarą oszustów padły takie czasopisma jak np. Wulfenia, Bothalia, Archives des Science, Sylwan, Jokull, w sumie około 60 czasopism naukowych.

Bardzo prosimy dokładnie sprawdzać tożsamość czasopisma, w którym zamierzają Państwo publikować. Ewentualne pytania prosimy kierować do  Działu Informacji Naukowej, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 68 328 2154, 68 328 2168.
O procederze przeczytać można więcej:
http://scholarlyoa.com/other-pages/hijacked-journals/
http://sorokowski.blox.pl/2013/03/UWAGA-OSZUKANE-CZASOPISMA.html
http://www.nature.com/news/sham-journals-scam-authors-1.12681
http://mehrdadjalalian.com/1.pdf
https://nytuan.wordpress.com/2012/02/16/niezly-patent/


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl