Uniwersytet Zielonogórski 

Zapraszamy do testowania bazy MLA International Bibliography with Full Text, która jest pełnotekstową wersją bazy bibliograficznej MLA International Bibliography. Baza jest wydawana przez Modern Language Association (MLA) i zawiera elektroniczną wersję bibliografii oraz zapewnia użytkownikom dostęp do pełnego tekstu do blisko 1.000 pełnotekstowych czasopism. Część bibliograficzna bazy sięga lat 1920-tych i zawiera ponad 2.8 miliona rekordów bibliograficznych. Tematyka bazy obejmuje: literaturę, języki współczesne, językoznawstwo, folklor, teorię literatury i krytykę literacką, sztukę dramatyczną jak również historyczne aspekty drukarstwa i działalności wydawniczej. MLA International Bibliography zawiera również informacje na temat retoryki i kompozycji, historii, teorii i praktyki nauki języka i literatury.

Dostęp testowy będzie trwał do 14 grudnia.


Zapraszamy do korzystania z testowego dostępu do bazy Sustainability Reference Center - jest to obszerna pełnotekstowa baza danych zawierająca informacje dotyczące zagadnień i wyzwań związanych w ochroną środowiska, naszego wpływu na zmiany klimatu i zrównoważonego rozwoju, który odpowiada na obecne potrzeby ludzi bez ograniczania przyszłym pokoleniom możliwości do zaspokojenia swoich potrzeb. 
Tematyka bazy obejmuje informacje za zakresu m.in.:
   · Społecznej odpowiedzialności biznesu
   · Zarządzania środowiskowego (zarządzania proekologicznego)
   · problemów i inicjatyw związanych z ochroną środowiska
   · ISO 14000 - certyfikat systemu zarządzania środowiskiem i ochrony środowiska.
   · Systemu oceny wielokryterialnej budynków LEED ­(z ang. Leadership in Energy and Environmental Design)
   · Recyklingu
   · Energii odnawialnej
   · Ochrony zasobów
   · Przedsiębiorczości społecznej
   · Zrównoważonych praktyk biznesowych
   · Redukcji odpadów

Dostęp testowy będzie trwał do 14 grudnia.


Biblioteka UZ zaprasza do testowego dostępu do bazy Environment Complete. Baza obejmuje następujące dziedziny: rolnictwo, ekosystemy, ekologię, energię, odnawialne źródła energii, zasoby naturalne, gospodarkę wodną, geografię, zanieczyszczenie środowiska i gospodarkę odpadami, technologie ochrony środowiska, prawo, politykę państwa, efekty społeczne, planowanie miast i wiele innych zagadnień. Environment Complete zawiera ponad 200 monografii pełnotekstowych, jak np.: Encyclopedia of World Environmental History (3 woluminy), Advances in Water Treatment & Environmental Management i inne.

Dostęp testowy będzie trwał do 14 grudnia.


Biblioteka uniwersytecka zaprasza do testowego dostępu do bazy Academic Research Source. Jest to multidyscyplinarna baza danych, oferująca użytkownikom dostęp do zbioru ponad 180.000 książek elektronicznych oraz 5.000 pełnotekstowych czasopism. Tematyka bazy obejmuje między innymi: nauki medyczne, nauki przyrodnicze, psychologię, nauki humanistyczne, nauki stosowane, nauki społeczne, edukację, matematykę, pomoce w nauce języków, słowniki i leksykony, nauki polityczne, ochronę środowiska, prawo, krytykę literacką, biznes i ekonomię, chemię, informatykę, inżynierię. Baza zawiera ponad 350 polskich czasopism dostępnych w pełnym tekście z zakresu ekonomii, biznesu, rolnictwa, technologii, historii, nauk ścisłych, medycyny, nauk społecznych, humanistyki.

Wyszukiwanie w bazie można prowadzić w osobnych podzbiorach, dostępnych pod poniższymi linkami:

  - Academic Research Source eJournals - czasopisma
  - Academic Research Source eBooks - książki elektroniczne

Dostęp testowy będzie trwał  do 02 grudnia.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl