Uniwersytet Zielonogórski 

Zasoby elektroniczne w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego 

 proxy      

Dostęp do zasobów elektronicznych dla pracowników i studentów UZ spoza sieci uczelnianej odbywa się za pomocą usługi W3Cache/proxy
Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją usługi na stronie Centrum Komputerowego UZ

Zasady korzystania z elektronicznych źródeł informacji określa Regulamin Udostępniania Zbiorów i Usług Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz licencje (warunki korzystania) znajdujące się na stronach www poszczególnych wydawców.

Baza

Dyscypliny

ACS  (American Chemical Society)

chemia

AIP/APS  (American Institute of Physics / American Physical Society)

fizyka

Cambridge University Press

nauki humanistyczne i społeczne

Czasopisma Instytutu Matematycznego PAN

matematyka

Dziennik Gazeta Prawna e-wydanie

prawo
(dostęp w Czytelni Czasopism Bieżących)

EBSCOhost Web:

EBSCO – Academic Search Ultimate

multidyscyplinarna

EBSCO – Agricola

rolnictwo

EBSCO – Academic Research Source eBooks

multidyscyplinarna baza książek naukowych

EBSCO – Academic Research Source eJournals

multidyscyplinarna baza czasopism pełnotekstowych

EBSCO – Business Source Ultimate

biznes, zarządzanie, finanse

EBSCO – eBook Open Access (OA) Collection

kolekcja multidyscyplinarna

EBSCO – ERIC

edukacja

EBSCO – GreenFile

wpływ człowieka na środowisko: rolnictwo, ochrona środowiska, energia odnawialna, recykling, itp.

EBSCO – Health Source: Consumer Edition

zdrowie, żywienie, medycyna sportowa

EBSCO – Health Source: Nursing/Academic Edition

medycyna

EBSCO – Library, Information Science & Technology Abstracts

bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

EBSCO – MasterFILE Premier

mutlidyscyplinarna baza dla bibliotek publicznych

EBSCO – MEDLINE

medycyna, pielęgniarstwo, stomatologia, weterynaria

EBSCO – OpenDissertations

baza historycznych i współczesnych rozpraw doktorskich i prac dyplomowych

EBSCO – Newspaper Source

40 pełnotekstowych gazet amerykańskich i międzynarodowych

EBSCO – Regional Business News

biznes regionalny w Stanach Zjednoczonych

EBSCO – European Views of the Americas 1493-1750

baza bibliograficzna prac powstałych w Europie na temat Ameryk przed rokiem 1750

EBSCO – Thatcher Reference Center

indeksy i abstrakty z zakresu edukacji

EBSCO – AHFS Consumer Medication Information

informacje o lekach

ELAMED (Media Group, Czasopisma: Magazyn Autostrady; Stal, Metale i Nowe Technologie; Mosty)

infrastruktura transportu, mosty, metale
(dostęp w Czytelni Czasopism Bieżących)

EPO Global Patent Index

patenty; baza wyszukiwań w światowych zestawach danych bibliograficznych, prawnych i pełnotekstowych dokumentów patentowych (dostęp w Regionalnym Ośrodku Informacji Normalizacyjnej i Patentowej)

EPO PatStat online

patenty; dane bibliograficzne oraz stan prawny dokumentów patentowych (dostęp w Regionalnym Ośrodku Informacji Normalizacyjnej i Patentowej)

Encyclopaedia Britannica

multidyscyplinarna

Gazeta Lubuska e-wydanie

(dostęp w Czytelni Czasopism Bieżących)

Gazeta Wyborcza. Premium e-wydanie

(dostęp w Czytelni Czasopism Bieżących)

JSTOR "Arts & Science VII"

historia, nauki polityczne, socjologia, historia sztuki, filologia, polityka zdrowotna, statystyka, matematyka, ekonomia, gospodarka i marketing

JSTOR "Language & Literature"

językoznawstwo, literaturoznawstwo

JSTOR "Mathematics & Statistics"

matematyka, statystyka

Legalis Gold (System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.BECK)

prawo polskie, prawo Unii Europejskiej, wzory pism, orzecznictwo, słowniki oraz angielskie i niemieckie tłumaczenia aktów, wzorów pism i umów

LEX:

Lex Academia Optimum (LEX System Informacji Prawnej Wolters Kluwer)

prawo - informacje o ustawach, rozporządzeniach, nowelizacjach ustaw, kodeksie cywilnym, karnym, pracy i innych

Polska Bibliografia Prawnicza PAN

baza bibliograficzna, obejmuje polską literaturę naukową z dziedziny prawa i nauk pokrewnych ,a także wybrane publikacje z zakresu dydaktyki i popularyzacji prawa

LEX Informator Prawno-Gospodarczy system weryfikacji biznesowej podmiotów i osób, zawiera dane z KRS, MSiG, raporty InfoCredit

MathSciNet (American Mathematical Society)

dane bibliograficzne i recenzje z zakresu matematyki

Nature Publishing Group

bieżące wydanie “Nature” i 4 roczniki wstecz

Na Ratunek

ratownictwo medyczne  (dostęp w Czytelni Czasopism Bieżących)

Normy

Zbiór Polskich Norm (dostęp w Regionalnym Ośrodku Informacji Normalizacyjnej i Patentowej)

Open Geospatial Consortium (OGC)

geodane, gospodarka przestrzenna (dostęp dla pracowników UZ po uzyskaniu danych do logowania: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Oxford Journals

nauki humanistyczne i społeczne

Portal Czasopism Naukowych

różne dyscypliny

PROQUEST:

PROQUEST – ABI/INFORM Trade& Industry

przemysł, handel

PROQUEST – Research Library

multidyscyplinarna, dyscypliny akademickie

PROQUEST – Career & Technical Education

doskonalenie zawodowe, edukacja techniczna

PROQUEST – Dissertation & Theses

rozprawy doktorskie z różnych dyscyplin (abstrakty)

PROQUEST – Nursing & Allied Health

pielęgniarstwo, zdrowie, medycyna

PROQUEST – Agriculture & Environmental Science  

rolnictwo, nauki o środowisku

PROQUEST – Education Database 

edukacja

PROQUEST – Social Sciences Database

nauki społeczne

PROQUEST – Advanced Technologies & Aerospace

zaawansowane technologie, lotnictwo

PROQUEST - Publicly Available Content Database‎

multidyscyplinarna baza danych, zawierająca linki do pełnego tekstu dla publicznie dostępnych treści, dostępnych w repozytoriach

Rzeczpospolita  e-wydanie + Archiwum

(dostęp w Czytelni Czasopism Bieżących)

Science

czasopismo “Science” (rocznik bieżący i archiwa od 1997)

Science Direct - ELSEVIER

multidyscyplinarna, m.in.: matematyka, fizyka, astronomia, inżynieria, informatyka, nauki społeczne, biologia, rolnictwo, medycyna

Scopus

interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań

Scopus – SciVal

narzędzie umożliwiające analizę i wizualizację działalności naukowej badacza, grup badawczych, całej instytucji, sieci współpracy naukowej, obszarów i tematów badań

Springer / Springerlink

multidyscyplinarna, czasopisma oraz książki elektroniczne wydawnictwa Springer

Vademecum Bibliotekarza

bibliotekoznawstwo, informacja naukowa
(dostęp w Czytelni Czasopism Bieżących)

Web of Science

Web of Science

indeksy cytowań, streszczenia i opisy bibliograficzne artykułów z czasopism z listy filadelfijskiej

WoS – Core Collection

opisy bibliograficzne wiodącej literatury naukowej na świecie

WoS KCI – Korean Journal Database

opisy bibliograficzne literatury naukowej opublikowanej w Korei

WoS – BIOSIS Citation Index

opisy bibliograficzne - nauki o życiu, badania biomedyczne, badania na zwierzętach

WoS – Data Citation Index

opisy bibliograficzne - nauki społeczne, ścisłe, przyrodnicze i humanistyczne

WoS – Derwent Innovations Index

informacje o patentach

WoS – SciELO Citation Index

literatura naukowa z czasopism open access z Ameryki Łacińskiej, Portugalii, Hiszpanii, RPA

WoS – MEDLINE

medycyna

WoS – Zoological Records

zoologia

WoS – Journal Citation Report

zawiera informacje służące do merytorycznej oceny czasopism naukowych m.in. wartości wskaźnika Impact Factor

WoS –  Currents Contents Connect

dane bibliograficzne i spisy treści wiodących czasopism i książek naukowych

WoS – Russian Science Citation Index

baza bibliograficzna rosyjskiej literatury naukowej ( technologie, medycyna, edukacja)

Web of Science – InCites

wieloaspektowe narzędzie umożliwiające przeprowadzanie analiz bibliometrycznych w oparciu o dane indeksowane w Web of Science Core Collection oraz w Journal Citation Reports

Wiley Online Library

nauki ścisłe, humanistyczne i społeczne

 

Więcej informacji o zasobach: Wirtualna Biblioteka Nauki

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl