Uniwersytet Zielonogórski 

Źródła elektroniczne w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego 

 proxy      

Dostęp do zasobów elektronicznych dla pracowników i studentów UZ spoza sieci uczelnianej odbywa się za pomocą usługi W3Cache/proxy
Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją usługi na stronie Centrum Komputerowego UZ

Zasady korzystania z elektronicznych źródeł informacji określa Regulamin Udostępniania Zbiorów i Usług Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz licencje (warunki korzystania) znajdujące się na stronach www poszczególnych wydawców.

Baza

Dyscypliny

ACS (American Chemical Society)

chemia

AIP/APS

fizyka

Cambridge University Press

nauki humanistyczne i społeczne

Czasopisma Instytutu Matematycznego PAN

matematyka

Dziennik Gazeta Prawna. Archiwum

prawo
(dostęp w Czytelni Czasopism Bieżących)

EBSCOhost Web:

EBSCO – Academic Search Ultimate

multidyscyplinarna

EBSCO – Agricola

rolnictwo

EBSCO – Business Source Ultimate

biznes, zarządzanie, finanse

EBSCO – ERIC

edukacja

EBSCO – GreenFile

wpływ człowieka na środowisko: rolnictwo, ochrona środowiska, energia odnawialna, recykling, itp.

EBSCO – Health Source: Consumer Edition

zdrowie, żywienie, medycyna sportowa

EBSCO – Health Source: Nursing/Academic Edition

medycyna

EBSCO – Library, Information Science & Technology Abstracts

bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

EBSCO – MasterFILE Premier

mutlidyscyplinarna baza dla bibliotek publicznych

EBSCO – MEDLINE

medycyna, pielęgniarstwo, stomatologia, weterynaria

EBSCO – Newspaper Source

40 pełnotekstowych gazet amerykańskich i międzynarodowych

EBSCO – Regional Business News

biznes regionalny w Stanach Zjednoczonych

EBSCO – European Views of the Americas 1493-1750

baza bibliograficzna prac powstałych w Europie na temat Ameryk przed rokiem1750

EBSCO – Thatcher Reference Center

indeksy i abstrakty z zakresu edukacji

EBSCO – AHFS Consumer Medication Information

informacje o lekach

ELAMED

infrastruktura transportu, mosty, metale
(dostęp w Czytelni Czasopism Bieżących)

ELSEVIER – Science Direct

multidyscyplinarna, m.in.: matematyka, fizyka, astronomia, inżynieria, informatyka, nauki społeczne, biologia, rolnictwo, medycyna

Gazeta Wyborcza. Archiwum

(dostęp w Czytelni Czasopism Bieżących)

INFOR.PL

księgowość, zarządzanie, prawo pracy
(dostęp w Czytelni Czasopism Bieżących)

JSTOR "Arts & Science VII"

historia, nauki polityczne, socjologia, historia sztuki, filologia, polityka zdrowotna, statystyka, matematyka, ekonomia, gospodarka i marketing

JSTOR "Language & Literature"

językoznawstwo, literaturoznawstwo

JSTOR "Mathematics & Statistics"

matematyka, statystyka

Legalis  (System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.BECK)

prawo polskie, prawo Unii Europejskiej, wzory pism, orzecznictwo, słowniki oraz angielskie i niemieckie tłumaczenia aktów, wzorów pism i umów

LEX SIGMA System Informacji Prawnej Wolters Kluwer

prawo - informacje o ustawach, rozporządzeniach, nowelizacjach ustaw, kodeksie cywilnym, karnym, pracy i innych

Marketing w Praktyce

marketing
(dostęp w Czytelni Czasopism Bieżących)

MathSciNet (American Mathematical Society)

dane bibliograficzne i recenzje z zakresu matematyki

Nature Publishing Group

bieżące wydanie “Nature” i 4 roczniki wstecz

Oxford Journals

nauki humanistyczne i społeczne

Portal Czasopism Naukowych

różne dyscypliny

Problemy Pielęgniarstwa

pielęgniarstwo
(dostęp w Czytelni Czasopism Bieżących)

PROQUEST:

PROQUEST – ABI/INFORM Trade& Industry

przemysł, handel

PROQUEST – Research Library

multidyscyplinarna, dyscypliny akademickie

PROQUEST – Career & Technical Education

doskonalenie zawodowe, edukacja techniczna

PROQUEST – Dissertation & Theses

rozprawy doktorskie z różnych dyscyplin (abstrakty)

PROQUEST – Nursing & Allied Health

pielęgniarstwo, zdrowie, medycyna

PROQUEST – Agriculture & Environmental Science  

rolnictwo, nauki o środowisku

PROQUEST – Education

edukacja

PROQUEST – Social Sciences

nauki ścisłe

PROQUEST – Social Sciences Journals

nauki społeczne

PROQUEST – Advanced Technologies & Aerospace

zaawansowane technologie, lotnictwo

Rzeczpospolita. Archiwum + Prawo w Firmie

(dostęp w Czytelni Czasopism Bieżących)

Science

czasopismo “Science” (rocznik bieżący i archiwa od 1997)

Science Direct

multidyscyplinarna

Scopus

interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań

Springer

multidyscyplinarna, czasopisma oraz książki elektroniczne wydawnictwa Springer

Vademecum Bibliotekarza

bibliotekoznawstwo, informacja naukowa
(dostęp w Czytelni Czasopism Bieżących)

Web of Science

Web of Science

indeksy cytowań, streszczenia i opisy bibliograficzne artykułów z czasopism z listy filadelfijskiej

WoS – Core Collection

opisy bibliograficzne wiodącej literatury naukowej na świecie

WoS KCI – Korean Journal Database

opisy bibliograficzne literatury naukowej opublikowanej w Korei

WoS – BIOSIS Citation Index

opisy bibliograficzne - nauki o życiu, badania biomedyczne, badania na zwierzętach

WoS – Data Citation Index

opisy bibliograficzne - nauki społeczne, ścisłe, przyrodnicze i humanistyczne

WoS – Derwent Innovations Index

informacje o patentach

WoS – SciELO Citation Index

literatura naukowa z czasopism open access z Ameryki Łacińskiej, Portugalii, Hiszpanii, RPA

WoS – MEDLINE

medycyna

WoS – Zoological Records

zoologia

WoS – Journal Citation Report

zawiera informacje służące do merytorycznej oceny czasopism naukowych m.in. wartości wskaźnika Impact Factor

Wiley Online Library

nauki ścisłe, humanistyczne i społeczne

 

Więcej informacji o zasobach: Wirtualna Biblioteka Nauki

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl