Uniwersytet Zielonogórski 

Czasopisma Instytutu Matematycznego PAN

Acta Arithmetica     (dostęp do publikacji wydanych w 2020 roku)
Annales Polonici Mathematici

Applicationes Mathematicae
Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Mathematics
Colloquium Mathematicum
Dissertationes Mathematicae     (dostęp do publikacji wydanych w 2020 roku)
Fundamenta Mathematicae     (dostęp do publikacji wydanych w 2020 roku)

Studia Mathematica     (dostęp do publikacji wydanych w 2020 roku)

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl