Uniwersytet Zielonogórski 

 patlib

                 USŁUGI            

 


Regionalny Ośrodek Informacji Normalizacyjnej i Patentowej jest członkiem europejskiej sieci Ośrodków Informacji Patentowej PATLIB na podstawie umowy zawartej między Uniwersytetem Zielonogórskim a Urzędem Patentowym RP. Jest jedyną tego typu placówką w regionie lubuskim. Współpracuje z rzecznikiem patentowym, Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) i European Patent Office (EPO). Oferta ośrodka adresowana jest do wszystkich osób, firm i instytucji zainteresowanych informacją z zakresu ochrony własności przemysłowej. Zbiory ośrodka obejmują ok. 142 tys. polskich opisów patentowych w postaci drukowanej, bazy patentowe krajowe i europejskie w wersji elektronicznej oraz literaturę z zakresu ochrony własności przemysłowej. Usługi informacyjne świadczone są nieodpłatnie.

KONSULTACJE Z RZECZNIKIEM PATENTOWYM                                                                  INFOLINIA URZĘDU PATENTOWEGO – TEL 22 579 05 55

 

 uprp3      PRZEDMIOTY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ WYDAWNICTWA URZĘDU PATENTOWEGO
  WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE Biuletyn (BUP) – ogłoszenia o zgłoszeniach do ochrony
      ZNAKI TOWAROWE Wiadomości (WUP) – ogłoszenia o udzielonych prawach
  WZORY PRZEMYSŁOWE Kwartalnik Urzędu Patentowego
  OZNACZENIA GEOGRAFICZNE  
  TOPOGRAFIE UKŁADÓW SCALONYCH  

  

ZAPRASZAMY NA STRONY INTERNETOWE      
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) 
Europejski Urząd Patentowy (EPO)
Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)
Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO)
Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii UZ
Rzecznik patentowy UZ
Park Naukowo-Technologiczny UZ
Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku
Centrum Energetyki Odnawialnej (CEO)
Polska Izba Rzeczników Patentowych
Własność przemysłowa – akty prawne
 

OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ. STREFA EDUKACJI
Internetowa platforma edukacyjna Urzędu Patentowego RP
Bezpłatne szkolenia online na platformie European Patent Office (EPO)
Ochrona własności przemysłowej – bezpłatne publikacje UPRP dostępne w ROINP
Jak skutecznie patentować? - publikacja Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Prawna ochrona znaków towarowych - profesjonalny blog nagrodzony przez Urząd Patentowy
Własność przemysłowa – publikacje UPRP online 

 

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl