Uniwersytet Zielonogórski 

Jak zapisać się do Biblioteki UZ?

- studenci I roku lub studenci, którzy wcześniej nie korzystali z Biblioteki UZ, dysponujący aktywną legitymacją studencką:

   posiadają już konto biblioteczne, aby z niego korzystać, wystarczy utworzyć hasło podczas pierwszego logowania do katalogu zbiorów Biblioteki UZ

- pracownicy UZ:

  dokonują zapisu osobiście w Wypożyczalni w budynku Biblioteki UZ.Do zapisu potrzebny jest dokument tożsamości ze zdjęciem. w przypadku gdy
  pracownik nie figuruje jeszcze w systemie PERS, wymagane jest także aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu na uczelni

- pozostali:

  dokonują zapisu osobiście w Bibliotece UZ. Do zapisu wymagany jest dokument ze zdjęciem

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl