Uniwersytet Zielonogórski 

E-zbiory

20 grudnia w Bibliotece Uniwersyteckiej odbył się wykład pt. „Wprowadzenie do design thinking”.


O prawie patentowym i innowacjach

Urząd Patentowy RP zaprasza w dniach 8-9 października do Warszawy na  Międzynarodową Konferencję „Rethinking Patent Law as an incentive to innovation”.
Program wydarzenia obejmuje wiele aktualnych tematów związanych z zarzadzaniem własnością intelektualną i komercjalizacją. Udział w konferencji jest bezpłatny. Szczegółowe informacje i rejestracja


Ochrona własności intelektualnej. Konkursy Urzędu Patentowego RP – edycje 2018

·    VI konkurs na informację medialną o tematyce ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy oraz podnoszenie świadomości społecznej, w tym przede wszystkim przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu, o ochronie własności przemysłowej oraz znaczenia tej problematyki dla rozwoju innowacyjności i kreatywności, zwłaszcza w działalności gospodarczej w Polsce. Więcej informacji
·    VI konkurs na krótki film promujący ochronę własności intelektualnej. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy oraz podnoszenie świadomości społecznej z zakresu ochrony własności przemysłowej oraz znaczenia tej problematyki dla rozwoju innowacyjności i kreatywności, zwłaszcza w działalności gospodarczej w Polsce. Więcej informacji
·    XVI konkurs na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej pracy naukowej na temat związany z własnością intelektualną, w tym z jej ochroną, zarządzaniem i marketingiem. Mogą być zgłaszane także prace z zakresu nauk technicznych i przyrodniczych.  Szczegółowe informacje
Termin składania prac w wymienionych konkursach: 16 października 2018 r.


Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce

Urząd Patentowy RP zaprasza w dniach 6-7 września na XIV międzynarodowe sympozjum pt. „Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce. IP w ekosystemie innowacji – strategie ochrony, zarządzanie i komercjalizacja”.
Organizatorzy zaplanowali prezentacje, dyskusje panelowe, warsztaty i spotkania networkingowe. Program wydarzenia obejmuje m. in. takie zagadnienia, jak:
·    Znaczenie ochrony własności intelektualnej dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.
·    Jak z sukcesem inwestować na globalnym rynku.
·    Modele komercjalizacji – doświadczenia amerykańskie, izraelskie i polskie.
·    Własność intelektualna w gospodarce globalnej.
·    Usługi IP dla biznesu.
·    Teoria rozwiązywania innowacyjnych zadań (TRIZ).
·    Jak osiągnąć sukces komercjalizacyjny.
·    Jak uzyskać wsparcie na działalność innowacyjną.
W tegorocznej edycji sympozjum udział wezmą m.in eksperci z Izraela, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii oraz Rumunii, którzy podzielą się z uczestnikami doświadczeniami w zakresie funkcjonowania, finansowania i rozwoju ekosystemów innowacji w swoich krajach.
Współorganizatorami sympozjum są: Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO), Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska i Politechnika Krakowska. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent RP Andrzej Duda.
Sympozjum odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kultury (Kraków, Rynek Główny 25). Udział jest bezpłatny. Informacje o programie i rejestracja


Sympozjum naukowe „Własność intelektualna w świecie cyfrowym”

Urząd Patentowy RP zaprasza na międzynarodowe sympozjum, które odbędzie się w dniach 21-22 czerwca w Warszawie. Wydarzenie adresowane jest do profesjonalistów z zakresu prawa własności intelektualnej, w szczególności do prawników oraz przedstawicieli świata nauki. W programie:
-   Możliwości prawnej ochrony własności intelektualnej w internecie.
-   Granice prawne parodii i krytyki w internecie.
-   Skuteczna ochrona domen internetowych i znaków towarowych.
-   Ochrona własności intelektualnej w grach komputerowych.
Udział w sympozjum jest bezpłatny. Organizator zapewnia tłumaczenie symultaniczne z języka angielskiego na język polski. Wydarzenie współfinansowane jest przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Szczegóły i rejestracja


„Przegląd najnowszego polskiego i europejskiego orzecznictwa w sprawach dotyczących znaków towarowych” – spotkanie w Urzędzie Patentowym RP

Urząd Patentowy RP zaprasza na spotkanie konsultacyjno-informacyjne z ekspertami Departamentu Znaków Towarowych. Termin: 12 czerwca (wtorek) w godz. 13:00-15:00 (Warszawa, siedziba UPRP) Więcej informacji i zapisy


„Strategia zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie” . Spotkanie w UPRP

Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjno-informacyjnym z Panem dr. inż. Januszem Marszalcem z Centrum Edisona Sp. z o.o. Wykład odbędzie się 15 maja 2018 r. (wtorek), w godz. 13:00-15:00, w siedzibie Urzędu Patentowego RP (Warszawa, al. Niepodległości 188/192) w sali nr 557. Więcej informacji i rejestracja


Chroń swoje wynalazki, wzory użytkowe i wzory przemysłowe na rynkach zagranicznych. Nabór wniosków trwa!  

Polska Agencja rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) rozpoczęła nabór wniosków w ramach konkursu „Ochrona własności przemysłowej”. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie finansowe (50% dofinansowania kosztów) w procesie uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej i jej realizacji na wybranych przez siebie rynkach zagranicznych. Dofinansowanie można uzyskać m.in. na usługi rzecznika patentowego, opłaty zgłoszeniowe, tłumaczenia. Możliwe jest również dofinansowanie działań podejmowanych w przypadku naruszeń posiadanych przez przedsiębiorcę praw własności przemysłowej na rynkach zagranicznych. Więcej informacji


„Zrównoważone projektowanie w innowacyjnym biznesie”. Konferencja w Warszawie

Urząd Patentowy RP zaprasza w dniach 15-16 marca 2018 r. na bezpłatną konferencję z cyklu „Innowacyjność i kreatywność w gospodarce”.

Główne zagadnienia konferencji:
·    Skuteczne modele biznesowe w dobie gospodarki cyrkularnej.
·    Projektowanie ekologicznych innowacji.
·    Środki publiczne dla ekoprojektowania.
·    Rola projektanta w tworzeniu rozwiązań proekologicznych.
·    Ekodizajn jako jeden z obszarów podejmowanych w ramach strategii biznesu odpowiedzialnego społecznie (CSR).
·    Projektowanie ekologicznej przestrzeni miejskiej.

Więcej informacji i rejestracja na stronach internetowych Urzędu Patentowego RP


„Patent na sukces - strategia zarządzania własnością intelektualną”. Konferencja w Zielonej Górze

2 marca (piątek) w Urzędzie Marszałkowskim odbędzie się konferencja z udziałem ekspertów Urzędu Patentowego RP. W programie m.in. :
·    Strategia ochrony patentowej.
·    Strategia ochrony marki (system krajowy, międzynarodowy i regionalny).
·    Transfer wiedzy i komercjalizacja badań na Uniwersytecie Zielonogórskim – Fundusze Europejskie na innowacje.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy proszą o zgłoszenia do 26 lutego. Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronach Urzędu Marszałkowskiego lub Urzędu Patentowego.


„Znaki towarowe certyfikujące” – Warszawa, 21 stycznia 2018 r.  (środa)

Urząd Patentowy RP zaprasza do swojej siedziby na bezpłatne spotkanie konsultacyjno-informacyjne.
W ramach spotkania wykład wygłosi dr Kinga Wernicka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej).
W programie m.in.:
    - Ochrona znaków towarowych certyfikujących w prawie Unii Europejskiej.
    - Unijne znaki certyfikujące a indywidualne znaki towarowe Unii Europejskiej - charakterystyka ogólna.
Więcej informacji i rejestracja online na stronach UPRP.


      logouz     logo bu     logocptt         logo novo  roinp6-01 7070


Biblioteka Uniwersytecka - Regionalny Ośrodek Informacji Normalizacyjnej i Patentowej, Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Novismo Spółka z o.o. zapraszają do udziału w seminarium pt.

Metodyka TRIZ – droga do innowacyjnych rozwiązań

Zaproszenie adresowane jest do pracowników naukowych, dydaktycznych, doktorantów oraz przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem innowacyjnych rozwiązań.

Program seminarium

  • Współczesna TRIZ jako narzędzie w pragmatycznych innowacjach - dr Sergey Yatsunenko, Novismo spółka z o.o.
  • Dlaczego warto patentować? - mgr Agnieszka Gąsiorowska, rzecznik patentowy Uniwersytetu Zielonogórskiego                    

Wpadnij na TRIZ!

  • Dowiesz się m.in. czym zajmują się i gdzie mają zastosowanie Pragmatyczne Innowacje wykorzystujące współczesną metodykę TRIZ.
  • Poznasz przykłady rzeczywistych rozwiązań z przemysłu.
  • Zapoznasz się z kilkoma narzędziami metodyki TRIZ.
  • Weźmiesz udział w ćwiczeniach w pragmatycznym rozwiązywaniu zadań.
  • Dowiesz się, które korporacje i w jaki sposób skutecznie wdrożyły i wykorzystują TRIZ oraz jakie korzyści przyniosło im stosowanie tej metodyki.

W czasie seminarium będą również poruszone kluczowe zagadnienia związane z ochroną nowych rozwiązań. Dowiesz się m.in.: jakie innowacyjne rozwiązania mogą powstać, jak mogą być chronione i jakie są tryby ochrony. Poznasz także korzyści z ochrony własnych rozwiązań.

Co to jest TRIZ?

TRIZ (Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań) to naukowo opracowana i sprawdzona w praktyce metodyka umożliwiająca tworzenie innowacyjnych rozwiązań.   Jej twórcą jest naukowiec i wynalazca Henryk Saulowicz Altszuller. Współczesna TRIZ zmienia paradygmat wynalazczości: nie opiera się ona na szczęściu, inspiracji czy też geniuszu wynalazcy. Efektywne tworzenie innowacji odbywa się poprzez postępowanie według usystematyzowanego i racjonalnego algorytmu.

Metodyka TRIZ wykorzystywana jest z sukcesami w takich firmach, jak: Samsung, LG, INTEL, Siemens, GE, P&G, Hyundai, KIA, FIAT Group, Schaeffler Group, Continental, Visteon, MANDO, ZF TRW i innych na całym świecie. Więcej

Seminarium odbędzie się w piątek 26 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej na parterze Biblioteki Uniwersyteckiej w godz. 10.00 – 14.20 (w tym przerwa kawowa). Uczestnicy seminarium otrzymają imienne zaświadczenia o udziale.

Rejestracja uczestników została zamknięta 23 stycznia. Brak wolnych miejsc. Dziękujemy Państwu za zainteresowanie seminarium.

Organizatorzy:

Regionalny Ośrodek Informacji Normalizacyjnej i Patentowej (ROINP) – Biblioteka Uniwersytecka
Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Seminarium jest drugim spotkaniem w ramach cyklu edukacyjnego pt. „OD INFORMACJI DO INNOWACJI” przygotowanego w Regionalnym Ośrodku Informacji Normalizacyjnej i Patentowej.


Ochrona własności intelektualnej za granicą. Międzynarodowe seminaria eksperckie WIPO

Seminaria organizowane są przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) we współpracy z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.
W programie m.in.:
1. Informacje nt. WIPO.  Rozwój międzynarodowych ram prawnych. Główne badania dotyczące własności intelektualnej.
2. Globalne systemy własności intelektualnej:
    a. Madrycki system międzynarodowej rejestracji znaków towarowych.
    b. Haski system międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych.
3. Strategia ochrony marki (system krajowy, międzynarodowy i regionalny).
4. Traktat o współpracy patentowej (PCT). Główne założenia i planowane zmiany.
5. Strategia ochrony patentowej (system krajowy, międzynarodowy i regionalny).
6. Globalne bazy danych własności intelektualnej jako narzędzia wspomagające gospodarkę opartą na wiedzy.
7. Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO.

Terminy:
23 stycznia - Kraków (Akademia Górniczo-Hutnicza)
24 stycznia – Gliwice (Politechnika Śląska)
25 stycznia – Wrocław (Politechnika Wrocławska)

Udział w seminariach jest bezpłatny. Więcej informacji i rejestracja


Informacja patentowa bez tajemnic!

27 października w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się pierwsze spotkanie w ramach cyklu „Od informacji do innowacji". Wykład i warsztaty szkoleniowe pt. „Narzędzia informacji patentowej oraz strategia prowadzenia badań stanu techniki w patentowych bazach danych” przeprowadziła Pani Agnieszka Podrazik. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. dlaczego warto korzystać z zasobów informacji patentowej. Mieli również możliwość indywidualnego przećwiczenia sposobów wyszukiwań stanu techniki w patentowych bazach danych. Na prośbę uczestników udostępniamy – za zgodą Autorki – prezentację wykorzystaną podczas wykładu.


OD INFORMACJI DO INNOWACJI

27 października zapraszamy pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu na spotkanie pt.
„Narzędzia informacji patentowej oraz strategia prowadzenia badań stanu techniki w patentowych bazach danych”.
Spotkanie obejmuje wykład i warsztaty szkoleniowe. Uczestnicy dowiedzą się m.in.: • co to jest informacja patentowa • jak efektywnie prowadzić wyszukiwania stanu techniki • poznają wiarygodne, ogólnodostępne, bezpłatne źródła danych patentowych • zidentyfikują korzyści, jakie można odnieść z eksploracji zasobów informacji patentowej • przećwiczą przykładowe strategie i sposoby wyszukiwań w patentowych bazach danych.

Wykład otwarty (godz. 9.30–11.00) - sala konferencyjna w holu Biblioteki Uniwersyteckiej
Program:
1.    Dlaczego warto korzystać z informacji patentowej?
2.    Źródła informacji patentowej.
3.    Budowa zapytań w bazach patentowych:
        - klasyfikacje patentowe IPC oraz CPC,
        - operatory stosowane w bazach patentowych.
4.    Patentowe bazy danych: bazy Urzędu Patentowego RP, Espacenet i inne narzędzia European Patent Office, baza Derwent Innovations Index na platformie Web of Science - przykłady prowadzenia wyszukiwań.

Warsztaty szkoleniowe (godz. 11.30 – 14.45)

Limitowana liczba miejsc. Zapisy do 26 października za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale.
Program:
1.    Praktyczne prowadzenie wyszukiwań w bazach: baza UPRP, baza Espacenet - cz. I.
2.    Praktyczne prowadzenie wyszukiwań w bazach baza Espacenet - cz. II, baza EPO Global Patent Index.
Wykład i warsztaty poprowadzi Pani Agnieszka Podrazik, ekspertka w zakresie badania stanu techniki w patentowych bazach danych.


„Naruszenia praw własności intelektualnej w teorii i praktyce” - bezpłatne seminaria
Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w bezpłatnych seminariach poświęconych naruszeniom praw własności intelektualnej. Wydarzenia te, organizowane we współpracy z Politechniką Warszawską, odbędą się w dniach 9-10 października 2017 roku w Małej Auli Politechniki podczas XI Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2017.
Szczegóły i rejestracja


Konkursy Urzędu Patentowego 2017
Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w organizowanych przez siebie konkursach:
1.    XV edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej 2017;
2.    V edycji konkursu na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej, w tym przemysłowej;
3.    V edycji konkursu na krótki film promujący korzyści wynikające z ochrony własności intelektualnej;
4.    XV edycji konkursu na plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej.
Prace konkursowe można nadsyłać do 16 października 2017 r. Organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone w czasie uroczystej gali.
Terminy, dane kontaktowe, regulaminy i formularze zgłoszeniowe dotyczące poszczególnych konkursów znajdują się pod adresem: http://www.uprp.pl/konkursy-uprp-2017/Menu05,824,7,index,pl/


Ochrona własności przemysłowej z dofinansowaniem
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020). O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Wnioski można składać od 16 maja do 28 grudnia 2017 r. Więcej informacji


„Ochrona znaków towarowych i wzorów przemysłowych w Unii Europejskiej”
Urząd Patentowy zaprasza do udziału w sympozjum naukowym w dniach 8-9 czerwca. Wydarzenie adresowane jest do profesjonalistów z zakresu prawa własności przemysłowej, a w szczególności do prawników oraz przedstawicieli świata nauki. Udział w Sympozjum jest bezpłatny. Organizator zapewnia tłumaczenie symultaniczne z języka angielskiego na język polski.
Szczegółowe informacje


26 kwietnia – Światowy Dzień Własności Intelektualnej. Zapraszamy na wystawę!
Oryginał jest tylko jeden. Piractwo to buractwo. Tworzę więc będę… To przykłady myśli, które można odnaleźć na wystawie plakatów przygotowanej przez Regionalny Ośrodek Informacji Normalizacyjnej i Patentowej. Eksponowane prace pochodzą ze zbiorów Urzędu Patentowego RP i zostały nagrodzone w konkursach na plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej. Wystawa prezentowana jest w strefie wolnego dostępu na I piętrze.


Sprawdź zanim zapłacisz! Urząd Patentowy ostrzega przed wprowadzającymi w błąd fakturami lub wezwaniami do zapłaty
Na terytorium Polski i innych krajów działają firmy, które proponują wpisy do rejestru znaków towarowych, wynalazków, wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych, żądając wpłaty określonej kwoty na wskazane w wezwaniu lub na fakturze konto. Z przykładami tych praktyk można zapoznać się tutaj. Urząd Patentowy przypomina: tylko wpis do rejestru Urzędu Patentowego RP zapewnia ochronę prawną własności przemysłowej.


„Jak skutecznie chronić znaki towarowe w Polsce i w Unii Europejskiej”
Urząd Patentowy RP zaprasza w marcu i kwietniu na seminaria regionalne poświęcone ochronie znaków towarowych. Eksperci Urzędu przedstawią system rejestracji znaków towarowych w Polsce i przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.
Udział w seminariach jest bezpłatny. Szczegółowe informacje


„Własność intelektualna w działalności gospodarczej” – podręcznik dla przedsiębiorców
Urząd Patentowy udostępnił podręcznik dedykowany kadrze zarządzającej przedsiębiorstw. Specjaliści podpowiadają, jak można wykorzystywać system ochrony własności intelektualnej do zwiększania konkurencyjności firmy na rynku. Publikacja dostępna jest tutaj


Wzory przemysłowe w Polsce i Unii Europejskiej” - spotkanie konsultacyjno-informacyjne w Urzędzie Patentowym RP
Urząd Patentowy RP zaprasza w środę, 15 lutego na spotkanie konsultacyjno-informacyjne z Panią Elżbietą Dobosz, Naczelnikiem Wydziału Wzorów Przemysłowych w Departamencie Znaków Towarowych Urzędu Patentowego RP. Spotkanie odbędzie się w godz. 13:00-15:00, w siedzibie Urzędu Patentowego RP (Warszawa, al. Niepodległości 188/192) w sali nr 557. Więcej informacji


X Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Innowacyjność i kreatywność w gospodarce. Projektujemy dobrą formę” – 13 - 14 marca
Organizatorami konferencji są: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Wydarzenie dotyczyć będzie przede wszystkim społecznych i gospodarczych korzyści z efektywnego zastosowania wzornictwa w projektowaniu produktów i usług branży medycznej, farmaceutycznej i kosmetycznej. Organizatorzy zaplanowali również spotkania networkingowe dedykowane startupom z wymienionych branż.. Udział w konferencji jest bezpłatny. Więcej informacji


Ogólnopolski Konkurs „Student-Wynalazca” - VII edycja
Konkurs organizowany jest przez Politechnikę Świętokrzyską pod patronatem i przy wsparciu organizacyjnym Urzędu Patentowego RP. Adresowany jest do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Plakat konkursu
Laureaci pięciu równorzędnych nagród głównych wezmą udział w 45. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie w 2017 r.
Termin zgłoszeń do konkursu upływa 15 stycznia 2017 r. Szczegółowe informacje


Jak skutecznie patentować – pobierz i dowiedz się!
Jak to jest z tym patentowaniem? Co oznacza skuteczne patentowanie?
W wydanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju publikacji praktycy w dziedzinie praw własności intelektualnej przystępnym językiem podpowiadają m.in. jak można chronić nowe rozwiązania i uzyskiwać korzyści z tej ochrony.
Publikacja zawiera również 27 krótkich animacji. Dotyczą one m.in. badania zdolności patentowej, przygotowania zgłoszenia, naruszenia patentu, warunku nowości, rodzajów licencji, ciekawych przypadków z praktyki gospodarczej.

Jak skutecznie patentować - wersja elektroniczna z animacjami
Bezpośredni link do animacji na temat skutecznego patentowania

Na stronie NCBR udostępniono również publikacje dotyczące komercjalizacji B+R


Ankieta Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO)
EPO zaprasza innowacyjne organizacje do udziału w ogólnoeuropejskim badaniu online. Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 7 minut. Ankieta będzie aktywna do 10 listopada. Dostępna jest w wersji angielskiej, niemieckiej i francuskiej.


Zapraszamy zainteresowane osoby po nowe, bezpłatne publikacje z zakresu ochrony własności przemysłowej wydane przez Urząd Patentowy RP.
Spis publikacji


Konkursy Urzędu Patentowego 2016
Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w organizowanych przez siebie konkursach:
1.    XIV edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej 2016,
2.    IV edycji konkursu na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności przemysłowej,
3.    IV edycji konkursu na krótki film promujący ochronę własności intelektualnej 2016.
Prace konkursowe można nadsyłać do 20 października (praca naukowa), 22 października (informacja medialna), 4 listopada (film). Organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone w czasie uroczystej gali. Zapraszamy osoby kreatywne i z pasją!
Terminy, dane kontaktowe, regulaminy i formularze zgłoszeniowe dotyczące poszczególnych konkursów znajdują się pod adresem:
http://www.uprp.pl/konkursy-uprp-2016/Menu05,824,7,index,pl/


„Laur Innowacyjności 2016” - VI edycja Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne
W Konkursie mogą brać udział polskie i zarejestrowane w Polsce podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne z Polski i z krajów, w których działają polonijne stowarzyszenia naukowo – techniczne. Konkursowe kategorie nowatorskich produktów i rozwiązań:
1.    Budownictwo i obiekty użyteczności publicznej, bezpieczeństwo i pożarnictwo;
2.    Ekologia, geodezja, gospodarka wodna;
3.    Energetyka, elektrotechnika;
4.    Górnictwo i hutnictwo;
5.    Informatyka, telekomunikacja, elektronika, automatyka;
6.    Inżynieria materiałowa, nanotechnologie;
7.    Mechanika, maszyny i urządzenia;
8.    Technika medyczna, przemysł farmaceutyczny, chemia;
9.    Przemysł spożywczy, rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo;
10.    Technika wojskowa
11.    Transport, komunikacja;
12.    Włókiennictwo, papiernictwo, opakowania;
13.    Usługi i inne rozwiązania innowacje o charakterze społeczno–gospodarczym.

Termin składania aplikacji upływa w dniu 4 listopada 2016 r.
Strona konkursu


Od pomysłu do komercjalizacji – zbuduj swoją strategię ochrony
Urząd Patentowy RP zaprasza 10 i 11 października na bezpłatne seminaria z zakresu zarządzania własnością przemysłową. Wydarzenia poświecone będą budowaniu strategii ochrony z uwzględnieniem wybranych przedmiotów własności przemysłowej: wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Miejsce: Warszawa, Mała Aula Politechniki Warszawskiej. Program i rejestracja


Dziesiąta Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków „IWIS 2016”
Wydarzenie organizowane jest w dniach 10-12 października przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Urzędem Patentowym RP i Politechniką Warszawską. Więcej o wystawie
Konkurs Urzędu Patentowego


Urząd Patentowy RP ogłosił kolejną edycję konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej pracy naukowej na temat związany z własnością intelektualną, w tym z jej ochroną, zarządzaniem i marketingiem.
Termin nadsyłania prac: 20 października 2016 r.
Więcej informacji


Wyszehradzki Instytut Patentowy – ułatwienia dla zgłaszających
1 lipca rozpoczął działalność Wyszehradzki Instytut Patentowy (WIP). Dzięki tej nowej instytucji patentowej zgłaszający z Czech, Polski, Słowacji i Węgier będą mieć łatwiejszy i tańszy dostęp do międzynarodowej procedury ochrony patentowej w systemie PCT (Patent Cooperation Treaty) administrowanym przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO).
Szczegółowe informacje


Urząd Patentowy zaprasza na sympozjum naukowe „Znaki towarowe w Unii Europejskiej” – 21 czerwca, Warszawa.
W programie wydarzenia m.in.: implementacja dyrektywy unijnej dotyczącej znaków towarowych, używanie znaków towarowych na terytorium państw Unii Europejskiej, formy naruszenia znaku renomowanego, dochodzenie roszczeń w zakresie znaków towarowych, sprzeczność z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami w kontekście najnowszego orzecznictwa unijnego, zasada jednolitości znaku towarowego oraz zasada terytorializmu ochrony znaku towarowego. Sympozjum adresowane jest do profesjonalistów z zakresu prawa własności przemysłowej, w szczególności do prawników oraz przedstawicieli świata nauki. Organizator zapewnia tłumaczenie symultaniczne z języka angielskiego na język polski.
Więcej informacji


XXI Ogólnopolska Konferencja Informacja patentowa dla nauki i przemysłu (19 – 20 maja).
Konferencja kierowana jest do ośrodków informacji patentowej sieci PATLIB oraz użytkowników informacji patentowej reprezentujących środowiska naukowe i przemysłowe.
Szczegółowe informacje


Seminaria regionalne „Możliwości ochrony znaków towarowych w Polsce i w Unii Europejskiej”
Urząd Patentowy RP zaprasza w maju i czerwcu na seminaria poświęcone nowym procedurom ochrony znaków towarowych.
Szkolenia mają za zadanie przybliżyć zarówno nowy system rejestracji znaków towarowych w Polsce, jak i przedstawić specyfikę procedury regionalnej – przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz procedury międzynarodowej, administrowanej przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO).
Seminarium w Zielonej Górze: 10 czerwca, Centrum Biznesu.
Szczegółowe informacje


IP PANORAMA - Nowe, multimedialne, bezpłatne narzędzie edukacyjne

IP PANORAMA prezentuje możliwości i praktyczne przykłady wykorzystywania zarządzania własnością intelektualną w budowaniu sukcesu firmy na rynku.
Spis filmów:
1. Znaczenie własności intelektualnej dla MŚP
2. Znaki towarowe oraz wzory przemysłowe
3. Wynalazek i patent
4. Tajemnice handlowe
5. Prawa autorskie i prawa pokrewne
6. Informacja patentowa
7. Licencjonowanie technologii w partnerstwie strategicznym
8. Własność intelektualna w gospodarce cyfrowej
9. IP a handel międzynarodowy
10. Audyt własności intelektualnej

IP PANORAMA dostępna jest pod adresem: http://ippanorama.uprp.pl/splash/index.html#


Konferencja Urzędu Patentowego RP z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej pt. „Wyzwania dla prawa własności intelektualnej w gospodarce cyfrowej – znaki towarowe w erze hashtagów, wzory przemysłowe w świecie layoutów” Czy w czasach aplikacji mobilnych, mediów społecznościowych, reklamy interaktywnej i druku 3D system ochrony praw własności intelektualnej stoi przed nowymi wyzwaniami? Odpowiedzi poszukają eksperci konferencji organizowanej przez Urząd Patentowy RP. Konferencja odbędzie się 26 kwietnia w Bibliotece Narodowej (Audytorium im. Stefana Dębego).
Szczegółowe informacje i rejestracja: http://www.uprp.pl/o-wydarzeniu/Menu45,764,29,index,pl/ . Udział w konferencji jest bezpłatny.


Konkurs "Młody Wynalazca 2016"

Fundacja Haller Pro Inventio oraz firma Eurobusiness-Haller ogłaszają kolejną edycję corocznego konkursu na rozwiązanie innowacyjne opracowane przez młodych wynalazców.
Celem konkursu jest wyróżnienie wynalazku opracowanego przez młodych twórców oraz promocja kreatywności wśród młodzieży. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które nie ukończyły 25 roku życia.
Nagrodą Główną jest prezentacja zwycięskiego wynalazku w Brukseli w listopadzie 2016 r. na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych
i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA” oraz w Warszawie w marcu 2017 roku na Giełdzie Wynalazków Nagrodzonych w 2016 r. na Międzynarodowych Targach Wynalazczości.
Termin nadsyłania prac konkursowych: 15 maja 2016 r.

Szczegółowe informacje na stronie organizatora konkursu


Zapraszamy do przeglądu aktualności Urzędu Patentowego RP


Zarządzanie własnością intelektualną
Urząd Patentowy RP zaprasza na bezpłatne szkolenia z zakresu zarządzania własnością intelektualną:

- 12.10.2015 r. – „ Zarządzanie  innowacją”
- 13.10.2015 r. – „Budowa kompetencji innowacyjnych metodą TRIZ”

Miejsce: Mała Aula Politechniki Warszawskiej
Szczegółowe informacje na stronie internetowej Urzędu.


Konferencja „Ochrona znaków towarowych w Chinach

Urząd Patentowy RP, wraz z Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), Urzędem ds. Znaków Towarowych Chin oraz IP Key zapraszają na konferencję poświęconą ochronie i korzystaniu ze znaków towarowych na rynku chińskim, która odbędzie się 26 października 2015 r. w Hotelu Mercure Warszawa Centrum. Szczegółowe informacje na stronie Urzędu.


Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w organizowanych przez siebie konkursach:

1. XIII edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej.
2. III edycji konkursu na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności przemysłowej.
3. III edycji konkursu na krótki film promujący ochronę własności intelektualnej.
4. XIII edycji konkursu na plakat.

Prace konkursowe można nadsyłać do 7 września (praca naukowa) lub do 15 września (informacja medialna, film, plakat). Organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone w czasie uroczystej gali, o terminie i miejscu której uczestnicy zostaną powiadomieni. Zapraszamy osoby kreatywne i z pasją!
Terminy, dane kontaktowe, regulaminy i formularze zgłoszeniowe dotyczące poszczególnych konkursów znajdują się pod adresem: http://www.uprp.pl/konkursy/Menu05,60,7,index,pl

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl