Uniwersytet Zielonogórski 

E-zbiory

mlodywynalazca

XI KRAJOWY KONKURS NA ROZWIĄZANIE INNOWACYJNE OPRACOWANE PRZEZ MŁODYCH WYNALAZCÓW „MŁODY WYNALAZCA 2016”
Fundacja Haller Pro Inventio oraz firma Eurobusiness-Haller ogłaszają kolejną edycję corocznego konkursu na rozwiązanie innowacyjne opracowane przez młodych wynalazców.
Celem konkursu jest wyróżnienie wynalazku opracowanego przez młodych twórców oraz promocja kreatywności wśród młodzieży. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które nie ukończyły 25 roku życia.
Nagrodą Główną jest prezentacja zwycięskiego wynalazku w Brukseli w listopadzie 2016 r. na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA” oraz w Warszawie w marcu 2017 roku na Giełdzie Wynalazków Nagrodzonych w 2016 r. na Międzynarodowych Targach Wynalazczości.
Termin nadsyłania prac konkursowych: 15 maja 2016 r.
 
 
Źródło: strona internetowej organizatora konkursu


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl