Uniwersytet Zielonogórski 

E-zbiory

Bairda

J.M. REKTOR UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
Tadeusz Kuczyński
DZIEKAN WYDZIAŁU ARTYSTYCZNEGO
Piotr Szurek
DYREKTOR INSTYTUTU MUZYKI
Jerzy Szymaniuk
DYREKTOR BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ
Ewa Adaszyńska
oraz AUTORKA - Barbara Literska
mają zaszczyt zaprosić na wystawę
Tadeusza Bairda głosy z oddali….
Wtorek – 10 maja 2016 r., o godz. 13.00
Galeria Biblioteki Uniwersyteckiej

Tadeusz Baird (1928-1981) – polski kompozytor działający po 1945 roku był twórcą wybitnym, znanym za swego życia na całym świecie. Nagła śmierć zamknęła jego 32-letni okres powojennej aktywności, której efektem jest zbiór 54 kompozycji autonomicznych, muzyka do 63 sztuk teatralnych oraz 40 filmów.
Zielona Góra wpisała się w nurt recepcji sztuki Bairda okresu posthume – nadaniem jego imienia Filharmonii Zielonogórskiej (1982) oraz powstaniu pierwszej monografii (2012) i niniejszego projektu artystyczno-naukowego (2016) – obu autorstwa Barbary Literskiej. Co interesujące, za życia kompozytor nigdy nie był w Winnym Grodzie, chociaż w pobliskim Łagowie zadebiutował jako kompozytor (1949).
Tytuł niniejszego projektu nawiązuje do ostatniej kompozycji Bairda pt. Głosy z oddali (1981). Ideą wystawy jest przywołanie myśli kompozytora nakreślonych jego ręką – w najciekawszych graficznie czterdziestu fragmentach muzycznych rękopisów oraz w osobistej korespondencji. Unaocznienie kulis pracy twórczej przedstawia Artystę jako człowieka w pełni. Ten wizualny i werbalny przekaz zatrzymany w autografach i rzadko prezentowany odbiorcom muzyki, jest bardzo sugestywną i osobistą relacją Kompozytora – jest jego głosem z oddali.
Jest to projekt artystyczno-naukowy dedykowany Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze w Jubileusz 60.lecia.

Uroczystość otwarcia wystawy wzbogacą:
- wykonanie Pieśni truwerów T. Bairda - Bogumiła Tarasiewicz (mezzosopran), Karolina Maszk-Mogiła (flet), Agnieszka Wierzbicka (flet), Olga Grabowska (wiolonczela)
- prezentacja portalu internetowego poświęconego Tadeuszowi Bairdowi: www.baird.polmic.pl - Beata Bolesławska-Lewandowska, Iwona Lindstedt
Wystawa czynna będzie do 15 września 2016, w godz. 9.00-19.00.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl