Uniwersytet Zielonogórski 

Czasopisma i wydawnictwa ciągłe - 83 608 woluminów (stan na 31.12.2014 r.).
W prenumeracie bieżącej 1 299 tytułów czasopism w wersji drukowanej, w tym:

  • 1 196 czasopism krajowych,
  • 103 czasopism zagranicznych.

Wydawnictwa zwarte 501 098  woluminów (stan na 31.12.2014 r.).

Zbiory specjalne - 276 279 jedn., w tym:
    - rękopisów i starodruków - 2.212 jedn.,
    - dokumentów kartograficznych - 1.928 jedn.,
    - dokumentów graficznych - 12.151 jedn.,
    - druków muzycznych - 16.801 jedn.,
    - dokumentów audiowizualnych - 13.004 jedn.,
    - dokumentów życia społecznego - 10.000 jedn.,
    - mikrofilmów i mikrofisz - 5.895 jedn.,
    - patentów - 143.151 jedn.,
    - norm - 52.202 jedn.,
    - innych dokumentów - 18.935 jedn.

Więcej artykułów…

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl