Uniwersytet Zielonogórski 

E-zbiory

Zbiory sieciowe obejmują (stan na 31.12.2014 r.) :

  • 37 779 e-książek;
  • ok. 300 000 wydawnictw w ramach wielodziedzinowych baz danych;
  • 7 147 tytułów czasopism zagranicznych w wersji on-line wydawnictw: Springer,
    Elsevier, Kluwer, Academic Press, Wiley, Blackwell i in.;
  • 44 087 e-norm;
  • 14 000 wydawnictw z kolekcji cyfrowych Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej;
  • 53 wielodziedzinowe i tematyczne bazy danych oraz serwisy sieciowe odpowiadające profilowi uczelni.

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl