E-zbiory

Zbiory specjalne - 276 279 jedn., w tym:
    - rękopisów i starodruków - 2.212 jedn.,
    - dokumentów kartograficznych - 1.928 jedn.,
    - dokumentów graficznych - 12.151 jedn.,
    - druków muzycznych - 16.801 jedn.,
    - dokumentów audiowizualnych - 13.004 jedn.,
    - dokumentów życia społecznego - 10.000 jedn.,
    - mikrofilmów i mikrofisz - 5.895 jedn.,
    - patentów - 143.151 jedn.,
    - norm - 52.202 jedn.,
    - innych dokumentów - 18.935 jedn.