E-zbiory

Czasopisma i wydawnictwa ciągłe - 83 608 woluminów (stan na 31.12.2014 r.).
W prenumeracie bieżącej 1 299 tytułów czasopism w wersji drukowanej, w tym:

  • 1 196 czasopism krajowych,
  • 103 czasopism zagranicznych.