Uniwersytet Zielonogórski 

 

 

 

 

W dniach 6-7 grudnia w Uniwersytecie Zielonogórskim odbyło się seminarium na temat: „Korzyści dla przedsiębiorstwa z aktywnego udziału w normalizacji oraz ze stosowania norm”.

 


Seminarium, którego organizatorami była Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Polski Komitet Normalizacyjny, stanowiło odpowiedź na duże zainteresowanie problematyką informacji normalizacyjnej zarówno ze strony lokalnych przedsiębiorców, jak i środowiska akademickiego.

 

 

 

 

 

6 grudnia miało miejsce spotkanie przedstawicieli PKN z pracownikami kilkunastu Punktów Informacji Normalizacyjnej z całego kraju. Efektem spotkania była dyskusja dotycząca problemów, z którymi na co dzień borykają się pracownicy PIN-ów, a przede wszystkim kwestii prawa autorskiego i kopiowania norm.

7 grudnia na otwartym spotkaniu w ramach seminarium wystąpił prezes PKN – dr inż. Tomasz Schweitzer, który w swej prezentacji przedstawił najważniejsze kwestie związane z tematyką norm. Ukazał zasady i korzyści płynące z aktywnego udziału przedsiębiorstw w procesie normalizacji, które są ewidentne, ale niestety wciąż niedoceniane. Dlatego tak ważne jest, by zarówno PKN, jak i lokalne Punkty Informacji Normalizacyjnej propagowały tę formę aktywności wśród przedsiębiorców i wychodziły naprzeciw ich indywidualnym potrzebom.

 

 

Fotorelacja z seminarium

 

Skanowanie

 

 

 

Biblioteka Uniwersytecka umożliwia czytelnikom wykonywanie darmowych skanów na kopiarkach samoobsługowych i przesłania ich drogą mailową na własną skrzynkę pocztową.

 

Skanery znajdują się na parterze i na piętrach I-IV w strefie wolnego dostępu. Do każdego skanera dołączona jest instrukcja obsługi, w razie problemów można poprosić o pomoc bibliotekarza dyżurującego.

 

Czytelniku pamiętaj:

Kopiowanie dzieł podlega ograniczeniom wynikającym z obowiązujących przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wykonywane kopie mogą służyć wyłącznie do użytku osobistego.

Internet bezprzewodowy

 

 

W budynku Biblioteki jest dostępny internet bezprzewodowy. Mogą z niego korzystać wszyscy użytkownicy

 

 

 

Kabiny do pracy indywidualnej i zespołowej   

Biblioteka Uniwersytecka umożliwia swoim czytelnikom korzystanie
z kabin do pracy indywidualnej (na I i II piętrze) i zespołowej (na III i IV piętrze).

Z kabin można swobodnie korzystać o ile nie są zarezerwowane.
Szczegółowe zasady korzystania z kabin zawarte są w punkcie 5.7  Regulaminu Udostępniania Zbiorów i Usług Biblioteki UZ

 

kabiny indywidualne a kozak 

 

 

 

Więcej artykułów…

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl