E-zbiory

 

 

 

 

W dniach 6-7 grudnia w Uniwersytecie Zielonogórskim odbyło się seminarium na temat: „Korzyści dla przedsiębiorstwa z aktywnego udziału w normalizacji oraz ze stosowania norm”.

 


Seminarium, którego organizatorami była Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Polski Komitet Normalizacyjny, stanowiło odpowiedź na duże zainteresowanie problematyką informacji normalizacyjnej zarówno ze strony lokalnych przedsiębiorców, jak i środowiska akademickiego.

 

 

 

 

 

6 grudnia miało miejsce spotkanie przedstawicieli PKN z pracownikami kilkunastu Punktów Informacji Normalizacyjnej z całego kraju. Efektem spotkania była dyskusja dotycząca problemów, z którymi na co dzień borykają się pracownicy PIN-ów, a przede wszystkim kwestii prawa autorskiego i kopiowania norm.

7 grudnia na otwartym spotkaniu w ramach seminarium wystąpił prezes PKN – dr inż. Tomasz Schweitzer, który w swej prezentacji przedstawił najważniejsze kwestie związane z tematyką norm. Ukazał zasady i korzyści płynące z aktywnego udziału przedsiębiorstw w procesie normalizacji, które są ewidentne, ale niestety wciąż niedoceniane. Dlatego tak ważne jest, by zarówno PKN, jak i lokalne Punkty Informacji Normalizacyjnej propagowały tę formę aktywności wśród przedsiębiorców i wychodziły naprzeciw ich indywidualnym potrzebom.

 

 

Fotorelacja z seminarium