Uniwersytet Zielonogórski 

proxy      

Dostęp do zasobów elektronicznych dla pracowników i studentów UZ spoza sieci uczelnianej odbywa się za pomocą usługi W3Cache/proxy
Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją usługi na stronie Centrum Komputerowego UZ


 Zasady korzystania z elektronicznych źródeł informacji określa Regulamin Udostępniania Zbiorów i Usług Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego   foraz licencje (warunki korzystania) znajdujące się na stronach www poszczególnych wydawców.


 Nauki ogólne


Nauki humanistyczne
Nauki medyczne i nauki o zdrowiu
Nauki o sztuce
Nauki przyrodnicze
Nauki rolnicze, leśne, weterynaryjne
Nauki ścisłe
Nauki społeczne
Nauki techniczne

Zapraszamy do skorzystania z dostępu testowego do pełnych tekstów Annual Reviews, który wydaje ponad 40 czasopism w zakresie nauk biomedycznych, biologicznych, społecznych z uwzględnieniem ekonomii.

Lista dostępnych tytułów Annual Reviews.


                                                                                       Dostęp testowy trwa od 19 października do 17 grudnia 2015 r.


Biblioteka Uniwersytecka zaprasza do testowania bazy MEDCOM zawierającej filmy edukacyjne z dziedziny pielęgniarstwa. Baza posiada specjalnie zaprojektowany system zarządzania procesem nauczania umożliwiający łatwy dostęp do około 200 filmów edukacyjnych o wysokiej jakości. Tematyka bazy obejmuje zagadnienia takie jak: anatomia, fizjologia, podstawowe umiejętności kliniczne, zapobieganie upadkom pacjentów, kontrola zakażeń, leczenie dożylne, farmakologia i wiele innych.                                                                                      Dostęp testowy trwa od 01 października do 30 października 2015 r.


Zapraszamy do skorzystania z dostępu testowego do pełnych tekstów książek elektronicznych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych wydawnictwa Bloomsbury Collections.
                                                                                    Dostęp testowy trwa od 05 października do 05 grudnia 2015 r.


Zapraszamy do korzystania z Systemu Informacji Prawnej LEX wydawnictwa Wolters Kluwer

Biblioteka Uniwersytecka zaprasza do testowego dostępu do bazy Legal Source. Legal Source zawiera pełne teksty najbardziej znanych czasopism naukowych z zakresu prawa i jest autorytatywnym źródłem informacji na temat bieżących studiów, myśli i kierunków w dziedzinie prawodawstwa.

Więcej artykułów…

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl