E-zbiory

 Nauki przyrodnicze

EBSCO – Academic Search Complete

EBSCO – GreenFile

ELSEVIER – Science Direct

Nature Publishing Group

Science

Scopus

Springer

Web of Science

Wiley Online Library

Otwarte zasoby:

AGRO

Biblioteka Wirtualna Nauk Przyrodniczych

PSJD