E-zbiory

 Nauki techniczne

EBSCO – Academic Search Complete

ELAMED – dostęp w Czytelni Czasopism Bieżących

ELSEVIER – Science Direct

Nature Publishing Group

Portal Czasopism Naukowych

PROQUEST – ABI/INFORM Trade& Industry

PROQUEST – Telecommunications

Science

Scopus

Springer

Web of Science

Wiley Online Library

Otwarte zasoby

BazTech