E-zbiory

Zapraszamy do skorzystania z dostępu testowego do pełnych tekstów Annual Reviews, który wydaje ponad 40 czasopism w zakresie nauk biomedycznych, biologicznych, społecznych z uwzględnieniem ekonomii.

Lista dostępnych tytułów Annual Reviews.


                                                                                       Dostęp testowy trwa od 19 października do 17 grudnia 2015 r.


Biblioteka Uniwersytecka zaprasza do testowania bazy MEDCOM zawierającej filmy edukacyjne z dziedziny pielęgniarstwa. Baza posiada specjalnie zaprojektowany system zarządzania procesem nauczania umożliwiający łatwy dostęp do około 200 filmów edukacyjnych o wysokiej jakości. Tematyka bazy obejmuje zagadnienia takie jak: anatomia, fizjologia, podstawowe umiejętności kliniczne, zapobieganie upadkom pacjentów, kontrola zakażeń, leczenie dożylne, farmakologia i wiele innych.



                                                                                      Dostęp testowy trwa od 01 października do 30 października 2015 r.


Zapraszamy do skorzystania z dostępu testowego do pełnych tekstów książek elektronicznych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych wydawnictwa Bloomsbury Collections.




                                                                                    Dostęp testowy trwa od 05 października do 05 grudnia 2015 r.


Zapraszamy do korzystania z Systemu Informacji Prawnej LEX wydawnictwa Wolters Kluwer

Biblioteka Uniwersytecka zaprasza do testowego dostępu do bazy Legal Source. Legal Source zawiera pełne teksty najbardziej znanych czasopism naukowych z zakresu prawa i jest autorytatywnym źródłem informacji na temat bieżących studiów, myśli i kierunków w dziedzinie prawodawstwa.