E-zbiory

SciVal

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza na szkolenie poświęcone narzędziu SciVal.
Pozwala ono analizować dane zawarte w bazie Scopus, oferuje szybki i łatwy dostęp do wyników badań z ponad 8500 instytucji badawczych z 220 krajów na całym świecie. Umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki.
Przy pomocy tego narzędzia mogą Państwo znaleźć odpowiedzi między innymi na następujące pytania:
·    jak moje publikacje wyglądają na tle mojej dyscypliny i instytucji?
·    jak znaleźć wiodące instytucje i autorów w mojej dyscyplinie?
·    jaka współpraca przyniosła mi największą widzialność?
·    z którymi instytucjami warto współpracować?
·    i wiele więcej!
Szkolenie odbędzie się 23 października w godzinach 12.00-14.30 w sali konferencyjnej na parterze Biblioteki UZ. Poprowadzi je Dawid Surmik (Elsevier).
Bardzo prosimy o rejestrację na szkolenie przy użyciu formularza zgłoszeniowego:
Formularz zgłoszeniowy
Serdecznie zapraszamy!


PsycARTICLES

Biblioteka Uniwersytecka oferuje testowy dostęp do bazy PsycARTICLES, która jest uznanym źródłem pełnotekstowym artykułów recenzowanych naukowo z dziedziny psychologii. Baza zawiera ponad 199,130 pełnych tekstów artykułów z ponad 110 czasopism publikowanych przez stowarzyszenie American Psychological Association (APA) i należące do niego wydawnictwo Educational Publishing Foundation (EPF) oraz organizacje stowarzyszone, jak Canadian Psychological Association (CPA) i Hogrefe Publishing Group.  Zawiera artykuły z czasopism, recenzje książek i listy do redakcji począwszy od 1894 roku do dnia dzisiejszego. Większość czasopism to wiodące publikacje znajdujące się na listach rankingowych 10 najważniejszych czasopism w danej kategorii nauk społecznych. Baza używa do indeksowania własnego tezaurusa terminów psychologicznych Thesaurus of Psychological Index Terms ®.

Dostęp testowy trwa od 01 października do 31 października.

Legal Source

Biblioteka Uniwersytecka zaprasza do testowania bazy Legal Source, która zawiera pełne teksty najbardziej znanych czasopism naukowych z zakresu prawa. Baza jest autorytatywnym źródłem informacji odnośnie bieżących studiów, myśli i kierunków w dziedzinie prawodawstwa. Zawiera ponad 1.100 czasopism pełnotekstowych, opracowanych przez specjalistów, szczegółowe dane bibliograficzne artykułów z wielu innych czasopism prawniczych, roczników, statutów, publikacji uniwersyteckich i dokumentów rządowych oraz ponad 320 przeglądów prawnych.

Dostęp testowy trwa od 27 września do 15 listopada.MEDLINE Complete

Zapraszamy do testowego dostępu do bazy MEDLINE®Complete - jest to najobszerniejsza, dostępna baza pełnotekstowych czasopism medycznych. Zapewnia dostęp do pełnych tekstów ponad 2.200 czasopism indeksowanych w MEDLINE.

MEDLINE Complete z archiwami artykułów pełnotekstowych od 1865 r. zapewnia dostęp do informacji medycznych z zakresu medycyny ogólnej, ochrony zdrowia, farmakologii, neurologii, biologii molekularnej, genetyki, genomiki, histologii, mikrobiologii i wielu innych dziedzin nauk medycznych. Baza indeksuje ponad 5.600 czasopism medycznych i biomedycznych według tezaurusa medycznego MeSH (Medical Subject Headings).

MEDLINE®Complete zawiera 10 czasopism JAMA z 1-miesięcznym okresem karencji:  JAMA: Journal of the American Medical Association, JAMA Dermatology, JAMA Facial Plastic Surgery, JAMA Internal Medicine, JAMA Neurology, JAMA Ophthalmology, JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery, JAMA Pediatrics, JAMA Psychiatry, JAMA Surgery.

Dostęp testowy trwa od 27 września do 15 listopada.DynaMed Plus

Biblioteka Uniwersytecka oferuje testowy dostęp do bazy DynaMed Plus z zakresu medycyny opartej na dowodach, przeznaczonej dla uczelni medycznych, specjalistycznych bibliotek medycznych, szpitali, lekarzy i specjalistów pracujących w służbie zdrowia. Jest pomocą przy podejmowaniu decyzji klinicznych i zawiera obiektywne analizy sporządzane przez światowej klasy specjalistów i ekspertów, którzy dokonują systematycznych przeglądów wszystkich nowo opublikowanych artykułów i badań naukowych w celu zweryfikowania ich jakości, aby zapewnić dostęp do najbardziej aktualnych i wiarygodnych dowodów klinicznych. Zawartość bazy jest uaktualniana kilka razy dziennie. Baza jest dostępna na urządzeniach mobilnych i zawiera: opisy przypadków i rekomendacje, ilustracje i zdjęcia, wyselekcjonowaną zawartość Micromedex® Clinical Knowledge Suite, przeglądy ekspertów oraz specjalistyczną tematykę. DynaMed Plus umożliwia dostęp do tysięcy ilustracji i zdjęć dołączonych do opisów medycznych z możliwością ich przeszukiwania.
Krótki przewodnik po bazie DynaMed Plus

Dostęp testowy trwa od 27 września do 15 listopada.IOP Publishing

Biblioteka Uniwersytecka oferuje dostęp testowy do bazy IOP Publishing. W ramach testu dostępne są wszystkie czasopisma IOP od roku 1874 po bieżące publikacje w roku 2018, jest to około 70 czasopism bieżących i 40 archiwalnych. Pełna lista czasopism dostępnych podczas testu.

Dostęp testowy trwa od 20 lipca do 10 października.