Uniwersytet Zielonogórski 

 

 

 

System informacji prawnej LEX SIGMA dostępny z komputerów UZ dla pracowników i studentów
Proszę użyć zakładki LEX IP w okienku logowania a następnie zakładki Zaloguj się NOWY LEX oraz logo LEX.

 

 

 

Informacje ogólnodostępne oferowane przez LEX Wolters Kluwer business

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl