Uniwersytet Zielonogórski 

Biblioteka Uniwersytecka zaprasza do testowania trzech baz wydawnictwa De Gruyter:

Spark - zawiera książki z serii De Gruyter STEM w dziedzinie fizyki, inżynierii materiałowej, chemii i chemii przemysłowej.
Physic Online - zapewnia szczegółowe wykłady z całego programu nauczania fizyki, od elementarnych fundamentów po dalsze specjalistyczne dziedziny.
Nano Online - pozwala na łatwy dostęp do wyników badań naukowych ze wszystkich dziedzin aktywnych w tym zakresie - włączając w to fizykę, chemię i inżynierię materiałową, a także inżynierię i medycynę.
   
Dostęp testowy będzie trwał do 17 stycznia 2019 r.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl