Uniwersytet Zielonogórski 

Zapraszamy do testowego dostępu do platformy ebookowej CRCnetBase.
Platforma oferuje 40 gotowych kolekcji tematycznych zawierających ogromny wybór kompendiów, monografii oraz publikacji naukowych z obszaru nauki, technologii, inżynierii i medycyny wydanych przez CRC Press.

Dostęp testowy będzie trwał do 17.05.2017 r.


Biblioteka Uniwersytecka zaprasza do testowego dostępu do De Gruyter Publishers. Wydawnictwo oferuje ponad 900 czasopism obejmujących wszystkie dziedziny badań naukowych.

Dostęp testowy będzie trwał do 30.06.2017 r.


Biblioteka Uniwersytecka zaprasza do testowego dostępu do bazy MEDLINE Complete. Jest to najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowych czasopism medycznych. Zapewnia zdalny dostęp do ponad 2.500 czasopism indeksowanych w MEDLINE, z których ponad 1.400 nie jest dostępnych w bazach Academic Search Complete i Health Source, a 1.100 czasopism w MEDLINE with Full Text.

Dostęp testowy będzie trwał do 08.05.2017 r.


Biblioteka Uniwersytecka zaprasza do testowego dostępu do bazy eBook Clinical Collection, która zawiera ponad 2.990 książek elektronicznych z różnych specjalności medycznych: biomedycyny, pielęgniarstwa, chirurgii, pediatrii, farmakologii, praktyki lekarskiej i ochrony zdrowia. Wszystkie książki w kolekcji zostały wydane w ostatnich latach. Starsze wydania są na bieżąco zastępowane nowszymi tak, aby użytkownicy mieli dostęp do najbardziej aktualnych treści.

Dostęp testowy będzie trwał do 08.05.2017 r.


Biblioteka Uniwersytecka zaprasza do testowego dostępu do bazy Taylor and Francis eBooks , która posiada w swojej ofercie ogromny wybór tytułów z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Dostęp testowy będzie trwał do 27.07.2017 r.


Biblioteka Uniwersytecka zaprasza do testowego dostępu do Academic Complete – kolekcji książek na platformie Ebook Central.
Każde wejście do bazy wymaga logowania (Sign In) na stronie startowej bazy. Użytkownik musi stworzyć swoje konto (Join Ebook Central) z loginem i hasłem by w pełni skorzystać ze wszystkich funkcjonalności (jak półka z książkami, zapisywanie artykułów, etc). Takie konto może być utworzone w obrębie adresów IP Biblioteki UZ.

Dostęp testowy będzie trwał do 24.04.2017 r.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl