Uniwersytet Zielonogórski 

Zasoby elektroniczne w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego 

 proxy      

Dostęp do zasobów elektronicznych dla pracowników i studentów UZ spoza sieci uczelnianej odbywa się za pomocą usługi W3Cache/proxy
Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją usługi na stronie Centrum Komputerowego UZ

Zasady korzystania z elektronicznych źródeł informacji określa Regulamin Udostępniania Zbiorów i Usług Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz licencje (warunki korzystania) znajdujące się na stronach www poszczególnych wydawców.

Baza

Dyscypliny

Academica

polski system cyfrowych wypożyczeń międzybibliotecznych Biblioteki Narodowej pełniący także funkcję biblioteki cyfrowej (dostęp w Czytelni Czasopism Bieżących)

ACS  (American Chemical Society)

chemia

AIP  (American Institute of Physics)

fizyka

APS (American Physical Society)

fizyka

Cambridge University Press

nauki humanistyczne i społeczne

Czasopisma Instytutu Matematycznego PAN

matematyka

Dziennik Gazeta Prawna e-wydanie

prawo
(dostęp w Czytelni Czasopism Bieżących)

EBSCOhost Web:

EBSCO – Academic Search Ultimate

multidyscyplinarna

EBSCO – Agricola

rolnictwo

EBSCO – Academic Research Source eBooks

multidyscyplinarna baza książek naukowych

EBSCO – Academic Research Source eJournals

multidyscyplinarna baza czasopism pełnotekstowych

EBSCO – Business Source Ultimate

biznes, zarządzanie, finanse

EBSCO – eBook Open Access (OA) Collection

kolekcja multidyscyplinarna

EBSCO – ERIC

edukacja

EBSCO – GreenFile

wpływ człowieka na środowisko: rolnictwo, ochrona środowiska, energia odnawialna, recykling, itp.

EBSCO – Health Source: Consumer Edition

zdrowie, żywienie, medycyna sportowa

EBSCO – Health Source: Nursing/Academic Edition

medycyna

EBSCO – Library, Information Science & Technology Abstracts

bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

EBSCO – MasterFILE Premier

mutlidyscyplinarna baza dla bibliotek publicznych

EBSCO – MEDLINE

medycyna, pielęgniarstwo, stomatologia, weterynaria

EBSCO – OpenDissertations

baza historycznych i współczesnych rozpraw doktorskich i prac dyplomowych

EBSCO – Newspaper Source

40 pełnotekstowych gazet amerykańskich i międzynarodowych

EBSCO – Regional Business News

biznes regionalny w Stanach Zjednoczonych

EBSCO – European Views of the Americas 1493-1750

baza bibliograficzna prac powstałych w Europie na temat Ameryk przed rokiem 1750

EBSCO – Thatcher Reference Center

indeksy i abstrakty z zakresu edukacji

EBSCO – AHFS Consumer Medication Information

informacje o lekach

ELAMED (Media Group, Czasopisma: Magazyn Autostrady; Stal, Metale i Nowe Technologie; Mosty)

infrastruktura transportu, mosty, metale
(dostęp w Czytelni Czasopism Bieżących)

EPO Global Patent Index

patenty; baza wyszukiwań w światowych zestawach danych bibliograficznych, prawnych i pełnotekstowych dokumentów patentowych (dostęp w Regionalnym Ośrodku Informacji Normalizacyjnej i Patentowej)

EPO PatStat online

patenty; dane bibliograficzne oraz stan prawny dokumentów patentowych (dostęp w Regionalnym Ośrodku Informacji Normalizacyjnej i Patentowej)

Encyclopaedia Britannica

multidyscyplinarna

Gazeta Lubuska e-wydanie

(dostęp w Czytelni Czasopism Bieżących)

Gazeta Wyborcza. Premium e-wydanie

(dostęp w Czytelni Czasopism Bieżących)

Geoportal

dostęp do usług dotyczących danych przestrzennych: map, granic powiatów, gmin, obrębów ewidencyjnych oraz działek; ewidencji gruntów i budynków

JSTOR "Arts & Science VII"

historia, nauki polityczne, socjologia, historia sztuki, filologia, polityka zdrowotna, statystyka, matematyka, ekonomia, gospodarka i marketing

JSTOR "Language & Literature"

językoznawstwo, literaturoznawstwo

JSTOR "Mathematics & Statistics"

matematyka, statystyka

Legalis Gold (System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.BECK)

prawo polskie, prawo Unii Europejskiej, wzory pism, orzecznictwo, słowniki oraz angielskie i niemieckie tłumaczenia aktów, wzorów pism i umów

LEX:

Lex Academia Optimum (LEX System Informacji Prawnej Wolters Kluwer)

prawo - informacje o ustawach, rozporządzeniach, nowelizacjach ustaw, kodeksie cywilnym, karnym, pracy i innych

Polska Bibliografia Prawnicza PAN

baza bibliograficzna, obejmuje polską literaturę naukową z dziedziny prawa i nauk pokrewnych ,a także wybrane publikacje z zakresu dydaktyki i popularyzacji prawa

LEX Informator Prawno-Gospodarczy system weryfikacji biznesowej podmiotów i osób, zawiera dane z KRS, MSiG, raporty InfoCredit
LEX Czasopisma Premium (Wolters Kluwer i inne wydawnictwa prawo (dostęp w Czytelni Czasopism Bieżących)

MathSciNet (American Mathematical Society)

dane bibliograficzne i recenzje z zakresu matematyki

Nature Publishing Group

bieżące wydanie “Nature” i 4 roczniki wstecz

Na Ratunek

ratownictwo medyczne  (dostęp w Czytelni Czasopism Bieżących)

Normy

Zbiór Polskich Norm (dostęp w Regionalnym Ośrodku Informacji Normalizacyjnej i Patentowej)

Open Geospatial Consortium (OGC)

geodane, gospodarka przestrzenna (dostęp dla pracowników UZ po uzyskaniu danych do logowania: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Oxford Journals

nauki humanistyczne i społeczne

Portal Czasopism Naukowych

różne dyscypliny

PROQUEST:

PROQUEST – ABI/INFORM Trade& Industry

przemysł, handel

PROQUEST – Research Library

multidyscyplinarna, dyscypliny akademickie

PROQUEST – Career & Technical Education

doskonalenie zawodowe, edukacja techniczna

PROQUEST – Dissertation & Theses

rozprawy doktorskie z różnych dyscyplin (abstrakty)

PROQUEST – Nursing & Allied Health

pielęgniarstwo, zdrowie, medycyna

PROQUEST – Agriculture & Environmental Science  

rolnictwo, nauki o środowisku

PROQUEST – Education Database 

edukacja

PROQUEST – Social Sciences Database

nauki społeczne

PROQUEST – Advanced Technologies & Aerospace

zaawansowane technologie, lotnictwo

PROQUEST - Publicly Available Content Database‎

multidyscyplinarna baza danych, zawierająca linki do pełnego tekstu dla publicznie dostępnych treści, dostępnych w repozytoriach

Rzeczpospolita  e-wydanie + Archiwum

(dostęp w Czytelni Czasopism Bieżących)

Science

czasopismo “Science” (rocznik bieżący i archiwa od 1997)

Science Direct - ELSEVIER

multidyscyplinarna, m.in.: matematyka, fizyka, astronomia, inżynieria, informatyka, nauki społeczne, biologia, rolnictwo, medycyna

Scopus

interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań

Scopus – SciVal

narzędzie umożliwiające analizę i wizualizację działalności naukowej badacza, grup badawczych, całej instytucji, sieci współpracy naukowej, obszarów i tematów badań

Springer / Springerlink

multidyscyplinarna, czasopisma oraz książki elektroniczne wydawnictwa Springer

Vademecum Bibliotekarza

bibliotekoznawstwo, informacja naukowa
(dostęp w Czytelni Czasopism Bieżących)

Web of Science

Web of Science

indeksy cytowań, streszczenia i opisy bibliograficzne artykułów z czasopism z listy filadelfijskiej

WoS – Core Collection

opisy bibliograficzne wiodącej literatury naukowej na świecie

WoS KCI – Korean Journal Database

opisy bibliograficzne literatury naukowej opublikowanej w Korei

WoS – BIOSIS Citation Index

opisy bibliograficzne - nauki o życiu, badania biomedyczne, badania na zwierzętach

WoS – Data Citation Index

opisy bibliograficzne - nauki społeczne, ścisłe, przyrodnicze i humanistyczne

WoS – Derwent Innovations Index

informacje o patentach

WoS – SciELO Citation Index

literatura naukowa z czasopism open access z Ameryki Łacińskiej, Portugalii, Hiszpanii, RPA

WoS – MEDLINE

medycyna

WoS – Zoological Records

zoologia

WoS – Journal Citation Report

zawiera informacje służące do merytorycznej oceny czasopism naukowych m.in. wartości wskaźnika Impact Factor

WoS –  Currents Contents Connect

dane bibliograficzne i spisy treści wiodących czasopism i książek naukowych

WoS – Russian Science Citation Index

baza bibliograficzna rosyjskiej literatury naukowej ( technologie, medycyna, edukacja)

Web of Science – InCites

wieloaspektowe narzędzie umożliwiające przeprowadzanie analiz bibliometrycznych w oparciu o dane indeksowane w Web of Science Core Collection oraz w Journal Citation Reports

Wiley Online Library

nauki ścisłe, humanistyczne i społeczne

 

Polskie otwarte zasoby bibliograficzno-pełnotekstowe na serwerach ICM
Więcej informacji o zasobach: Wirtualna Biblioteka Nauki

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl