proxy      

Dostęp do zasobów elektronicznych dla pracowników i studentów UZ spoza sieci uczelnianej odbywa się za pomocą usługi W3Cache/proxy
Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją usługi na stronie Centrum Komputerowego UZ


 Zasady korzystania z elektronicznych źródeł informacji określa Regulamin Udostępniania Zbiorów i Usług Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego   foraz licencje (warunki korzystania) znajdujące się na stronach www poszczególnych wydawców.


 Nauki ogólne


Nauki humanistyczne
Nauki medyczne i nauki o zdrowiu
Nauki o sztuce
Nauki przyrodnicze
Nauki rolnicze, leśne, weterynaryjne
Nauki ścisłe
Nauki społeczne
Nauki techniczne