Sprawozdanie 2014 - 2015
Sprawozdanie 2015 - 2016
Sprawozdanie 2016 - 2017
Raport - Badanie satysfakcji użytkowników Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego (2015)