Uniwersytet Zielonogórski 

III piętro
pokój nr 3.05, pokój nr 3.06
tel. 68 328 2153, 68 328 2154, 68 328 2969
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kierownik
mgr Beata Mirkiewicz, starszy kustosz dyplomowany
pokój nr 3.06, tel. 68 328 2168
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Dział Informacji Naukowej oferuje pomoc w wyszukiwaniu informacji katalogowych, bibliograficznych i rzeczowych w zakresie dyscyplin związanych z profilem uczelni. Prowadzi szkolenia dla studentów I roku obejmujące zasady funkcjonowania poszczególnych jednostek biblioteki, charakterystykę zbiorów, sposoby wypożyczeń, wyszukiwania w katalogach bibliotecznych, rozmieszczenia zbiorów w strefie wolnego dostępu.

A także szkolenia dla studentów i pracowników (indywidualne lub dla zorganizowanych grup) na temat czasopism elektronicznych korzystania z pełnotekstowych baz danych, poszukiwania informacji w internecie oraz sporządzania analiz bibliometrycznych, określenia liczby cytowań, wartości indeksu Hirscha, wskaźnika Impact Factor dla czasopisma.

W ramach prac dokumentacyjnych opracowywane są dane do Systemu Komputerowej Ewidencji Publikacji – SKEP, rejestrujące dorobek naukowy pracowników UZ. Dane są aktualizowane zgodnie z rozporządzeniem MNiSW oraz generowane w formie raportów na potrzeby poszczególnych jednostek uczelni oraz dla pracowników naukowych i doktorantów.

Pracownicy działu należą do zespołu Konsorcjum BazTech tworzącego ogólnokrajową Bazę o Zawartości Polskich Czasopism Technicznych oraz portal BazTol gromadzący polskie źródła elektroniczne z zakresu nauk technicznych i ścisłych.

W ramach działalności informacyjnej przygotowuje materiały dotyczące biblioteki do serwisów informacyjnych oraz prowadzi profil BUZ na facebooku.

W strukturze Działu Informacji Naukowej funkcjonuje Regionalny Ośrodek Informacji Normalizacyjnej i Patentowej (ROINP).


PRACOWNICY

pokój nr 3.05, tel. 68 328 2153, 68 3528500

mgr Wanda Milczewska, kustosz                   
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
mgr Kamil Banaszewski, kustosz dyplomowany e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój nr 3.06, tel. 68 328 2154, 68 328 2969

mgr Marta Czajkowska, kustosz dyplomowany        
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
mgr Grażyna Lipińska-Nowak, kustosz   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regionalny Ośrodek Informacji Normalizacyjnej i Patentowej - IV piętro, pokój nr 4.05, tel. 68 328 2162

lic. Joanna Kulińska, starszy bibliotekarz      e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
mgr Agata Kołacz, młodszy bibliotekarz   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl