Uniwersytet Zielonogórski 

       Sekcja Kartografii     

  

           Biblioteka Uniwersytecka
           piętro IV, pokój 4.04
           tel. 68 328 2164


 

 mapa

Zbiory kartograficzne Biblioteki Uniwersyteckiej w Zielonej Górze składają się z ponad 1900 obiektów. Zespół tworzą powstałe między XVI a XXI wiekiem mapy, plany i panoramy miast oraz atlasy. Dział kartografii gromadzi materiały rękopiśmienne i drukowane. Zdecydowanie dominują druki map kontynentów, regionów i państw. Wśród nich znajdują się dzieła najwybitniejszych kartografów europejskich: Martina Helwiga, Willema i Joana Bleuów, Abrahama Orteliusa, Jonasa Scultetusa czy Franza L. Güssefelda. Mapy te były rytowane przez znakomitych artystów: Mattheusa Meriana, Johanna Homanna, Mathausa Seuttera, Clauda A. Bereya i Jana Wandelaara. Szczególną część zbioru tworzą eksponaty o charakterze regionalnym. Aktualnie jest to fragment kolekcji rozwijający się najbardziej prężnie. Ambicją działu kartografii jest zgromadzenie wszystkich istotnych map ziem i planów miast wchodzących w skład obecnego województwa lubuskiego, jakie ukazały się drukiem od XVI wieku do czasów współczesnych. Zadanie jest o tyle trudne, iż artefakty te są rozproszone, trudne do zdobycia, a niekiedy stanowią prawdziwy rarytas kolekcjonerski. Obecnie udało się stworzyć w miarę reprezentatywny zespół najstarszych odwzorowań Śląska, począwszy od pierwszej samoistnej mapy tego regionu autorstwa Sebastiana Münstera, po różnorodne wersje zdjęć Helwiga i Scultetusa. Interesująco prezentuje się także zestaw map z XVII i XVIII wieku, obejmujących obszar Brandenburgii i Łużyc. Do najpiękniejszych i najciekawszych należą wydawnictwa Sansona-Jaillota, Janssoniusa czy Schreiberna. Jeśli chodzi o kartografię współczesną warto wspomnieć o dość pokaźnej ilości map turystycznych i planów największych miast województwa, Polski i Europy.

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl