Uniwersytet Zielonogórski 

       Otwarta nauka - polskie portale i serwisy


CEON Otwarta Nauka - zajmuje się problematyką otwartości w badaniach naukowych i edukacji. Omawia podstawowe zagadnienia związane z otwartą nauką; przedstawia aktualne informacje o analizach, narzędziach oraz dobrych praktykach; oferuje bazę wiedzy na temat otwartych modeli komunikacji naukowej. Serwis redaguje zespół Platformy Otwartej Nauki działający przy Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW pod patronatem MNiSW, PAN i KRASP.
           Nowością jest Pomocnik prawny PON - interaktywne narzędzie, które umożliwia pozyskanie podstawowej wiedzy na temat aspektów prawnych otwartego dostępu dobranych do potrzeb autorów, wydawców, instytucji finansujących badania naukowe prowadzących repozytoria, a także jednostek naukowych odpowiedzialnych za politykę otwartości.

Platforma Otwartej Nauki (PON) – działa na rzecz zwiększenia dostępności, widoczności i oddziaływania dorobku polskich naukowców. Opracowuje i udostępnia narzędzia informatyczne oraz rozwiązania organizacyjne i prawne ułatwiające instytucjom tworzenie własnej infrastruktury, polityki, strategii oraz otwartych modeli komunikacji naukowej. Zasoby udostępniane w serwisach Platformy Otwartej Nauki to polskie czasopisma naukowe (Biblioteka Nauki), książki naukowe (Otwórz Książkę) oraz różnego rodzaju prace naukowe, przede wszystkim artykuły deponowane przez autorów (Repozytorium CeON). PON to centrum kompetencji w zakresie otwartych modeli komunikacji naukowej oraz dystrybucji wiedzy.

Koalicja Otwartej Edukacji (KOED) - porozumienie organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze edukacji, nauki i kultury. Wspiera tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych, promuje dobre praktyki i narzędzia; przygotowuje stanowiska i rekomendacje w kluczowych sprawach związanych z prawem autorskim, edukacją, nauką i kulturą; odnosi się do regulacji związanych z dostępem do wiedzy. Koalicja założona początkowo przez Fundację Nowoczesnej Polski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Stowarzyszenie Wikimedia Polska, zrzesza obecnie wiele kolejnych instytucji i organizacji. 

Uwolnij naukę - portal Koalicji Otwartej Edukacji. Zawiera przydatne informacje dla autorów, studentów, wydawców oraz bibliotekarzy na temat otwartego dostępu i zagadnień z tym związanych; informuje na bieżąco o ważnych wydarzeniach i inicjatywach OA; zawiera bazę wiedzy o otwartych zasobach nauki.


Źródła:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl