Uniwersytet Zielonogórski 

       Programy otwartego publikowania


W 2020 r. kontynuowane są programy publikowania otwartego Elsevier oraz Springer, które umożliwiają bezpłatne publikowanie w wybranych czasopismach wydawców w ramach licencji krajowej finansowanej ze środków MNiSW.

  • Program publikowania otwartego Elsevier

   Program wsparcia MNiSW dla autorów publikujących w wolnym dostępie w wybranych czasopismach wydawnictwa Elsevier w latach 2019-2021. Koszt wydania artykułów w czasopismach hybrydowych oraz Gold Open Access zostanie poniesiony z krajowej opłaty licencyjnej. Autor korespondencyjny musi być afiliowany w instytucji zgłoszonej do licencji; taką umowę ma podpisaną Uniwersytet Zielonogórski.

  • Program publikowania otwartego Springer

   Program wsparcia MNiSW dla autorów publikujących w wolnym dostępie w wybranych czasopismach wydawnictwa Springer.      Przeznaczony jest dla naukowców z polskich instytucji akademickich zgłoszonych do licencji krajowej Springer, do której należy  Uniwersytet Zielonogórski. Projektem zarządza ICM.

  • Program publikowania otwartego Science Advances (dodatku do krajowej licencji Science)

   Program wsparcia MNiSW dla publikowania otwartego w czasopiśmie Science Advances. Przewiduje 90% zniżkę dla opłat za publikację (Article Processing Charge) dla maksymalnie 10 artykułów z Polski w każdym roku; pozostałe 10% może być pokryte z krajowej opłaty licencyjnej za dostęp do czasopisma Science. Oferta ta przysługuje autorom korespondencyjnym afiliowanym w polskich instytucjach objętych licencją Science.

  • Program międzynarodowy SCOAP3

   Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics (SCOAP3) - program finansowego wsparcia dla autorów publikujących w wolnym dostępie artykuły z zakresu fizyki cząstek w wybranych wydawnictwach naukowych (APS - 3 czasopisma, Springer - 2 czasopisma, Elsevier - 2 czasopisma oraz po 1 czasopiśmie IOP, OUP, Uniwersytetu Jagiellońskiego - finansowane ze środków SCOAP3). Mogą w nich publikować naukowcy z krajów uczestniczących w konsorcjum bez ponoszenia opłat. W przygotowaniu SCOAP3 uczestniczyły polskie grupy badawcze tworzące krajowe konsorcjum „Polska Fizyka Cząstek”, którego koordynatotem jest IFJ PAN. Umowa na lata na lata 2020-2022 finansowana dla Polski ze środków MNiSW w ramach WBN.

  • MDPI Institutional Membership Program

   MDPI (ang. Multidisciplinary Digital Publishing Institute) to szwajcarska baza recenzowanych czasopism o otwartym dostępie, w której można publikować artykuły odpłatnie lub nieodpłatnie w zależności od rodzaju wybranego czasopisma. Artykuły prezentowane w bazie są recenzowane przez zespół specjalistów. Przystąpienie do projektu umożliwia pracownikom skorzystanie ze zniżki.


Źródła:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl