Uniwersytet Zielonogórski 

Wykazy czasopism punktowanych

Lata 2019-2021

komunikat z 21.12.2021, wykaz czasopism pdf,
komunikat z 1.12.2021
, wykaz czasopism pdf,
komunikat z 9.02.2021, wykaz czasopism pdf,
komunikat z 18.12.2019, wykaz czasopism pdf,
komunikat z 31.7.2019, wykaz czasopim pdf,

Wykazy zbiorcze do ankiety jednostki za lata 2013-2016 - dotyczą lat 2017 - 2018
komunikat
Część A - Wykaz czteroletni czasopism posiadających współczynnik Impact Factor (IF) znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
Część B - Wykaz czteroletni czasopism nieposiadających współczynnika Impact Factor
Część C - Wykaz czteroletni czasopism znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)

Rok 2016
Część A - Wykaz czasopism posiadających współczynnik Impact Factor (IF) znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
Część B - Wykaz czasopism nieposiadających współczynnika Impact Factor
Część C - Wykaz czasopism znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)

Rok 2015
komunikat, komunikat - sprostowanie
Część A - Wykaz czasopism posiadających współczynnik Impact Factor (IF) znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
Część B - Wykaz czasopism nieposiadających współczynnika Impact Factor
Część C - Wykaz czasopism znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)

Rok 2014
komunikat, obwieszczenie o sprostowaniu błędów
Część A - Wykaz czasopism posiadających współczynnik Impact Factor (IF) znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
Część B - Wykaz czasopism nieposiadających współczynnika Impact Factor
Część C - Wykaz czasopism znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)

Rok 2013
komunikat
Część A - Wykaz czasopism posiadających współczynnik Impact Factor (IF) znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
Część B - Wykaz czasopism nieposiadających współczynnika Impact Factor
Część C - Wykaz czasopism znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)

Rok 2011 i 2012
komunikat
Część A - Wykaz czasopism posiadających współczynnik Impact Factor (IF) znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
Część B - Wykaz czasopism nieposiadających współczynnika Impact Factor Obwieszczenie MNiSW o sprostowaniu niektórych pozycji części B wykazu czasopism
Część C - Wykaz czasopism znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)

Rok 2010
Wykaz wybranych czasopism naukowych z dnia 29.12.2010 r.

Wykaz tytułów czasopism będących w bazie JCR 2009 i posiadających Impact Factor z dnia 10 grudnia 2010 r.

Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych za lata 2007-2010 opublikowany 25 czerwca 2010 r.

Rok 2009
Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych opublikowany 18 czerwca 2009 r.

Komunikat MNiSW z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie uzupełnienia wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową

Rok 2008
Ujednolicony wykaz czasopism opublikowany 26 sierpnia 2008 r.

Komunikat MNiSW z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie uzupełnienia wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową

Rok 2007
Komunikat nr 9 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uzupełnienia wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową

Wykaz czasopism do Komunikatu MNiSW z 28.11.2007 r.

Rok 2005 i 2006
Wykaz czasopism do Komunikatów MNiSW z 7 i 25.10. 2005 r.

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl