Uniwersytet Zielonogórski 

Szkolenia PKN – wybrane propozycje  z oferty na rok 2018

-    Jakość życia w mieście według normy PN-ISO 37120:2015-03
-     Certyfikacja personelu na podstawie normy PN-EN ISO/IEC 17024 ze szczególnym uwzględnieniem personelu badań
      nieniszczących wg PN-EN ISO 9712
-     Norma ISO 9001:2015 – przegląd najważniejszych zmian
-     Szkolenie informacyjne z normy ISO/IEC 27001 – wymiana doświadczeń
-     Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06
-     Inteligentne miasta. Wprowadzenie do efektywnego wykorzystania norm
-     Audit w laboratorium badawczym

Pełna oferta szkoleń PKN i szczegółowe informacje


Świat zbudowany na normach – nowy, bezpłatny e-book o podstawach normalizacji
Polski Komitet Normalizacyjny przygotował i udostępnił polską edycję podręcznika A Word Built on Standards- A Textbook for Higher Education.
Szczegóły i dostęp do publikacji


Normalizacja – nie tylko dla inżynierów
Polski Komitet Normalizacyjny, Biblioteka Uniwersytecka oraz Regionalny Ośrodek Informacji Normalizacyjnej i Patentowej zapraszają na kolejne spotkanie z normalizacją. Wykład pt. Normalizacja – nie tylko dla inżynierów  poprowadzi dr inż. Zygmunt Niechoda, doradca Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
W programie:
    Normalizacja - co to jest, czego dotyczy, jacy są jej interesariusze.
    Efekt normalizacji – normy dobrowolne (cechy, typy, rodzaje) i ich autorzy.
    Normy a prawo techniczne – różnice w podejściu, powoływanie się na normy w przepisach.
    Korzyści z normalizacji i norm (dla produkcji i wymiany dóbr, biznesu, konsumentów, administracji państwowej, makroekonomii).
    Rola norm w funkcjonowaniu firmy.
Zapraszamy w środę 10 maja, w godz. 9.30 – 11.00 do sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej przy al. Wojska Polskiego.


Konferencja „Normalizacja dla SMART CITIES” – 19 maja, Warszawa
Wydarzenie organizuje Polski Komitet Normalizacyjny w ramach obchodów Dnia Normalizacji Polskiej. W trakcie obrad zostaną omówione m.in. takie zagadnienia, jak:
-    wybrane aspekty tworzenia inteligentnego miasta oraz wyzwania dla jego rozwoju;   
-    przykłady wdrożeń inteligentnych rozwiązań w polskich miastach;
-    działania wspierające zintegrowane planowanie rozwoju miasta z wykorzystaniem nowych technologii i zgodnie 
     z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Szczegółowe informacje


Oferta szkoleniowa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 2017
- Norma ISO 9001:2015 - przegląd najważniejszych zmian
- Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z PN-ISO/IEC 27001:2014-12"
- Audit w laboratorium badawczym
- Inteligentne miasta. Wprowadzenie do efektywnego wykorzystania norm
- Od normy ISO 9001 do Systemu Zarządzania Jakością w praktyce.
Szczegółowe informacje o szkoleniach


Audyt w Regionalnym Ośrodku Informacji Normalizacyjnej i Patentowej

Przedmiotem audytu było sprawdzenie przez audytorów Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN), czy system zarządzania bezpieczeństwem informacji wdrożony w Ośrodku spełnia wymagania określone w normie PN-ISO/IEC:2014-12. Proces oceny zakończył się sukcesem i ROINP po raz kolejny uzyskał Świadectwo Stosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji SZBI.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że Polskie Normy są chronione prawem autorskim jak utwory literackie, a autorskie prawa majątkowe do nich przysługują Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu. Otrzymane w wyniku audytu świadectwo umożliwia udostępnianie zainteresowanym czytelnikom treści Polskich Norm w pomieszczeniu ROINP. Usługa jest bezpłatna i realizowana wyłącznie na miejscu. Z dostępu do norm mogą korzystać studenci, doktoranci, pracownicy naukowi i dydaktyczni uczelni oraz czytelnicy spoza Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zachęcamy do korzystania z Polskich Norm i informacji normalizacyjnej. Osobom spoza Uniwersytetu przypominamy, że muszą posiadać aktualną kartę biblioteczną Biblioteki Uniwersyteckiej.


Międzynarodowa Klasyfikacja Norm w nowej odsłonie

Na stronie PKN opublikowano polskie tłumaczenie VII wydania Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).
Z tekstem można zapoznać się tutaj


Promocyjne ceny na szkolenia PKN
W dniach 14-15 grudnia PKN organizuje w Warszawie szkolenie pt. Inteligentne miasta: Wprowadzenie do efektywnego wykorzystania norm. Szczegółowe informacje o wszystkich szkoleniach organizowanych przez PKN w listopadzie i grudniu można znaleźć tutaj

Zapraszamy również na stronę PKN Wiedza na bezpłatne szkolenie online pt. Normy wokół nas


Normalizacja. Czy to jest twój biznes?
Polski Komitet Normalizacyjny opublikował nową broszurę informacyjną pt. Normalizacja - mój biznes?
W publikacji opisano m.in. związek między normami a prawem europejskim.
Zapraszamy do lektury


Polski Komitet Normalizacyjny zaprasza na szkolenia:
- Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z PN-ISO/IEC 27001:2014-12 (szkolenie 2-dniowe)
- Wymagania i wytyczne dla sieci wszystkich rodzajów napięć: WN, SN, nN – przepisy i normy powiązane
- Zmiany w normie ISO 9001:2015 i interpretacja najważniejszych jej wymagań
- Audit w laboratorium badawczym
Szczegółowe informacje o szkoleniach


Konkurs z nagrodami
Międzynarodowy Dzień  Normalizacji (14 października) odbędzie się w tym roku pod hasłem „Normy budują zaufanie”. W związku z tym wydarzeniem ISO, IEC I ITU zapraszają do udziału w konkursie video #speakstandards 2016. 
Do wygrania nagrody pieniężne.
Więcej informacji


Polski Komitet Normalizacyjny organizuje 20 maja w Warszawie bezpłatną konferencję. Tematem przewodnim będzie bezpieczeństwo i higiena pracy w kontekście prac normalizacyjnych oraz prawa.

Więcej informacji


Normalizacja czyli porządkowanie świata - rzecz nie tylko dla inżynierów
Biblioteka Uniwersytecka i Polski Komitet Normalizacyjny byli organizatorami spotkania z dr inż.Zygmuntem Niechodą - doradcą prezesa PKN, które odbyło się 14 kwietnia 2015 r. w sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej.
Normy, jako uznane reguły do dobrowolnego stosowania, wspomagają przepisy prawa wzmacniając przez to rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w którym zainteresowani obywatele decydują o tym, co i w jaki sposób chcieliby osiągnąć.
Czytaj również na stronie internetowej PKN i FB.

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl