Uniwersytet Zielonogórski 

JoVE (Journal of Visualize Experiments)

Biblioteka UZ oferuje dostęp testowy do platformy JoVE (Journal of Visualized Experiments) jest to baza video-artykułów w dziedzinie nauk ścisłych, medycyny i inżynierii. Artykuły w JoVE są przedstawione w formie filmów z nagranym przebiegiem eksperymentu, a także z ich opisem w postaci tekstu, wykazem materiałów użytych w eksperymentach i bibliografii.

W ramach testu dostępny jest JoVE Unlimited który obejmuje:
JoVE Journal: recenzowane czasopismo z artykułami opublikowanymi w formacie wideo i tekstowym.
JoVE Encyclopedia of Experiments: Video encyklopedia zaawansowanych eksperymentów badawczych.
JoVE Science Education: biblioteka filmów ilustrujących metody badawcze, zastosowanie koncepcji i przykłady z życia wzięte.
JoVE Lab Manual: zasoby wideo ukierunkowane na program nauczania dla laboratoriów z instrukcjami krok po kroku.
JoVE Core: podręczniki wideo, które wprowadzają w życie podstawowe pojęcia i metody.

Dostęp testowy będzie trwał od 31 marca do 15 czerwca.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl