Uniwersytet Zielonogórski 

26 kwietnia - Światowy Dzień Własności Intelektualnej. Co w trawIe Piszczy?

26 kwietnia - Światowy Dzień Własności Intelektualnej. Co w trawIe Piszczy?
Światowy Dzień Własności Intelektualnej obchodzony był z inicjatywy i pod auspicjami World Intellectual Property Organization (WIPO). Zapowiedzi bezpłatnych wydarzeń online i więcej informacji na stronie Regionalnego Ośrodka Informacji Normalizacyjnej i Patentowej


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl