Uniwersytet Zielonogórski 

Biblioteka UZ testowała dostępu do Bloomsbury Design Library - zasobów elektronicznych zawierających materiały edukacyjne z zakresu sztuki projektowania oraz rękodzieła obejmujące okres od roku 1500 p.n.e. do czasów współczesnych.

Dostęp testowy trwał od 30 marca do 30 kwietnia


Biblioteka UZ oferowała dostęp testowy do platformy Human Kinetics Library, renomowanego wydawnictwa z zakresu nauk o kulturze fizycznej. Zawartość to ponad 150 e-booków w języku angielskim oraz 200 materiałów wideo (m.in. demonstracje ćwiczeń).

Dostęp testowy trwał od 30 marca do 30 kwietnia


Biblioteka UZ testowała kolekcję książek elektronicznych znajdujących się na platformie e-booków Taylor & Francis. Kolekcja obejmuje ponad 125 tysięcy książek z zakresu nauk ścisłych, technologii, medycyny oraz nauk humanistycznych i społecznych, takich wydawców jak CRC Press, Routledge, Psychology Press i Focal Press.
Dostęp testowy trwał od 12 lutego do 12 kwietnia. 


Biblioteka Uniwersytecka testowała serwis Notoria OnLine. Serwis dostarcza danych o sprawozdaniach finansowych spółek notowanych na GPW, NewConect i Catalyst oraz danych  dotyczących obligacji i funduszy inwestycyjnych.
Dostęp testowy trwał od 16 lutego do 31 marca.


Testowaliśmy bazę MedOne ComSci, która jest bogatą kolekcją materiałów związanych z komunikacją werbalną, audiologią, otolaryngologią oraz patologiami wymowy. Baza składa się z 46 e-booków, e-czasopism, materiałów audio, oraz z ponad 9 tys. materiałów multimedialnych.
Dostęp testowy trwał od 01 lutego do 31 marca.


Biblioteka UZ oferowała dostęp testowy do bazy MedOne Spine, która zawiera 80 e-booków, ponad 23 tyś. materiałów multimedialnych (w tym filmów z zabiegów chirurgicznych) oraz innych zbiorów dotyczących medycznych aspektów leczenia problemów związanych z kręgosłupem.
Dostęp testowy trwał od 01 lutego do 31 marca.


Biblioteka Uniwersytecka testowała bazę MedOne Neurosurgery, która oferuje dostęp do 165 pełnotekstowych podręczników, w tym „Handbook of Neurosurgery” Greenberga, 5 tytułów czasopism, ogromnego zbioru ilustracji, materiałów wideo oraz bazy pytań testowych.
Dostęp testowy trwał od 01 lutego do 31 marca.


Testowaliśmy bazę MedOne Otolaryngology, która jest obszernym narzędziem zawierającym zagadnienia z dziedziny otolaryngologii. Można w niej znaleźć prawie 200 e-booków, 5 pełnotekstowych czasopism, bogatą kolekcję zdjęć i materiałów wideo.
Dostęp testowy trwał od 01 lutego do 31 marca.


Biblioteka UZ testował dostęp do Macmillan Skills for Study. Baza oferuje interaktywne i spersonalizowane rozwiązania, które pomagają studentom doskonalić umiejętności efektywnego uczenia się. Aby skorzystać z zasobów, należy zarejestrować się na stronie https://www.skillsforstudy.com/login/email przy użyciu adresu mailowego z domeną UZ (hasło można ustalić dowolnie).
Dostęp testowy trwał od 25 lutego do 20 marca


Biblioteka UZ oferowała dostęp testowy do bazy Macmillan Explorers. Macmillan Explorers zapewnia dostęp do e-podręczników akademickich wysokiej jakości. Są to przede wszystkim zasoby z zakresu historii, literatury, nauk politycznych i pracy socjalnej oraz informatyki. Aby skorzystać z zasobów, należy zarejestrować się na stronie www.macmillanexplorers.com/register-email-domain przy użyciu adresu mailowego z domeną UZ (hasło można ustalić dowolnie).
Dostęp testowy trwał od 25 lutego do 20 marca


Biblioteka Uniwersytecka testowała dostęp testowy do czasopism American Society for Microbiology.  Czasopisma ASM są renomowanymi publikacjami naukowymi z dziedziny mikrobiologii, dostarczającymi aktualnych informacji na temat podstawowych i klinicznych badań mikrobiologicznych. Linki do czasopism: ASM JournalsASM Science.
Dostęp testowy trwał od 08 lutego do 19 marca.


Biblioteka Uniwersytecka testowała dostęp do serwisu Cite them right  na platformie Macmillan. Cite them right jest to serwis ułatwiający prawidłowe cytowanie publikacji naukowych oraz przygotowanie bibliografii załącznikowej. Najważniejszym zadaniem serwisu Cite them right jest przedstawienie studentom przygotowującym prace dyplomowe najważniejszych zagadnień związanych z korzystaniem z różnych źródeł informacji w poszanowaniu praw autorskich oraz zasad tworzenia publikacji naukowej. Poradnik korzystania z serwisu
Dostęp testowy trwał od 08 lutego do 09 marca. 


Biblioteka UZ zaprosiła pracowników naukowych, doktorantów i studentów do testowania narzędzia Writefull służącego do korekty tekstów naukowych pisanych w języku angielskim. Sugerowane przez oprogramowanie poprawki opierają się na rzeczywistym zastosowaniu danego słowa czy struktury gramatycznej, zależnym od kontekstu, a nie na ustalonym zestawie reguł gramatycznych. Writefull wykorzystuje modele językowe oparte na sztucznej inteligencji (AI) i nieustannie „uczy się” na podstawie tekstów milionów artykułów z naukowych czasopism. Writefull poprawia gramatykę, interpunkcję, ortografię i stylistykę, sugeruje poprawki w strukturze zdań w tekstach naukowych, sugeruje brakujące elementy cytowania i proponuje słownictwo charakterystyczne dla danej dyscypliny, co jest szczególnie ważne dla pomyślnej publikacji w międzynarodowych czasopism. 
Oprogramowanie działa jako wtyczka do programu MS Word (wersje od 2016 r.). Wymaga zainstalowania wtyczki, dostępu do internetu i rejestracji przy użyciu adresu mailowego w domenie uczelni @*.uz.zgora.pl. Szczegółowe instrukcje: Writefull for Insititution i Writefull for Word.
Dostęp testowy trwał od 11 stycznia do 10 lutego.


W dniu 18 lutego Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz firma EBSCO przeprowadziła dla pracowników i studentów uniwersytetu zielonogórskiego szkolenie z efektywnego wyszukiwania materiałów naukowych dostępnych w BUZ.

Szkolenie zaczęło się od prezentacji Power Point, podczas której omówimy dostępne zasoby, w szczególności bazę Academic Research Source, która stanowi bogate źródło czasopism naukowych oraz blisko 200.000 e-książek. Następnie przeszliśmy do wyszukiwania na kilku praktycznych przykładach. Opowiedzieliśmy o wyszukiwarce naukowej EDS, która umożliwia odkrywanie docelowo wszystkich źródeł dostępnych w bibliotece. Wyszukiwarkę naukową EDS porównamy z wyszukiwarką Google Scholar dla bardziej efektywnej pracy. Po szkoleniu uczestnicy wiedzą między innymi jak wyszukiwać, jak znaleźć pełny tekst, jak korzystać z e-książek EBSCO, jak pobierać artykuły, jakie korzyści płyną z posiadania indywidualnego konta Moje EBSCOhost.

Logowanie do programu WebEx
Około 10 minut przed rozpoczęciem spotkania należy kliknąć link sesji dostępny w potwierdzeniu rejestracji i postępować zgodnie z pojawiającymi się komunikatami. Przy korzystaniu z narzędzia WebEx po raz pierwszy, system zostanie pobrany na Twój komputer. Istotne jest podłączenie opcji audio, aby móc usłyszeć prowadzącą. Dla ułatwienia przesyłam Państwu instrukcję logowania. Instrukcja logowania do systemu WebEx


Biblioteka UZ testowała kolekcję Oxford Medicine Online, oferującejącą dostęp do renomowanych tytułów medycznych. W skład kolekcji wchodzą uznane publikacje: Oxford Handbook of Clinical Medicine czy Oxford Textbook of Medicine.
Dostęp testowy trwał od 30 listopada do 31 stycznia.


W czasie zagrożenia koronavirusem  Covid-19 Galeria Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego udostępnia wystawę prof. Ryszarda Woźniaka online.
Publiczny wernisaż planowany był na 15.01.2021.


Biblioteka Uniwersytecka testowała bazę Cinahl Complete. Jest to najobszerniejsza baza pełnotekstowa z zakresu pielęgniarstwa, obejmująca swoim zasięgiem również biomedycynę, bibliotekoznawstwo (z zakresu nauk o zdrowiu), medycynę alternatywną i 17 pokrewnych nauk o zdrowiu. Indeksuje ponad 5500 czasopism (w tym 1300 z dostępem pełnotekstowym) i zawiera ponad 5 milionów rekordów (z archiwami od 1937 r.).
Dostęp testowy trwał od 02 listopada do 31 grudnia.


Biblioteka Uniwersytecka testowała dostęp do bazy Nursing Reference Centre. Baza zawiera oparte na dowodach informacje dotyczące kształcenia ustawicznego oraz badań z zakresu pielęgniarstwa. Udostępnia szczegółowe informacje o chorobach i dolegliwościach, treści edukacyjne przeznaczone dla pacjentów, dane laboratoryjne i diagnostyczne, przewodniki po najlepszych praktykach i in.
Dostęp testowy trwał od 02 listopada do 31 grudnia.


Biblioteka Uniwersytecka oferowała dostęp testowy do bazy MEDLINE Complete. Jest to wiodąca pełnotekstowa baza danych czasopism biomedycznych i zdrowotnych. Jest ona największym uzupełnieniem indeksu MEDLINE, dostarczającym pełny tekst dla tysięcy najważniejszych czasopism medycznych z pełnym indeksem. Jest to niezbędne narzędzie badawcze dla lekarzy, pielęgniarek, pracowników służby zdrowia i naukowców.
Dostęp testowy trwał od 02 listopada do 31 grudnia.


Biblioteka UZ testowała dostęp do wybranych e-booków bazy MedOne Educationducation wydawnictwa Thieme.
Dostęp testowy trwał od 30 listopada do 31 grudnia.


Biblioteka Uniwersytecka oferowała dostęp testowy do zasobów Archive Journal CollectionsThematic Collections oraz Primary Source Collections na platormie JSTOR
Dostęp testowy trwał do 31 grudnia.


Biblioteka UZ testowała bazę MedOne Radiology wydawnictwa Thieme - jest to obszerna baza obrazowania medycznego.
Dostęp testowy trwał od 30 listopada do 31 grudnia.


27 listopada 2020 r. w Galerii Grafiki Biblioteki Sztuki przy ul. Wiśniowej odbył się wernisaż wystawy online prof. Zdzisława Olejniczaka z Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Artysta zaprezentował 12 grafik wykonanych w technice linorytu z wykorzystaniem podkładu kolagraficznego.
Kuratorem wystawy jest dr Janina Wallis, starszy kustosz dyplomowany. Wystawę można zwiedzać na stronie isw.uz.zgora.pl.


Biblioteka UZ testowała bazę Oxford Research Encyclopedias - która jest kolekcją analiz, podsumowań i artykułów z najnowszą i najrzetelniejszą informacją w wybranych obszarach.
Dostęp testowy trwał od 26 listopada do 31 grudnia.


Biblioteka UZ oferowała dostęp testowy do bazy Thieme Pharmaceutical Substances – która jest kompendium około 2500 substancji wykorzystywanych w przemyśle farmaceutycznym. 
Dostęp testowy trwał od 25 listopada do 31 grudnia.


Biblioteka Uniwersytecka testowała bazę University Press Scholarship Online. Jest to kolekcja obejmująca ponad 33 000 monografii z uznanej listy naukowej Oxford University Press, obejmujących zagadnienia z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, nauk ścisłych, medycyny i prawa. Możliwość skorzystania ze szkolenia.
Dostęp testowy trwał od 18 listopada do 31 grudnia.


Biblioteka Uniwersytecka testowała bazę Oxford Handbooks Online – jedną z najbardziej prestiżowych kolekcji książek naukowych, przedstawiających głęboką analizę omawianych zagadnień .
Dostęp testowy trwał od 18 listopada do 31 grudnia.


Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2020 zakończony! Biblioteka Uniwersytecka wraz z Biurem Karier zaprosiła studentów i absolwentów UZ planujących lub prowadzących działalność gospodarczą na indywidualne spotkania w Regionalnym Ośrodku Informacji Normalizacyjnej i Patentowej. Dowiesz się m.in.: 

• jak zgłosić znak towarowy (np. nazwę, logo, slogan reklamowy) w Urzędzie Patentowym i uzyskać prawo ochronne na terytorium Polski;
• kiedy można używać symbolu ® do oznaczania swoich produktów i/lub usług;
• jakie korzyści przynosi firmom rejestracja znaku towarowego;
• o czym trzeba pamiętać i o co zadbać, aby rejestracja znaku była użyteczną inwestycją dla Twojego biznesu.


Biblioteka UZ zaprosiła na WEBINARIUM  Writefull – narzędzie do korekty tekstów naukowych
Writefull
został specjalnie zaprojektowany dla pracowników naukowych i studentów wyższych uczelni do korekty tekstów naukowych w języku angielskim. Writefull różni się od innych podobnych narzędzi tym, że wykorzystuje modele językowe oparte na sztucznej inteligencji (AI) i nieustannie „uczy się” na podstawie tekstów milionów artykułów z naukowych czasopism. Writefull poprawia gramatykę, interpunkcję, ortografię i stylistykę. Główne parametry i kluczowe cechy Writefull zostały omówione podczas webinarium z udziałem twórców platformy oraz ekspertów z zakresu sztucznej inteligencji i lingwistyki stosowanej. 
Webinarium odbyło się 9 listopada 2020 (poniedziałek) o godzinie 11:00.


Biblioteka Uniwersytecka oferowała dostęp testowy do bazy Emerald o zasięgu europejskim. Baza umożliwia dostęp do pełnotekstowych czasopism głównie z zakresu zarządzania i marketingu.
Dostęp testowy trwał od 05 października do 04 listopada.


Biblioteka Uniwersytecka testowała dostęp do Serwisu Flipster(R), który zapewnia dostęp do e-wydań popularnych, różnojęzycznych czasopism i ułatwia ich czytanie na komputerze lub urządzeniu mobilnym.
Dostęp testowy trwał od 27 maja do 25 sierpnia


Biblioteka Uniwersytecka oferowała dostęp testowy do ponad 32 000 tytułów książek na platformie JSTOR. 
Dostęp testowy trwał do 31 sierpnia.


Biblioteka Uniwersytecka oferowała dostęp testowy do Bazy Applied Science & Technology Source Ultimate, która obejmuje pełne spektrum nauk stosowanych oraz informatyki i zawiera ponad 1.300 stale wydawanych czasopism pełnotekstowych, monografie i książki, jak również kolekcje materiałów konferencyjnych. Baza indeksuje ponad 4.000 czasopism i publikacji specjalistycznych i zawiera specjalistyczny tezaurus dziedzinowy. Tematyka bazy obejmuje: akustykę, astronautykę, chemię, geologię, inżynierię i materiały biomedyczne, komputerowe bazy danych i oprogramowanie, lotnictwo, matematykę stosowaną, maszynoznawstwo, metalurgię, mineralogię, nowe technologie, robotykę, sieci neuronowe i optyczne, sztuczną inteligencję, technologie informacyjne i komunikacyjne, teorię i systemy komputerowe, źródła energii i badania, technologię żywności, technologię morską i wiele innych dziedzin.
Dostęp testowy trwał od 10 czerwca do 10 sierpnia.


Biblioteka UZ testowała bazę Sociology Source Ultimate, która jest najobszerniejszą bazą z zakresu socjologii, zapewniającą użytkownikom bogactwo informacji obejmujących szerokie spektrum studiów socjologicznych. Baza indeksuje czasopisma, książki, monografie, materiały konferencyjne i inne źródła oraz zawiera przeszukiwalne cytowania naukowe. Zawartość bazy obejmuje różne dyscypliny socjologii i dziedziny pokrewne tj.: demografia, studia etniczne i rasowe, studia z zakresu tożsamości płciowej, praca w opiece społecznej, antropologia społeczno-kulturalna małżeństwo i rodzina, socjologia polityczna, religia, rozwój społeczny, psychologia społeczna, struktura społeczna, historia społeczna, badania socjologiczne, teoria socjologii, nadużywanie środków odurzających i inne uzależnienia, przemoc, aborcja, sądownictwo karne i wiele innych zagadnień.
Dostęp testowy trwał od 10 czerwca do 10 sierpnia.


Biblioteka Uniwersytecka oferowała dostęp testowy do bazy Humanities Source Ultimate, która jest nieocenionym źródłem informacji dla studentów, naukowców, badaczy i nauczycieli akademickich zainteresowanych wszystkimi aspektami nauk humanistycznych, literaturą, rozwojem myśli naukowej i twórczej. Baza indeksuje ponad 3.700 czasopism i zawiera pełny tekst blisko 2.000 czasopism, spośród których ponad 1.600 to stale wydawane czasopisma.
Dostęp testowy trwał od 10 czerwca do 10 sierpnia.


Biblioteka Uniwersytecka oferowała dostęp testowy do bazy Global Health. Jest to to baza poświęcona zagadnieniom z zakresu medycyny i zdrowia publicznego zawierająca 3,1 miliona rekordów oraz ponad 100.000 artykułów. Publikacje indeksowane w bazie Global Health pochodzą z ponad 7.300 czasopism, a także książek, materiałów konferencyjnych, raportów, patentów i innego typu dokumentów opublikowanych w ponad 100 krajach w 50 różnych językach. Baza Global Health w 40% zawiera unikatowe materiały niedostępne w innych bazach danych.  Baza jest uaktualniana co tydzień.
Dostęp testowy trwał od 17 kwietnia do 17 lipca


Biblioteka UZ oferowała bezpłatny dostęp do ponad 3000 książek, czasopism, audiobooków i filmów z zakresu ekonomii, finansów, marketingu, prawa, zasobów ludzkich na platformie ODILO https://business-school.odilo.us/
Dostęp testowy trwał do 30 czerwca


Oferowaliśmy skorzystanie z dostępu testowego do OnArchitecture - jest to unikalna kolekcja filmów video stworzonych, aby wspierać edukację na studiach architektonicznych, projektowych oraz pokrewnych związanych ze wzornictwem, urbanistyką i szeroko pojętą sztuką. Zawartość OnArchitecture obejmuje video-wywiady z wybitnymi architektami z całego świata, którzy opowiadają o swojej pracy, procesie tworzenia projektu oraz roli ich pracy we współczesnym społeczeństwie, oraz audiowizualne zapisy budynków i instalacji architektonicznych. Baza obejmuje: 400 pozycji (i jej zawartość stale rośnie). Kolekcja dodatkowo zawiera aktualne dane biograficzne architektów i projektantów, których prace są przedstawiane.
Dostęp testowy trwał od 28 kwietnia do 30 czerwca.


Biblioteka UZ proponowała dostęp testowy do Art & Architecture Source - jest to obszerna baza pełnotekstowa w zakresu architektury i sztuki, obejmująca szeroki wachlarz tematów związanych ze sztuką, od architektury i projektowania architektonicznego aż po sztukę użytkową i komercyjną. Zawiera pełne teksty ponad 700 czasopism naukowych i 200 książek oraz szczegółowe indeksy i abstrakty wiodących czasopism naukowych, popularno-naukowych i publikacji branżowych, kolekcję ponad 63.000 obrazów z bazy Picture Desk i innych źródeł, wiele publikacji nie tylko w języku angielskim, ale i francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim i holenderskim, podcasty z wiodących muzeów dotyczące artystów i ich prac i wiele innych źródeł.
Tematyka bazy obejmuje: architekturę i historię architektury, projektowanie wnętrz, projektowanie terenów zielonych, wzornictwo przemysłowe, sztukę i historię sztuki, fotografię, grafikę, sztukę współczesną, archeologię, projektowanie kostiumów, rękodzieło, sztukę użytkową i sztukę ludową, sztukę i produkcję filmową i telewizyjną, muzealnictwo, malarstwo, sztukę drukarską, rzeźbę, projektowanie mody, materiały video i wiele innych.
Dostęp testowy trwał od 28 kwietnia do 30 czerwca.


Biblioteka Uniwersytecka oferowała skorzystanie z dostępu testowego do biblioteki cyfrowej Loeb Classical Library. To obszerna kolekcja wysokiej jakości wydań i angielskich przekładów starożytnych tekstów greckich i łacińskich. Tłumaczenia "Loeba" słyną z przystępności i eleganckiego, wycyzelowanego języka, a wydania często uważane są za standardowe. Towarzyszy im mocno zredukowany aparat krytyczny, dający wgląd w najistotniejsze wersje tekstu.
Dostęp był aktywny do 30 czerwca z sieci UZ oraz spoza sieci z autoryzacją.


IEEE Xplore oferował otwarty dostęp do artykułów i badań na temat COVID-19.
Dostęp testowy trwał od 14 kwietnia do 30 czerwca


Biblioteka UZ oferowała możliwość skorzystania z 75 000 eBooków wolnych od DRM dostępnych na stronie DE GRUYTER.
Dostęp testowy trwał od 14 kwietnia do 30 czerwca


Biblioteka UZ oferowała możliwość skorzystania z otwartego dostępu do bazy DynaMed.
DynaMed - to narządzie z zakresu medycyny opartej na dowodach, wspomagające podejmowanie decyzji klinicznych. Zapewnia szybki dostęp do przeglądów i rekomendacji, epidemiologii, diagnostyki, prognoz, kierunków leczenia dotyczących licznych schorzeń i chorób, symptomów, informacji o lekach, ich dawkowania, interakcji z innymi lekami. Baza zawiera m.in. opisy przypadków i rekomendacje, ilustracje i zdjęcia, wyselekcjonowaną zawartość Micromedex® Clinical Knowledge Suite, przeglądy ekspertów oraz specjalistyczną tematykę. DynaMed umożliwia również dostęp do tysięcy ilustracji i zdjęć dołączonych do opisów medycznych z możliwością ich przeszukiwania.
Dostęp testowy trwał od 02 kwietnia do 30 czerwca


Wydawnictwo Oxford University Press oferowało korzystanie z kompleksowego zbioru badań odnoszących się do COVID-19, innych koronawirusów oraz powiązanych tematów, udostępnionych bezpłatnie na czas trwania epidemii, aby wesprzeć naukowców, lekarzy czy pracowników służby zdrowia w radzeniu sobie z kryzysem. Kolekcja zawiera artykuły czasopism, rozdziały książek i podręczników, a także treści z Oxford Medicine Online, w tym Oxford Textbook of Medicine. Publikacje umieszczone są na ogólnodostępnej stronie COVID-19 research.


Biblioteka UZ oferowała możliwość skorzystania z bazy danych Coronavirus na platformie Proquest.


Biblioteka UZ oferowała testowy dostęp do następujących baz wydawnictwa Oxford University Press:

Dostęp testowy trwał od 07 kwietnia do 06 czerwca


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego testowała największą na świecie kolekcję czasopism, e-booków, rozpraw, wiadomości, materiałów wideo i źródeł pierwotnych znajdującą się na platformie ProQuest One Academic. ProQuest One Academic sklada się z czterech wielodyscyplinarnych baz: ProQuest Central (treści we wszystkich głównych obszarach tematycznych, w tym w biznesie, zdrowiu i medycynie, naukach społecznych, sztuce i naukach humanistycznych, edukacji, nauce, inżynierii i religii), Academic Complete (potężna baza e-booków), Academic Video Online (największa kolekcja filmów edukacyjnych przeznaczonych dla studentów, wykładowców i pracowników naukowych) i ProQuest Dissertations & Theses Global (największa cyfrowa kolekcja prac dyplomowych z 4 milionami rozpraw).
Dostęp testowy trwał od 24 marca do 31 maja.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego testowała bazę Nursing Education in Video: Third Edition. Edukacja pielęgniarska w wideo: wydanie trzecie jest to aktualna kolekcja filmów demonstracyjnych i szkoleniowych, które mają pomóc w doskonaleniu umiejętności klinicznych. Baza zapewnia dostęp do kompletnej kolekcji Medcom zawierającej ponad 300 pełnometrażowych filmów szkoleniowych dla pielęgniarek.
Dostęp testowy trwał od 24 marca do 31 maja.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego testowała dostęp do  Arcadian Library Online – baza oferuje materiały prezentujące wspólne dziedzictwo kulturowe Europy i Bliskiego Wschodu na przestrzeni tysiącleci.
Dostęp testowy trwał od 30 marca do 31 maja.


Zapraszamy do dostępu testowego do Screen Studies – obszernej platformy cyfrowej poświęconej sztuce i ludziom filmu.
Dostęp testowy trwał od 30 marca do 31 maja.


Biblioteka UZ oferowała dostęp testowy do Drama Online – bazy różnorodnych materiałów, w tym audio i wideo, poświęconych sztuce teatru.
Dostęp testowy trwał od 30 marca do 31 maja.


Testowaliśmy bazę Theology & Religion Online – są to bogate zasoby poświęcone teologii, studiom biblijnym i religioznawstwu. 
Dostęp testowy trwał od 30 marca do 31 maja.


Biblioteka UZ oferowała dostęp testowy do:

Dostęp testowy trwał od 30 marca do 31 maja.


Firma Wolters Kluwer, wydawca bazy klinicznej Uptodate która została wprowadzona w życie w celu wsparcia personelu medycznego w różnych krajach, aby poradzić sobie z sytuacją kryzysową w Covid-19 oferowała bezpłatne, indywidualne, pełne licencje dla pracowników służby zdrowia w Polsce.
Formularz rejestracji dostępu:  https://www.uptodate.com/register?code=COVID19_31820
Dostęp testowy trwał od 03 kwietnia do 31 maja


Biblioteka UZ testowała dostęp do bazy eBook Subscription Harvard Business Review Press Collection , która oferuje dostęp do pełnego katalogu książek elektronicznych wydawnictwa Harvard Business Review Press.  Zawartość kolekcji to ponad 600 e-Booków, pośród których czytelnicy znajdą ponad 400 monografii, nowo wydane e-booki, prace seminaryjne i ponad 150 kompilacji artykułów z serii HBR Classics. Kolekcja eBooków Harvard Business Review Press zapewnia dostęp do pozycji z zakresu: komunikacja biznesowa, rozwój kariery, podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów, ekonomia, przedsiębiorczość, finanse, zasoby ludzkie i zarządzanie personelem, przywództwo i zarządzanie, marketing, zachowania organizacyjne, sukces osobisty, rozwój umiejętności, planowanie strategiczne.
Dostęp testowy trwał od 03 kwietnia do 31 maja


Biblioteka UZ testowała bazę Macmillan Explorers. Macmillan Explorers zapewnia dostęp do e-podręczników akademickich wysokiej jakości. Są to przede wszystkim zasoby z zakresu historii, literatury, nauk politycznych i pracy socjalnej oraz informatyki. Aby skorzystać z zasobów, należało zarejestrować się na stronie www.macmillanexplorers.com/register-email-domain przy użyciu adresu mailowego z domeną UZ (hasło można ustalić dowolnie).
Dostęp testowy trwał od 03 kwietnia do 31 maja


Wydawnictwo Cambridge University Press w ramach wspierania środowiska akademickiego podczas pandemii koronawirusa oferowało wszystkim uczelniom akademickim czasowy bezpłatny dostęp do kolekcji ponad 700 podręczników oraz pakietów Cambridge Companions, Cambriddge Histories i Cambridge Elements. Dostęp do tych zasobów był aktywny do końca maja.

Tu znaleźć można wszystkie udostępnione książki:
www.cambridge.org/mybooks

Wśród nich:
Ponad 700 podręczników HTML opublikowanych na platformie Cambridge Core 
Ponad 700 książek z kolekcji Cambridge Companions 
Ponad 700 książek z kolekcji Cambridge Histories 
Ponad 170 książek z kolekcji Cambridge Elements 

Podajemy kilka przykładów książek, które mogą szczególnie zainteresować czytelników z Polski:
The Cambridge History of the Cold War
The Cambridge History of Communism
The Cambridge World History
The Cambridge Companion to Chopin
The Cambridge Companion to Joseph Conrad

Przypominamy, że aby uzyskać dostęp do bazy, należy zmienić ustawienia swojego domowego komputera zgodnie z odpowiednią instrukcją Centrum Komputerowego: https://www.ck.uz.zgora.pl/index.php?w3cacheproxy

Dostęp testowy trwał od 17 marca do 31 maja


Drodzy Czytelnicy, jak co roku, na początku maja, obchodziliśmy Tydzień Bibliotek 8 - 15 maja 2020. Choć warunki naszej pracy bardzo się zmieniły, przygotowaliśmy dla Was wielką Paczkę Prezentów. A nawet kilka Paczek! Zapraszamy Was do korzystania z naszych usług online.
Paczka Dostępów , Paczka Otwartej NaukiPaczka Nauki Obywatelskiej , Paczka FilmówPaczka Na Ratunek ,  Paczka Szkoleń , Paczka Dla BiznesuPaczka Lektur,  Paczka SztukiPaczka Białych KrukówPaczka Fotografii z ZBCPaczka RelaksuPaczka na przyszłośćPaczka na Rok Tyrmanda. 


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego i wydawnictwo Wolters Kluwer oferowali testowy dostęp do wirtualnych  atlasów anatomicznych i czasopism ze wszystkich dziedzin medycyny:

Acland’s Anatomy - zawiera ponad 300 filmów realistycznie przedstawiających budowę ludzkiego ciała. Każdy film jest opatrzony komentarzem dr. Aclanda. Dostępna jest także transkrypcja komentarzy. Atlas może być wykorzystywany jako uzupełnienie w trakcie wykładów lub ćwiczeń, również jako materiał powtórkowy. Można go przeszukiwać, zawiera pytania powtórkowe, dzięki którym studenci mogą poznać poziom swojej wiedzy.

Visible Body:

•       Narzędzie do wizualizacji 3D ludzkiego ciała, pozwala na wirtualną sekcję
•       Interaktywny atlas pozwalający na powiększanie i obracanie modeli oraz animacje ułatwiające zrozumienia pracy mięśni
•       Blisko pół tysiąca modeli anatomicznych,
•       Manownictwo angielskie i łacińskie,
•       Prawidłowa wymowa mianownictwa w języku angielskim, definicje wraz z krótkim opisem oraz liczne testy
•       Anatomia patologiczna – dodatkowe informacje kliniczne
•       Filmy obrazujące podstawowe procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie człowieka.

Dostęp do atlasu 3D obejmuje następujące moduły:
•       Human Anatomy Atlas,
•       Muscle Premium,
•       Skeleton Premium,
•       Physiology Animations,
•       Heart & Circulatory Premium.

Bates Visual Guide for Physical Examination with OSCE Clinical Skills: to videoprzewodnik zawierający ponad 8 godzin filmów, które pomagają w nauce przeprowadzania prawidłowego badania fizykalnego oraz gromadzenia informacji medycznej. Pomaga także w przygotowaniu do egzaminów OSCE (Objective Structured Clinical Examination).

Baza GIDEON:
To unikatowa baza dedykowana do wykrywania, zapobiegania i edukacji w zakresie chorób zakaźnych.
Obejmuje wszystkie choroby zakaźne, w każdym karaju. Aktualizowana codziennie o informacje o najnowszych epidemiach (w tym COVID-19)
Idealna dla każdego, kto zajmuje się zdrowiem publicznym i chorobami zakaźnymi - klinicystów, wykładowców, mikrobiologów i wielu innych.
Baza zawiera także wizualne narzędzia do diagnozowania chorób i śledzenia najnowszych trendów w epidemiologii i leczeniu.

Kolekcja czasopism Lippincott Williams & Wilkins jest to prestiżowa kolekcja czasopism z zakresu nauk medycznych, pielęgniarstwa i biotechnologii. Dostępnych jest ponad 250 czasopism z różnych specjalizacji medycznych.

Dostęp testowy trwał od 24 marca do 23 maja.


Wydawca czasopism bio-medycznych KARGER do 20 kwietnia, oferował studentom dwa bezpłatne kursy online.

Dzięki specjalnej ofercie "KargerLEARN @ home" można zdobyć nowe umiejętności i uzyskać certyfikat w zakresie publikacji naukowych:
1. Jak napisać skuteczny artykuł badawczy
https://www.kargerlearn.com/courses/how-to-write-an-effective-research-paper
2. Jak przesłać artykuł do czasopisma i go opublikować
https://www.kargerlearn.com/courses/how-to-submit-a-journal-article-and-get-it-published


Biblioteka Uniwersytecka oferowała dostęp testowy do baz:
- Primal Pictures Atlas 3D „Anatomy.TV" – moduły:- 3D Atlas of Human Anatomy, 3D Human Anatomy & Physiology, 3D Real Time,
- bazy ebooków Stat!REF - zasoby ebooków z dziedzin: Nursing, Emergency Medicine, Oncology.
Dostęp testowy trwał od 04 maja do 18 maja


Biblioteka Uniwersytecka zapraszała do zapoznania się z COVID-19 Aktualizacje i informacje - portalem informacyjnym EBSCO COVID-19 wykorzystującym zasoby zaproponowane przez bibliotekarzy i specjalistów ds. informacji.


Testowaliśmy dostęp testowy do bazy APA PsycBOOKS, która obejmuje ponad 65.000 rozdziałów w formacie PDF z ponad 4,000 książek wydanych przez APA (American Psychological Association) i innych znanych wydawców oraz wielotomową serię encyklopedyczną APA Handbooks in Psychology. Baza zawiera również ponad 2.800 klasycznych dzieł o przełomowym znaczeniu historycznym w dziedzinie psychologii, zdigitalizowaną encyklopedię APA/Oxford University Press Encyclopedia of Psychology oraz serię APA Handbooks in Psychology.

Dostęp testowy trwał od 17 kwietnia do 17 maja


Biblioteka Uniwersytecka oferowała kolejny dostęp testowy do bazy APA PsycTESTS, która stanowi repozytorium testów psychologicznych. Zawiera tysiące instrumentów i testów gotowych do natychmiastowego pobrania i wykorzystywania podczas badań i w procesie dydaktycznym. APA PsycTESTS jest autorytatywnym źródłem uporządkowanej informacji na temat testów istotnych dla psychologów i specjalistów z dziedzin pokrewnych jak np.: psychiatria, zarządzanie, biznes, edukacja, nauki społeczne, neurobiologia, prawo, medycyna, opieka społeczna. Baza koncentruje się na współczesnych przypadkach używanych testów, a całkowity zakres bazy obejmuje ponad sto lat.
Dostęp testowy trwał od 17 kwietnia do 17 maja


Biblioteka UZ zaprosiła na cykl szkoleń internetowych Akademia Web of Science i InCites, organizowanych przez Web of Science Group. Eksperci WoS pokazali krok po kroku, jak poruszać się po zasobach baz i wyszukiwać informacje, aby w pełni wykorzystać potencjał platform Web of Science i InCites.


Biblioteka UZ oferowała dostęp testowy do bazy czasopism medycznych KARGER eJournal  -  Complete Collection 1998-2020. Prezentacja bazy Karger.

Dostęp testowy trwał od 09 kwietnia do 08 maja


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rekomenduje Platformę Universality jako narzędzie do kształcenia online: https://universality.io/?locale=pl. Universality to innowacyjna platforma, dzięki której w łatwy sposób można prowadzić zajęcia ze studentami, zamieszczać na niej własne materiały oraz oceniać pracę zdalną studentów. W tej chwili na platformie znaleźć można szereg zadań z IT, trwają prace nad bezpłatnym udostępnieniem materiałów z innych dziedzin. MNiSW zachęca wszystkich do publikowania na platformie własnych treści. Universality posiada funkcjonalność komunikatora tekstowego do rozmów ze studentami, planowane jest także szybkie uruchomienie trybu wideokonferencji. Aby w pełni korzystać z platformy, należy założyć własne konto na stronie Universality: https://universality.io/users/sign_in?locale=pl


Biblioteka Uniwersytecka testowała dostęp do ENCYCLOPEDIA OF THE BIBLE AND ITS RECEPTION jest to wyjątkowa publikacja encyklopedyczna, która omawia tematy biblijne i ich dziedzictwo przez pryzmat różnych religii i kultur. 

Dostęp testowy trwał od 02 marca do 31 marca.


Biblioteka Uniwersytecka testowała dostęp do pakietu czasopism z zakresu religii, teologii, filozofii i studiów żydowskich, wydawnictwa De Gruyter. Pakiet obejmował 41 czasopism. Lista czasopism.
Dostęp testowy trwał od 01 marca do 31 marca.


3 marca w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się pierwsze wydarzenie z cyklu „Dobrze Wiedzieć - uczymy marketingu” zorganizowane przez  Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz agencję marketingową Reprezentuj. 


28 lutego w Bibliotece Uniwersyteckiej po raz szósty odbył się Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, zorganizowany przez Instytut Filologii Polskiej (członków Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego), a także studentów i doktorantów. Przedsięwzięciu patronowali: Prorektor ds. Studenckich UZ, Dziekan Wydziału Humanistycznego UZ oraz Lubuski Urząd Wojewódzki.


30 stycznia gościem biblioteki był Antoni Dudek, dawny członek Rady Instytutu Pamięci Narodowej a obecnie profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.


Biblioteka Uniwersytecka testowała serwis Notoria OnLine. Serwis dostarcza danych o sprawozdaniach finansowych spółek notowanych na GPW, NewConect i Catalyst oraz danych  dotyczących obligacji i funduszy inwestycyjnych.
Dostęp testowy trwał od 25 stycznia do 28 lutego.


21 stycznia gościliśmy w bibliotece uczniów Liceum Ogólnokształcącego ze Zgorzelca w ramach projektu edukacyjnego "Historia vitae magistra est", realizowanego we współpracy z Instytutem Historii.


Biblioteka Uniwersytecka testowała kolekcję PsycTHERAPY
PsycTHERAPY- jest to unikalna kolekcja materiałów wideo z zakresu psychologii, wspierająca edukację kliniczną oraz edukację w zakresie poradnictwa psychologicznego. Wyprodukowana przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne (APA), kolekcja PsycTHERAPY oferuje dostęp do ponad 500 nagrań sesji terapeutycznych z wykorzystaniem najnowszych technik psychoterapii. PsycTHERAPY zapewnia lekarzom, doradcom, studentom i stażystom możliwość obserwacji rzeczywistych filmów z psychoterapii. Kolekcja ta obejmuje sprawdzone metody pokazujące typowe przeszkody napotykane podczas sesji terapeutycznych. Filmom wideo towarzyszą odpowiednie transkrypty. 

Kolekcja PsycTHERAPY uwzględnia praktykę ponad 140 znanych terapeutów i oferuje ponad 240 tematów psychoterapeutycznych, takich jak lęk przed uzależnieniem, fobie, problemy związane z relacjami i depresja. Tematy te są poruszane z wykorzystaniem różnych metod terapeutycznych, w tym zintegrowanej behawioralnej opieki zdrowotnej, terapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii akceptacji i zaangażowania.
Dostęp testowy trwał od 20 stycznia do 19 lutego.


20 stycznia - "Tutaj znajdziesz wszystko" projekt edukacyjny dla uczniów Szkoły Podstawowej w Górczynie.


W piątek 17 stycznia w Galerii Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się wernisaż wystawy OBRAZY Z UCZUĆ prof. Elżbiety Wernio reprezentującej wrocławskie środowisko artystyczne. Prof. Elżbieta Wernio jest scenografem, scenografem teatralnym, grafikiem, aranżerem przestrzeni wystawienniczych i wnętrz. Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Scenografii na Wydziale Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Autorka pokazała dokumentację projektów scenograficznych, plakaty autorskie do spektakli teatralnych, kostiumy i grafiki. Kurator wystawy dr Janina Wallis, starszy kustosz dyplomowany.
Wystawę można zwiedzać od 17.01 do 15.03.2020 r. Serdecznie zapraszamy.


15 stycznia - "Tutaj znajdziesz wszystko" - projekt edukacyjny dla najmłodszych z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej nr 22 w Zielonej Górze.


Biblioteka UZ testowała bazę Embase -  wszechstronną i wielozadaniową aktualną bazę danych biomedycznych, skupiającą się na farmakologii, toksykologii, kardiologii, onkologii oraz pozostałych naukach farmaceutycznych i badaniach klinicznych. Baza Embase indeksuje międzynarodową literaturę biomedyczną od 1947 r. do dnia dzisiejszego. Szczegółowe informacje o bazie.
Dostęp testowy trwał do 15 lutego.


Biblioteka UZ testowała bazę MLA International Bibliography with Full Text, która jest pełnotekstową wersją bazy bibliograficznej MLA International Bibliography. Baza jest wydawana przez Modern Language Association (MLA) i zawiera elektroniczną wersję bibliografii oraz zapewnia użytkownikom dostęp do pełnego tekstu do blisko 1.000 pełnotekstowych czasopism. Część bibliograficzna bazy sięga lat 1920-tych i zawiera ponad 2.8 miliona rekordów bibliograficznych. Tematyka bazy obejmuje: literaturę, języki współczesne, językoznawstwo, folklor, teorię literatury i krytykę literacką, sztukę dramatyczną jak również historyczne aspekty drukarstwa i działalności wydawniczej. MLA International Bibliography zawiera również informacje na temat retoryki i kompozycji, historii, teorii i praktyki nauki języka i literatury.
Dostęp testowy trwał do 14 grudnia.


Biblioteka UZ testowała bazę Environment Complete. Baza obejmuje następujące dziedziny: rolnictwo, ekosystemy, ekologię, energię, odnawialne źródła energii, zasoby naturalne, gospodarkę wodną, geografię, zanieczyszczenie środowiska i gospodarkę odpadami, technologie ochrony środowiska, prawo, politykę państwa, efekty społeczne, planowanie miast i wiele innych zagadnień. Environment Complete zawiera ponad 200 monografii pełnotekstowych, jak np.: Encyclopedia of World Environmental History (3 woluminy), Advances in Water Treatment & Environmental Management i inne.
Dostęp testowy trwał do 14 grudnia.


Biblioteka UZ testowała dostęp do bazy Sustainability Reference Center - jest to obszerna pełnotekstowa baza danych zawierająca informacje dotyczące zagadnień i wyzwań związanych w ochroną środowiska, naszego wpływu na zmiany klimatu i zrównoważonego rozwoju, który odpowiada na obecne potrzeby ludzi bez ograniczania przyszłym pokoleniom możliwości do zaspokojenia swoich potrzeb. Tematyka bazy obejmuje informacje z zakresu m.in.: społecznej odpowiedzialności biznesu, zarządzania środowiskowego (zarządzania proekologicznego), problemów i inicjatyw związanych z ochroną środowiska, ISO 14000, certyfikat systemu zarządzania środowiskiem i ochrony środowiska, systemu oceny wielokryterialnej budynków LEED ­(z ang. Leadership in Energy and Environmental Design), recyklingu, energii odnawialnej, ochrony zasobów, przedsiębiorczości społecznej, zrównoważonych praktyk biznesowych, redukcji odpadów.
Dostęp testowy trwał do 14 grudnia.


3 grudnia w bibliotece UZ odbyły się warsztaty edukacyjne pt. "M jak Marka". W programie wydarzenia:
            • „Czym jest marka i jak się ją tworzy” – wykład otwarty
            • „Jak zbudować markę krok po kroku” – warsztaty
Warsztaty edukacyjne poprowadziła Marta Jaskulska, praktyk marketingu i właścicielka agencji strategicznej Brand Logic. Szczegółowe informacje


Biblioteka testowała dostęp do pakietów czasopism Medical Library; Expert Review; Expert Opinions; Mental Health & Social Care; Psychology; Sport, Leisure & Tourism„User Guide”
Dostęp testowy trwał do 3 grudnia.


Biblioteka uniwersytecka testowała dostęp do bazy Academic Research Source. Jest to multidyscyplinarna baza danych, oferująca użytkownikom dostęp do zbioru ponad 180.000 książek elektronicznych oraz 5.000 pełnotekstowych czasopism. Tematyka bazy obejmuje między innymi: nauki medyczne, nauki przyrodnicze, psychologię, nauki humanistyczne, nauki stosowane, nauki społeczne, edukację, matematykę, pomoce w nauce języków, słowniki i leksykony, nauki polityczne, ochronę środowiska, prawo, krytykę literacką, biznes i ekonomię, chemię, informatykę, inżynierię. Baza zawiera ponad 350 polskich czasopism dostępnych w pełnym tekście z zakresu ekonomii, biznesu, rolnictwa, technologii, historii, nauk ścisłych, medycyny, nauk społecznych, humanistyki. Wyszukiwanie w bazie można prowadzić w osobnych podzbiorach, dostępnych pod poniższymi linkami:
  - Academic Research Source eJournals - czasopisma
  - Academic Research Source eBooks - książki elektroniczne
Dostęp testowy trwał  do 2 grudnia.


W dniach 22-24 listopada 2019 r. już po raz czwarty, na terenie województwa lubuskiego, odbył się „Weekendowy Szlak Naukowy”. Wśród partnerów wydarzenia była Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, do której zaprosiliśmy na spotkania i wystawy w piątek oraz w sobotę.

Piątek, 22.11.2019 r.,
Biblioteczny szlak naukowy. Projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych przygotowany przez Bibliotekę Uniwersytecką oraz Instytut Historii UZ z cyklu: „Historia magistra vitae est”. W jego ramach wykład popularnonaukowy „Początki Wikingów w Europie” wygłosił dr Maciej Lubik.
Warsztaty edukacyjne dla uczniów szkół z wykorzystaniem zasobów nowoczesnej biblioteki naukowej „Biblioteka - tu znajdziesz wszystko”. 
Wystawy:
* Nieskończona podróż. Wystawa malarstwa Stanisława Ryszarda Kortyki z okazji 50-lecia pracy twórczej profesora (galeria, parter)
* Festiwal Green Town of Jazz. Wystawa plakatów festiwalowych z lat 2004 -2019 oraz prac konkursowych z roku 2019. Okazją do wystawy jest 15-lecie Festiwalu Green Town of Jazz organizowanego przez Zielonogórskie Stowarzyszenie Jazzowe (wypożyczalnia, parter)
* Wędrówką jedną życie jest człowieka… Z Sulechowa do Sztokholmu wędrówka Olgi Tokarczuk (Mediateka, 1. piętro)
* Okruchy przeszłości. Historia niepodległości w drukach unikatowych. Wystawa uwidacznia wiek polskiej niepodległości poprzez prezentację druków ulotnych oraz przedwojennych albumów i dzieł polskich pisarzy z okresu międzywojnia (Czytelnia Zbiorów Specjalnych, 4. piętro)


18 listopada w Bibliotece UZ odbyło się otwarcie wystawy obrazów prof. Stanisława Ryszarda Kortyki pt. "Nieskończona podróż. Obrazy z lat 1980 - 2019. 50 lat pracy twórczej 1969 - 2019". Wystawa będzie czynna do 15 stycznia 2020. Serdecznie zapraszamy.


W dniu 12 listopada w Bibliotece UZ odbył się XV Green Town of Jazz, którego organizatorem było Zielonogórskie Stowarzyszenie Jazzowe. 


13 listopada 2019 r. w auli Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyły się obrady interdyscyplinarnej konferencji naukowej Ziemia Lubuska w latach 1950-1975 zorganizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Poznaniu wraz z Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział w Zielonej Górze.


25 października 2019 r. w Galerii Grafiki Biblioteki Sztuki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się wernisaż wystawy prof. Dariusza Kacy z Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Artysta zaprezentował prace z cyklu Modularne wszechświaty wykonane w technice linorytu. Wystawie towarzyszył wykład pt. „Myśli podczas wycinania matrycy”. Kuratorzy wystawy: dr Janina Wallis, starszy kustosz dyplomowany i prof. Andrzej Bobrowski. Wystawę można zwiedzać do 15.01.2020 r. Serdecznie zapraszamy.


Galeria Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego gościła wystawę Malarstwo Dyplomy 2019 z Zakładu Malarstwa Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wernisaż wystawy odbył się we wtorek 8 października. Kuratorzy wystawy: prof. Magdalena Gryska, dr Jarosław Jeschke, dr Janina Wallis, starszy kustosz dyplomowany. Wystawę można było zwiedzać od 30.09. do 22.10. 2019 r. 


Biblioteka testowała dostęp do czasopism elektronicznych z kolekcji medycznej wydawnictwa Thieme.
Lista testowanych tytułów.
Dostęp testowy trwał do 31 sierpnia.


Biblioteka UZ testowała dostęp do bazy JSTOR - elektronicznego pełnotekstowego archiwum wiodących czasopism naukowych, zarówno z nauk humanistycznych, społecznych oraz ścisłych.
Dostęp testowy trwał do 09 sierpnia.


Biblioteka Uniwersytecka testowała dostęp do Journal of Visualized Experiments (JoVE). Od 2006 roku JoVE wydało ponad 10.000+ publikacji, do których wizualizacje HD video zostały przygotowane w laboratoriach najlepszych instytucji badawczych (m.in. Harvard University, University of Oxford, University of Cambridge, Karolinska Institute etc.) i dostarczone online milionom naukowcom, nauczycielom oraz studentom w ponad 1.000+ instytucjach na całym świecie. JoVE znajduje się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji (poz. 7831), zdobywając 30 punktów z listy A. Video Journal to magazyn 13 sekcji mających na celu zwiększenie produktywności badań naukowych. Science Education to baza 8 sekcji przeznaczonych do pracy ze studentami podczas zajęć. 
Dostęp testowy trwał do 09 lipca.


Biblioteka Uniwersytecka w czerwcu testowała bazę Medicines Complete, która jest kolekcją elektronicznych publikacji wielu wydawców: Pharmaceutical Press, Royal Pharmaceutical Society of Great Britain (współ-wydawca British National Formulary), American Pharmacists Association (współ-wydawca Pharmaceutical Excipients), British Medical Association (współ-wydawca British National Formulary), National Prescribing Centre (wydawca MeReC Bulletin), American Society of Health-System Pharmacists (wydawca AHFS Drug Information. Kolekcja zawiera stale aktualizowane źródła informacji z dziedziny farmacji i farmakologii. Kolekcja przedstawia wszystkie zasoby na jednej wspólnej platformie jako zintegrowaną całość, jednocześnie pozwalając użytkownikom na dowolny wybór źródeł zgodnie z preferencjami. Narzędzie wyszukiwawcze dostępne na platformie pozwala na przeszukiwanie wielu tysięcy monografii farmakologicznych, umożliwiając dostęp do obiektywnej, potwierdzonej w badaniach klinicznych informacji.  
Dostęp testowy trwał do 24 czerwca.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego testowała dostęp do bazy Routledge Handbooks Online - nieocenionego źródła informacji, zapewniającego dostęp do publikacji wydawnictwa Routledge oraz CRC Press z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, edukacji, psychologii, inżynierii oraz budownictwa. Baza zawiera ponad 50 000 rozdziałów z ponad 1 800 publikacji przeznaczonych zarówno dla pracowników naukowych jak i studentów. 
Dostęp testowy trwał do 6 czerwca.


Elsevier i polskie konsorcjum szkół wyższych osiągnęły porozumienie dotyczące krajowej umowy licencyjnej zapewniającej dostęp do kluczowych badań naukowych, jednocześnie przybliżając cele Otwartego Dostępu w Polsce.
Nowa, podpisana 31 maja, trzyletnia licencja krajowa opiera się na dogłębnej analizie polskich wymogów w zakresie dostępu do badań, wyborów wydawniczych kraju oraz na skupieniu się na jakości badań. Umożliwia ona ponad 500 uniwersytetom i instytucjom badawczym w całym kraju dostęp do:
- Science Direct, wiodącej platformy Elsevier z recenzowaną literaturą naukową,
- SciVal, narzędzia do analizy osiągnięć naukowych,
- Scopus Elsevier, największej bibliograficznej bazy abstraktów oraz danych o cytowaniach recenzowanej literatury naukowej.

Licencja obejmuje 1819 czasopism, w tym 1638 czasopism bieżących z rocznikami od 1995 oraz 181 czasopism archiwalnych. Ponadto w zakres licencji wchodzi wszystkie 19 czasopism z grupy Cell (nowość w licencji krajowej od 2019 r.) oraz 4 czasopisma z grupy Lancet.
Z licencji zostało wyłączone 7 podkolekcji tematycznych wybranych na podstawie statystyk wykorzystania i kosztów.
Licencja krajowa Elsevier obejmuje także wybrane pakiety książek zakupione w latach 2015 i 2016: 1712 monografii z lat 2013 i 2014 oraz 803 wolumeny serii książkowych lub serii poradnikowych (handbooks) z lat 2011-2015.

Więcej informacji oraz katalogi dostępnych w licencji czasopism i książek – na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki


31 maja 2019 r. w Galerii Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się wernisaż wystawy prof. Jacka Szewczyka z Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Artysta zaprezentował prace z cyklu grafiki i rysunki. Wystawie towarzyszył wykład z prezentacją pt. „Inspiracje”. Kuratorzy wystawy: dr Janina Wallis, starszy kustosz dyplomowany i prof. Andrzej Bobrowski.
Wystawa czynna do 15 września 2019 r. Wystawę można zwiedzać w godz. 9.00 - 15.00. Serdecznie zapraszamy.


W piątek 17 maja 2019 r. w Galerii Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się wernisaż wystawy wykładowców Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Katedry Grafiki Artystycznej: Andrzeja Bobrowskiego, Krzysztofa Balcerowiaka, Stefana Ficnera, Jarosława Janasa, Doroty Jonkajtis, Kajetana Karczewskiego, Macieja Kuraka, Agnieszki Maćkowiak, Maryny Mazur, Witolda Modrzejewskiego, Grzegorza Nowickiego, Maxa Skorwidera, Piotra Szurka, Michała Tatarkiewicza i Radka Włodarskiego. Zaproszeni artyści przedstawili prace wykonane w różnych technikach graficznych w odwołaniu do twórczości awangardowej grupy Bunt (1918 - 1921).


XVI Ogónopolski Tydzień Bibliotek 8-15 maja 2019 r.
W dniach 8 - 15 maja Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprosiła do udziału w wydarzeniach przygotowanych z okazji tegorocznego Tygodnia Bibliotek. Jego XVI edycja przebiegła pod hasłem #biblioteka. Współczesne biblioteki, choć mocno zakorzenione w tradycji, nie boją się zmian, korzystają z nowoczesnych technologii, są otwarte na innowacje. Hasztag jest symbolem miejsca, jakie zajmują dziś biblioteki w świecie cyfrowym, jest znakiem zmian i nowych usług proponowanych użytkownikom.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego testowała dostęp do bazy MEDLINE®Complete - najobszerniejszej dostępnej bazy pełnotekstowych czasopism medycznych. Zapewnia dostęp do pełnych tekstów ponad 2.200 czasopism indeksowanych w MEDLINE.
MEDLINE Complete z archiwami artykułów pełnotekstowych począwszy od 1865 r. zapewnia dostęp do informacji medycznych z zakresu medycyny ogólnej, ochrony zdrowia, farmakologii, neurologii, biologii molekularnej, genetyki, genomiki, histologii, mikrobiologii i wielu innych dziedzin nauk medycznych. Baza indeksuje ponad 5.600 czasopism medycznych i biomedycznych według tezaurusa medycznego MeSH (Medical Subject Headings). MEDLINE®Complete zawiera 10 czasopism JAMA z 1-miesięcznym okresem karencji:  JAMA: Journal of the American Medical Association, JAMA Dermatology, JAMA Facial Plastic Surgery, JAMA Internal Medicine, JAMA Neurology, JAMA Ophthalmology, JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery, JAMA Pediatrics, JAMA Psychiatry, JAMA Surgery.
Dostęp testowy trwał do 30 kwietnia.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego testowała bazę DynaMed Plus -  jest to baza z zakresu medycyny opartej na dowodach, przeznaczoną dla uczelni medycznych, specjalistycznych bibliotek medycznych, szpitali, lekarzy i specjalistów pracujących w służbie zdrowia. Jest pomocą przy podejmowaniu decyzji klinicznych i zawiera obiektywne analizy sporządzane przez światowej klasy specjalistów i ekspertów, którzy dokonują systematycznych przeglądów wszystkich nowo opublikowanych artykułów i badań naukowych w celu zweryfikowania ich jakości, aby zapewnić dostęp do najbardziej aktualnych i wiarygodnych dowodów klinicznych. Zawartość bazy jest uaktualniana kilka razy dziennie. Baza jest dostępna na urządzeniach mobilnych i zawiera: opisy przypadków i rekomendacje, ilustracje i zdjęcia, wyselekcjonowaną zawartość Micromedex® Clinical Knowledge Suite, przeglądy ekspertów oraz specjalistyczną tematykę. DynaMed Plus umożliwia dostęp do tysięcy ilustracji i zdjęć dołączonych do opisów medycznych z możliwością ich przeszukiwania.
Dostęp testowy trwał do 30 kwietnia.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego testowała dostęp do największej na świecie kolekcji czasopism, e-booków, rozpraw, wiadomości, materiałów wideo i źródeł pierwotnych znajdującej się na platformie ProQuest One Academic.
ProQuest One Academic sklada się z czterech wielodyscyplinarnych baz: ProQuest Central (treści we wszystkich głównych obszarach tematycznych, w tym w biznesie, zdrowiu i medycynie, naukach społecznych, sztuce i naukach humanistycznych, edukacji, nauce, inżynierii i religii), Academic Complete (potężna baza e-booków), Academic Video Online (największa kolekcja filmów edukacyjnych przeznaczonych dla studentów, wykładowców i pracowników naukowych) i ProQuest Dissertations & Theses Global (największa cyfrowa kolekcja prac dyplomowych z 4 milionami rozpraw).
Dostęp testowy trwał do 19 kwietnia.


W piątek 12 kwietnia 2019 r. w Galerii Grafiki Biblioteki Sztuki UZ odbył się wernisaż wystawy Agnieszki Maćkowiak z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Autorka zaprezentowała cykl tematyczny "Pomiędzy" wykonany w technice linorytu. Wystawie towarzyszył wykład z prezentacją pt. „Pomiędzy – o odczuwaniu czasu” z panelem dyskusyjnym dla studentów. Kurator wystawy: dr Janina Wallis, starszy kustosz dyplomowany oraz prof. Andrzej Bobrowski.
Wystawę można zwiedzać do końca maja 2019 r. 


Więcej artykułów…

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl