Uniwersytet Zielonogórski 

Biblioteka Uniwersytecka testowała platformę książek elektronicznych ProQuest Ebook Central.
Platforma oferuje dostęp do ok. 800 000 tytułów książek z zakresu nauk społecznych, literatury i językoznawstwa, nauk ścisłych, medycyny i technologii.

Wejście do bazy wymaga logowania na stronie startowej bazy. Aby skorzystać z książek pełnotekstowych na platformie ProQuest Ebook Central należy stworzyć własne konto z loginem i hasłem, korzystając z przycisku Join Ebook Central.

Dostęp testowy trwał do 30 czerwca 2016 r.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl