Uniwersytet Zielonogórski 

15 września 2016 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej biblioteki odbyła się konferencja dotycząca konsultacji społecznych projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W konferencji wzięli udział Władysław Dajczak, Wojewoda Lubuski oraz Adam Hamryszczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl