Uniwersytet Zielonogórski 

21 września 2016 roku w auli Biblioteki odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością oraz z „układu ryzyka” w polskiej i międzynarodowej perspektywie.
Konferencję zorganizowała Katedra Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii. Patronat nad konferencją objęli JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński oraz Zastępca Prezydenta Miasta Zielona Góra mgr Wioleta Haręźlak.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl