Uniwersytet Zielonogórski 


5 października 2016 roku o godz. 11:00 w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się spotkanie promocyjne nowego czasopisma Antea - Studenckie Zeszyty Naukowe i Artystyczne.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl