Uniwersytet Zielonogórski 

11 października 2016 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej odbyło się Sympozjum i promocja antologii poetyckiej „Zieleni się drzewo pokoju. Poezja europejska w intencji powszechnej zgody”
z udziałem redaktorów antologii: Aleksandry Sołtysiak i Konrada Sutarskiego oraz prof. dra hab. inż. Andrzeja Pieczyńskiego, Prorektora ds. Rozwoju UZ, prof. dra hab. Jarosława Macały, prof. dr hab. Małgorzaty Mikołajczak, prof. dra hab. Andrzeja Tuchowskiego.
Sympozjum uświetnił koncert pieśni w wykonaniu: Bogumiła Tarasiewicz – mezzosopran, Jakub Kotowski – skrzypce, Bartłomiej Stankowiak – fortepian.
Koncert odbył się w Galerii Sztuki Biblioteki UZ. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa prac studentów malarstwa Instytutu Sztuk Wizualnych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego „Dyplomy 2016”, kurator prof. Stanisław R. Kortyka.

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl