Uniwersytet Zielonogórski 

26 stycznia 2018 r. w  Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się seminarium pt. "Metodyka TRIZ – droga do innowacyjnych rozwiązań".
Seminarium  zorganizowane zostało  przez Bibliotekę Uniwersytecką - Regionalny Ośrodek Informacji Normalizacyjnej i Patentowej, Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii oraz Novismo Spółka z o.o.


W czwartek 18 stycznia w Bibliotece Uniwersyteckiej odbył się wykład prof. zw. dr. hab. Mirosława Pawlaka, rektora PWSZ w Koninie pt: “Individual differences in the foreign language classroom: From theory to practice”.


13 stycznia 2018 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się spotkanie jubileuszowe z okazji 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Organizatorem uroczystości dla bibliotekarzy z całego województwa lubuskiego był Zarząd Okręgu SBP, Zarząd Oddziału SBP oraz Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego.


19 grudnia 2017 roku Biblioteka Uniwersytecka gościła uczniów szkoły podstawowej w ramach projektu Koła Doktorantów Literaturoznawców UZ pt. "Jak dorosnę, będę studentem UZ". Celem projektu była prezentacja Uczelni oraz Biblioteki Uniwersyteckiej w kontekście rozwijania zainteresowań i umiejętności studentów. Spotkanie miało zachęcić uczniów do aktywności intelektualnej, która w przyszłości pozwoli im podjąć studia na UZ.


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 14 grudnia 2017 r. zorganizowała w Bibliotece Uniwersyteckiej szkolenie z programu Erasmus. Kurs dedykowany był szkołom i organizacjom pozarządowym.


13 grudnia 2017 roku w auli Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się rozstrzygnięcie konkursu poetyckiego pt. "Toaletowe wspomnienie" zorganizowanego przez Koło Naukowe Doktorantów Literaturoznawców UZ oraz studentów specjalności pisanie kreatywne.


12 grudnia w Bibliotece Uniwersyteckiej Instytut Filologii Germańskiej rozpoczął cykl wykładów mających na celu odkrywanie języka i kultury naszego zachodniego sąsiada. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Następne wykłady odbędą się w terminach: 1.02.2018 r. oraz 15.03.2018 r.


Studenci I roku kierunku Historia oraz Europeistyka i Stosunki Transgraniczne 7 grudnia br. byli gośćmi Działu Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej. Prezentacja dotyczyła pięciu wieków sztuki oprawy książek oraz najcenniejszych eksponatów ze zbiorów specjalnych.


Biblioteka Uniwersytecka testowała dostęp do narzędzia InCites Benchamarking & Analytics na platformie Web of Science.
Szczegółowe informacje w broszurze oraz na stronie internetowej kompendium wiedzy.
Dostęp trwał do 6 grudnia 2017.


6 grudnia Biblioteka Uniwersytecka gościła Romana Wojciechowskiego - dyrektora Sopoteki - filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Wybickiego w Sopocie. Panu dyrektorowi towarzyszył dr Dawid Kotlarek – kierownik Działu Badań, Analiz i Metodyki Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki im. C. Norwida w Zielonej Górze. Goście zwiedzili bibliotekę zatrzymując się na dłużej w Dziale Zbiorów Specjalnych.


"Pokonać bariery poprzez wspólne działanie" - 5 grudnia w Bibliotece Uniwersyteckiej rozpoczęły się obchody "Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych".
Wydarzenie otworzyła Wystawa Prac Plastycznych Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”, zorganizowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Bibliotekę UZ.
Oddział Lubuski zaprezentował prace, które zwyciężyły w XIV edycji Konkursu, a także prace nadesłane do siedziby Oddziału w Zielonej Górze w związku jubileuszową, XV edycją Konkursu.


W dniach 1 - 2 grudnia w Bibliotece Uniwersyteckiej odbył się Zjazd Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego


Dnia 29 listopada w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się III Seminarium Metodologiczne dedykowane pamięci Profesora Edwarda Hajduka zorganizowane przez Zakład Metodologii Badań Społecznych.


27 listopada br. w auli Biblioteki Uniwersyteckiej odbyła się prezentacja bazy wiedzy Omega Psir dla uczelni wyższych z udziałem twórców oprogramowania – profesora Henryka Rybińskiego oraz doktora Łukasza Skoniecznego z Politechniki Warszawskiej.
Baza ma charakter integrujący wiedzę dotyczącą działalności naukowej uczelni. Sumuje dorobek naukowy poszczególnych pracowników, zespołów, instytutów oraz wydziałów. Ułatwia sprawozdawczość wewnętrzną i zewnętrzną; zawarte w niej dane są spójne z wymaganiami ministerialnego Systemu Informacji o Nauce POL-on oraz modułami sprawozdawczymi Polskiej Bibliografii Naukowej, a także wymaganiami Ogólnopolskiego Repozytorium Prac Dyplomowych.


22 listopada studenci Wydziału Prawa wysłuchali w Bibliotece Uniwersyteckiej wykładu prof. dra Uwe Schefflera z Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Wykład był częścią projektu Sztuka a prawo karne i towarzyszył wystawie prezentującej aspekty zetknięcia sztuki z prawem karnym na przykładzie ilustrowanych i omówionych kazusów - sztuki, wolności, kradzieży, fałszerstwa, znieważenia, bluźnierstwa, zagrożenia państwa, gloryfikowania przemocy, uszkodzenia rzeczy, pornografii, znęcania się nad zwierzętami. Zagadnienia te są przedmiotem wieloletnich badań katedry prof. dra Uwe Schefflera i od ponad dziesięciu lat stanowią temat jego wykładów.


Spotkanie autorskie z Justyną Sobolewską
21 listopada 2017 roku odbyło się w sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego spotkanie autorskie z Justyną Sobolewską, dziennikarką tygodnika „Polityka”, krytyczką literacką, jurorką m. in. konkursu Literackiej Nagrody Europy Środkowej „Angelus” oraz Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius”. Dyskusja toczyła się wokół jej najnowszej publikacji pt. „Książka o czytaniu”. Poruszane tematy związane były również ze zjawiskami w najnowszej literaturze polskiej. Spotkanie prowadziły: Mirosława Szott, Malwina Kozłowska oraz Marika Badacz.


Studenci II roku filologii germańskiej 8 listopada br. wzięli udział w prezentacji przygotowanej przez pracowników Działu Zbiorów Specjalnych dotyczącej kolekcji regionalnej. Wykład był poświęcony historii Ziemi Lubuskiej.


Galeria Grafiki Biblioteki Sztuki Uniwersytetu Zielonogórskiego miała zaszczyt gościć Simonę Drdákovą i dr hab. Marka Sibinskýego, artystów z Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Ostrawskiego w Czechach. Simona Drdákova zaprezentowała prace z cyklu Borderlands. Wystawie towarzyszył wykład dr hab. Marka Sibinskýego pt. "Czeska serigrafia, twórczość Eduarda Owčacka Projekt ISSO (międzynarodowe sympozjum serigrafii w Ostrawie)".
Kuratorką wystawy była dr Janina Wallis, kustosz dyplomowany, przy współpracy mgr inż. Małgorzaty Sawickiej.
Wernisaż wystawy odbył się w piątek 27 października 2017 r.  Wykład doc. Marka Sibinskýego odbył się o godz. 11.30 zaraz po otwarciu wystawy.
Wystawę można zwiedzać od 27.10.2017 r. do 15.01.2018 r. Serdecznie zapraszamy.


27 października Regionalny Ośrodek Informacji Normalizacyjnej i Patentowej zaprosił pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu na spotkanie pt. „Narzędzia informacji patentowej oraz strategia prowadzenia badań stanu techniki w patentowych bazach danych”. Spotkanie obejmowało wykład i warsztaty szkoleniowe. Uczestnicy dowiedzieli się m.in.: • co to jest informacja patentowa • jak efektywnie prowadzić wyszukiwania stanu techniki • poznali wiarygodne, ogólnodostępne, bezpłatne źródła danych patentowych • zidentyfikowali korzyści, jakie można odnieść z eksploracji zasobów informacji patentowej • przećwiczyli przykładowe strategie i sposoby wyszukiwań w patentowych bazach danych. Więcej informacji


W Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego w ramach trwającego od 23 do 29 października 2017 Tygodnia Open Access odbył się wykład i prezentacja pt. „Wiedza dla wszystkich. Zasoby Open Access jako źródło informacji naukowej” (Marta Czajkowska, Beata Mirkiewicz).
Wykład opowiadał m.in. o tym:
-        czym jest i po co powstał ruch Open Access;
-        jakie są najważniejsze deklaracje, inicjatywy i przedsięwzięcia ruchu;
-        gdzie i jak skutecznie szukać wartościowych otwartych zasobów nauki.
Wykład odbył się 26 października w sali konferencyjnej biblioteki  uniwersyteckiej.


W dniach 24 - 26.10. 2017 odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Europa Środkowo–Wschodnia: ideologia, historia a społeczeństwo”. Konferencja miała na celu wymianę doświadczenia naukowego oraz prezentację stanu badań dotyczących procesów transformacji jakie dokonały się w społeczeństwach tych regionów po transformacji ustrojowej w latach 1989 -1991.
W Bibliotece Uniwersyteckiej obrady odbyły się w dniu 26.10.2017 w sali seminaryjnej na II piętrze.


W dniu 25 października 2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się spotkanie autorskie połączone z promocją książki dr Krystiana Sai z Instytutu Filologii Polskiej UZ pod tytułem "Wampir w świecie antropii. Kognitywizm subsymboliczny w literaturoznawstwie (2017)". Spotkanie poprowadziła Pani dr Kamila Gieba z Instytutu Filologii Polskiej UZ.


W piątek 20 października 2017 r. w Galerii Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się otwarcie wystawy prof. Jana Pamuły z Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Artysta zaprezentował prace z cyklu Grafika cyfrowa i analogowa. Wystawie towarzyszył wykład pt. „Grafika komputerowa - wybrane problemy i doświadczenia osobiste”. Profesor Jan Pamuła pełnił funkcję Prezesa Stowarzyszenia Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie.
Kuratorką wystawy byla dr Janina Wallis, kustosz dyplomowany.
Wystawę można zwiedzać w terminie od 20.10.2017 do 31.01.2018 r.


17 października 2017 r. w auli Biblioteki Uniwersyteckiej odbyło się czytanie "Tancerza Mecenasa Kraykowskiego" Witolda Gombrowicza oraz spotkanie z udziałem reżysera Jacka Bunscha oraz aktorów: Tatiany Kołodziejskiej, Joanny Świrskiej, Lecha Mackiewicza, Jamesa Malcolma.

Tancerz mecenasa Kraykowskiego" to jedno z pierwszych opowiadań Gombrowicza zamieszczonych w „Pamiętniku z okresu dojrzewania”. Jest to szczególne wydarzenie, ponieważ teksty Witolda Gombrowicza rzadko goszczą na  scenie naszego teatru.


W Bibliotece Uniwersyteckiej 13 października 2017 r. rozpoczęła się trzydniowa międzynarodowa konferencja naukowa  poświęcona 500-leciu reformacji pt. "Reformation - zwischen Gewinn und Verlust,  Retrospektive – Revision - Redefinition/Reformacja - spór o dziedzictwo. Retrospektywa – Rewizja - Redefinicja".


6 października Biblioteka Uniwersytecka gościła grupę pierwszych magistrantów kierunku Historia studiujących w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Uczestnicy spotkania zwiedzili bibliotekę i wzięli udział w prezentacji najcenniejszych zabytków Działu Zbiorów Specjalnych.


28 września bieżącego roku w Galerii Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego przy al. Wojska Polskiego 71 odbyło się otwarcie wystawy Malarstwo Dyplomy 2017. Była to już III edycja. Dyplomy zostały zrealizowane w Zakładzie Malarstwa Instytutu Sztuk Wizualnych UZ, w pracowniach prowadzonych przez prof. Stanisława R. Kortykę, dr hab. Magdalenę Gryskę, prof. UZ i dr hab. Normana Smużniaka, prof. UZ.
Kurator wystawy prof. Stanisław R. Kortyka. Współpraca dr Janina Wallis, kustosz dyplomowany.


W dniach 13 - 15 września w Bibliotece UZ odbyła się konferencja pt. 'Recepcja antycznych wzorców i idei politycznych w kulturze nowożytnej Europy do końca XX w. '


Na świecie w gry komputerowe gra prawie 1,3 mln ludzi. Jest to jedna z najszybciej rozwijających się branży rynku technologicznego.
W dniu 11.09.2017 w sali konferencyjnej BU odbyła się obrona pracy dyplomowej Małgorzaty Paluch, studentki II r. II st. Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych w Instytucie Sztuk Wizualnych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Praca dyplomowa pod kierownictwem dr Piotra Czecha w pracowni projektowania graficznego.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego testowała dostęp do pakietu SSH (Social Sciences & Humanities) oraz ST (Science & Technology) czasopism Taylor & Francis. Publikacje zawarte w czasopismach obejmują tematycznie wszystkie dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, matematycznych, inżynieryjnych oraz technicznych.
Dostęp testowy trwał do 19.07.2017 r.


W miesiącu czerwcu Biblioteka UZ testowała bazę oaFindr - która jest wyszukiwarką recenzowanych artykułów open access (w formie green, gold lub hybrid) opublikowanych w czasopismach naukowych na całym świecie, w dowolnym języku.  Baza umożliwia dostęp do kolekcji 25 milionów artykułów peer-reviewed opublikowanych w formacie open access.
Dostęp testowy trwał do 30.06.2017 r.


Biblioteka Uniwersytecka testowała dostęp do De Gruyter Publishers. Wydawnictwo oferuje ponad 900 czasopism obejmujących wszystkie dziedziny badań naukowych.
Dostęp testowy trwał do 30.06.2017 r.


Biblioteka UZ oferowała dostęp testowy do bazy IEEE Xplore zawierającej wydawnictwa IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) oraz IET (Institution of Engineering and Technology), która zapewnia dostęp do ponad 2 milionów pełnotekstowych artykułów z czasopism i materiałów konferencyjnych, co stanowi prawie jedną trzecią wydawanych na całym świecie publikacji z dziedziny lotnictwa, informatyki i telekomunikacji, inżynierii biomedycznej, energetyki i elektroniki użytkowej.

Dostęp testowy trwał do 29.06.2017 r.


22 czerwca 2017 r. odwiedzili nas pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Kijowie. Goście obejrzeli wystawę o sztuce opraw książkowych a także inne cymelia ze Zbiorów Specjalnych.


W dniu 21 czerwca 2017 r. Biblioteka Uniwersytecka gościła 70 bibliotekarzy z Bibliotek Wydziałowych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Goście zwiedzili Bibliotekę, wzięli udział w wykładzie i prezentacji na temat Zbiorów Specjalnych oraz obejrzeli ciekawe materiały zgromadzone w dziale: starodruki, dawne grafiki i kartografię.


Biblioteka Uniwersytecka testowała bazę MEDLINE Complete. Jest to najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowych czasopism medycznych. Zapewnia zdalny dostęp do ponad 2.500 czasopism indeksowanych w MEDLINE, z których ponad 1.400 nie jest dostępnych w bazach Academic Search Complete i Health Source, a 1.100 czasopism w MEDLINE with Full Text.
Dostęp testowy trwał do 15.06.2017 r.


W czerwcu 2017 r. odbył się test bazy eBook Clinical Collection, która zawiera ponad 2.990 książek elektronicznych z różnych specjalności medycznych: biomedycyny, pielęgniarstwa, chirurgii, pediatrii, farmakologii, praktyki lekarskiej i ochrony zdrowia. Wszystkie książki w kolekcji zostały wydane w ostatnich latach. Starsze wydania są na bieżąco zastępowane nowszymi tak, aby użytkownicy mieli dostęp do najbardziej aktualnych treści.
Dostęp testowy trwał do 15.06.2017 r.


Biblioteka UZ testowała bazę Building Types Online. Baza jest znakomitym narzędziem dla osób zajmujących się projektowaniem. Składa się z ponad 750 studiów przypadków i ponad 100 artykułów na temat konkretnych aspektów projektu budowlanego. Zawiera ok. 1800 zdjęć i 3500 planów. Oferuje -  dużą międzynarodową kolekcję współczesnych budynków, mieszkań i biur: muzeów, szkół i innych typów budynków,  koncentruje się na planach pięter i segmentowych rysunkach w niezrównanej jakości, znaczna część rysunków oparta na rysunkach wektorowych,  teksty autorstwa wybitnych twórców, analizują kontekst typu budynku lub wyjaśniają szczegółowe aspekty planowania i projektowania, takie jak oświetlenie, akustykę, urbanistykę lub obieg.
Dostęp testowy trwał do 09.06.2017 r.


W dniach 13-14.06.2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się szkolenie "Inżynier - lider zespołu" zorganizowane przez Parlament Studencki Uniwersytetu Zielonogórskiego i Forum Uczelni Technicznych.


W dniach 8 - 9 czerwca 2017 r.  w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się konferencja "Estetyka językowa w komunikowaniu". Konferencję zorganizował Zakład Komunikacji Językowej IFP na Uniwersytecie Zielonogórskim. Została objęta patronatem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.


W dniach 06 - 07.06.2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: WSPÓŁCZESNE DYSKURSY EDUKACYJNE, Wiedza wspólna w edukacji. Celem konferencji była prezentacja opinii, badań i wymiana poglądów dotyczących miejsca, struktury oraz znaczenia wiedzy wspólnej o edukacji.


W poniedziałek 5 czerwca 2017 r. w Galerii Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się wernisaż wystawy prof. Ewy Zawadzkiej z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.  Artystka zaprezentowała malarstwo i fotografię z cyklu „Materia ciszy”. Kuratorką wystawy była dr Janina Wallis, przy współpracy inż. Małgorzaty Sawickiej. Wystawę można zwiedzać od 5 czerwca do 30 września 2017. 


FESTIWAL NAUKI Z UZ dookoła świata odbył się 4-5 czerwca 2017 r.
Program


30 maja 2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się prezentacja i szkolenie z wykorzystania serwisu EMIS. Szkolenie poprowadziła Pani Agata Alsad z Euromoney Institutional Investor Company. Baza EMIS oferuje dostęp do ponad kilkuset krajowych i międzynarodowych źródeł informacji dotyczących Polski oraz innych państw (zaliczanych do tzw. rynków wschodzących). Zawiera przede wszystkim informacje ekonomiczne, finansowe, polityczne i prawne.


W piątek 26 maja 2017 r. w Galerii Grafiki Biblioteki Sztuki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się wernisaż wystawy dr Pawła Kwiatkowskiego z Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Artysta zaprezentował prace z cyklu Movement wykonane w łączonych technikach graficznych. Wystawie towarzyszył wykład: Metody druku anastatycznego na podstawie wybranych przykładów własnej twórczości. Kuratorką wystawy była dr Janina Wallis.
Wystawę będzie można zwiedzać w dniach 26 maja - 30 czerwca 2017 r.


W dniu 25 maja 2017r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się konferencja naukowa "Wartości językowe i kulturowe obecne w czasopiśmiennictwie polskim do roku 1989" zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej.


18 i 19 maja w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyły się Dni Otwartych Funduszy Unijnych 2017. Dla naszych gości przygotowano szereg propozycji.


W dniu 18.05.2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbył się wykład "Praca w Internecie z popularnymi narzędziami do publikacji i reklamy, umiejętności miękkie i komunikacja oraz podstawowe narzędzia biznesowe". Spotkanie zorganizował Parlament Studencki. 


Biblioteka Uniwersytecka testowała dostęp do bazy Taylor and Francis eBooks , która posiada w swojej ofercie ogromny wybór tytułów z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.
Dostęp testowy trwał do 19.05.2017 r.


Biblioteka Uniwersytecka testowała platformę ebookową CRCnetBase.
Platforma oferuje 40 gotowych kolekcji tematycznych zawierających ogromny wybór kompendiów, monografii oraz publikacji naukowych z obszaru nauki, technologii, inżynierii i medycyny wydanych przez CRC Press.
Dostęp testowy trwał do 17.05.2017 r.


16-17 maja 2017 w Bibliotece UZ odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Dobre Połączenia - Nauki społeczne a podzielone wspólnoty. Głównym celem konferencji była dyskusja na temat roli nauk społecznych w sytuacji narastających podziałów cywilizacyjnych, kulturowych, politycznych, religijnych, społecznych i ekonomicznych


Tydzień Bibliotek 8-15 maja 2017 r.

Biblioteka Oczywiście!
Wystawy i projekty


Pogodna biel dobrego samopoczucia – 11 maja odbyło się spotkanie z Pauliną Korzeniewską, poetką która otrzymała Nagrodę Główną  w tegorocznej edycji Lubuskiego Wawrzynu Literackiego za tomik "Pogodna  biel  dobrego  samopoczucia" wydany przez Dom Literatury w Łodzi. Bohaterem jej wierszy jest mężczyzna i to z jego perspektywy poznajemy rzeczywistość. Ale męskość jest tu projektem (przede  wszystkim  językowym). Autorka szuka zawzięcie granic – nie tylko tych, które przebiegają na linii kobiecość-męskość, ale też tych, które wyznaczają limes  między językiem a ciałem oraz językiem a rzeczywistością. 


Normalizacja? Oczywiście!  - Jakie korzyści odnosimy z normalizacji w naszym codziennym życiu? Jaka jest rola norm w gospodarce, w administracji, w funkcjonowaniu firmy?  Jak wyglądałby współczesny świat... bez normalizacji?  10 maja odbyło się spotkanie pt.  Normalizacja  –  nie  tylko  dla  inżynierów, które  poprowadził  dr  inż. Zygmunt Niechoda, doradca Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.


Labirynt sztuki - Labirynt jest symbolem wędrówki, poszukiwania, emocjonującej drogi, która pozwala na odkrywanie tajemnic i zagadek skrytych przed wędrującymi. Labirynt to także budowla o skomplikowanym układzie wnętrza, liczby sal i korytarzy. Do takiego labiryntu zaprosiliśmy wszystkich, którzy byli gotowi poznać  sztukę oraz odkryć jej tajemnice. W programie było m. in.  zwiedzanie pracowni oraz galerii sztuk artystycznych: Galerii Grafiki Biblioteki Sztuki, a także galerii Instytutu Sztuk Wizualnych - na dole, Efka, aj aj, PWW.


V wieków sztuki oprawy książek - zabytkowe eksponaty ze zbiorów specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej                    
Zaprezentowane zostały różne przykłady dawnych i współczesnych opraw książki - od drewnianych do papierowych, począwszy od XVI aż po wiek XXI. Książki zgromadzone na wystawie obrazowały różne style introligatorstwa w zależności od epoki i kraju, w którym zostały wytworzone. Książki, tak jak i ludzie, przechodziły różne koleje losu, co obrazuje stan ich zachowania. Spotkanie odbyło się w poniedziałek, 8 maja, w Czytelni Zbiorów Specjalnych.


W dniach: 8 – 15 maja trwa Tydzień Bibliotek. Tegoroczna XIV edycja odbywa się pod hasłem Biblioteka. Oczywiście!
8 maja to Dzień Bibliotekarza – święto zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich obchodzone od 1985 roku. Wczoraj w bibliotece odbyło się spotkanie prof. dr. hab. Giorgi Melikidze, Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą z bibliotekarzami.


Miasta hiszpańskie na liście UNESCO – wystawa przygotowana przez Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego i Biuro Radcy ds. Turystyki Ambasady Królestwa Hiszpanii w Polsce. Wystawa była czynna do 8 maja.


W 2017 roku wypełnialiśmy anonimowo ankietę "NAPISZ, CO O NAS SĄDZISZ", której celem była ocena jakości usług Biblioteki UZ. Akcja była częścią ogólnopolskiego projektu badania satysfakcji użytkowników szkół wyższych.
Ankieta była dostępna od 27 lutego do 30 kwietnia 2017 r.


W dniu 27 kwietnia 2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się seminarium naukowe "Głos mamy jeden na całe życie - zaburzenia emisji głosu jako problem społeczny". Seminarium zorganizowane było z okazji Światowego Dnia Głosu obchodzonego corocznie 16 kwietnia. Zaproszeni goście – lekarze, logopedzi, pedagodzy – dyskutowali nad najnowszymi wynikami badań dotyczącymi emisji i higieny głosu.


Oryginał jest tylko jeden. Piractwo to buractwo. Tworzę więc będę… To przykłady myśli, które można było odnaleźć na wystawie plakatów przygotowanej przez Regionalny Ośrodek Informacji Normalizacyjnej i Patentowej. Eksponowane prace pochodziły ze zbiorów Urzędu Patentowego RP i zostały nagrodzone w konkursach na plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej. Wystawa prezentowana była w strefie wolnego dostępu na I piętrze.


W dniach 25-26 kwietnia 2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się II konferencja z cyklu: "¿Adónde vas, España? Przemiany polityczne w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej na przełomie XX i XXI wieku" zorganizowana przez Zakład Stosunków Międzynarodowych oraz Zakład Teorii i Metodologii Badań Politologicznych Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.


W dniach 25.04 - 08.05.2017r. w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego można było obejrzeć wystawę "Miasta hiszpańskie na liście UNESCO", udostępnioną w ramach ogólnopolskiej konferencji naukowej "¿Adónde vas, España? Przemiany polityczne w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej na przełomie XX i XXI wieku", organizowanej przez Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wystawa została przygotowana przez Biuro Radcy ds. Turystyki Ambasady Królestwa Hiszpanii w Polsce.


W dniach: 24 kwietnia - 15 maja 2017 odbyła się akcja Staniki dla Afryki, która była częścią projektu Leczymy z Misją. Jej celem była zbiórka bielizny i artykułów higienicznych dla potrzebujących w Afryce. Wszystkie zebrane artykuły zostały przekazane fundacji Harambee Polska, skąd trafią do szpitali misyjnych w Kenii. Zbiórka odbywała się w trzech miejscach na terenie  Uniwersytetu Zielonogórskiego: w budynku A-2 przy ul. Szafrana 2, w budynku A-16 przy al. Wojska Polskiego 69 i w Bibliotece UZ przy al. Wojska Polskiego 71.


19 kwietnia 2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się debata ekspercka "Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w województwie lubuskim - stan obecny i perspektywy”. W trakcie spotkania zostały zaprezentowane wyniki badań ankietowych na temat problemów zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży w województwie lubuskim. Debata połączona była z  uroczystym rozstrzygnięciem konkursu dla lubuskich mediów.


W poniedziałek 10 kwietnia 2017 r. w Galerii Biblioteki Uniwersyteckiej odbył się wernisaż wystawy malarstwa Cezarego Bednarczyka. Autor wystawił obszerny cykl obrazów zatytułowanych „Portrety”. Niespełna dwa lata po uzyskaniu dyplomu z malarstwa (2015) w Instytucie Sztuk Wizualnych w pracowni prof. Stanisława R. Kortyki i asystenta mgr Jarka Jeschke mieliśmy okazję zobaczyć kontynuację zainteresowań artysty portretem jako głównym tematem jego obrazów. Cezary Bednarczyk jest związany z Instytutem Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest asystentem w Pracowni Rysunku i Intermediów prowadzonej przez dr hab. Radosława Czarkowskiego, prof. UZ.


W dniu 7 kwietnia 2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się seminarium naukowe "Dziecięcy mutyzm wybiórczy - moda, epidemia czy błąd diagnostyczny?". Termin „mutyzm” oznacza brak mowy mimo, że jej aparat wykonawczy jest prawidłowo zbudowany i działa poprawnie.


W dniu 3 kwietnia 2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się konferencja naukowa " Kultura nie tylko literacka. W kręgu myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II".


29 marca w sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się spotkanie naukowe pt. „Wykorzystanie zasobów cyfrowych w efektywnym publikowaniu prac naukowych” zorganizowane przez Oddział Lubuski Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland oraz Bibliotekę Uniwersytetu Zielonogórskiego.  Spotkanie naukowe skierowane było do studentów, studentów studiów doktoranckich, pracowników naukowo-dydaktycznych oraz lekarzy Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego w Zielonej Górze.


W dniach 23 - 24 marca 2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się Ogólnopolska Doktorancka Konferencja Naukowa "Pomiędzy zdrowiem a chorobą", która organizowana była przez Zakład Metodologii Badań Społecznych oraz Doktoranckie Koło Socjologii Zdrowia, Choroby i Medycyny.


24 marca 2017 r. w Galerii Grafiki Biblioteki Sztuki UZ  przy ul. Wiśniowej 10 odbył się wernisaż wystawy czeskiej artystki Ivy Krupicovej związanej z Katedrą Grafiki i Rysunku Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Ostrawskiego. Autorka zaprezentowała prace z cyklu "Małe światy". Wystawie towarzyszył wykład Ivy Krupicovej "Referat Odautorski". Wystawę można zwiedzać od 24.03 do 24.04.2017 r. Serdecznie zapraszamy.


22 marca 2017 r. Biblioteka Uniwersytecka wraz z Instytutem Historii była organizatorem spotkania z licealistami z Międzyrzecza. Goście mieli okazję zwiedzić Bibliotekę oraz Dział Zbiorów Specjalnych gdzie pokazano najcenniejsze i najstarsze książki ze zbiorów biblioteki, pierwodruki, książki bibliofilskie o pięknej szacie graficznej. Uczniowie obejrzeli prezentację dotyczącą zbiorów ikonograficznych w bibliotece, przedstawiającą dzieła artystów plastyków i zasoby grafiki dawnej. Konserwator książki zaprezentował metody pracy dotyczące zachowania dobrego stanu zabytkowych książek. Licealiści otrzymali także na pamiątkę pocztówki przedstawiające dawne mapy w naszych zbiorach.


17 marca 2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się nietypowa lekcja języka angielskiego. Projekt lekcji był pomysłem Natalii Hoszman oraz jej kolegów i koleżanek anglistów z Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie. Został zrealizowany przez Instytut Neofilologii UZ. W lekcji wzięło udział 28 uczniów szkoły ze Świebodzina oraz 15 studentów II i III roku filologii angielskiej UZ.


Biblioteka Uniwersytecka testowała dostęp do Academic Complete – kolekcji książek na platformie Ebook Central.
Każde wejście do bazy wymagało logowania (Sign In) na stronie startowej bazy. Użytkownik musiał stworzyć swoje konto (Join Ebook Central) z loginem i hasłem by w pełni skorzystać ze wszystkich funkcjonalności (jak półka z książkami, zapisywanie artykułów, etc). Takie konto mogło być utworzone w obrębie adresów IP Biblioteki UZ.

Dostęp testowy trwał do 24.04.2017 r.


Biblioteka Uniwersytecka testowała dostęp do platformy Wiley Spectra Lab. To skuteczne narzędzie do identyfikacji w nowoczesnym laboratorium pomaga w identyfikacji nieznanych związków za pomocą technik: GC-MS, FT-IR, Ramana ATR-IR, UV-Vis i C-NMR, H-NMR, X-NMR. Wiley Spectra Lab znajduje zastosowanie w laboratoriach i centrach naukowo- badawczych specjalizujących się w wielu dziedzinach od medycyny poprzez farmację, chemię, biologię, badania żywności, monitorowanie środowiska, rolnictwo, górnictwo, sądownictwo i kryminologia po toksykologię.

Dostęp testowy trwał do 20.04.2017 r.


W środę, 15 marca 2017 r. w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się Dzień Fulbrighta - wydarzenie promujące ofertę stypendialną Polsko -  Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, która przyznaje stypendia dla studentów i naukowców na wyjazdy do USA.  Wydarzenie to związane było z tegorocznym otwarciem konkursów do programów stypendialnych. Program Fulbrighta jest jednym z największych programów wymiany naukowej pomiędzy USA a innymi krajami, w tym Polską. W Polsce Program działa od 1959 roku, a liczba polskich absolwentów przekracza 2000 osób.


14 marca 2017 r.  Lubuski Teatr i Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego zorganizowali spotkanie z autorem i reżyserem spektaklu Dżama. Arabska noc - Pawłem Kamzą oraz aktorami Elżbietą Donimirską, Anną Habą i Ernestem Nitą.


W piątek 3 marca 2017 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim po raz trzeci był obchodzony Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Przedsięwzięciu patronował: Prorektor ds. Studenckich prof. Wojciech Strzyżewski i Dziekan Wydziału Humanistycznego prof. Sławomir Kufel.


W czwartek 2 marca 2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się ceremonia wręczenia nagród w drugiej edycji konkursu literackiego "Deutsch mal literarisch".


W poniedziałek 27 lutego 2017 r. w Bibliotece Sztuki UZ odbyła się promocja książki dr hab. Radosława Domke "Pędzące stulecie. Wykłady z historii XX wieku."


Dnia 02 lutego 2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się konferencja naukowa Koła Medycyny Kosmicznej.


W dniu 27 stycznia 2017 r. odbyło się szkolenie dla pracowników Uczelni, którego tematem była "Ankieta jednostki naukowej w Systemie Informacji o Nauce POL-on i Polskiej Bibliografii Naukowej. Obsługa informatyczna i migracja danych z uwzględnieniem wymogów formalnych w kontekście oceny parametrycznej jednostek naukowych w 2017 r."


28 stycznia 2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbył się Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Forum Uniwersytetów Polskich.


26 stycznia 2017 r. o godz. 11.00 w Galerii Biblioteki Sztuki przy ul. Wiśniowej 10 odbył się wernisaż wystawy AGNIESZKI ŁAKOMEJ „Selfmade City”. Wystawie towarzyszył wykład „Od serigrafii do druku cyfrowego – ruch i przestrzeń w obrazie graficznym”.
Kuratorka wystawy: dr Janina Wallis.
Wystawę można zwiedzać 26.01-10.03.2017.


24 stycznia 2017 odbyły się w Bibliotece Uniwersyteckiej warsztaty Video Flexi Form Day poświęcone najnowszym trendom i rozwiązaniom wykorzystywanym w komunikacji marketingowej. Organizatorem warsztatów był - Polska Press Zielona Góra.


W piątek 20 stycznia 2017 r. o godz. 13.00 w Galerii Biblioteki Uniwersyteckiej przy al. Wojska Polskiego 71 odbył się wernisaż wystawy Bye, bye – Jacek Papla. GRAFIKA, poświęconej dokonaniom tego artysty-pedagoga, od 1997 r. związanego z Wydziałem Artystycznym
i  Instytutem Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Biblioteką Uniwersytecką. Otwarciu wystawy towarzyszył pokaz multimedialny – prawykonanie utworu dr Katarzyny Kwiecień-Długosz.
Wystawę można zwiedzać do 3 marca 2017 r. w godz. 9.00-19.00.


Dnia 20 grudnia 2016 w Regionalnym Ośrodku Informacji Normalizacyjnej i Patentowej odbył się audyt przeprowadzony przez Polski Komitet Normalizacyjny w wyniku którego zostało przyznane Świadectwo Stosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji SZBI.


13 grudnia 2016 r. o godzinie 10.00 w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się spotkanie z Kacprem Trzaską, sekretarzem Zespołu ds. Rozwoju Deskryptorów Biblioteki Narodowej. Tematem spotkania było przekształcanie Języka Haseł Przedmiotowych BN w Deskryptory BN. W spotkaniu wzieli udział bibliotekarze z województwa lubuskiego.


Pokonać bariery poprzez wspólne działanie
W dniu 6 grudnia 2016 r., odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych organizowane na naszej uczelni. Program obchodów


Pracownicy anglistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego zorganizowali Międzynarodową Konferencję Naukową  Interdisciplinary views on the English language, literature and culture. Konferencja odbyła się z okazji jubileuszu 10-lecia istnienia filologii angielskiej w dniach 1-2 grudnia 2016 w Bibliotece Uniwersyteckiej. Program konferencji https://sites.google.com/site/kfaconference2016/.


29 listopada 2016 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się spotkanie z Tomaszem Kozakiewiczem, producentem filmowym m. in. filmu dokumentalnego "KANTHARI: u źródeł zmian" nagradzanego na festiwalach w Calgary, New Delhi, Belgradzie. Spotkanie odbyło się w ramach projektu "Innowatorzy społeczni a problemy globalne", realizowanego we współpracy z Fundacją Kultury Świata z Warszawy. Projekt skierowany jest do młodzieży i studentów a jego celem jest wykorzystanie medium filmu do szerzenia wiedzy na temat wybranych problemów globalnych występujących zarówno w krajach tzw. Globalnego Południa i Globalnej Północy (w tym Polski).


25 listopada 2016 r. o godz. 11.00 w Galerii Grafiki Biblioteki Sztuki UZ przy ul. Wiśniowej odbyło się spotkanie z prof. Sławomirem Ćwiekiem z Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Artysta zaprezentował prace z cyklu „Czarno na białym”.
Wystawie towarzyszył wykład „Sposoby i metody kształtowania obrazu graficznego – własne doświadczenia warsztatowe i artystyczne”.
Kurator wystawy - dr Janina Wallis. Wystawę można zwiedzać od 25. 11.2016 – 20.01.2017 r.


W dniach 24-25 listopada 2016 roku w Auli Biblioteki odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pn. „Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Aspekty społeczne, normatywne, ekonomiczne i organizacyjne” organizowana przez Instytut Politologii UZ.


Po raz piąty Uniwersytet Zielonogórski, Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Zielonej Górze oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne – Oddział w Zielonej Górze byli organizatorami Zielonogórskich Spotkań z Demografią.
W dniach 22-23 listopada 2016 roku w Auli Biblioteki UZ odbyła się konferencja pn. „Szanse i wyzwania rozwoju regionalnego w kontekście zmian demograficznych Europy”.


18 listopada 2016 r. Bibliotekę Uniwersytetu Zielonogórskiego odwiedził dr Tomasz Makowski - dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie.
Pan Dyrektor był gościem Zjazdu Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich.


W dniach się 17 i 18 listopada 2016 r. w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się  zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (KDBASP). W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy sześćdziesięciu czterech bibliotek - uniwersyteckich, uczelni technicznych, rolniczych, pedagogicznych, ekonomicznych, medycznych, artystycznych oraz akademii wychowania fizycznego. Zjazd poświęcony był omówieniu ważnych problemów związanych z działalnością bibliotek - zagadnień prawnych, umów licencyjnych,  zakupu licencjonowanych źródeł elektronicznych, dofinansowania działalności upowszechniającej naukę, analizy funkcjonowania bibliotek i wskaźników jakości, współpracy z zespołem Polskiej Bibliografii Naukowej.

Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (KDBASP) powołana została w marcu 1997 roku. Jest organizacją reprezentującą polskie biblioteki akademickie. Jej celem jest wspieranie, rozwijanie, udoskonalanie i promowanie bibliotek szkół wyższych, a w szczególności:
* prezentowanie opinii i stanowisk w sprawach dotyczących bibliotek,
* podejmowanie działań integrujących biblioteki szkół wyższych,
* wspieranie inicjatyw zmierzających do doskonalenia funkcjonowania bibliotek szkół wyższych,
* reprezentowanie interesów pracowników bibliotek szkół wyższych,
* dbałość o społeczny prestiż zawodu bibliotekarza i pracownika informacji naukowej.


Biblioteka Uniwersytecka testowała dostęp do bazy wydawnictwa De Gruyter - Buildings types online.
Baza jest znakomitym narzędziem dla osób zajmujących się projektowaniem architektonicznym. Składa się z ponad 750 studiów przypadków i ponad 100 artykułów na temat konkretnych aspektów projektu budowlanego. Zawiera obecnie ok. 1800 zdjęć i 3500 planów.
Buildings types online oferuje:
• dużą międzynarodową kolekcję współczesnych budynków, mieszkań, biur, muzeów, szkół i innych typów budynków,
• koncentruje się na planach pięter i segmentowych rysunkach w niezrównanej jakości. Znaczna część rysunków oparta jest na rysunkach wektorowych,
• teksty autorstwa wybitnych twórców analizują kontekst typu budynku lub wyjaśniają szczegółowe aspekty planowania i projektowania, takie jak oświetlenie, akustykę, urbanistykę.

Dostęp testowy trwał do 17 listopada 2016 r.


Biblioteka Uniwersytecka testowała bazę MEDLINE Complete. Baza podłączona była do wyszukiwarki EDS na stronie Biblioteki UZ, można z niej było również skorzystać bezpośrednio na platformie EBSCO (zakładka Zasoby elektroniczne).
MEDLINE®Complete to najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowych czasopism medycznych. Zapewnia dostęp do pełnych tekstów ponad 2.500 czasopism indeksowanych w MEDLINE, z czego ponad 1.400 czasopism pełnotekstowych nie jest dostępnych w bazach Academic Search Complete. Wśród nich znajdują się pełne teksty najczęściej wykorzystywanych czasopism indeksowanych w MEDLINE, m.in. 10 czasopism JAMA, American Family Physician, Annals of Internal Medicine, Diabetes, Emerging Infectious Diseases, American Journal of Clinical Pathology, American Journal of Psychotherapy, Genetics, Journal of Clinical Oncology, The American Surgeon, Annals of Family Medicine, The Journal of Nuclear Medicine, Progress in Transplantation i wiele innych bez okresu karencji.
MEDLINE®Complete z archiwami artykułów pełnotekstowych począwszy od 1865 r. jest autorytatywnym narzędziem badawczym w zakresie literatury medycznej i zapewnia dostęp do informacji medycznych z medycyny ogólnej, ochrony zdrowia, farmakologii, neurologii, biologii molekularnej, genetyki, genomiki, histologii, mikrobiologii i wielu innych dziedzin nauk medycznych. Baza indeksuje ponad 5.400 czasopism medycznych i biomedycznych według tezaurusa medycznego MeSH (Medical Subject Headings).

Dodatkowe informacje i pełna lista czasopism zawartych w bazie jest dostępna na stronie: http://www.ebscohost.com/biomedical-libraries/medline-complete
Listę czasopism można pobrać w formacie Excel ze strony
https://www.ebscohost.com/titleLists/ozh-coverage.xls

Dostęp testowy trwał do 31.10.2016r.


W dniu 28.10.2016 r. w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP (Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich). KRUP opracowuje i przedstawia opinie i stanowiska w sprawach istotnych dla rozwoju polskiej nauki, szkolnictwa wyższego, kultury i oświaty współpracując z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Uniwersytecka Komisja Finansowa została powołana przez KRUP w 2004 roku.


21 października 2016 r. o godz. 11.00 w Galerii Grafiki Biblioteki Sztuki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się spotkanie z prof. Mariuszem Pałką z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Artysta zaprezentował prace z cyklu Zmysły. Wystawie towarzyszył wykład pt. „Anatomia receptorów, świat doznań, rozkoszy, cierpienia, życia i śmierci”. Kuratorką wystawy jest dr Janina Wallis.


W dniach 19-20 października 2016 roku w sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kryminał. Okna na świat" pod Honorowym Patronatem Prorektora ds. studenckich – prof. dra hab. Wojciecha Strzyżewskiego i Dziekana Wydziału Humanistycznego – dra hab. Sławomira Kufla, prof. UZ. Organizatorami konferencji byli: Zakład Literatury XIX Wieku i Zakład Teorii Literatury i Krytyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej oraz Zakład Literatury i Kultury Krajów Niemieckiego Obszaru Językowego Instytutu Filologii Germańskiej.


18 października 2016 roku o godzinie 16:30 w sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej odbyło się Forum Organizacji Studenckich.


13 października 2016 roku o godz. 14.00 w auli Biblioteki Uniwersyteckiej UZ odbyło się dziewiąte spotkanie z cyklu „Zielonogórskie Seminaria Literaturoznawcze” zorganizowane przez ZAKŁAD TEORII LITERATURY I KRYTYKI LITERACKIEJ INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ UZ.
W programie:
Prof. dr hab. Małgorzata Czermińska (Uniwersytet Gdański), Autobiografia jako przekład, ekfraza, poznanie i terapia, oraz jako spotkanie Dr hab. Anastazja Seul (Uniwersytet Zielonogórski), Biografia według alfabetu. Re-fleksja o „Dwugłosie z życia wziętym" Bożeny Chrząstowskiej i Joanny Ciechanowskiej-Barnuś Mgr Elżbieta Gazdecka (Uniwersytet Zielonogórski), Najdłuższa polska autobiografia. Fenomen twórczości Joanny Chmielewskiej.


11 października 2016 roku o godz. 13.00 w Galerii Biblioteki Uniwersyteckiej przy al. Wojska Polskiego 71 odbył się wernisaż wystawy absolwentów Zakładu Malarstwa Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego pt.  „MALARSTWO-DYPLOMY 2016”. Jest to już trzecia edycja.
Kuratorem wystawy jest prof. Stanisław R. Kortyka. Wystawa czynna od 15.09 - 11.11.2016.


11 października 2016 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej odbyło się Sympozjum i promocja antologii poetyckiej „Zieleni się drzewo pokoju. Poezja europejska w intencji powszechnej zgody”
z udziałem redaktorów antologii: Aleksandry Sołtysiak i Konrada Sutarskiego oraz prof. dra hab. inż. Andrzeja Pieczyńskiego, Prorektora ds. Rozwoju UZ, prof. dra hab. Jarosława Macały, prof. dr hab. Małgorzaty Mikołajczak, prof. dra hab. Andrzeja Tuchowskiego.
Sympozjum uświetnił koncert pieśni w wykonaniu: Bogumiła Tarasiewicz – mezzosopran, Jakub Kotowski – skrzypce, Bartłomiej Stankowiak – fortepian.
Koncert odbył się w Galerii Sztuki Biblioteki UZ. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa prac studentów malarstwa Instytutu Sztuk Wizualnych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego „Dyplomy 2016”, kurator prof. Stanisław R. Kortyka.


5 października 2016 roku o godz. 11:00 w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się spotkanie promocyjne nowego czasopisma Antea - Studenckie Zeszyty Naukowe i Artystyczne.


26 września 2016 roku gościliśmy w Bibliotece Uniwersyteckiej przedstawicieli szkół wyższych z Bośni i Hercegowiny oraz Wietnamu.


22 i 23 września 2016 roku odbyło się w Bibliotece Uniwersyteckiej spotkanie krajowego Zespołu ds. Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.
Zespół ds. Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej powstał w 2009 roku z inicjatywy Biblioteki Narodowej. Jego zadaniem jest koordynacja prac nad stosowaniem UKD (analiza bieżących problemów związanych z tworzeniem charakterystyk treściowych zgodnych z UKD), współpraca z Konsorcjum UKD w Hadze, prace nad formatem i kartoteką wzorcową UKD w Bibliotece Narodowej. Zespół skupia kilkunastu specjalistów i praktyków z bibliotek akademickich, publicznych i pedagogicznych oraz pracowników BN.


Więcej artykułów…

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl